Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR - Definirea si structura imobilizarilor

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

1. Definirea si structura imobilizarilorImobilizarile reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale si care nu se consuma la prima utilizare.

In functie de modul de participare la exploatare, structura tehnica si comportamentul lor economic, activele imobilizate se grupeaza in:

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Organizarea contabilitatii se face distinct, pe fiecare grupa cu ajutorul conturilor din clasa 2 "Conturi de active imobilizate", care cuprinde grupe distincte pentru imobilizarile necorporale, imobilizarile corporale, imobilizarile in curs de executie, imobilizarile financiare precum si conturi pentru amortizarile si provizioanele pentru deprecierea acestora.

Generalitati ->

2. Contabilitatea imobilizarilor necorporale

"Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica si costul activului poate fi evaluat in mod credibil".

In contabilitate ele se evidentiaza in urmatoarele subgrupe:

Cheltuieli de constituire.

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare.

Concesiunile, brevetele licentele, marcile, drepturile si alte valori similare

Fond comercial

Alte imobilizari necorporale

2.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

1. Cheltuieli de constituire - cuprind cheltuielile efectuate la infiintarea firmei si cu ocazia dezvoltarii unitatii patrimoniale. Aceste cheltuieli se concretizeaza in: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare; cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni; cheltuieli de publicitate si prospectare a pietei; alte cheltuieli similare.

Cheltuielile de aceasta natura se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani, prin includerea amortizarii in cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile din aceasta grupa se evidentiaza cu ajutorul contului 201 "Cheltuieli de constituire" - cont de active imobilizate, cont de ACTIV. Se debiteaza cu cheltuielile de constituire efectuate in corespondenta cu conturile care arata modalitatile de plata a acestor cheltuieli. Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se crediteaza cu cheltuielile de constituire amortizate integral, scoase din activul unitatii patrimoniale.

Exemplu: Se inregistreaza, conform documentelor, taxele de inmatriculare platite in numerar in valoare de 1.400.000 lei si achitarea unui studiu de prospectare a pietei de 7.200.000 lei.

"Cheltuieli de constituire" =5311 "Casa in lei" 1.400.000

% =404 "Furnizori de imobilizari" 8.784.000

"Cheltuieli de constituire" 7.200.000

"TVA deductibila"    1.584.000

"Furnizori de imobilizari" =5121 "Conturi la banci in lei" 8.784.000

Se inregistreaza pe baza scadentarului, amortizarea cheltuielilor de constituire in valoare de 300.000 lei.

"Cheltuieli de exploatare =2801 "Amortizarea cheltuielilor 300.000

privind amortizarea imobilizarilor" de constituire"

La finele exercitiului N+2 se inregistreaza scaderea din evidenta a cheltuielilor de constituire ca urmare a amortizarii lor complete:

"Amortizarea cheltuielilor =201 "Cheltuieli de constituire" 8.600.000

de constituire"

2.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare se refera la acele cheltuieli efectuate in scopul realizarii unor lucrari sau obiective de cercetare, strict individualizate, care asigura garantia realizarii eficientei scontate prin aplicarea acestora in intreprinderi. Se exclud din categoria imobilizarilor necorporale cheltuielile de cercetare si dezvoltare efectuate pe baza de comenzi ferme primite de la terti si incluse in costul comenzii.

In conformitate cu legislatia in vigoare, pot fi incluse in aceasta grupa:

a - proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor

b - proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologia noua

c - proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga

d - proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Cheltuielile trebuie amortizate in maximum 5 ani de zile.

In contabilitate evidenta acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 203 "Cheltuieli de cercetare si dezvoltare", cont sintetic de gradul I, operational, cont de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare realizate in regie sau achizitionate de la terti in corespondenta cu conturile 233 "Imobilizari necorporale in curs", contul 404 "Furnizori de imobilizari", cu 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale". Se crediteaza cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare cedate in corespondenta cu contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare", cu valoarea cheltuielilor amortizate integral contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale", cu cele aferente brevetelor sau licentelor cont 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare".

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare existente.

Exemple: Inregistrarea, pe baza procesului verbal a proiectelor si prototipului obtinut in productie proprie, receptionate la un cost efectiv de 2.800.000 lei.

"Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" =721 "Venituri din productia 2.800.000

de imobilizari necorporale"

Incepand cu luna urmatoare se inregistreaza amortizarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare de 150.000 lei.

"Cheltuieli de exploatare privind =2803 "Amortizarea cheltuielilor 150.000

amortizarea imobilizarilor" de dezvoltare"

Aceasta operatiune se repeta pana la amortizarea completa a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare. La amortizarea integrala se inregistreaza:

"Amortizarea cheltuielilor =233 "Cheltuieli de dezvoltare" 2.800.000

de cercetare si dezvoltare"

Se receptioneaza prototipul unei masini, lucrare inceputa in anul precedent si terminata in anul curent, valoarea lucrarilor este de 200.000 lei din care 2.500.000 lei efectuate in anul precedent:

"Cheltuieli de dezvoltare"= % 200.000

233"Imobilizari necorporale in curs" 2.500.000

721 "Venituri din productia de 10.700.000

imobilizari necorporale"

Se achizitioneaza un prototip executat de terti pe baza de contract. Conform facturii valoarea prototipului este de 30.000.000 lei, TVA 19%.

% =404 "Furnizori de imobilizari" 35.700.000

"Cheltuieli de cercetare si dezvoltare"    30.000.000

"TVA deductibila"    57.000.000

La finele lunii se inregistreaza cota parte de 200.000 lei reprezentand amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare pe luna in curs:

"Cheltuieli de exploatare privind =2803 "Amortizarea cheltuielilor de 200.000

amortizarea imobilizarilor" dezvoltare"

In cazul cedarii unui prototip la care s-au amortizat numai partial cheltuielile, partea neamortizata se include pe cheltuieli in contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare".

Exemplu: Prototipul unui dispozitiv este cedat unei unitati scolare ca material didactic, valoarea de inregistrare 000.000 lei din care amortizata 2.500.000 lei.

% =203 "Cheltuieli de dezvoltare" 000.000

"Amortizarea cheltuielilor de    2.500.000

cercetare si dezvoltare"

"Alte cheltuieli de exploatare"    500.000

Alte informatii despre contabilitatea imobilizarilor

2. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare

"Concesiunea este o "relatie consfintita printr-un act juridic adecvat (contract) prin care o persoana fizica sau juridica acorda drepturi si puteri pe care numai ea (singura) le poate acorda unui tert. Obiectul concesiunii se refera la bunuri" . Pentru bunurile concesionate, se plateste, conform contractului de concesiune o redeventa. Aceasta poate fi stabilita in suma fixa sau sub forma unui procent de profit.

Partea care transmite spre administrare bunul sau activitatea se numeste concedent, iar partea care preia concesionar.

Contabilitatea bunurilor concesionate se evidentiaza cu ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare", in care se inregistreaza brevete, licente, marci de fabrica si comert, alte drepturi de proprietate industriala si intelectuala similare.

Contul 205 "Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare" este cont de active imobilizate, cont de ACTIV. Se debiteaza cu valoarea bunurilor sau activitatilor preluate in concesiune in corespondenta cu contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate", cu valoarea brevetelor, licentelor, marcilor de fabrica si a altor valori similare aduse ca aport prin creditul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", achizitionate prin creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari", cu cele realizate in productie proprie prin creditul contului 233"Imobilizari necorporale in curs" cu valoarea brevetelor licentelor marcilor comerciale si altor valori similare primite cu titlu gratuit prin creditul contului 131 "Subventii pentru investitii".

Se crediteaza cu valoarea bunurilor din concesiune restituite prin debitul contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"; cu valoarea brevetelor, licentelor, marcilor de fabrica amortizate integral prin debitul contului 2805 "Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare", cu valoarea neamortizata la cedarea brevetelor, licentelor prin debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", cu valoarea brevetelor retrase de actionari (456) cu valoarea brevetelor licentelor si altor drepturi si valori similare depuse ca aport la capitalul altei persoane juridice (261). Soldul debitor reprezinta valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor existente sau neamortizate.

Exemplu 1. Societatea comerciala "Venus" SRL concesioneaza, in baza contractului de concesiune, pe o perioada de 5 ani un spatiu comercial in valoare de 10.000.000 lei. Intrarea in gestiune a spatiului concesionat presupune urmatoarele operatiuni contabile:

"Concesiuni, brevete si licente, marci comerciale

alte drepturi si valori similare" = 167"Alte imprumuturi si 10.000.000

datorii asimilate"

Lunar unitatea va inregistra redeventa datorata pe cheltuieli. Presupunand ca suma datorata ca redeventa lunara este de 200.000 lei are loc urmatoarea inregistrare:

"Cheltuieli cu redeventele, locatiile =462 "Creditori diversi" 200.000

de gestiune si chiriile"

La expirarea celor 5 ani bunul concesional se restituie, iar in contabilitatea unitatii se inregistreaza:

"Alte imprumuturi si datorii asimilate" =205"Concesiuni, brevete 10.000.000

alte drepturi si valori similare"

* Atanasiu Pop - "Contabilitatea financiara romaneasca", Editura Intelcredo, Deva, 2002, pag.221

2. Unitatea achizitioneaza licente de fabricatie in valoare de 100.000.000 lei si realizeaza in cadrul unitatii, in compartimentul cercetari, brevete in valoare de 500.000 lei.

% =404 "Furnizori de imobilizari" 119.000.000

"Concesiuni, brevete si alte drepturi    100.000.000

si valori similare"

"TVA deductibila"    19.0000.000

"Concesiuni, brevete si alte drepturi =721 "Venituri din productia 50.000.000

si valori similare" de imobilizari necorporale"

2.4. Contabilitatea fondului comercial

Fondul comercial reprezinta acea parte din fondul de comert care nu este cuprinsa in celelalte elemente ale patrimoniului, dar care contribuie la mentinerea sau dezvoltarea potentialului activitatii unitatii, cum sunt clientela, vadul comercial, reputatia firmei, parti din piata (interna sau externa).

Fondul comercial nu se amortizeaza decat in cazuri exceptionale.

Contabilitatea fondului comercial se conduce cu contul 207 "Fond comercial" - cont de imobilizari necorporale, cont de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea fondului comercial achizitionat in corespondenta cu contul 404 "Furnizori de imobilizari", cu cel adus ca aport in corespondenta cu contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul". Se crediteaza cu valoarea fondului comercial cedat prin trecerea pe cheltuieli a acestuia, in corespondenta cu contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital".

Soldul debitor reprezinta valoarea fondului comercial existent.

Fondul comercial creat in unitate, nu se contabilizeaza el rezultand din activitatea unitatii fara cheltuieli suplimentare.

Exemplu: La constituirea firmei, un asociat contribuie cu o cladire - magazin comercial - a carei valoare este de 4.000.000 lei, dar datorita pozitiei si clientelei se negociaza la 4.600.000 lei. Diferenta de 600.000 lei constituie fond comercial.

"Decontari cu asociatii     =1011 "Capital subscris nevarsat" 4.600.000

privind capitalul"

% =456"Decontari cu asociatii privind 4.600.000

capitalul"

"Cladiri" 4.000.000

"Fond comercial" 600.000

"Capital subscris nevarsat"    =1012 "Capital subscris varsat" 4.600.000

2.5. Contabilitatea altor imobilizari necorporale

In grupa "Alte imobilizari necorporale" se includ programele informatice create in unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile de utilizare proprii. Valoarea programelor informatice se amortizeaza in maximum 5 ani.

Contabilitatea "Altor imobilizari necorporale" se evidentiaza cu ajutorul contului 208 "Alte imobilizari necorporale", cont de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor achizitionate de la terti (404) sau realizate in productie proprie (721); sau cele provenite de la imobilizari in curs receptionate (233); cu cele aduse ca aport (456).

Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor scoase din activ ca urmare a amortizarii integrale cont 2808 "Amortizarea altor imobilizari necorporale", a celor cedate catre terti sau retrase de asociati.

Exemplu: Se achizitioneaza programe informatice, valoarea facturii este de 9.000.000 lei.

% =404 "Furnizori de imobilizari" 10.710.000

"Alte imobilizari necorporale"    9.000.000

"TVA deductibila"    1.710.000

Se receptioneaza programe informatice in valoare de 7.100.000 lei realizate in compartimentul din unitate:

"Alte imobilizari necorporale" =721 "Venituri din productia de 7.100.000

imobilizari necorporale"

La finele lunii se inregistreaza amortizarea aferenta imobilizari necorporale in valoare de 300.000 lei:

"Cheltuieli de exploatare privind =2808 "Amortizarea altor imobilizari 30.000

amortizarea imobilizarilor" necorporale"

La scoaterea din activ a imobilizarilor se inregistreaza:

"Amortizarea altor imobilizari =208 "Alte imobilizari necorporale"

necorporale"

Contabilitatea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale reprezinta bunuri de folosinta indelungata, care detin o pondere importanta in activitatea unitatii patrimoniale.

Imobilizarile corporale sunt active care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

a.       sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

b.      sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de an

c.       au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

Imobilizarile corporale cuprind: terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si mobilizari corporale in curs de executie.

Utilizarea imobilizarilor corporale o perioada mai mare de un an atrage dupa sine diminuarea performantelor tehnice (uzura fizica) si competitive in raport cu bunurile similare realizate ulterior (uzura morala). Recuperarea uzurii fizice si morale a imobilizarilor se concretizeaza, in practica, prin calcularea amortizarii, adica a recuperarii treptate, pe seama cheltuielilor a partii uzate a imobilizarii (mijlocului fix) respective.

Contabilitatea imobilizarilor corporale se realizeaza cu conturile din grupa 21 "Imobilizari corporale" care cuprinde urmatoarele conturi sintetice de gradul I corespunzatoare principalelor categorii de imobilizari corporale:

- contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri"

- contul 212 "Constructii"

- contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

- contul 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale".

1. Contabilitatea terenurilor

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari la terenuri.

Terenurile se diferentiaza in functie de destinatia economica in terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii. Evaluarea lor se face conform dispozitiilor legale in functie de fertilitate si amplasare. Valoarea terenurilor cumparate este stabilita conform negocierii pe baza de cerere si oferta. Valoarea terenurilor aport sau primite cu titlu gratuit se evalueaza la pretul pietei.

Amenajarile la terenuri cuprind investitii efectuate pentru racordarea la reteaua de energie, imprejmuiri, lucrari de irigatii, lacuri, izlazuri si alte lucrari similare. Terenurile nu sunt supuse amortizarii; amenajarile efectuate asupra terenurilor sunt supuse amortizarii.

Contabilitatea evidentiaza intr-un cont distinct amenajarile - contul 2112 "Amenajari de terenuri" pentru a se urmari amortizarea investitiilor ocazionate de aceste amenajari.

Contul 211 "Terenuri" este un cont de active corporale, cont de ACTIV care tine evidenta terenurilor si amenajarilor de terenuri.

Se debiteaza cu valoarea terenurilor intrate in patrimoniul unitatii prin achizitie - cont 404 "Furnizori de imobilizari", cu valoarea terenurilor aduse ca aport cont 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul", primite cu titlu gratuit cont 131 "Subventii pentru investitii". Se debiteaza cu amenajarile de terenuri in corespondenta cu contul 231 "Imobilizari corporale in curs" sau contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" la terminarea si receptionarea lucrarilor privind amenajarile.

Se crediteaza cu valoarea terenurilor retrase de asociati in corespondenta cu contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" cu valoarea terenurilor cedate - cont 658 "Alte cheltuieli din exploatare", contul 2811 "Amortizarea amenajarilor de terenuri" la scaderea din evidenta a amenajarilor de terenuri amortizate integral.

Soldul debitor reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de teren.

Contul sintetic de gradul I, 211 "Terenuri" se detaliaza pe doua conturi sintetice de gradul II, conturi operationale:

- contul 2111 "Terenuri"

- contul 2112 "Amenajari de terenuri'

In cadrul contului sintetic se organizeaza evidenta analitica pe categorii de terenuri, loc de amplasare si suprafata. La fel se organizeaza evidenta analitica pentru amenajarile de terenuri.

Exemplificari de operatii contabile privind evidenta terenurilor:

- Receptia terenurilor aduse ca aport de catre un asociat in valoare de 1000.000 lei

"Terenuri" =456"Decontari cu asociatii 1000.000

privind capitalul"

- Achizitionarea unui teren in valoare de 200.000.000 lei, TVA 19%

% =404 "Furnizori de imobilizari" 238.000.000

"Terenuri" 200.000.000

"TVA deductibila"    38.000.000

- Se finalizeaza si receptioneaza lucrari de amenajare a terenului (irigatii) din exercitiul precedent - 18.000.000 lei.

"Amenajari de terenuri' =231 "Imobilizari corporale in curs" 18.000.000

- Se receptioneaza lucrarile de racordare la reteaua de energie in valoare de 15.000.000 lei executate in regie.

"Amenajari de terenuri' =722"Venituri din productia de 15.000.000

imobilizari corporale"

- La finele lunii se inregistreaza amortizarea aferenta amenajarii de terenuri in valoare de 600.000 lei.

"Cheltuieli de exploatare =2810 "Amortizarea terenurilor" 600.000

privind amortizarea imobilizarilor"

- Recuperarea integrala, prin amortizare, a valorii amenajarilor de terenuri, se va evidentia in contabilitate astfel:

"Amortizarea terenurilor" =2112 "Amenajari de terenuri'

In situatia scaderii din evidenta a amenajarii de terenuri partial amortizate, diferenta neamortizata se trece in contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital".

Unitatea patrimoniala vinde o suprafata de 0,500 ha, inregistrata in contabilitate la valoarea de 8.000.000 lei; pretul negociat este de 12.000.000 lei: TVA 19%.

"Debitori diversi" = % 14.280.000

758 "Alte venituri din exploatari" 12.000.000

4427 "TVA colectata" 2.280.000

Concomitent se diminueaza valoarea terenurilor prin trecerea pe cheltuieli a acesteia.

"Alte cheltuieli din exploatare" =2111 "Terenuri" 8.000.000

2. Contabilitatea imobilizarilor corporale (mijloacelor fixe

Imobilizarile corporale (mijloacele fixe) sunt bunuri care au o durata indelungata de functionare, participa la mai multe cicluri de fabricatie sau comercializare. Se incadreaza in categoria imobilizarilor, obiectul singular sau complexul de obiecte, cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.

Organizarea contabilitatii presupune clasificarea si codificarea mijloacelor fixe, stabilirea valorii acestora, organizarea contabilitatii sintetice si analitice.

Dupa structura imobilizarilor corporale se impart in urmatoarele categorii: constructii, echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru); aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii; mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Contabilitatea imobilizarilor corporale se organizeaza pe categorii, si pe obiecte de evidenta intrucat miscarea si deprecierea este diferita.

Dupa apartenenta lor se impart in:

- imobilizari corporale proprietate a unitatii patrimoniale care se cuprind in activul bilantului, pentru care se calculeaza amortizarea;

- imobilizari corporale in folosinta temporara: inchiriere, locatie de gestiune, concesiune, leasing, pentru care se organizeaza separat evidenta contabila.

Evaluarea imobilizarilor corporale difera in functie de provenienta, astfel:

- la imobilizarile corporale procurate cu titlu oneros valoarea de intrare cuprinde costul de achizitie, adica pretul de cumparare, taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport - aprovizionare - instalare, probe tehnologice;

- la imobilizarile corporale provenite din productie proprie valoarea este data de costul de productie inclusiv cota de cheltuieli indirecte;

- la imobilizarile corporale primite cu titlu gratuit evaluarea se face la valoarea justa;

- la imobilizarile corporale intrate ca aport al asociatilor sau actionarilor valoarea de aport acceptata de parti.

La iesirea din patrimoniu bunurile de natura imobilizarilor corporale se evalueaza la valoarea contabila, tinand seama de amortizarea lor pana la data respectiva.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

Conform normativelor actuale costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata. In situatia unei modernizari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului.

Evaluarea la data bilantului presupune determinarea valorii imobilizarii la valoarea contabila mai putin amortizarea cumulata aferenta si provizioanele cumulate de depreciere.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale (altele decat terenuri) se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi sintetice de gradul I si II.

"Constructii"

"Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

"Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru"

"Aparate si instalatii de masurare , de lucru, control si reglare"

"Mijloace de transport"

"Animale si plantatii"

"Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale".

Conturile 212, 213 si 214, conturi de imobilizari corporale, sunt conturi de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale intrate in unitate pe diferite cai:

prin achizitie in corespondenta cu contul 404 "Furnizori de imobilizari"

aduse ca aport de asociati sau actionari in corespondenta cu contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

primite cu titlu gratuit in corespondenta cu contul 131. "Subventii pentru investitii"

realizate in unitate in corespondenta cu contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" sau 231 "Imobilizari corporale in curs" in cazul realizarii bunului in anii precedenti

achizitionate prin leasing financiar in corespondenta cu contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate".

valoarea cresterii rezultate din reevaluare in corespondenta cu contul 105 "Rezerve din reevaluare

valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la bunurile de natura imobilizarilor corporale primite cu chirie si restituite proprietarului in corespondenta cu contul 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale".

Se crediteaza cu valoarea bunurilor de natura imobilizarilor corporale scoase din functiune sau cedate tertilor, pe diferite cai, astfel cu:cu valoarea imobilizarilor casate in corespondenta cu contul in care s-a inregistrat amortizarea 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale"

valoarea bunurilor retrase de asociati sau actionari in corespondenta cu contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

valoarea bunurilor distruse de calamitati in corespondenta cu contul 671"

valoarea bunurilor cedate in regim de leasing financiar in corespondenta cu contul 267 "Creante imobilizate"

valoarea descresterii rezultate din reevaluare in corespondenta cu contul 105 "Rezerve din reevaluare"

valoarea bunurilor de natura imobilizarilor corporale cu care societatea participa la capitalul social al altei societati in corespondenta cu unul din conturile 261, 262 sau 26

Soldul conturilor 212, 213, 214 este debitor si reflecta valoarea imobilizarilor corporale existente in proprietatea societatii.

Contabilitatea analitica se organizeaza pe locuri de folosinta (sectii, laboratoare, servicii), pe categorii de mijloace fixe, iar in cadrul acestora pe obiecte de evidenta.

Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale se tine folosind Registrul numerelor de inventar si Fisa mijlocului fix.

Registrul numerelor de inventar se intocmeste de compartimentul financiar-contabil. Pe baza lui se atribuie fiecarui mijloc fix un numar de inventar la data intrarii acestuia in patrimoniul unitatii, numar ce se inscrie pe obiectul de evidenta distinct si se pastreaza pe toata durata de existenta a acestuia in unitatea respectiva.

Fisa mijlocului fix se intocmeste pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel daca acestea au aceeasi valoare de intrare, aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.

Exemplificari de operatii contabile privind imobilizarile contabile.

La constituirea societatii un actionar aduce ca aport, in contul capitalului subscris o cladire in valoare de 110.000.000 lei.

"Cladiri" =456 "Decontari cu asociatii 110.000.000

privind capitalul"

- Se achizitioneaza, de la furnizori, un utilaj in valoare de 12.000.000 lei, TVA 19%

% =404 "Furnizori de imobilizari" 14.280.000

"Echipamente tehnologice"    12.000.000

"TVA deductibila"    2.280.000

- Realizarea unui utilaj in productie proprie in valoare de 15.000.000

"Echipamente tehnologice" =722 "Venituri din productia de 15.000.000

imobilizari corporale"

- Primirea cu titlu gratuit, a unui autoturism:

"Mijloace de transport" =131 "Subventii pentru investitii" 50.000.000

- Casarea unui utilaj, datorita expirarii duratei normale de utilizare, amortizat integral si a carui functionare nu mai prezinta siguranta - valoarea de inregistrare a utilajului 12.800.000 lei

"Amortizarea instalatiilor, =2131 "Echipamente tehnologice" 12.800.000

mijloacelor de transport, animalelor

si plantatiilor"

Cu ocazia casarii se fac urmatoarele cheltuieli:

- combustibilul utilizat pentru transportul materialelor rezultate din casare 80.000 lei, salarii datorate personalului 2.000.000, CAS aferent 23,33%, fond de somaj 5%, contributia pentru fondul de sanatate 7%.

In urma casarii rezulta fier vechi, care se preda la unitatile specializate si pentru care se incaseaza 000.000 lei.

"Cheltuieli privind activele = % 2.826.000 cedate si alte operatii de

capital" 3012 "Combustibili" 80.000

421 "Personal - remuneratii datorate" 2.000.000

4311"Contributia unitatii la 466.600

asigurarile sociale"

"Contributia angajatorului la fd. de sanatat 140.000

"Contributia unitatii la fd. de somaj 100.000

"Fonduri speciale-taxe si vars.asim." 40.000

"Materiale auxiliare"    = 7583 Venituri din vanzarea activelor 000.000

si alte operatii de capital

- Scoaterea din folosinta a unui autoturism avariat intr-un accident, valoarea contabila 50.000.000 lei din care amortizata 35.000.000 lei.

% =2131 "Echipamente tehnologice" 50.000.000

"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animale si plantatii" 35.000.000

"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" 15.000.000

- Vanzarea unei cladiri, la pret negociat de 20.000.000 lei, TVA 19%, valoarea contabila 15.000.000 lei din care amortizata in valoare de 12.000.000 lei:

"Debitori diversi" = % 142.800.000

7583"Venituri din vanzarea activelor si alte op.de capital" 120.000.000

4427 "TVA colectata" 22.800.000

% =212 "Constructii" 110.000.000

"Amortizarea constructiilor" 100.000.000

"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" 4.000.000

- Donarea unui calculator Liceului de informatica: valoarea contabila 4.000.000 lei din care s-a amortizat valoarea de 000.000 lei

% =2132 "Aparate si instalatii 4.000.000

de masurare, control si reglare"

"Amortizarea mijloacelor de transport 000.000

animalelor si plantatiilor

"Donatii si subventii acordate" 1.000.000

- Cu ocazia inventarierii se constata lipsa unui cantar cu valoarea de inventar de 2.900.000 lei din care amortizat pentru 18.000.000 lei.

% =2123 "Aparate si instalatii 2.900.000

de masurare, control si reglare"

"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor" 1.800.000

"Alte cheltuieli de exploatare"    1.100.000

Concomitent are loc imputarea lipsurilor persoanelor vinovate la pretul pietei.

"Debitori diversi" = % 451.000

758 "Alte venituri din exploatare" 2.900.000

4427 "TVA colectata" 551.000

Contabilitatea imobilizarilor corporale inchiriate

Inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe inchiriate are la baza contractele de inchiriere sau procesele verbale de inchiriere. Evidenta contabila a mijloacelor fixe inchiriate se tine cu ajutorul contului 8031 "Imobilizari corporale", cont in afara bilantului. In debitul contului se inregistreaza bunurile luate cu chirie, iar in credit valoarea mijloacelor fixe restituite. Soldul contului evidentiaza valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie existente in folosinta unitatii.

Chiria datorata se inregistreaza ca si o cheltuiala:

- In contabilitatea proprietarului bunul ramane inregistrat in contul 212 "Mijloace fixe"; pentru el se calculeaza si se inregistreaza amortizarea.

Sumele incasate din chirii se inregistreaza ca venituri din chirii in contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii".

Exemplu: Agentul economic "Venus" inchiriaza un chiosc de la S.C. "Mercur"; valoarea chioscului este de 160.000.000 lei. In contabilitatea S.C."Venus" se inregistreaza astfel:

Debit 8031 "Imobilizari corporale" luate cu chirie 160.000.000 lei

Lunar se inregistreaza chiria datorata si achitata:

%

"Cheltuieli cu redeventele, locatiile =462 "Creditori diversi" 1.428.000

de gestiune si chiriile" 1.200.000

228.000

"TVA deductibila"

"Creditori diversi" =5121 "Conturi la banci in lei" 1.428.000

In contabilitatea S.C. "Mercur" au loc inregistrarile:

"Debitori diversi" = %

"Venituri din redevente, locatii 1.428.000

de gestiune si chirii" 1.200.000

"TVA colectata" 228.000

"Conturi la banci in lei" = 461 "Debitori diversi" 1.428.000

Amortizarea lunara este de 200.000 lei.

"Cheltuieli de exploatare privind    =281 "Amortizarea constructiilor" 200.000

amortizarea imobilizarilor"

4. Contabilitatea imobilizarilor in curs

Procesul investitional prin care se asigura bunuri de natura imobilizarilor corporale se realizeaza intr-un interval de timp mai lung ceea ce determina existenta unor conturi intermediare in care sa fie contabilizate cheltuielile ocazionate de achizitia unor bunuri care nu pot fi receptionate si puse in functiune, necesitand montaj si probe tehnologice; edificarea unor constructii si alte lucrari similare.

Modalitatile de realizare a investitiilor sunt:

in antrepriza

in regie.

Antrepriza reprezinta o forma de realizare a investitiilor printr-o firma specializata denumita antreprenor. In aceasta situatie beneficiarul acorda antreprenorului avansuri care se deconteaza lunar in baza Situatiilor de lucrari.

Regia reprezinta forma de realizare a investitiilor cu forte proprii. Cheltuielile se inregistreaza in momentul efectuarii in conturi de cheltuieli comune cu activitatile de exploatare, iar la finele perioadei, pe baza datelor furnizate de contabilitatea de gestiune, se determina costul de productie al lucrarii.

In contabilitate, pentru evidentierea imobilizarilor in curs sunt utilizate conturile din grupa 23 "Imobilizari in curs".

- 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari"

- 233 "Imobilizari necorporale in curs"

- 234 "Avansuri acordate pentru imobilizarile necorporale".

Contul 233 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de ACTIV. Se debiteaza cu valoarea imobilizari necorporale in curs de executie facturate de terti, a imobilizari necorporale in curs de executare cu forte proprii si cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari.

Se crediteaza valoarea imobilizari necorporale in curs, terminate si receptionate.

Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs se realizeaza cu ajutorul contului 231 "Imobilizari corporale in curs".

Contul 231 "Imobilizari corporale in curs" este un cont de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate in regie proprie cont 722 sau facturate de catre terti (404); cu cele aduse ca aport in natura de asociati (456); cu avansurile acordate furnizorilor de imobilizari; cu valoarea investitiilor puse in functiune, total sau partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe.

Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor corporale in curs terminate si receptionate, carora li s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe precum si cu avansurile decontate de catre furnizorii de imobilizari.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente, in curs de executie.

Exemplificari cu operatii economice privind imobilizarile corporale:

- Primirea si receptionarea unor utilaje ce urmeaza a fi montate in hala in curs de executie, valoarea facturii 30.000.000 lei.

% =404 "Furnizori de imobilizari" 35.700.000

"Imobilizari corporale in curs"    30.000.000

"TVA deductibila"    5.700.000

- Primirea facturii privind lucrarile de montaj de la o firma specializata privind montajul 4.000.000 lei.

% = 404 "Furnizori de imobilizari 4.760.000

"Imobilizari corporale in curs    4.000.000

"TVA deductibila"    760.000

In baza procesului verbal de receptie se inregistreaza utilajul achizitionat si dat in functiune.

"Echipamente tehnologice" = 231 "Imobilizari corporale in curs 34.000.000

- Acordarea avansurilor antreprenorilor pentru lucrarile executate in exercitiul curent (lucrarea va fi terminata in exercitiul N+1)

"Conturi la banci in lei" 1.190.000

"Avansuri acordate ptr.imobilizari corporale" 1.000.000

TVA nedeductibil 190.000

- Executarea, in regie proprie, a unei magazii de materiale, prevazuta a se finaliza in exercitiul N+1; valoarea lucrarilor executate in exercitiul N este de 8.000.000 lei.

"Imobilizari corporale in curs"    =722 "Venituri din productia de 8.000.000

imobilizari corporale"

- Receptionarea, in exercitiul N+1, a magaziei terminate in valoare de 11.000.000 lei.

"Constructii" = % 11.000.000

232 "Avansuri acordate pentru imobilizari comerciale" 8.000.000

722 "Venituri din productia de 000.000

imobilizari corporale"

Contabilitatea imobilizarilor necorporale se tine cu ajutorul contului 23

- 233 "Imobilizari necorporale in curs"

Contul 233 "Imobilizari necorporale in curs" este un cont de ACTIV. Se debiteaza cu valoarea imobilizari necorporale in curs de executie facturate de terti, a imobilizari necorporale in curs de executare cu forte proprii.

Se crediteaza cu valoarea imobilizari necorporale in curs, terminate si receptionate.

- Valoarea prototipului executat cu forte proprii si neterminat pana la finele exercitiului este de 6.000.000 lei.

"Imobilizari necorporale in curs" =721 "Venituri din productia 6.000.000

de imobilizari necorporale"

- Avansurile acordate furnizorilor pentru programe informatice se ridica, la finele exercitiului la 8.000.000 lei.

"Avansuri acordate pentru imobilizari" =5121 "Conturi la banci in lei" 8.000.000

necorporale

- Achizitionarea unei colectii de modele, partial terminata pana la finele perioadei in valoare de 4.000.000 lei.

% =404 "Furnizori de imobilizari" 4.760.000

"Imobilizari necorporale in curs"    4.000.000

"TVA deductibila"    760.000

In exercitiul urmator, pe masura finalizarii lucrarilor, acestea se receptioneaza si pe baza procesului-verbal de receptie, se inregistreaza in conturile de imobilizari corespunzatoare.

- Receptionarea prototipului realizat cu forte proprii:

"Cheltuieli de cercetare si dezvoltare" =233 "Imobilizari necorporale incurs" 6.000.000

"Alte imobilizari necorporale"    =234 "Avansuri acordate pentru" 8.000.000

imobilizari necorporale

- Receptionarea colectiei de modele finalizata:

"Concesiuni, brevete si alte drepturi =233 "Imobilizari necorporale in curs"

si valori similare" 4.000.000

Realizarea investitiilor in antrepriza presupune acordarea unui avans antreprenorului. Lunar, antreprenorul depune situatia de lucrari prin care rezulta valoarea lucrarilor realizare; beneficiarul compara valoarea lucrarilor realizate cu avansul acordat si achita diferenta.

Pentru lucrarile ce urmeaza a se realiza in luna urmatoare se acorda un alt avans.

In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

a.       In varianta in care avansul include TVA.

In contabilitatea beneficiarului:

Acordarea avansului:

% = 5121 "Conturi la banci in lei" 12.000.000

"Avansuri acordate pentru 9.720.000

imobilizari corporale"

"TVA neexigibila"    2.280.000

In contabilitatea antreprenorului:

1. Incasarea avansului, conform extrasului de cont si a documentelor anexate:

"Conturi la banci in lei = % 12.000.000

419 "Clienti-creditori" 9.720.000

4428 "TVA neexigibila" 2.280.000

2. Facturarea lucrarilor executate:

411 "Clienti" = % 3320.000

704 "Venituri din lucrari executate 28.000.000 si servicii prestate"

4427 "TVA colectata" 5.320.000

Decontarea avansului primit:

"Clienti-creditori" = % 9.720.000

411 "Clienti" 12.000.000

4428 "TVA neexigibila" 2.280.000

b. In varianta in care avansul nu include TVA

In contabilitatea beneficiarului:

1. Acordarea avansului conform extrasului de cont si a documentelor anexate:

"Avansuri acordate = 5121 "Contul la banci in lei 12.000.000

pentru imobilizari corporale"

2. La finele lunii antreprenorul depune factura si situatia de lucrari:

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 3320.000

231 "Imobilizari corporale

in curs" 28.000.000

446 "TVA deductibila" 5.320.000

Decontarea avansului si achitarea diferentei:

"Furnizori de imobilizari = % 3320.000

232 "Avansuri acordate pentru 12.000.000

impozite corporale

5121 "Conturi la banci in lei" 21.320.000

In contabilitatea antrepreorului:

1. Incasarea avansului conform extrasului de cont si a documentelor anexate:

"Conturi la banci in lei" = 419 "Clienti-creditori" 12.000.000

2. Facturarea lucrarilor executate:

411 "Clienti" = % 3320.000

704 "Venituri din lucrari executate

si servicii prestate" 28.000.000

4427 "TVA colectata" 5.320.000

Decontarea avansului si incasarea diferentei:

419 "Clienti-creditori" = %

"Clienti" 12.000.000

5121 "Conturi la banci in lei" 411 "Clienti" 21.320.000

5. Contabilitatea imobilizarilor financiare

Unitatile patrimoniale care desfasoara o activitate profitabila si sunt in posesia unui capital excedentar, pot sa-l plaseze in actiuni sau titluri de capital la alte firme pentru a obtine drepturi la formarea capitalului acestora si prin aceasta calitatea de a participa la luarea deciziilor privind strategia si gestiunea acestor societati.

Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene definesc si precizeaza continutul si aria de cuprindere a imobilizarilor financiare.

Imobilizarile financiare cuprind titlurile de participare, interese de participare detinute, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

Interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul altei societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile persoanei juridice respective. Ele cuprind investitii in intreprinderi asociate si investitii strategice.

O participare de 10% pana la 20% in capitalul altei societati este o investitie strategica.

Titlurile de participare detinute in capitalul intreprinderilor asociate intr-o proportie de 20-50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.

Daca o societate detine controlul asupra unei alte societati, aceasta din urma este filiala pentru societatea care detine controlul (societate mama).

Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei societati pentru a obtine beneficii din activitatea ei.

Actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

Imobilizarile financiare se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contactul de achizitie a acestora. Cheltuielile accesorii privind achizitionarea imobilizarilor financiare se inregistreaza direct in cheltuieli de exploatare ale exercitiului.

Prezentarea in bilant a imobilizarilor financiare se face la valoarea contabila mai putin provizioanele pentru depreciere cumulate.

Contabilitatea imobilizarilor financiare se tine cu ajutorul conturilor din grupa 26 "Imobilizari financiare" in urmatoarea structura:

Contul 261 "Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului"

Contul 262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului"

Contul 263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare"Contul 265 "Alte titluri imobilizate".

Contul 267 "Creante imobilizate"

Contul 261 "Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului este cont de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului in corespondenta cu conturile 512, 5124, 5311, 5314, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381;

diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea mecanizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106)

valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761) valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate (664). Soldul contului reprezinta imobilizari financiare sub forma de interese de participare detinute.

Se crediteaza cu:

valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului, cedate (664).

Diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106).

Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente la societati din cadrul grupului.

Contul 262 "Titluri de participare detinute la societati din afara grupului" este folosit pentru evidentierea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului. Este un cont de ACTIV si functioneaza identic cu contul 261 "Titluri de participare" detinute la filialele din cadrul grupului".

Contul 263 "Imobilizari financiare sub forma de interese de participare" este folosit pentru evidentierea titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care societatea le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, este un cont de ACTIV.

Se debiteaza cu:

valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport in corespondenta cu conturile 404, 5121, 5124, 5311, 5314, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381

valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii deividendelor cuvenite din profitul net (761).

Procurarea titlurilor de participare sau a altor titluri se poate face achitandu-se valoarea acestora in momentul achizitionarii, prin banca sau casierie, sau se pot achita partial, valoarea ramasa urmand a fi decontata ulterior.

Evidentierea in contabilitate a valorii ramase se realizeaza folosind contul 269 "Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare" cont de PASIV.

Se crediteaza cu sumele datorate tertilor pentru achizitionarea de imobilizari financiare; se debiteaza cu sumele achitate tertilor pentru imobilizari financiare. Soldul creditor reflecta existenta datoriilor pentru imobilizari financiare.

Exemplificari cu operatii economice privind imobilizarile financiare:

- Achizitionarea titlurilor de participare cu plata integrala: prin banca 30.000.000 lei; prin caserie 1.000.000 lei.

"Titluri de participare detinute    = % 40.000.000

la filiala din cadrul grupului" 5121 "Conturi la banci in lei" 30.000.000

5311 "Casa in lei" 10.000.000

- Achizitionarea titlurilor de participare cu plata partiala: total 50.000.000 lei din care se achita prin banca 30.000.000 lei si se amana plata a 20.000.000 lei.

"Titluri de participare detinute la = % 50.000.000

filiale din cadrul grupului" 5121 "Conturi la banci in lei" 30.000.000

269 "Varsaminte de efectuat pentru 20.000.000

imobilizari financiare"

- Achitarea ulterioara prin banca:

"Varsaminte de efectuat pentru =5121 "Conturi la banci in lei" 2.000.000

imobilizari financiare"

- Intrarea in patrimoniu a titlurilor de participare aduse de actionari in valoare de 1.800.000 lei.

"Titluri de participare detinute la = 456"Decontari cu asociatii 1.800.000

filiale din cadrul grupului" privind capitalul"

Societatea "VENUS" (societate mama) cedeaza societatii MERCUR (societate fiica) un imobil evaluat la 40.000.000 lei in contul unui pachet de actiuni de la aceasta:

"Titluri de participare detinute    = 212 "Cladiri" 40.000.000

la filiale din cadrul grupului"

Societatea comerciala "X" cu activitate "cu gross" cedeaza Societatii comerciale "Y" cu activitate de comert "en detail" un stoc de marfuri in valoare de 120.000.000 lei in scopul obtinerii unui pachet de actiuni care sa-i dea dreptul la dividende de la societatea Y.
"Imobilizari financiare sub forma de = 371 "Marfuri" 120.000.000

Conform AGA de la S.C. "Y" valoarea dividendelor cuvenite S.C. "X" este de 18.000.000 lei; aceasta decide ca ele sa fie reinvestite intr-un nou pachet de actiuni S.C: "Y".

"Imobilizari financiare sub = 761 "Venituri din imobilizari 18.000.000

forma de interese de participare financiare"

Contabilitatea imobilizarilor financiare in creante.

Contabilitatea creantelor se realizeaza cu ajutorul contului 267 "Creante imobilizate" cont de ACTIV.

Se debiteaza cu valoarea imprumuturilor acordate si a garantiilor depuse la furnizori (512); cu valoarea imprumuturilor acordate si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in sistem de leasing financiar; cu diferentele favorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate.

Se crediteaza cu valoarea imprumuturilor si a dobanzilor incasate; cu valoarea dobanzilor facturate de locator (411); cu diferentele de curs valutar nefavorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate (665).

Soldul debitor reprezinta valoarea imprumuturilor acordate tertilor si alte creante imobilizate, neincasate, existente la un moment dat.

Contul 267 se detaliaza in conturi sintetice de gradul II pe tipuri de creante si dobanzile aferente fiecarui tip.

Exemplificari cu operatii economice privind creantele imobilizate:

- S.C. "Andra", acorda un imprumut pe termen lung S.C. "Venus" la care detine un pachet important de actiuni. Valoarea imprumutului se ridica la 10.000.000 lei, dobanda este de 40% pe an, data acordarii 01.

"Creante legate de interesele participatii" =5121 "Conturi la banci in lei" 10.000.000

- La finele exercitiului se inregistreaza dobanda aferenta:

"Dobanzi aferente creantelor     =763 "Venituri din creante 4.000.000

legate de interesele de participare" imobilizate"

- Incasarea dobanzii in contul curent:

"Conturi la banci in lei" =2676 "Dobanzi aferente creantelor 4.000.000

legate de interesele de participare"

Aceasta inregistrare se repeta in urmatorii doi ani.

- S.C. "Andra", acorda un imprumut S.C."Mercur" pentru o perioada de 2 ani; valoarea imprumutului este de 6.000.000 lei; dobanda de 60%, data acordarii 1 iulie.

"Imprumuturi acordate pe termen lung" =5121 "Conturi la banci in lei" 6.000.000

La finele exercitiului se inregistreaza dobanda aferenta:

"Dobanda aferenta imprumuturilor =763 "Venituri din creante 1.800.000

acordate pe termen lung" imobilizate"

Incasarea dobanzii:

"Conturi la banci in lei" =2674 "Dobanda aferente imprumuturilor 1.800.000

acordate pe termen lung"

La finele exercitiului N+1 se repeta aceste 2 operatiuni pentru dobanda pe intregul an de 600.000 lei.

- In exercitiul N+2 se inregistreaza pierderile ce survin in urma falimentului S.C. "Venus".

"Pierderi din creante legate de =2675 "Creante legate de interesele de 10.000.000

participatii" participatii"

- In exercitiul N+2 se inregistreaza rambursarea imprumutului acordat S.C."Mercur":

"Conturi la banci in lei" =2672"Imprumuturi acordate pe 6.000.000

termen lung"

2.10.4. Contabilitatea operatiunilor de leasing

Leasingul este o modalitate de procurare a unor bunuri costisitoare, necesare in activitatea economica in scopul modernizarii mijloacelor de munca.

Relatia intre agentul economic care inchiriaza bunul sau unui alt agent economic, pe o perioada limitata de timp, contra unei sume de bani (rata lunara) are la baza un contract incheiat intre cele doua parti.

Obligatii pe termen lung se nasc in urma incheierii contractului de locatie (chirie sau leasing) a carui obiect il formeaza bunurile detinute de agentul economic cu titlul de imprumut. Contabilitatea trebuie sa raspunda la intrebarea: bunurile respective vor fi sau nu inregistrate in conturile din bilantul imprumutatorului. Raspunsul este dat prin Standardul International de Contabilitate nr. 17, in care se face diferentiere intre locatia financiara si locatia operationala sau de exploatare.

Locatia financiara consta in tratarea locatiei ca o cumparare finantata printr-un imprumut si locatarul se comporta ca si cum ar fi proprietarul bunului, iar la expirarea contractului in majoritatea cazurilor are loc transferarea proprietatii in favoarea locatarului. In acest caz bunul este evidentiat in bilantul locatarului de la data incheierii contractului - in activ, iar in corespondenta in pasiv - provenienta - la imprumuturi si datorii asimilate.

In contabilitatea proprietarului bunul este evidentiat ca o creanta imobilizata asupra locatarului.

Locatia operationala sau de exploatare presupune ca bunul care face obiectul tranzactiei sa ramana evidentiat in bilantul proprietarului; in contabilitatea locatarului fiind evidentiat in conturi de ordine si evidenta. La expirarea contractului de inchiriere, bunul poate sa treaca in proprietatea chiriasului (daca este prevazut in contract) la valoarea reziduala.

Operatiunile de leasing sunt reglementate in economia romaneasca prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 686/25 iunie 1999.

Contabilizarea operatiunilor difera in functie de forma de leasing - (financiar sau operational) - si de calitatea agentului economic - locator (societate de leasing) sau locatar (beneficiar).

In cazul leasingului financiar:

In contabilitatea locatorului:

- Predarea catre beneficiar (locator) a bunului care face obiectul contractului de leasing la valoarea inscrisa in contract:

"Imprumuturi acordate pe termen lung" =2131 "Echipamente tehnologice"

"Dobanda aferenta imprumuturilor =472 "Venituri inregistrate in avans" - Suma

pe termen lung" reprezentand dobanda totala de incasat.

concomitent se inregistreaza in debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic "Bunuri predate in leasing financiar".

In creditul contului 8038 se inregistreaza valoarea ratelor scadente; soldul debitor va reflecta valoarea ratelor ramase de incasat.

- Emiterea facturii pentru incasarea ratelor scadente inclusiv dobanda aferenta:

"Clienti"= %

706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" - Rata scadenta

4427 TVA colectata

267 "Dobanda aferenta imprumuturilor" - Dobanda aferenta ratelor pe termen lung

concomitent - dobanda se inregistreaza la venituri:

"Venituri inregistrate in avans" =706 "Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

- Incasarea ratelor:

"Conturi la banci in lei" =411 "Clienti" - valoarea facturii

concomitent: Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic "Bunuri predate in leasing financiar".

- Cu valoarea ratelor incasate se diminueaza creantele:

"Alte cheltuieli de exploatare" =2673 "Imprumuturi acordate pe termen lung"

La incasarea ultimei rate se consemneaza transferul dreptului de proprietate in baza contractului de vanzare - cumparare.

In contabilitatea locatarului (utilizatorului) se inregistreaza intrarea mijlocului fix si obligatia de plata a ratelor scadente inclusiv dobanda aferenta conform contractului de leasing incheiat.

Imobilizari corporale achizitionate in regim de leasing financiar:

"Echipamente tehnologice"    =167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

In cadrul contului 2131 se deschide un cont analitic intitulat "Imobilizari comerciale detinute in leasing financiar".

Concomitent se inregistreaza dobanda aferenta imprumutului:

"Cheltuieli inregistrate in avans" =1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi

si datorii asimilate"

Bunurile achizitionate in leasing financiar se evidentiaza in contul 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate". In debitul contului se inregistreaza valoarea bunurilor achizitionate in sistem de leasing financiar la valoarea bunului inclusiv dobanda, iar in credit valoarea bunurilor achizitionate si care au devenit proprietatea utilizatorului.

Locatarul calculeaza si inregistreaza lunar amortizarea aferenta bunurilor intrate in unitate in sistem de leasing. Inregistrarea amortizarii:

"Cheltuieli de exploatare privind =281 "Amortizari privind imobilizarile

amortizarile si provizioanele" corporale"

Lunar sau anual (conform contractului) se primeste factura de la locator si se inregistreaza in contabilitate astfel:

% =404 "Furnizori de imobilizari"

"Alte imprumuturi si datorii asimilate"

TVA deductibila

"Dobanzi aferente altor imprumuturi

si datorii asimilate"

Concomitent dobanda se trece pe cheltuieli:

"Cheltuieli privind dobanzile" =471 "Cheltuieli inregistrate in avans"

Credit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea ratelor scadente:

In cazul societatilor de leasing straine cu sediu in strainatate locatarul este obligat conform legislatiei actuale sa inregistreze impozitul pe dobanzi datorat de acesta precum si taxa pe valoarea adaugata, astfel:

"Furnizori de imobilizari" =446 "Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate"

- Inregistrarea achitarii obligatiilor fata de buget si fata de locator:

"Alte impozite, taxe si =5121 "Conturi la banci in lei"

varsaminte asimilate"

"Furnizori de imobilizari" =5121 "Conturi la banci in lei" sau

=5124 "Conturi la banci in devize"

Inregistrarile prezentate se repeta pana la achitarea valorii totale a bunului inclusiv a dobanzii aferente.

La expirarea contractului, o data cu achitarea ultimei rate se consemneaza transferul dreptului de proprietate.

In cazul locatiei operationale inregistrarile privind bunurile se fac ca si la celelalte bunuri inchiriate in conturi de ordine si evidenta; Locatorul calculeaza si inregistreaza lunar amortizarea.

Contabilizarea ratelor si a dobanzii aferente se realizeaza de locator folosind contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" iar de locatar cu ajutorul contului de cheltuieli 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile".

La expirarea contractului transferul de proprietate se inregistreaza la fel ca la orice vanzare de imobilizari, dar la valoarea ramasa a bunului.

Inregistrarile privind operatiunile de leasing in contabilitatea celor doua parti intre care se incheie contractul privind cedarea bunurilor in regim de leasing sunt urmatoarele:

a. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)

- Predarea bunului catre locator (beneficiar) conform contractului de leasing incheiat nu presupune nici o inregistrare in contabilitate. Lunar se calculeaza si se inregistreaza amortizarea aferenta:

"Cheltuieli de exploatare privind =281 "Amortizari privind imobilizarile

amortizarile si provizioanele" corporale"

- Emiterea facturii de catre locatar privind ratele de incasat:

"Clienti" = %

706"Venituri din redevente,

locatii de gestiune si chirii"

4427 "TVA colectata"

Contul 706 poate fi dezvoltat in analitice:

706.01 - venituri din redevente reprezentand amortizarea

706.02 - venituri din redevente reprezentand marja de profit

- Transferarea dreptului de proprietate, daca in contract este prevazut acesta se inregistreaza astfel:

"Debitori diversi" = %

"Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de

capital" Valoarea reziduala

4427 "TVA colectata"

- Scoaterea din patrimoniu a bunurilor vandute:

% =2123 "Echipamente tehnologice"

"Amortizari privind imobilizarile corporale"

"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

b. In contabilitatea locatarului (utilizatorului)

- Preluarea bunurilor in regim de leasing

Debit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" - Valoarea de achizitie a bunului plus marja de profit.

- Primirea facturii de la locator:

% =401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu redeventele, locatiile

de gestiune si chiriile"

"TVA deductibila"

In cazul societatilor de leasing straine cu sediu in strainatate locatarul este obligat conform legislatiei actuale sa inregistreze impozitul pe redevente datorat de acesta, astfel:

"Furnizori"    =446 "Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate"

Achitarea facturii si a impozitului:

"Furnizori" =5121 "Conturi la banci in lei" sau

=5124 "Conturi la banci in devize"

"Alte impozite, taxe si varsaminte =5121 "Conturi la banci in lei"

asimilate"

La transferul dreptului de proprietate (daca aceasta este prevazuta in contract) se inregistreaza:

- locatarul este persoana juridica din Romania:

% =404 "Furnizori de imobilizari" - Valoarea

reziduala

"Echipamente tehnologice"

"TVA deductibila"

- locatorul este persoana juridica cu sediu in strainatate:

"Echipamente tehnologice" =404 "Furnizori de imobilizari"

"TVA deductibila" =5121 "Conturi la banci in lei"

"Furnizori de imobilizari" =446 "Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate" - suma reprezentand

accizele si taxele vamale

2.10.5. Contabilitatea operatiunilor privind activitatea de amanet

Activitatea de amanet este practicata inca din evul mediu, cand persoane aflate in dificultate financiara, isi amanetau bunurile mobile contra unor sume de bani primite pe loc de la camatari, urmand ca la restituirea imprumutului, bunul sa fie inapoiat proprietarului.

In timp, activitatea s-a perfectionat, constituindu-se sub forma unor societati comerciale denumite case de amanet.

Amanetul sau gajul reprezinta "garantia reala care consta in afectarea unui lucru miscator, apartinand debitorului sau altei persoane, pentru garantarea executarii obligatiei, creditorul avand dreptul de a fi platit, in caz de neexecutare, din pretul obtinut prin vanzarea silita a bunului"

Activitatea de amanet presupune relatii economice intre doua persoane: - una juridica - casa de amanet care acorda un imprumut primind in gaj un bun mobil si una fizica sau juridica care primeste imprumutul.

Cele doua persoane sunt, unul fata de celalalt si debitor si creditor in acelasi timp.

Casa de amanet are calitatea de debitor pentru bunul lasat ca amanet pe care trebuie sa-l restituie proprietarului in starea in care l-a primit la inapoierea sumei de bani, si calitatea de creditor pentru suma de bani acordata in schimbul bunului amanetat.

Proprietarul bunului amanetat are calitatea de debitor pentru suma de bani incasata si de creditor pentru bunul lasat ca amanet care trebuie sa-i fie inapoiat in aceeasi stare la restituirea sumei de bani imprumutata.

In contabilitatea caselor de amanet trebuie sa se reflecte drepturile si obligatiile partilor precum si veniturile, cheltuielile acesteia.

Literatura de specialitate contine putine referiri la aceasta tema.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind activitatea de amanet are loc in doua etape:

A - La primirea bunului amanetat si acordarea sumei

B - La restituirea bunului sau valorificarea lui prin vanzare ca urmare a nerestituirii la termen a sumei imprumutate de proprietarul bunului, modalitate prin care casa de amanet isi recupereaza banii.

Veniturile casei de amanet provin din comisionul perceput de la proprietarul bunului in primul caz sau din adaosul comercial in cazul in care bunul este vandut.

In ambele cazuri - pentru comision si adaos comercial - se calculeaza si se varsa la buget taxa pe valoarea adaugata.

Exemplu: O persoana fizica isi amaneteaza colierul din aur pentru un imprumut de 2.000.000 lei. In contractul incheiat cu casa de amanet se precizeaza un comision de 25% si TVA de 19%., deci suma de restituit va fi de 2.595.000 lei.(2.000.000 imprumutul+500.000 comisionul+95.000 TVA)

In baza bonului de primire casa de amanet inregistreaza in:

Debit 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" 2.000.000

In baza registrului de casa se inregistreaza acordarea imprumutului

"Alte creante imobilizate" =5311 "Casa in lei" 2.000.000

In cadrul contului 2677 "Alte creante imobilizate" se tine evidenta analitica pe persoane fizice si pe alte obiecte.

La scadenta pot sa apara mai multe situatii:

a. Proprietarul bunului restituie suma imprumutata conform contractului si isi primeste bunul:

"Casa in lei" = % 2.595.000

2677 "Alte creante imobilizate" 2.000.000

704 "Venituri din lucrari executate si 500.000

servicii prestate"

4427 "TVA colectata" 95.000

Credit 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie" 2.000.000

b. Proprietarul bunului nu restituie suma imprumutata si casa de amanet decide punerea lui in vanzare pentru a-si recupera banii. Determinarea pretului de vanzare cu amanuntul are ca punct de pornire valoarea bunului inregistrata in contul 8033 "Valori materiale primite in pastrare sau custodie"; la care se adauga adaosul comercial si TVA calculata la valoarea integrala a bunului.

Sa presupunem ca pentru colierul de aur casa de amanet calculeaza un adaos comercial de 35%. In acest caz pretul de vanzarea va fi 2.000.000 + 700.000 (2.000.000x35%) + 51000 (2.700.000x19%) = 21000.

Casa de amanet inregistreaza intrarea marfii in gestiunea unitatii prin transformarea creantei in marfa:

"Marfuri" =2677 "Alte creante imobilizate" 2.000.000

Concomitent Credit 8033"Valori materiale primite in pastrare sau custodie" 2.000.000

"Marfuri" = % 1.21000

378 "Diferente de pret la marfuri" 700.000

4428 "TVA neexigibila" 51000

La vanzarea colierului se inregistreaza:

"Casa in lei" = % 21000

707 "Venituri din vanzarea 2.700.000

marfurilor"

4427 "TVA colectata" 51000

Descarcarea gestiunii:

% =371 "Marfuri" 21000

"Cheltuieli privind marfurile" 2.000.000

"Diferente de pret la marfuri" 700.000

"TVA neexigibila" 51000

Rezulta tripla calitate pe care o au casele de amanet ca unitati de credit, consignatii si unitati comerciale.

6. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor

6.1. Particularitati privind calculul amortizarii imobilizarilor

Utilizarea in procesul de exploatare a mijloacelor fixe si a amenajarilor de terenuri duce inevitabil la o pierdere treptata a valorii lor de intrebuintare.

In plus imobilizarile unui agent economic sunt supuse unei uzuri morale cauzata de influenta progresului tehnic.

Analizata din punct de vedere al caracterului ei, deprecierea imobilizarilor, poate fi reversibila, caz in care contabilitatea constituie provizioane sau ireversibila care imbraca forma amortizarii.

Sub aspect economic amortizarea coincide cu cheltuiala exercitiului corespunzatoare "consumului" unei parti din valoarea imobilizarilor. Ea reflecta procesul de esalonare a valorii de intrare (contabila) a imobilizarii pe parcursul intregii sale durate de utilizare.Din punct de vedere financiar, prin amortizare se urmareste asigurarea resurselor banesti necesare pentru inlocuirea imobilizarilor scoase din folosinta sau pentru a cumpara noi imobilizari.

Calcularea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale trebuie sa tina seama de urmatoarele elemente:

- valoarea de intrare a imobilizarilor

- delimitarea elementelor ce fac obiectul amortizarii

- durata normala de utilizare a imobilizarilor

- regimul sau metoda de amortizare utilizata.

Valoarea de intrare (contabila) a fost analizata anterior. Duratele de utilizare normala si regimul de amortizare sunt stabilite si recomandate prin legislatie si se revizuiesc periodic.

Imobilizarile necorporale se amortizeaza intr-o perioada pana la 5 ani, dupa metoda de amortizare lineara in functie de contractele incheiate si de hotararea Adunarii generale a asociatilor respectiv hotararea Consiliului de administratie in cazul regiilor autonome, a societatilor pe actiuni si a SRL-urilor.

Imobilizarile corporale de natura mijloacelor fixe sunt supuse amortizarii diferit in functie de particularitati.

Terenurile, indiferent de provenienta, nu sunt supuse amortizarii. Nu sunt supuse amortizarii lacurile, izlazurile care nu sunt rezultatul unei investitii - plantatiile tinere pana la trecere pe rod.

plantatiile de protectie in primii 5 ani

minele trecute in conservare sau scoase definitiv din functiune

imobilizarile trecute in conservare pe o perioada mai mare de 30 de zile.

Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, izlazurilor, terenurilor se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 10 ani, utilizand regimul de amortizare lineara.

Imobilizarile corporale se amortizeaza de la data punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare. In categoria imobilizarilor supuse amortizarii se includ de asemenea: investitiile efectuate la corporale cu chirie; capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe; investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile.

Amortizarea imobilizarilor se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a acestora si se include in cheltuielile de exploatare.

Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza de catre unitatile care le au in proprietate. Amortizarea aferenta acestora se suporta din redeventa anuala a concesiunii, din chirie sau din cheltuielile de locatie, dupa caz.

Principalele metode de amortizare sunt:

1. Amortizarea lineara

2. Amortizarea degresiva

Amortizarea accelerata

1. Amortizarea lineara consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare, a mobilizarii respective asupra cheltuielilor de exploatare, proportional cu durata normala de utilizare.

Amortismentul liniar imbraca doua forme:

a.       amortizare liniara temporara

b.      amortizare liniara functionala

a. Amortismentul liniar consta in stabilirea cotei medii de amortizare, cota care se aplica asupra valorii contabile a amortizarii, determinandu-se astfel amortizarea anuala. Amortizarea se calculeaza prin aplicarea unei cote medii anuale la valoarea contabila a imobilizarii. Cota medie anuala de amortizare se stabileste in procente, ca raport intre 100 si durata normala de utilizare, exprimata in ani.

Exemplu: un mijloc fix are durata normala de utilizare de 10 ani, valoarea contabila 24.000.000 lei.

Cma = = 10%

Cma-cota medie anuala

Calcularea amortizarii:

Amortizarea anuala 2.400.000 lei

Amortizarea lunara 200.000 lei

Metoda amortizarii functionale sau variabile consta in determinarea amortizarii in functie de utilizarea efectiva a bunului (ore-functionale, km parcursi, ore-zbor). Ea se practica la mijloacele de transport, masini-utilaje si instalatii de lucru, aeronave pentru care durata normala de functionare este stabilita in functie de volumul de prestatii fizice.

Rata de amortizare se determina dupa urmatoarea formula:

in care:

- rata de amortizare

- volumul prestatiilor

in care:

V - valoarea contabila a imobilizarii respective

Q - volumul prestatiilor fizice efective (mii km, ore-functionare).

Duratele de utilizare normala a mijloacelor fixe, exprimate in ani si cotele medii de amortizare ale acestora, exprimate in procente sunt cuprinse in "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificatia mijloacelor fixe si in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale cu completarile ulterioare

. Metoda degresiva consta in recuperarea unei parti mai mari din valoarea imobilizarilor amortizabile la inceputul perioadei de utilizare si scaderea amortizarii pe masura cresterii duratei de folosinta. Aceasta metoda de amortizare are doua variante:

prin aplicarea unei norme de amortizare degresiva la o valoare constanta;

prin aplicarea unei norme de amortizare constanta la o valoare degresiva.

Amortizarea degresiva, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, consta in multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu unul din coeficientii urmatori:

a.       1,5 daca durata normala de utilizare a imobilizarii de amortizat este intre 2 si 5 ani;

b.      2,0 daca durata normala de utilizare a imobilizarii de amortizat este intre 5 si 10 ani;

c.       2,5daca durata normala de utilizare a imobilizarii de amortizat este mai mare de 10 ani.

Aplicarea acestor coeficienti duce la obtinerea cotelor de amortizare degresive corespunzatoare.

In aplicarea metodei degresive se pot intalni doua variante, in functie de caracteristicile mijlocului fix: o varianta care are in vedere numai uzura fizica si o varianta care are in vedere si uzura morala.

Tehnica determinarii amortizarii degresive este urmatoarea:

- In primul an de functionare, amortizarea anuala degresiva se calculeaza aplicand asupra valorii de intrare a mijlocului fix cota de amortizare corespunzatoare. In anii urmatori, amortizarea anuala, se calculeaza prin aplicarea aceleiasi cote de amortizare degresiva asupra valorii ramase de recuperat pana in anul de functionare in care amortizarea anuala rezultata este mai mica sau egala cu amortizarea anuala determinata prin raportul dintre valoarea ramasa de recuperat la numarul de ani de functionare ramasi. Din acel an si pana la expirarea duratei de utilizare se trece la amortizarea lineara. Amortizarea medie anuala va fi obtinuta prin raportarea valorii ramase de recuperat la numarul de ani ramasi.

Exemplu

- valoarea contabila 24.000.000 lei.

- coeficientul de amortizare conform metodei lineare 10%.

- durata normala de utilizare 10 ani.

- coeficient de multiplicare 2; 10x2

- coeficient ce se aplica in amortizarea degresiva 20%.

Valoarea de amortizat

Cota medie anuala %

Amortizarea anuala

Valoarea ramasa de amortizat pe urmatorii ani

Metoda de amortizare accelerata consta in calcularea in primul an a amortizarii prin aplicarea unei cote de amortizare de 50% asupra valorii contabile a imobilizarii urmatori calcularea amortizarii anuale se face dupa metoda lineara prin raportarea valorii ramase la numarul de ani de utilizare.

Exemplu: - acelasi mijloc fix - valoarea contabila 24.000.000 lei, durata normala de utilizare 10 ani.

Anul I 12.000.000 lei

valoarea ramasa: 24.000.000 - 12.000.000 12.000.000 lei

Nr. anilor normali de utilizare 9 (10-1).

Amortizarea anuala 1.33334 lei

6.2.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor

Reflectarea in contabilitate a amortizarii se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" respectiv conturile 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" si 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale". Aceste conturi nu sunt operationale decat la unitatile mici si mijlocii. La unitatile mari ele se desfasoara pe conturi sintetice de gradul II dupa natura imobilizarilor necorporale - contul 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" si pe cele 6 categorii de mijloace fixe contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale". Conturile 280 "Amortizari privind imobilizarile necorporale" si 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" sunt conturi rectificative, conturi de PASIV.

Se crediteaza cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale aflate in folosinta permanenta a unitatii la sfarsitul fiecarei luni, prin includerea acesteia pe cheltuieli de exploatare - contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor".

Se debiteaza cu valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale si corporale iesite din patrimoniul unitatii prin scoaterea din functiune (casare) sau vanzare. Soldul creditor al conturilor reprezinta valoarea amortizarii aferente imobilizarilor necorporale si corporale aflate la un moment dat in proprietatea si folosinta unitatii patrimoniale.

Evidenta analitica se tine pe categorii de imobilizari necorporale si corporale.

Exemplificari de operatii contabile privind amortizarea:

La o societate comerciala se inregistreaza amortizarea lunara a imobilizarilor din dotare in valoare de 000.000 lei, din care aferenta: cheltuielilor de constituire 30.000 lei; cheltuielilor de cercetare - dezvoltare 40.000 lei; alte imobilizari necorporale 100.000 lei; amenajari de terenuri 30.000 lei; constructii 550.000 lei; echipamente tehnologice 1.950.000 lei; aparate si instalatii de masura, control, reglare 75.000 lei; mijloace de transport 225.000 lei.

"Cheltuieli de exploatare privind = % 000.000

amortizarea imobilizarilor"

2801 "Amortizarea cheltuielilor de 30.000

constituire"

2803 "Amortizarea cheltuielilor de 40.000

cercetare si dezvoltare"

"Amortizarea altor imobilizari 100.000

necorporale"

2811 "Amortizarea amenajarilor de 30.000

terenuri"

2812 "Amortizarea constructiilor" 550.000 2813 "Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 2.250.100

instalatiilor de masura, control si reglare"

- Se inregistreaza scaderea din evidenta a imobilizarilor necorporale amortizate complet in valoare totala de 1.200.000 lei astfel: cheltuieli de cercetare-dezvoltare 800.000 lei; cheltuieli de constituire 300.000 lei si programe informatice 100.000 lei.

"Amortizarea cheltuielilor =201 "Cheltuieli de constituire" 300.000

de constituire"

"Amortizarea cheltuielilor =203 "Cheltuieli de dezvoltare" 800.000

de cercetare si dezvoltare"

"Amortizarea altor imobilizari =208 "Alte imobilizari necorporale" 100.000

necorporale"

- Se inregistreaza scoaterea din evidenta a unui cantar amortizat complet si casat in valoare de 1.500.000 lei

"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor =2132 "Aparate si instalatii 1.500.000

de transport, animalelor si plantelor" de masurare, control si reglare"

- Se inregistreaza vanzarea unui autoturism valoarea contabila 50.000.000 lei, amortizat 40.000.000 lei; pret negociat la vanzare 65.000.000 lei.

"Debitori diversi" = % 7583 "Venituri din vanzarea activelor 65.000.000

si alte operatii de capital"

4427 "TVA colectata" 112.350.000

- Scaderea din contabilitate:

% =2138 "Mijloace de transport" 50.000.000

"Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport" 40.000.000

"Cheltuieli privind activele cedate 10.000.000

si alte operatii de capital"

6. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor

Structura provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor

Unele imobilizari existente in patrimoniul unitatii sunt supuse unor deprecieri cu caracter temporar si reversibil. Acestea se stabilesc le finele exercitiului, cu ocazia inventarierii si determina, potrivit principiului prudentei in evaluare, constituirea de provizioane la sfarsitul exercitiului.

Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor au ca scop compensarea pierderilor de valoare previzibile a afecta un element al activului net, iar ca marime reprezinta diferenta dintre valoarea de utilitate (mai mica) si valoarea contabila (mai mare) a activului fix inventariat. Ele se constituie, de regula, pentru imobilizarile neamortizabile: terenuri, fond comercial, imobilizari financiare. Se pot constitui asemenea provizioane si pentru imobilizarile amortizabile, dar numai atunci cand acestea sufera deprecieri exceptionale, iar legislatia financiar - fiscala o permite.

Provizioanele pentru depreciere se constituie pe feluri de imobilizari. Ele sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor" in care sunt cuprinse conturi sintetice de gradul I.

- 290 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale"

- 291 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

- 293 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs"

- 296 "Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare"

Toate aceste conturi sunt conturi de PASIV.

Se crediteaza cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor. Se debiteaza cu sumele corespunzatoare diminuarii sau anularii acelorasi provizioane.

Soldul creditor reflecta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor.

Constituirea provizioanelor se face prin includerea sumelor corespunzatoare pe cheltuieli de exploatare, pe cheltuieli financiare sau pe cheltuieli exceptionale, dupa caz.

In planul de conturi, in grupa 68 se cuprind urmatoarele conturi de cheltuieli care servesc la contabilizarea cheltuielilor privind provizioanele:

"Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor"

"Cheltuieli financiare privind provizioane pentru depreciere"

"Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru depreciere"

Conturile de cheltuieli amintite mai sus se debiteaza cu sumele reprezentand provizioanele constituite.

In exercitiile urmatoare, pe baza unei noi inventarieri a activelor pentru care s-au creat provizioane pot sa apara urmatoarele situatii:

a) daca deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar;

b) daca deprecierea constatata este inferioara provizionului constituit, diferenta se deduce din provizionul constituit si se inregistreaza la venituri, conturile aferente sunt cuprinse in grupa 78 astfel:

- 7813 "Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor"

- 7863 "Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare"

Aceste conturi se crediteaza cu veniturile din provizioane, la anularea sau diminuarea acestora.

Exemplificari de operatii contabile privind provizioanele:

- La un agent economic cu ocazia inventarierii, la sfarsitul anului, se inregistreaza constituirea de provizioane pentru deprecierea urmatoarelor tipuri de imobilizari:

- imobilizari necorporale 100.000 lei

- imobilizari corporale 500.000 lei

- imobilizari in curs 50.000 lei

- imobilizari financiare 200.000 lei

"Cheltuieli de exploatare privind = % 650.000

provizioane pentru deprecierea imobilizarilor"

"Provizioane pentru deprecierea 100.000

imobilizarilor necorporale"

291 "Provizioane pentru deprecierea 500.000

imobilizarilor corporale"

293 "Provizioane pentru deprecierea 50.000

imobilizarilor in curs"

"Cheltuieli financiare privind = 296 "Provizioane pentru deprecierea

provizioane pentru deprecieri" imobilizarilor financiare" 200.000

- In perioada urmatoare de gestiune, se vinde suprafata de teren, la un pret de 1.200.000 lei, care a constituit obiectul provizionului pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Valoarea contabila a terenului vandut este de 900.000 lei.

- Vanzarea terenului:

"Debitori diversi" = % 1.428.000

758 "Alte venituri din exploatare" 1.200.000

4427 "TVA colectata" 228.000

- Trecerea pe cheltuieli a valorii contabile a terenului vandut

"Alte cheltuieli de exploatare" =2111 "Terenuri" 900.000

- Anularea provizionului:

"Provizioane pentru deprecierea =7813"Venituri din provizioane pentru

imobilizarilor corporale" deprecierea imobilizarilor"

La sfarsitul exercitiului urmator se analizeaza provizioanele constituite si se constata urmatoarele:

a)      deprecierea la imobilizarile necorporale este de 80.000 lei (fata de 100.000 lei provizionul); diferenta de 20.000 lei se trece la venituri:

"Provizioane pentru deprecierea =7813"Venituri din provizioane pentru 20.000

imobilizarilor necorporale" deprecierea imobilizarilor"

b) deprecierea imobilizarilor in curs nu s-a produs, iar provizionul constituit in suma de 50.000 lei, cu aceasta destinatie se anuleaza:

"Provizioane pentru deprecierea =7813"Venituri din provizioane pentru 50.000

imobilizarilor in curs" deprecierea imobilizarilor"

c) nivelul deprecierii investitiilor financiare este de 275.000 lei (fata de 200.000 lei constituit); pentru diferenta de 75.000 lei neacoperita din provizionul constituit la sfarsitul anului anterior, se constituie un provizion suplimentar.

"Cheltuieli financiare privind =296 "Provizioane pentru deprecierea 75.000

provizioane pentru deprecieriea imobilizarilor financiare"

imobilizarilor financiareOMFP 306/2002

Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate in Romania de persoane fizice si juridice nerezidente.

Mic dictionar enciclopedic, Ed. Stiintifica si Encicloopedica, 1978, pag. 412.

Margareta Trasca - "Contabilitatea operatiunilor efectuate la casa de amanet" in Tribuna economica nr. 1/1996, pag. 28-30

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2522
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved