Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Problematica si specificul contabilitatii de gestiune

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micProblematica si specificul contabilitatii de gestiune

Definirea contabilitatii de gestiuneDin 1 ianuarie 1993 se aplica contabilitatea dualista: un circuit aferent contabilitatii financiare si un circuit aferent contabilitatii de gestiune.

Contabilitatea financiara furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza in situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatie de fluxuri de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor si politici financiare si note explicative. Aceste situatii prezinta pozitia financiara a intreprinderii, performanta si modificarea pozitiei financiare.

Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor externi (investitorii de capital, creditorii, clientii, institutiile statului, bancile, personalul) si utilizatorilor interni (managerilor) pentru analize financiare.

Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factorilor de productie. Prin contabilitatea de gestiune se determina costul de productie pe produs, lucrare sau serviciu (P, L, S), costul pe centre de responsabilitate, costul diferitelor functiuni, rezultatele analitice (pe produs, lucrare sau serviciu si pe centre). Ea furnizeaza informatii de natura economica exprimate atat in unitati monetare cat si nemonetare (fizice).

Contabilitatea de gestiune are ca obiect:

cunoasterea detaliata a proceselor de alocare a resurselor in interiorul intreprinderii pe centre de responsabilitate si pe produse

metode de transformare a resurselor consumate in rezultate

elaborarea previziunilor avand la baza consumurile trecute putandu-se evalua in timp consecintele activelor viitoare

Contabilitatea de gestiune furnizeaza date care vin sa completeze informatiile din contabilitatea financiara si ele se adreseaza exclusiv managerilor ca beneficiari interni de date.

Rezulta ca contabilitatea de gestiune are ca finalitate furnizarea informatiilor necesare luarii deciziilor de catre manageri avand in fond 2 scopuri:

calcularea costurilor

influentarea comportamentului celor care pot actiona asupra costurilor

Institutul contabilitatii de gestiune american defineste contabilitatea de gestiune astfel: "Procesul de identificare, colectare, analiza, prelucrare, interpretare si transmitere a informatiilor financiare si nefinanciare utilizate de manageri pentru realizarea functiilor de planificare, evaluare si control in cadrul intreprinderii si pentru asigurarea utilizarii si evidentierii corespunzatoare a resurselor acesteia."

Evolutia contabilitatii de gestiune s-a facut in paralel cu metodele de management si contabilitatii de gestiune i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare la:

cresterea calitatii produselor si serviciilor firmei

reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea si livrarea produselor si serviciilor

satisfacerea totala a clientilor

In aceste conditii contabilitatea de gestiune trebuie sa furnizeze date legate de cantitatea de rebuturi, costurile de prelucrare a produselor necorespunzatoare calitativ, costul reparatiilor in perioada de garantie, etc.

Profesorul Mihai Ristea: "Contabilitatea de gestiune este reprezentarea analitica a proceselor interne ale intreprinderilor care produc transformari calitative si cantitative in masa patrimoniului. Informatia construita este destinata administratorilor, ca beneficiari interni, care trebuie sa raspunda la intrebarea cum sa aloce si sa utilizeze resursele intrebuintate de investitori pentru a realiza performanta."

Aceasta definitie scoate in evidenta faptul ca:

- obiectivul contabilitatii de gestiune il reprezinta reflectarea relatiilor interne

- ea trebuie organizata in raport cu cerintele conducerii

- trebuie organizata in raport cu structura intreprinderii

- sa fie supla, simpla si operativa

Concluzie: Se desprind caracteristicile urmatoare:

informatiile furnizate se refera la procese si relatii din interiorul intreprinderii

informatiile sunt destinate utilizatorilor interni (decidenti la diferite nivele ierarhice) pentru orientarea deciziilor si vin sa completeze datele din contabilitatea financiara

organizarea se face in functie de specificul activitatii fiecarei intreprinderi

informatiile furnizate trebuie sa fie actuale, pertinente si obtinute rapid

Obiectivele si sfera de cuprindere

In doctrina contabila vest-europeana sunt evidentiate urmatoarele obiective:

1) cunoasterea costurilor diferitelor functiuni (productie comerciala, administrativa, cercetare-dezvoltare), precum si a costurilor produselor fabricate, inclusiv costul productiei in curs de executie

2) determinarea si analizarea rezultatelor analitice prin compararea pretului de vanzare cu costul de productie

3) determinarea bazelor de evaluare a unor elemente din bilant (pentru stocuri de produse, productia in curs, pentru imobilizari corporale si necorporale realizate prin efort propriu)

4) elaborarea previziunilor privind bugetele de venituri si cheltuieli

5) urmarirea abaterilor de la previziuni pe feluri de abateri si cauze

Sintetizand toate obiectivele de gestiune in unul singur: obtinerea rapida de date exacte, fiabile, clare, adaptabile la diferitele aspecte ale gestiunii curente si utilizarea lor rationala in procesul de luare a deciziilor.

Contabilitatea de gestiune se poate realiza prin optica produsului si a centrului de responsabilitate.

Daca contabilitatea de gestiune se organizeaza pe baza opticii prin produs, dominanta gestiunii este construita pe relatia dintre pretul de uzura si costul produsului: R = Pv - Cp.

Daca contabilitatea de gestiune se organizeaza prin optica centrului de responsabilitate, accentul este pus pe masurarea rezultatului gestiunii centrului ca diferenta intre venituri si cheltuieli.

In Romania, in sfera contabilitatii de gestiune intra urmatoarele probleme:

- inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de fabricatie, etc.

- decontarea productiei

- calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia in curs de executie

In Romania se pune accent pe calcularea costurilor si determinarea rezultatelor analitice.

Contabilitatea de gestiune a fost creata pentru a satisface nevoile informationale interne ale managerilor si ea este conceputa a fi evolutiva, adaptandu-se noilor solicitari de informatii cerute de manageri.

Relatiile dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune

In fond nu exista 2 contabilitati ci este vorba de 2 forme de aplicare ale aceleiasi tehnici care isi propun sa furnizeze informatii diferite (contabilitatea financiara - pentru utilizatori externi, contabilitatea de gestiune - pentru utilizatori interni).

Punctul de plecare in contabilitatea de gestiune il reprezinta preluarea din contabilitatea financiara a cheltuielilor de exploatare care vor fi analizate impreuna cu veniturile de exploatare, de aceea contabilitatea de gestiune mai este numita si contabilitate

Nu sunt incorporate in costuri cheltuielile financiare si cheltuielile extraordinare. Exceptie o fac dobanzile pentru creditele bancare primite de intreprindere cu ciclu lung de fabricatie si care dupa caz pot fi repartizate in costul produselor respective.

Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune se face simultan cu inregistrarea din contabilitatea financiara pe baza acelorasi documente sau pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire ca datele se vor prelua dupa criterii proprii.

CF

→ cheltuieli incorporabile

→ cheltuieli neincorporabile

+ cheltuieli supletive   

CG

Cheltuieli de exploatare

- costul produselor, lucrarilor si al serviciilor

grupa 60

grupa 61

grupa 62

grupa 63

grupa 64

- costul perioadei

grupa 65

+ contul 681

uneori + contul 666

Inregistrarea cheltuielilor in CG se face simultan cu inregistrarile din CF cu deosebirea ca datele se vor prelucra dupa criterii proprii.

Ex

CF

CG

641 = 421 100.000.000

% = 901 100.000.000

50.000.000 921 "CAB"

-produsul A

-produsul B

20.000.000 922 "CAA"

-atelier nec.

-centrala de apa

20.000.000 923 "CIP"

-sectia 1

-sectia 2

924 "CGA"

925 "CD"

Daca CF urmareste cheltuielile si veniturile dupa natura lor, pe feluri de cheltuieli si venituri, CG urmareste cheltuielile si veniturile dupa destinatie, pe activitati, pe sectii, pe faze de favbricatie, pe centre de cost, pe centre de profit, etc.

Cheltuielile de exploatare si, in anumite cazuri, cheltuielile cu dobanzile (la intreprinderile cu ciclu lung de fabricatie) preluate din CF se vor regasi in CG fie in costul bunurilor, fie in costul perioadei.

∟ - costul de achizitie al bunurilor intrate

- costul de productie sau de prelucrare a stocurilor

- costul complet

CG, in vederea calcularii costurilor, grupeaza cheltuielile de exploatare

a)     in functie de posibilitatea identificarii pe obiecte de calculatie in:

- cheltuieli directe

- cheltuieli indirecte

- cheltuieli generale de administratie

- cheltuieli de desfacere

b)    in functie de gradul de variabilitate in:

- cheltuieli variabile

- cheltuieli fixe

Pentru calculatia costurilor de productie, CG are in vedere:

- cheltuielile directe

- cheltuielile indirecte, respectiv

- cheltuielile de regie a sectiei variabile

- cheltuielile de regie a sectiei fixe aferente gradului de ocupare a capacitatii de productie

In costul de produs nu trebuie incluse urmatoarele elemente care vor fi tratate ca si costurile perioadei in care au survenit:

pierderile de materiale, manopera peste limitele normal admise

Ex

In CF: 601 = 301 300.000

+

301 = 601 (in caz ca avem + la inventar)

-

cheltuielile de depozitare cu exceptia cazurilor cand astfel de costuri sunt necesare in procesul de productie pentru trecerea intr-o faza noua de fabricatie

cheltuielile generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si la locul in care se gasesc in prezent

cheltuielile de desfacere

cheltuielile indirecte fixe (regia fixa de sectie) aferente gradului de neocupare a capacitatii de productie

CG ia in considerare in plus fata de CF si le adauga in costul produselor, cheltuielile supletive:

cheltuielile cu remunerarea intreprinzatorului si a membrilor lui de familie

cheltuielile cu remunerarea capitalului propriu

diferenta dintre amortismentul economic si cel fiscal

cota parte din cheltuielile de intretinere a autoturismului daca acesta este folosit si in interesul firmei

Un alt aspect care trebuie avut in vedere cand ne referim la relatia dintre CG si CF este orizontul de timp luat in considerare. Astfel, CF a fost conceputa si proiectata ca fiind ritmata pe durata unui exercitiu financiar (anul calendaristic). CG este astfel conceputa incat sa determine costurile, veniturile si rezultatul unui ciclu de exploatare (1 luna, mai multe luni, peste 1 an).

In al treilea rand, CF are adoptat un limbaj normalizat adaptat cerintelor directivelor europene si standardelor europene asigurand un limbaj international normalizat in domeniul afacerilor. CG adopta un limbaj apropiat de cel tehnic si familiar celor din interioerul intreprinderii pentru ca se refera la costurile generate de diferite faze de fabricatie astfel ca vocabularul este mai precis si de natura tehnica.

In concluzie, CF se subordoneaza unor restrictii de natura juridica si fiscala. Deci unor restrictii formale, pe cand CG se subordoneaza unor restrictii de ordin tehnic si economic (restrictii de fond).

Beneficiulcontabil    ≠ Beneficiulfinanciar

Beneficiulfinanciar    = Beneficiulcontabil + Cheltuielile nedeductibile - Cheltuielile deductibilePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1244
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved