Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR ACORDATE RECIPROC INTRE INSTITUTIILE DE CREDIT

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR ACORDATE RECIPROC INTRE INSTITUTIILE DE CREDIT

Necesitatea mentinerii unei inalte capacitati de creditare presupune in anumite perioade, obtinerea de lichiditati pe baza imprumuturilor intre componentele sistemului bancar. In functie de banca ce acorda imprumuturile, acestea pot fi:a)         imprumuturi de refinantare a activitatii bancare acordate reciproc intre bancile comerciale;

b)          imprumuturi de refinantare acordate de BNR.

Evidenta contabila a imprumuturilor intre bancile comerciale se realizeaza diferit, dupa cum bancile pot fi debitoare sau creditoare cu ajutorul conturilor din GRUPA 14 CREDITE SI IMPRUMUTURI INTERBANCARE.

In cazul bancilor debitoare, care primesc imprumutul, contabilitatea se tine cu ajutorul contului 142 "Imprumuturi primite de la institutiile de credit". Contul se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II, in functie de criteriile de clasificare a imprumuturilor:

1421 "Imprumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit" - evidentiaza imprumuturile primite de la institutii de credit, in baza unei conventii/contract, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare;

1422 "Imprumuturi la termen primite de la institutii de credit" - evidentiaza imprumuturile primite de la institutii de credit, in baza unei conventii/contract, pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare;

1423 "Imprumuturi financiare primite de la institutii de credit" - evidentiaza imprumuturile primite de la institutii de credit nerezidente ai caror beneficiari finali sunt institutii nefinanciari rezidente (imprumuturi primite cu durata mai mare de un an pentru finantarea importurilor si care se determina in functie de data primirii fondurilor si data rambursarii definitive a acestora);

1427 "Datorii atasate si sume de amortizat" - evidentiaza datoriile atasate si sumele de amortizat, aferente imprumuturilor primite de la institutii de credit;

14271 "Datorii atasate" - evidentiaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta imprumuturilor primite de la institutii de credit;

14272 "Sume de amortizat" - alte sume aferente imprumuturilor primite de la institutii de credit, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane platite/incasate in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Contul 142 "Imprumuturi primite de la institutiile de credit" este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu valoarea imprumuturilor primite de la alte banci comerciale si cu diferentele nefavorabile din reevaluarea creditelor in valuta.

Se debiteaza cu valoarea imprumuturilor rambursate bancilor comerciale si cu diferentele favorabile din reevaluarea creditelor in valuta.

Soldul creditor reflecta imprumuturile de rambursat catre alte institutii de credit.

Imprumuturile primite sunt generatoare de dobanzi, care reprezinta datorii atasate si in acelasi timp o cheltuiala cu dobanzile inregistrate in contul de cheltuieli 6014 "Dobanzi la imprumuturile de la institutiile de credit".

Contul 1427 - "Datorii atasate" este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu dobanda calculata si neajunsa la scadenta, in corespondenta cu debitul contului 6014 "Dobanzi la imprumuturile de la institutiile de credit".

Se debiteaza cu dobanzile platite in corespondenta cu creditul conturilor: 111 "Cont curent la BNR", 121 - "Cont corespondent la banci (nostro)", 122 - "Cont corespondent al bancilor (loro)".

Soldul creditor reprezinta dobanzile calculate si neachitate.

Principalele operatii care se inregistreaza in contul 142 "Imprumuturi primite de la institutiile de credit" sunt urmatoarele:

imprumut primit de la alta societate bancara prin intermediul caselor de compensatie sau prin intermediul contului de corespondent:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)"

142 "Imprumuturi primite de la institutiile de credit"

dobanda datorata neajunsa la scadenta:

6014 "Dobanzi la imprumuturile de la institutiile de credit"

1427 "Datorii atasate"   

rambursarea ratei scadenta si achitarea dobanzii prin intermediul caselor de compensatie sau prin intermediul contului de corespondent:

142 "Imprumuturi primite de la institutiile de credit"

1427 "Datorii atasate"   

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)"

Pentru bancile creditoare, evidenta contabila se tine cu ajutorul contului 141 "Credite acordate institutiilor de credit", cont de activ, deoarece acordarea creditelor reprezinta un plasament pentru bancile comerciale. Contul se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II, in functie de scadenta:

1411 "Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit"- evidentiaza creditele acordate institutiilor de credit, in baza unei conventii/contract, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare;

1412 "Credite la termen acordate institutiilor de credit" - evidentiaza creditele acordate institutiilor de credit, in baza unei conventii/contract, pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare;

1413 "Credite financiare acordate institutiilor de credit" - evidentiaza creditele acordate institutiilor de credit nerezidente, ai caror beneficiari finali sunt institutii nefinanciare nerezidente (credite cumparator a caror durata este mai mare de un an, determinata in functie de data punerii la dispozitie a fondurilor si data rambursarii definitive a acestora);

1417 "Creante atasate si sume de amortizat" evidentiaza creantele atasate si sume de amortizat, aferente creditelor acordate institutiilor de credit, respectiv:

14171 "Creante atasate" evidentiata dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor acordate institutiilor de credit;

14172 "Sume de amortizat" evidentiaza alte sume aferente creditelor acordate institutiilor de credit, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Contul 141 "Credite acordate institutiilor de credit", cont cu functie contabila de activ, se debiteaza cu valoarea creditelor acordate altor banci si cu diferentele favorabile din reevaluarea creditelor in valuta. Se crediteaza cu valoarea creditelor rambursate la scadenta si cu diferentele nefavorabile din reevaluarea creditelor in valuta. Soldul     final debitor reflecta creditele acordate si nerambursate.

Contul 1417 "Creante atasate" este un cont de activ. Se debiteaza cu dobanzile calculate si neajunse la scadenta aferente creditelor acordate. Se crediteaza cu dobanzile incasate. Soldul final poate fi debitor reflectand dobanzile de incasat neajunse la scadenta.

Principalele operatii care se inregistreaza in contul 141 "Imprumuturi acordate institutiilor de credit" sunt urmatoarele:

imprumut acordat unei alte institutii de credit prin intermediul caselor de compensatie sau prin intermediul contului de corespondent:

141 "Imprumuturi acordate institutiilor de credit"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

dobanda de incasat neajunsa la scadenta:

1417 "Creante atasate si sume de amortizat"

7014 "Dobanzi de la creditele acordate institutiilor de credit"

incasarea ratei scadenta si a dobanzii prin intermediul caselor de compensatie sau prin intermediul contului de corespondent:

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

141 "Imprumuturi acordate institutiilor de credit"

1417 "Creante atasate si sume de amortizat"

Exemplu:

O banca comerciala obtine de la o alta societate bancara, un imprumut pe termen de trei luni de 600 milioane lei. Imprumutul s-a acordat la 1 mai si se ramburseaza in rate egale la 1.VI, 1.VII, 1. VIII. La rambursarea fiecarei rate scadente se achita si dobanda care este de 30% pe an. Inregistrati in contabilitate operatiunile aferente.

Rezolvare

TABLOUL DE RAMBURSARE (mil. lei)

Luna

Valoarea de rambur-sare

Rata rambur-sata

Valoarea ramasa de rambursat

Dobanda

Valoarea rambur-sata

1.V

1.VI

1.VII

1.VIII

a) Contabilitatea acordarii imprumutului:

La banca debitoare:

Data: 1.V

Imprumut primit de la alta societate bancara:

111 "Cont curent la BNR" - analitic sediul secundar -

1422 "Imprumuturi primite de la alte banci - analitic banca creditoare -

600 mil.

La banca creditoare:

Data: 1.V

Imprumut acordat altei societati bancare:

1412 "Imprumuturi acordate altei banci - analitic banca debitoare -

111 "Cont curent la BNR"    - analitic banca creditoare -

600 mil.

b) Contabilitatea rambursarii imprumutului:

La banca debitoare:

Data: 31.V

1) Se inregistreaza dobanda datorata neajunsa la scadenta:

6014 "Dobanzi la imprumuturile la termen"

1427 "Datorii atasate"    - analitic banca creditoare -

15 mil.

Data: 1.VI

2) Se ramburseaza rata scadenta si dobanda:

1422 "Imprumuturi primite de la alte banci

1427 "Datorii atasate"   

111 "Cont curent la BNR"

215 mil.

200 mil.

15 mil.

Data: 30.VI

3) Se inregistreaza dobanda datorata neajunsa la scadenta:

6014 "Dobanzi la imprumuturile la termen"1427 "Datorii atasate"    - analitic banca creditoare -

10 mil.

Data: 1.VII

4) Se ramburseaza rata scadenta si dobanda:

1422 "Imprumuturi primite de la alte banci

1427 "Datorii atasate"   

111 "Cont curent la BNR"

210 mil.

200 mil.

10 mil.

Data: 31.VII

5) Se inregistreaza dobanda datorata neajunsa la scadenta:

6014 "Dobanzi la imprumuturile la termen"

1427 "Datorii atasate"    - analitic banca creditoare -

5 mil.

Data: 1.VIII

6) Se ramburseaza rata scadenta si dobanda:

1422 "Imprumuturi primite de la alte banci

1427 "Datorii atasate"   

111 "Cont curent la BNR"

205 mil.

200 mil.

5 mil.

La banca creditoare:

Data: 31.V

1) Se inregistreaza dobanda aferenta neajunsa la scadenta:

1417 "Creante atasate"   

7014 "Dobanzi la creditele acordate bancilor"

15 mil.

Data: 1.VI

2) Se incaseaza rata si dobanda la scadenta:

111 "Cont curent la BNR"

1412 "Imprumuturi acordate altor banci

1417 "Creante atasate"   

215 mil.

200 mil.

15 mil.

Data: 30.VI

3) Se inregistreaza dobanda aferenta neajunsa la scadenta:

1417 "Creante atasate"   

7014 "Dobanzi la creditele acordate bancilor"

10 mil.

Data: 1.VII

4) Se incaseaza rata si dobanda la scadenta:

111 "Cont curent la BNR"

1412 "Imprumuturi acordate altor banci

1417 "Creante atasate"   

210 mil.

200 mil.

10 mil.

Data: 31.VII

5) Se inregistreaza dobanda aferenta neajunsa la scadenta:

1417 "Creante atasate"   

7014 "Dobanzi la creditele acordate bancilor"

5 mil.

Data: 1.VIII

6) Se incaseaza rata si dobanda la scadenta:

111 "Cont curent la BNR"

1412 "Imprumuturi acordate altor banci

1417 "Creante atasate"   

205 mil.

200 mil.

5 mil.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1120
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved