Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea analitica a stocurilor

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea analitica a stocurilor

Contabilitatea analitica a stocurilor se efectueaza pe baza uneia dintre urmatoarele metode:

 • metoda operativ contabila presupune existenta la nivelul fiecarei gestiuni a unei evidente cantitative a stocurilor, cu ajutorul fiselor de magazie. La nivelul contabilitatii exista o evidenta valorica pe conturi de stocuri, desfasurate valoric pe gestiuni ,in cadrul acestora ,pe grupe sau subgrupe de stocuri.Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se efectueaza prin evaluarea stocurilor cantitative , transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor;
 • metoda cantitativ -valorica conform careia este organizata o evidenta cantitativa pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni si o evidenta cantitativ-valorica in contabilitate.Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate de efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile inscrise in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
 • metoda global valorica presupune o evidenta global valorica la nivelul gestiunilor si al contabilitatii.Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se efectueaza numai valoric ,la perioade stabilite de entitate.

Metoda operativ contabila sic ea cantitativ -valorica se utilizeaza pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile , materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor,ambalajelor.Metoda global valorica se aplica pentru contabilitatea analitica a rechizitelor de birou, a imprimatelor,a materialelor de natura obiectelor de inventarsi a altor categorii de stocuri.

Metode de organizare a contabilitatii stocurilor

Pentru organizarea contabilitatii stocurilor institutiile publice pot opta pentru una dintre metodele : metoda inventarului permanent sau metoda inventarului intermittent.

Metoda inventarului permanent presupune inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiilor de intrari si iesiri de stocuri, astfel incit stocurile pot fi determinate cantitativ si valoric in orice moment.

Conturile de stocuri se debiteaza cu intrarile de stocuri si se crediteaza cu iesirile de stocuri.

Metoda inventarului intermitent presupune determinarea si inregistrarea iesirilor de stocuri in contabilitatea pe baza inventarieii stocurilor; iesirile se determina pe baza relatiei:

Iesiri = stoc initial + intrari - stoc final

Conturile de stocuri evidentiaza la sfirsitul exercitiului bugetar, in debit, stocurile stabilite pe baza inventarierii, inr la deschiderea exercitiului bugetar in credit, stocurile de la inceputul perioadei preluate la cheltuieli pentru perioada urmatoare de gestiune, in cazul stocurilor cumparate si la venituri, in cazul stocurilor fabricate.

Aplicatie practica/ studiu de caz

La cantina Scolii Dorobantu se prezinta urmatoarea situatie a stocurilor de alimente pe luna curenta :

Stoc initial de 400 lei,

Achizitii de alimente conform facturii in valoare de 600 lei

Consum de alimente de 200 lei

Stocul final stabilit prin inventariere de 800 lei.

Folosind metoda inventarul permanent am procedat astfel:

Am inregistrat achizitia alimentelor.

3027 = 401 600 lei

Am inregistrat consumul alimentelor.

6027 = 3027 200 lei

Daca foloseam metoda inventarului intermittent procedam astfel:

Inregistram trecerea pe cheltuieli a stocurilor constatate pe baza inventarului:

6027 = 3027 400 lei

Inregistram achizitia alimentelor:

3027 = 401 600 lei

La sfirsitul lunii se inregistreaza stocurile constatate pe baza inventarului:

3027 = 6027 800 lei

Consum de alimente = stoc initial + intrari - stoc final

200 = 400 + 600 - 800

Contabilitatea materiilor prime

Principalele tranzactii cu materii prime efectuate de institutiile publice sunt:

 • se inregistreza achizitia de materii prime conform facturii in valoare de 800 lei

301 = 401 800 lei

 • se inregistreaza consum de materii prime in valoare de 400 lei

601 = 301 400 lei

 • se inregistreaza un plus de materii prime in valoare de 40 lei, constatat la inventariere:

301 = 601 40 lei

 • se inregistreaza primirea prin donatie de materii prime in valoare de 200 lei

301 = 779 200 lei

Contabilitatea materialelor consumabile

Principalele tranzactii cu materiale consumabile efectuate de institutiile publice sunt:

 • se inregistreza achizitia de conserve pentru cantina unei scoli conform facturii in valoare de 500 lei:

3027 = 401 500 lei

 • se inregistreaza consum de alimente in valoare de 400 lei.

= 3027 400 lei

 • se inregistreaza un plus de consumabile in valoare de 12 lei.

3028 = 6028 12 lei

 • se inregistreaza primirea prin donatie de consumabile in valoare de 100 lei:

3028 = 779 100 lei

 • se inregistreza recuperarea de piese de schimb in valoare de 700 lei din dezmembrarea unui utilaj:

3024 = 791 700 lei

 • se inregistreaza consum de creta in valoare de 100 lei:

6028 = 3028 100 lei

 • se inregistreaza o lipsa neimputabila de creta in valoare de 80 lei:

6028 = 3028 80 lei

 • se inregistreaza distrugerea unui stoc de alimente in valoare de 50 lei, ca urmare a unor inundatii:

690 = 3027 50 lei

Pe linga operatiile intilnite in mod obisnuit, legate de achizitionarea si consumul de materiale intilnim si cazul reflectarii tichetelor de masa. Tichetele se acorda de regula, lunar, cite un tichet pentru fiecare zi lucratoare.

Exemplu :

Procurarea tichetelor de masa se inregistreaza pe baza facturii primite de la unitatea emitenta si se reflecta astfel in contabilitate:

600 "materiale" = 234"furnizori" - pentru valoarea imprimatelor

159.08 "tichete de masa" = 234"furnizori" - pentru valoarea nominala a tichetelor

Distribuirea tichetelor de masa catre salariati se face , de regula, in ultima decada a lunii, pentru luna urmatoare, iar reflectarea acestei operatii in contabilitate se face astfel:

410 "cheltuielile institutiei" = 600"materiale" - pentru valoarea imprimatelor 420 "cheltuielile institutiei autofinantate" = 159.08 "tichete de masa"

- cu valoarea niminala a tichetelor de masa.

Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar

Materialele de natura obiectelor de inventar ocupa o pondere insemnata in categoria stocurilor institutiilor publice. Din punct de vedere al tratamentului contabil se remarca echipamentul de lucru si echipamentul de protectie. Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta 50% de catre institutie si 50% de catre salariati. In cazul echipamentului de protectie, contravaloarea acestuia se suporta integral de catre institutie.

Materialele de natura obiectelor de inventar se evidentiaza in contabilitatea la nivelul a doua categorii:materiale de natura obiectelor de inventar in magazie si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta.inregistrarea pe cheltuieli a consumului de materiale de natura obiectelor de inventar se realizeaza in momentul scoaterii din folosinta.

Aplicatie practica/studiu de caz

Primaria Dorobantu achizitioneaza halate in valoare de 1000 lei si cizme de protectie in valoare de 300 lei de la capitolul bugetar 24.70.02.20 "Servicii si dezvoltare publica pentru locuinte". Se dau in folosinta salariatilor halatele si cizmele.

Se inregistreaza achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar.

3031 = 401 1000 lei

Se inregistreaza distribuirea halatelor:

3032 = 3031 1000 lei

Se inregistreaza partea suportata de catre salariati:

4282 = 719 500 lei

Se inregistreaza darea in folosinta a cizmelor de protectie:

3032 = 3031 300 lei

Se inregistreaza scoaterea din folosinta a halatelor si cizmelor de protectie:

603 = 3032 1000 lei

Contabilitatea materialelor rezerva de stat si de mobilizare

6 Contabilitatea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare

Aplicatie practica/studiu de caz (5)

Ministerul Sanatatii achizitioneaza medicamente umane in valoare de 5000 lei pentru protejarea pasarilor si a populatiei impotriva virusului H5N1. La declansarea virusului ,se consuma medicamente in valoare de 3000 lei si se constata expirarea de medicamente in valoare de 2000 lei.

Se inregistreaza achizitia de medicamente:

3041 = 401 5000 lei

Se inregistreaza utilizarea medicamentelor:

689 = 3041 3000 lei

Se inregistreaza expirarea medicamentelor:

689 = 3041 2000 lei

7 Contabilitatea produselor

De regula produsele sunt reflectate in contabilitate, la momentul intrarii si iesirii la cost standard, diferentele dintre costul standard si costul de productie fiind reflectate distinct la cle doua momente, in contul 348 Diferente de prêt la produse.

Pentru repartizarea diferentelor de prêt asupra valorii bunurilor iesite se parcurg doua etape:

1. Se determina coeficientul de repartizare;

Soldul initial al Rulajul debitor al

conturilor de + conturilor de

Coeficientul diferente de prêt diferente de prêt x 100

de repartizare = Soldul initial al Rulajul debitor al

conturilor de stocuri + conturilor de stocuri

la cost standard la cost dtandard

2. Se determina diferentele de prêt aferente stocurilor iesite:

Diferentele de prêt Rulajul creditor al coeficientul

aferente stocurilor = conturilor de stocuri la x de

iesite cost standard repartizare

Aplicatie practica /studiu de caz

Scoala cu clasele I-VIII Dorobantu evidentiaza produsele finite de la cantina la cost standard.

In luna curenta a inregistrat urmatoarele tranzactii:

1. Obtine preparate, produse finite:valoarea la cost standard 150 lei;

2. Vinde preparatele cu incasare in numerar la prêt de vinzare 200 lei;

Costul standard al produselor finite vindute 120 lei;

3. La sfirsitul lunii s-a calculat costul efectiv de productie al preparatelor obtinute in suma de 160 lei;

4. Inregistreaza diferentele de prêt aferente preparatelor vindute.

Se inregistreaza obtinerea preparatelor la cost standard: 345 = 709 150 lei

Se inregistreaza vinzarea preparatelor:    5311 = 701 200 lei

Se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru preparatele vindute la cost standard de 120 lei:    709 = 354 120 lei

Se inregistreaza diferentele de prêt aferente produselor finite obtinute;

Cost standard 150 lei,

Cost efectiv de productie 160 lei,

Diferente de prêt nefavorabile 10 lei = 160lei - 150 lei

348 = 709 10 lei

Se calculeaza si se inregistreaza diferentele de prêt aferente preparatelor vindute:

K = 10/150X 100 = 6.66%

Diferentele de prêt aferente preparatelor vindute = 120 lei x 6.66 % = 8 lei

709 = % 308 lei

348 8 lei

345 300 lei

8 Contabilitatea productiei in curs de executie

Aplicatie practica

La serele Primariei Dorobantu se inregistreaza la sfirsitul anului 2007, culturi de flori evaluate la 3000 lei.In luna martie anul 2008, florile ajung la maturitate , sunt evaluate la costul de productie de 3400 lei si recoltate. Ulterior se vind conform facturii la pretul de vinzare de 4000 lei, TVA 19 %.

La sfirsitul anului 2007 se inregistreaza cultura de flori:

331 = 709 3000 lei

In anul 2008 se fac urmatoarele operatiuni:

Se inregistreaza reluarea productiei in curs de executie:

709 = 331 3000 lei

Se inregistreaza cultura de flori ajunsa la maturitate si recoltata:

345 = 709 3400 lei

Se inregistreaza vinzarea florilor:

411 = % 4760 lei

701 4000 lei

4427 760 lei

Se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru florile vindute:

790 = 345 3000 lei

9 contabilitatea stocurilor aflate la terti

In acest caz cheltuielile de prelucrare sunt reflectate in factura primita de le terti, si incluse in costul de achizitie al stocurilor obtinute.

Aplicatie practica

Primaria Dorobantu trimite pentru prelucrare la terti pinza in valoare de 400 lei pentru confectionarea de fete de masa pentru sala de sedinte. Cheltuielile de prelucrare consemnate in factura sunt de 100 lei. Se receptioneaza fetele de masa in valoare de 500 lei.

Se inregistreaza trimiterea pinzei la prelucrare:

351 = 301 400 lei

Se inregistreaza factura de prelucrare si receptionarea fetelor de masa:

3031 = % 500 lei

351 400 lei

401 100 lei

10 contabilitatea animalelor si pasarilor

Animalele si pasarile include animalele nascute vii si cele tinere de orice fel crescute pentru productie, reproductie, munca, reprezentatii, expunere ( in parcuri si Gradini zoologice) precum si animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate.

Aplicatii practice/ studiu de caz

1 Primaria Dorobantu a achizitionat pasari exotice in valoare de 1000 lei pentru parcul din centrul comunei:

361 = 401 1000 lei

Scoala Dorobantu a primit prin donatie pentru laboratorul de biologie o brasca testoasa evaluate la 600 lei

361 = 779 600 lei

3 La inventarierea parcului se inregistreaza lipsa unei pasari exotice evaluate la 100 lei

606 = 361 100 lei

4 In cadrul laboratorului de biologie se obtin din productie proprie, pentru experiente, pui de gaina evaluati la 500 lei. Consumul de furaje a fost evaluat la 200 lei.Dupa efectuarea experimentelor, puii sunt vinduti la o valoare de 700 lei.

- se inregistreaza obtinerea puilor din productie proprie:

361 = 709 500 lei

- se inregistreaza sporul in greutate:

361 = 709 200 lei

- se inregistreaza vinzarea puilor:

411 = 701 700 lei

- se inregistreaza descarcarea gestiunii pentru puii vinduti:

709 = 361 700 lei

11 Contabilitatea marfurilor

Marfurile sunt evidentiate in contabilitate fie la costul de achizitie, fie la pretul de vinzare cu amanuntul.

In cazul evidentierii marfurilor la costul de achizitie, acestea sunt inregistrate in contabilitate atit la intrare cit si la iesire la costul de achizitie.

12 Contabilitatea ambalajelor

Aplicatie practica/ studiu de caz

Primaria Dorobantu a efectuat urmatoarele tranzactii:

 • A inregistrat primirea prin donatie de ambalaje in valoare de 200 lei pentru protectia florilor:

381 = 779 200 lei

 • A inregistrat primirea prin transfer de ambalaje in valoare de 400 lei de la Primaria Orasului Macin :

381 = 481 400 lei

 • A inregistrat distrugerea ambalajelor in valoare de 40 lei, ca urmare a inundatiilor :

690 = 381 40 lei

 • A inregistrat transferul cu titlu gratuit de ambalaje in valoare de 100 lei la Scoala cu clasele I-VIII Dorobantu.

658 = 381 100 leiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1874
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved