Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTROLUL FINANCIAR CONTABIL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTROLUL FINANCIAR CONTABIL

I

Controlul financiar - contabil reprezinta un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii.Controlul financiar (CF):

Ø      este necesar managementului firmei

Ø      este un instrument de conducere

Ø      un mijloc de cunoastere a calitatii si de corectare a unor erori

Scopul controlului este acela de a lua la timp unele decizii de aceea CF reprezinta un un mijloc de prevenire a faptelor ilegale de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare pentru intrarea in legalitate.

Obiectul controlului este de a rezolva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele, pentru a le remedia si a le evita in viitor.

CF serveste:

Ø      intereselor statului in realizarea politicii sale pe termen lung in domeniul economic

Ø      intereselor agentilor economici prin actiunea de prevenire a unor situatii de disfunctionalitate, in procese de gestionare patrimoniala si de remediere a unor abateri de la prevederile legale.

Sfera de actiune este foarte larga atat sub forma de control financiar propriu (preventiv si de gestiune), cat si sub forma controlului fiscal.

Functiile specifice controlului financiar:

functia de prevenire (de preintampinare) a producerii unor deficiente sau pagube.

functia de constatare (corelata cu cea de corectare in cazul in care apar unele dereglari). Controlul financiar isi aduce o contributie la verificarea modului cum sunt indeplinite deciziile manageriale.

functia de cunoastere atat la sfarsitul unei perioade de gestiune, cat si a modului de desfasurare a activitatii.

functia recuperative consta in actiunea de descopeire si recuperare a pagubei si luarea de masuri fata de cei vinovati.

functia educativa.

Formele controlului financiar:

Dupa momentul in care se exercita:

anticipat sau preventiv pentru preintampinarea oricarei deficiente

operativ - curent (concomitent) asigura cunoasterea operativa, zi de zi a modului cum se gestioneaza patrimoniul. Se suprapune cu activitatea de conducere

ulterior (postoperativ) se exercita dupa ce au avut loc activitatile economico- financiare

Dupa modul de corelare a controlului cu interesele pentru care este organizat si exercitat:

CF al statului (control fiscal)

CF propriu al agentilor economici

Documentele contabile (primare, registrele de evidenta contabila, situatiile financiare)

reprezinta obirectul dar si sursa de informatii pentru CF

sunt supuse unui control: al formei si al fondului

II

Metodologia de efectuare a controlului financiar

Metoda CF:

momentul esential al procesului de control il constituie comparatia

metodologia controlului se traduce printr-o interferenta a procedeelor si mijloacelor utilizate

metoda CF exprima actiunea de cunoastere si presupune utilizarea unor procedee de control specifice, care la randul lor impun folosirea de tehnici sau instrumente de control adecvate

Procedee:

Studiul general prealabil - face posibila cunoasterea elementelor esentiale si specifice ale activitaii ce urmeaza a se controla si pe baza acestora orienteaza actiunea de organizare si exercitare in continuare a muncii de control asupra obiectivelor care necesita atentie sporita

Controlul documentar contabil

poate fi atat preventiv cat si ulterior

este procedeul de stabilire a realitatii, legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economico - financiare, prin examinarea documentelor primare si centralizatoare, a inregistrarilor in evidenta contabila, a situatilor contabile si bilanturilor

Tehnici ale controlului documentar :

a.      Controlul cronologic - se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor

b.      Controlul invers cronologic

se exercita de la sfarsitul spre inceputul perioadei de control

se incepe cu controlul celor mai recente operatii si documente si se continua de la prezent spre trecut

se foloseste atunci cand la constatarea unei abateri este nevoie sa se stabileasca momentul cand aceasta s-a produs

c.      Controlul sistematic (pe probleme) - presupune gruparea documentelor pe tipuri de operatii: controlul salariilor, al aprovizionarii, al trezoreriei

d.      Controlul reciproc - consta in cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor documente sau evidente cu continut identic insa diferite ca forma, pentru aceleasi operatii sau operatii diferite, insa legate reciproc

e.      Controlul incrucisat - consta in confruntarea tuturor exemplarelor unui document, existente la unitatea controlata si la alte unitati cu care s-au facut decontari

f.        Balanta analitica de control

g.      Balanta sintetica de control

h.      Calculul de control

i.        Comparatia de control

Controlul faptic - procedeu de stabilire a realitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti

Tehnici:

a.      Inventarierea

b.      Expertiza tehnica si analiza de laborator

c.      Observarea directa

d.      Inspectia fizica

Controlul total sau prin sondaj - Controlul total: cuprinde toate operatiile din cadrul obiectivelor stabilite si pe intreaga perioada supusa controlului. Datorita volulmului mare de munca nu se foloseste intotdeauna. Controlul prin sondaj: cerceteaza cele mai representative documente si operatii.

Analiza economico financiara

Etapele organizarii si exercitarii controlului financiar

  1. Elaborarea programului de control:

principalul instrument de lucru pentru personalul cu atributii de control financiar

se face programarea obictivelor supuse controlului

se stabilesc formele de control in functie de obiectul de activitate al unitatii controlate

se stabilesc termenele de finalizare

programul de control urmeaza a fi transmis subunitatilor care desfasoara controlul

  1. Pregatirea actiunii de control

etapa premergatoare efectuarii propriu-zise de verificare

trebuie insusita legislatia care reglementeaza activitatea ce face obiectul controlului

se recurge la culegerea de informatii, respective cunoasterea unitatii ce urmeaza a fi controlata

  1. Efectuarea controlului financiar contabil

obiectivele de control sunt adaptate particularitatilor si conditiilor specifice ale activitatii controlate

se stabileste ansamblul documentelor si evidentelor ce urmeaza a fi controlate

se selecteaza si se stabilesc procedeele si tehnicile pot fi aplicate

se recurge la efectuarea controlului documentelor sau controlului faptic, in urma caruia apar deficiente

se fac explicatii scrise de la persoanele raspunzatoare

  1. Stabilirea raspunderilor
  2. Intocmirea actelor de control

se intocmeste proces verbal de control sau proces verbal de constatare si sanctionare a contrventiilor, notele de constatare si rapoartele de control

  1. Valorificarea constatarilor

se face in timpul controlului prin dispunerea unor masuri operative, dar mai ales dupa incheierea controlului cand sunt emise dispozitiile obligatorii in vederea recuperarii pagubelor

recuperarea pagubelor se face prin obtinerea titlurilor executorii asupra sumelor de incasat (angajamentul de plata scris, decizia de imputare, dispozitia judecatoreasca, titlul executoriu notarial)

III Organizarea si exercitarea activitatii de control financiar

Controlul financiar al statului intra in sfera de actiune a executivului Controlul financiar al statului se organizeaza si se exercita de catre    Ministerul Economiei si Finantelor care indeplineste, potrivit legii 30/1991 urmatoarele atributii:

Ø      controleaza utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general

Ø      verifica folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar contabile in activitatea societatiilor cu capital de stat

Ø      verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de actele de constituire a societatiilor comerciale, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat

Controlul financiar contabil exercitat de Garda Financiara

Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efecte evaziunea si frauda fiscala.

In indeplinirea atributiilor ce le revin, comisarii Garzii Financiare au dreptul sa:

sa efectueze controale in spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se comercializeaza bunuri ori se defasoara activitati

sa verifice respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice

sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative

sa dispuna masuri cu privire la confiscarea bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita

sa constate acte si fapte care au ca efect evaziunea si frauda fiscala

sa opreasca mijloace de transport, in conditiile legi, pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor

Controlul efectuat de catre Autoritatea Nationala a Vamilor

Atributii:

aplica in domeniul vamal masuri specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia in domeniul vamal

organizeaza, controleaza si indruma activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine

urmareste si supravegheaza respectarea legislatiei vamale

ia masuri de prevenire si combatere a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal

participa la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal

are dreptul sa verifice atat in momentul vamuirii cat si ulterior la vama sau la sediul importatorului

in momentul vamuirii se face un control documentar si unul fizic

verifica modul de acordare a liberului de vama

controlul vamal ulterior se exercita pe o perioada de 5 ani si este un control documentar

Controlul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Controlul se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului in urma transmiterii acestuia a unui aviz de instiintare insotit de un extras din Cartea drepturilor si obligatiilor

Controlul fiscal exercitat de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.

Organizarea controlului financiar la agentii economici

Controlul preventiv se organizeaza la ministere, departamente, organe centrale si locale de stat precum si la regiile autonome, societatile comerciale si asociatii. Se exercita de catre conducatorul compartimentului financiar contabil care are si sarcina exercitarii acestei activitatii.

Operatiuni si documente:

fac obiectivul unei decizii

practic documentele sunt prezentate in vederea acordarii de viza de catre conducatorul compartimentului financiar contabil care prin semnare, prin acordarea vizei isi asuma raspunderea in legatura cu legalitatea, realitatea si exactitatea operatiilor inscise in documentele supuse controlului

Controlul de gestiune este activitatea de stabilire a unor adevaruri in legatura cu modul de gestionare a mijloacelor materiale si banesti prin verificarea respectarii normelor legale cu privire la existenta, integritatea si pastrarea bunurilor, utilizarea mijloacelor materiale si banesti, efectuarea incasarilor si a platilor.

Controlul de gestiune se exercita cel putin o data pe an.

Obiectivele controlului de gestiune:

a)     respectarea normelor legale cu privire la existenta si utilizarea mijloacelor materiale si banesti:

integritatea mijloacelor materiale si banesti

respectarea prevederilor legale privind aprovizionarea, expeditia, transportul si receptia mijloacelor materiale, cat si conservarea, manipularea si eliberarea acestora

respectarea prevederilor legale privind angajarea si salarizarea personalului

legalitatea, realitatea si necesitatea platilor si a cheltuielilor efectuate in numerar sau prin virament in lei sau in valuta

b)     respectarea normelor legale legate de apararea patrimoniului:

efectuarea inventarierilor periodice:

respectarea normelor legate de circulatia documentelor primare si realitatea datelor inscrise in acestea

respectarea regulilor de evidenta, pastrare, circulatie si utilizarea formularelor cu regim special

respectarea prevederilor privind organizarea si exercitrarea controlului financiar

respectarea dispozitilor legale cu privire la angajarea, drepturile si obligatiile gestionarilor

c)      respectarea normelor legale cu privire la incasari si varsaminte:

respectarea disciplinei financiare si indeplinirea obligatiilor banesti in lei si valuta

realitatea datelor inscrise in situatiile financiare si in conturile de executie

IV Raspunderea administrativ-disciplinara

Raspunderea administrativ-disciplinara intervine pentru fapte considerate abateri administrative, in activitatea de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor bugetare, fapte care reprezinta un pericol social mai mic decat infractiunile.

Contraventii in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii:

detinerea cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatii economice fara sa fie inregistrate in contabilitate

nerespectarea reglementarilor emise de catre Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la:

Ø      utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate

Ø      intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile, inregistrarea in contabilitate a acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse

Ø      efectuarea inventarierii patrimoniului

Ø      intocmirea si auditarea situatiilor financiarea anuale

Ø      intocmirea si depunerea situatiior financiare periodice

Ø      nedepunerea declaratiei pentru nedesfasurarea    activitatii

prezentarea de situatii financiare eronate care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei care raporteaza

Contraventii si infractiuni in legatura cu impozitul pe profit:

nefurnizarea de catre contribuabil sau de catre persoana inputernicita legal sa-l reprezinte, a documentelor justificative sau a expicatiilor solicitate de catre organele de control fiscal

neevidentierea prin actele contabile sau alte documente legale, in intregime sau in parte a veniturilor realizate ori inregistrarea unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, cu scopul vadit de a reduce impozitul pe profitul datorat

organizarea sau conducerea de evidente contabile duble, de catre conducatorul unitatii sau alte persoane cu atributii financiar contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor, in scopul diminuarii veniturilor supuse impozitelor, taxelor si a contributiilor.

neintocmirea la termen a documentelor primare si contabile privind veniturile realizate si nedeclararea acestora de catre contribuabil in termenele prevazute de lege

calcularea eronata a impozitului pe profit cu consecinta diminuarii valorii creantei fiscale cuvenite statului

Contraventii in legatura cu TVA:

nedepunerea in termen la organele fiscale a declaratiei de inregistrari sau de scoatere din evidenta ca platitor de TVA

refuzul platitorilor de TVA de a furniza organelor fiscale toate informatile necesare stabilirii operatiilor impozbile

tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentei contabile privind operatiile impozabile si calculul taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat

nerespectarea de catre banci a prevederilor legale potrivit carora actele emise de organele de specialitate a MEF pentru constatarea obligatiilor de plata privind TVA, constitue titluri executorii iar bancile sunt obligate sa puna in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.

Raspunderea materiala in legatura cu activitatea contabila, financiara si gestionara

Raspunderea materiala in activitatea de contabilitate

Intocmirea eronata a unor acte contabile sau inregistrari eronate a unor operatii contabile, atrag raspunderea materiala directa, individuala dar si raspunderea solidara.

Fapte generatoare de pagube:

depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a clientilor incerti sau a debitorilor insolvabili; fapt ce are drept consecinta pierderea efectului intrerupator de prescriptie.

incheierea nereala a proceselor verbale de insolvabilitate a unor debitori. Unitatea pierde posibilitatea urmaririi unor debitori, care desi solvabili in realitate, sunt inregistrati in evidenta separata a unitatii ca fiind insolvabili

intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere

inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale

Raspundrea materiala in activitatea financiara

Se stabileste pentru fapte cum sunt:

Ø      plata unor sume nedatorate: salarii, prime, indemnizatii

Ø      neplata unor sume datorate:penalitati de intarziere

Ø      nerestituirea unor sume neincasate

Ø      neplata unor cheltuieli de judecata

Ø      neplata dobanzilor

Raspunderea materiala in activitatea de gestiune

raspunderea in gestiuni individuale, cand gestionarul raspunde individual si integral pentru pagubele pe care le-a cauzat in gestiune.

raspunderea in gestiunea colectiva este comuna si integrala; paguba s-a produs intre gestionar si alte persoane

Personalul cu functie de conducere raspund integral cand nu au luat masuri pentru pastrarea bunurilor.

V Controlul fiscal

Controlul fiscal cuprinde ansambnlul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.

Drepturile organelor fiscale:

sa verifice in totalitate sau prin sondaj orice document, inscrisuri sau registre contabile ale contribuabililor, sa primeasca copii de pe orice inscris

sa solicite contribuabililor controlati toate informatiile si justificarile referitoare la abaterile constatate

sa retina documentele in scopul protejarii impotriva instrainarii pe o perioada de 30 zile

sa solicite prezenta contribuabililor la sediul organului de control fiscal

sa confiste obiectele sau produsele reprezentand bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor

sa stabileasca diferente de impozite si taxe, sa calculeze majorarile de intarziere

sa intre, in prezenta contribuabilului, in orice incinta a sediului in care se desfasoara activitatea contribuabilului

Obligatiile organelor fiscale:

sa pastreze secretul fiscal

sa examineze in mod obiectiv starea de fapt

sa aplice unitar pervederile legislatiei fiscale

sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei

Drepturile contribuabililor:

sa fie informat asupra controlului

sa solicite reprogramarea controlului

sa solicite asistenta legala, fiscala

sa conteste constatarile inscrise in actele de control

Obigatiile contribuabililor:

sa se prezinte la solicitarea organelor de control, la data si locul stabilit pentru efectuarea controlului

sa puna la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri

sa furnizeze informatiile solicitate

Agentia Nationala de Administrare Fiscala are competenta generala materiala si teritoriala in efectuarea inspectiei fiscale.

Evaziunea fiscala

Sustragerea de catre contribuabili prin diferite cai, in intregime sau in parte de la obligatiile fiscale, respectiv de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat si fondurilor sociale reprezinta evaziune fiscala. In sfera evaziunii fiscale , se include si ascunderea sub diferite forme a surselor si cuantumului de venituri impozabile.

Evaziunea fiscala legala se intelege actiunea contribuabilului de a ocolii legea, recurgand la o combinatie neprevazuta a acesteia.

Evaziunea frauduloasa consta in ascunderea obiectului impozabil si de subevaluarea cunatumului materiei impozabile sau folosirea altor cai de sustragere de la plata impozitului datorat.

Faptele generatoare de evaziune fiscala:

in cazul impozitului pe profit:

reducerea bazei de impozitare prin includerea de costuri a unor cheltuieli fara doocumente justificative( cheltuieli cu penalizari, amenzi)

inregistrarea unor cheltuieli suplimentare sau peste limita admisa de lege( amortizari, cheltuieli de deplasare, de protocol )

neinregistrarea integrala a veniturilor realizate fie prin neintocmirea documentelor de evidenta primara, fie prin inscrierea in documente a unor preturi de livrare sub cele practicate in mod real

determinarea impozitului pe profit prin aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale, in special in ceea ce priveste calculul eronat al soldului facturilor neincasate si al coeficientului acestuia

in cazul TVA

aplicarea eronata a regimului deducerilor. Astfel de abateri s-au constatat la agentii economici care realizeaza atat operatiuni supuse TVA cat si operatiuni scutite

neinregistrarea ca platitor de TVA la atingerea plafonului anual de venituri

aplicarea eronata a cotei zero pentru operatiunile de export de bunuri

sustragerea de la plata TVA aferenta importurilor de bunuri prin prezentarea in vama a unor acte fictive de donatie de la partenerii externi

sustragerea de la plata TVA prin declararea unor importuri temporare

VI Auditul financiar contabil

Auditul financiar contabil este o revizie efectuata de catre un profesionist independent care va trebui sa-si exprime o opinie a realitatii situatiilor financiare anuale.

Obiectiv:

verificarea respectarii principiilor contabile, precum si a sinceritatii fata de cum sunt aplicate aceste principii

verificarea si certificarea situatiilor financiare, imaginea lor fidela, clara si completa pe intreg exercitiul financiar

Etapele auditului financiar:

Acceptarea mandtului este etapa in care auditorul financiar are obigatia

de a cunoaste firma sub aspectul politicilor existente

de a identifica caracteristicile firmei, domeniile si sistemele semnificative

de a culege informatii privind existenta unor compartimente de control preventiv sau de gestiune     (control propriu)

culege informatii privind organizarea firmei

Aceasta este etapa de identificarea a riscurilor si de apreciere a acestora.

Orientarea si planificarea auditului

odata acceptat auditul financiar trebuie sa elaboreze un plan general de audit prin care sa descrie sfera de cuprindere si desfasurarea a auditului

pentru fiecare domeniu intalnit in intreprindere se identifica elemente semnificative, eventule riscuri si se stabilesc praguri de semnificatie (nivelul unei sume peste care, auditul financiar considera ca este o eroare, sau o misiune poate afecta imaginea fidela a situatiilor financiare)

cu cat prgaul este mai inalt cu atat este mai scazut riscul de audit si invers

Aprecierea controlului intern

Controlul conturilor

sunt supuse auditarii toate conturile bilantiere

se poate efectua controlul fie prin sondaj fie in totalitate

Auditul situatiilor financiare

Auditul capitalurilor

auditul capitalurilor proprii trebuie sa aiba ca obiective: exhaustivitatea, exactitatea, existenta, evaluarea, imputarea corecta si perioada corecta

Auditul imobilizarilor si amortismentelor

Obiective:

exhaustivitatea - daca toate mijloacele fixe sunt inregistrate in contabilitatea firmei

exactitatea - daca soldurile conturilor de imobilizari sunt corecte, reale

existenta - daca mijloacele fixe evidentiate in bilant exista in realitate

perioada corecta - daca intrarile si iesirile de acxtive imobilizate au fost inregistrate in perioada corecta

evaluarea - daca activele reevaluate sunt corect calculate

corecta prezentare si evidentiere - toate soldurile mijloacelor fixe au fost corect evidentiate

Pentru verificarea acestori posturi bilantiere, AF utilizeaza documentele:

registrul mijloacelor fixe

calculul amortizarilor

evaluarea lor prin rapoartele comisiei de inventar

facturile emise de furnizori de imobilizri

titluri de proprietate

procese verbale de punere in functiune sau de scoatere din functiune

extrasele de cont bancar

Auditul stocurilor

Obiective:

se verifica daca toate stocurile au fost incluse in activul bilantier

daca au fost corect evidentiate in bilant

daca exista fizic

auditul financiar participa la inventariere

Auditarea conturilor de terti

Obiective:

concordanta balantelor conturilor analitice cu conturile sintetice

toti debitorii au fost inclusii in situatiile financiare

soldurile conturilor de debitori au fost corect determinate si inregistrate

verifica in mod deosebit existenta unor clienti incerti, precum si inregistrarea corecta a unor reduceri

Documente folosite:

jurnalul de vanzri

jurnalul de cumparari

Auditul trezoreriei

Obiective:

daca toate soldurile conturilor curente si ale lichiditatilor, platilor si incasarilor au fost inregistrate in situatiile financiare

daca soldurile conturilor de lichiditate au fost corect calculate

daca provizioanele au fost corect evaluate

verificarea eventualelor venituri sau cheltuieli financiare generate de vanzarea sau cumpararea de titluri

Documente folosite:

extrase de cont

registrul de casa

lista specimenelor de semnaturi

comfrmari de la banci

Auditul contului de profit si pierdere

Obiective:

toate cheltuielile au fost incluse in situatiile finaciare

toate cheltuielile si cumpararile au fost corect insumate si corect inregistrate

toate achizitiile si cheltuielile sunt aferente exercitiului financiar al perioadei curente

Stabilirea opiniei si redactarea raportului de audit

Opinia fara rezerve este exprimata atunci cand auditorul a obtinut o certitudine rezonabila asupra faptului ca toate datele semnificative incluse in posturile de bilant contabil au fost culese si sistematizate in conformitate cu prevederile legale.

Opinia cu una sau mai multe rezerve este formulata atunci cand auditorul nu este in masura sa exprime o opinie fara rezerve. Auditorul a constatat mai multe nereguli in timpul audutarii:

calculul eronat al provizioanelor

calculul eronat al activelor fixe

Opinia defavorabila se exprima cand dezacordurile cu conducerea intreprinderii sunt semnificative si au o incidenta importanta asupra bilantului contabil, care este incomplet, nesincer, inselator.

Indisponibilitatea de a exprima o opinie intervine atunci cand limitaera intinderii lucrarilor sau incertitudinile sunt de asa natura incat auditorul nu este in masura sa formuleze vreo opinie asupra bilantului.

VII Documentele lucrarilor de audit

Acestea sunt:

foile de lucru si chestionarele

dosrul exeritiului

dosarul permanent

Foile de lucru si chestionarele trebuie sa prezinte o descriere clara a obiectivului controlului, o identificare a documentelor folosite, o descriere a lucrarilor efectuate si anumite concluzii.

Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiul controlat; el permite ansamblul tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si formularea Raportului.

Cuprinde:

EA: sinteza, planificare si raportare

EB: aprecierea controlului intern

EC: controlul conturilor

ED: studiul lucrarilor efectuate de terti

EE: verificari specifice

EF: interventii conexe

Dosarul permanent permite evitarea repetarii in fiecare an a unor lucrari si transmiterea de la un exercitiu la altul a elementelor de cunoastere a intreprinderii.

Cuprinde:

PA: generalitai

PB: control intern

PC: conturi anuale

PD: analize permanente

PE: fiscal si social

PF: juridicPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3004
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved