Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL SI A CHELTUIELILOR PATRONALE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea decontArilor cu personalul Si a cheltuielilor patronaleFondul de salarii

Fondului de salarii include totalitatea salariilor brute (aferente timpului lucrat) suportate de angajator.

Conform Codului Fiscal sunt asimilate salariilor in vederea impunerii:

indemnizatiile din activitati derulate ca urmare a exercitarii unei functii de demnitate publica;

indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a functiei alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile, si alte drepturi ale personalului militar;

indemnizatia lunara bruta, inclusiv suma din profitul net cuvenite administratorilor la companiile / societatile nationale, societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regii autonome;

sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

sumele primite de reprezentantii in AGA, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite;

indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

sume acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelului legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de AGA;

indemnizatii lunare platite, conform legii, de angajator, pe perioada de neconcurenta;

indemnizatii prevazute in contractul de munca platite de angajator pe perioada suspendarii contractului de munca urmare a participarii la cursuri sau la stagii de formare profesionala ce presupune scoaterea integrala din activitate;

indemnizatii lunare brute si alte avantaje de natura salariala acordate membrilor titulari, corespondenti si membrilor de onoare ai Academiei Romane;

orice alte sume sau avantaje in natura salariala ori asimilate salariilor.

Reglementarile legale in vigoare precizeaza veniturile neincluse in categoria celor salariale si care nu sunt impozabile. Aceste venituri se refera la:

ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca;

tichete de cresa acordate potrivit legii;

tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii;

cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individualde protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;

sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului (exceptie sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice);

sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;

sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective;

sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare;

veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, la functia de baza;

veniturile din salarii, ca urmare a activitatilor de creare de programe pentru calculator;

sumele sau avantajele primite de persoanele fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv;

cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;

costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii;

diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu personalul se efectueaza cu ajutorul grupei 42 "Personal si conturi asimilate". Aceasta grupa include urmatoarele conturi de gradul I:

421 "Personal - salarii datorate"

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

424 "Prime reprezentand participarea personalului la profit"

425 "Avansuri acordate personalului"

426 "Drepturi de personale neridicate"

427 "Retineri din salarii datorate tertilor"

428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

Contul 421 "Personal - salarii datorate"

Este utilizat pentru evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale in bani si in natura ale acestuia, inclusiv a adaosurilor si premiile platite din fondul de salarii. Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu salariile brute si alte drepturi salariale cuvenite personalului. (contul 641)

Se debiteaza cu retinerile din salariile brute :contributia la asigurarile sociale (4312), la asigurarile sociale de sanatate (4314), la ajutorul de somaj (4372), impozitul pe veniturile din salarii (444), avansuri acordate anterior (425), drepturi de personal neridicate (426), retineri din salarii datorate tertilor (427), valoarea produselor acordate salariatilor ca plata in natura, precum si cu salariile nete platite angajatilor (5121,5133).

Soldul creditor reprezinta drepturile salariale nete datorate.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

Este utilizat pentru evidenta ajutoarelor pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru ingrijirea copilului, a celor de maternitate, a ajutoarelor de deces etc. Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu ajutoarele materiale cuvenite personalului suportate de unitate (6458) sau den bugetul asigurarilor de sanatate (4313.1).

Se debiteaza cu retinerile din indemnizatii: contributia la asigurarile sociale de sanatate (4314), la ajutorul de somaj (4375), impozitul pe veniturile din salarii (444), avansuri acordate anterior (425), precum si cu ajutoarele nete platite angajatilor (5121,5311).

Soldul creditor reprezinta ajutoarele materiale nete datorate angajatilor.

Contul 424 "Prime reprezentand participarea personalului la profit"

Este utilizat pentru evidenta stimulentelor materiale platite angajatilor din profitul net realizat. Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu stimulentele materiale cuvenite personalului si repartizate acestuia din profitul net realizat (117).

Se debiteaza cu impozitul retinut pe aceste stimulente materiale (444), precum si cu sumele nete platite angajatilor (5121,5311).

Soldul creditor reprezinta stimulentele materiale nete datorate angajatilor.

Contul 426 "Drepturi de personale neridicate"

Este utilizat pentru evidenta drepturilor de personal neridicate. Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu drepturile salariale cuvenite personalului, insa neridicate in termenul legal (421).

Se debiteaza cu drepturile salariale platite angajatilor (5121,5311), precum si cu cele neridicate, dar prescrise (7588).

Soldul creditor reprezinta drepturile salariale nete datorate personalului, dar neridicate.

Contul 4282 "Alte creante in legatura cu personalul"

Este utilizat pentru evidenta altor creante in legatura cu personalul (ca de exemplu: imputatii, chirii, sume platite si nejustificate si alte debite, cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal, etc). Dupa continutul economic este un cont de creante fata de personal, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu sumele reprezentand creante fata de personal.

Se crediteaza cu sumele retinute sau incasate de la anagajati.

Soldul debitor reprezinta creantele fata de personal.

Retineri si contributii din salarii

Contributia pentru asigurarile sociale datorate de salariati

Contributia personalului la asigurarile sociale se determina prin aplicarea cotei de 9,5% (indiferent de conditiile de munca oferite de angajator) asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat; baza de calcul pentru aceasta contributie nu poate sa depaseasca 5 salarii medii brute pe economie (pentru anul 2008, salariul mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 1550 lei).

Inregistrarea sumei retinute din salariul realizat brut de catre angajat se realizeaza cu ajutorul conturilor:

421 "Personal remuneratii datorate"

4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale"

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datorata de catre personal la asigurarile sociale.

Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul asigurarilor sociale.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre personal la asigurarile sociale.

Formula contabila este urmatoarea:

421 "Personal remuneratii datorate" = 4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale"

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorate de salariati

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate se determina prin aplicarea procentului de 6,5% asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat si din sumele brute datorate colaboratorilor.

Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din motive medicale, in concediu de sarcina si lauzie, precum si pentru cele aflate in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, contributia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, conform formulei:

(salariul de baza minim brut pe economie x 2 x 6,5%) / numarul de zile lucratoare din luna x numarul de zile lucratoare de incapacitate temporara de munca din luna respectiva.

Conform legii bugetului de stat pentru anul 2008 art. 9, alin. (3) se modifica procentul incepand cu 1 iulie 2008 la 5,5%.

Inregistrarea sumei retinute din salariul realizat brut de catre angajat se realizeaza cu ajutorul conturilor:

421 "Personal remuneratii datorate"

4314 "Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate"

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datorata de catre personal la asigurarile sociale de sanatate.

Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre personal la asigurarile sociale de sanatate.

Formula contabila este urmatoarea:

421 "Personal remuneratii datorate" = 4314 "Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate"

Contributia salariatilor la fondul de somaj

Contributia personalului la fondul de somaj se determina prin aplicarea procentului de 0,5% asupra salariului de incadrare, indiferent de cel aferent timpului lucrat.

Inregistrarea sumei retinute din salariul realizat brut de catre angajat se realizeaza cu ajutorul conturilor:

421 "Personal remuneratii datorate"

4372 "Contributia personalului la fondul de somaj"

Se crediteaza cu contributia datorata de catre personal la fondul de somaj.

Se debiteaza cu sumele platite catre fondul de somaj.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre personal la fondul de somaj.

Formula contabila este urmatoarea:

421 "Personal remuneratii datorate" = 4372 "Contributia personalului la fondul de somaj"

Impozitul pe salarii

Veniturile in bani sau in natura primite de persoanale fizice (sub forma de salarii, sporuri, indemnizatii, premii, castiguri din colaborari, onorarii) sunt supuse impozitului pe venitul din salarii. Impozitul pe veniturile de natura salariilor se determina prin aplicarea procentului de 16% asupra venitului impozabil.

Pentru determinarea venitului impozabil din salarii, din venitul brut se scad urmatoarele sume:

Contributiile perosnalului la asigurarile sociale (9,5%), la fondul de somaj (1%), la asigurarile sociale de sanatate (6,5%);

Cotizatia sindicala platia in luna respectiva;

Contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incai la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;

Deducerea personala acordata pentru luna respectiva.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 RON inclusiv, astfel:

Pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 RON;

Pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 RON;

Pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 RON;

Pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 RON;

Pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 RON;

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.001 RON si 3.000 RON inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele amintite anterior si se stabilesc prin ordin al ministrului finatelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 RON precum si pentru cei trimisi in misiune permanenta in strainatate nu se acorda deducerea personala.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acelea care:

Detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

Obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din explorarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Impozitul pe veniturile din salarii este retinut prin stopaj la sursa si este virat la buget pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza conform legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii aferente anului 2007 obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ potrivit prevederilor Legii nr. 541/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, in limita unei sume maxime egale cu 300 RON pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministerului finantelor publice. Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. Acestea se pastreaza la angajator pe toata durata angajarii personalului, iar o copie corespunzatoare se transmite organului fiscal competent, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Aceleasi informatii referitoare la impozitele salariale sunt incluse si in "Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat" care se depune lunar sau trimestrial la organul fiscal competent.

Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanele fizice romane ce obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, declara si platesc impozitul lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul.

Urmatoarele venituri se impoziteaza prin retinere la sursa cu o cota de impunere de 10% din venitul brut:

venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;

venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;

venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

Evidenta acestui impozit se tine cu ajutorul conturilor:

421 "Personal remuneratii datorate"

444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

Dupa continutul economic este un cont de datorii fiscale, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu impozitul pe veniturile salariale datorat.

Se debiteaza cu impozitul platit catre buget.

Soldul creditor reprezinta impozitul pe veniturile salariale datorat.

Formula contabila este urmatoarea:

421 "Personal remuneratii datorate" = 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

Alte retineri din salarii

Alte retineri datorate tertilor se regasesc sub forma de rate, chirii, amenzi, popriri, imputatii, pensii alimentare, garantii materiale, etc. Ele se realizeaza pe baza titlurilor executorii sau ca rezultat a unor relatii contractuale.

Achitarea drepturilor salariale se face de regula astfel:

Avansul (chenzina I), dupa data de 15 a lunii curente, in cota de 40-45% din salariul de incadrare

Restul de plata (chenzina II ), dupa data de 1a lunii urmatoare.

Pentru inregistrarea drepturilor salariale astfel achitate se utilizeaza contul:

425 "Avansuri acordate personalului"

Dupa continutul economic este un cont de creante fata de personal, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu avansurile din salarii cuvenite si acordate personalului.

Se crediteaza cu retinerile pe statele de salarii reprezentand avansuri platite angajatilor.

Soldul debitor reprezinta avansurile platite angajatilor.

Pentru persoanele care au popriri pe salariu, avansul se va acorda diminuat in mod corespunzator, pentru a se asigura operarea retinerilor.

Se mai acorda avansuri si in cazul concediilor de odihna, urmand ca avansurile sa se deduca din indemnizatiile datorate de unitate salariatilor la data platilor.

Inregistrarea in contabilitate a avansului se realizeaza cu ajutorul formulei:

425 "Avansuri acordate personalului" = 5311 "Casa in lei"

La retinerea lor din salariile nete, in momentul intocmirii statelor de plata, se inregistreaza astfel:

421 "Personal - salarii datorate" = 425 "Avansuri acordate personalului"

Angajatii pot incheia cu diferite persoane fizice sau juridice contracte de inchiriere, cumparari cu plata in rate, etc., convenind cu acestia ca plata sa se faca prin retinere de catre angajator pe statul de salarii. In alte situatii diferiti terti pot avea titluri executorii (in general amenzi sau popriri) impotriva unui angajat, care odata prezentate angajatorului, acesta trebuie sa le execute in conditiile legilor in vigoare, prin stopaj la susa.

In contabilitatea angajatorului, aceste retineri din veniturile salariale nete in favoarea tertilor se contabilizeaza cu ajutorul contului:

427 "Retineri din salarii datorate tertilor"

Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele retinute din drepturile salariale cuvenite angajatilor in favoarea tertilor.

Se debiteaza cu sumele platite tertilor.

Soldul creditor reprezinta sumele retinute din drepturile salariale ale angajatilor in favoarea tertilor, dar inca neachitate.

Inregistrarea in contabilitate a retinerilor se realizeaza cu ajutorul formulei:

421 "Personal - salarii datorate" = 427 "Retineri din salarii datorate tertilor"

De la gestionari se constituie garantii in numerar, in favoarea unitatii, in vederea acoperirii eventualelor pagube. In general aceste garantii se retin pana la nivelul salariului de incadrare.

Aceste garantii sunt inregistrate in contul:

4281 "Alte datorii in legatura cu personalul"

Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu alte sume cuvenite personalului.

Se debiteaza cu sumele platite anagajatilor.

Soldul creditor reprezinta alte sume datorate personalului.

Acest cont este utilizat si pentru evidenta altor datorii in legatura cu personalul, ca de exemplu: indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate si alte sume datorate pentru care nu s-a intocmit stat de salarii.

Inregistrarea in contabilitate a acestor datorii se realizeaza cu ajutorul formulei:

421 "Personal - salarii datorate" = 4281 "Alte datorii in legatura cu personalul"

Contributiile unitatii

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) in functie de ramura de activitate se determina prin aplicarea, asupra fondului de salarii brut realizat conform timpului efectiv lucrat, a urmatoarelor cote:

29% pentru conditii normale de munca;

34% pentru conditii deosebite de munca;

39% pentru conditii speciale de munca.

Aceste cote se diminueaza cu contributia de 9,5% la asigurarile sociale datorata de angajat, rezultand astfel urmatoarele cote:

19,5% pentru conditii normale de munca;

24,5% pentru conditii deosebite de munca;

29,5% pentru conditii speciale de munca.

Conform legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2008, cotele de contributii de asigurari sociale sunt:

in perioada 1 ianuarie - 30 noembrie 2008:

29% pentru conditii normale de munca;

34% pentru conditii deosebite de munca;

39% pentru conditii speciale de munca.

incepand cu 1 decembrie 2008:

27,5% pentru conditii normale de munca;

32,5% pentru conditii deosebite de munca;

37,5% pentru conditii speciale de munca.

Evidentierea contributiei unitatii la asigurarile sociale se realizeaza cu ajutorul conturilor:

Contul 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la asigurarile sociale.

Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul asigurarilor sociale, precum si cu sumele datorate personalului suportate din bugetul asigurarilor sociale.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre unitate la asigurarile sociale.

Daca contributia datorata de catre unitate la asigurarile sociale este inferioara sumelor datorate angajatilor, diferenta urmeaza a se recupera de la acest buget, soldul contului 4311 este temporar debitor, caz in care contul va functiona ca si un cont bifunctional.

6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale"

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, functionand dupa regula conturilor de activ.

Se debiteaza cu sumele de plata catre bugetul asigurarilor sociale.

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea contributiei unitatii la asigurarile sociale este:

6451"Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" = 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

Contributia unitatii la fondul de somaj

Contributia unitatii la fondul de somaj (CFS) se calculeaza in cota de 1% din fondul brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat. Conform legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, contributia este pe perioada 1 ianuarie - 30 noembrie 2008 de 1% si se reduce incepand cu 1 decembrie 2008 la 0,5%.

In cazul persoanelor asigurate in baza contractului de asigurare, contributia pentru somaj va fi pe perioada 1 ianuarie - 30 noembrie 2008 de 1,5%, iar incepand cu 1 decembrie 2008 de 1%.

Evidentierea contributiei unitatii la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul conturilor:

4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la fondul de somaj.

Se debiteaza cu sumele platite catre fondul de somaj.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre unitate la fondul de somaj.

6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de somaj"

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, functionand dupa regula conturilor de activ.

Se debiteaza cu cresterea cheltuielilor unitatii fata de fondul de somaj.

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea in contabilitatea financiara este:

6452"Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de somaj" = 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate

Contributia unitatii la fondul de asigurari sociale de sanatate (CASS) se determinata prin aplicarea procentului de 5,5% asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat.

Conform legii bugetului de stat pentru anul 2008 art. 9 alin (3) procentul se modifica de la 5,5% la 5,2% de la 1 decembrie 2008.

Evidentierea contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate se realizeaza cu ajutorul conturilor:

4313 "Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate"

Dupa continutul economic este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la asigurarile sociale de sanatate.

Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre unitate la asigurarile sociale de sanatate.

6453 "Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu cresterea cheltuielilor privind contributia unitatii la fondul de asigurari sociale de sanatate.

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea in contabilitatea financiara este:

6453 "Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" = 4313 "Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate"

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste in functie de codul CAEN al firmei, procentul fiind variabil intre 0,4% si 3,6% aplicat asupra fondului de salarii.

In contabilitatea financiara aceasta contributie se inregistreaza cu ajutorul conturilor:

4381 "Alte datorii sociale"

Dupa continutul economic este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu cresterea contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

Se debiteaza cu sumele platite pentru fondul de accidente de munca si boli profesionale.

Soldul creditor reprezinta datoria unitatii catre acest fond..

6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala"

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu cresterea cheltuielilor la fondul de accidente de munca si boli profesionale.

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea in contabilitatea financiara este:

6458 "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" = 4381 "Alte datorii sociale"

Contributia pentru concedii si indemnizatii

Este o contributie suportata de catre angajator pentru constituirea fondului pentru plata concediilor medicale. Se calculeaza aplicand un procent de 85% asupra fondului de salarii brute realizate.

Conturile cu care se tine evidenta acestui fond sunt:

4313.1 "Contributia pentru concedii si indemnizatii - angajator"

Dupa continutul economic este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele reprezentand datoria unitatii fata de fondul de concedii si indemnizatii

Se debiteaza cu sumele platite catre fondul de concedii si indemnizatii

Soldul creditor reprezinta alte datoria unitatii fata de acest fond.

6453.1 "Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de concedii si indemnizatii"

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu cresterea cheltuielilor la fondul de concedii si indemnizatii

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea in contabilitatea financiara este:

6453.1 "Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de concedii si indemnizatii" = 4313.1 "Contributia pentru concedii si indemnizatii - angajator"

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Persoanele juridice si fizice au obligatia sa calculeze si sa vireze la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale contributia pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in procent de 0,25% aplicat asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati.

Evidentierea contributiei unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se realizeaza cu ajutorul conturilor:

4371.1 "Contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale"

Dupa continutul economic este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele reprezentand datoria unitatii fata de fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Se debiteaza cu sumele platite catre fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Soldul creditor reprezinta alte datoria unitatii fata de acest fond.

6452.1 "Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu cresterea cheltuielilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea in contabilitatea financiara este:

6452.1 "Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale" = 4371.1 "Contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale"

Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Munca

Pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate , se percepe un comision de Inspectoratul Teritorial de Munca. Conform art. 12 din Legea nr.130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare acesta este determinat (si reflectat disctinct in declaratiile depuse la Inspectia Teritoriala a Muncii) astfel:

In cazul in care completarea eventualelor modificari ale drepturilor salariale inserate in carnetele de munca se realizeaza de catre Camera de Munca - se aplica procentul de 0,75% asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat.

In cazul in care evidenta tuturor modificarilor salariale din carnetele de munca se realizeaza la nivelul entitatii juridice in cauza, in urma aprobarilor primite de la Camera de Munca - se aplica procentul de 0,25% asupra fondului brut de salarii realizat conform timpului de munca efectiv lucrat.

Conturi utilizate pentru evidentierea comisionului ITM:

447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"

Dupa continutul economic este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele reprezentand datoria unitatii fata de ITM.

Se debiteaza cu sumele platite catre ITM.

Soldul creditor reprezinta alte datoria unitatii fata de ITM.

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte"

Dupa continutul economic este un cont de cheltuieli, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu cresterea cheltuielilor pentru comisionul ITM.

Fiind un cont de cheltuieli nu prezinta sold.

Formula contabila pentru inregistrarea in contabilitatea financiara este:

635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte" = 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1669
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved