Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE IUNIE 2007 - TEST

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE IUNIE 2007 - TEST

.In contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt criteriile in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale simplificate (care cuprind trei componente obligatorii) sau situatii financiare anuale care cuprind cinci componente ?Art. 3. - (1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime:

   - total active: 3.650.000 euro;

   - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

   - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

   - bilant;

   - cont de profit si pierdere;

   - situatia modificarilor capitalului propriu;

   - situatia fluxurilor de trezorerie;

   - note explicative la situatiile financiare anuale.

   (2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

   - bilant prescurtat;

   - cont de profit si pierdere;

   - note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

214..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt componentele situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice care depasesc limitele a douadin cele trei criterii de marime prevazute de aceste reglementari contabile?

   - bilant;

   - cont de profit si pierdere;

   - situatia modificarilor capitalului propriu;

   - situatia fluxurilor de trezorerie;

   - note explicative la situatiile financiare anuale

215..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt componentele obligatorii ale situatiilor financiare anuale intocmite de catre entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute de aceste reglementari contabile?

 - bilant prescurtat;

    - cont de profit si pierdere;

    - note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

216..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ce categorii de active cuprind imobilizarile corporale?

87. - Imobilizarile corporale reprezinta active care:

   a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si

   b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

 88. - Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

217..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care este structura activelor circulante prevazuta de formatul de bilantcuprins in aceste reglementari?

a)     stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci;

218..Care este momentul in care o datorie este clasificataca datorie pe termen scurt (datorie curenta), potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

a)     atunci cand se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii sau este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului;

219..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care este perioada maxima in care trebuie amortizate imobilizarile inregistrate in contul de cheltuieli de constituire?

entitate poate include cheltuielile de constituire la 'Active', caz in care poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

220..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cand se clasifica un activ in categoria activelor circulante?

U activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:

   a) este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

   b) este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare;

   c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata.

221.Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cum sunt definite subventiile aferente veniturilor?

195. - Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.

222..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cum sunt definite subventiile aferente activelor?

S bventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau achizitioneze active imobilizate

223..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, la ce valoare se evalueaza la incheierea exercitiului financiar, valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata?

a)     valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare;

224..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care este valoarea la care se evalueaza la incheierea exercitiului financiar valorile mobiliare pe termen lung?

a)     cost istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare;

225..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ce metode de amortizare a constructiilor pot fi utilizate de catre entitati?

1) ntitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:

   a) amortizarea liniara;

   b) amortizarea degresiva;

   c) amortizarea accelerata.

226..Care este data la care entitatile procedeazala evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii in valuta) la cursul de schimb comunicat de Banca Nationalaa Romaniei, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare ?

( 1) a fiecare data a bilantului:

   a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate

227..Societatea comerciala Beta a constatat in anul 2007 ca a omis inregistrarea in contabilitate in anul 2006, pe seama cheltuielilor, a unei facturi privind consumurile de energie si apa, in suma de

10.000 lei. Cum inregistreaza societatea comercialain anul 2007, in contabilitate factura de servicii, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

a)     pe seama rezultatului reportat;

228.Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ si de pasiv, comisia de inventariere constata un minus de inventar la imobilizarile corporale. Cum se inregistreaza in contabilitate imobilizarea corporala constatataminus la inventar, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare

229.Societatea comerciala Beta achita in luna decembrie 2006 suma de 20.000 lei, reprezentand polita de asigurare pentru autoturismele detinute, aferenta primului trimestru al anului 2007. Care este pozitia la care se prezinta sumele achitate catre societatea de asigurare in situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

- cheltuieli in avans;

230.Societatea comerciala Alfa incaseazain luna decembrie 2006 un avans de la un client, urmand ca livrarea materiilor prime sase efectueze in luna februarie 2007. Care este pozitia la care se prezinta avansul incasat, in situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 intocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

a)     Datorii;

231..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, la ce valoare se prezinta in bilant imobilizarile corporale care nu au fost reevaluate?

a)     valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare

232..Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. La ce valoare se inregistreaza in contabilitate imobilizarile corporale reevaluate?

a)     valoarea justa de la data bilantului;

233..Cum se inregistreazain contabilitate valoarea ramasa neamortizatala scoaterea din evidentaa unei imobilizari necorporale, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

Castigurile sau pierderile care apar o data cu incetarea utilizarii sau iesirea unui activ necorporal se determina ca diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, si trebuie prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz, in contul de profit si pierdere.

234..Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ si de pasiv, comisia de inventariere constata un plus de inventar reprezentand un utilaj. Cum se inregistreazain contabilitate utilajul constatat in plus, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

a)     la subventii pentru investitii (plusuri la inventar de natura imobilizarilor);

235..Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ si de pasiv, comisia de inventariere constata lipsa la inventar reprezentand materiale de natura obiectelor de inventar. Cum se inregistreaza in contabilitate materialele de natura obiectelor de inventar constatate lipsa la inventar, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare?

?????  a) Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare. 

236..In contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt elementele cuprinse in structura capitalurilor proprii?

a)     aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar;

237..Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt sursele de acoperire a pierderii contabile reportate?

a)     profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotararii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale;

   (5) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

ACCIZE- IUNIE- 2007

238.Acciza combinata dintr-o acciza specificasi o acciza procentuala se practica in cazul:

a)     tigaretelor

239.Pentru un antrepozit fiscal din Romania autorizat pentru productia de bauturi spirtoase, exigibilitatea accizei ia nastere:

la data livrarii bauturilor spirtoase catre un operator economic comerciant din Romania

240.Un operator inregistrat de produse accizabile din Romania care achizitioneaza produse accizabile de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru, in vederea comercializarii in Romania, este persoana fizica sau juridica autorizata:

a)     sa primeasca produse accizabile in regim suspensiv;

241.Pretul de vanzare cu amanuntul maxim declarat de producator sau de importator se utilizeaza ca element de calcul al accizei pentru:

a)     tigarete

242.Un operator inregistrat de produse accizabile din Romania primeste pentru comercializare de la un antrepozit fiscal din Germania o cantitate de 240 de bax-uri tigarete. Care este termenul de plata al accizelor:

a)     ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care a avut loc receptia

243.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de produse energetice produce 10.000 tone de pacura din care:

- 3.000 de tone sunt livrate direct catre Ambasada Frantei;

-2.000 de tone sunt livrate catre o centrala termica pentru productia combinata de energie electricasi termica;

- 1.000 de tone sunt utilizate drept combustibil pentru incalzire in incinta antrepozitului fiscal. Pentru ce cantitate de pacura se datoreaza bugetului de stat accize de catre antrepozitul fiscal producator de pacura?

a)1000 tone

244.Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de alcool etilic ca materie prima, realizeazain luna mai 2007 o cantitate de 30.000 hl alcool pur, din care: -10.000 hl alcool pur sunt livrati in regim suspensiv catre un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase din Ungaria; - 10.000 hl alcool pur sunt utilizati de catre producator la obtinerea de alcool sanitar; - 10.000 hl alcool pur raman in stoc. Pentru ce cantitate de alcool etilic pur se datoreaza accize avand in vedere faptul ca peexemplarul documentului administrativ de insotire returnat din Ungaria antrepozitul fiscalprimitor a inscris la rubrica aferenta cantitatii primite 7.000 hl alcool etilic pur:

a)     3000 hi alcool etilic pur

245.In cazul produselor supuse accizelor armonizate, faptul generator al accizelor il reprezinta:

a)     momentul producerii pe teritoriul comunitar sau momentul importului in acest teritoriu

246.Incepand cu 1 ianuarie 2007, un producator de vinuri linistite nu este obligat a se autoriza ca antrepozit fiscal daca productia de vinuri este de pana la:

a)     200 hl

247.Codul de accize se atribuie de autoritatea fiscala centrala:

a) persoanelor inregistrate ca antrepozitari autorizati, antrepozitelor fiscale ~i persoanelor

inregistrate ca opera tori inregistrati pentru praduse supuse accizelor armonizate;

248.Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de benzine si motorine livreazain luna iunie 2007 urmatoarele cantitati de motorina destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire: 400 tone catre Spitalul Fundeni, 200 tone catre liceul Ion Creanga, 200 tone catre Caminul de batrani Darvari, iar o cantitate de 100 de tone de motorina este utilizata drept combustibil pentru incalzire in incinta antrepozitului fiscal de productie. Pentru ce cantitate de motorina se datoreaza bugetului de stat accize:

a)     100 tone

249.Incepand cu 1 ianuarie 2007, acciza aferenta gazului natural provenit din import devine exigibila la:

a)     momentul facturarii gazului natural catre consumatorul final;

250.Un operator neinregistrat de produse accizabile din Romania achizitioneaza tigarete de la un antrepozit fiscal din Olanda. Obligatia de plata a accizelor aferente tigaretelor receptionate de catre operatorul neinregistrat ia nastere la:

a)     momentul receptiei tigaretelor

251.Codul fiscal prevede la titlul VII Accize si alte taxe speciale atat o cota standard cat si un nivel minim de acciza obligatoriu pentru:

a)     tigarete

252.Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de vinuri linistite, vinuri spumoase si distilat de vin, efectueaza in luna iunie 2007 urmatoarele operatiuni: - 2.000 hl de vin spumos ii livreaza catre reteaua comerciala; - 1.000 hl de vin linistit ii livreaza catre un alt antrepozit fiscal autorizat pentru productia de vermut; -3.000 hl de vin linistit ii pastreaza pentru operatiunea de invechire in vederea obtinerii dedistilat de vin.Pentru ce cantitate de vinuri se datoreaza bugetului de stat accize:

a)     2000 hl de vin spumos

253.Un antrepozit fiscal pentru productie de alcool etilic din Spania livreaza o cantitate de alcool etilic cu o concentratie alcoolica de 96% in volum catre un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi

spirtoase din Romania. Exigibilitatea accizei aferenta cantitatii de alcool etilic utilizat ca materie

prima pentru realizarea bauturilor spirtoase ia nastere la:

a)     momentul livrarii bauturilor spirtoase de catre antrepozitul fiscal din Romania catre un comerciant

254.Un antrepozit fiscal de depozitare de produse energetice din Romania, primeste de la un antrepozit fiscal pentru productia de produse energetice din Ungaria 1.000 de tone de kerosen si de tone de motorina. Antrepozitul fiscal din Romania livreaza600 tone kerosen direct catre Compania TAROM cu destinatia utilizarii drept carburant pentru aeronave. Mai livreaza200 de tone de motorina catre o societate de transport auto pentru utilizare drept carburant, iar o tona de motorina o livreaza catre S.C. METROREX S.A. pentru a fi utilizata altfel decat combustibil sau carburant. Pentru ce cantitate de produse energetice se datoreaza accize bugetului de stat:

a ) 200 tone

255.Un producator de energie electricaproduce in luna februarie 2007 o cantitate de 30.000 Mwh energie electrica, din care utilizeaza pentru productia de energie electrica 10.000 de Mwh, pentru productia combinata de energie electricasi energie termica 8.000 de Mwh, pentru iluminatul propriu 2.000 de Mwh. O cantitate de 5.000 de Mwh a fost facturata direct catre consumatorii finali, iar 5.000 de Mwh catre un operator economic autorizat sa furnizeze energie electrica direct catre consumatorii finali. Care este cantitatea de energie electrica pentru care producatorul datoreaza bugetului de stat accize?

a)     7000 Mwh

256.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce in luna februarie 2007, 30.000 de hl alcool pur. O cantitate de 10.000 hl de alcool pur este livrata unui antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase din Ungaria, iar o cantitate de 15.000 de hl alcool pur este livrata unui antrepozit fiscal de depozitare din Romania. O altacantitate de 3.000 de hl alcool pur este livrataunei fabrici de medicamente autorizata ca utilizator final in Romania. In toate situatiile, documentul administrativ de insotire s-a returnat in termenul legal, certificat in mod corespunzator de autoritatea fiscala competenta. Care este cantitatea pentru care antrepozitul fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic din Romania datoreazabugetului de stat accize?

a) 0 hl

257.Un antrepozit fiscal de produse supuse accizelor armonizate, poate functiona numai in baza autorizatiei valabile emise de:

a)     autoritatea fiscala centrala

258.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase poate functiona numai in baza:

a) autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala centrala

259.Incepand cu 1 ianuarie 2007, in cazul produselor supuse accizelor armonizate pentru care acciza este stabilita in echivalent euro, cursul de schimb leu/euro pe baza caruia se determinaacciza in lei este acelasi:

a)     pe durata unui an calendaristic

260.Care din urmatoarele produse intra in categoria produselor supuse accizelor armonizate:

a)     benzine si motorine

261.Dupa data de 1 ianuarie 2007, pentru achizitiile de bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor, provenite din afara teritoriului comunitar, baza de impozitare a accizei cuprinde:

a) valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz

262.Dupa data de 1 ianuarie 2007, antrepozitarii autorizati sau importatorii de produse accizabile au obligatia si responsabilitatea marcarii cu timbre sau banderole a urmatoarelor produse accizabile:

a)     tigarete, bauturi spirtoare si bauturi alcoolice intermediare

263.Momentul exigibilitatii accizei in cazul produselor supuse accizelor nearmonizate achizitionate din teritoriul comunitar de catre operatorii economici din Romania, intervine:

a) in momentul receptionarii produselor

264.Prevederile privind accizarea nu se aplica in cazul:

a)     produselor energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibili pentru motor sau pentru incalzire;

Pentru carbune si cocs, acciza devine exigibila:

a) la momentul livrarii acestor produse de catre companiile de extractie i respectiv de productie

266.In cazul revocarii autorizatiei de antrepozit fiscal, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de:

a) 6 luni de la data revocarii;

267.In cazul produselor supuse accizelor nearmonizate se percep accize specifice exprimate in echivalent euro pentru:

a) cafea verde, cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila;    

268.Incepand cu 1 ianuarie 2007, operatorul economic autorizat ca operator neinregistrat de produse accizabile din Romania, poate primi in regim suspensiv produse accizabile atunci cand acestea sunt livrate de:

a)      un antrepozit fiscal situat intr-un alt stat membru U.E

269.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de vinuri linistite din Romania livreaza o cantitate de 10.000 de hl de vin catre un antrepozit fiscal pentru productia de produse intermediare din Romania. Cel de-al doilea antrepozit fiscal livreazao cantitate de 1.000 hl de vermut catre METRO, 3.000 hl catre un comerciant angro, 4.000 hl catre un antrepozit fiscal autorizat pentru depozitarea produselor intermediare. Pentru ce cantitate de produse intermediare se datoreazaaccize bugetului de stat?

a) 4000 hl

270.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de produse energetice livreaza o cantitate de tone de produse energetice catre rezerva de stat, 30.000 de tone catre fortele armate NATO de pe teritoriul Romaniei, 10.000 de tone catre Termoelectrica pentru producerea de energie electricasi o cantitate de 1.000 de tone este utilizatadrept carburant auto in antrepozitul fiscal de productie. Care este cantitatea de produse energetice pentru care se datoreaza accize bugetului de stat?

a)     1000 tone

271.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de vinuri spumoase livreaza catre un antrepozit fiscal de depozitare 1.000 hl, catre un comerciant angro 4.000 hl si la export 10.000 hl. Pentru ce cantitate de vin se datoreazaaccize bugetului de stat de catre antrepozitul fiscal autorizat pentru productia de vin spumos?

a) 4000 hj

272.Un antrepozitar autorizat pentru produse supuse accizelor armonizate a carui autorizatie a fost anulatapoate solicita o noua autorizatie dupa o perioada de:

a) cel putin 5 ani de la data anularii 

273.Titlul VII Accize si alte taxe specialedin Codul fiscal prevede ca tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale caror sortimente nu se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarului autorizat sau in nomenclatorul de achizitii al operatorului inregistrat sau al importatorului, se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat a caror cota de piata reprezinta:

a) peste 5 %

274.Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de alcool etilic livreaza o cantitate de 30.000 litri de produs catre un antrepozit fiscal pentru productia de bauturi alcoolice din Danemarca. La antrepozitul fiscal din Danemarca se certifica receptionarea a 25.000 litri ca urmare a minusului de 5.000 de litri constatat de autoritatea competenta din Germania cu ocazia verificarii transportului de alcool etilic. Unde se datoreaza acciza aferentacantitatii constatate ca minus peste limita legala admisa?

a) in statul membru in care s-a constatat minusul

275.Incepand cu 1 ianuarie 2007, miscarea produselor accizabile armonizate in regim suspensiv de la un antrepozit fiscal situat in Romania catre un antrepozit fiscal din Germania este insotitaobligatoriu de

a) documentul administrativ de insotire 

276.Un operator economic comerciant en detail importa in luna ianuarie 2007 din Rusia o cantitate de 250 de sticle de 0,75 litri de vodca cu o concentratie alcoolica de 40% in vol. Termenul de plata al accizelor aferente cantitatii respective este :

a) la data inregistrarii declaratiei vamale de import 

277.O persoana fizica romana introduce in Romania la data de 1 mai 2007 un autoturism marca Suzuki cu capacitatea cilindrica de 1600 cmc, achizitionat din Japonia. Autoturismul este fabricat in ianuarie 2007. Cand datoreaza persoana fizica taxa speciala pentru autoturisme?

a)     la data primei inmatriculari in Romania 

278. Un operator inregistrat din Romania poate achizitiona produse accizabile in regim suspensiv de la :

a)     un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru 

279. Acciza include contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru urmatoarele produse :

a) tutunuri prelucrate si bauturi alcoolice altele decat bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri si produse intermediare

280.In cazul produselor supuse accizelor nearmonizate, provenite din teritoriul comunitar, baza de impozitare pentru calculul accizei procentuale o reprezinta :

a)     preturile de achizitie

281.Pentru o cantitate de energie electrica importatadin Rusia, acciza devine exigibila:

a)     la momentul facturarii acesteia de catre furnizorul din Romania direct catre consumatorul final 

282.Acciza pentru energia electrica produsa de un producator din Romania devine exigibila:

a)     la momentul facturarii acesteia direct catre consumatorul final 

283.Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru care din produsele supuse accizelor nearmonizate de mai jos cota de acciza devine < 0 > :

a)     articole din cristal

284.In legislatia nationala, acciza pentru bere este exprimatain echivalent euro pe :

a) hl/l grad Plato

285.Nivelul accizei minime la tigarete se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vandutaastfel:

a) semestrial

286.Livrarea produselor accizabile din antrepozitele fiscale din Romania se efectueaza catre operatori economici comercianti din Romania numai in momentul in care acesti operatori prezinta documentul de plata care saateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeazaa fi facturata in cazul:

a) produselor energetice 

287.Se datoreazaaccize nearmonizate pentru:

a) bijuterii din aur si/sau platina, cu exceptia verighetelor

288.Berea fabricata de persoana fizica in gospodaria individualasi consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vanduta, este:

a) exceptata de la plata accizei

289.Un antrepozit autorizat pentru depozitarea de bauturi spirtoase din Romania primeste 3.000 de sticle de vodca de la un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase din Olanda. Din aceasta cantitate, 500 de sticle de vodca sunt comercializate catre o unitate de alimentatie publica din Romania, 300 de sticle sunt comercializate catre Ambasada Rusiei la Bucuresti, iar 100 de sticle se sparg in incinta antrepozitului datorita unei depozitari defectuoase. Pentru ce cantitate de vodca datoreaza bugetului de stat accize antrepozitul autorizat pentru depozitare de bauturi spirtoase din Romania:

a)     600 de sticle de vodca

290.Un producator de energie electrica din Romania utilizeaza 10.000 de Mwh de energie electrica pentru mentinerea propriei capacitati de a produce energie electrica, iar 5.000 de Mwh de energie electrica sunt utilizati pentru iluminatul propriu al producatorului. De asemenea, o cantitate de 30.000 de Mwh de energie electrica sunt livrati catre un operator economic care furnizeaza energie electrica direct catre consumatorii finali. Pentru ce cantitate de energie electrica se datoreaza bugetului de stat accize:

a) 5000 Mwh de energie electrica

291.Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru care din produsele supuse accizelor nearmonizate de mai jos cota de acciza devine < 0 > :

a)     articole din crystal

292.Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, pentru care din produsele supuse accizelor nearmonizate de mai jos cota de acciza devine < 0 > :

a) pentru toate sortimentele de cafea

293.Contravaloarea marcajelor, respectiv a timbrelor si a banderolelor utilizate pentru marcarea tutunului prelucrat si a bauturilor alcoolice supuse acestui regim:

a)      se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii

294.Pentru care din urmatoarele produse accizabile nu se aplica regimul de antrepozitare fiscala:

   Art. 168. Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.

Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.

Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.

Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru energie electrica, gaz natural, carbune si cocs.

Regimul de antrepozitare

Reguli generale

   Art. 178. Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, pot avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.

Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty free, in conditiile prevazute in norme.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc in medie mai putin de 200 hl de vin pe an.

295.Produsele supuse accizelor armonizate, deplasate intre un antrepozit fiscal din Romania si un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru sunt insotite obligatoriu de:

a) 3 exemplare din documentul administrativ de insotire

296.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de combustibil pentru motor produce in lunamartie 2007 o cantitate de 100.000 tone de astfel de produs. In aceeasi luna, 100 de tone sunt utilizate pentru consumul parcului auto propriu, 40.000 de tone sunt livrate direct pentru alimentarea navelor maritime si 50.000 de tone sunt livrate direct pentru alimentarea aeronavelor. Pentru ce cantitate de combustibil pentru motor se datoreaza accize de catre antrepozitul fiscal producator:

a) 100 tone 

297.In luna iunie 2007, un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de combustibil pentru motor din Romania livreaza fortelor armate NATO, altele decat fortele armate ale Romaniei,1.000 de tone de combustibil pentru motor. De asemenea, acest antrepozit livreazasi fortelor armate ale Romaniei cantitatea de 10.000 de tone de combustibil pentru motor, din care 7.000 tone cu destinatia aprovizionarii navelor fluviale militare, iar 3.000 de tone destinate utilizarii drept carburant auto. Pentru ce cantitate de combustibil pentru motor datoreaza accize antrepozitul fiscal:

a) 3.000 de tone 

298.Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de alcool etilic produce 10.000 de hl de alcool etilic rafinat, din care 2.000 de hl livreaza catre un antrepozit fiscal de productie de bauturi alcoolice din Spania, 1.000 de hl catre o fabricade medicamente din Romania, 7.000 de hl pentru productia proprie de otet alimentar cu codul NC 2209. Pentru ce cantitate de alcool etilic datoreaza accize antrepozitul fiscal de productie de alcool etilic:

a) .0 hl

299.Un antrepozitar autorizat pentru productia de alcool etilic si bauturi alcoolice spirtoase produce o cantitate de 20.000 de hl alcool etilic, din care: 15.000 de hl ii utilizeaza in sistem integrat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase, 1.000 de hl livreaza catre spitale si farmacii, 2.000 de hl catre depozite farmaceutice, iar diferenta de 2.000 de hl sunt utilizati in productia proprie de otet alimentar cu codul NC 2209. Pentru ce cantitate de alcool etilic datoreazaaccize antrepozitul fiscal de productie de alcool etilic:

a) 2.000 de hl 

TVA IUNIE 2007

.Sunt asimilate, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, livrarilor de bunuri efectuate cu plata, urmatoarele operatiuni:

a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate de aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial; -188

.O primarie din Romania, neinregistratain scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, achizitioneaza mobilier de birou de la o persoana impozabila stabilita si inregistrata in scopuri de TVA in Polonia, in valoare de 15000 Euro. Mobilierul este transportat de furnizor din Polonia in Romania. Primaria datoreaza TVA in Romania pentru achizitia efectuata?

a da, pentm ca depaseste plafonul de achizitii intracomunitare de 10000 Euro;

.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, livreaza energie electrica prin reteaua de electricitate catre un comerciant, persoana impozabila, stabilit in Ungaria. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta livrare este considerata:

o livrare neimpozabila in Romania, locul livrarii fiind in Ungaria; 190

.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, achizitioneaza aparate electrocasnice din Suedia. Bunurile sunt transportate in numele furnizorului din Suedia in Romania si au fost taxate in Suedia conform regimului special pentru bunuri second-hand. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, in Romania aceastaoperatiune reprezinta:

o livrare neimpozabila in Romania, locul livrarii fiind in Ungaria;-191

304. O persoana fizica cu domiciliul in Romania, vinde in 15 iunie 2007 un autoturism in valoare de 30000 lei unei persoane fizice din Ungaria. Autoturismul este transportat din Romania in Ungaria de catre cumparator. Autoturismul a fost achizitionat de vanzator in urma cu 4 luni si a efectuat 10.000 km. Valoarea initiala de cumparare a fost 47600 lei, din care 7600 lei TVA aferent. I se poate rambursa TVA persoanei raspunsul subliniat era ca da are dreptul de rambursare pentru suma de 5700 lei

da, 5700 lei; ? - cred ca este gresit. parerea mea este ca nu are drept de rambursare pt ca persoana fizica nu este impozabila fizice care vinde autoturismul?

.Un transportator stabilit si inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal numai in Romania, transporta bunuri pentru un beneficiar, persoana impozabila stabilitain Marea Britanie si inregistrata in scopuri de TVA in Marea Britanie si in Franta. Transportul este efectuat din Romania in Germania. Beneficiarul ii comunica transportatorului codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Franta. Din punct de vedere al TVA, locul prestarii transportului intracomunitar de bunuri realizat de prestatorul roman este:

Franta, statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA comunicat prestatorului de catre beneficiar; 193

.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, primeste bunuri in vederea prelucrarii de la o persoana impozabila stabilita in Italia si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atat in Italia, cat si in Franta. Prestatorului roman i se comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA din Franta. Dupa prelucrare bunurile sunt expediate in Franta. Din punct de vedere al TVA, serviciul de prelucare este:

neimpozabil in Romania, locul prestarii fiind in Franta, statul membru din care beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA, bunurile fiind transportate in afara Romaniei dupa prelucrare; 194

.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, inchiriaza un camion unei persoane impozabile stabilite in Bulgaria. Beneficiarul este o intreprindere mica neinregistrata in scopuri de TVA in Bulgaria. Camionul este utilizat pentru efectuarea de servicii de transport pe teritoriul Ungariei. Din punct de vedere al TVA, prestarea de servicii constand in inchirierea camionului, este:

impozabila in Romania cu cota standard de 19%, statul membru unde este stabilit prestatorul; 195

.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal efectueaza o livrare de echipament sportiv catre o persoana impozabila stabilita in Franta, neinregistrata in scopuri de TVA. Bunurile sunt transportate in Turcia de catre furnizorul roman, din dispozitia cumparatorului. Din punct de vedere al TVA, operatiunea realizata de furnizorul roman este:

o livrare de bunuri transportate in afara Comunitatii scutita de TVA cu drept de deducere; 196

.O persoana partial impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, beneficiaza in cursul anului 2007 de servicii constand in lucrari de demolare a unui bun imobil. Prestatorul serviciilor este o persoana impozabila, inregistratain scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Este obligat prestatorul sa aplice taxarea inversadin punct de vedere al TVA pentru serviciile prestate?

a da, pentm ca beneficiarul este inregistrat in scopuri de TV A conform art. 153 din Codul fiscal;

.O persoana impozabila mixta stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, efectueaza un transfer de bunuri din Romania in Ungaria. Din punct de vedere al TVA, se cuprinde in calculul pro rata valoarea tranferului respectiv?

A nu;

.Un prestator, persoana impozabila stabilita in Romania si inregistratain scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal, efectueaza lucrari de constructii-montaj pentru un imobil din Romania. Imobilul apartine unei persoane impozabile nestabilite si neinregistrate in scopuri de TVA in Romania. Din punct de vedere al TVA, serviciile sunt:

taxabile cu cota de 19%, locul prestarii fiind in Romania si prestatorul avand obligatia de a emite factura cu TVA catre beneficiar; 199

.O intreprindere mica stabilita in Romania, neinregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, livreaza produse accizabile din punct de vedere al TVA unei institutii publice din Slovenia in cursul anului 2007. Produsele sunt expediate de furnizor de la sediul din Romania la sediul beneficiarului din Slovenia. Care este regimul TVA aplicabil acestei operatiuni?

a) este 0 livrarea scutita fara drept de deducere;

.O persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, expediaza echipamente de epurare a apei in Germania, in vederea expunerii acestora in cadrul unei expozitii organizate in acest stat, care dupa trei luni se intorc in Romania. Ce obligatii ii revin din punct de vedere al TVA persoanei impozabile romane?

a inscrie datele referitoare la operatiunea respectiva in registml-non tranferUtilor;

.O persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153, vinde in anul 2007 o cladire achizitionatain anul 2005, pentru care a dedus TVA integral in momentul achizitiei. Are persoana impozabila obligatia de a ajusta taxa pe valoarea adaugata dedusa initial?

315..O persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania livreaza un echipament unei persoane impozabile stabilite in Polonia. Conform contractului furnizorul este obligat sa transporte echipamentul in Polonia si sa efectueze instalarea acestuia la sediul beneficiarului. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, acesta livrare este:

316..O persoana impozabila stabilita in Romania, inregistratain scopuri de taxa pe valoarea adaugata, achizitionezain anul 2007 un calculator in valoare de 3570 lei din care 570 lei TVA aferenta. Persoana impozabila deduce integral taxa pe valoarea adaugata la data achizitiei. In anul 2010 caseaza respectivul mijloc fix. Este obligata persoana respectiva, la data casarii, sa ajusteze taxa pe valoarea adaugata dedusa initial?

A nu, pentm ca taxa de ajustat este nesemnificativa, fiind mai mica de 1009. lei.

317..O persoana impozabila stabilita in Austria efectueaza in Romania lucrari de constructii montaj pentru un beneficiar persoana fizica. Ce obligatii ii revin prestatorului austriac din punct de vedere al TVA?

a trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TV A, direct sau prin reprezentant fiscal si sa factureze operatiunea cu TV A

.O persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal efectueaza o livrare de bunuri catre o persoana care ii comunica un cod valid de inregistrare in scopuri de TVA din alt stat membru. Bunurile sunt transportate din Romania intrun alt stat membru. Aceasta operatiune reprezinta, din punct de vedere al TVA:

o livrare intracomunitara de bunuri scutita de TVA; 206

319..O persoana impozabila stabilita in Franta, inregistrata in scopuri de TVA in statul respectiv, presteaza servicii de arhitectura pentru un imobil ce se va construi in Romania. Beneficiarul este o persoana impozabila stabilitain Romania. Pentru realizarea acestor servicii prestatorul francez achizitioneza pe teritoriul Romaniei o serie de bunuri si servicii. Acestea sunt facturate de furnizori/prestatori cu TVA 19%. Poate persoana impozabila din Franta sa recupereze taxa pe valoarea adaugata achitata in Romania?

) a, taxa i se va rambursa de catre autolitatile fiscale din Romania conform prevederilor legale;

320..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal (A) primeste bunuri mobile corporale in vederea prelucrarii de la o altapersoana impozabila stabilita in Romania (B). Intrucat nu dispune de resursele necesare pentru a efectua prelucrarea bunurilor, expediaza bunurile in Ucraina pentru a fi prelucrate. Dupa prelucrare A reimporta bunurile in Romania si factureaza serviciile de prelucrare catre B - beneficiarul roman. Cum va factura din punct de vedere al TVA aceste prestari de servicii A?

A cu TV A 19%, loeul prestalii considerandu-se a fi in Romania;

321..Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugatain cazul unui import de bunuri intervin:

la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea taxelor vamale, agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, in cazul in care bunurile respective sunt supuse acestor taxe; 209

322..O persoana impozabila stabilita in Canada presteazaservicii electronice catre o persoanajuridica neimpozabila stabilita in Romania, inregistratain scopuri de TVA conform art. 1531 numai pentru achizitiile intracomunitare efectuate. Prestatorul a optat pentru aplicarea regimului special pentru persoane impozabile nestabilite care presteazaservicii electronice persoanelor neimpozabile, obtinand un cod de inregistrare special in scopuri de TVA in Marea Britanie. Care este regimul TVA aplicabil serviciilor prestate catre beneficarul roman?

locul prestarii este in Romania, obligatia platii revenindu-i prestatorului, care insa va achita TV A in Marea Britanie pe baza decontului special de taxa;

323..O persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania importa bunuri din Statele Unite ale Americii, pe care le pune in libera circulatie in Belgia, statul pe teritoriul carora bunurile au intrat in Comunitate, si le transportadin acest stat membru in Romania. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, valoarea importului respectiv se cuprinde in plafonul de achizitii intracomunitare in Romania?

t1i) da, deoarece operatiunea este asimilata unei achizitii intracomunitare;

324..O persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, construieste o cladire in Grecia. Beneficiarul sau este o persoana impozabila inregistrata pentru scopuri de TVA in Grecia. Din punct de vedere al TVA, au locul prestarii in Romania serviciile realizate de prestatorul din Romania?

nu , intrucat serviciile legate de bunul imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil; 212

325..Compania A, stabilitasi inregistratain scopuri de TVA in Franta, vinde bunuri companiei B, din Romania, stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal. Bunurile sunt transportate din Franta in Romania de catre furnizor, iar cumparatorul ii comunica furnizorului codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Considerati ca are loc o operatiune impozabila in Romania din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata?

326..O persoana impozabila stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, caseazain anul 2007 un imobil achizitionat in anul 2005, pentru care la momentul achizitiei a dedus TVA integral. Ce obligatii referitoare la taxa pe valoarea adaugata ii revin?

, a)nu are obligatia de a colecta TV A si nici de aajusta taxa dedusa initial;

327..O societate de avocatura stabilitain Romania (A), persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, furnizeaza servicii de avocatura pentru o persoana impozabila stabilitain Italia, neinregistrata in scopuri de TVA. Din punct de vedere al TVA, au locul prestarii in Romania serviciile realizate de compania A?

328..Se primesc bunuri din Ucraina in Romania in vederea prelucarii de catre o companie A, persoana impozabila inregistratain scopuri de TVA in Romania. Bunurile sunt plasate in regim vamal de perfectionare activa, iar dupaprelucare sunt reexportate in Ucraina. Se aplica o scutire de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de prelucrare realizate de compania A din Romania?

329..Un transportator A, stabilit in Franta si nestabilit in Romania, transporta bunuri din Franta in Romania pentru un beneficiar B, persoana impozabila romana, inregistrata in scopuri de TVA. B ii comunica lui A codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Din punct de vedere al TVA, transportul intracomunitar realizat de A are locul prestarii:

330..O casa de expeditii stabilita in Romania (A) si inregistratain scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, transporta bunuri din Romania in Germania pentru un beneficiar (B), persoanaimpozabila stabilita in Romania care ii comunica codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania pentru acest transport intracomunitar. Bunurile nu se aflain regim vamal suspensiv. Casa de expeditii va factura cu cota de 19% acest transport intracomunitar pentru beneficiarul sau din Romania?

331..O agentie de turism stabilita in Romania vinde un pachet de servicii turistice unei persoane fizice romane. Pachetul cuprinde servicii de cazare si restaurant prestate in Grecia si in Turcia. Datoreaza agentia de turism TVA in Romania?

da~oreaza TV A in Romania numai pentru partea din marja sa de profit afere~serviciilor prestate in Grecia'

332..O agentie de turism stabilitain Romania vinde un pachet de servicii turistice unei persoane fizice stabilite in Rusia. Pachetul cuprinde servicii de cazare si restaurant prestate in Romania. Care este regimul TVA aplicabil de agentia de turism?

a. aplica TVA numai pe marja sa de profit conform regimului sau special pentru agentiile de turism

333..O persoana impozabila A stabilitasi inregistratain scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, primeste pentru reparare un utilaj din Polonia de la B, o companie stabilitasi inregistratain scopuri de TVA in Polonia. Dupa reparare, utilajul este transportat in Ungaria. B ii comunica lui A codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Polonia. Din punct de vedere al legislatiei privind TVA are locul prestarii in Romania serviciul de reparare realizat de A?

334..Un furnizor A, stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, incheie un contract de livrare a unui utilaj in Belgia cu compania B, stabilitasi inregistratain scopuri de TVA in Belgia. In contract se stipuleaza ca A face instalarea utilajului in Belgia. Cum calificati in Romania aceasta operatiune din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata?

335..O mica intreprindere neinregistrata in scopuri de TVA este beneficiara unui transport de bunuri care incepe in Franta si se terminain Romania. Transportatorul este o persoana stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Italia. Are locul prestarii in Romania acest transport din punct de cedere al TVA?

336.O persoana impozabila stabilitadin punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata in Franta presteaza, de la un sediu fix din Luxemburg, unei persoane impozabile stabilite in Romania servicii constand in punerea la dispozitie de personal. In acest caz, locul prestarii de servicii, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, este considerat a fi:

337..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal, incheie un contract de livrari de bunuri cu o persoanaimpozabila stabilitain Anglia. La cererea beneficiarului si conform relatiilor contractuale privind transportul bunurilor, furnizorul din Romania expediaza bunurile la depozitul clientului din India. Operatiunea desfasurata de persoana impozabila romana reprezintain Romania, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata:

338..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistratain scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal, incheie un contract de livrare de bunuri cu o persoanadin SUA. La cererea beneficiarului si conform relatiilor contractuale privind transportul bunurilor, acestea sunt transportate de furnizorul din Romania la un depozit din Ungaria al beneficiarului. Aceasta operatiune reprezinta in Romania, din punct de vedere al TVA:

339..Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri cuprinde:

340..Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, sunt considerate bunuri de capital, pentru care se ajusteaza taxa deductibila in conditiile legii:

341..Nu este deductibila taxa pe valoarea adaugata:

342..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal, incheie un contract de livrari de bunuri cu o persoanaimpozabila inregistrata in scopuri de TVA in Bulgaria. Conform relatiilor contractuale, bunurile sunt puse la dispozitia clientului la sediul furnizorului din Romania, urmand a fi transportate in Ungaria de catre persoana impozabila din Bulgaria. Operatiunea realizata de persoana impozabila stabilitain Romania reprezinta, din punct de vedere al TVA:

343..In cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de catre o persoana de la sediul sau fix din Japonia, unei persoane neimpozabile stabilita in Romania, din punct de vedere al TVA, prestarea respectiva reprezinta o operatiune care:

344..O persoana impozabila obligata la plata taxei pe valoarea adaugatapentru o achizitie intracomunitarade bunuri in Romania, care este taxabila, in cazul in care nu se afla in posesia facturii emise de furnizor are obligatia sa emita o autofactura:

15 zile

345..In cazul unor servicii constand in consultanta juridica, prestate de la sediul fix din Italia al unei persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Germania, unei persoane neimpozabile din Romania, aceasta prestare reprezinta, din punct de vedere al TVA, o operatiune care:

346..O persoana impozabila din Romania achizitioneaza un calculator si deduce partial taxa aferenta. Ulterior, persoana impozabila utilizeaza calculatorul in scopuri personale care nu au legatura cu activitatea sa economica. Aceasta operatiune reprezinta, din punct de vedere al TVA:

347.O companie, A, persoana impozabila stabilitasi inregistratain scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, este angajatade o alta persoana impozabila B stabilita in Franta si inregistratain scopuri de TVA in Franta si in Italia, sa-i gaseasca un prestator care sa-i repare calculatoarele la sediul sau din Franta. A gaseste un prestator stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Romania. B ii comunica lui A codul sau de TVA din Italia. Pentru acest serviciu A ii factureaza lui B un comision. Din punct de vedere al TVA este locul prestarii acestui serviciu de intermediere in Romania?

348.Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, livrarile intracomunitare de bunuri din Romania reprezinta:

livrari de bunuri care sunt expediate sau transportate din Romania in alt stat membru de catre furnizor sau de catre persoana catre care se efectueaza livrarea, ori de alta persoana in contul acestora; 236

349.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, presteaza unei societati impozabile inregistrate in scopuri de TVA numai in Austria servicii constand in expertize asupra unor bunuri mobile corporale. Dupa efectuarea expertizei, societatea din Romania transmite raportul continand concluziile finale ale expertizei si bunurile expertizate clientului din Austria. Serviciile constand in expertize asupra bunurilor mobile corporale reprezintadin punct de vedere al TVA o operatiune care:

350.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, achizitioneazade la o persoana neimpozabila din Slovenia un mijloc de transport care nu este considerat nou din punct de vedere al TVA. Aceasta operatiune, din punct de vedere al TVA:

351.O societate A, persoana impozabila stabilita in Romania si inregistratain scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu a obtinut certificatul de amanare de la plata taxei pe valoarea adaugata, realizeaza in Romania un import de bunuri de la o societate B din Egipt in valoare de 100.000 lei. Din punct de vedere al TVA, societatea A trebuie sa:

352.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, presteazaservicii de marketing pentru o intreprindere mica stabilita in Cehia, neinregistratain scopuri de TVA in acest stat, dar inregistrata in Italia. Care este regimul TVA aplicabil acestor servicii ?

353..O persoana impozabila stabilita in Bulgaria livreaza gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale catre o persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, care utilizeazagazele naturale pentru consum propriu in Romania. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta livrare este considerata:

354.Perioada de ajustare a taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente bunurilor de capital achizitionate dupa data aderarii este:

perioada de amortizare fiscala; 242

355.O societate de constructii stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, construieste un bun imobil in Ungaria, pentru un beneficiar din Franta neinregistrat in scopuri de TVA. Care tratamentul fiscal in Romania, din punct de vedere al TVA, al serviciilor prestate de societatea de constructii:

o prestare de servicii impozabila in Romania, prestatorul fiind stabilit in Romania; 243

356..Persoana impozabila cu regim mixt este, din punct de vedere al legislatiei privind TVA, persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata care realizeazaurmatoarele tipuri de operatiuni:

operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata; 244

357.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal presteazaservicii de intretinere utilaje de constructii pentru alta persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, care se afla in stare de faliment declarata prin hotarare definitivasi irevocabila. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta prestare:

358..O persoana fizica, care nu are calitatea de persoana impozabila, domiciliata in Romania, achizitioneaza in anul 2007 un mijloc de transport nou, in sensul taxei pe valoarea adaugata, de la o persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de taxape valoarea adaugata in Franta. Mijlocul de transport este transportat de la un depozit al furnizorului din Italia in Romania. Achizitia mijlocului de transport, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, este:

359.O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, realizeaza lucrari de reparatii pentru un bun expediat din Ungaria in Romania. Beneficiarul lucrarilor de reparatii comunica prestatorului roman codul de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria. Dupa reparare bunurile sunt exepediate de prestator, la solicitarea beneficiarului, in afara Comunitatii. Din punct de vedere al TVA, prestarea de servicii constand in repararea bunurilor, este:

360.Cota de TVA aplicabila pentru o achizitie intracomunitarade bunuri impozabila in Romania este :

cota aplicabila pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun si care este in vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei : 248

361.Compania A, persoana impozabila stabilitasi inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cumpara bunuri de la compania B, persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Italia. Compania A transmite codul sau de TVA din Romania furnizorului B. Bunurile sunt transportate de furnizorul B din Italia in Romania. Operatiunea realizata de compania A din Romania reprezinta din punct de vedere al TVA:

362.O persoana impozabila stabilita in Romania ia fiinta la data de 1 iulie a anului 2007. La infiintare declara ca va realiza o cifra de afaceri anuala inferioara echivalentului in lei a plafonului de 35.000 Euro si solicitaaplicarea regimului special de scutire pentru intreprinderile mici. La data de 25 septembrie 2007 cifra de afaceri obtinuta de aceasta persoanaatinge echivalentul in lei a

17.500 Euro. Ce obligatii din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata ii revin persoanei impozabile respective?

363.Un constructor (A) stabilit si inregistrat in scopuri de TVA in Italia, neinregistrat in scopuri de TVA si nestabilit in Romania, presteaza servicii de arhitecturapentru un imobil situat in Romania. Beneficiarul serviciilor este compania B, stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal. Cine este persoana obligatala plata taxei pe valoarea adaugata in Romania pentru aceste servicii?

compania B, fiind servicii legate de un bun imobil situat in Romania, prestate de un prestator nestabilit si neinregistrat in scopuri de TVA in Romania; 251

364.. O persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, ia in leasing mijloace de transport de la o companie B, stabilitasi inregistratain scopuri de TVA in Germania. Este impozabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugatain Romania acest serviciu?

nu, este impozabil in Germania, acolo unde este stabilit prestatorul; 252

365.Compania A, stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, presteaza in Romania servicii de descarcare a bunurilor dintr-un camion care a sosit din Italia, pentru transportatorul B, persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Italia. B ii comunica lui A codul sau de TVA din Italia. Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, locul prestarii serviciilor este in Romania?

nu, locul prestarii este in Italia, fiind servicii accesorii unui transport intracomunitar, pentru care beneficiarul a transmis un cod de TVA din Italia; 253

366..O companie A, persoana impozabila stabilitasi inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, presteazaservicii de intermediere a unui transport intracomunitar de bunuri care incepe din Romania si se incheie in Belgia, pentru compania B, persoana impozabila stabilitasi inregistrata in Franta in scopuri de TVA. B comunicalui A codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Franta. Considerati ca, din punct de vedere al TVA, serviciul de intermediere a transportului intracomunitar are locul prestarii in Romania ?

367..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal executa lucrari de constructii-montaj pentru o institutie publica neinregistratain scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, in contractul dintre parti stabilindu-se ca decontarea lucrarilor se face dupa acceptarea de catre beneficiar a situatiilor de lucrari. Cand intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru respectivele lucrari?

368.Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata nu cuprinde:

rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor; 256

369..Constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, in sensul taxei pe valoarea adaugata:

orice distribuire de bunuri din activele unei societati comerciale catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a societatii, daca taxa pe valoarea adaugata a fost dedusa total sau partial. 257

370.Care este regimul, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, pentru livrarea bunurilor aflate in regim de antrepozit vamal:

este scutita de TVA cu drept de deducere; 258

371.Nu constituie prestare de servicii impozabila din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata:

serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie, de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; 259

372..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal a achizitionat in cursul anului 2005 o cladire nefinalizatasituata pe teritoriul Romaniei. Cladirea a fost finalizatasi pusa in functiune in noiembrie 2006. In luna mai a anului 2007 persoana respectiva vinde cladirea unei persoane fizice romane. Care este regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata pentru vanzarea cladirii?

373..O persoana impozabila stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal executa in cursul anului 2007 lucrari de constructiimontaj pentru o alta persoana impozabila stabilita in Romania si inregistratain scopuri de taxa pe valoarea adaugataconform art. 153 din Codul fiscal. Conform contractului incheiat intre parti, pentru lucrarile executate se constituie garantii de buna executie. De asemenea, prestatorul se obligasa remedieze orice deficiente aparute in cursul unei perioade de 2 ani incepand cu data receptiei definitive a lucrarilor. La ce data intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru garantiile de buna executie constituite conform contractului?

374..O persoana impozabila stabilitain Marea Britanie si inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugatain statul respectiv furnizeazain cursul anului 2007 programe informatice software standard unei banci stabilite in Romania, neinregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, dar inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal pentru achizitiile intracomunitare efectuate. Programele sunt furnizate pe discheta, fiind transportate din Marea Britanie in Romania de catre furnizor. Ce obligatii privind plata taxei pe valoarea adaugata ii revin bancii?

375. Pentru livrari de bunuri efectuate in baza unui contract de consignatia, faptul generator al taxei pe valoarea adaugata intervine:

la data la care consignatarul devine proprietarul bunurilor; 263

ACCIZE IUNIE 2007

~ 1. Accizelcombinata dintr-o acciza specifica i 0 acciza procentuala se practica in cazul:

a. tigaretelor

b.      tigarilor ~t igarilor de foi;

c.       energiei electrice;

d.      kerosenului;

e.       carbunelui;

f.        cocsului.

2. Preul de vanzare cu amanuntul maxim declarat de producator sau de importator se utilizeaza ca element:de calcul al accizei pentru:

a tigarete;

b.      tigari ~i tigari de foi;

c.       tutun destinat fumatului;

d.      motorina;

e.       pacura;

f.        benzina fara plumb.

3. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de prod use energetice produce 10.000 tone de pacura din care:

- 3.000 de tone sunt livrate direct catre Ambasada Frantei;

- 2.000 de tone sunt livrate catre 0 centrala termica pentru productia combinata de energie electrica ~i

termica;

- 1.000 de tone sunt utilizate drept combustibil pentru lncalzire In incintaantrepozitului fiscal.

Pentru ce cantitate de pacura se datoreaza bugetului de stat accize de catre antrepozitul fiscal producator de pacura?

a 1.000 tone;

b.      3.000 tone;

c.       2.000 tone;

d.      4.000 tone;

e.       6.000 tone;

f.        10.000 tone.

4. Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru producia de alcool etilic ca materie prima, realizeaza in luna mai 2007 a cantitate de 30.000 hi alcool pur, din care:

- 10.000 hi alcool pur sunt livrati In regim suspensiv catre un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase din Ungaria;

- 10.000 hI alcool pur sunt utilizati de catre producator la obtinerea de alcool sanitar;

- 10.000 hi alcool pur raman In stoc.

Pentru ce cantitate de alcool etHic pur se datoreaza accize avand In vedere faptul ca pe exemplarul documentului administrativ de insotire returnat din Ungaria antrepozitul fiscal primitor a Inscris la rubrica aferenta cantitatii primite 7.000 hi alcool etilic pur:

a. 3.000 hi alcool etHic pur;

. 13.000 hi alcool etilic pur;

c.       23.000 hi alcool etHic pur;

d.      17.000 hi alcool etHic pur;

e.       20.000 hi alcool etilic pur;

f.        27.000 hi alcool etilic pur.

5. in cazul produselor supuse accizelor armonizate, faptul generator al acci~elor iI reprezinta:

a. momentul procduceii pe teritoriul comunitar sau momentul importului in acest teritoriu;

. momentul eliberarii pentru consum; -

c.       momentul cand se constata pierderi sau Iipsuri de prod use accizabile;

d.      momentullivrarii In regim suspensiv catre un antrepozit fiscal;

e.       momentullivrarii catre un operator inregistrat dintr-un alt stat membru;

g.

h.

i.

6. Codul de accize se atribuie de autoritatea fiscala centrala:

a persoanelor inregistrate ca antrepozitari autorizati, antrepozitelor fiscale ~i persoanelor

inregistrate ca opera tori inregistrati pentru praduse supuse accizelor armonizate

b.      comercianti1or angro de produse supuse accizelor armonizate;

c.       comerciantilor en detail de produse supuse accizelor armonizate;

d.      importatorilor de produse supuse accizelor armonizate din afara teritoriului comunitar;

e.       persoanelor inregistrate ca operatori neinregistrati pentru produse supuse accizelor armonizate;

f.        comerciantilor angro ~i comerciantilor en detail de prod use supuse accizelor armonizate.

7. Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru productia de benzine ~i motorine Iivreaza in luna iunie 2007 urmatoarele cantitati de motorina destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire: 40b tone catre Spitalul Fundeni, 200 tone catre liceul Ion Creanga, 200 tone catre Caminul de batrani Darvari, iar 0 cantitate de 100 de tone de motorina este utilizata drept combustibil pentru Tncalzire in incinta antrepozitului fiscal de productie.

Pentru ce cantitate de motorina se datoreaza bugetului de stat accize: (a 100 tone;

B 300 tone;

c.       900 tone;

d.      500 tone;

e.       600 tone;

f.        200 tone.

8. Un antrepozit fiscal autorizat in Romania pentru praductia de vinuri linitite, vinuri spumoase si distilat de vin, efectueaza in luna iunie 2007 urmatoarele operatiuni:

- 2.000 hi de vin spumos ii livreaza catre reteaua comerciala;

- 1.000 hi de vin linitit Ii livreaza catre un alt antrepozit fiscal autorizat pentru productia de vermut;

- 3.000 hi de vin linitit ii pastreaza pentru operatiunea de invechire in vederea obtinerii de distilat de vin.

Pentru_c,e cantitate de vinuri se datoreaza bugetului de stat accize:

(l 2.000 hi de vin spumos;

b.      6.000 hi de vinuri linitite i spumoase;

c.       3.000 hi de vin Iinitit;

d.      5.000 hi de vinuri linitite i spumoase;

e.       4.000 hi de vin lini~tit;

f.        1.000 hi de vin lini~tit.

9. Un antrepozit fiscal de produse supuse accizelor armonizate, poate functiona numai in baza autorizatiei valabile,{e~ise de:

a autoritatea fiscala centrala;

b . autoritatea vamala;

c.  autoritatea fiscala teritoriala;

d. Oficiul Registrului Comertului;

e. Ministerul Mediului ~i Dezvoltarii Durabile; f. Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

10. Incepand cu 1 ianuarie 2007, in cazul produselor supuse accizelor armonizate pentru care acciza este stabilita in echivalent euro, cursul de schimb leu/eura pe baza caruiase determina acciza in lei este acela~ir

a . pe durata unui an calendaristic;

b.pe 0 perioada de 6 luni consecutive dintr-un an calendaristic; . pe a perioada de 3luni consecutive dintr-un an calendaristic; .

c.pe durata unei luni;

d.pe 0 perioada de 2 luni consecutive dintr-un an calendaristic;

e.. pe 0 perioada de 4 luni consecutive dintr-un an calendaristic.

! 11. Care din urmatoarele produse intra Tn categoria produselor supuse accizelor armonizate:

a benzine i motorine;

b. sucuri i bauturi racoritoare nealcoolice;

c. bijuterii din argint;

d. autovehicule;

e. aparate foto;

f.   cuptoare cu microunde.

12. Momentul exigibilitatii accizei Tn cazul produselor supuse accizelor nearmonizate achizitionate din teritoriuj.,~omunitar de catre operatorii economici din Romania, intervine:

a momentul receptionarii produselor;

b.       la data Inregistrarii declaratiei vamale de import;

c.       la data livrarii produselor pe piata romaneasca;

d.       la data acordarii produselor ca dividende;

e.       anticipat momentului achizitiei;

f.         la data acordarii prod use lor ca plata Tn natura.

13. Pre~derile privind accizarea nu se aplica Tn cazul:

U/ produselor energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibili pentru motor sau pentru incalzire;

b.       produselor energetice utilizate drept carburant in incinta antrepozitului fiscal de productie de

produse energetice; .

c.       produselor energetice utilizate drept combustibil pentru incalzlre in incinta antrepozitului fiscal

de productie de prod use energetice; .

d.       energiei electrice utilizate pentru ifuminatul propriu al producatorului de energie electrica;

e.       gazului natural distribuit catre operatorii economici Tn calitate de consumatori finali;

f.         oricarui produs utilizat ca aditiv pentru a crete volumul final al combustibilului pentru motor.

14. Pentru carbune i cocs, acciza devine exigibila: .

/ [.,.a! la momentullivrarii acestor prod use de catre companiile de extractie i respectiv de productie

b.       la momentul receptiei acestor prod use de catre utilizatori;

c.       anticipat momentului livrarii acestor prod use de catre companiile de extractie i respectiv de

productie;

d.       la momentul facturarii catre consumatorii finali;

e.       cand se constata pierderi in reteaua de transport i distributie;

f.         la momentul consumului de c~Hre consumatorul final.

15. in cazul produselor supuse accizelor nearmonizate se percep accize specifice exprimate in echivalent

euro peQtp:!I .

aY.' cafea verde, cafea prajita, inclusiv cafea cu Tnlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila; .

b.       bijuterii din aur i/sau din platina, cu exceptia verighetelor;

c.       articole din cristal;

d.       iahturi;

e.       parfumuri;

f.         confectii din blanuri naturale, cu exceptia celor de iepure, oaie, capra.

16. Titlul VII - 'Accize i alte taxe speciale' din Codul fiscal prevede ca tutunurile, prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale caror sortimente nu se .regasesc in nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarului autorizat sau Tn nomenclatorul de achizitii al operatorului inregistrat sau al impo~~r~lui, se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor auto.ptJji ~ntru prooductia de tutun prelucrat a caror cota de piata reprezinta:

a peste 5%;

b.peste 2%; .

c.       peste 7%;

d.       peste 10%;

e.       peste 15%;

f.         peste 20%.

17. In cazul produselor supuse accizelor nearmonizate, provenite din teritoriul comunitar, baza impoz~~)pentru calculul accizei procentuale 0 reprezinta:

a preturile de achizitie;

b.      preturile de livrare, mai putin accizele;

c.       preturile de livrare, inclusiv accizele;

d.      valoarea in vama, plus taxele vamale;

e.       valoarea In vama, mai putin taxele vamale;

f.        valoarea in vama la care se adauga taxele vamale ~i alte taxe speciale.

de

18. Incepand cu d?ta de 1 ianuarie 2010, pentru care din produsele supuse accizelor nearmonizate de mai jos cota de acciza devine < 0 > :

a' articole din cristal;

b.      arme ~i arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar;

c.       ambarcatiuni pentru agrement;

d.      confectii din blanuri naturale, cu exceptia celor de iepure, oaie ~i capra;

e.       produse de parfumerie;

f.        motoare destinate ambarcatiunilor pentru agrement.

19. in le~islatia nationala, acciza pentru bere este exprimata In echivalent euro pe:

a hl/1 grad Plato; .

b.hi de alcool pur; ..

c.       1.000 de Iitri de produs;

d.      hi de produs;

e.       tona;

f.        hI! 1 grad alcoolic.

20. Nivelul accizei minime la tigarete se stabile~te prin ordin al ministrului economiei ~i finantelor in functie de evo~accizei a:erente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta astfel:

a semestnal;

b.      trimestrial;

c.       lunar;

d.      anual;

e.       la solicitarea producatorilor ~i importatorilor de tigarete;

f.        ori de cate ori intervin modificari in categoria de pret cea mai vanduta.

21. Berea fabricata de persoana fizica In gospodaria individuala ~i consumata de catre aceasta ~i membrii familie~aJe, cu conditia sa nu fie vanduta, este:

a . exceptata de la plata accizei;

b.      scutita de la plata accizei In limita unei cantit<'3ti de 100 litrilan;

c.       supusa unei accize de 50% din cota standard a accizei aplicata berii;

d.      garantata la plata accizei;

e. supusa accizei la data cand berea este consumata; 1. supusa ac.cizei la data cand berea este prod usa.

22. Un antrepozit autorizat pentru depozitarea de bauturi spirtoase din Romania prime~te 3.000 de sticle de vodca de la un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi spirtoase'din Olanda. Din aceasta cantitate. 500 de stide de vodca sunt comercializate catre 0 unitate de alimentatie publica din Romania, 300 de sticle sunt comeiclalizate catre Ambasada Rusiei la Bucure~ti, iar 100 de stide se sparg In incinta antrepozitului datorita unei depozitari defectuoase. Pentru ce cantitate de vodca datoreaza bugetului de stat acciz~~tr-epOZitul autorizat pentr~ depozitare de bauturi spirtoase din Romania:

a 600 de stlcle de vodca;

'-:tJ. 800 de sticle de vodca; ~

c.       300 de sticle de vodca;

d.100 de stide de vodca; e. 900 de sticle de vodca; 1. 400 de sticle de vodca.

,I.:

23. Un producator de energie electrica din Romania utilizeaza 10.000 de Mwh de energie electrica pentru mentinerea propriei capacitati de a produce energie electrica, iar 5.000 de Mwh de energie electrica sunt utilizati pentru iluminatul propriu al producatorului. De asemenea, 0 cantitate de 30.000 de Mwh de energie electrica sunt livrati catre un operator economic care furnizeaza energie electrica direct catre consumatorii finali. P~u ce cantitate de ener.gie elec~rica se datoreaza bugetului de stat accize:

a./5.000 Mwh de energle electnca;

I b. 15.000 Mwh de energie electrica;

c.       45.000 Mwh de energie electrica;

d.      30.000 Mwh de energie electrica;

e.       10.000 Mwh de energie electrica;

f.        40.000 Mwh de energie electrica.

24. Contravaloarea marcajelor, respectiv a timbrelor ~i a banderole lor utilizate pentru marcarea tutunului prelucrat si a bauturilor alcoolice supuse acestui regim:

a. se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii;

b.      se suporta de catre operatorul economic care are dreptul de a marca produsele supuse acestui regim;

c.       se suporta de catre C.N. Imprimeria Nationala SA;

d.      se asigura de la bugetul de stat din valoarea TVA aferenta produselor accizabile supuse marcarii;

--e. se suporta din bugetul Ministerului Economiei 1ii Finantelor;

f. se suporta din contributia datorata pentru finantarea unor cheltLiieli de sanatate.

25. Produsele supuse accizelor armonizate, deplasate intre un antrepozit fiscal din Romania ~i un antrepq.~iscal dintr-un alt stat membru sunt insotite obligatoriu de:

a.. 3 exemplare din documentul administrativ de insotire;

b.      5 exemplare din documentul administrativ de insotire;

c.       2 exemplare din documentul administrativ de insotire;

d.      un exemplar din documentul administrativ de insotire 1ii un exemplar din documentul de insotire simplificat;

e.       4 exemplare din documentul administrativ de insotire;

f.        3 exemplare din documentul administrativ de insotire ~i doua exemplare din documentul administrativ unic.

COD PROCEDURA FISCALA IUNIE 2007


376. .Care informatii nu fac parte din categoria informatiilor considerate a fi secret fiscal?
a) lista contribuabililor inactivi;

377..Cand produce efecte actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent?
a) din momentul in care este comunicat contribuabilului;

378.Care este actul administrativ fiscal prin care se stabileste suma aprobata la rambursare?
a) decizia de rambursare sau decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, dupa caz;


379.Ce operatiuni se declara prin Declaratia recapitulativa (formular 390 VIES)?

livrari, achizitii intracomunitare

380..Care este efectul neprezentarii, de catre persoana impozabila, in termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare, in cadrul procedurii de solutionare a solicitarilor de rambursare?
a) incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscala anticipata;

381..Care este actul administrativ fiscal prin care se corecteaza erorile materiale din deconturile de TVA?
a) decizia de corectare;


382.Declaratia recapitulativa (formular 390 VIES) intocmita eronat poate fi corectata?

DA rectificativa


383.Este sanctionata depunerea cu intarziere a Declaratiei recapitulative (formular 390 VIES)?

50-1500 PF     500-10000 PJ


384..Care este procedura de solutionare aplicabila in cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse dupa expirarea termenului legal de depunere?


a) nu se supun solutionarii si persoanele impozabile au obligatia preluarii sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare;

385 .Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal, in cazul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social?
a) la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal;


386. Ce se intelege prin domiciliul fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica ?
a) sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;

387. Ce se intelege prin domiciliu fiscal pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere?
a) sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;


388. Pe baza carui document depus de contribuabil, organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare fiscala?
a) pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, depusa potrivit prevederilor legale;389. Care este actul administrativ prin care nu se stabilesc sume de plata sau de rambursat si se asimileaza deciziei de impunere?
a) decizia referitoare la bazele de impunere;

390. In ce situatie, declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata?
a) in situatia in care contribuabilul, prin declaratia fiscala, are obligatia stabilirii impozitelor, taxelor si contributiilor;


391.Ce impozit, taxa sau contributie, declarate eronat, nu pot fi corectate de catre contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative?
a) taxa pe valoarea adaugata;


392.Care sunt persoanele juridice care au obligatia declararii trimestriale a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii?
a) persoanele juridice care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

393.Ce calculeaza si declara contribuabilul in declaratia fiscala?
a) cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege;


394..Lipsa carui element de identificare a contribuabilului din decizia de impunere, atrage nulitatea acesteia?
a) numele si prenumele ori denumirea contribuabilului;

395. Care este data inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare?
a) data depunerii la organul fiscal competent a formularului (091) Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare';


396.Cand se anuleaza rezerva verificarii ulterioare privind stabilirea obligatiilor fiscale?
a) la implinirea termenului de prescriptie sau ca urmare a inspectiei fiscale efectuate in cadrul termenului de prescriptie;


397..Carui organ fiscal ii revine competenta teritoriala in cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente?


a) organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat fiecare sediu permanent;


398.Care este termenul in care actul administrativ fiscal este considerat comunicat in cazul comunicarii lui prin publicitate?
a) 15 zile de la data afisarii anuntului;


399.Cui revine obligatia obtinerii cazierului fiscal in vederea eliberarii certificatului de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent?
a) primariei;

400.Ce acte administrative fiscale, care indeplinesc cerintele legale in materie, sunt valabile si in cazul in care acestea nu poarta semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal?
a) cele emise prin intermediul mijloacelor informatice si care sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;


401.Care sunt persoanele carora le poate fi comunicat actul administrativ fiscal ?
a) contribuabilului caruia ii este destinat, imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz;


402.Precizati care este codul de identificare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere?
am vazut ca s-a raspuns CNP, eu cred ca este CIF (eu sunt in situatia asta si am CIF)


403.In ce situatie se suspenda termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de stabilire a obligatiilor fiscale?
a) pe perioada cuprinsa intre momentul inceperii inspectiei fiscale si momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale;

404..Ce este solutia fiscala individuala anticipata emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala?
a) act administrativ;

405..Care este termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans, in cazul unui acord unilateral?
a) 12 luni;

406..Ce activitati fac parte din atribut iile inspect iei fiscale ?
1. analiza si evaluarea informa tiilor fiscale, in vederea confrunt arii declara tiilor fiscale cu informa tiile proprii sau din alte surse;
sanc tionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de m asuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legisla tiei fiscale;
3. incasarea sumelor cu titlu de debite suplimentare si accesorii aferente, stabilite in cursul inspectiei fiscale;
4. compensarea datoriilor contribuabilului la bugetul general consolidat cu crean tele
contribuabilului reprezentand sume de restituit sau rambursat de la bugetul general consolidat;
5. acordarea de inlesniri la plata obligat iilor fiscale;
6. solut ionarea contesta tiilor impotriva actelor administrativ-fiscale Indica ti variantele corecte:


407..Cu cate zile inainte de inceperea inspectiei fiscale se comunica avizul de inspectie fiscala ?

30 zile mari contribuabili, 15 zile restul

408..Ce conditii trebuie indeplinite in vederea desfasurarii inspectiei fiscale in afara programului de lucru al contribuabilului ?

cu acordul scris al contribuabilului si cu aprobarea conducerii organului fiscal


409..Ce conditii trebuie indeplinite astfel incat conducatorul inspectiei fiscale competent sa poata decide reverificarea unei perioade cuprinse intre data incheierii inspectiei fiscale si data implinirii termenului de prescriptie ?

daca apar date suplimentare necunoscute inspectorului fiscal sau erori de calcul care pot influienta rezultatul


410.Pe ce principii se exercita inspectia fiscala ?

independenta, unicitate, autonomie, ierarhizare, teritorialitate, descentralizare


411.Ce cuprinde dispozitivul, ca si element al continutului deciziei de solutionare a contestatiei formulate impotriva actelor administrativ-fiscale ?

solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care poate fi exercitata si instanta competenta

412.In cadrul solutionarii contestatiei impotriva actelor administrativ fiscale, ce trebuie avut in vedere la analiza contestatiei ?

sustinerea partilor, dispozitiile legale invocate de acestea si documentele existente in dosarul cauzei

413.Care este cuantumul maxim al amenzii contraventionale pentru contraventiile stabilite prin Hotarari ale Guvernului ?

20.000 - 100.000 RON

La contribuabilii mari, perioada supus a inspec tiei fiscale incepe de la sfar situl perioadei controlate anterior.


La celelalte categorii de contribuabili, inspec tia fiscal a se efectueaz a asupra crean telor n ascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exist a obliga tia depunerii declara tiilor fiscale. Inspec tia fiscal a se poate extinde pe perioada de prescrip tie a dreptului de a stabili obliga tii fiscale, dac a este identificat a cel pu tin una dintre urm atoarele situa tii:
1. exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribu tiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
2. nu au fost depuse declara tii fiscale in interiorul termenului de prescrip tie;
3. nu au fost indeplinite obligat iile de plata a impozitelor, taxelor, contribut iilor si altor sume datorate bugetului general consolidat;
4.exista solicitari de la alte institutii ale statului;
5.nu au fost verificate fiscal in ultimii 5 ani.
Indicati varianta corecta:
a) 1,2,3 b) 1,2,5 c) 3,4,5
d) 2,4,5 e) 1,2,3,4,5 d) 2,3,4,5415.Care sanct iuni contravent ionale sunt sanct iuni contraventionale complementare ?
1. confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraven tii
2. avertismentul;
3. prestarea unei activit ati in folosul comunit atii
4. blocarea contului bancar;
5. suspendarea activitatii agentului economic; Indicati varianta corecta:

416..In ce consta controlul electronic?
a) activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate;


417.La cine se depune contestat ia impotriva actelor administrative fiscale ?
a) organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat;


418..La ce nu va proceda organul de inspect ie fiscala pentru ducerea la indeplinire a atribut iilor inspect iei fiscale?
a) calcularea de accesorii aferente obligatiilor fiscale declarate si neachitate in termenele legale.


419.La ce va proceda organul de inspec tie fiscal a pentru ducerea la indeplinire a atribu tiilor inspec tiei fiscale?
1) calcularea de accesorii aferente obliga t iilor fiscale declarate si neachitate in termenele legale.
2) examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;
3) solicitarea de informa tii de la ter ti;
4) dispunerea ma surilor asigura torii in condit iile legii; Indicati raspunsul corect:

420.Care este, potrivit Codului de procedura fiscala, termenul de solutionare a cererilor depuse de catre contribuabili
a) 45 de zile de la inregistrare;


421.Care este perioada maxima in care organul fiscal are dreptul sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili
a) 30 de zile, iar in cazuri exceptionale, cu aprobarea conducatorului organului fiscal, perioada de retinere poate fi prelungita cu maximum 90 de zile;

422.Cine trebuie sa suporte plata expertizei, in situatia in care organul fiscal apeleaza, potrivit legii, la serviciile unui expert
a) organele fiscale care au solicitat expertiza;

423.Ce tip de obligatii fiscale accesorii se datoreaza pentru sumele reprezentand ajutoare de stat ilegale de recuperat:
a) dobanzi;

424..Care este termenul de utilizare de catre contribuabil a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de organul fiscal competent :
a) 30 de zile de la data comunicarii;

425.In ce termen de la depunerea cererii de catre organele de executare, biroul de carte funciara va comunica drepturile reale si sarcinile care greveaza imobilul urmarit precum si titularii acestora:
a) in termen de 10 zile;
426..In ce termen trebuie sa efectueze organul de executare publicitatea pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzarea la licitatie:
a) cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei;


427.Care este taxa de participare la licitatie pe care ofertantii trebuie sa o depuna, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei:
a) 10% din pretul de pornire a licitatiei;

428.In ce termen trebuie sa plateasca adjudecatarul pretul bunului adjudecat prin licitatie:
a) cel mult 5 zile de la data adjudecarii, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului, sau prin decontare bancara;


429. Cand se prescrie dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creant elor fiscale:

430.Care sunt documentele prin care este imputernicit executorul fiscal in fata debitorului si a tertilor : a) legitimatia de executor fiscal si delegatia emisa de organul de executare silita;

431.Care este primul act de incepere a executarii silite:
a) somatia;


432.Care este momentul pl atii obligat iilor fiscale in cazul plat ilor in numerar:
R data inscrisa pe documentul de plata

433.De la ce data sunt indisponibilizate, pentru stingerea creantelor fiscale prin poprire, la data sesizarii bancii, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta:
a) de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;

434.Care este cuantumul minim al creantei stabilite in Romania ce poate fi recuperata intr-un stat membru al Uniunii Europene:
a) echivalentul in lei a 1500 euro la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua semnarii cererii de recuperare;


435.In ce termen executorul fiscal intocme ste, dup a plata pre tului in cazul vanz arii bunurilor mobile, procesul verbal de adjudecare:
R in termen de 5 zile


436.Cand se transfera autoritatii solicitante dintr-un stat membru al Uniunii Europene, in moneda nationala a Romaniei, intregul cuantum al creantei recuperate:
a) in luna urmatoare datei la care s-a realizat recuperarea;

437.In ce consta colectarea creant elor fiscale, conform Codului de procedura fiscala:
R consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale, se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz


438.C and va efectua indreptarea erorilor din documentele de plata intocmite de debitor, organul fiscal competent din cadrul Agent iei Nat ionale de Administrare Fiscala:
R din oficiu sau la cererea contribuabilului

439.Unde se fac venit majora rile de intarziere percepute in temeiul Codului de procedur a fiscal a, aferente unor obliga tii fiscale principale ale bugetului de stat:
R la bugetul caruia apartine creanta

440.Cum se aproba procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobanzilor :
a) ordin al ministrului finantelor publice;

441..In ce termen se prescrie dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale:
a) in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept;


442.In ce termen poate fi depusa, sub sanctiunea decaderii, cererea de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitor:
a) 1 an de la data platii;

443.Cum se dispun masurile asiguratorii:
a) prin decizie emisa de organul fiscal competent;


444.Incepand cu 1 ianuarie 2007, care este termenul de plat a pentru impozitele si contribu tiile aferente veniturilor din salarii care se pl atesc de c atre contribuabilii persoana juridice care au statut de microintreprinderi, in condi t iile Legii nr. 346/2004, cu modifica rile si completa rile ulterioare:
R trimestrial


445.In cazul incetarii execut arii silite a crean telor fiscale, in ce termen se ridic a masurile de executare silit a aplicate si prin ce document :
R prin decizie intocmita in cel mult 5 zile de la data de la care a incetat executarea silita


446.Care este documentul in baza ca ruia se ridica ma surile asigura torii dispuse de creditorii fiscali:
R decizie

447..Sub ce forma se pot constitui garantiile de catre debitor la solicitarea organului fiscal:
a) scrisoare de garantie bancara, consemnari de mijloace banesti la o unitate a trezoreriei statului, ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara, gaj asupra unor bunuri mobile, fidejusiune;


448.In cazul vanz arii bunurilor la licita tie pentru realizarea crean telor fiscale, dac a la prima licita tie nu s-au prezentat ofertan ti sau nu s-a ob tinut cel pu tin pre tul de pornire a licita tiei, in ce termen va fixa organul fiscal cea de-a doua licita tie:
368.In ce termen se face, sub sanctiunea decaderii, contestatia la executare silita:
a) 15 zile;449.Ce trebuie sa indice obligatoriu organul fiscal in toate actele de executare silita:
a) titlul executoriu , natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii silite;

450.Prin ce se aproba continutul dosarului preturilor de transfer:
a) ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;


451..Prin ce poate fi modificat nivelul majorarilor de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata:
a) legi bugetare anuale;

452.Care este termenul dupa care are loc eliberarea sau distribuirea sumei realizate din executare silit a:
R 15 zile de la data depunerii sumei

453.Prin ce este reglementat modul de calcul al majorarilor de intarziere aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei financiare anuale:
a) norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice;


454.Care sunt consecintele nedecontarii de catre unitatile bancare a sumelor datorate bugetului general consolidat, in termen de trei zile lucratoare de la data debitarii contului debitorului:
a) nu il exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective si atrage pentru acesta plata obligatiilor fiscale accesorii calculate conform legii, dupa termenul de trei zile;


455.Care este perioada in care poate fi utilizat certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice eliberat pentru creant e fiscale administrate de Agent ia Nat ionala de Administrare Fiscala:
R pana la 90 de zile de la data emiterii


456.Care este termenul ment ionat in procesul verbal de sechestru, in care se va trece la valorificarea bunurilor in situat ia in care debitorul nu pla tes te obligat iile fiscale:
R 15 zile


457.In ce termen, dup a primirea procesului verbal de sechestru, debitorul poate solicita aprobarea organului de executare ca plata integral a a creant elor fiscale sa se faca din venitul bunului imobil urma rit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni:
R 15 zile

458..Din momentul indisponibilizarii sumelor existente precum si celor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite si nu vor accepta alte plati din conturile debitorilor, pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii:
a) platii drepturilor salariale;

459.Cum se datoreaza majorarile de intarziere pentru neplata la termenul de scadenta a obligatiilor fiscale, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, si care este nivelul acestora:
a) pentru fiecare zi de intarziere, nivelul acestora fiind de 0,1%;


460.Pentru ce tip de creante fiscale se datoreaza majorari de intarziere, potrivit legii:
a) obligatii de plata neachitate la termenul de scadenta;


461.Cum se realizeaz a colaborarea interstatal a dintre autorit atile publice:
R pe baza convetiilor intenationala sau colaborare pe baza de recirprocitate


462.Ce tipuri de creant e fiscale se sting de ca tre organele fiscale competente ale Agent iei Nat ionale de Administrare Fiscala prin compensare:

R bugetul de stat, fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj;


463.In ce termen de la efectuarea operatiunii de compensare organul fiscal competent va instiinta in scris debitorul despre masura luata potrivit legii:
a) 7 zile de la data efectuarii operatiunii;

464..Care este termenul in care se restituie din oficiu de catre organele fiscale competente diferentele de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice:
a) cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere;

465..Din cate persoane se constituie comisia pentru vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate:
a) 3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar;


466..Care este actul prin care se stabileste termenul de plata pentru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si accesoriile acestora:
a) documentul prin care se acorda inlesnirea la plata;

467..Care debitor este insolvabil:
a) debitorul ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile

468.Care este procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii dupa data de 1 ianuarie 2008?


469.Ce condit ie trebuie sa indeplineasca persoanele impozabile care desfas oara activitati de export pentru a beneficia de regimul special privind solut ionarea solicita rilor de rambursare a TVA?


470.Care este documentul pe care persoana impozabil a inregistrat a in scopuri de TVA in Romania trebuie s a-l prezinte autorit atii fiscale din alt stat membru UE pentru a beneficia de rambursarea TVA achitate de aceast a persoana pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sa u in acel stat?

471.Ce perioad a fiscala, alta decat luna sau trimestrul, poate aproba organul fiscal, la solicitarea persoanei impozabile inregistrata in scopuri de TVA, depusa pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita opt iunea?

472.Care este organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor nereziden ti care nu pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, sunt stabili ti in spa tiul comunitar si care au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania?

473.Care este organul fiscal competent pentru aprobarea ramburs arii de TVA, in condi tiile prev azute de Directiva a 8-a (79/1072/EEC) c atre persoanele impozabile neinregistrate in Romania si care nu sunt obligate s a se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, dar care sunt inregistrate in scopuri de TVA in alt stat membru al Uniunii Europene?

474..Care este organul fiscal competent pentru aprobarea rambursa rii de TVA, in condi tiile prev azute de Directiva a 13-a (86/560/EEC) c atre persoanele impozabile neinregistrate in Romania si care nu sunt obligate s a se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunit atii?

475.Care este organul fiscal competent la care trebuie depus exemplarul 5 al documentului administrativ de insot ire, intocmit in cazul deplasa rii produselor accizabile in regim suspensiv, in situat ia in care antrepozitul fiscal expeditor apart ine unui antrepozitar autorizat contribuabil mare sau mijlociu?

476.Precizati pla titorii de impozit pe profit care nu au obligat ia declara rii impozitului pe profit pentru trimestrul IV 2007 in 'Declarat ia privind obligat iile de plata la bugetul general consolidat' (formularul 100):

477.O persoana fizica autorizata care desfas oara o activitate economica, are sediul activitatii in municipiul Ploies ti. Persoana fizica are domiciliul in municipiul Bucures ti, unde locuies te efectiv. Precizati la ce organ fiscal persoana fizica are obligat ia depunerii declarat iei privind venitul realizat.


478.In ce situa tie, o persoan a fizic a roman a care realizeaz a in anul 2007 venituri din transferul titlurilor de valoare, nu are obliga t ia declara rii cas tigului net anual/pierderii nete anuale:


479.Ce elemente cuprind la venitul brut, in declarat ia privind venitul realizat, persoanele fizice care desfas oara activitati independente si care determina venitul net in sistem real?

480.Ce formular trebuie sa depuna, in vederea inregistra rii fiscale, contribuabilii nerezidenti, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, sunt stabiliti in spat iul comunitar si au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se inregistra direct in Romania?

481.Pe baza ca rui document depus de contribuabil, organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare in scopuri de TVA care cont ine codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare?

482.Cum se solicita, dupa 1 ianuarie 2007, eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA de ca tre comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiint are?

483.In ce termen are obliga tia organul fiscal competent s a elibereze Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA' pentru contribuabilii care solicit a inregistrarea pentru efectuarea achizit iilor intracomunitare:

Ce formular trebuie sa depuna, in vederea inregistra rii in scopuri de TVA, persoanele fizice care obt in venituri din drepturi de proprietate intelectuala?

485.In ce termen se prescrie aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale ?


486.In ce termen maxim se face comunicarea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor catre contravenient de catre organul care a aplicat sanctiunea ?


487.Ce proceduri de control poate aplica inspectia fiscala in realizarea atributiilor sale ?

488.Ce metode de control poate aplica inspectia fiscala in realizarea atributiilor sale ?

489.Ce va cuprinde decizia de solutionare a contestatiei impotriva actelor administrativ-fiscale ?

490.Durata inspectiei fiscale nu poate fi mai mare de cate luni ?

491.In cazul in care competen ta de solu tionare nu apar tine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, in ce termen va fi inaintat a de ca tre acesta contestat ia depusa ?

492.Prin ce se pronun ta organul competent in solu tionarea contesta tiei ?

493.Ce cuprinde considerentul, ca si element al deciziei de solu t ionare a contestat iei ?

494.In ce termen intra in vigoare dispozit iile din actele normative prin care se stabilesc si se sanct ioneaza contravent iile ?

495.C and fapta a fost urma rita ca infract iune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contravent ie, prescript ia aplica rii sanct iunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fat a organelor de cercetare sau de urma rire penala ori in fat a instant ei de judecata.

Care este termenul de prescript ie al aplica rii sanct iunii in aceasta situat ie?

496.Ce act iuni intreprinde organul de executare cand constata indeplinirea termenului de prescript ie a dreptului de a cere executarea silita a creant elor fiscale:

497.Cum efectueaz a organul de executare evaluarea bunurilor supuse execut arii silite

498.Prin ce se aproba procedura referitoare la emiterea solut iei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans:

499.IN CE TERMEN SE FACE, SUB SNACTIUNEA DECADERII, CONTESTATIA LA EXECUTARE SILITA ?

500.Care sunt ma surile intreprinse de organul de executare in cazul in care tert ul poprit il ins tiint eaza ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului ?

1,Societatile comerciale nu se pot constitui in:

Se pot constitui in:

a) societate in nume colectiv;
b) societate in comandita simpla;
c) societate pe actiuni;
d) societate in comandita pe actiuni si
e) societate cu raspundere limitata

2,In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeazasi daca nu exista conventie contrara, in ce termen, calculat de la notificarea decesului asociatului, trebuie sa plateascasocietatea, dupa ultimul bilant contabil aprobat, partea ce se cuvine mostenitorilor, daca asociatii ramasi nu prefera sacontinue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta:

In termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului daca asociatii ramasi nu prefera sa continue activitatea cu mostenitori (art 230/L31)

Societatile in nume colectiv si societatile in comandita simpla sint societati de persoane; soc mici bazate pe incredere intre asociati; legea nu prevede minim de capital social; partile sociale nu sint transmisibile; cesiunea partilor sociale sau transmiterea lor in caz de deces al unui asociat opereaza numai daca in actul constitutive s-a prevazut continuarea activitatii cu mostenitori; raspunderea asociatilor este solidara si netransmisibila

3,Dupa trecerea carui termen de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, are efect fata de terti dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa:

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

4.Nu poate avea calitate de comerciant:

fundatia care desfasoara exclusiv activitati filantropice -454

- pers fizice sub varsta de 18 ani

- pers fizice sub varsta de 16 ani in cadrul asociatiilor familiale

- parlamentarii, functionarii publici, magistratii, militarii

- acele persoane care exercita profesiuni liberale

- persoanele care au fost condamnate penal pt una din infractiunile prevazute de legea 12/1990

- pers care au fost condamnate printr-o hotarare definitive pt savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, vamale

5.In ce termen de la expirarea termenului de opozitie sau, dupacaz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata in conditiile legii, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii:

In cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 243 alin. (2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.

6.Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului nu poate fi declarata de tribunal atunci cand:

Actul constitutiv nu prevede sediile secundare-456

Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:
a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica
, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (6);
b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;
c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;
e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;
g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;
h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

7.Organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare nu sunt obligate sa puna la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare:

(1) Cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, urmatoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) raportul intocmit de catre organele de conducere in conformitate cu art. 243_2;- rap administratorilor
c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
d) situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;
e) raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar;
f) raportul intocmit in conformitate cu art. 243_3;- raportul expertilor
g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.
(2) Actionarii sau asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele.

8.Nu poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

Asociatul care detine parti sociale si la o alta societate cu obiect de activitate similar-458

b. asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat

c. asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment

d. asociatul cu raspundere nelimitata care a devenit legalmente incapabil

e. asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie

f. asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii

9.Care este valoarea minima a contractelor care trebuie pusa la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, de catre organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare, cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare:

g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.

10. In ce termen, de la data dizolvarii, trebuie terminata lichidarea societatii:

(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

11.Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi termenul in care trebuie efectuatalichidarea unei societati cu cel mult

2 ani

12.Care este termenul in care asociatul nemultumit de situatia financiara de lichidare si de proiectul de repartizare a activului intre asociati, intocmite de lichidator, poate face opozitie:

Asociatul nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

13.In ce conditii, in societatile in nume colectiv, in comandita simplasi in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati:

(1) In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

(2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.

(4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in ba

za caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.

14.Societatile comerciale devin persoane juridice de la data :

inmatricularii la registrul comertului-464

15.Reprezentantii societatii sunt obligatii sa depuna semnaturile lor la registrul comertului, daca au fost alesi in timpul functionarii societatii, in termen de :

15 zile de la alegere -465

16.In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult:

8 zile de la data constatarii acelor neregularitati

17.Termenul de recurs impotriva incheierilor pronuntate de judecatorii delegati pe langaregistrul comertului este de:

15 zile de la data pronuntarii incheierii -467

18.Administratorii nu sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

respectarea programului de lucru de catre angajati

19.Calitatea de prepus nu inceteaza prin:

insolvabilitatea comerciantului

20.Este conditie necesara pentru obtinerea calitatii de comerciant, persoana fizica, urmatoarea:

efectuarea de fapte de comert in mod permanent, sistematic, savarsite ca profesie 470

21.Prin fapta de comert se intelege:

o operatiune care prin esenta ei constituie o manifestare a unei activitati comerciale -471

22.Nu sunt fapte de comert:

revanzarea produselor achzitionate de cumparator pentru uzul sau ori al familiei sale

23. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor:

 1. Cota de 16% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste activitati;
 2. cota de 3%;
 3. cota de 20% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste activitati
 4. cota de 16%;
 5. cota de 1,5%;
 6. cota de 16% dar nu mai putin de 3% din veniturile realizate din aceste activitati.

24. Cota de impunere pentru microintreprinderi, pentru anul 2007, potrivit Legii nr. 343/2006:

25. Pentru care mijloace fixe amortizabile achizitionate de o societate comerciala se aplica regimul amortizarii accelerate, din punct de vedere fiscal, la determinarea profitului impozabil?:

 1. echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte, instalatii precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora;
 2. cheltuielile aferente achizitionarii de marci de comert;
 3. investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere;
 4. cladiri;
 5. amenajarile de terenuri;
 6. terenuri

26.La determinarea profitului impozabil se ia in calcul si pierderea fiscala. Care este perioada si baza de recuperare a pierderii fiscale stabilite prin declaratia anuala de impozit pe profit?

 1. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi;
 2. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 3 ani consecutivi;
 3. nu se recupereaza;
 4. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii ani pana la recuperarea integrala a acestora;
 5. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 10 ani ;
 6. din profiturile impozabile realizate doar in Romania.

27. O societate comerciala realizeaza o parte din activitatea sa in Germania si in Spania. Care este sfera de cuprindere pentru determinarea impozitului pe profit datorat de aceasta?

a.       profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate;

b.      numai pentru profitul obtinut din Romania;

c.       numai pentru profitul obtinut din strainatate;

d.      numai pentru profitul obtinut din activitati financiare;

e.       numai pentru profitul obtinut din vanzarea titlurilor de participare;

f.        numai pentru profitul obtinut din asocieri.

28. O societate comerciala este incadrata din punct de vedere fiscal ca microintreprindere. In anul fiscal 2007, care este baza impozabila si cota de impozitare care va fi aplicata pentru determinarea impozitului pe venitul microintreprinderii?

a.       prin aplicarea unei cote de 2 % asupra veniturilor rezultate din orice sursa, din care se scad dupa caz, valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege;

b.      prin aplicarea unei cote de 1 % asupra veniturilor din orice sursa ;

c.       prin aplicarea unei cote de 1,5 % asupra veniturilor realizate din orice sursa din care se scad valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate;

d.      prin aplicarea unei cote de 2 % asupra veniturilor din orice sursa;

e.       prin aplicarea unei cote de 2,5 % asupra veniturilor din orice sursa;

f.        prin aplicarea unei cote de 3 % asupra veniturilor din orice sursa.

29. La determinarea profitului impozabil sunt deductibile limitat si cheltuielile efectuate de o societate comerciala cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale. Limita deductibilitatatii cheltuielilor cu taxele si cotizatiile la asociatii profesionale dupa 1 ianuarie 2007 este:

a.       echivalentul in lei a 4000 euro anual

b.      echivalentul in lei a 1000 euro anual

c.       echivalentul in lei a 2000 euro anual

d.      echivalentul in lei a 3000 euro anual

e.       echivalentul in lei a 2500 euro anual

f.        echivalentul in lei a 400 euro anual

30. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru o parte din contribuabilii platitori de impozit pe profit s-a introdus obligatia de a plati impozit pe profit anual cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Care sunt acestia:

a.       societatile comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine ;

b.      contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor;

c.       organizatiile nonprofit;

d.      cultele religioase;

e.       toate persoanele juridice romane;

f.        sediile permanente;

31. Care este data pana la care organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual:

a.       15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

b.      15 aprilie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul;

c.       15 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul;

d.      pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare anuale;

e.       nu au obligatia de a plati impozit pe profit;

f.        31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul.

32 . Societatea comerciala Auto Serv S.R.L. plateste in 20 iunie 2007 dividendele stabilite prin adunarea generala unuia dintre asociati, societatea comerciala Marmura S.A care detine o cota de 5% din partile sociale ale acesteia. Care este cota de impozit pe dividende care trebuie retinuta?

a.      

b.     

c.      

d.     

e.      

f.       

33. Care este data pana la care contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual:

a. 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

b. 30 aprilie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul;

c.15 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul;

d. pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare anuale;

e. nu au obligatia de a plati impozit pe profit;

f. 31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul.

34. Trei persoane juridice romane hotarasc sa desfasoare o afacere imobiliara in comun, in baza unui contract de asociere in participatiune.Care este cota, in cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre persoane juridice romane in care veniturile si cheltuielile inregistrate, la sfarsitul perioadei de raportare, se atribuie fiecarui asociat :

a.corespunzator cotei de participare din asociere

b.in mod egal fiecarui participant

c.in functie de patrimoniul adus de fiecare participant

d.nu se atribuie, se plateste impozit pe profit la nivelul asocierii;

e.conform conventiei intre parti indiferent de cota de participare

f. impozitul se plateste de societatea care tine evidenta contabila a asocierii .

35. Societatea comerciala Aurora,, S.R.L. plateste in 20 iunie 2007 dividendele stabilite prin adunarea generala unuia dintre asociati, societatea comerciala Mamaia S.A.. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca aceasta pentru ca dividendele sa-i fie platite fara retinerea impozitului pe dividende

a. beneficiarul dividendelor detine minim 15 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora;

b. beneficiarul dividendelor detine minim 15 % din titlurile de participare pe o perioada de 3 ani impliniti pana la data platii acestora;

c. beneficiarul dividendelor detine minim 20 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora;

d. beneficiarul dividendelor detine minim 10 % din titlurile de participare e pe o perioada de 2 ani impliniti la data platii acestora;

e. beneficiarul dividendelor detine minim 25 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora;

f. beneficiarul dividendelor detine minim 5 % din titlurile de participare pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora;

36. Care este nivelul deductibil, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, al cheltuielilor cu primele de asigurare voluntara de sanatate efectuate de o societate comerciala platitoare de impozit pe profit:

a.cheltuieli deductibile in limita a 200 euro intr -un an fiscal pentru fiecare participant;

b.cheltuieli deductibile in limita 200 euro intr -un an fiscal pentru toti participantii ;

c.cheltuieli deductibile in limita 100 euro intr -un an fiscal pentru toti participantii;

d.cheltuieli deductibile in limita 300 euro intr -un an fiscal pentru toti participantii;

e.nu sunt cheltuieli deductibile;

f. cheltuielile se deduc din impozitul pe profit.

37. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale:

a.       cheltuieli deductibile integral;

b.      cheltuieli deductibile limitat;

c.       cheltuieli nedeductibile;

d.      cheltuieli deductibile in proportie de 50 %;

e.       cheltuieli deductibile in proportie de 30 %;

f.        cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent .

38. Societatile comerciale bancare, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, au obligatia de a plati impozit pe profit:

a.       impozit pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate;

b.      pe profitul estimat in anul curent;

c.       impozit pe veniturile realizate din orice sursa;

d.      impozit pe venitul mondial;

e.       nu efectueaza plati fiind pe pierdere fiscala in anul in curs;

f.        efectueaza plati la nivelul 1/12 din impozitul pe profit aferent anului precedent.

39. La determinarea profitului impozabil este deductibila, din punct de vedere fiscal, pentru anumite mijloace fixe amortizabile amortizarea accelerata. Cum se calculeaza amortizarea accelerata in acest caz:

a.       in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare, iar pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;

b.      in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 30% din valoarea de intrare, iar pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;

c.       pe o perioada de maxim 2 ani;

d.      in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 25% din valoarea de intrare, iar pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;

e.       pe o perioada de maxim 5 ani;

f.        in primul an de utilizare amortizarea nu poate depasi 35% din valoarea de intrare iar pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa;

40. Tratamentul fiscal al cheltuielilor efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative pentru determinarea profitului impozabil, incepand cu data de 1 ianuarie 2007:

a.       deductibile in limita a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

b.      deductibile in limita a 300 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

c.       deductibile in limita a 100 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

d.      deductibile conditionat de realizarea de profit in anul fiscal curent;

e.       nedeductibile;

f.        deductibile numai pentru contribuabilii care efectueaza plati anticipate.

41. La determinarea profitului impozabil tratamentul fiscal al rezervei legale constituite de contribuabil potrivit legii societatilor comerciale este:

a)     deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz;

b)     nedeductibila;

c)      deductibila in limita unei cote de 20% aplicata asupra profitului contabil,

d)     deductibila in limita unei cote de 10% aplicata asupra profitului contabil,

e)     deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, dupa determinarea impozitului pe profit;

f)        deductibila in limita a 25%.

42. Care este procentul de detinere din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru UE pentru care, dividendele primite de o persoana juridica romana, contribuabil platitor de impozit pe profit, sunt neimpozabile la determinarea profitului impozabil:

a. minimum 15% din capitalul social;

b. minimum 1% din capitalul social;

c. orice procent;

d. peste 20% din capitalul social;

e. minimum 5% din capitalul social;

f. 100% din capitalul social.

43. Societatea comerciala Montana S.A. are o creanta comerciala in valoare de 700.000 de lei pentru care a actionat in instanta debitorul, obtinand o hotarare de inchidere a procedurii de faliment. Care este regimul fiscal al pierderilor inregistrate la scoaterea din evidenta a creantei neincasate ca urmare a inchiderii procedurii de faliment a debitorilor:

a. deductibile integral;

b. nedeductibile;

c. deductibile 30%;

d. deductibile 50%;

e. deductibile 5%;

f. deductibile 15%;

44. Care este numarul de zile de neincasare de la data scadentei creantelor comerciale dupa care se pot constitui provizioane deductibile la calculul profitului impozabil:

a. 270 de zile de la data scadentei;

b. 90 de zile de la data scadentei;

c. 360 de zile de la data scadentei;

d. 60 de zile de la data scadentei;

e. 30 de zile de la data scadentei;

f. 180 de zile de la data scadentei;

45. Care este gradul de indatorare al contribuabililor care determina cheltuieli cu dobanzile integral deductibile la calculul profitului impozabil:

a. mai mic sau egal cu 3;

b. mai mic sau egal cu 2;

c. mai mic sau egal cu 1;

d. mai mic sau egal cu 4;

e. mai mic sau egal cu 5;

f. mai mic sau egal cu 10;

46. O societate comerciala inregistreaza o sponsorizare in valoare de 5000 lei. Care este limita de deducere a cheltuielilor de sponsorizare la calculul impozitului pe profit:

a. 3 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

b. 5 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit datorat;

c. 3 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit datorat;

d. 10 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

e. 20 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

f. 40 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

47.O societate comerciala care a platit in anul 2006 impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat la sfarsitul anului fiscal venituri in valoare de 200.000 euro si o pierdere de 5.000.000 lei la calculul profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2007 se poate recupera aceasta pierdere

nu, pierderea realizata nu este recuperabila fiscal;

da, daca pierderea se ajusteaza fiscal;

da, pentru ca societatea se afla in perioada de 5 ani consecutivi;

da, proportional cu veniturile realizate in anul precedent;

da, pana la nivelul impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

da, prin restituirea impozitului pe veniturile microintrprinderilor.

48. O societate comerciala din Romania a realizat in anul fiscal 2006 o parte din activitatea sa printr-un sediu permanent in Germania. Profitul impozabil realizat in euro trebuie convertit in moneda nationala pentru determinarea profitului impozabil total, utilizand un curs de schimb valutar, acesta fiind:

media cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia ii este aferent profitul impozabil;

cursul de la 31 decembrie 2006;

cursul de schimb valutar la data la care s-au incasat veniturile;

cursul de schimb valutar la data la care s-au platit cheltuielile;

cursul de schimb valutar la data de 15 februarie a anului urmator;

cursul de schimb valutar la data depunerii declaratiei.

49. Pentru incadrarea unei imobilizari corporale ca mijloc fix amortizabil este necesar sa se indeplineasca conditia de a avea o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare in vigoare pentru anul fiscal 2007 este:

peste 1800 lei inclusiv;

peste 2000 lei inclusiv;

peste 1500 lei inclusiv;

peste 3000 lei inclusiv;

peste 2500 lei inclusiv;

peste 1000 lei inclusiv.

50. In cadrul unei tranzactii intre persoane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma veniturilor sau a cheltuielilor oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar pentru a reflecta pretul de piata. Care este procentul de detinere al unei persoane juridice la alta persoana juridica pentru care acestea intra sub incidenta afilierii?

minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

minimum 20% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

minimum 15% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

minimum 10% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

minimum 30% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

minimum 5% din valoarea / numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.

51. La determinarea profitului impozabil sunt deductibile si cheltuielile cu materiile prime utilizate pentru realizarea produselor finite. Din punct de vedere fiscal, la iesirea din gestiune a materiilor prime se pot utiliza:

toate metodele contabile stabilite prin reglementari in vigoare;

numai metoda primul intrat primul iesit;

numai metoda ultimul intrat primul iesit;

numai costul mediu ponderat;

numai costul de achizitie aferent fiecarei intrari;

numai costul de achizitie aferent ultimei intrari.

52. O societate comerciala inregistreaza o livrare de produse finite in luna martie 2007, cu scadenta de plata la 30 de zile de la livrare. Persoana juridica beneficiara nu efectueaza plata acestora la scadenta, fiind actionata in instanta, societatea avand in luna iunie hotararea judecatoreasca care atesta procedura de deschidere a falimentului. Care este procentul de provizion pe care societatea il poate constitui la determinarea profitului impozabil?

100% din valoarea creantei asupra clientului respectiv;

15% din valoarea creantei asupra clientului respectiv;

10% din valoarea creantei asupra clientului respectiv;

50% din valoarea creantei asupra clientului respectiv;

80% din valoarea creantei asupra clientului respectiv;

nu poate constitui provizion.

53. O societate comerciala cu raspundere limitata platitoare de impozit pe profit, incepe in luna aprilie 2007 un proces de investitii vizand atat retehnologizarea proceselor de productie cat si modernizarea sediului social, utilizand pentru finantarea acestuia un credit de la o banca din Germania pe o perioada de 5 ani, 200.000 euro de la un asociat al societatii cu termen de rambursare pe 3 ani, iar pentru utilaje o finantare de 5.000.000 euro de la o societate de leasing din Franta. Care dintre finantarile mentionate vor fi luate in considerare la determinarea gradului de indatorare prevazut pentru determinarea nivelului deductibil al cheltuielilor cu dobanzile si diferentelor de curs valutar?

doar imprumutul de la asociatul societatii;

finantarea de la societatea de leasing;

creditul de la banca din Germania;

toate finantarile;

finantarea de la societatea de leasing si creditul de la banca din Germania;

nu calculeaza gradul de indatorare.

54. O societate comerciala a achizitionat pentru gestiunea evidentei contabile un program informatic pe care il amortizeaza. La determinarea profitului impozabil cheltuielile aferente achizitionarii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe o perioada de:

3 ani;

5 ani;

1 an;

2 ani;

4 ani;

nu se amortizeaza.

55. O sociatate comerciala achizitioneaza pentru desfacerea produselor finite containere in valoare de 800.000 lei, pentru care stabileste o durata de utilizare de 3 ani. La calculul profitului impozabil acestea se recupereaza prin deduceri de amortizare pe durata normala de utilizare stabilita de societate, utilizand metoda:

liniara;

degresiva;

accelerata;

nu se amortizeaza;

sunt cheltuieli curente la data achizitiei;

se poate opta pentru orice metoda de amortizare.

56. O societate comerciala achizitioneaza in luna aprilie 2007, 10 mijloace de transport pentru care determina la calculul profitului impozabil amortizarea in functie de numarul de kilometri prevazut in cartile tehnice. Este aceasta amortizare deductibila fiscal?

da, mijloacele de transport pot fi amortizate fiscal in functie de numarul de kilometri prevazut in cartile tehnice;

nu, mijloacele de transport se amortizeaza fiscal numai liniar;

nu, mijloacele de transport se amortizeaza fiscal numai degresiv;

nu, mijloacele de transport se amortizeaza fiscal numai accelerat;

nu se amortizeaza;

sunt cheltuieli curente la data achizitiei.

57. O asociatie de proprietari realizeaza in cursul anului 2007 venituri din inchirierea unui spatiu disponibil in valoare de 40.000 lei, care sunt utilizati pentru reparatii la instalatia principala de apa a blocului de locuinte. In cazul prezentat este asociatia de proprietari obligata la plata impozitului pe profit

nu, este scutita de la plata impozitului pe profit, intrucat veniturile economice au fost utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor blocului;

plateste pentru veniturile realizate peste nivelul de 15.000 euro;

plateste impozit pe profit in cota de 5%;

plateste impozit pe profit trimestrial;

plateste impozit pe profit anual;

plateste impozit pe profit pentru veniturile realizate din cotele de intretinere.

58. Potrivit prevederilor privind Titlul III Impozitul pe venit din Codul Fiscal sunt contribuabili:

b. persoanele fizice nerezidente ; a. persoanele fizice rezidente;

c. persoanele juridice romane;

d. societatile civile profesionale;

e. asociatii si fundatii;

f. societati agricole.

59. Cota de impozit de 16% se aplica pentru:

a. venituri din salarii;

b. venituri din jocuri de noroc;

c. venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

d. venituri din valorificarea produselor agricole, obtinute dupa recoltare in stare naturala de pe terenuri agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industraiala sau catre alte unitati;

e. castiguri din tranzactii cu titluri de valoare dobandite si instrainate intr-o perioada mai mare de 365 zile;

f. indemnizatii pentru risc maternal.

Venituri neimpozabile realizate de persoanele fizice:

a. indemnizatia de maternitate;

b. prima de joc acordata in orice conditii sportivilor;

c. indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica stabilite potrivit legii;

d. indemnizatia administratorilor societatilor comerciale;

e. sume primite de reprezentantii in organisme tripartite;

f. sume primite de reprezentantii comisiei de cenzori.

61. In venitul brut realizat de o persoana fizica din activitati independente se cuprind:

a. veniturile incasate din activitati desfasurate, inclusiv castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii.

b. sume primite ca despagubiri;

c. sume primite sub forma de sponsorizari si mecenat;

d. sume primite sub forma de donatii;

e. aporturile in numerar sau echivalentul in lei a aportului in natura;

f. sume primite ca imprumut de la o persoana fizica;

62. Pentru a fi dedusa din venitul brut al unei activitati independente desfasurata de o persoana fizica, o cheltuiala trebuie:

a. sa fie in scopul realizarii venitului si cuprinsa in exercitiul financiar al anului in care a fost efectuata;

b. sa fie efectuata in numerar;

c. sa fie efectuata prin cont bancar

d. sa fie calculata amortizarea numai prin metoda lineara;

e. sa fie aferenta venitului;

f. sa fie cheltuieli reale chiar daca nu sunt justificate cu documente.

63. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat in cazul unei activitati independente desfasurate de o persoana fizica, incepand cu 1 ianuarie 2007?

a. cheltuielile cu bursa privata;

b. donatiile

c. impozitul pe venit datorat de persoana fizica de ratele aferente creditelor angajate;

d. ratele aferente creditelor angajate;

e. cheltuielile cu impozitul pe cladiri si terenuri;

f. cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile.

64. Cota forfetara de cheltuieli deductibile din venitul brut din cedarea folosintei bunurilor pentru determinarea venitului net al persoanei fizice este:

a. 25%;

b. 50%

c. 30%;

d. 40%;

e. 10%;

f. 19%.

65. Este element de stabilire a bazei impozabile deducerea personala, pentru:

a. veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza;

b. venituri din salarii;

c. venituri din pensii;

d. venituri din activitati independente;

e. venituri din premii;

f. venituri din jocuri de noroc.

66. Beneficiarii sumelor reprezentand 2% din impozitul datorat de o persoana fizica pe veniturile din salarii:

a. entitatile non-profit;

b. societatile comerciale;

c. microintreprinderile;

d. asociatiile familiale;

e. composesoratele;

f. regiile autonome.

67.Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de chirii datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit:

A trimestrial, stabilite de organul fiscal competent;

B prin retinere la sursa de platitorul de venit;

C nu datoreaza plati anticipate de impozit;

D semestrial, stabilite de organul fiscal competent;

E lunar, stabilite de organul fiscal competent;

F nu este venit impozabil.

68. Sunt venituri din salarii impozabile

a.       dreptul de solda lunara;

b.      cele realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat incadrate cu contract de munca;

c.       cele realizate de persoanele fizice ca urmare unei activitati de creare de programe de calculator;

d.      indemnizatia de maternitate;

e.       indemnizatia pentru cresterea copilului bolnav;

f.        tichetele de masa.

69. In categoria Venituri din investitii se cuprind:

a.       dividende;

b.      venituri din alte surse;

c.       venituri din arendare;

d.      venituri din premii;

e.       venituri din pensii;

f.        venituri din cedarea folosintei bunurilor.

70. Suma neimpozabila lunara din veniturile din pensii in anul 2007 este:

a.       900 lei;

b.      600 lei;

c.       150 lei;

d.      0 lei;

e.       500 lei;

f.        300 lei.

71. Care este cota de impozit aplicabila asupra venitului din jocuri de noroc realizat de o persoana fizica?

a.      20% aplicat asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 10.000 lei si 25% aplicat asupra venitului net care depaseste cuantumul de 10.000 lei;

b.      16 % aplicat asupra venitului net;

c.      2% aplicat asupra venitului in bani;

d.      10% aplicat venitului in natura;

e.      16% aplicat asupra venitului brut;

f.        venit neimpozabil.

72. Incepand cu data de 1 ianuraie 2007, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venituri din pensii a:

a)             900 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica;

b)             900 lei;

c)              contributia individuala de asigurare sociala;

d)             contributia de asigurare sociala de sanatate ;

e)             contributia de somaj;

f)        nu se deduc sume din venituri din pensii.

73. Cum se calculeaza impozitul pe veniturile din premii obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale?

a.       veniturile din premii obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale sunt neimpozabile;

b.      prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra venitului net din premii;

c.       veniturile din premii in limita a 10.000 lei sunt neimpozabile;

d.      prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului din premii;

e.       cota de 20% aplicata asupra venitului net din premii care nu depasesc cuantumul 10.000 lei;

f.        cota de 25% aplicata asupra venitului net din premii care nu depasesc cuantumul 10.000 lei.

74. Cota forfetara de cheltuieli de 40% din venitul brut realizat de artisti cuprinde:

a.       contributia de membru al asociatiei profesionale din care face parte;

b.      contributia de asigurari sociale de sanatate;

c.       contributia individuala de asigurari sociale ;

d.      contributia de asigurari pentru somaj;

e.       impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

f.        ratele aferente creditelor angajate.

75. Cota forfetara de cheltuieli deductibile din venitul brut provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala utilizata pentru determinarea venitului net este:

a. 25%;

b. 50%;

c. 30%;

d. 40%;

e. 10%;

f. 19%.

76. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 cotele de impozit pentru transferul dreptului de proprietate prin acte juridice intre vii asupra proprietatilor imobiliare sunt:

a.       3%, 2% si 1% in functie de nivelul sumei;

b.     

c.      

d.     

e.      

f.       

77. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru transferul dreptului de proprietate prin acte juridice intre vii asupra proprietatilor imobiliare nu se datoreaza impozit pentru:

a.       reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;

b.      operatiunile de schimb imobiliar;

c.       mostenire, daca succesiunea este dezbatuta si finalizata peste termenul de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii;

d.      nu reprezinta operatiune impozabila la nivelul persoanei fizice;

e.       prima tranzactie efectuata cu proprietatile imobiliare primite prin mostenire;

f.        prima tranzactie efectuata cu proprietatile imobiliare primite prin donatie.

78. In categoria veniturilor din alte surse realizate de persoanele fizice, incepand cu 1 ianurie 2007, se includ si:

a.       venituri primite de persoana fizica din activitati desfasurate pe baza contractelor sau conventiilor civile incheiate potrivit codului civil conform optiunii exercitate de contribuabil;

b.      venituri din dividende;

c.       venituri din jocuri de noroc;

d.      venituri din dobanzi;

e.       venituri din premii;

f.        venituri din activitati agricole.

79. Venitul net anual impozabil se determina pentru urmatoarele categorii de venituri:

a.       din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si activitati agricole;

b.      din pensii;

c.       din dividende;

d.      din premii;

e.       din transferul proprietatilor imobililare;

f.        din alte surse.

80. Contribuabilii au obligatia sa depuna declaratia privind venitul realizat pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului pentru urmatoarele categorii de venituri:

a.       venituri din activitati independente;

b.      venituri din salarii;

c.       venituri din dividende;

d.      venituri din dobanzi;

e.       venituri din pensii;

f.        venituri din alte surse.

81. Pentru sustinerea unei entitati non-profit, organul fiscal competent are obligatia sa calculeze si sa vireze suma reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:

a.       venitul net anual impozabil /castigul net anual din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni de acest gen si valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii;

b.      venitul din pensii;

c.       venituri din dividende;

d.      venituri din dobanzi;

e.       venituri din alte surse;

f.        venituri din transferul proprietatilor imobiliare.

82. Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in strainatate se impun:

a.       in strainatate daca sunt suportate in intregime de platitorul din strainatate;

b.      in Romania;

c.       in Romania prin cumulare cu venituri de aceeasi natura;

d.      in Romania prin creditarea impozitului din strainatate,

e.       in Romania in scopul de a calcula 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati non-profit;

f.        in Romania pentru a beneficia de facilitatea privind bursele private.

83. Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in:

a.       fisele fiscale;

b.      declaratia informativa;

c.       declaratia de venit estimat;

d.      declaratia privind venitul realizat;

e.       declaratia recapitulativa;

f.        nu sunt solicitate de organul fiscal.

84. Care este nivelul veniturilor brute lunare din salarii pentru care nu se acorda deduceri personale

a.       3000 lei;

b.      2500 lei;

c.       5000 lei;

d.      7000 lei;

e.       9000 lei;

f.        10.000 lei.

85. Incepand cu 1 ianurie 2007, pentru determinarea bazei impozabile lunare pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, contributiile la fondurile de pensii facultative sunt deductibile in limita echivalentului in lei a:

a.       200 euro/an;

b.      300 euro/an;

c.       400 euro/an;

d.      500 euro/an;

e.       600 euro/an;

f.        100 euro/an;

86. Care este cota de impozitare a castigului din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract:

a.       1% folosit in timpul anului si 16% la sfarsit de an;

b.     

c.      

d.      16% prin retinere la sursa si final;

e.       neimpozabil;

f.        16% aplicata la venitul brut;

87. Regulile de reportare a pierderilor inregistrate de persoane fizice din activitati independente sunt:

a. reportul se efectueaza cronologic in functie de vechimea pierderii in urmatorii 5 ani consecutivi;

b. nu se reporteaza;

c. reportul se efectueaza cronologic in urmatorii 3 ani consecutivi;

d. pierderea necompensata in primii 5 ani se reporteaza pe urmatorii 3 ani;

e. pierderea necompensata in primii 5 ani se reporteaza pe urmatorii 5 ani;

f. pierderea inregistrata in strainatate se poate compensa cu veniturile de aceeasi natura din Romania.

88. Limita deductibila din veniturile din activitati independente pentru cheltuielile reprezentand prima de asigurare voluntara de sanatate este:

a. echivalentul in lei a 200 euro anual pentru o persoana;

b. echivalentul in lei a 300 euro anual pentru o persoana;

c. echivalentul in lei a 500 euro anual pentru o persoana;

d. nu sunt cheltuieli deductibile;

e. sunt cheltuieli deductibile neplafonate;

f. 200 lei anual pentru o persoana;

89. Venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice, se impoziteaza cu cota de:

a. 16%, impozitul fiind final;

b. 1% in timpul anului si 16% la sfarsit de an;

c. 1%, impozitul fiind final;

d. nu este venit impozabil;

e. 10% pe venitul net;

f. 10 % pe veniturile ce depasesc 10.000 lei.

90. Castigul din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale se impoziteaza cu cota de impozit de:

a. 16%, impozitul fiind final;

b. 1%, impozitul fiind final;

c. 10%, impozitul fiind final;

d. 1% in timpul anului si 16% la sfarsit de an;

e. nu este venit impozabil;

f. 10% pe venitul net;

91. Incepand cu 1 ianuarie 2008 impozitul datorat asupra veniturilor banesti din agricultura obtinute prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, se calculeaza astfel:

a. prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, impozitul fiind final;

b. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net;

c. prin aplicarea cotei de 1% asupra venitului brut;

d. nu este venit impozabil;

e. se impoziteaza pe norme de venit;

f. prin aplicarea cotei de 10%, impozitul fiind final;

92. Tratamentul fiscal al pierderilor rezultate din tranzactiile cu parti sociale este:

a. nu sunt recunoscute fiscal, nu se compenseza si nu se reporteaza;

b. se compenseaza cu castigurile din tranzactii cu parti sociale;

c. se compenseaza cu castigurile din tranzactii cu valori mobiliare la societati inchise;

d. se compenseaza cu veniturile din activitati independente;

e) se compenseaza cu veniturile din activitati agricole;

f) se compenseaza cu castigurile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract.

93. Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se aplica pentru:

a. constructii de orice fel si terenul aferent acestora precum si terenuri de orice fel fara constructii;

b. teren arabil;

c. teren intravilan;

d. teren extravilan;

e. constructii industriale;

f) constructii din mediul urban.

94. Veniturile primite de persoanele fizice reprezentand activitatea de arbitraj comercial se impoziteaza cu cota de impozit de:

a. 16% asupra venitului brut, impozitul fiind final;

b. 1% in timpul anului si 16% la sfarsit de an;

c. neimpozabil;

d. 5% asupra venitului brut;

e. 16% asupra venitului net;

f. 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final;

95. Ce persoane nerezidente sunt considerate contribuabili pentru veniturile obtinute din Romania, fara ca acestea sa aiba un sediu permanent in Romania?

a. persoanele fizice si juridice nerezidente;

b. persoanele juridice rezidente;

c. sediul permanent al unei persoane juridice nerezidente;

d. persoanele fizice nerezidente;

e. sediul permanent al unei persoane fizice nerezidente;

f. reprezentantele persoanelor juridice straine.

96. Baza impozabila asupra careia se aplica impozitul pentru nerezidenti conform Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

a. venitul brut obtinut din Romania;

b. venitul net obtinut din Romania;

c diferenta dintre venitul obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii si cheltuielile aferente desfasurarii acestei activitati;

d. profitul unui sediu permanent al unei persoane juridice nerezidente;

e. profitul unui sediu permanent al unei persoane fizice nerezidente;

f. pretul de achizitie determinat la momentul livrarii.

97. Ce categorie de venit impozabil obtinut din Romania de nerezidenti nu s-a mai supus impunerii incepand cu data de 4 iunie 2005, conform Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare?

a. venitul din transport international;

b. dividendele obtinute de la o persoana juridica romana;

c. dobanzi de la un rezident;

d. veniturile din activitati sportive si de divertisment care sunt desfasurate pe teritoriul Romaniei;

e. redeventele de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este cheltuiala a sediului permanent;

f. comisioane de la un rezident.

98. Conform Titlului V din Legea nr. 343 2006 constituie venit impozabil obtinut din Romania de nerezidenti, incepand cu data de 1 ianuarie 2007

a. venitul realizat din lichidarea sau dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice romane;

 1. venitul din transport international;
 2. veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;
 3. veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea unei proprietati imobiliare situate in Romania;
 4. veniturile unui nerezident care sunt atribuibile unui sediu permanent al acestuia in Romania;
 5. transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.

99. Incepand cu data de 4 iunie 2005 conform prevederilor Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie venit impozabil obtinut din Romania de nerezidenti:

a.       veniturile din serviciile prestate din Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;

b.      venitul din transportul international;

c.       veniturile din serviciile desfasurate printr-un sediu permanent in Romania;

d.      venituri atribuibile unui sediu permanent din Romania al unui nerezident;

e.       importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor;

f.        importul de bunuri finantate din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine.

100. Ce venit obtinut, altfel decat printr-un sediu permanent din Romania, de o persoana fizica nerezidenta se impoziteaza conform Titlului III si nu Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

a.       veniturile persoanei fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situata in Romania;

b.          veniturile din prestari de servicii desfasurate pe teritoriul Romaniei;

c.           comisioane primite de la un rezident;

d.          dobanzi primite de la rezident;

e.           dividende primite de la o persoana juridica romana;

f.            venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania.

101. Cota de impozit care se aplica, incepand cu 1 ianuarie 2007 si pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, conform Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, redeventelor si dobanzilor obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene in conditiile in care detine minim 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor

a. 10%;

b. 20%;

c. 0%;

d.     

e.     

f.       

102. Pe ce perioada se aplica cota de impozit de 10% asupra dobanzilor si redeventelor obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene, cu indeplinirea conditiilor de participatie si de durata a detinerii participarii:

a.       data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv;

b.      1 ianuarie 2007 si pana la data de 31 decembrie 2011;

c.       1 ianuarie 2011 si pana la data de 31 decembrie 2014;

d.      1 iulie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2010;

e.       25 noiembrie 2006 si pana la 31 decembrie 2007;

f.        1 ianuarie 2008 si pana la 1 iulie 2010.

103. Incepand cu 1 ianuarie 2006 care este cota generala de impozit care se aplica asupra veniturilor impozabile obtinute din Romania de nerezidenti, exceptand anumite categorii de venituri mentionate expres, conform Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare?

104. Tratamentul fiscal aplicabil, veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana

a. scutite de impozit in Romania;

b. impozabile in Romania cu cota de 16%;

c. impozabile in Romania cu cota de 10% pe o perioada determinata de 4 ani;

d. impozabile in Romania cu cota de 10%;

e. scutite de impozit in Romania cu conditia ca beneficiarul efectiv al acestor venituri sa aiba centrul intereselor vitale in afara statelor membre ale Uniunii Europene;

f. impozabile in Romania cu cota de 5%.

105. Pe baza carui document se pot aplica prevederile tratatelor fiscale internationale incheiate de Romania cu alte state?

a. certificatul de rezidenta fiscala sau orice alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei;

b. factura cu suma de incasat din Romania;

c. extrasul de cont care atesta plata veniturilor din Romania;

d. adeverinta prin care se atesta numai plata impozitelor in statul de rezidenta;

e. declaratia vamala de import definitiv;

f. atestatul privind inregistrarea in Romania a sediului permanent al persoanei juridice rezidente;

106. Sediul permanent include:

a. un loc de conducere, o sucursala, un birou, o fabrica, un magazin, un atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze sau alte locuri de extractie a resurselor naturale;

b.      un loc utilizat pentru folosirea unor instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;

c.      pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;

d.      o reprezentanta a unei persoane juridice straine;

e.      pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;

f.        mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi procesate de catre o alta persoana.

107. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate nu se va utiliza metoda

a.metoda folosirii de informatii din tranzactii efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

b. metoda compararii preturilor;

c. metoda cost-plus;

d. metoda pretului de revanzare;

e. metoda impartirii profitului;

f. metoda marjei nete.

108. Definitia venitului impozabil redeventa

plati de orice fel, inclusiv cele in natura primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricarui drept (drept de autor, brevet, licenta, program de calculator, etc);

b. sume incasate pentru vanzarea bunurilor;

c. cota forfetara din pretul bunului achizionat;

d. sume pentru achizitia in intregime a unui drept de autor asupra unui program informatic;

e. plata dreptului de sulta;

f. plata pentru importuri de bunuri.

109. Perioada, dupa care un santier de constructii devine sediu permanent, potrivit Titlului I din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

a. mai mult de 6 luni;

b. mai mult de 9 luni;

c. mai mult de 12 luni;

d. mai mult de 1 luna;

e. mai mult de 24 luni;

f. mai mult de 3 luni.

110. Care este termenul de depunere a declaratiei pentru infiintarea/desfiintarea unei reprezentante apartinand unei persoane juridice straine?

a. 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata/desfiintata

b. 60 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata/desfiintata

c. 15 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata/desfiintata

d. intai a lunii urmatoare lunii in care reprezentansa a fost infiintata/desfiintata

e. trimestrul urmator lunii in care reprezentanta a fost infiintata/desfiintata

f. o data cu data infiintarii/desfiintarii

111. Reprezentantele persoanelor juridice straine au obligatia de a plati in Romania un impozit anual:

a.egal cu echivalentul in lei al sumei de 4000 euro stabilita pentru un an fiscal

stabilit pe baza normelor de venit determinate in functie de numarul de persoane angajate la reprezentanta;

in suma de 4000 euro;

in suma de 2000 euro;

egal cu echivalentul in lei al sumei de 2000 euro stabilita pentru un an fiscal;

in suma de 3000 de euro.

112. Impozitul anual datorat de reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine se stabileste prin transformarea sumei de 4000 euro in lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil:

a. in ziua in care se efectueaza plata impozitului la bugetul de stat;

b. la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care functioneaza reprezentanta respectiva;

c. in ziua anterioara efectuarii platii impozitului la bugetul de stat;

d. in ziua ulterioara efectuarii platii impozitului la bugetul de stat;

e. la data de 31 decembrie a anului anterior datorarii impozitului pe reprezentanta;

f. ca un curs mediu valutar al anului anterior efectuarii platii impozitului pe reprezentante.

113. Persoana juridica straina are obligatia de a plati impozit pentru reprezentanta din Romania:

a.       in doua transe egale, pana la data de 20 iunie si 20 decembrie;

b.      in patru transe egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie;

c.       in trei transe egale, pana la datele de 20 martie, 20 iulie si 20 decembrie;

d.      in doua transe egale, pana la datele de 15 iunie si 15 decembrie;

e.       in doua transe egale, la termenele alese de contribuabil;

f.        intr-o singura transa pana la data de 31 decembrie a anului pentru care este datorat impozitul.

114. Termenul de depunere al declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti, la autoritatea fiscala competenta, potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

a. 28/29 februarie a anului urmator celui in care s-a platit impozitul;

b. 31 decembrie a anului in care s-a platit impozitul;

c. 15 martie a anului urmator celui in care s-a platit impozitul;

d. 28/29 februarie a anului in care s-a platit impozitul;

e. 31 decembrie a anului urmator celui in care s-a platit impozitul;

f . 1 ianuarie a anului urmator in care s-a platit impozitul.

115. Ce prevedere se aplica cu prioritate, in statul sursa, in situatia platii veniturilor de natura: Dividende, Dobanzi, Comisioane sau Redevente, conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state?

a.paragraful 2 al articolelor Dividende, Dobanzi, Comisioane sau Redevente;

b. paragraful 1 al acestor articole, privind impozitarea in statul de rezidenta a beneficiarului de venit, pe baza certificatului de rezidenta fiscala;

c. paragraful 1 al acestor articole, privind impozitarea in statul de rezidenta a beneficiarului de venit, fara prezentarea certificatului de rezidenta fiscala;

d. legislatia interna, respectiv Titlul V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

e. articolul Beneficiile/Profiturile intreprinderilor din tratatele fiscale;

f. articolul Alte venituri din tratatele fiscale.

116. Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru din Uniunea Europeana, considerata beneficiar efectiv, sunt scutite de impozit in Romania cu respectarea conditiilor:

a. beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 15% din titlurile de participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;

b. beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 15% din titlurile de participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 10 ani care se incheie la data platii dividendelor;

c. beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 25% din titlurile de participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;

d. beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 10% din titlurile de participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;

e. beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 10% din titlurile de participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani care se incheie la data platii dividendelor;

f. beneficiarul efectiv al dividendelor detine minim 10% din titlurile de participare la persoana juridica romana pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani care se incheie la data platii dividendelor;

117. Ce venituri din premii obtinute din Romania de nerezidenti sunt scutite de impozit potrivit Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ?

a. premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice;

b. premiile acordate la concursuri organizate in Romania;

c. venirurile obtinute la jocurile de noroc, practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator intr o singura zi de joc;

d. venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

e. premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti;

f. premiile acordate persoanelor fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive.

118. Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, beneficiarii efectivi ai dobanzilor pentru scopurile aplicarii Directivei nr. 48/2003, sunt:

a. orice persoana fizica rezidenta intr-un stat membru din Uniunea Europeana care primeste o plata de dobanda sau pentru care este garantata o plata de dobanda pentru beneficiul sau propriu;

b. agentul platitor care plateste sau garanteaza plata dobanzii;

c. orice persoana fizica, care actioneaza in numele unei persoane juridice care este beneficiarul efectiv al dobanzii;

d. orice persoana juridica, care actioneaza in numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv al dobanzilor;

e. orice persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene care primeste o plata de dobanda dar nu in beneficiul sau propriu;

f. orice persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene pentru care nu se garanteaza o plata de dobanda in beneficiul propriu.

119. Care este conditia de rezidenta pentru persoanele beneficiari efectivi ai dobanzilor, incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana?

a. in statul in care acestia au adresa permanenta;

b. in statul in care se afla locul de activitate al beneficiarului efectiv;

c. in statul in care aceste persoane sunt prezente mai mult de 90 de zile;

d. in statul in care se afla sediul permanent al acestor persoane;

e. in statul a carei cetatenie o au aceste persoane;

f. pe baza consultarilor reciproce intre autoritatile competente din Romania si statul din care provin aceste persoane.

120. Definitia dividendelor conform prevederilor Titlului I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare :

a. o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;

b. o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica distribuitoare de dividende ;

c. o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu rascumparea titlurilor de participare la persoana juridica, alta decat rascumpararea care face parte dintr-un plan de rascumparare, ce nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare al nici unui participant;

d. o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatuara cu lichidarea unei persoane juridice romane;

e. o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de catre participanti;

f. o suma platita de o persoana juridica romana pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un participant la persoana juridica respectiva care nu depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii.

121. Care este data la care se aplica principiul general de calcul si retinere al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti?

a.in momentul platii venitului catre nerezident;

b. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul catre nerezident;

c. in momentul inregistrarii in contabilitate a venitului datorat nerezidentului;

d) pana la data de 25 inclusiv a lunii in care s-a facut plata catre nerezident;

e. in ziua urmatoare efectuarii platii catre nerezident;

f. pana la data de 20 inclusiv a lunii in care se face plata catre nerezident.

122. Termenul pentru virarea impozitului datorat de nerezidenti pentru veniturile obtinute din Romania, conform Titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:

a. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul catre nerezident;

b. la data platii venitului catre nerezident;

c. la data calcularii si retinerii impozitului datorat de nerezident;

d. pana la data de 15 inclusiv a lunii in care se face plata venitului catre nerezident;

e. pana la data de 25 inclusiv a lunii in care se face plata venitului catre nerezident;

f. pana la sfarsitul lunii in care s-a platit venitul catre nerezident.

123. Care este participatia minima si perioada neintrerupta de detinere a titlurilor de participare intr-o persoana juridica romana a unei persoane juridice rezidente dintr-un stat membru al Uniunii Europene pentru ca veniturile obtinute de aceasta din dobanzi si redevente sa fie impunse cu o cota de 10% conform cu Directiva nr. 49/2003?

a. minim 25% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 2 ani;

b. minim 10% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 2 ani;

c. minim 15% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 2 ani;

d. minim 25% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 4 ani;

e. minim 25% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 6 ani;

f. minim 10% din titlurile de participare si o perioada neintrerupta de 3 ani;

124. Data de la care se aplica scutirea prevazuta de Directiva 2003/49/CEE privind un sistem comun de impozitare a platilor de dobanzi si redevente efectuate intre intreprinderi asociate din state membre:

a. de la 1 ianuarie 2011;

b. de la 15 iulie 2007;

c. de la 1 ianuarie 2008;

d. de la 1 ianuarie 2009;

e. de la 1 iulie 2011:

f. de la 1 ianuarie 2012.

125. Care este cota de impozit aplicabila in situatia in care Romania are drept de impozitare asupra unui venit realizat de un nerezident din Romania:

a. cota de impozit mai favorabila intre cele stabilite in legislatia interna, legislatia comunitara si conventiile de evitare a dublei impuneri;

b.cota din conventiile de evitare a dublei impuneri;

c.cota din legislatia comunitara;

 1. cota zero;
 2. cota din Titlul V din din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. cota din Directiva 2003/48, respectiv capitolul III din Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

126. Perioada de timp in care continua sa fie valabil certificatul de rezidenta fiscala emis pentru anul in care se fac platile catre nerezidenti:

a. primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta;

toata perioada pentru care este incheiat contractul intre rezident si nerezident;

tot anul imediat urmator celui in care se fac platile;

primele 30 de zile calendaristice ale anului imediat urmator;

este valabil numai in anul in care se fac platile;

primele 183 de zile ale anului imediat urmator.

127. Dupa data de 1 ianuarie 2011 care sunt posibilitatile unei intreprinderi de a recupera impozitul pe redevente, in conformitate cu Cap. IV - Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:

a. depune in Romania cerere de restituire a impozitului in termen de 2 ani de la data la care redeventele sunt platite;

b. depune in Romania cerere de restituire a impozitului in orice perioada de la data la care redeventele sunt platite;

c. nu isi mai poate recupera impozitul;

d. se adreseaza autoritatii competente din statul sau de rezidenta;

e. se declanseaza procedura amiabila;

f. se declanseaza schimbul de informatii intre autoritatile competente.

128. Pentru perioada 1 iulie 2005 30 iunie 2008, care este cota de impozit aplicabila in Austria, Luxemburg si Belgia, stabilita asupra veniturilor din dobanzi obtinute din aceste state de rezidentii romani persoane fizice, conform prevederilor Cap. III - Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:

129. Care este perioada in care impozitul retinut la sursa potrivit Titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se poate regulariza in vederea aplicarii prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri?

a. termenul legal de prescriptie;

b. un an de la data prezentarii certificatului de rezidenta fiscala;

c. 3 ani de la data prezentarii certificatului de rezidenta fiscala;

d. 6 luni de la data prezentarii certificatului de rezidenta fiscala;

e. 2 ani de la plata impozitului;

f . 3 ani de la retinerea impozitului.

130. Pentru o cladire, detinuta de o persoana fizica, cu o vechime de peste 50 de ani valoarea impozabila a cladirii se reduce cu:

a. 20%;

b. 25%;

c. 30%;

d.15%;

e. 10%;

f. 5%.

131. Proprietarii care detin cladiri, datoreaza impozitul pe cladiri platit anual in rate egale, pana la datele de:

a. 31 martie si 30 septembrie inclusiv;

b. 15 martie, 15 iunie, 15septembrie, 15 decembrie;

c. 30 martie, 15 iunie,15septembrie, 15 decembrie;

d. 15 martie si 15 septembrie, inclusiv;

e. 1 martie si 31 decembrie, inclusiv;

f. 30 martie, 30 iunie, 30 septembrie, 15 decembrie

132. In conformitate cu prevederile Codului fiscal, cota de impozit pe cladiri in cazul unei cladiri detinute de o persoana juridica este cuprinsa intre:

a. 0,25 - 1,5% inclusiv;

b. 0,1 - 1,5% inclusiv;

c. 2 - 2,5% inclusiv;

d. 2.5 - 4,5% inclusiv;

e. 2.75 - 3,5% inclusiv;

f. 3 - 4,5% inclusiv.

133. Impozitul pe cladiri aferent pentru un apartament cumparat la data de 1.06. 2007, se datoreaza incepand cu data de :

a. 01 iulie 2007;

b. 02 iunie 2007;

c. 15 iulie 2007;

d. 30 septembrie 2007;

e. 30 iunie 2007;

f. 01 decembrie 2007.

134. Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care se calculeaza impozitul pe mijlocul de transport datorat de un contribuabil?

a. 200cmc;

b. 500cmc;

c. 100 cmc;

d. 250cmc;

e. 20cmc;

f. 300cmc.

135. Pentru un mijloc de transport care se instraineaza, orice persoana are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza caruia isi are domiciliul/sediul in termen de:

a. 30 de zile;

b. 20 de zile;

c. 45 de zile;

d. nu trebuie sa depuna declaratie;

e. 60 de zile;

f. 90 de zile.

136. Nu se datoreaza taxa pentru afisaj si reclama pentru:

a. afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor;

a. publicitatea afisata pe panouri amplasate pe domeniul public;

b. publicitatea afisata pe benere;

c. publicitatea afisata pe benere si panouri metalice;

d. afisajul efectuat pe mijloacele de transport care prin constructie sunt destinate realizarii de reclama si publicitate;

e. publicitatea realizata in baza unui contract sau a unei alt fel de intelegere;

f. afisul situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica.

137. Impozitul pe spectacole, nu se datoreaza in urmatoarele cazuri de spectacole :

a. organizate in scopuri umanitare;

b. festivaluri de muzica;

c. spectacol de teatru;

d. spectacol de opera;

e. concerte filarmonice;

f. competitii sportive.

138. Intre ce limite, poate fi cuprinsa cota taxei de reclama si publicitate, care se stabileste prin hotarare de consiliul local?

a. 1% si 3%;

b. 0,1 si 3 %;

c. 1 si 5 %;

d. 2 si 4 %;

e. 0,5% si 1%;

f. 0.25% si 1.50%.

139. Pentru care din urmatoarele terenuri, persoana fizica nu datoreaza impozitul pe teren?

a. terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire;

b. terenurile din extravilan necultivate;

c. terenurile din extravilan cultivate;

d. terenurile situate in intravilan;

e. terenurile concesionate;

f. terenurile detinute de doua sau mai multe persoane.

140. Nu se aplica taxa hoteliera pentru urmatoarele categorii de persoane :

a. vetreanii de razboi;

b. persoanele in varsta de peste 18 ani;

c. persoanele cazate in unitatile hoteliere din statiuni turistice;

d. persoanele cazate in unitatile hoteliere situate in municipii;

e. persoanele straine aflate la tratament in unitati hoteliere din Romania;

f. functionarii publici.

141 In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, incheiat la data de 18 iunie 2007, impozitul pe teren este datorat de:

a. locatar;

b. este scutit de impozit;

c. conform intelegerii;

d. locator;

e. 40 % locatorul si 60% locatarul;

f. 50% locatorul si 50% locatarul.

142. Consiliul local, prin hotarare poate majora anual nivelul impozitului pe cladiri cu:

a. pana la 20 %;

b. nelimitat;

c. pana la 50%;

d. nu se pot majora;

e. pana la 15 %;

f. pana la 30%.

143. Poate un consiliu local sa acorde scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii?

a. da, daca investitia este de peste 500.000 euro;

b. da, daca investitia este de 500.000 euro;

c. da, daca investitia este de peste 100.000 euro;

d. da, daca investitia este de 1 milion euro;

e. nu exista prevedere legala in acest sens;

f. da, daca investitia este de peste 1 milion euro.

144. Pentru ce cladiri nu se datoreaza impozit, prin efectul legii?

a. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

b. cladirile care sunt utilizate pentru activitatea de restaurante, baruri;

c. cladirile apartinand persoanelor straine, destinate pentru activitatea de birouri;

d. cladirile inchiriate;

e. cladirile apartinand persoanelor in varsta de peste 65 de ani;

f. cladirile apartinand institutiilor publice, folosite pentru activitati economice.

145. Cine datoreaza impozitul pe mijlocul de transport in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta?

a. locator;

b. locatar;

c. nu se datoreaza impozitul;

d. impozitul este datorat in proportii egale, atat de locatar cat si de locator;

e. impozitul este datorat de o societate bancara;

f. impozitul este datorat de o societate de asigurari .

146. In cazul unui autoturism dobandit de o persoana la data de 1 februarie 2007, impozitul se datoreaza:

a. incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care autoturismul a fost dobandit;

b. incepand cu data de 15 februarie 2007;

c. incepand cu data 1 iunie 2008;

d. incepand cu primul termen de plata, respectiv 31 martie 2007;

e. incepand cu data celui de al 2- lea termen de plata, respectiv 30 septembrie 2007;

f. incepand cu data de 15 martie 2007.

147. Impozitul pe teren situat in extravilanul localitatilor se calculeaza in functie de :

a. suprafata, categoria de folosinta si zona;

b. suprafata;

c. suprafata si categoria de folosinta;

d. suprafata si zona localitatii;

e. zona localitatii si categoria de folosinta;

f. suprafata, zona, categoria de folosinta si gradul de utilizare.

a de producte sau de marfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale, de asemenea revanzarea acestor lucruri si nici vanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are dupa pamantul sau cel cultivat de dinsul.

Asigurarile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comertului si asigurarile asupra vietii sunt fapte de comert numai in ce priveste pe asigurator.

Contul curent si cecul nu sunt considerate ca fapte de comert, in ce priveste pe necomercianti, afara numai daca ele n-au o cauza comerciala. Vezi art.3-6 din Codul Comercial. - 478

148.Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel, in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de:

6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

149..Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar legii, se prescrie in termen de :

3 ani de la data distribuirii lor.

150..Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale trebuie depuse la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termen de :

15 zile de la adoptare

VAMA IUNIE 2007

151. Cum se determina originea nepreferentiala a ambalajelor care sunt declarate impreuna cu bunurile?

R Ambalajele se considera avand aceeasi origine cu bunurile

152. Ce se intelege prin operatiune substantiala in vederea determinarii originii nepreferentiale

conform prevederilor Regulamentului vamal ?

R prelucrarea sau transformarea in urma careia prod obtinut se incadreaza la o [pozitie tarifara din NC diferita de cea a materiei prime utilizata la fabricare

153. Care sunt raspunderile detinatorului de antrepozit vamal fata de autoritatea vamala?

R Detinatorul antrepozitului vamal are, fata de autoritatea vamala, urmatoarele raspunderi:

a) sa asigure supravegherea marfurilor, astfel incat sa nu fie posibila sustragerea acestora de sub controlul vamal;

b) sa indeplineasca obligatiile ce decurg din depozitarea marfurilor aflate in regim de antrepozitare vamala;

c) sa respecte conditiile stabilite in autorizatie.

Ce tipuri de antrepozite fac parte din categoria antrepozitelor vamale publice?

R A, B, F

155. In ce situatie se poate acorda autorizatia pentru transformare sub control vamal?

R Autorizatia pentru transformare sub control vamal se acorda numai:

a) persoanelor stabilite in Romania;

b) cand marfurile de import pot fi identificate in produsele transformate;

c) cand natura sau starea marfurilor din momentul plasarii lor sub regim nu mai poate fi reconstituita economic dupa transformare;

d) cand utilizarea regimului nu poate avea drept consecinta eludarea efectelor reglementarilor privind originea si a restrictiilor cantitative aplicabile marfurilor importate;

e) cand sunt indeplinite conditiile necesare ca regimul sa ajute la crearea sau mentinerea activitatii de transformare a marfurilor in Romania, fara sa aduca atingere in mod vadit intereselor economice ale producatorilor nationali de marfuri similare. Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile in care aceste conditii economice se considera indeplinite.

156. Ce marfuri sau produse nu pot fi plasate in regim de perfectionare pasiva?

R ART. 166 cv

(1) Nu pot fi plasate in regim de perfectionare pasiva marfurile romanesti:

a) al caror export implica rambursarea sau remiterea drepturilor de import;

b) care, inaintea exportului, au fost puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import, in functie de destinatia lor finala, atat timp cat conditiile pentru acordarea unei astfel de exonerari continua sa se aplice;

c) al caror export implica acordarea rambursarilor la export sau pentru care, potrivit reglementarilor privind politica agricola, se acorda un alt avantaj financiar decat aceste rambursari.

157. In ce situatie marfurile puse in libera circulatie isi pierd statutul vamal de marfuri romanesti?    

R cand sunt scoase de pe teritoriul RO

158. In ce conditii, in cazul repararii unui produs plasat sub regim de perfectionare pasiva, acesta este pus i libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import?

R ART. 175

(1) Produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici tehnice ca marfurile de export temporar, daca acestea din urma ar fi fost supuse operatiunii de reparare in cauza.

(2) Daca marfurile de export temporar au fost deja folosite inaintea acestui export, produsele de inlocuire trebuie sa nu fie produse noi. Autoritatea vamala poate acorda derogari de la aceasta regula daca produsul de inlocuire a fost livrat gratuit fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita unui viciu de fabricatie.

ART. 176

Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai cand este posibil sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 175.

Cand scopul operatiunii de perfectionare este repararea marfurilor de export temporar, acestea sunt puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import cand marfurile au fost reparate cu titlu gratuit fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita existentei unui viciu de fabricatie.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul in care defectul a fost luat in considerare in momentul in care marfurile in cauza au fost puse pentru prima oara in libera circulatie.

159. Care sunt conditiile prin care se autorizeaza sistemul de schimburi standard in cazul regimului de perfectionare pasiva?

R ART. 175

(1) Produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici tehnice ca marfurile de export temporar, daca acestea din urma ar fi fost supuse operatiunii de reparare in cauza.

(2) Daca marfurile de export temporar au fost deja folosite inaintea acestui export, produsele de inlocuire trebuie sa nu fie produse noi. Autoritatea vamala poate acorda derogari de la aceasta regula daca produsul de inlocuire a fost livrat gratuit fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita unui viciu de fabricatie.

ART. 176

Sistemul de schimburi standard poate fi autorizat numai cand este posibil sa se verifice daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 175.

160. Ce reprezinta documentul necesar pentru regularizarea situatiei, in sensul Codului vamal?

R titlu de creanta ???

Autoritatea vamala stabileste modelul documentului necesar pentru regularizarea situatiei, precum si instructiunile de completare a acestuia

161. Care este cuantumul drepturilor de import de platit pentru marfurile plasate sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import?

R Cuantumul drepturilor de import de platit pentru marfurile plasate sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import se stabileste la 3%, pentru fiecare luna sau fractie de luna in care marfurile sunt plasate sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi, din cuantumul drepturilor care ar fi fost platite daca astfel de marfuri ar fi fost puse in libera circulatie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporara.

162. Ce conditie se ia in considerare pentru determinarea originii nepreferentiale?

R exista 2 criterii:

marfuri produse in intregime intr-o tara

criteriul transformarii substantiale   

La stabilirea originii nepreferentiale a marfurilor se au in vedere urmatoarele criterii:
a) criteriul marfurilor produse in intregime intr-o tara, cand numai o tara se ia in considerare la atribuirea originii;
b) criteriul transformarii substantiale, cand doua sau mai multe tari iau parte la producerea marfurilor

163. Care este momentul nasterii datoriei vamale la export pentru marfurile supuse drepturilor de export scoase fara declaratie vamala?

R in momemtul in care mf parasesc efectiv teritoriul vamal

Datoria vamala se naste in momentul in care marfurile parasesc efectiv teritoriul vamal.

164. In cazul carui regim vamal ia nastere datoria vamala la import?

R Punere in libera circulatie, admitere temporara cu exonerare partiala

sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import.

165. Cine poate avea calitatea de operator in sensul regimului de perfectionare activa cu suspendare?

R c) operatori - persoane stabilite in Romania, care efectueaza total sau partial operatiunile de perfectionare activa.

pers stabilite in Rom (sau si in afara Rom, pt importuri de natura necomerciala)

166.Cine este considerat titularul regimului vamal de tranzit?

R principalul obligat /// pers in numele careia s-a facut decl.vamala sau careia i-au fost transmise toate drepturile si obligatiile

pers in numele careia s-a facut decl.vamala sau careia i-au fost transmise toate drepturile si obligatiile

167. De catre cine este stabilita si acceptata rata de randament in cadrul regimului de perfectionare activa

R autoritatea vamala /// Autoritatea vamala stabileste fie rata de randament a operatiunii, fie, cand este cazul, metoda de determinare a acestei rate. Rata de randament este propusa de titularul operatiunii .

168. Care este momentul in care ia nastere datoria vamala in cazul sustragerii marfurilor de la supraveghere vamala ?

R in momentul sustragerii

Datoria vamala se naste in momentul sustragerii marfurilor de sub supraveghere vamala

169. In ce conditii nu poate fi utilizat sistemul cu rambursare al regimului de perfectionare activa?

R ART. 144

(1) Sistemul cu rambursare poate fi utilizat pentru toate marfurile. Acest sistem nu poate fi utilizat cand, in momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie:

a) marfurile de import sunt supuse unor restrictii cantitative la import;

b) marfurile de import beneficiaza de o masura tarifara in cadrul contingentelor;

c) pentru marfurile de import este necesara prezentarea unei licente de import sau export ori a unui certificat prevazut de reglementarile privind politica agricola;

d) a fost stabilita o restituire la export sau o taxa la export pentru produsele compensatoare.

170. Ce se intelege prin ,,folosinta comerciala,, in cazul mijloacelor de transport supuse regimului de admitere temporara?

R a) folosinta comerciala - utilizarea cu plata a unui mijloc de transport pentru transportul persoanelor sau al marfurilor ori in cadrul activitatii unui agent economic cu sau fara plata; in cazul in care mijlocul de transport este un vehicul rutier, aceasta definitie include si remorcile care pot fi atasate acesteia;

171. Pentru ce marfuri nu se acorda dispensa de la garantare in cazul regimului de tranzit?

R marfuri care implica un risc ridicat de frauda (art 116 cv)

172. Ce obligatie are destinatarul agreat in momentul sosirii marfurilor in spatiile autorizate?

R (1) In situatia in care marfurile sosesc in spatiile sale sau in locurile precizate in autorizatie, destinatarul agreat este obligat:

a) sa anunte imediat biroul de destinatie, in conformitate cu procedura prevazuta in autorizatie, de eventualele lipsuri, excedente, substituiri sau alte nereguli, cum ar fi sigilii violate;

b) sa trimita fara intarziere biroului de destinatie exemplarele 4 si 5 ale declaratiei de tranzit care au insotit marfurile, indicand, cu exceptia cazurilor in care datele sunt comunicate prin intermediul sistemului de prelucrare electronica sau automata a datelor, data sosirii si starea sigiliilor aplicate.

173. Cu ce document vamal se asimileaza scrisoarea de trasura CIM?

R document de transport - decl de tranzit produce aceleasi efecte juridice

174. Care este termenul in care autoritatea vamala este obligata sa-l informeze pe garant despre faptul ca ar putea fi obligat la plata unor sume datorate ca urmare a neinchiderii unui regim de tranzit?

R 3 ani (art 353)

175. Care este momentul, in cazul exportului anticipat, cand produsele compensatoare devin

marfuri straine?

R in momentul acceptarii declaratiei de incheiere a regimului

produsele compensatoare devin marfuri straine in momentul acceptarii declaratiei de export si cu conditia ca marfurile ce vor fi importate sa fie plasate sub regim

176. Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor prevazute in alte acte normative, care este termenul de incheiere a regimului de admitere temporara pentru mijloacele de transport rutier de folosinta personala utilizate de catre un student?

R durata sejurului in teritoriul vamal al RO, in scopul de a-si urma studiile

177. Cine efectueaza verificarea conditiilor economice pentru marfurile supuse masurilor de politica agricola, drepturilor antidumping sau drepturilor compensatorii, in cazul regimului de transformare sub control vamal?

(3) In cazul marfurilor supuse masurilor de politica agricola a drepturilor anti-dumping provizorii sau definitive ori a drepturilor compensatorii provizorii sau definitive, verificarea conditiilor economice trebuie efectuata de Autoritatea Nationala a Vamilor.

178. In situatia carei modalitati de transport, in cazul regimului vamal de tranzit al marfurilor, este necesara constituirea unei garantii?

R    rutier, cai ferate prin societati private

transport aerian, cfr, prin conducte si pe apele deschise traficului international

179. In ce conditii marfurile destinate exportului se pot plasa in regimul vamal de tranzit?

R ART. 262

(2) In situatia in care se exporta marfuri, acestea se plaseaza sub regimul de tranzit in unul din urmatoarele cazuri:

a) daca au facut obiectul formalitatilor vamale de export in vederea acordarii de restituiri in cadrul politicii agricole;

b) daca sunt supuse masurilor de control in ceea ce priveste destinatia si au facut obiectul formalitatilor vamale la export in cadrul politicii agricole;

c) daca beneficiaza de rambursarea sau remiterea drepturilor la import, cu conditia ca sa fie exportate in afara teritoriul vamal al Romaniei;

d) daca, sub forma produselor compensatoare sau a marfurilor in aceeasi stare au facut obiectul formalitatilor la export ca incheiere a regimului de perfectionare activa - sistemul cu restituire, in vederea rambursarii sau remiterii drepturilor.

Niciodata - cu exceptia marfurilor plasate sub perfectionare pasiva toate marfurile destinate exportului tb sa fie plasate sub regim de export

180. Pentru ce regim vamal titlurile de garantie izolata pot fi utilizate pentru garantarea datoriei vamale?

R Tranzit

181. Ce reprezinta suma de referinta in cazul garantarii unei datorii vamale?

R cuantumul datoriei vamale ce poate aparea dc marfurile sunt puse in libera circulatie (art 299 cv)

cuantumul nu paote depasi cuantumul exact sau maxim al datoriei vamale

182. Care este nivelul pana la care autoritatea vamala poate autoriza pe titularul tranzitului vamal sa beneficieze de reducerea garantiei globale?

R (2) Suma ce trebuie acoperita de garantia globala poate fi redusa:

a) la 50% din suma de referinta, cand principalul obligat demonstreaza ca are o situatie financiara solida si o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit;

b) la 30% din suma de referinta, cand principalul obligat demonstreaza ca are o situatie financiara solida, o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit si are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamala.

cuantumul nu paote depasi cuantumul exact sau maxim al datoriei vamale

183. In ce situatie se acorda regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import pentru ambalaje?

R (1) Regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import se acorda pentru ambalaje cand acestea:

a) sunt destinate a fi reexportate goale sau pline, daca sunt importate pline;

b) sunt destinate a fi reexportate pline, daca sunt importate goale.

184. Ce reprezinta declaratia vamala in sensul Codului vamal?

R declaratie vamala - actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un anumit regim vamal;

185.Ce operatiune este utilizata in cazul regimului de perfectionare activa?

R de procesare (art 396 b rv) - Reexport

186. Ce se intelege prin drepturi de import in sensul Codului vamal?

R drepturi de import:

a) taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de platit la importul de marfuri;

b) taxele agricole si alte taxe la import introduse prin reglementarile privind politica agricola sau prin reglementarile specifice aplicabile anumitor marfuri rezultate din transformarea produselor agricole, daca este cazul;

187. Care este termenul in care autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, sa modifice declaratia vamala?

R intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama

188. Ce poate stabili autoritatea vamala in cadrul controlului ulterior al declaratiilor cand constata ca dispozitiile care reglementeaza regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informatii inexacte sau incomplete?

R autoritatea vamala ia masuri pt regularizarea situatiei tinand seama de noile elemente de care dispune.stabileste modelul documentului necesar pt regularizarea situtiei, precum si instructiunile de completare a acestuia

189. Care din conditiile de mai jos impiedica acordarea autorizatiei pentru transformarea sub control vamal:

R Autorizatia pentru transformare sub control vamal se acorda numai:

a - persoanelor stabilite in Romania;

b) cand marfurile de import pot fi identificate in produsele transformate;

c) cand natura sau starea marfurilor din momentul plasarii lor sub regim nu mai poate fi reconstituita economic dupa transformare;

d) cand utilizarea regimului nu poate avea drept consecinta eludarea efectelor reglementarilor privind originea si a restrictiilor cantitative aplicabile marfurilor importate;

e) cand sunt indeplinite conditiile necesare ca regimul sa ajute la crearea sau mentinerea activitatii de transformare a marfurilor in Romania, fara sa aduca atingere in mod vadit intereselor economice ale producatorilor nationali de marfuri similare. Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile in care aceste conditii economice se considera indeplinite

190. Care sunt debitorii in cazul sustragerii de sub supraveghere vamala a marfurilor supuse
drepturilor de import?

191. Cum poate fi antrepozitul vamal ?

R Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.

Cum se poate constitui o garantie vamala?

R depozit numerar si scrisoare de garantie bancara

193. In ce situatie autoritatea vamala va solicita prezentarea declaratiei pentru valoarea in vama?

R ??????

194. Cand poate fi permisa invalidarea unei declaratii vamale ?

R s-au constatat erori sau neconcordante

195. Cum se poate face declaratia vamala ?

R fie in scris, fie utilizand un procedeu informatic aprobat de autoritatea vamala, fie printr-o declaratie verbala sau orice alta actiune prin care detinatorul isi maniofesta vointa de a le plasa sub regim vamal

196. Care este termenul, in cazul marfurilor transportate pe alta cale decat maritima si luate in evidenta autoritatii vamale pe baza unei declaratii sumare in care titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat sa solicite o destinatie vamala?

R : 20 zile

197. Care este termenul in care se pot rambursa drepturile vamale de import sau export, la depunerea unei cereri catre biroul vamal:

R
2. Drepturile de import sau export se ramburseaza sau se remit la depunerea unei cereri catre biroul vamal in cauza intr-un termen de trei ani de la data la care valoarea acestor drepturi a fost comunicata debitorului.

198. Ce marfuri sunt exonerate de drepturi de import la cererea persoanei interesate?

R 1) Marfurile romanesti care, dupa ce au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal al Romaniei si puse in libera circulatie intr-un termen de 3 ani sunt exonerate de drepturi de import la cererea persoanei interesate. Termenul de 3 ani poate fi prelungit in cazuri exceptionale.

199. Cum fixeaza biroul de plecare termenul de tranzit in care marfurile trebuie sa se prezinte la biroul de destinatie?

R max 8 zile in f-ctie de circumstantele transportului respectiv

200. Ce mijloace de transport beneficiaza de regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import in cazul unei persoane stabilite in teritoriul vamal al Romaniei?

R Regimul de admitere temporara cu exonerare totala a drepturilor de import se acorda pentru mijloace de transport rutier, feroviar, aerian, maritim si fluvial cand acestea:
sunt inmatriculate in afara teritoriului vamal al Comunitatii pe numele unei persoane stabilite in afara acestui teritoriu; totusi, in cazul in care mijloacele de transport nu sunt inmatriculate, conditia de mai sus poate fi considerata indeplinita daca sunt detinute de o persoana stabilita in afara teritoriului vamal al Comunitatii;
sunt utilizate de o persoana stabilita in afara acestui teritoriu,
in cazul utilizarii in scop comercial si cu exceptia mijloacelor de transport feroviar, sunt utilizate exclusiv pentru transport care incepe sau sfarseste in afara teritoriului vamal al Comunitatii; totusi, pot fi utilizate in trafic intern cand aceasta e prevazuta de dispozitiile in vigoare in domeniul transportului, in special cele referitoare la acces si operatiuni.

201. Cand poate fi refuzata o solicitare, in scris, a persoanelor interesate catre autoritatea vamala, cu privire la aplicarea reglementarilor vamale?


Art. 37. - (1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite autoritatii vamale, in scris, informatii privind aplicarea reglementarilor vamale.O astfel de solicitare poate fi refuzata daca aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata

202. Care sunt produsele pentru care nu se poate acorda regimul de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import?

R

203. Unde se infiinteaza antrepozitele de tip A si C?

R

204. Cum se pot incheia operatiunile de export temporar?

R Operatiunile de export temporar se incheie prin:

a) reimportul marfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora;
b) emiterea din oficiu a unui act constatator de catre biroul vamal care are operatiunea in evidenta, cand marfurile nu se inapoiaza din considerente economice. Cand marfurile care fac obiectul regimului de export temporar sunt supuse licentierii, considerentele economice se confirma de Ministerul Industriei si Resurselor;
c) emiterea din oficiu a unui act constatator de catre biroul vamal care are operatiunea in evidenta, cand nu se respecta termenul stabilit. In acest caz biroul vamal sesizeaza si organele de control financiar sau ale Garzii Financiare, in vederea verificarii legalitatii operatiunii.

205. Ce se intelege prin contabilitate in sensul regimurilor vamale economice?

R

206. Ce criteriu se are in vedere la stabilirea originii nepreferentiale a marfurilor?

R marfuri produse in intregime intr-o tara

criteriul transformarii substantiale

- ART. 52

Marfurile a caror productie implica mai mult decat o tara sunt considerate originare din tara in care au fost supuse ultimei transformari sau prelucrari substantiale, motivate economic, intr-o intreprindere echipata in acel scop si din care a rezultat un produs nou sau care reprezinta un stadiu important al fabricatiei.

207. Care este cursul de transformare in lei a valorii in vama?

R inregistrat in penultima zi de miercuri a lunii si publicat in aceeasi zi

208. Care este tipul de facilitate fiscala ce poate permite regimul vamal de admitere temporara?

R exonerare partiala sau totala de drepturi

209. Care sunt regimurile vamale economice?

R antrepozit vamal, perfectionare activa si pasiva, transformare sub control vamal,    admitere temporara

210. Care sunt cheltuielile ce se includ in valoarea in vama, conform prevederilor art1. din Acordul privind aplicarea art VII GATT?

R cheltuielile de transport al marfurilor importate pana la frontiera romana

211. In ce situatie nu poate fi utilizat sistemul cu rambursare in cadrul regimului de perfectionare activa?

R Sistemul cu rambursare poate fi utilizat pentru toate marfurile. Acest sistem nu poate fi utilizat cand, in momentul acceptarii declaratiei de punere in libera circulatie:

a) marfurile de import sunt supuse unor restrictii cantitative la import;

b) marfurile de import beneficiaza de o masura tarifara in cadrul contingentelor;

c) pentru marfurile de import este necesara prezentarea unei licente de import sau export ori a unui certificat prevazut de reglementarile privind politica agricola;

d) a fost stabilita o restituire la export sau o taxa la export pentru produsele compensatoare.

212. Care sunt produsele compensatoare?

R    Toate produsele care rezulta din operatPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 10334
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved