Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE PROCEDURI TESTE GRILA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE PROCEDURI TESTE GRILA

ADEVARAT SI FALS1. Actiunile sunt hartii de valoare care dau dreptul altor persoane fizice sau juridice de a participa la formarea capitalului unei societati comerciale

RAPUNS:T

2. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii dupa deducerea tuturor datoriilor acestora

RAPUNS:T

3. Subscrierea capitalului social se inregistreaza in contabilitate:

1011 "Capital social subscris nevarsat" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul social"

RAPUNS:F

4. Capitalul strain este partea din capital care provine de la terte persoane in raport cu intreprinderea si care este rambursabil la un anumit termen.

RAPUNS:T

5. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de rezultate atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare care poate fi evaluata in mod credibil

RAPUNS:F

6. Conturile din Cartea Mare nu figureaza in balanta de verificare in ordine crescatoare a simbolurilor acestora.

RAPUNS:F

7. Necesitatea reflectarii tuturor elementelor patrimoniale impune deschiderea in contabilitate a cate unui cont distinct pentru fiecare dintre ele.

RAPUNS:T

8. Formula contabila pentru plata prin banca a TVA-ului este urmatoarea:

4423 "TVA de plata" = 5121 " Conturi curente la banci"

RAPUNS:T

9. Formula contabila pentru compensarea TVA-ului de recuperat cu TVA de plata este:

4424 "TVA de recuperat" = 4423 "TVA de plata"

RAPUNS:F

10. Conturile de venituri si cele de cheltuieli prezinta sold la sfarsitul fiecarei periosde financiar-contabile si nu se pot inchide prin contul 121 "Profit si pierdere".

RAPUNS:F

11. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de rezultate atunci cand a avut loc o scadere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ sau a cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

RAPUNS:T

12. Soldul creditor al contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub forma pierderilor nete si apare in activul bilantului ca o reducere a capitalurilor proprii.

RAPUNS:F

13. In debitul contului 5121 " Conturi curente la banci" sunt inregistrate sumele platite furnizorilor.

RAPUNS:F

14. Formula contabila pentru ridicarea de la banca a disponibilitatilor banesti este :

581 "Viramente interne" = 5121 " Conturi curente la banci"

5311 "Casa in lei" = 581 "Viramente interne"

RAPUNS:T

15. O intreprindere contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 10.000 lei.

Formul contabila este:

519 "Credite bancare pe termen scurt" = 512 "Conturi curente la banci" 10.000 lei

RAPUNS:F

16. Formula contabila pentru inregistrarea facturii de chirie este urmatoarea:

612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" = 401 "Furnizori"

RAPUNS:T

17. Contul 411 Clienti tine evidenta drepturilor de platit clientilor, reprezentand contravaloarea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor facturate acestora

RAPUNS:F

18. Contul 4427 "TVA colectata" nu prezinta sold la sfarsitul lunii.

RAPUNS:T

La sfarsitul perioadei de gestiune conturile de venituri se inchid prin contul 121 "Profit si pierdere", astfel:

      7xx = 121

RAPUNS:T

RASPUNS MULTIPLU

1. In raport cu natura lor, cheltuielile care se efectueaza in cadrul unei intreprinderi pot fi grupate pe feluri de activitati, astfel :

a.

cheltuieli din activitatea financiara, de exploatare si bancara

b.

cheltuieli din activitatea extraordinara, ordinara si financiara

c.

cheltuieli din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara

d.

cheltuieli din activitatea de exploatare, ordinara si financiara

RAPUNS:C

De regula ponderea cea mai mare in cadrul cheltuielilor o reprezinta:

a.

cheltuielile din activitatea financiara

b.

cheltuielile din activitatea de exploatare

c.

cheltuielile din activitatea extraordinara

d.

cheltuielile cu salariile personalului

e.

cheltuielile cu creditele bancare

RAPUNS:B

Documentul justificativ in care se determina drepturile salariale cuvenite salariatilor pentru munca prestata, il reprezinta:

a.

lista de avans chenzinal

b.

statul de plata a salariilor

c.

foaia colectiva de prezenta

d.

registrul de evidenta a salariatilor

RAPUNS:B

Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare?

641 "Cheltuieli cu salariile personalului" = 421 "Personal - salarii datorate"

a.

plata salariilor

b.

inregistrarea statului de plata a salariilor angajatilor permanenti

c.

plata avansului chenzinal

d.

retineri salariale

RAPUNS:B

Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare?

  421 "Personal - salarii datorate" = 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

a.

salarii datorate personalului

b.

retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate

c.

retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii

d.

plata impozitului pe salarii catre bugetul statului

e.

retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale

RAPUNS:C

Contul 421 "Personal-salarii datorate" se utilizeaza pentru:

a.

evidentierea decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite inclusiv adaosurile si premiile

b.

a reflecta in contabilitate sumele acordate drept avans salariatilor in cursul lunii, in contul drepturilor salariale care se calculeaza si care revin salariatilor la sfarsitul lunii

c.

evidentierea retinerilor si popririlor instituite asupra personalului, datorate tertilor

RAPUNS:A

Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se utilizeaza:

a.

pentru a evidentia retinerile si popririle instituite asupra personalului, datorate tertilor

b.

pentru a reflecta relatiile intreprinderii cu bugetul asigurarilor sociale privind contributiile calculate si datorate de catre aceasta

c.

pentru a reflecta evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala

RAPUNS:C

Dupa continutul economic contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" este:

a.

un cont de surse proprii de finantare

b.

un cont de datorii salariale

c.

un cont de capitaluri proprii

d.

un cont de procese economice

RAPUNS:D

Dupa functia contabila contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont:

a.

bifunctional

b.

de activ

c.

de pasiv

RAPUNS:B

Care formula contabila nu este in concordanta cu explicatia data?

a.

 Inregistrarea platii avansului chenzinal

b.

Descarcarea gestiunii de produsele finite vandute

c.

 Incasarea contravalorii produselor finite vandute

RAPUNS:B

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se grupeaza in :

a.

Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara

b.

Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara si de asigurari

c.

Venituri din activitatea extraordinara, ordinara, financiara

d.

Venituri din activitatea de exploatare, financiara extraordinara

RAPUNS:D

Dupa functia contabila contul 121 Profit si pierdere este un cont:   

a.

bifunctional

b.

de activ

c.

de pasiv

RAPUNS:A

Dupa continutul economic conturile de venituri sunt:     

a.

conturi de surse proprii de finantare

b.

conturi de creante

c.

conturi de procese economice

d.

conturi de surse straine de finantare

e.

conturi bilantiere

RAPUNS:C

Dupa functia contabila contul 419 "Clienti-creditori" este un cont:     

a.

bifunctional

b.

de activ

c.

de pasiv

RAPUNS:C

Dupa continutul economic, contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" este un cont:     

a.

de imobilizari corporale

b.

rectificativ al valorii imobilizarilor corporale

c.

de datorii comerciale

RAPUNS:B

Ce semnifica inregistrarea  contabila urmatoare:

%

     "Clienti"        707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

  4427 "TVA colectata"   

a.

aprovizionarea de marfuri cu TVA

b.

vanzarea de marfuri cu TVA

c.

incasarea creantei din vanzarea de marfuri

d.

vanzarea de marfuri fara TVA

RAPUNS:B

Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare:

607 "Cheltuieli privind marfurile" = 371 "Marfuri"

a.

achizitia de marfuri

b.

vanzarea de marfuri

c.

descarcarea gestiunii de marfurile vandute la pretul efectiv de aprovizionare

d.

plata marfurilor achizitionate

RAPUNS:C

. Cand TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, rezulta:      

a.

TVA de plata

b.

TVA de recuperat

c.

TVA exigibila

d.

TVA neexigibila

RAPUNS:A

Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata rezulta:    

a.

TVA de plata

b.

TVA de recuperat

c.

TVA exigibila

d.

TVA neexigibila

RAPUNS:B

20. Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data?

a.

Achizitia de materii prime de la furnizori

%  =  404 "Furnizori de imobilizari" 

301 "Materii prime"

4426 "TVA deductibila"

b.

Vanzarea produselor finite

411 "Clienti" = % 

701 "Venituri din vanzarea produselor finite"

        4427 "TVA colectata"

c.

Inregistrarea veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite

%  =  411 "Clienti"   

701 "Venituri din vanzarea produselor finite"

4427 "TVA colectata"

RAPUNS:B

Reglementarile contabile romanesti recunosc trei metode de amortizare, si anume:    

a.

metoda amortizarii liniare , accelerate si a insumarii cifrelor

b.

metoda amortizarii liniare, regresive si accelerate

c.

metoda amortizarii liniare, degresive si accelerate

d.

metoda amortizarii liniare , a insumarii cifrelor si regresive

RAPUNS:C

Capitalul propriu reprezinta:

a.

interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia

b.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia

c.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte de deducerea tuturor datoriilor acesteia

d.

interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia

e.

interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa deducerea tuturor creantelor acesteia

RAPUNS:B

Un activ corporal nu este recunoscut in situatiile financiare atunci cand :

a.

este posibila generarea catre intreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului

b.

este utilizat o perioada mai mica de un an

c.

costul activului poate fi evaluat in mod credibil

RAPUNS:B

24. Trecerea capitalului subscris nevarsat in categoria capitalului subscris varsat presupune intocmirea urmatoarei formule contabile:

a.

456 "Decontari cu actionarii/asociatii" = 1011 "Capital subscris nevarsat" 

b.

456 "Decontari cu actionarii/asociatii" = 1012 "Capital subscris varsat" 

c.

1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 

d.

1012 "Capital subscris varsat" = 1011 "Capital subscris nevarsat"  

e.

"Capital subscris nevarsat" = 456 "Decontari cu actionarii/asociatii"

RAPUNS:C

Ce semnifica inregistrarea contabila:

      213 "Instalatii tehnice" = 456 "Decontari cu actionarii/asociatii"

a.

aportul la capitalul social a unui mijloc fix

b.

restituirea catre asociati a unui mijloc fix

c.

casarea unui mijloc fix

d.

amortizarea unui mijloc fix

RAPUNS:A

Dispuneti de urmatoarele date: un mijloc de transport cu o valoare contabila de intrare 100.000 lei si cu o durata de utilizare 5 ani. Care este marimea amortizarii in primul an de folosire calculata dupa metoda amortizarii liniare?

a.

22.000 lei

b.

20.000 lei

c.

25.000 lei

RAPUNS:B

27.

Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. Care este acesta?

a.

rezerve din reevaluare

b.

prime de capital

c.

capital social

d.

subventii pentru investitii

e.

rezultatul reportat

RAPUNS:D

28.

Se infiinteaza o societate care emite si subscrie 40.000 de actiuni cu o valoare nominala de 8 RON / actiune. Formula contabila privind subscrierea capitalului va fi:

a.

456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital subscris 320.000 RON

privind capitalul nevarsat

b.

1011 Capital subscris = 456 Decontari cu asociatii 320.000 RON

nevarsat privind capitalul

c.

1012 Capital subscris = 456 Decontari cu asociatii 320.000 RON

varsat privind capitalul

d.

456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital subscris 320.000 RON

privind capitalul varsat

e.

456 Decontari cu asociatii = 117 Rezultatul reportat 320.000 RON

privind capitalul

RAPUNS:A

Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea unuia dintre conturile:

a.

1011 Capital subscris nevarsat

b.

Capital subscris varsat

c.

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

d.

121 Profit si pierdere

e.

117 Rezultatul reportat

RAPUNS:C

Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat presupune debitarea unuia dintre conturile:

a.

1011 Capital subscris nevarsat

b.

1012 Capital subscris varsat

c.

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

d.

Rezultatul reportat

e.

121 Profit si pierdere

RAPUNS:A

Una dintre caile de mai jos nu poate fi folosita pentru majorarea capitalului social. Care este aceasta?

a.

emisiunea de noi actiuni

b.

capitalizarea unei parti din profitul exercitiilor financiare anterioare

c.

conversia obligatiunilor in actiuni

d.

anularea de actiuni proprii rascumparate

RAPUNS:D

32.

Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a.

cheltuielile de constituire

b.

creantele imobilizate

c.

cheltuielile de dezvoltare

d.

concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare

e.

alte imobilizari necorporale

RAPUNS:B

33. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare?

a.

erorile de intocmire a balantei de verificare

b.

erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse

c.

erorile de compensatie

d.

erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale

e.

erorile de inregistrare in Cartea-mare

RAPUNS:C

34.

Formula contabila de mai jos reprezinta:

(-P)

401 Furnizori

(-A)

5411 Acreditive in lei

4.760 lei

a.

plata unui furnizor dintr-un acreditiv deschis in valoare de 4.760 lei

b.

deschiderea unui acreditiv, la dispozitia unui furnizor, in valoare de 4.760 lei

c.

constituirea obligatiei de plata a unui furnizor, dintr-un acreditiv, in valoare de 4.760 lei

d.

inchiderea unui acreditiv, deschis anterior la dispozitia unui furnizor, in valoare de 4.760 lei

RAPUNS:A

35.

Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor, conform IAS 2 Stocurile. Care este acesta?

a.

Stocurile sunt active sub forma de imobilizari, materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie

b.

Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii

c.

Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari

d.

Stocurile sunt active sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii

RAPUNS:A

36. Nota de receptie si constatare de diferente nu se intocmeste:

a.

in cazurile cand exista diferente la receptie

b.

cand bunurile sunt depozitate in mai multe locuri

c.

cand bunurile sunt refuzate la plata

d.

cand la receptie nu se constata diferente fata de documentele furnizorului

RAPUNS:D

37. Bonul de predare - transfer - restituire nu se intocmeste:

a.

pentru depozitarea unor bunuri provenite din productia proprie

b.

pentru depozitarea unor bunuri provenite de la terti

c.

pentru transferul bunurilor intre magazii

d.

pentru restituirea bunurilor la locurile de depozitare initiale

RAPUNS:B

38. Veniturile provenite din productie cu caracter stocabil nu cuprind:

a.

venituri din lucrari efectuate si servicii prestate

b.

venituri sub forma de produse reziduale

c.

venituri sub forma de semifabricate

d.

venituri sub forma de produse finite

RAPUNS:A

39. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Care este acesta?

a.

de realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice

b.

functia de instrument de verificare si de control

c.

functia de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din urma si bilant

d.

functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi

e.

functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului

RAPUNS:E

40.

Cu ajutorul balantei de verificare nu se pot identifica:

a.

omisiunile de inregistrare

b.

erorile de intocmire a balantei de verificare

c.

erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse

d.

erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale

RAPUNS:A

41. Una dintre erorile de mai jos nu poate fi descoperita cu ajutorul balantei de verificare. Care este aceasta?

a.

erorile de intocmire a balantei de verificare

b.

erorile de inregistrare in Cartea-mare

c.

erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse

d.

erorile de imputatie

RAPUNS:D

42. Unul din exemplele de mai jos nu conduce la aparitia de erori de inregistrare a sumelor in Cartea-mare. Care este acesta?

a.

reportarea corecta a totalului de pe o fila din Cartea-mare pe alta fila

b.

reportarea de doua ori a aceleiasi sume din Registrul-jurnal in Cartea-mare

c.

inregistrarea in Cartea-mare a altei sume decat cea din Registrul-jurnal, fie datorita inversarii cifrelor, fie datorita omiterii unor cifre din suma respectiva, fie datorita reportarii altei sume decat cea in cauza

d.

omiterea reportarii in Cartea-mare a sumei unui cont din articolele contabile intocmite in jurnal

RAPUNS:A

43. Ca procedeu specific al metodei contabilitatii, bilantul indeplineste mai multe functii. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a bilantului. Care este aceasta?

a.

Functia de sinteza

b.

Functia de generalizare

c.

Functia de informare

d.

Functia de analiza

RAPUNS:D

44. Una din functiile balantei de verificare nu se regaseste printre cele de mai jos:

a.

Functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi

c.

Functia de legatura dintre registru jurnal si registru inventar

b.

Functia de realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice

d.

Functia de legatura dintre cont si bilant

RAPUNS:C

Indicati formula contabila corecta privind cumpararea materialelor consumabile de la furnizor in conditiile practicarii inventarului permanent: pret de cumparare 30.000.000 lei, TVA 19 %:

a.

= 401 35.700.000

30.000.000

5.700.000

b.

c.

= 401 35.700.000

30.000.000

5.700.000

d.

= 401 35.700.000

30.000.000

5.700.000

e.

= 401 35.700.000

30.000.000

5.700.000

RAPUNS:A

46. Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind balantele de verificare ale conturilor sintetice pot fi de mai multe feluri. Precizati care afirmatie nu corespunde realitatii:

a.

cu o serie de egalitati

d.

cu trei serii de egalitati

b.

cu doua serii de egalitati

e.

cu patru serii de egalitati

c.

cu cinci serii de egalitati

 

RAPUNS:C

Care este formula contabila corecta privind majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni, in baza urmatoarelor date: numar actiuni nou emise 1.500, valoare nominala 15.000 lei, valoarea de emisiune 19.000 lei ?

a.

= 456 51.000.000

22.500.000

28.500.000

d.

1011 22.500.000

1041 23.500.000

b.

e.

1011 22.500.000

1041 6.000.000

c.

1012 22.500.000

1041 6.000.000

 

RAPUNS:E

Conform Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, un set complet de Situatii financiare anuale, se compune din:

a.

bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative

d.

balanta, bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie

b.

bilant si cont de profit si pierdere;

e.

situatia fluxurilor de trezorerie, bilant si cont de profit si pierdere.

c.

raportul sindicatului, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative

 

RAPUNS:A

Formula contabila de mai jos exprima:

% = 401 " Furnizori "

371 " Marfuri "

4426 " TVA deductibila "

a.

inregistrarea de regularizare;

d.

inregistrarea TVA a marfurilor vandute;

b.

inregistrarea reducerii oferite de furnizor

e.

inregistrarea marfurilor achizitionate de la furnizori si a TVA aferent;

c.

regularizarea TVA cu ocazia exigibilitatii;

 

RAPUNS:E

COMPLETARI

1. Pretul de evaluare si inregistrare a creantelor este denumit valoare _____________

RAPUNS:

nominala

nominala

2. Cele mai semnificative conturi rectificative sunt conturile privind _______________ care inregistreaza micsoarea ireversibila a valorii imobilizarilor necorporale si coroprale ca urmare a uzurii lor si conturile privind ajustarile pentru deprecierea reversibila a valorii activelor.

RAPUNS:

amorizarile

amortizarea

3. Conturile de ___________si conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul fiecarei perioade financiar contabile prin contul 121 "Profit si pierdere".

RAPUNS:venituri

4. ____________ de verificare face parte din categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii, alaturi de cont si bilant contabil.

RAPUNS:

Balanta

balanta

5. Conturile de trezorerie dupa continutul economic sunt conturi de _______ si au functia contabila de activ.

RAPUNS:bilant

6. Conturile de datorii pe termen scurt au functia contabila de __________

RAPUNS:pasiv

7. Conturile de active _______________ evidentiaza fluxurile si valorile economice destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, fara a se consuma dupa prima utilizare.

RAPUNS:imobilizate

8. Se vorbeste de TVA de ____________ atunci cand TVA colectata < TVA deductibila

RAPUNS:recuperat

9. Conturile de ________ evidentiaza resursele utilizate in cadrul activitatilor de exploatare, financiare si extraordinare.

RAPUNS:

Cheltuieli

cheltuieli

10. Soldul ____________ al contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub forma pierderilor nete si apare ca o reducere a capitalurilor proprii.

RAPUNS:debitor

11. Contul 4426 TVA deductibila se utilizeaza pentru evidentierea taxei pe valoarea adaugata, inscrisa in facturile primite de la furnizori pentru bunurile, lucrarile, serviciile achizitionate de la acestia, platita acestora si _____________din punct de vedere fiscal

RAPUNS:deductibila

12. Dupa continutul economic, contul 4426 TVA deductibila este un cont de creante, iar dupa functia contabila, este un cont de ____________

RAPUNS:activ

13. Soldul ____________ al contului de profit si pierdere reprezinta profitul creat ca sursa de finantare in urma excedentului veniturilor asupra cheltuielilor

RAPUNS:creditorPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2796
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved