Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micAngajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice

Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.Ordonatorii de credite sunt autorizati sa angajeze, sa lichideze si sa ordonanteze cheltuieli pe parcursul exercitiului bugetar in limita creditelor bugetare aprobate, pe cata vreme plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de "contabil".

Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.

Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane imputernicite in acest scop.

a) Angajarea cheltuielilor

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugete in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati reperezinta limite maxime care nu pot fi depasite.

Pentru actiunile multianuale se inscriu distinct in buget creditele de angajamente si creditele bugetare. Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale in limita creditelor de angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetar respectiv.

Cheltuielile de investitii se angajeaza individual in cadrul angajamentelor multianuale care reprezinta limita superioara de angajare.

Angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice imbraca doua forme de angajamente:

1. angajamentul legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.

Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisa si sa fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui copntract de achizitie publica, comanda, conventie, contract de munca, acte de control, acord de imprumut etc.

Inainte de a angaja si utiliza creditele bugetare, respectiv inainte de a lua orice masura care ar produce o cheltuiala, ordonatorii de credite trebuie sa se asigure ca masura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, in special ale economiei si eficientei cheltuielilor.

Proiectele de angajamente legale nu pot fi aprobate de catre ordonatorul de credite decat daca au primit in prealabil viza de control financiar preventiv, in conditiile legii.

Dupa semnarea angajamentului legal de catre ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru inregistrare in evidenta cheltuielilor angajate.

2. angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.

Valoarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare si, respectiv a creditelor bugetare aprobate, cu exceptia angajamentelor legale aferente actiunilor multianuale, care nu pot depasi creditele de angajament aprobate in buget.

Angajarea cheltuielilor trebuie sa se faca intotdeauna in limita disponibilului de credite bugetare, respectiv in limita disponibilului de credite de angajament pentru actiuni multianuale.

In scopul garantarii acestei reguli angajamentele legale, respectiv toate actele prin care statul sau unitatile administrativ-teritoriale contracteaza o datorie fata de tertii-creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare platii angajamentelor legale.

b) Lichidarea cheltuielilor

Aceasta este faza din procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective.

Verificarea existentei obligatiei de plata se realizeaza prin verificarea documentelor justificative din care sa rezulte pretentia creditorului, precum si realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau, dupa caz, existenta unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu, acord de imprumut, acord de grant etc.).

c) Ordonantarea cheltuielilor

Ordonantarea cheltuielilor este faza din procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata. Persoana desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligatie certa si o suma datorata, exigibila la o anumita data si in acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea platii.

"Ordonantarea de plata" este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor.

d) Plata cheltuielilor

Plata cheltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care institutia publica este eliberata de obligatiile sale fata de tertii-creditori.

Plata cheltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de "contabil", in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate in conditiile dispozitiilor legale, prin unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care isi au conturile deschise, cu exceptia platilor in valuta, care se efectueaza prin banci comerciale, sau a altor plati prevazute de lege care sa se efectueze prin banci comerciale.

Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar (financiar-contabil) in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilitatilor aflate in conturi, dupa caz.

Plata nu se poate efectua in urmatoarele cazuri:

cand nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate sau disponibilitatile sunt insuficiente;

cand nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru "bun de plata";

cand beneficiarul nu este cel fata de care institutia are obligatii;

cand nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevazuta de lege.

In cazul constatarii unei erori in legatura cu plata ce urmeaza a fi efectuata conducatorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspenda plata.

Motivele deciziei de suspendare a platii se prezinta intr-o declaratie scrisa care se trimite ordonatorului de credite si spre informare persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv.

Ordonatorul de credite poate solicita in scris si pe propria raspundere efectuarea platilor.

e) Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Institutiile publice, indiferent de suordonare si modul de finantare a cheltuielilor, au obligatia organizarii evidentei angajamentelor bugetare si legale.

Acestea sunt asigurate prin intermediul urmatoarelor conturi:

806.0 "Credite bugetare aprobate"

806.6 "Angajamente bugetare"

806.7 "Angajamente legale"

806.8 "Angajamente de plata"

Cu ajutorul contului 806.0 "Credite bugetare aprobate" institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, tin evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.

Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

In debitul contului se inregistreaza la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza creditele bugetare aprobate, ca urmare a unor rectificari bugetare sau viramente de credite.

In creditul contului se inregistreaza diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar care micsoreaza creditele bugetare aprobate, ca urmare a unor rectificari bugetare sau viramente de credite..

Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.

Cu ajutorul contului 806.6 "Angajamente bugetare" institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, tin evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

In debitul contului se inregistreaza angajamentele bugetare, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angajamentele bugetare initiale.

In creditul contului se inregistreaza diminuarile de angajamentele bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar care micsoreaza angajamentele bugetare initiale.

Soldul contului reprezinta totalul angajamentele bugetare initiate la un moment dat.

Soldurile conturilor 806.0 "Credite bugetare aprobate" si 806.6 "Angajamente bugetare" la finele exercitiului bugetar nu se redeschid in anul urmator.

La inceputul fiecarui exercitiu bugetar, in debitul contului 806.6 "Angajamente bugetare" se preia soldul contului 806.7 "Angajamente legale" de la finele exercitiului bugetar anterior.

Fac exceptie angajamentele legale neplatite aferente actiunilor multianuale, pentru care in debitul contului 806.6 "Angajamente bugetare" se preiau numai angajamentele legale neplatite pentru care exista credite aprobate in exercitiul curent.

Cu ajutorul contului 806.7 "Angajamente legale" institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, tin evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate.

Contabilitatea analitica a angajamentelor legale se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat.

In debitul contului se inregistreaza angajamentele legale, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angajamentele legale initiale.

In creditul contului in cursul anului se inregistreaza diminuarile de angajamentele legale care micsoreaza angajamentele bugetare initiale, iar la finele anului totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale.

Soldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentele legale, iar la finele aqnului totalul angajamentelor ramase neachitate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3299
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved