Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Experti contabili - contabili autorizati cu studii superioare

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micExperti contabili - contabili autorizati cu studii superioare

1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta in standardul IAS 2 "Stocuri":a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila;

b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta;

c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;

Raspuns corect: a)

Conform par. 6 din IAS 2 "Stocuri" acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

2. In care din urmatoarele cazuri nu se inregistreaza un venit din vanzarea marfurilor, in conformitate cu norma IAS 18 "Venituri din activitati curente"?

a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului;

b) vanzatorul ramane obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia;

c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar inca nu s-a incasat contravaloarea marfurilor;

Raspuns corect: b)

Conform par 16.a) din IAS 18: "daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale ".

3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o intreprindere industriala, in sensul normei IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"?

a) amenzile platite catre administratia fiscala;

b) pierderi materiale generate de inundatii.

c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.

Raspuns corect: c)

Par. 14 din IAS 8 precizeaza "Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:

- expropierea activelor;

- un cutremur sau alt dezastru natural".

4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"?

a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

Raspuns corect: a)

Par 38 din IAS 8 precizeaza: "Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente".

5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, in conformitate cu norma IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"?

a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale;

b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale;

c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.

Raspuns corect: c)

Conform paragrafului 23 din IAS 8 "pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile".

6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, in conformitate cu norma IAS 11 "Contractele de constructii", este in spiritul principiului:

a) prudentei;

b) independentei exercitiului;

c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

Raspuns corect: a)

Conform par. 32 din IAS 11: "Cand venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat in mod credibil, atunci:

- venitul trebuie recunoscut doar in masura in care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.;

- costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar in care sunt generate".

Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei.

7. In conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 "Costurile indatorarii", cheltuielile cu dobanzile:

a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent;

b) se pot incorpora in costul oricarui activ;

c) se pot incorpora doar in costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vandute.

Raspuns corect: a)

Conform par. 7 din IAS 23: "Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut".

8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 "Costurile indatorarii" are ca efect:

a) majorarea rezultatului din exercitiul curent;

b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;

c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.

Raspuns corect: b)

Conform par. 7 din IAS 23: "Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut".

Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.

9. In conformitate cu norma IAS 38 "Imobilizari necorporale", cheltuielile angajate in faza de cercetare:

a) reprezinta cheltuieli ale perioadei.

b) se contabilizeaza la imobilizari corporale;

c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale.

Raspuns corect: a)

Conform par4. 42 din IAS 38: "Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala "

10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui imprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza:

a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "-";

b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul "-";

c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul "-".

Raspuns corect: c)

Conform par.16.c) din IAS 7: "platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare".

11. Care din urmatoarele afirmatii este in conformitate cu IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar":

a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate;

b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent;

c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile in devize afecteaza rezultatul exercitului curent.

Raspuns corect: a)

Conform par15 din IAS 21: "diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar".

12. In structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile in favoarea furnizorilor de servicii afecteaza:

a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "-" ;

b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul "-";

c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "+".

Raspuns corect: a)

Conform par 14 din IAS 7: "exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii".

13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, in conformitate cu standardul international IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare":

a) costuri de distributie;

b) costul vanzarilor;

c) cheltuieli cu amortizarile.

Raspuns corect: c)

Conform par. 80 din IAS 1 "cheltuielile sunt cumulate in contul de profit si pierdere conform naturii lor: amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile".

14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, in conformitate cu standardul international IAS 7 "Situatiile fluxurilor de numerar"?

a) cheltuieli cu amortizarile;

b) variatia negativa a creantelor clienti

c) variatia pozitiva a stocurilor.

Raspuns corect: c)

Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare, metoda indirecta: profitul net sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amanarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau viitoare".

15. In conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 "Imobilizari necorporale", dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata la:

a) marimea reevaluata;

b) valoarea de lichidare;

c) cost istoric corectat cu provizioane.

Raspuns corect: a)

Conform par. 64 din IAS 38: "dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluata".

16. In conformitate cu norma IAS 36 "Deprecierea activelor", valoarea recuperabila reprezinta:

a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vanzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;

b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vanzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;

c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vanzare net al unui activ si costul sau de achizitie.

Raspuns corect: b)

Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare.

17. Care dintre urmatoarele afirmatii este in conformitate cu norma IAS 16 "Imobilizari corporale":

a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie inscrisa la venituri constatate in avans;

b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie inscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel incat operatia sa nu conduca la constatarea de profituri;

c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent.

Raspuns corect: b)

Conform par. 37 din IAS 16: "in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri sub titlu de "diferente din reevaluare"".

18. In conformitate cu norma IAS 36 "Deprecierea activelor", pierderea de valoare aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii:

a) se inscrie imediat in contul de profit si piedere;

b) se inregistreaza ca o reevaluare negativa;

c) se incorporeaza in valoarea utilajului.

Raspuns corect: b)

Conform par.59 din IAS 36: "Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratata ca o descrestere din reevaluare".

19. Conform IAS 18 "Venituri din activitati curente", in veniturile generate de activitatile ordinare nu se includ:

a) veniturile din vanzarea imobilizarilor corporale;

b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de catre intreprindere, in cursul exercitiului;

c) subventiile primite in caz de calamitati.

Raspuns corect: c)

Par. 14 din IAS 8 precizeaza "Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:

- expropierea activelor;

- un cutremur sau alt dezastru natural".

20. Conform referentialului international, intreprinderile care activeaza intr-un mediu inflationist isi asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare in contabilitate:

a) costul actual

b) costul de productie;

c) valoarea nominala.

Raspuns corect: a)

Conform par. 106 din Cadrul general IASB: "conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare".

21. Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, conform referentialului international, ca o operatie:

a) extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin deciziile de gestiune;

b) de natura exceptionala;

c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar;

Raspuns corect: c)

Conform Cadrul General IASB, operatiunea de vanzare de active imobilizate este de natura ordina, cu titlu auxiliar.

22. In conformitate cu norma IAS 16 "Imobilizari corporale", durata de amortizare reprezinta un parametru cu incidenta contabila care:

a) o data stabilit nu mai poate fi modificat pana la scoaterea din folosinta a bunurilor amortizabile;

b) este stabilit de autoritatea fiscala;

c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea;

Raspuns corect: c)

Conform par. 44 din IAS 16 : "durata de viata utila a unui activ este definita pe baza utilitatii pe care intreprinderea a estimat-o pentru respectivul activ. Prin urmare, durata de viata utila a unui activ poate fi mai scurta decat durata economica a acestuia. Estimarea duratei de viata utila a unui activ este o problema de rationament profesional, bazat pe experienta intreprinderii cu alte active similare. "

23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara in care isi desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege in acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii sale.Conform normei IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente", societatea:

a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare;

b) anunta o datorie eventuala in anexa;

c) nu constituie provizion deoarece nu este probabila iesirea de active;

Raspuns corect: a)

Conform anexei din IAS 37:

Obligatia curenta generata de un eveniment anterior constrangator - evenimentul care il obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca va fi promulgata o lege care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa elimine efectele poluarii.

Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei: sunt probabile.

Concluzie: se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii poluarii.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata in instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se incheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente", la 31.XII.N, societatea A:

a) contabilizeaza un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma ceruta de reclamanti;

b) anunta o datorie eventula in anexa;

c) constituie provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel incat societatea sa prezinte beneficiu:

Raspuns corect: b)

Conform par.14 din IAS 37: "Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

- o intreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior;

- este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;

- poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion".

In acest caz, nu se poate estima valoarea obligatiei.

25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea:

a) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei;

b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei;

c) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei si o diferenta impozabila de 10.000.000 lei;

Raspuns corect: b)

Conform prevederior din IAS 12 Impozitul pe profit:

Valoarea contabila = 90 000 000 lei

Baza fiscala = 80 000 000 lei

Diferenta temporara impozabila = 10 000 000 lei

26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS 27 "Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor in filiale", M va proceda la consolidarea conturilor societatii F prin metoda:

a) metoda integrarii proportionale;

b) F nu intra in perimtrul de consolidare al grupului M;

c) metoda punerii in echivalenta;

Raspuns corect: b)

Conform par. 12 din IAS 27, o filiala este consolidata daca este controlata direct sau indirect de societatea-mama. "Se presupune ca exista control daca societatea-mama detine, direct sau indirect mai mult de jumatate din numarul de voturi ale unei intreprinderi."

27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 "Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie", prelucrarea alternativ autorizata pentru contabilizarea participatiilor in entitatile aflate sub control conjugat (asocieri in participatie):

a) metoda punerii in echivalenta;

b) metoda integrarii proportionale;

c) metoda integrarii globale;

Raspuns corect: a)

Conform par. 32 din IAS 31: "tratamentul alternativ permis: un asociat al unei asocieri in participatie trebuie sa raporteze in situatiile financiare consolidate participatia sa intr-o entitate controlata in comun folosind metoda punerii in echivalenta".

28. Conform normei IAS 22 "Combinari de intreprinderi", fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate in mod fiabil la data achizitiei trebuie sa fie:

a) contabilizat imediat la venituri;

b) inscris cu minus in activ;

c) contabilizat la venituri, in mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ care depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri;

Raspuns corect:c)

Conform par.62 din IAS 22: "in masura in care fondul comercial nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare identificabile, ce pot fi masurate in mod credibil, acest fond comercial tebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza:

- valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit pe o baza sistematica de-a lungul mediei ponderate a duratei de viata utila ramasa a activelor identificabile amortizabile achizitionate;

- valoarea fondului cemorcial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit".

29. In vederea conversiunii bilantului unei societati in strainatate care face parte integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform normei IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine", astfel:

a) activele monetare si datoriile intreprinderii straine se convertesc la cursul de inchidere, in timp ce pentru activele nemonetare se utilizeaza cursul istoric;

b) activele si datoriile, atat monetare cat si nemonetare se convertesc la curs istoric;

c) activele, atat monetare cat si nemonetare, si datoriile intreprinderii straine se convertesc la curs de inchidere;

Raspuns corect: c)

Conform par.30 din IAS 21: "activele si datoriile entitatii externe, atat monetare cat si nemonetare, trebuie convertite la cursul de inchidere".

30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in conformitate cu norma IAS 27 "Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor in filiale"?

a) imprumuturi acordate unui client important;

b) fondul comercial diminuat cu amortizarile aferente;

c) interese minoritare.

Raspuns corect: c)

Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activitatii si a activului net al unei filiale atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de societatea-mama.

Interesul minoritar trebuie prezentat in bilantul consolidat separat de datoriile si de capitalurile proprii ale actionarilor societatii-mama.

31. Se dau urmatoarele elemente:

imobilizari necorporale;

imobilizari corporale;

creante - clienti care sunt realizate intr-un termen de pina la un an;

creante - clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului;

titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc in mai putin de un an;

titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an;

imobilizari financiare;

lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata.

Conform IAS1 "Prezentarea situatiilor financiare", activele curente sunt:

a)     

b)     

c)     

Raspunsul corect este:b )

Conform par.57 din IAS 1: "un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cand:

- se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderi;i

- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata".

32. Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa in numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii trebuiau sa aduca inca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus varsa in numarar, cu intarziere, aportul de 25%, pentru intarziere calculandu-se o dobanda de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei.

Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si inregistrati in contabilitate operatia din 10.07.2002:

a)

1.250.000 lei;

262.500 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 250.000 lei

768 7.500 lei

758 5.000 lei

b)

1.250.000 lei;

250.00 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 262.500 lei

7.500 lei 668

5.000 lei 658

c)

1.625.000 lei;

339.750 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 325.000 lei

768 9.750 lei

758 5.000 lei

Raspunsul corect este: a)

- 07.01.2002: emisiunea actiunilor:

6 500 000 456 = 1011 5 000 000

1041 1 500 000

-10.01.2002: varasarea in numerar a jumatate din contravaloarea actiunilor si a primei:

4 000 000 5121 = 456 4 000 000

-10.06.2002: incasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica:

4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei:

1 000 000 5121 = 456 1 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act:

1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei

-dobanda pentru intarziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei

- cheltuieli de gestiune: 5 000 lei

250 000 456/Actionari= 456 250 000

in dificultate

si

262 500 5121 = % 262 500

456/ Actionari in dificultate 250 000

768 7 500

758 5 000

Valoarea aportului ramas de varsat:

456

SFD 1250000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un imprumut in valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobanda anuala de 25%. Imprumutul este rambursabil in 5 transe anuale egale, la sfarsitul fiecarui exercitiu, cand sunt achitate si dobanzile aferente. Determinati venitul total din dobanzi la sfarsitul anului 2002 si inregistrati in contabilitate venitul din dobanzi la 31.12.2002:

a)      175.000 lei si 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei;

b)      lei si 175.000 lei 2674 = 763 175.000 lei;

c)      lei si 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei;

Raspunsul corect este: c)

1. inregistrarea dobanzii pentru perioada 06.05.2000 - 31.12.2000:

350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei

2674 = 763 56 875 lei

2. anularea dobanzii la 1.01. 2001:

763 = 2674 56 875 lei

3. inregistrarea dobanzii la 06.05.2001:

350 000 * 25% = 87 500 lei

2674 = 763 87 500 lei

4. plata dobanzii si a primei rate:

% = 5121 157 500 lei

2673 70 000 lei

2674 87 500 lei

5. inregistrarea dobanzii pentru perioada 06.05.2001 - 31.12.2001:

(350 000 - 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei

2674 = 763 45 500 lei

6. anularea dobanzii la 1.01. 2002:

763 = 2674 45 500 lei

7. inregistrarea dobanzii la 06.05.2002:

(350 000 - 70 000)* 25% = 70 000 lei

8. plata dobanzii si celei de-a doua rate:

% = 5121 140 000

2673 70 000

2674 70 000

9. inregistrarea dobanzii pentru perioada 06.05.2002 - 31.12.2002:

(350 000 - 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei

2679 = 763 34 125 lei

763

Sold la 31.12.02 191 625

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru constructia unei cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 1.10.2001, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: in 2000: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. In 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula contabila:

a) 212=% 397.000 lei

231 255.000 lei

722 142.000 lei

b) 395.000 lei

231 255.000 lei

722 140.000 lei

c) 405.000 lei

231 255.000 lei

722 150.000 lei

Raspunsul corect este: c).

Costul de productie pentru anul 2000:

Consum materii prime

100 000 lei

Amortizare utilaje

50 000 lei

Taxe nerecuparabile

5 000 lei

Salarii directe

100 000 lei

Cost de productie

255 000 lei

255 000 231 = 722 255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli:

Consum materii prime

20 000 lei

Amortizare utilaje

40 000 lei

Taxe nerecuparabile

10 000 lei

Salarii directe

80 000 lei

Cost de productie

150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este:

255 000 + 150 000 = 405 000 lei

% 405.000 lei

231 255.000 lei

722 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie in valoare de 20.000 lei, amortizabila in 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in anul N+2:

a) 6811 = 2813 7.500 lei

131 =7584 7.500 lei

b) 6811 = 2813 4.200 lei

131 =7584 4.200 lei

c) 6811 = 2813 4.200 lei

131 =7584 3.150 lei

Raspunsul corect este: c)

Amortizarea instalatiei:

An

Valoare amortizare

Cota de amortizare

Amotizarea

Valoarea ramasa

N+1

N+2

Amortizarea subventiei:

An

Valoare amortizata

Cota de amortizare

Subventie amortizata

Subventie ramasa neamotizata

N+1

N+2

Inregistrarile contabile sunt:

6811 = 281 4200 lei

131 = 7584 3150 lei

36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea de 100.000 lei, avand durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda liniara. La sfarsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectueaza dupa doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe masura amortizarii activului, stabiliti care este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 "Imobilizari corporale":

a)      25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei

17.500 lei 105 = 213 22.500 lei

5.000 lei 681

b)      25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei

12.500 lei 105 = 213 22.500 lei

10.000 lei 681

c)      20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei

25.500 lei 105 = 213 22.500 lei

Raspunsul corect este: b).

An

Valoarea amortizata

Amortizarea

Valoarea ramasa neamortizata

70000 /87500 (valoare justa)

62500 / 40000 (valoare justa)

12500

105

SFC 12500

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 "Imobilizari corporale", care este formula contabila legata de achizitie:

a) 77.950 lei 213 = %

404 57.000 lei

4.950 lei

1513 16.000 lei

b) 92.950 lei 213 = %

404 76.950 lei

1513 16.000 lei

c) 92.950 lei 213 = %

404 88.000 lei

446 4.950 lei

Raspunsul corect este: a)

Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea in functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37".

77950

404 57000

446 4950

1513 16000.

38. O intreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vanzaree, inclusiv TVA, 148.750 lei; in cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de 17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vanzari de marfuri in cursul lunii, pret de vanzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscand cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie al marfurilor vandute:

a) 1.485.000 lei

b) 1.500.000 lei

c) 1.200.000 lei

Raspunsul corect este: c).

1. Achizitie marfuri:

2. Inregistrarea adaosului comercial:

3.Vanzare marfuri:

4. Descarcare din gestiune:

Pret de vanzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei

Pret de vanzare exclusiv TVA = = 1.500.000 lei

Cost de achizitie = = 1.200.000 lei

39. La o societate comerciala, la inchiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza in contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar (actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la inchiderea unor exercitii financiare succesive: N= 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului prudentei, ce inregistrari contabile se impun la sfarsitul celor trei exercitii:

N

N+1

N+2

a)

6814=391 90 000 lei

391 = 7814 40 000 lei

b)

6814 =391 20 000 lei

6814=391 10 000 lei

391 = 7814 50 000 lei

c)

6814 =391 20 000 lei

6814=391 90 000 lei

391 = 7814 40 000 lei

Raspunsul corect este: a).

N: Valoarea Contabila = 400000

Valoarea de inventar = 420000 - nu se constitue provizion.

N+1: Valoarea Contabila = 400000

Valoarea de inventar = 310000 = > 6814 = 391 90 000 lei

N + 2 : Valoarea contabila = 400000

Valoarea de inventar = 350000

Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei => 391 = 7814 40000 lei

40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net inainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei - sold final 600 lei; stocuri: sold initial 3.000 lei - sold final 3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobanda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost platiti in timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobanda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti in timpul perioadei. 350 lei au fost incasati din emisiunea de capital si alti 325 lei din imprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati privind achizitia unui teren in valoare de 2.550 lei si s-au incasat 2.300 lei din vanzarea unei instalatii. Conform IAS 7 "Situatia fluxurilor de numerar", fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:

a)      +36 425 lei flux din exploatare; + 4 850 lei flux din investitii;

b)     +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii;

c)      +36 925 lei flux din exploatare; + 75 lei flux din finantare;

Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie din exploatare

Flux de trezorerie din investitii

Profit net    33500 lei

Plati privind achizitia de terenui - 2550 lei

+ cheltuieli de amortizare 750 lei

Incasari din vanzari de active + 2300 lei

Variatia clienti(scadere)    1400 lei

Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei

Variatia furnizori (crestere) 2400 lei

Impozitul platit    (300) lei

Cheltuieli cu dobanda    1000 lei

Plati dobanzi aferente perioadei curente    (425) lei

Plati dobanzi aferente perioadei precedente ( 250) lei

Total    + 37125 lei

Total - 250 lei

41. Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum stocuri 150.000 lei, pret de vanzare exclusiv TVA al produselor finite vandute 500.000 lei, productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001?

a) 520.000 lei; 310.000 lei;;

b) 420.000 lei; 310.000 lei;

c) 510.000 lei; 320.000 lei.

Raspunsul corect este: a).

CA neta = CA + subventii aferente CA

= 500000 + 20000 = 520000

Achizitii stocuri

200000 lei

Plata salarii

80000 lei

Servicii nefacturate primite de la terti

6xx

10000 lei

Salarii datorate

30000 lei

Consumuri stocuri

6xx

3xx

150000 lei

Vanzari produse finite

500000 lei

Obtinere produse finite

300000 lei

Descarcare din gestiune produse vandute

320000 lei

Rezultatul exploatarii = 520000 + 300000 - 10000 - 30000 - 150000 - 320000 = 31000 lei

42. La data de 30.10.2001, o societate incaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentand dobanzi aferente obligatiunilor detinute incepand cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei sunt dobanzi aferente perioadei 1.01 - 30.05.2001. Conform IAS 18 "Venituri din activitati curente", incasarea acestor dobanzi se inregistreaza prin formula contabila:

a) 5121 = % 5.000.000 lei

506 2.000.000 lei

766 3.000.000 lei

b) 5121 = % 5.000.000 lei

472 2.000.000 lei

766 3.000.000 lei

c) 5121 = 506 5.000.000 lei

Raspunsul corect este: a).

5121 = % 5 000 000 lei

766 3 000 000 lei

506 2 000 000 lei

Conform par. 31 din IAS 18: "Cand dobanda neplatita a fost acumulata inainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobanda si intrarile ulterioare de dobanda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit".

43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000 lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste in momentul vanzarii, 20 % din pret se va plati dupa un an de la vanzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vanzare. Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 20%. La sfarsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 "Venituri", se contabilizeaza prin formula:

a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;

b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei;

c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei.

Raspunsul corect este: a).

Se calculeaza valoarea actualizata astfel:

Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000

Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amanat..

411 = % 2000000 lei

707 1750000 lei

472 250000 lei

472 = 766 150000 lei

( 1750000 - 1000000) * 20% = 150000 lei

44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei; dobanda anuala este de 30% incasata la 31 decembrie. Incasarea cuponului de dobanda la 31.12.2001, in conformitate cu prevederile IAS 18 "Venituri din activitati curente", genereaza inregistrarea:

a) 3.000.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei

b) 4.500.000 lei 5121 = 766 4.500.000 lei

c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei

506 1.500.000 lei

Raspunsul corect este: c).

Perioada detinere = 1 mai - 31 decembrie = 8 luni.

Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x = 3.000.000 lei

Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x = 1.500.000 lei

5121 = % 4.500.000 lei

766 3.000.000 lei

506 1.500.000 lei.

Conform par. 31 din IAS 18: "Cand dobanda neplatita a fost acumulata inainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobanda si intrarile ulterioare de dobanda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit".

45. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11.N - 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N - 18.000lei, din care dividende incasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N - 5.000lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor romane 1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:

Impozit datorat Impozit de platit

a) 3.325 lei    2.825 lei

b) 3.175 lei    2.375 lei

c) 3.125 lei    2.625 lei

Raspunsul corect este: a).

Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile - Deduceri fiscale + Cheltuieli cu impozitul pe profit

= ( 18000 - 5000) + ( 400 + 1100) - (2000) + 800 =

= 13300 lei

Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei

Impozitul de platit = 3325 - 500 = 2825 lei

46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA, ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati inaintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:

Activ

Alfa

Beta

Capitaluri si datorii

Alfa

Beta

Titluri de participare Beta

Capitaluri proprii, din care:

- capital social

Active diverse

Datorii

Total activ

Total capital si datorii

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni, iar al societatii BETA din 2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisa si prima de fuziune complememtara sunt:

a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei

b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei

c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei

Raspunsul corect este: c).

Indicatori

Alfa

Beta

Capitaluri proprii

33.200 lei

23.000 lei

Plus din reevaluarea activelor

1.200 lei

1.000 lei

Plus din reev titlurilor de participare de la Beta

1000 act (9,6 - 8)

1.600 lei

Activ net contabil

36.000 lei

24.000 lei

Nr de actiuni

6.000 lei

2.500 lei

Valoarea matematica

6 lei

9,6 lei

Valoarea aportului= 24.000, din care:

Alfa detine 40% = 9.600 um

Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei

Prima de fuziune complementara = 1.600 lei

Alti actionari 60% = 14.400 lei

Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni

Cresterea de capital social = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei

Prima de fuziune principala = 14.400 - 9.600 = 4.800 lei

47. O societate comerciala are urmatorul bilant inaintea operatiei de lichidare: marfuri 600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le incaseaza; recupereaza de la clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza creditul si plateste o dobanda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 25% si impozitul pe dividende 5%. Care este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, in conditiile in care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal:

a) 62.550 lei 59.422,5 lei

b) 92.550 lei 87.922,5 lei

c) 2 .250 lei 2.137,5 lei

Raspunsul corect este: a).

1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului:

4427 133000

2.incasare creante -incerte si anularea provizionului:

% = 4118 100000lei

60000 lei

40000 lei

491 = 7814 30000 lei

3. plata credit si a dobanzii aferente:

260000 lei

200000 lei

60000 lei

4. plata furnizor si primirea scontului:

170000 lei

5121 166600 lei

Rezultat brut = Venituri - Cheltuieli = 83400 lei

Rezultat net = 62550 lei

Castig din lichidare = Rezultat net+ Alte elemente de capital nete= 62550 lei

Dividende nete = Dividende - Impozit (5%) =62.660 - 62.550 *5% = 59442,5.lei

48. Pentru fabricarea produsului A, intreprinderea a efectuat in exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se inregistreaza in contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:

a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei

1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei

b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei

1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei

c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei

1.020.000 lei 931 =902 1.020.000 lei

Raspunsul corect este: a).

Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational=

= 700000 + 320000 + 200000* 80%=

=1180000 lei

345 = 711 1180000 lei

902 = 921 1180000 lei.

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de vanzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vanzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta?

a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei

b) 7.000 lei, 40%, 9.000 lei

c) 5.000 lei, 50%, 7.000 lei

Raspunsul corect este: a).

CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4000 * 5= 20000 lei

CT = 20000 - 6000 = 14000 lei

CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8000 lei

CF = CT - CV = 14000 - 8000 = 6000.lei

Fa = CF/CAcritica= 6000/10000= 60%

CAcritica = CF/MCV(%) = 6000 / (1- Cv/Pv) = 10000 lei.

Is = CA - CAcritica = 20000 - 10000= 10000 lei.

50. O intreprindere detine in stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la 31.12.2001 este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vanzarii reprezinta 200 lei/bucata. Care este valoarea produselor finite in bilantul de la 31.12.2001:

a) 27.036.000 lei;

b) 27.000.000 lei;

c) 28.116.000 lei;

Raspunsul corect este: b)

Conform IAS 2 "Stocuri" => Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta)

Cost = 5108 lei

VRN = 5200 - 200 = 5000 lei

Valoare bilant = 5400 buc. x 5000 lei = 27000000 lei.

51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri. Determinati cate actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni in cazul in care:

I. Societatea A absoarbe societatea B;

II. Societatea B absoarbe societatea A.

a) 25 actiuni 36 actiuni

b)75 actiuni 180 actiuni

c) 15 actiuni 60 actiuni

Raspunsul corect este: a).

Societatea A

Societatea B

Active

57000 lei

31500 lei

Datorii

30000 lei

18000 lei

Nr. actiuni

150 titluri

90 titluri

Activ Net Contabil

27000 lei

13500 lei

Valoare matematica

180 lei

150 lei

I. A absoarbe B

Nr. actiuni de emis de A = 13500/180= 75 titluri

Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni

Raport de paritate = 180/150 = 6/5.

II. B absoarbe A

Nr. actiuni de emis de B = 27000/150= 180 titluri

Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni

Raport de paritate = 150/180 = 5/6.

52. O societate comerciala are urmatorul bilant inaintea operatiei de lichidare: produse finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le incaseaza; restituie avansurile incasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit 25%. Care este marimea impozitului pe profit datorat in urma operatiei de lichidare si partaj in conditiile in care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal:

a) 63.125 lei

b) 28.128 lei

c) 38.125 lei

Raspunsul corect este: c).

1. vanzare produse finite:

2. descarcarea gestiunii:

3.anulare provizion aferent produselor finite:

4. vanzare titluri de participare:

5. descarcarea gestiunii:

6. anularea provizionului:

7. restituire avans de la clienti:

8. plata furnizor cu primire scont:

Rezultat brut = Venituri - Cheltuieli = 112500 lei

Impozit 25% = 28125 lei

Impozit peprofit aferent rezervelor legale = 40000 x 25% = 10000 lei

Impozit pe profit =28125 + 10000= 38125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vanzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vanduta 500 buc. Cu cat ar trebui sa se mareasca cantitatea de produse fabricata si vanduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a mentine profitul constant:

a) cu 600 buc.

b) cu 100 buc.

c) cu 260 buc.

Raspunsul corect este: b).

Rezultat = CA0 - CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000

Q=(CF+6070000)/(1500-1000)

Q= 600 buc.

Variatia Q = 600 - 500= 100 buc.

54. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I incorporari de rezerve in valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 actiuni, iar in faza a II-a, aporturi in numerar pentru care se emit 9.000 actiuni a 3100 lei/actiune - pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si marimea capitalului social dupa dubla marire:

DA DS Capital social

a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei;

b) 78 lei 253 lei 60.000.000 lei;

c) 253 lei 78 lei 70.400.000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Elemente

Nr. actiuni

Valoare matematica

Capital social

+ Rezerve

= Capital propriu

+ Majorare capital social prin incorporare de rezerve

= Capital social

+ Rezerve

= Capital propriu

Majorare Capital social prin emisiune de actiuni

= Capital social

+ Rezerve

+ Prime de emisiune

= Capital propriu

1DA= VMveche - VMnoua= 3850 - 3500 = 350 lei.

1DS = VMveche - VMnoua = 3500 - 3320 = 180 lei.

Capital social = 60.000.000 lei.

55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plati in valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit inainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobanzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descresteri in valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri in valoarea furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 "Situatia fluxurilor de numerar" fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:

Flux de exploatare Flux de investitii

a) + 4.950 lei + 17.600 lei

b) + 5.250 lei - 13.600 lei.

c) + 10.650 lei + 13.600 lei

Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie de exploatare

Flux de trezorerie din investitii

Profit

- achizitie filiala

+ Cheltuieli cu amortizarea

+ numerar incasat

- Venituri din investitii financiare

- plati achizitie cladiri

+ Cheltuieli cu dobanda

Variatia creantelor

Variatia stocurilor

Variatia furnizorilor

- Impozit pe profit platit

Total

Total

56. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale societatii:

FR NFR TN

a) - 20.000 lei, +10.000 lei, -30.000 lei;

b)+ 20.000 lei, - 10.000 lei, +30.000 lei;

c) - 70.000 lei, - 10.000 lei, - 60.000 lei;

Raspunsul corect este: b).

FR = Capital permanent - Active imobilizate =

= (230000 + 90000) - 300000 = 20000 lei

NFR = Active de exploatare - Datorii din exploatare =

= (170000 ) - (180000) = -10000 lei

TN = FR - NFR = 20 000 - (-10 000) = 30 000 lei

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vanzarea marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile vandute 700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N?

a) 230 lei

b) 210 lei;

c) 235 lei;

Raspunsul corect este: a)

Rezultatul exercitiului= Total venituri - Total Cheltuieli =

= (1 000 + 50 + 10 ) - (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei

CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate - Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei

58. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vanduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este pragul de rentabilitate in unitati fizice, in conditiile in care costurile variabile scad cu 10%?

a) 55 buc.;

b) 50 buc.;

c) 58 buc.;

Raspunsul corect este: a).

Pe = CF / ( Pv - CVu) = 173250/(4500 - 1350) = 55 buc.

59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la 31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar in 10 ani. La sfarsitul duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului 2000, pretul net de vanzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei. Conform IAS 36 "Deprecierea activelor", in conditiile in care nu se folosesc conturile de provizioane, care este inregistrarea deprecierii la sfarsitul anului 2000?

a) 42 000 681 = 212 42 000

b) 47 000 681 = 212 47 000

c) 30 000 681 = 281 30 000

Raspunsul corect este : a)

Valoarea bilantiera a cladiri la sfarsitul anului 2000:

Cost de achizitie - amortizare cumulata inregistrata = 150 000 - 11 000 * 3 ani = 117 000lei

Amortizarea anuala = (150 000 - 40 000) / 10 ani = 11 000 lei

Valoarea recupearbila = max (Pret net de vanzare, Valoare de utilizare)=

= max (75 000, 70 000) = 75 000 lei

Depreciere = valoare contabila - valoare recuperabila = 117 000 - 75 000 = 42 000 lei

42 000 681 = 212 42 000

60. Potrivit Cadrului IASC si IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", informatiile prezentate in situatiile financiare sunt credibile in masura in care asigura:

a) comparabilitatea, inteligibilitatea, revelanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea;

b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, consecventa prezentarii;

c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;

Raspunsul corect este: c).

Conform Cadrului General IASB, o informatie este credibila, atunci cand:

- reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele;

- evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar forma juridica;

- sunt neutre;

- sunt prudente;

- sunt complete.

61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci cand (indicati raspunsul eronat):

a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata;

b) este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se astepta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

c) se astepta sa fie realizat sau detinut pentru vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare a intreprinderii;

Raspunsul corect este: a).

Conform par.57 din IAS 1: "un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cand:

- se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii;

- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata".

62. Potrivit IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", politicile contabile reprezinta:

a) principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o intreprindere pentru intocmirea si analiza conturilor anuale;

b) principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o intreprindere pentru tinerea contabilitatii primare;

c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o intreprindere la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

Raspunsul corect este: c).

Conform par.21 din IAS1: "Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o intreprindere la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare".

63. In anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei; reducerea comerciala 2.000.000 lei. In conformitate cu IAS 16 "Imobilizari corporale", costul de achizitie va fi:

a) 108 600 000 lei;

b) 123 600 000 lei;

c) 130 600 000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea in functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37".

Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei + 14.000.000 lei - 2.000.000 lei = 108.600.000 lei

64. O societate comerciala detine o instalatie procurata in anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizata liniar in 5 ani. La sfarsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000.000 lei. In conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete, conform IAS 16 "Imobilizari corporale", inregistrarile contabile sunt:

a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;

30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei;

b) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;

c) 12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei;

7 500 000 lei 105 = 2813 7 500 000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Valoarea contabila la sfarsitul anului 3 = Cost - Amortizare cumulata =

VNC3 = 50 mil - 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei

Valoarea justa = 25.000.000 lei

213 = 105 5.000.000 lei

2812 = 213 30.000.000 lei

65. O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vanzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vandut si incasat marfuri in suma de 2.629.900 lei, pret de vanzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vanzari si cum se inregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vandute:

a) 2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei

b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei

510 000 lei 378

419 900 lei 4428

c) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei

525 980 lei 378

Raspunsul corect este: b).

2629900

1700000

419900.

Pret de vanzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei

Pret de vanzare exclusiv TVA = = 2.210.000 lei

TVA neexigibila = 2.269.000 - 2.210.000 = 419.900 lei

Cost de achizitie = = 1.700.000 lei

Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei

66. In anul N o societate vinde marfuri unui client A in valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfarsitul anului N probabilitatea de incasare a creantei este de 60%. In anul N+1 probabilitatea de neincasare a creantei este de 70%. Care sunt inregistrarile anului N+1:

a) 8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei

2 100 000 lei 6814 = 4912 2 100 000 lei

b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei;

c) 700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei;

Raspunsul corect este: b).

N : 4118 = 4111 8330000 lei

6814 = 491 3332000 lei

Provizioane = ( 8330000 ) x 40% =3.332.000 lei

N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei

Provizioane existente = 3.332.000 lei

Provizioane de constituit = 2.499.000 lei

6814 = 419 2.499.000 lei

67. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000 lei, conditiile de piata fiind: 50% din pret se plateste in momentul vanzarii, 20% din pret se va plati dupa un an de la vanzare, iar 30% dupa 2 ani de la vanzare. Se estimeaza ca in acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobanzii de 20%. La sfarsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 "Venituri din activitati curente", se contabilizeaza prin formula:

a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;

b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei;

c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei;

Raspunsul corect este: a)

Vjusta = 1000000 + 400000/(1+20%)1 + 600000/(1+20%)2 = 1750000 lei

472=766 150000

Dobanda=(1750000- 1000000)x20% = 150000 lei

68. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000 lei/buc.; Intrari: pe 05.08 - 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 - 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08 - 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 - 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 - 8.000 buc. si pe 28.08 - 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare:

a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei

b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei

c)14 300 000 lei 15 800 000 lei

Raspunsul corect este: c).

3XX Stocuri

Stoc initial

5000x4000=20000000

18.08: 8000x5300(CMP1) = 42.400.000

28.08 : 4000x3575(CMP2) = 14.300.000

2000x6000=12000000

3000x7000=21000000

Sf(18.08)

2000x5300=10600000

6000x3000=18000000

Sf(28.08)

4000x3575=14300000

1000x1500=1500000

Sold Final

CMP1==5300lei/buc.

CMP2==3575 lei/buc.

Sold final = 14.300.000 lei + 1.500.000 lei = 15.800.000 lei.

69. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei, cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000.000 lei. In conditiile aplicarii IAS 16 "Imobilizari corporale", care este formula contabila legata de achizitie:

a) 77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei

446 4 950 000 lei

1513 16 000 000 lei

b) 92 950 000 lei 213 = 404 76 950 000 lei

1513 16 000 000 lei

c) 92 950 000 lei 213 = 404 88 000 000 lei

446 4 950 000 lei

Raspunsul corect este:a).

Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea in functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37".

Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil.

213=% 77950000

404 57000000

446 4950000

1513 16000000

70. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11.N - 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente exercitiului N - 18.000.000 lei, din care dividende incasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N - 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate autoritatilor romane 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:

Impozit datorat    Impozit de platit

a) 3 175 000 lei    2 375 000 lei

b) 3 325 000 lei    2 825 000 lei

c) 3 125 000 lei    2 325 000 lei

Raspunsul corect este: b).

Rezultatul contabil = Venituri - Cheltuieli = 18 mil - 5 mil = 13.000.000 lei.

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile - Venituri neimpozabile =

= 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) - (2mil) = 13.300.000 lei.

Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei.

Impozitul de platit = 3.325.000 lei - 500.000 lei = 2.825.000 lei.

71. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net inaintea impozitarii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri din investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4.000 lei - sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei - sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei - sold final 3.500 lei; dobanzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare incasata 200 lei. Conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de numerar", fluxul de numerar din activitatea de exploatare este:

a) 15 700 lei;

b) 24 500 lei;

c) 25 700 lei.

Raspunsul corect este:c).

Flux de trezorerie de exploatare = Profit inainte de impozitare 25000

+ Cheltuieli cu amortizarea 1700

+ Pierderi din diferente de curs valutar 1200

- Venituri investitii financiare 3600

Variatia clienti (600)

Variatia stocurilor 5500

Variatia furnizorilor (1100)

- Dobanzi platite 1200

- Impozit platit 1400

+ Asigurare incasata 200

Flux din activitatea de exploatare 25700.

72. Pentru fabricarea produsului A, intreprinderea a efectuat in exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se inregistreaza in contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:

a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei

b) 345 = 711 840 000 lei 931 = 902 840 000 lei

c) 331 = 711 768 000 lei 933 = 921 768 000 lei

Raspunsul corect este:a).

Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational=

= 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000.

345 = 711 816000

902 = 921 816000

73. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente:

CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT

a) 23 000 000 lei 44 000 000 lei

b) 22 000 000 lei 35 000 000 lei

c) 23 000 000 lei 36 000 000 lei

Raspunsul corect este:b).

Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve +/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat - Repartizarea rezultatului = 22000000 lei.

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung=

22000000 + (14000000 - 1000000) = 35000000 lei.

74. Intreprinderea ALFA emite un imprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa 4 ani imprumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea obligatiunilor:

a) 100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

25 000 000 lei 668

b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

5 000 000 lei 668

c) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

5 000 000 lei 169

Raspunsul corect este:b).

10000x12500

10000x12000

10000x(12500-12000)

75. O societate achizitioneaza marfuri in baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un rabat de 2%. In conditiile in care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati inregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare:

a) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei

4426 37 620 lei

b) 235 620 lei 401 = 371 198 000 lei

4426 37 620 lei

c) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei

4426 37 620 lei

2 000 lei 767 = 401 2000 lei

Raspunsul corect este:c).

Pret de cumparare

- Scont 1%

= Net financiar

+ TVA 19%

= Total factura

Reducere comerciala 2%

Scont de redus100000x2%

TVA de redus

Total de redus

237 620 lei 401 = 371 200 000 lei

4426 37 620 lei

2 000 lei 767 = 401 2000 lei

76. Dispuneti de urmatoarele date: o intreprindere produce 2 produse, A si B, costurile indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile directe in valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse in conditiile in care gradul de activitate este de 60% si formula contabila corespunzatoare:

a) A B

921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei

b) A B

923 = 901 7 192 000 lei 3 572 800 lei

c) A B

923 = 921 9 331 000 lei 4 635 400 lei

Raspunsul corect este:a).

Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate in functie de capacitatea de productie = 8000000 + 6000000 x 60% = 11600000 lei.

Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11600000 lei

Total cheltuieli salariale 4640000 lei

Cheltuieli indirecte A.X lei

Cheltuieli salariale A 3100000 lei

Cheltuieli indirecte B.Y lei

Cheltuieli salariale B 1540000 lei

Cheltuieli indirecte A 7750000 lei

Cheltuieli indirecte B 3850000 lei.

921/A 7750000

921/B 3850000.

77. In baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP 94/2001, veniturile din exploatare sunt egale cu:

a) Productia vanduta variatia stocurilor + productia imobilizata;

b) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare;

c) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizat.

Raspunsul corect este:b).

Conform OMFP 94/ 2001, veniturile din exploatare se calculeaza dupa formula:

Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare.

78. Dispuneti de urmatoarele informatii la sfarsitul anului N: vanzari de produse finite 60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vanzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor vandute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale 40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie in contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare - total:

Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total

a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei

b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei

c) 120 000 000 lei 133 500 000 lei

Raspunsul corect este:c).

CA neta= Venituri din vanzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri din redevente + Venituri din vanzari de marfuri + Subentii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 120000000 lei.

Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte venituri din exploatare = 120000000 lei - 11000000 lei + 22000000 lei + 2500000 lei = 133500000 lei

79. O intreprindere de vanzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru vanzare in valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si un stoc final in valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vandute?

a) 900.000 lei

b) 100.000 lei

c) 540.000 lei

Raspunsul corect este:c).

SFD 100.000

SFC 360.000

a) achizitia marfurilor:

600.000 lei

b) inregistrarea adaosului comercial:

400.000 lei

c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vandute:

% = 371 900.000 lei

540.000 lei - costul marfurilor vandute

360.000 lei

80. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta pentru o unitate generatoare de numerar numai daca:

a) valoarea sa contabila este mai mare este mai mare decat valoarea ei recuperabila;

b) valoarea recuperabila este mai mare decat valoarea contabila;

c) pretul net de vanzare este mai mic decat valoarea recuperabila.

Raspunsul corect este:a).

Conform IAS 36 "o pierdere din depreciere este valoarea cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila".

81. Stiind ca n reprezinta perioada de referinta si i reprezinta rata de actualizare, precizati care din urmatoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitati generatoare de numerar, potrivit IAS 36:

a)

b) x(1+i)n

c)

Raspunsul corect este:a).

Conform formulelor din matematici financiare, factorul de actualizare este: 1/ (1+i)n.

82. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscuta imediat ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere, in afara cazului in care:

a) legislatia contabila sau fiscala interzic un astfel de tratament;

b) activul este neidentificabil;

c) activul este inregistrat la valoarea reevaluata pe baza unui alt standard international de contabilitate.

Raspunsul corect este:c).

Conform par. 59 din IAS 36: "o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta imediat ca si cheltuiala in contul de profit si pierdere, in afara cazului in care activul este inregistarat la valoarea reevaluata pe baza altui Standard International de Contabilitate, de exemplu IAS 16 "Imobilizari corporale"".

83. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului, care trebuie sa includa:

a) proiectii ale intrarilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continua a activului, estimate de intreprindere;

b) proiectii ale intrarilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continua a activului, precum si fluxurile nete de numerar, generate de vanzarea activului la sfarsitul vietii sale, conform estimarilor facute de intreprindere;

c) intrarile si iesirile de numerar, generate de folosirea continua a activului, stabilite potrivit unei metodologii aprobate.

Raspunsul corect este:b).

Conform par.27 din IAS 36: "Pentru determinarea valorii de utilizare se iau in considerare proiectiile fluxului de numerar bazate pe ipoteze rezonabile si admisibile ce reprezinta cea mai buna estimare a conducerii in privinta setului de conditii economice care vor exista in timpul duratei de viata utila ramase a activlui.

Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica estimarea viitoarelor intrari si din iesiri de numerar ce deriva din folosirea continua a activului si din ultima lui cedare."

84. Valoarea recuperabila a unui activ, potrivit IAS 36, reprezinta:

a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continua a activului, inclus valoarea reziduala;

b) maximul dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare;

c) pretul net de vanzare al activului.

Raspunsul corect este:b).

Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vanzare al activului si valoarea lui de utilizare.

85. Un activ identificabil, in stare de utilizare continua, are valoarea contabila de 2200, valoarea de utilizare 2000 si pretul de vanzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscuta ca o cheltuiala?

a) 200;

b) 700;

c) 500.

Raspunsul corect este:a).

Valoare contabila = 2200

Valoare recuperabila = max( pret net de vanzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000) = 2000

Pierdere din depreciere = 2200 - 2000 = 200.

86. Un activ genereaza in urmatorii 5 ani fluxuri de numerar, dupa cum urmeaza:

a) anul 1 1500;

b) anul 2 1600;

c) anul 3 1700;

d) anul 4 1200;

e) anul 5 600.

Calculand, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezulta:

a) 6600;

b) 4925;

c) 5112.

Raspunsul corect este:b).

Vu = = 4925 u.m.

87. Prin vanzarea unui activ identificabil se obtine in mod obiectiv suma de 8700; valoarea lui de utilizare calculata pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabila a acestui activ, potrivit IAS 36?

a) 8700;

b) 9000;

c) nu se poate stabili caci nu se cunoaste valoarea contabila a activului.

Raspunsul corect este:b).

Valoarea recuperabila = max( pretul net de vanzare, valoare de utilizare) = 9000.

88. Un activ identificabil are valoarea recuperabila de 15000; pretul net de vanzare corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabila este 14000. Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscuta in cheltuieli:

a) 1000;

b) 0;

c) nu se poate calcula caci nu stim rata de actualizare.

Raspunsul corect este:b).

Valoare contabila = 14000

Valoare recuperabila = 15000

Activul nu este depreciat.

89. Un activ identificabil este inregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare a acestui activ, determinata pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe piata acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscuta in cheltuieli?

a) 500;

b) 2000;

c) necunoscand valoarea contabila nu se poate stabili daca exista pierdere din depreciere.

Raspunsul corect este:a).

Valoare contabila = 20000

Valoare recuperabila = max(18000, 19500) = 19500.

Pierdere din depreciere = 500.

90. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula:

a) de echipe tehnice, compuse din specialistii intreprinderii;

b) de evaluatori autorizati, independenti;

c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii.

Raspunsul corect este:b).

Conform par. 30 din IAS 16 : "Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati".

91. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se inregistreaza:

a) in capitalurile proprii;

b) la venituri;

c) in capitalurile proprii sau la venituri, in masura in care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

Raspunsul corect este:c).

Conform par. 37 din IAS 16: "diferenta din reevaluare se inregistraeza in capitalurile proprii sau la venituri, in masura in care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala".

92. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se inregistreaza:

a) la cheltuieli;

b) in capitalurile proprii;

c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura in care aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.

Raspunsul corect este: c)

Conform par. 37 din IAS 16: "diferenta din reevaluare se inregistraeza in capitalurile proprii sau la venituri, in masura in care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala".

93. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:

a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe intreaga durata de viata utila a acestuia;

b) costul activului din care s-a scazut valoarea reziduala;

c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea sa reziduala.

Raspunsul corect este: c)

Conform definitiei din IAS 16: "Valoarea amortizabila este costul activului sau alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala".

94. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:

a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile cumulate prin depreciere;

b) valoarea de inventar (costul istoric);

c) costul istoric, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile din depreciere.

Raspunsul corect este: a)

Conform definitiei din IAS 16: "Valoarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pana la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere".

95. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie:

a) Sa aiba o valoare peste un minim prevazut prin norme si o durata de viata ce depaseste un an;

b) Sa fie detinut de intreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, inchiriere sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil;

c) Sa genereze pentru intreprindere beneficii economice viitoare si sa aiba o durata de viata ce depaseste un an.

Raspunsul corect este: b)

Conform par. 6 din IAS 16: "Imobilizarile corporale sunt active care sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade".

Conform par.7 din IAS 16: "Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cand:

- este posibila generarea catre intreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului;

- costul activului poate fi masurat in mod credibil".

96. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut urmatoarele cheltuieli:

- factura furnizorului 12 500;

- cheltuieli transport 875;

- taxe vamale 750;

- cheltuieli montaj 2 125;

- cheltuieli punere in functiune 1 500;

Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni.

Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt estimate la 925.

Sa se stabileasca (potrivit IAS 16):

I. Costul istoric;

II. Valoarea amortizabila;

III. Cheltuieli anuale cu instalatia.

I. a) 17 750;

b) 18 675;

c) 16 675.

II. a) 17 750;

b) 15 750;

c) 16 675.

III. a) 1 390; in primul an 116;

b) 1 480; in primul an 123;

c) 1 312; in primul an 109.

I:Raspunsul corect este:b)

Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea in functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37".

Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675

II: Raspunsul corect este:c

Valoarea amotizabila = cost istoric - valoare reziduala = 18 675 - 2000 = 16675

III. Raspunsul corect este:a).

Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile)

Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala)

97. Reevaluand succesiv imobilizarile corporale ale intreprinderii, s-au obtinut diferente din reevaluare, dupa cum urmeaza:

Potrivit IAS 16, cum se inregistreaza diferentele din reevaluare:

30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001

a)

+1300 in capitalul propriu

-1300 in capitalul propriu

+ 500 la cheltuieli

+ 500 la venituri

+ 100 in capitalul propriu

b)

+1300 in capitalul propriu

-1800 in capitalul propriu

+ 600 in capitalul propriu

c)

+1300 la venituri

-1300 in venituri

+ 500 in capitalul propriu

Raspunsul corect este:a).

Prima reevaluare : 213 = 105 1300

A doua reevaluare: % = 213 1800

105 1300

A treia reevaluare: 213 = % 600

781 500

105 100.

98. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie masurata initial:

a) la valoarea din factura furnizorului;

b) la costul sau;

c) la valoarea de inventar.

Raspunsul corect este:b).

Conform par. 14 din IAS 16 : "un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau ".

99. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16:

a) trecute pe cheltuieli;

b) inregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea;

c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; in celelalte cazuri se inregistreaza in cheltuieli.

Raspunsul corect este:c).

Conform par. 23 din IAS 16: "chletuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cand se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare".

100. Retratarea situatiilor financiare, in conformitate cu IAS 29, presupune:

a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional;

b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile;

c) cunoasterea perfecta a influentei inflatiei in conturile intreprinderii.

Raspunsul corect este:b).

Conform par. 10 din IAS 29: "Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor proceduri, precum si a rationamentului profesional".Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2539
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved