Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA REZERVELOR AGENTILOR ECONOMICI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA REZERVELOR AGENTILOR ECONOMICI1. STRUCTURA REZERVELOR AGENTILOR ECONOMICI

Rezervele reprezinta surse ale societatilor comerciale constituite, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, din profitul obtinut.

Ele se mai numesc si profituri capitalizate si au rolul de a conserva capitalul social.

Rezervele reprezinta surse capitalizate, la dispozitia unitatii, constituite pe baza rezultatelor pozitive obtinute in activitatea desfasurata

In rezerve se cuprind:

  • rezerve legale = se constituie, potrivit legii in vigoare si sunt destinate protejarii capitalului social. Se constituie din profitul net, la sfarsitul anului financiar, maxim 20 %, minim 5% pe an, la valoarea capitalului social, si sunt destinate acoperirii eventualelor pierderi din anii precedenti;
  • rezerve pentru actiuni proprii =    se constituie pe baza adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, in anii in care rezultatul exercitiului ese pozitiv, se folosesc pentru acoperirea unor pierderi rezultate in urma vanzarii actiunilor proprii sub valoarea de emisiune a actiunilor.
  • rezerve statutare    sau contractuale = se constituie in baza clauzelor existente in actul constitutiv al societatii, cu scopul de a tempera dorinta actionarilor pentru incasarea de dividende mari in dauna unor obligatii mai importante ale societatii, se constituie din profitul net, la sfarsitul anului financiar, se utilizeaza pentru majorarea capitalului social.
  • alte rezerve = se constituie pe baza adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, in anii in care rezultatul exercitiului ese pozitiv, se folosesc pentru finantarea unor investitii de relansare, cat si pentru acordarea unor dividende in anii in care valoarea profitului este mica sau unitatea isi incheie activitatea cu pierderi sau pentru cresterea capitalului social.

CONTURI UTILIZATE IN VEDEREA INREGISTRARII OPERATIUNILOR PRIVIND REZERVELE

Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind fondurile agentilor economici se folosesc urmatoareler conturi:

106 "Rezerve"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: rezerva din reevaluare trecuta la rezerve; profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve; profitul net realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve; primele de capital trecute la rezerve; diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice.

In debitul contului se inregistreaza: rezervele destinate majorarii capitalului social potrivit legii; diferenta dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice; rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente.

Soldul creditor al contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve, folosind Contul 106 "Rezerve" care este un cont sintetic de gradul I si care se detaliaza pe 4 conturi sintetice de gradul II, si anume:

  • 1061 "Rezerve legale"
  • 1062 "Rezerve pentru actiuni proprii"
  • 1063 "Rezerve statutare sau contractuale"
  • 1068 "Alte rezerve"

101 "Capital social"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului social subscris si varsat in natura si/sau in numerar de actionarii sau asociatii unei societati, precum si majorarii sau reducerii capitalului potrivit leg

Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe actionari sau asociati evidentiindu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise sau varsate.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: capitalul social subscris de actionari sau asociati in natura si/sau in numerar, capitalul majorat prin subscriptie sau emisiune de noi actiuni, precum si capitalul preluat in urma operatiilor de fuziune prin absorbtie cu alte persoane juridice; rezervele destinate majorarii capitalului ; primele legate de capital, incorporate in acesta..

In debitul contului se inregistreaza: pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul; reducerea capitalului ca urmare a anularii actiunilor proprii rascumparate.

Soldul creditor al contului reprezinta capitalul social subscris, varsat/nevarsat.

Contul este un cont sintetic de gradul I ce se detaliaza pe doua conturi sintetice de gradul I:

  • 1011 Capital subscris nevarsat
  • 1012 Capital subscris varsat

104 "Prime legate de capital"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie a obligatiunilor in actiuni.

Este un cont de pasiv.
In creditul contului se inregistreaza valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital si/sau din conversia obligatiunilor in actiuni;

In debitul contului se inregistreaza: primele legate de capital incorporate in acesta; primele de capital transferate la rezerve.
Soldul creditor al contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

117 "Rezultatul reportat"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent a caror repartizare a fost amanata de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

Este un cont bifunctional.

In debitul contului se inregistreaza: pierderile contabile ale exercitiilor precedente acoperite din profitul exercitiului curent; pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite din rezerve; pierderile realizate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social; profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat; rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile.

In creditul contului se inregistreaza:pierderile contabile realizate in exercitiul precedent; profitul net realizat in exercitiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariatilor la prifit, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor; rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile.

Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

121 "Profit si pierderi"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului

Este un cont bifunctional.

In creditul contului se inregistreaza: la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7; pierderea contabila reportata.

In debitul contului se inregistreaza: la sfarsitul perioadei (luna), soldul debitor al conturilor de cheltuieli; profitul net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat; profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinat

Soldul creditor reprezinta profitul realizat, daca veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizata, daca cheltuielile depasesc veniturile.

129 "Repartizarea profitului"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent

Contabilitatea analitica se tine pe destinatiile profitului, stabilite potrivit leg

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: rezervele constituite din profitul realizat in exercitiul curent; acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile precedente din profitul realizat in exercitiul curent; sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit,dividende, varsaminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare.

In creditul contului se inregistreaza profitul net realizat in exercitiul precedent, care a fost repartizat pe destinatii legaledestinat repartizar

Soldul debitor al contului reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs.

211 ,,Terenuri si amenajari de terenuri' .
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (racordarea
lor la sistemul de alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: valoarea terenurilor achizitionate, a celor reprezentand aport la capital; valoarea terenurilor trimite cu titlu gratuit si a celor primite in regim de leasing financiar ; valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu;

valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor.
In creditul contului se inregistreaza: valoarea terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri cedate, amortizate; valoarea terenurilor aportate, retrase; valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor;valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale;

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al amenajarilor de terenuri.

212 ,,Constructii'

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii constructiilor

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea constructiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit. aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar; valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor; valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta; valoarea constructiilor distruse de calamitati; valoarea constructiilor aportate si retrase; valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar; valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor; valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societal comerciale.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea constructiilor existente.

213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii'

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar; valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului; valoarea cresterii rezultate din reevaluare.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate sau scoase din evidenta; valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor aportate retrase; valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cedate in regim de leasing financiar; valoarea descresterii rezultate din reevaluare.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor, existente.

214 ,,Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale'

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii mobilierului, aparaturii birotice echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar; valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite

proprietarului;    valoarea cresterii rezultate din reevaluare.

In creditul se inregistreaza: valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate sau scoase din evidenta; valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati; valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate sj retrase; valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar; valoarea descresterii rezultate din reevaluare.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice,echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

261 'Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului'
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului.
Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al filialelor din cadrul grupului; diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate; valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.
In creditul contului se inregistreaza: valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la filiale din cadrul grupului, cedate; diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate.
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea titlurilor de participare existente la societati din cadrul grupului.

262 'Titluri de participare detinute la societati din afara grupului'
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.
Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: valoarea titlurilor de participare dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social al societatilor din afara grupului; diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate; valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.
In creditul contului se inregistreaza: valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute la societati din afara grupului, cedate; diferenta dintre valoarea titlurilor cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau mijloacelor fixe respectiv valoarea terenurilor aportate.
Soldul debitor al contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului.

263 'Imobilizari financiare sub forma de interese de participare'
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care persoana juridica le detine in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile.
Este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza: valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport; valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.
In creditul contului se inregistreaza valoarea cheltuielilor privind titlurile cedate.
Soldul debitor al contului reprezinta imobilizarile financiare sub forma de interese de participare detinute.

3 OPERATIUNI CONTABILE PRIVIND REZEVELE AGENTILOR ECONOMICI

inregistrarea, constituirii rezervelor legale din profitul net realizat in exercitiul curent conform procesului-verbal AGA se face cu articolul contabil:

129

Repartizarea profitului

Rezerve legale

inregistrarea constituirii rezervelor legale din profitul net realizat in exercitiile precedente, virat la rezerve, conform procesului-verbal AGA se face cu articolul contabil:

117

Rezultatul reportat

Rezerve legale

inregistrarea trecerii primelor de emisiune la rezerve, se face cu articolul contabil:

1068

Prime de emisiune sau de aport

Alte rezerve

inregistrarea diminuarii rezervelor ca urmare a cresterii capitalului social, se face cu articolul contabil:

106

Rezerve

Capital social subscris varsat

inregistrarea diminuarii rezervelor ca urmare a acoperirii pierderilor realizate in exercitiul precedent, se face cu articolul contabil:

106

Rezerve

Profit si pierderi

inregistrarea diminuarii rezervelor ca urmare a acoperirii pierderii reportate din exercitiile precedente, se face cu articolul contabil:

106

 

Rezerve

Rezultatul reportat

mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care fac obiectul participarii in natura la capitalul social

al altei persoane juridice, se face cu articolul contabil:

%

261

Titluri de participare detinute la filiale

din cadrul grupului

Titluri de participare detinute la societati

din afara grupului

263

Imobilizari financiare sub forma de

interese de parti

=

106

Rezerve

- inregistrarea primirii titlurilor ca urmare a participarii in natura la capitalul social al altei

societati, se face cu articolul contabil:

261

Titluri de participare detinute la filiale

din cadrul grupului

=

%

211

Terenuri

212

Constructii

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport,

animale si plantatii
214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

protectie a valorilor umane si materiale si

alte active corporale

- inregistrarea diferentei dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor, care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul social al altei persoane juridice, se face cu articolul contabil:

106

Rezerve

=

%

261

Titluri de participare detinute la filiale

din cadrul grupului

Titluri de participare detinute la societati

din afara grupului

263

Imobilizari financiare sub forma de

interese de partiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1086
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved