Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CAPITALURILOR - Contabilitatea constituirii capitalului

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CAPITALURILOR1.1. Continutul, componentele si formele de manifestare ale capitalului la nivelul intreprinderii

Capitalul reprezinta o categorie economica sub forma de numerar, echivalente de numerar sau bunuri destinate activitatii economice din care se obtin alte bunuri si servicii, ce urmeaza a fi valorificate in vederea obtinerii de profit.

Un element important al capitalului il constituie caracterul stabil al acestuia, in sensul ca garanteaza finantarea activitatii firmei pe o perioada indelungata (mai mare de 1 an). Bunurile care dau expresia capitalului, prin natura lor nu au ca scop direct satisfacerea nevoilor personale ci in mod indirect, prin intermediul bunurilor si serviciilor la a caror producere participa.

Din punct de vedere al structurii, capitalurile pot fi reflectate prin patru componente: capital propriu, capital imprumutat, subventii pentru investitii si provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

a) Capitalul propriu, este definit ca reprezentand dreptul actionarilor (interesul rezidual) in activele intreprinderii dupa deducerea tuturor datoriilor*).


*) OMFP nr. 94/2001 publicat in M.Of.85/2001

Altfel spus, capitalul propriu reprezinta sumele nedatorate la incheierea exercitiului financiar sub forma resurselor proprii ale societatii comerciale, destinate finantarii durabile si care reda dimensiunea "gradului de sanatate" a intreprinderii.

Din punct de vedere financiar, capitalul propriu este o componenta a pasivului cuprinzand urmatoarele elemente: aporturile de capital, primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului. De mentionat ca provizioanele reglementate si diverse fonduri, care intrau in structura capitalurilor proprii, conform ultimelor reglementari nu se mai regasesc in aceasta structura*).

In legatura cu notiunea de capital propriu este important sa se cunoasca cele doua concepte de baza cu privire la acesta**):

- conceptul financiar, conform caruia capitalul este echivalent cu activul net al firmei, reprezentand banii investiti sau puterea de cumparare investita de asociati sau actionari in capitalul intreprinderii;

- conceptul fizic, conform caruia capitalul exprima capacitatea de exploatare a intreprinderii reprezentata prin diverse unitati de productie specifice.

Abordarea uneia din cele doua concepte se face tinand cont de necesitatile utilizatorilor. Alegerea conceptului financiar se face in cazul in care utilizatorii situatiilor financiare sunt preocupati de mentionarea puterii de cumparare a capitalului investit, iar a conceptului fizic, in cazul in care preocuparile utilizatorilor sunt directionate spre mentinerea capacitatii de exploatare a intreprinderii.


*) OMFP nr.94/2001 publicat in M.Of. nr.85/2001

**) Idem

Este foarte importanta si legatura dintre mentinerea nivelului capitalului si reevaluarile sau ajustarile de valoare ale activelor si datoriilor. Aceste reevaluari determina cresteri sau diminuari ale capitalului propriu care conform conceptului de mentinere a capitalului, sunt incluse in capitalul propriu ca rezerve din reevaluare (ajutari pentru mentinerea nivelului capitalului).

b) Capitalul imprumutat (strain, atras), reprezinta resursele externe atrase pentru finantarea activitatii pe termen lung. Pentru acestea detinatorul trebuie sa dea un echivalent valoric sau sa indeplineasca o anumita prestatie.

Din punct de vedere al eficientei se considera ca desi imprumuturile maresc datoriile agentilor economici, ele pot asigura o dezvoltare viitoare cu conditia utilizarii rationale a resurselor atrase.

Capitalul imprumutat cuprinde urmatoarele componente:

- imprumuturile din emisiuni de obligatiuni;

- imprumuturile bancare pe termen lung (credite bancare pe termen lung);

- datoriile legate de participatii (datorii ce privesc imobilizarile financiare);

- dobanzi aferente acestor imprumuturi si datorii.

Analizand comparativ capitalul propriu si capitalul imprumutat, prin prisma independentei financiare a firmei raportul dintre acestea trebuie sa fie in favoarea celui propriu:

capital propriu > capital imprumutat.

c) Subventiile pentru investitii reprezinta subventii guvernamentale sau de la alte institutii similare primite in vederea constructiei sau achizitiei de active cu ciclu lung de fabricatie.

d) Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, se constituie in baza principiului prudentei, avand ca obiect acoperirea unor cheltuieli sau pierderi viitoare, care pot fi prevazute si estimate fara insa a se cunoaste marimea lor exacta si data producerii lor.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, reprezinta datorii probabile dispuse intre capitalul propriu si datoriile pe termen lung, pozitionarea lor fiind motivata de cele doua situatii extreme care pot interveni:

- cand riscurile si cheltuielile pentru care s-au constituit sunt nule, provizioanele pot fi asimilate capitalului propriu;

- cand riscurile si cheltuielile sunt certe, provizioanele pot fi asimilate datoriilor pe termen lung (care vor fi decontate pe parcursul mai multor exercitii financiare).

Principalele categorii de provizioane pentru riscuri si cheltuieli sunt:

- provizioanele pentru litigii;

- provizioanele pentru garantii acordate clientilor;

- provizioane pentru dezafectare imobilizari corporabile si alte actiuni similare legate de acestea;

provizioane pentru restructurare.

In situatiile financiare vor trebui prezentate urmatoarele informatii cu privire la provizioane:

- valoarea provizioanelor la inceputul anului;

- sumele transferate pe parcursul exercitiului financiar;

- natura si destinatia acestora;

- valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.

Provizioanele nu trebuie confundate cu rezervele.

Provizioanele reprezinta cheltuieli cu caracter reversibil sau definitiv constituite cu scopul acoperii unor pierderi sau cheltuieli de natura precisa dar asupra carora exista o marja de incertitudine in legatura cu marimea si momentul producerii riscurilor. Se constituie prin afectarea cheltuielilor nefiind dependente de rezultatul activitatii (profit sau pierdere). Atunci cand devin fara obiect, se anuleaza transferandu-se la venituri.

Rezervele se constituie in principal pe seama profitului si doar prin exceptie din alte surse fiind destinate acoperirii pierderilor sau majorarii capitalului, existenta lor fiind conditionata de existenta profitului.

1.2 Contabilitatea constituirii capitalului

Capitalul reflecta totalitatea aporturilor puse la dispozitia intreprinderii in mod permanent de catre actionari sau asociati sub forma de paricipatie. Este reprezentat prin: capitalul social, patrimoniul public, patrimoniul regiei. Ca marime, acesta este format din:

- valoarea nominala totala a actiunilor sau partilor sociale;

-valoarea altor operatii ce determina modificarea capitalului .

Capitalul se poate diviza in parti sociale ( la SRL ) sau in actiuni (la SA), in functie de forma juridica a societatii. Se determina prin produsul dintre numarul de actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora:

K = Nr.A(PS) x VN

Contabilitatea capitalului se conduce cu ajutorul contului 101 ,,Capital ". Acesta se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul 2:

1011 - Capital subscris nevarsat

1012 - Capital subscris varsat.

1015 - Patrimoniul regiei

1016 - Patrimoniul public

Capitalul subscris nevarsat reprezinta angajamentele sau promisiunile facute de asociati sau actionari in baza actelor de constituire a firmei. Se reflecta cu ajutorul contului 1011 ,,Capital subscris nevarsat". Are rolul de a evidentia capitalul subscris nevarsat (promis, angajat ca va fi depus) de asociati si actionari.

Dupa continutul economic: cont de capitaluri proprii subscrise.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza: cu ocazia inregistrarii in contabilitate (subscrierea) a promisiunilor de aport facute de actionari sau asociati in vederea emisiunii de actiuni sau parti sociale:


x _____ _______ ______ __________

,,Decontari cu = 1011 ,,Capital subscris

asociatii privind capitalul" nevarsat"

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza: dupa depunerea aportului promis de asociati sau actionari, pe baza documentelor care atesta varsarea capitalului:

x _____ _______ ______ __________

,,Capital subscris = 1012 ,,Capital subscris

nevarsat" varsat"

x _____ _______ ______ __________

Aceasta ultima operatiune se poate efectua daca a avut loc depunerea efectiva a capitalului prin creditarea contului 456 ,,Decontari cu asociatii privind capitalul" si debitarea conturilor ce arata natura aporturilor:

x _____ _______ ______ __________

% = 456,,Decontari cu asociatii"

"Terenuri si amenajari privind capitalul"

de terenuri"

,,Constructii,, (Mijloace fixe")

,,Instalatii tehnice, mijloace de

transport, animale si plantatii"

Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

(300) ,,Materii prime"

(301) ,,Materiale consumabile"

,,Marfuri"

,,Conturi la banci in lei"

,,Casa in lei"

.

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si exprima promisiunile de aport facute de asociati si actionari dar neonorate.

Capitalul subscris varsat evidentieaza angajamentele de aport onorate efectiv in baza documentelor justificative care atesta depunerea aporturilor. Se reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 1012 ,,Capital subscris varsat"

Dupa continutul economic: cont de capitaluri proprii, depuse efectiv.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza cu

- capitalul subscris, efectiv varsat dovedit cu documente legale:

x _____ _______ ______ __________

,,Capital subscris = 1012 ,,Capital subscris

nevarsat" varsat"

x _____ _______ ______ __________

- majorarea capitalului pe seama primelor de capital:

x _____ _______ ______ __________

,,Prime de capital" = 1012 ,,Capital subscris

(,,Prime legate de capital") varsat"

x _____ _______ ______ __________

rezervele destinate majorarii capitalului :

x _____ _______ ______ __________

"Rezerve" = 1012 "Capital subscris

varsat"

x _____ _______ ______ __________

- profitul nerepartizat din anii precedenti (reportat), utilizat pentru cresterea capitalului :

x _____ _______ ______ __________

"Rezultatul = 1012 "Capital subscris

reportat" varsat"

x _____ _______ ______ __________

profitul din anul curent destinat majorarii capitalului:

_____ _______ ______ _________ x _____ _______ ______ __________

"Repartizarea = 1012 " Capital subscris

profitului"    varsat"

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu:

reducerea capitalului in urma retragerii aportului de catre asociati sau actionari:

x _____ _______ ______ __________

"Capital subscris = 456"Decontari cu asociatii"

varsat" privind capitalul"

x _____ _______ ______ __________

-pierderile inregistrate in exercitiile precedente acoperite pe seama capitalului :

x _____ _______ ______ __________

,,Capital subscris = 117(107) ,,Rezultatul

varsat" reportat"

_____ _______ ______ _________ x _____ _______ ______ __________

- valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate:

- rascumpararea:

x _____ _______ ______ __________

"Actiuni proprii" = 5121"Conturi la banci in lei" _____ _______ ______ ________ x _____ _______ ______ __________

- anularea:

x _____ _______ ______ __________

"Capital subscris = 502 " Actiuni proprii"

varsat"

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si exprima capitalul efectiv varsat de catre asociati si actionari.

Inregistrarea in contabilitate a subscrierii si varsarii capitalului presupune utilizarea pe langa conturile 1011"Capital subscris nevarsat"; 1012 " Capital subcris varsat " si a contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul". Acesta evidentieaza aporturile angajate de asociati si actionari in baza actelor de infiintare sau modificare a societatii comerciale, exprimand creanta firmei fata de asociati sau actionari. De asemenea poate evidentia datorii fata de asociati sau actionari la restituirea de capital sau la dizolvarea societatii.

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu asociatii sau actionarii privind capitalul se conduce cu ajutorul contului 456 ,,Decontari cu asociatii privind capitalul".

Dupa continutul economic: cont de decontari cu asociatii sau actionarii.

Dupa functia contabila: cont bifunctional.

Se debiteaza cu

- valoarea promisiunilor de aport asumate de asociati sau actionari; (creanta societatii fata de asociati):

x _____ _______ ______ __________

,,Decontari cu = 1011 ,,Capital subscris

asociatii privind capitalul" nevarsat"

x _____ _______ ______ __________

- restituirea de aport ca urmare a retragerii asociatilor inclusiv la lichidarea societatii:

_____ _______ ______ _________ x _____ _______ ______ __________

,,Decontari cu = %

asociatii privind capitalul" 5121,,Conturi la banci in lei

5311 ,,Casa in lei"

2111 ,,Terenuri"

212 ,,Constructii"

(,,Mijloace fixe")

213 ,,Instalatii tehnice,

mijloace de transport,

animale si plantatii"

214 ,,Mobilier, aparatura

birotica, echipamente de

protectie a valorilor

umane si materiale si alte

active corporale"

301(300) ,,Materii prime"

"Materiale

consumabile"

371 ,,Marfuri"

x _____ _______ ______ __________

Se crediteaza cu:

promisiunile de aport depuse efectiv:

x _____ _______ ______ __________

% = 456 ,,Decontari cu asociatii

,,Terenuri si amenajari privind capitalul"

de terenuri"

,, Constructii" ("Mijloace fixe")

,,Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale si plantatii"

,,Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

,,Materii prime"

,,Materiale consumabile"

,,Marfuri"

,,Conturi la banci in lei"

,,Casa in lei"

x _____ _______ ______ _________

- reducerea capitalului ca urmare a retragerii aportului:

x _____ _______ ______ __________

,,Capital subscris = 456 ,,Deconturi cu asociatii

nevarsat" privind capitalul"

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este debitor si exprima drepturile de creanta ale societatii fata de asociati sau actionari pentru aportul promis si nedepus.

In cazuri exceptionale, poate prezenta si sold creditor.

Soldul creditor exprima obligatiile unitatii fata de asociati sau actionari pentru actiunile sau partile sociale retrase dar neplatite respectiv varsaminte anticipate.

1.3. Contabilitatea primelor de capital

In situatia in care vanzarea titlurilor de capital se face la un pret superior valorii nominale intervine prima de capital care trebuie evidentiata si cotabilizata separat. Pentru reflectarea acesteia se foloseste contul 104 ,,Prime de capital".

Contul se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

1041,,Prime de emisiune" (Prime de emisiune sau de aport")

1042 ,,Prime de fuziune"

1043 ,,Prime de aport"

1044 ,,Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni"

Dupa continutul economic: cont de capitaluri proprii.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza cu

- primele stabilite cu ocazia emisiunii de actiuni sau parti sociale:

x _____ _______ ______ __________

,,Decontari cu = 104 ,,Prime de capital"

asociatii privind capitalul" (,,Prime legate de capital")

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu

- primele incorporate in capital:

x _____ _______ ______ __________

,,Prime de capital" = 1012 ,,Capital subscris

("Prime legate de capital") varsat"

x _____ _______ ______ __________

- primele transferate la rezerve:

x _____ _______ ______ __________

,,Prime de capital" = 106 ,,Rezerve"

(,,Prime legate de capital")

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si exprima primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

1.4 Contabilitatea rezervelor din reevaluare

Rezerva din reervaluare exprima plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale.

In activitatea intreprinderilor exista situatii cand anumite elemente in special imobilizarile corporale (constructii, terenuri) nu mai corespund valorilor actuale datorita factorilor perturbatori care au aparut de la intrarea acestora in gestiune in special inflatia. In aceste conditii valorile de inregistrare nu mai respecta principiul fundamental al contabilitatii (imaginea fidela) fiind necesara periodic reevaluarea.

Prin reevaluare se intelege substituirea valorii contabile de inregistrare cu valoarea de utilitate stabilita la o anumita data.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face cu exceptiile prevazute de reglementarile in vigoare la valoarea justa. Valoarea justa se determina pa baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati. Elementele dintr-o clasa de imobilizari corporale trebuie reevaluate simultan. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale reevaluate nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, in bilant se va prezenta valoarea reevaluata la data ultimei reevaluari din care se scad amortizarea si provizioanele pentru depreciere cumulate.

Sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale.

Majorarea de valoare rezultata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior ca o cheltuiala. In cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala. Cu toate acestea o diminuare rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din orice surplus din reevaluare corespunzator, in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare pentru acelasi activ. Surplusul din reevaluare inclus in capitalul propriu poate fi transferat direct in rezultatul reportat atunci cand acest surplus este realizat. Se considera ca intregul surplus este realizat la casarea sau cedarea activului. Cu toate acestea o parte din surplus poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de intreprindere; in acest caz valoarea surplusului realizat este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Transferul din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se face prin contul de profit si pierdere*).

Reevaluarea se face atunci cand valoarea noua (neta contabila) este diferita de valoarea de inregistrare contabila. Diferentele din reevaluare se pot utiliza pentru: majorarea rezervelor .

Reflectarea in contabilitate a diferentelor din reevaluare


*) OMFP nr.94/2001, M.Of. nr.85/2001, pag.14

se asigura cu ajutorul contului 105 ,,Rezerve din reevaluare"(,,Diferente din reevaluare"), care evidentieaza diferenta dintre valoarea actuala (reevaluata) si valoarea de intrare a imobilizarilor corporale (plusul sau minusul de valoare) si a altor reevaluari efectuate potrivit legii.

Se dezvolta in doua conturi de gradul II :

1051 " Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie";

1058 "Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative".

Dupa continutul economic: cont de capitaluri.

Functioneaza dupa regulile conturilor de pasiv.

Se crediteaza cu diferentele in plus rezultate din reevaluarea activelor corporale :

x _____ _______ ______ __________

% = 105 ,,Rezerve din

,,Terenuri si amenajari reevaluare"

de terenuri" (,,Diferente din reevaluare")

,,Constructii"( "Mijloace fixe")

,,Instalatii tehnice, mijloace de

transport, animale si plantatii"

,,Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale "

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu

- descresterile fata de valoarea contabila neta rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale:

x _____ _______ ______ __________

"Rezerve din    = %

reevaluare "Terenuri si amenajari

("Diferente din reevaluare") de terenuri"

212,,Constructii"

("Mijloace fixe")

213 ,,Instalatii tehnice,

mijloace de transport,

animale si plantatii"

214 ,,Mobilier, aparatura

birotica, echipamente

de protectie a valorilor

umane si materiale"

x _____ _______ ______ __________

- rezervele din reevaluare transferate la rezerve:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezerve din = 106 "Rezerve"

reevaluare"

(,,Diferente din reevaluare")

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului exprima rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale .

Rezerva din reevaluare trebuie prezentata in bilant la un subpost separate in cadrul postului de capital si reserve.

1.5. Contabilitatea rezervelor

Rezervele, ca parte componenta a capitalurilor proprii, reprezinta beneficii afectate durabil intreprinderii pana la o decizie contrara a organelor de conducere a acestora. Se constituie in principal pe seama rezultatelor obtinute si in mod exceptional din alte surse cum ar fi rezervele din reevaluare (diferentele din reevaluare) si primele de capital fiind destinate in principal cresterii capitalului sau pentru acoperirea pierderilor.

Contabilitatea rezervelor se conduce pe categorii de rezerve si anume:

- rezerve legale;

- rezerve pentru actiuni proprii;

- rezerve statutare sau contractuale;

- alte rezerve.

Rezervele legale se constituie din profitul brut in cadrul unei limite de pana la 5% dar nu mai mult de 20% din capital . Se utilizeaza pentru majorarea capitalului respectiv acoperirea pierderilor.

Rezervele pentru actiuni proprii se constituie din profitul net pentru creerea rezervei aferente actiunilor proprii dobandite inclusiv cele aflate in portofoliu. Valoarea acestora nu poate depasi 10 % din capitalul social subscris integral varsat*).

Rezervele statutare se constituie anual din profitul net obtinut de societate conform prevederilor din actele de constituire ale acesteia (statutul sau actul constitutiv). Se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor sau pentru majorarea capitalului .

Alte rezerve se constituie facultativ din profitul net sau din alte surse fara sa fie prevazute de lege sau statut si se pot


*) Legea 31/1990, republicata, M.Of. nr.33/29.01.1998

folosi pentru: acordarea de dividende, cresterea capitalului si alte scopuri potrivit hotararilor AGA.

Cu exceptia rezervelor constituite in baza unor acte normative evidentierea in contabilitate a constituirii rezervelor se face pe baza rezultatului reportat.

Contabilitatea rezervelor se conduce cu ajutorul contului 106 ,,Rezerve". Se dezvolta in conturi sintetice de gradul doi conform categoriilor de rezerve prezentate:

1061 ,,Rezerve legale"

1062 ,,Rezerve pentru actiuni proprii"

1063 ,,Rezerve statutare sau contractuale"(,,Rezerve statutare ")

1068 ,,Alte rezerve"

Dupa continutul economic: cont de capitaluri proprii.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

- rezervele legale constituite din profitul brut la sfarsitul exercitiului financiar

x _____ _______ ______ __________

,,Repartizarea = 1061 ,,Rezerve legale"

profitului"

x _____ _______ ______ __________

- rezervele constituite din profitul nerepartizat din anii precedenti (reportat):

x _____ _______ ______ __________

,,Rezultatul = 106 ,,Rezerve "

reportat"

x _____ _______ ______ __________

- rezervele statutare sau contractuale constituite din profitul net conform hotararii A.G.A.:

x _____ _______ ______ __________

% = 1063 ,,Rezerve statutare si

,,Repartizarea profitului" contractuale"

,,Rezultatul reportat" ("Rezerve statutare")

x _____ _______ ______ __________

- rezervele constituite din profitul net pentru actiuni proprii:

x _____ _______ ______ __________

% = 1062 ,,Rezerve pentru

,,Repartizarea profitului" actiuni proprii"

,,Rezultatul reportat"

x _____ _______ ______ __________

- constituirea rezervelor pe seama profitului net (facultativ ) fara a fi prevazute in acte normative sau in statutul societatii :

x _____ _______ ______ __________

= 1068 ,,Alte rezerve"

,,Repartizarea profitului"

,,Rezultatul reportat"

x _____ _______ ______ __________

- primele de emisiune si cele de aport trecute in categoria rezervelor:

x _____ _______ ______ __________

= 1068 ,,Alte rezerve"

,,Prime de emisiune"

(,,Prime de emisiune sau de aport")

,,Prime de aport"

x _____ _______ ______ __________

- rezervele din reevaluarea activelor corporale cu care se majoreaza rezervele:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezerve din = 1068 ,,Alte rezerve"

reevaluare"

(,,Diferente din reevaluare")

x _____ _______ ______ __________

- diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale respectiv a terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul altei persoane juridice:

x _____ _______ ______ __________

% = 1068 "Alte rezerve"

"Titluri de participare detinute la

filiale din cadrul grupului"

" Titluri de participare detinute la

societati din afara grupului"

" Imobilizari financiare sub forma

de interese de participare"

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu:

- rezervele destinate cresterii capitalului :

x _____ _______ ______ __________

,,Rezerve" = 1012 ,,Capital subscris

varsat"

x _____ _______ ______ __________

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezerve" = 117(107) ,,Rezultatul

reportat"

x _____ _______ ______ __________

- disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii prin transferarea acestora la rezultatul reportat:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezerve pentru = 117 (107) ,,Rezultatul

actiuni proprii" reportat"

x _____ _______ ______ __________

- rezervele destinate dividendelor :

x _____ _______ ______ __________

Rezerve" = 457 ,,Dividende de plata"

x _____ _______ ______ __________

- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altei persoane juridice:

x _____ _______ ______ __________

Alte rezerve" = %

261 " Titluri de participare

detinute la filiale din cadrul

grupului"

262 " Titluri de participare

detinute la societati din

afara grupului"

263 " Imobilizari financiare

sub forma de interese

de participare"

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si exprima rezervele constituite si neutilizate .

1.6. Contabilitatea rezultatului reportat

Practica contabila cunoaste situatii in care A.G.A. nu a repartizat profitul sau nu a decis modalitatea de acoperire a pierderilor inregistrate, aceste sume ramanand in asteptare. Transferul profitului nerepartizat respectiv pierderea nerecuperata in rezultatul reportat se face la valoarea sa contabila din momentul transferului.

Reflectarea in contabilitate a acestora se face cu ajutorul contului 117(107) ,,Rezultatul reportat". Tine evidenta rezultatului sau a partii din rezultatul exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de AGA.

Se dezvolta in mai multe conturi sintetice de gradul II, a caror denumire exprima continutul si rolul fiecarui cont:

1171 " Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata" - preia continutul si functiunea contului 107 din PGC aprobat prin HG 704 /1993;

1172 " Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS*), mai putin IAS 29". In credit evidentiaza rezultatul favorabil iar in debit rezultatul nefavorabil rezultat din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29**).

1173 " Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile". In credit evidentiaza rezultatul favorabil iar in debit rezultatul nefavorabil provenit din modificarea politicilor contabile.

1174 " Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale". In credit evidentiaza rezultatul favorabil iar in debit rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor fundamentale***).

Soldul creditor al acestor conturi reprezinta profitul reportat iar cel debitor pierderea reportata.


*) Prescurtare pentru "Standardele Internationale de Contabilitate"

**) IAS 29 "Reportarea financiara in economiile hiperinflationate.

***) Erorile fundamentale sunt erorile descoperite in timpul exercitiului curent, care sunt de asa importanta, incat situatiile financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente nu mai pot fi considerate a fi fost credibile la data emiterii lor (IAS 8 ).

1175 " Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare" Cont de pasiv. In credit evidentiaza diferentele favorabile provenind din rezervele din reevaluare realizate ( 1058 = 1175 ). Soldul creditor exprima surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Contul 117 "Rezultatul reportat" este dupa continutul economic: cont de capitaluri proprii.

Dupa functia contabila: cont bifunctional.

Se debiteaza cu

- majorarea capitalului pe seama profitului din anii precedenti:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezultatul = 1012 ,,Capital subscris

reportat" varsat"

x _____ _______ ______ __________

- profitul net realizat in exercitiile precedente destinat majorarii rezervelor:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezultatul = %

reportat" 1062 " Rezerve pentru

actiuni proprii"

1063 ,,Rezerve statutare"

sau contractuale"

(,,Rezerve statutare")

1068 ,,Alte rezerve"

x _____ _______ ______ __________

- pierderile contabile realizate in exercitiul precedent lasate in asteptare (neacoperite):

x _____ _______ ______ __________

,,Rezultatul = 121 ,,Profit si pierderi"

reportat"

x _____ _______ ______ __________

profitul net realizat in exercitiile precedente destinat dividendelor, participarii salariatilor la profit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome:

x _____ _______ ______ __________

,,Rezultatul = %

reportat" 457 ,,Dividende de plata"

424 "Participarea

personalului la profit"

446 "Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate"

x _____ _______ ______ __________

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile*):

x _____ _______ ______ __________

Rezultatul = %

reportat "Amortizari privind


*) Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unui calcul gresit, al aplicarii gresite a metodelor contabile, al inregistrarii gresite a evenimentelor, a fraudelor sau omisiunilor. Corectarea unei asemenea erori aferente perioadelor anterioare poate fi efectuata pe seama rezultatului perioadei curente. Atunci cand este afectata credibilitatea situatiilor financare prezentate corectatrea se efectueaza pe seama rezultatului reportat

imobilizarile necorporale"

Amortizari privind

imobilizarile corporale"

"Materii prime"

302(301) "Materiale

consumabile"

Materiale de

natura obiectelor de

inventar" ("Obiecte de

inventar"

Animale si pasari"

"Marfuri"

Furnizori"

"Alte datorii sociale"

"Alte datorii fata de

bugetul statului"

_ x _____ _______ ______ __________

Se crediteaza cu

- pierderile contabile din exercitiile precedente acoperite pe seama profitului din exercitiul curent (in curs):

_ x _____ _______ ______ __________

,,Repartizarea = 117(107) ,,Rezultatul

profitului" reportat"

_ x _____ _______ ______ __________

- rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti:

_ x _____ _______ ______ __________

,,Rezerve" = 117(107) ,,Rezultatul

reportat"

_ x _____ _______ ______ __________

- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente pe seama capitalului :

_ x _____ _______ ______ __________

,,Capital subscris = 117(107) ,,Rezultatul

varsat" reportat"

_ x _____ _______ ______ __________

- profitul net realizat in exercitiul precedent nerepartizat :

x _____ _______ ______ __________

,,Profit si pierderi" = 117(107) ,,Rezultatul

reportat"

x _____ _______ ______ __________

- rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile:

x _____ _______ ______ __________

% = 117(107) "Rezultatul

"Clienti" reportat"

"Debitori diversi"

"Alte creante in legatura

cu personalul"

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului poate fi debitor si reflecta pierderea neacoperita sau creditor si reflecta profitul nerepartizat (lasat in asteptare) din anii precedenti.

1.7. Contabilitatea profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului

Conform IAS 8 "Profitul net sau pierderea neta a perioadei", toate elementele de venituri si cheltuieli recunoscute in cursul unei perioade trebuie incluse in determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei.

Veniturile, constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor, ori cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Profitul net sau pierderea neta a perioadei cuprinde:

- profitul sau pierderea din activitatile curente;

- elementele extraordinare*).

Din punct de vedere contabil rezultatul exercitiului in curs (curent) se determina lunar prin inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri, (conturile din clasa VI si VII ).

Contabilitatea rezultatelor aferente exercitiului in curs se reflecta cu ajutorul contului 121 ,,Profit si pierderi".


Elemente extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt diferite de activitatile curente ale intreprinderii si care nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat

Dupa continutul economic este un cont de capitaluri proprii reflectand profitul sau pierderea inregistrata in cursul exercitiului.

Dupa functia contabila este un cont bifunctional.

Se crediteaza la sfarsitul perioadei de gestiune (sfarsitul lunii ) cu:

- veniturile obtinute (soldul creditor al conturilor de venituri) in cursul perioadei:

x _____ _______ ______ __________

7xx Conturi de venituri = 121 ,,Profit si pierderi"

x _____ _______ ______ __________

- pierderea contabila a exercitiului precedent lasata in asteptare ( reportata ) :

x _____ _______ ______ __________

,,Rezultatul = 121 ,,Profit si pierderi"

reportat"

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza la sfarsitul perioadei de gestiune ( sfarsitul lunii ) cu:

- cheltuielile inregistrate in cursul perioadei, ( soldul debitor al conturilor de cheltuieli):

x _____ _______ ______ __________

,,Profit si pierderi" = 6xx Conturi de cheltuieli

_ x _____ _______ ______ __________

- profitul net realizat in exercitiul precedent a carui repartizare a fost amanata (profitul nerepartizat):

x _____ _______ ______ __________

,,Profit si pierderi" = 117(107) ,,Rezultatul

reportat"

_ x _____ _______ ______ __________

- profitul net realizat in exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii:

_ x _____ _______ ______ __________

,,Profit si pierderi" = 129,,Repartizarea profitului"

_ x _____ _______ ______ __________

Soldul creditor exprima profitul net (venituri > cheltuieli) iar cel debitor exprima pierderea (venituri < cheltuieli) exercitiului in curs.

1.8. Contabilitatea repartizarii profitului

Adunarea Generala a Asociatilor si Actionarilor poate hotara pentru profitul realizat urmatoarele destinatii:

- constituirea de rezerve;

- acoperirea pierderilor din exercitiile precedente;

- majorarea capitalului ;

- constituirea fondului de participare a salariatilor la profit;

- constituirea fondului de crestere a surselor proprii de finantare;

- varsaminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome;

- acordarea de dividende.

Contabilitatea repartizarii profitului se conduce cu ajutorul contului 129 ,,Repartizarea profitului".

Dupa continutul economic este un cont de capitaluri proprii evidentiind repartizarea profitului realizat in exercitiul curent.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu repartizarea profitului pentru:

- constituirea rezervelor legale ( din profitul brut):

x _____ _______ ______ __________

,,Repartizarea = 1061 ,,Rezerve legale"

profitului"

x _____ _______ ______ __________

- constituirea rezervelor statutare, a rezervelor pentru actiuni proprii si a altor rezerve in baza unor acte normative:

x _____ _______ ______ __________

,,Repartizarea = %

profitului" 1062 ,,Rezerve pentru

actiuni proprii"

1063 ,,Rezerve statutare

sau contractuale"

("Rezerve statutare")

1068 ,,Alte rezerve"

x _____ _______ ______ __________

- majorarea capitalului :

x _____ _______ ______ __________

,,Repartizarea = 1012 ,,Capital subscris

profitului" varsat"

x _____ _______ ______ __________

- sumele repartizate din profitul net pentru: participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare:

x _____ _______ ______ __________

,,Repartizarea = 117 (107) "Rezultatul

profitului" reportat"

x _____ _______ ______ __________

Se crediteaza cu

- profitul net realizat in exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinatii:

x _____ _______ ______ __________

,,Profit si pierderi" = 129,,Repartizarea profitului"

x _____ _______ ______ __________

Soldul debitor reflecta sumele repartizate din profit aferente exercitiului precedent.

1.9. Contabilitatea subventiilor pentru investitii

Subventiile pentru investitii reprezinta subventii guvernamentale sau alte resurse primite pentru finantarea investitiilor de natura activelor imobilizate.

Se considera subventii pentru investitii subventiile aferente imobilizarilor. Acestea reprezinta subventii guvernamentale pentru acordarea carora principala conditie este ca intreprinderea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. O subventie guvernamentala nu este recunoscuta pana cand nu exista suficienta siguranta ca intreprinderea va respecta conditiile atasate acordarii acesteia si ca subventia va fi primita. Se recunosc pe o baza sistematica drept venit pe perioadele corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa . Nu trebuie atasate direct in conturile de capital si rezerve ci veniturilor perioadelor corespunzatoare nefiind creditate direct intereselor actionarilor deoarece reprezinta intrari de la o alta sursa decat actionarii*). Se recunosc in bilant ca venit amanat.

Sunt asimilate subventiilor pentru investitii:

-valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau prin donatii;

- valoarea imobilizarilor constatate in plus la inventar.

Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul contului 131 ,,Subventii pentru investitii".

Dupa continutul economic: cont de capitaluri .

Dupa functia contabila: cont de pasiv.


*) Standardele Internationale de Contabilitate (IAS 20 ) pag.570.

Se crediteaza cu

- subventiile pentru investitii primite in numerar sau in conturile de la banci conform actelor doveditoare:

x _____ _______ ______ __________

,,Conturi la banci = 131 ,,Subventii pentru

in lei" investitii"

(5311 ,,Casa in lei")

x _____ _______ ______ __________

- subventiile primite de natura imobilizarilor corporale:

x _____ _______ ______ __________

% = 131 ,,Subventii pentru

" Terenuri si amenajari investitii"

de terenuri"

"Constructii" ("Mijloace fixe")

,,Instalatii tehnice, mijloace de

transport,animale si plantatii"

,,Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale

si alte active corporale"

x _____ _______ ______ __________

- subventiile de primit conform actelor doveditoare:

x _____ _______ ______ __________

,,Subventii" = 131 ,,Subventii pentru

investitii"

x _____ _______ ______ __________

- imobilizarile corporale constatate in plus la inventar sau primite cu titlu gratuit:

x _____ _______ ______ __________

= 131 ,,Subventii pentru

"Terenuri si amenajari investitii"

de terenuri"

,,Constructii" (,,Mijloace fixe")

,,Instalatii tehnice, mijloace de

transport, animale si plantatii"

,,Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale si

alte active corporale"

x _____ _______ ______ __________

- valoarea brevetelor, licentelor altor drepturi si valori similare primite cu titlu gratuit:

x _____ _______ ______ __________

"Concesiuni, brevete,= 131 "Subventii pentru

licente,marci comerciale si alte investitii"

drepturi si valori similare"

(Concesiuni, brevete si alte

drepturi si valori asimilate")

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu:

- trecerea cotelor parti din subventii la venituri corespunzatoare amortizarii incluse in costuri si a valorii neamortizate a activelor cedate (vandute):

x _____ _______ ______ __________

,,Subventii pentru = %

investitii" 7584,,Venituri din subventii

pentru investitii"

(7727 ,,Subventii virate la

venituri")

x _____ _______ ______ __________

- partea din subventii pentru investitii restituita sau de restituit :

x _____ _______ ______ __________

" Subventii pentru = %

investitii" "Conturi la banci

in lei"

462 " Creditori diversi"

x _____ _______ ______ __________

Restituirea unei subventii se efectueaza fie prin reducerea veniturilor amanate, daca exista, fie in lipsa acestora pe seama cheltuielilor. In masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul respectiv valoarea integrala restituita se recunoaste imediat ca o cheltuiala. Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila *) .   

Soldul contului este creditor si exprima subventiile primite sau de primit dar nevirate la venituri (neafectate rezultatului).

*) OMFP nr. 94/2001, M.Of. nr. 85/2001

1.10. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate capitalului


In cadrul economiei de piata agentii economici pot beneficia de imprumuturi si credite de la institutiile financiare sau de la alte persoane juridice si fizice. Desi nu sunt surse proprii, ele se incadreaza in contabilitate alaturi de capitalul propriu daca sunt angajate pe termen de cel putin un an si daca satisfac necesitati de finantare similare cu acesta. In bilantul contabil aceste imprumuturi se incadreaza in datoriile pe termen lung. Fac parte din categoria imprumuturilor si datoriilor asimilate:

- imprumuturi din emisiuni de obligatiuni;

- credite bancare pe termen lung (credite bancare pe termen lung si mediu);

- datorii ce privesc imobilizarile financiare (datorii legate de participatii);

- alte imprumuturi si datorii asimilate inclusiv dobanzile aferente .

1.10.1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni, denumite si credite obligatare, sunt imprumuturi pe termen lung atrase de unitatile aflate temporar in dificultate financiara sau care doresc dezvoltarea activitatii prin emisiunea unor titluri de credit de valori egale numite obligatiuni. Exprima contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptie publica . Acestea sunt rambursabile la o anumita data si generatoare de dobanzi anuale.

In schimbul obligatiunilor emise intreprinderile incaseaza de la cei ce subscriu sume de bani.

Pe langa valoarea nominala, obligatiunea mai are si o valoare de emisiune - care poate fi mai mica sau egala cu valoarea nominala - precum si o valoare de rambursare - care poate fi mai mare sau egala cu valoarea nominala. Diferenta dintre valoarea nominala mai mare si valoarea de emisiune mai mica apare doar in cazuri exceptionale, situatia cea mai des intalnita fiind atunci cand valoarea de rambursare este mai mare decat valoarea nominala, diferenta fiind considerata prima de rambursare. Aceasta se achita cumparatorului la rascumpararea obligatiunilor.

Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ (169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"), prezentandu-se in bilant ca o corectie a imprumutului din emisiunea de obligatiuni iar in notele explicative va fi prezentat distinct. Diferenta trebuie amortizata in mod rezonabil cel mai tarziu pana in momentul rambursarii datoriei.

Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de valoare egala, asigurand detinatorilor drepturi egale.

Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni se conduce cu ajutorul conturilor:

161 ,,Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni"

1681 ,,Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni"

169 ,,Prime privind rambursarea obligatiunilor

Contul 161 ,,Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni" se dezvolta in mai multe conturi sintetice de gradul II:

1614 ,,Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat"

1615 ,,Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci"

1617 ,,Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat"

1618 ,,Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"

Dupa continutul economic: cont de capitaluri imprumutate.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

- imprumuturile din emisiunea de obligatiuni evidentiate conform prospectului privind emisiunea de obligatiuni si subscrierea acestora de cumparator existand doua situatii :

. cand valoarea aferenta obligatiunilor nu este incasata imediat:

x _____ _______ ______ __________

,,Debitori diversi" = 161 ,,Imprumuturi din

emisiuni de obligatiuni"

_ x _____ _______ ______ __________

. cand valoarea aferenta obligatiunilor se obtine imediat:

x _____ _______ ______ __________

,,Conturi la banci = 161 ,,Imprumuturi din

in lei emisiuni de obligatiuni"

( 5311 ,,Casa in lei")   

x _____ _______ ______ __________

- primele de rambursare aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni (apar cand valoarea de rambursare este mai mare decat valoarea nominala):

_ x _____ _______ ______ __________

169 "Prime privind = 161 ,,Imprumuturi din

rambursarea obligatiunilor" emisiuni de obligatiuni"

x _____ _______ ______ __________

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni exprimate in valuta:

x _____ _______ ______ __________

" Cheltuieli din = 161 " Imprumuturi din

diferente de curs valutar" emisiuni de obligatiuni"

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu

- sumele aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni rambursate:

x _____ _______ ______ __________

,,Imprumuturi din = 5121,,Conturi la banci in lei

emisiuni de obligatiuni" ( 5311 ,,Casa in lei")

_ x _____ _______ ______ __________

- valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate:

x _____ _______ ______ __________

,,Imprumuturi din = 505 ,,Obligatiuni emise si

emisiuni de obligatiuni" rascumparate"

x _____ _______ ______ __________

- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la sfarsitul exercitiului a imprumuturilor in valuta:

x _____ _______ ______ __________

" Imprumuturi din = 765 "Venituri din diferente

emisiuni de obligatiuni" de curs valutar"

x _____ _______ ______ __________

- imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in actiuni:

x _____ _______ ______ __________

" Imprumuturi din = 456 "Decontari cu asociatii

emisiuni de obligatiuni" privind capitalul"

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si reprezinta imprumuturile din emisiunea de obligatiuni nerambursate sau nerascumparate.

In cazul emisiunii de obligatiuni la o valoare inferioara celei de rascumparare este necesara utilizarea contului 169 ,,Prime privind rambursarea obligatiunilor".

Dupa continutul economic: cont rectificativ al valorii nominale a obligatiunilor.

Dupa functia contabila: cont de activ.

Se debiteaza cu:

- valoarea primelor de rambursare aferenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni (valoare de rambursare minus valoare nominala):

_ x _____ _______ ______ __________

169 ,,Prime privind = 161 ,,Imprumuturi privind

rambursarea obligatiunilor" emisiuni de obligatiuni"

x _____ _______ ______ __________

Se crediteaza cu:

- valoarea primelor de rambursare amortizate:

_ x _____ _______ ______ __________

,,Cheltuieli = 169,,Prime privind

financiare privind    rambursarea obligatiunilor"

amortizarea primelor de

rambursare a obligatiunilor"

_ x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este debitor si exprima valoarea primelor de rambursat neamortizate.

In situatia in care pe langa prima de rascumparare se practica si dobanda la valoarea nominala a obligatiunilor este necesara utilizarea contului 168,,Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" (1681 ,,Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni")

Dupa continutul economic: cont de surse atrase.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

- dobanzile datorate, aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni:

x _____ _______ ______ __________

,,Cheltuieli privind = 1681 ,,Dobanzi aferente

dobanzile" imprumuturilor din

emisiuni de obligatiuni"

_ x _____ _______ ______ __________

- valoarea dobanzilor evidentiate in avans:

_ x _____ _______ ______ __________

"Cheltuieli = 1681 "Dobanzi aferente

inregistrate in avans" imprumuturilor din

emisiuni de obligatiuni"

x _____ _______ ______ __________

- diferentele nefavorabile de curs aferente dobanzilor datorate in valuta:

x _____ _______ ______ __________

"Cheltuieli din = 1681 "Dobanzi aferente

diferente de curs valutar" imprumuturilor din

emisiuni de obligatiuni"

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu:

- valoarea dobanzilor platite aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni:

x _____ _______ ______ __________

,,Dobanzi aferente = 5121 ,,Conturi la banci

imprumuturilor din emisiuni in lei"

de obligatiuni" ( 5311 ,,Casa in lei")

x _____ _______ ______ __________

- diferentele favorabile de curs aferente dobanzilor in valuta:

x _____ _______ ______ __________

" Dobanzi aferente = 765 "Venituri din diferente

imprumuturilor din emisiuni de curs valutar"

de obligatiuni"

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si exprima dobanzi inregistrate si neplatite.

1.10.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung

Activitatea economica a agentilor economici presupune in anumite perioade apelarea la resurse financiare externe pe termen lung (> 12 luni). Creditele bancare pe termen lung se incadreaza in aceasta categorie, fiind acordate in special pentru finantarea unor proiecte investitionale. Persoanele juridice trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie chiar si atunci cand sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului daca:

- termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor care este incheiat inainte ca situatiile financiare anuale simplificate sa fie autorizate pentru depunere.

Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul contului 162 ,,Credite bancare pe termen lung" (,,Credite bancare pe termen lung si mediu ") si a contului 1682 ,,Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung".

Contul 162 ,,Credite bancare pe termen lung " (,,Credite bancare pe termen lung si mediu") se dezvolta in mai multe conturi sintetice de gradul doi:

1621 ,,Credite bancare pe termen lung"

(,,Credite bancare pe termen lung si mediu")

1622 ,,Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta"

(,,Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta")

1623 ,,Credite externe guvernamentale"

1624,,Credite bancare externe garantate de stat"

(,,Credite externe garantate de stat")

1625 ,,Credite bancare externe garantate de banci"

(,,Credite externe garantate de banci")

1626 ,,Credite de la trezoreria statului"

1627 ,,Credite bancare interne garantate de stat"

Dupa continutul economic: toate aceste conturi sunt conturi de surse atrase pe termen lung.

Dupa functia contabila : sunt conturi de pasiv.

Se crediteaza cu:

- creditele pe termen lung intrate in contul curent, respectiv furnizori achitati din credite:

x _____ _______ ______ __________

% = 1621 ,,Credite bancare pe

"Conturi la banci in lei" termen lung"

"Furnizori" (,,Credite bancare pe termen

"Furnizori de imobilizari" lung si mediu"

x _____ _______ ______ __________

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor in valuta:

x _____ _______ ______ __________

"Cheltuieli din = 1621 "Credite bancare pe

diferente de curs valutar" termen lung"

("Credite bancare pe termen

lung si mediu")

x _____ _______ ______ __________

Se debiteaza cu:

- valoarea creditelor pe termen lung rambursate:

_ x _____ _______ ______ __________

,,Credite bancare = 5121 ,,Conturi la banci

pe termen lung" in lei"

(,,Credite bancare pe termen

lung si mediu")

x _____ _______ ______ __________

- diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor in valuta la sfarsitul exercitiului financiar:

x _____ _______ ______ __________

"Credite bancare = 765 "Venituri din diferente

pe termen lung" de curs valutar"

("Credite bancare pe termen

lung si mediu")

x _____ _______ ______ __________

Soldul contului este creditor si exprima creditele bancare pe termen lung obtinute si nerambursate.

Daca in cadrul fluxurilor financiare ale firmelor apar dificultati privind rambursarea ratelor aferente creditelor pentru o anumita perioada, este necesara trecerea sumelor respective in categoria creditelor nerambursate la scadenta:

_ x _____ _______ ______ __________

,,Credite bancare = 1622 ,,Credite bancare pe

pe termen lung " termen lung nerambursat

("Credite bancare pe la scadenta"

termen lung si mediu") ("Credite bancare pe termen

lung si mediu nerambursat

la scadenta")

x _____ _______ ______ _________

Odata cu rambursarea in viitor a ratei restante se face inregistrarea:

x _____ _______ ______ __________

,,Credite bancare = 5121 ,,Conturi la banci

pe termen lung nerambursat in lei"

la scadenta"

(,,Credite bancare pe termen

lung si mediu nerambursat la scadenta")

_ x _____ _______ ______ __________

Evidentierea dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung se reflecta cu ajutorul contului 1682 " Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung".

Operatiuni:

- reflectarea dobanzilor datorate:

_ x _____ _______ ______ __________

,,Cheltuieli privind = 1682 ,,Dobanzi aferente

dobanzile" creditelor bancare pe

termen lung"

_ x _____ _______ ______ __________

- plata dobanzilor:

x _____ _______ ______ __________

,,Dobanzi aferente = 5121 ,,Conturi la banci

creditelor bancare pe in lei"

termen lung"

_ x _____ _______ ______ __________

Soldul creditor, reflecta dobanzile aferente creditelor bancare pe termen lung datorate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1811
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved