Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


REGLEMENTAREA SI ORGANIZAREA CONTABILITATII

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micREGLEMENTAREA SI ORGANIZAREA CONTABILITATIICONDITII, TRASATURI SI PRINCIPII

Informatiile furnizate de contabilitatea financiara utilizatorilor trebuie sa inde-plineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie oferite cu regularitate, in mod operativ, in conformitate cu prevederile juridice si economice existente;

b)           sa fie sincere si sa rezulte din aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedeelor contabile.

Din punct de vedere teoretic si metodologic, sistemul de contabilitate propriu intreprinderilor din tara noastra se bazeaza pe principiile si regulile proprii normali-zarii contabilitatii. Acest sistem se defineste prin urmatoarele trasaturi:

a)     promovarea contabilitatii ca instrument de gestiune pentru intreprindere ca si instrument de informare si comunicare privind situatia patrimoniului si rezul-tatele intreprinderii pentru investitori, fiscalitate, partenerii de afaceri si orga-nele guvernamentale de sinteza informationala si previziune;

b)    folosirea de principii si conventii generale bazate pe o terminologie precisa si identica pentru toti utilizatorii informatiei contabile;

c)     construirea informatiilor in conformitate cu regulile si prevederile in viguare, care sunt definite plecand de la principiile si conventiile generale delimitate prin standardele internationale si in raport cu legislatia economico-financiara speci-fica tarii noastre;

d)    definirea relatiilor intre nevoile de gestiune specifice fiecarei intreprinderi, pe de o parte, si legislatia economico-financiara (baza lor juridica) respectiv, mij-loacele necesare pentru elaborarea de statistici nationale, pe de alta parte;

e)     informatiile contabile sa dea utilizatorilor o descriere adecvata, corecta, clara, precisa si completa a operatiilor, evenimentelor si situatiilor;

f)      informatiile de sinteza sa fie utile si oportune utilizatorilor atunci cand acestia iau deciziile economice.

Toate aceste trasaturi merg si converg spre obiectivul fundamental al contabi-litatii, acele de a furniza o imagine fidela asupra situatiei patrimoniului, situatiei financiare si rezultatului intreprinderii. Este un obiectiv stabilit si formalizat prin Directiva a IV-a a Uniunii Europene, preluat in Legea contabilitatii din Romania, care prevede in acest scop, cerinte fata de bilantul contabil ca document oficial "care trebuie sa dea o imagine fidela si clara si completa a patrimoniului, situatiei finan-ciare si a rezultatelor".

Fiecare regula si procedura stabilite prin reglementarile si metodologiile conta-bile proprii contabilitatii intreprinderii se fundamenteaza si da expresie principiilor si conventiilor generale contabile, pe baza carora se construieste informatia contabila. Prin urmare, totdeauna trebuie sa porneasca direct de la un principiu sau o conventie care sa se concretizeze intr-o regula sau o procedura privind maniera de inregistrare, de clasare si de sintetizare a operatiilor si evenimentelor contabile. Aceste principii, reguli si metode sunt prezentate si in Regulamentul privind aplicarea Legii contabili-tatii nr.82/24 decembrie 1991. Cele sase principii fundamentale explicit formulate sunt:

a.      principiul prudentei, potrivit caruia in evaluarea activelor si pasivelor, cheltuielilor si veniturilor, trebuie sa se tina cont de deprecierile activelor, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exerci-tiului activitatii exercitiului curent sau anterior. In mod concret, o aseme-nea regula impune ca activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar pasivele si cheltuielile subevaluate. Ca urmare, la data inchiderii exerci-tiului financiar, sunt delimitate si inregistrate numai rezultatele realizate efectiv;

b.     principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si procedurilor privind evaluarea si inregistrarea activelor si pa-sivelor, cheltuielilor si veniturilor, iar pe aceasta baza se asigura compa-rabilitatea in timp a informatiilor contabile. Metode diferite conduc la rezultate diferite. In consecinta, fara a se schimba metoda, modificarea trebuie sa faca obiectul unei mentiuni in anexa la bilantul contabil cu determinarea efectelor asupra patrimoniului si rezultatului;

c.     principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca intre-prinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previ-zibil, fara a intra in stare de lichiditate sau de reducere sensibila a activi-tatii;

d.     principiul independentei exercitiului impune ca fiecarui exercitiu sa i se atribuie numai acele cheltuieli care se coreleaza ca efort si efect cu re-zultatul obtinut. Respectand acest principiu, cheltuielile si veniturile se inregistreza pe masura producerii operatiilor economice si financiare care le angajeaza, iar pentru delimitarea lor in timp intre exercitiile financiare se utilizeaza structurile de regularizare (cheltuieli inregistrate in avans, venituri inregistrate in avasns, cheltuieli de repartizat pe mai multe exer-citii financiare,etc.).

e.      principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiului, care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului prece-dent.

f.       principiul necompensarii, potrivit caruia nu este admisa compensarea intre posturile de activ si de pasiv, precum si intre cheltuielile si venitu-rile din conturile rezultate.

VARIANTE DE ORGANIZARE A CONTA-

BILITATII

In aplicarea prevederilor Legii contabilitatii, Regulamentul grupeaza unitatile cu activitati economice (agenti economici) in mici si mijlocii si mari.

Sunt considerate unitati patrimoniale mici si mijlocii toate unitatile patrimoniale care indeplinesc criteriile prevazute de lege. Toate unitatile care nu se incadreaza in criteriile prevazute de lege sunt considerate unitati mari.

In raport de gruparea unitatilor patrimoniale in cele doua categorii, sistemul con-tabil se diferentiaza in variante simplificata, aplicabila unitatilor mici sau mijlocii, si varianta de baza, proprie intreprinderilor mari.

Varianta simplificata a sistemului se intemeiaza pe utilizarea conturile sintetice de gradul I, simbolizate cu trei cifre, pe intocmirea bilantului contabil in sistem sim-plificat, posibilitatea utilizarii metodei inventarului intermitent pentru evidenta stocu-rilor si productiei in curs de executie.

Varianta de baza a sistemului se intemeiaza pe utilizarea conturile sintetice de gradul I si II, simbolizate cu trei si patru cifre, pe intocmirea bilantului contabil in sistem de baza si pe folosirea celor doua metode, inventarul permanent si inventarul intermitent, pentru evidenta stocurilor si productiei in curs de executie.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1028
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved