Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate (Proceduri) - teste grila

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitate (Proceduri) - teste grila

TRUE/FALSE

1) Precizati prin adevarat sau fals : In cazul constituirii sau majorarii capitalului social contul 456 functioneaza ca un cont de activ, iar in cazul retragerii unor actionari functioneaza ca un cont de pasiv.R: T

2) Soldul conturilor de stocuri si productia in curs de executie este debitor si reprezinta valoarea contabila de intrare a bunurilor si serviciilor in stoc la sfarsitul exercitiului financiar.

R: T

3) In creditul conturilor de creante pe termen scurt se inregistreaza crearea creantelor asupra tertilor privind bunurile vandute, efectele comerciale primite, avansurile si aconturile acordate, precum cele asupra actionarilor din operatiunile privind capitalul subscris si nevarsat.

R: F

4) Taxa pe valoarea adaugata este un impozit asupra consumului, intemeiat pe criteriul deductibilitatii si perceput asupra operatiilor privind cumpararile si vanzarile de bunuri materiale, lucrari si prestari servicii.

R: T

5) Conturile de trezorerie se debiteaza cu intrarile de titluri de plasament sau alte valori financiare, cu depunerea la banca a valorilor de incasat, cu dobanzile de incasat si cu incasarile de sume banesti.

R: T

6) Soldul creditor al conturilor de trezorerie, evidentiaza titlurile de plasament, valorile de incasat, alte valori financiare si disponibilitati banesti aflate in inventarul unitatii patrimoniale.

R: F

7) Soldul creditor al Contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub forma pierderilor nete si apare in pasivul bilantului, cu semnul plus.

R: F

8) Soldul creditor al Contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub forma profitului net si apare in pasivul bilantului determinand cresterea capitalului propriu.

R: T

9) Se vinde un teren unui tert. Analiza vanzarii propriu- zisa a terenului este: Tranzactia determina o diminuare a creantei fata de un tert (-A), inregistrata in contabilitate in debitul contului 461 "Debitori diversi" si

concomitent o crestere a veniturilor din vanzarea terenurilor (+P), inregistrata in creditul contului 7583

"Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital". Precizati daca analiza este corecta sau nu:

R: F

10) Clasa conturilor de rezultate inregistreaza cheltuielile si veniturile unitatii patrimoniale, grupate in functie de natura lor.

R: T

11) Veniturile sunt recunoscute in contul de rezultate atunci cand a avut loc o diminuare a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

R: F

12) Experienta practica arata ca este mai simplu de a corecta erorile plecand de la bilant decat de la balanta.

R: F

13) Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind balantele de verificare ale conturilor sintetice sunt:

- balante de verificare sintetice

- balante de verificare ale conturilor analitice

R: F

14) In situatiile financiare anuale se includ rapoartele directorilor, declaratiile presedintelui si alte elemente similare care pot fi incluse intr-un raport financiar anual.

R: F

15) Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere se realizeaza pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in conturi.

R: T

16) Obtinerea produselor finite din productie proprie se inregistreaza:

345"Produse finite" = 711"Variatia stocurilor"

R: T

17) Darea in consum a materiilor prime se inregistreaza:

301"Materii prime" = 601" Cheltuieli cu materiile prime"

R: F

18) Ridicarea numerarului din banca prin contul de viramente interne se inregistreaza:

5121"Conturi curente la banci" = 581"Viramente interne"

581"Viramente interne " = 5311 "Casa"

R: F

MULTIPLE CHOICE

1) Una dintre functiile de mai jos nu poate fi atribuita balantei de verificare. Care este aceasta?

1 balanta de verificare realizeaza concordanta dintre conturile analitice si cele

sintetice

2 balanta de verificare realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului

3 balanta de verificare realizeaza verificarea exactitatii inregistrarilor efectuate in

conturi

4 balanta de verificare grupeaza si centralizeaza datele inregistrate in conturi

5 balanta de verificare indeplineste functia de legatura intre cont si bilant

R: 2

2) Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile romanesti. Care

este aceasta?

1 capital si rezerve

2 subventii pentru investitii

3 provizioane pentru riscuri si cheltuieli

4 datorii

5 efecte de incasat

R: 5

3) Dispuneti de urmatoarele date din bilant: cheltuieli de constituire 2.000 u.m.; amenajari de terenuri 4.000

u.m.; imobilizari necorporale 1.000 u.m.; impozit pe salarii 1.600 u.m.; imprumuturi bancare pe termen lung

si mediu 4.000 u.m.; furnizori-debitori 1.000 u.m; produse finite 2.000 u.m.

Care este valoarea activului circulant si valoarea datoriilor?

1 3.000 u.m. si 5.600 u.m.

2 2.000 u.m. si 6.600 u.m.

3 4.000 u.m. si 4.400 u.m.

4 4.400 u.m. si 4.000 u.m.

5 5.600 u.m. si 3.000 u.m.

R: 1

4) Stabiliti corect formula contabila a urmatoarei tranzactii:

Se constituie o intreprindere care subscrie si emite un numar de 2.000 actiuni, la o valoare nominala de

10.000 lei/actiune.

1 Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris nevarsat 20.000.000

2 Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000.000

3 Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000.000

4 Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris varsat 20.000.000

R: 1

5) In practica contabila, balanta de verificare indeplineste mai multe functii. Precizati care dintre aceste functii

nu poate fi atribuita balantei de verificare .

1 functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi;

2 functia de realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice;

3 functia de legatura intre cont si bilant;

4 functia de centralizare a datelor inregistrate in conturi;

5 functia de sistematizare.

R: 5

6) Precizati care din inregistrarile exemplificate nu corespunde explicatiei date:

1 % = 404" Furnizori de imobilizari" - achizitie de mijloc de transport;

2133" Mijloace de transport"

4426" TVA deductibila"

2 % = 5311" Casa" - cumpararea unor materiale de natura

obiectelor de inventar cu plata prin

casieria societatii;

303" Materiale de natura obiectelor de inventar"

4426" TVA deductibila"

3 5311"Casa" = 401"Furnizori" -achitarea datoriei fata de furnizori din

casieria societatii;

R: 3

7) In balanta de verificare intocmita dupa inventarierea patrimoniului figureaza urmatoarele informatii:

211 500.000 lei, 512 500.000 lei

2131 10.000.000 lei 401 50.000 lei

261 700.000 lei 4118 150.000 lei

281 4.000.000 lei 441 350.000 lei

207 301.000 lei, 404 1.750.000 lei

201 500.000lei,

301 2.500.000 lei

303 750.000 lei

531 750.000 lei,

Care sunt marimile separate ale activelor imobilizate si activelor circulante care figureaza in bilantul contabil

la 31.12.N.

Active imobilizate Active circulante

1 1 10.900.000 lei 3.990.000 lei;

2 2 11.700.000 lei 1.990.000 lei;

3 3 8.001.000 lei 4.650.000 lei;

4 4 11.400.000 lei 2.490.000 lei;

5 5 11.700.000 lei 4.290.000 lei.

R:3

8) Dispuneti de urmatoarele date din bilant: mijloace de transport 15.000 lei, materiale consumabile 1.200 lei,

marfuri 4.000 lei, disponibil la banca 800 lei, numerar in casierie 1.400 lei, capital subscris varsat 10.200 lei,

rezerve 2.200 lei, furnizori 6.200 lei, clienti creditori 3.800 lei. Care este marimea activului net contabil ?

1 14.600 lei;

2 19.600 lei;

3 5.000 lei;

4 12.400 lei;

5 8.800 lei.

R: 4

9) La sfarsitul lunii dispunem de urmatoarele date:

4426 TVA deductibila : 9.850lei;

4427 TVA colectata : 21.290 lei;

In urma inchiderii conturilor de TVA rezulta :

1 TVA de plata = 11.440 lei;

2 TVA de incasat = 11.440 lei;

3 TVA neexigibil = 11.440 lei;

R: 1

10) Ce semnifica inregistrarea contabila:

411"Clienti" = 707" Venituri din vinzarea marfurilor" 25.000.000

1 achizitie de mijloace fixe de la furnizori fara TVA;

2 vanzare de marfuri clientilor, fara TVA;

3 aport la capitalul social al unui asociat;

4 obtinerea unui mijloc fix din resurse proprii ale unitatii;

5 modernizarea unui mijloc fix.

R: 2

11) Se incorporeaza rezerve in capitalul social, pentru valoarea de 200.000 lei.Care este formula contabila

corecta ?

1 106 "Rezerve" = 101 "Capital" 200.000 lei

2 101 "Capital " = 104 "Prime de capital" 200.000 lei

3 105 "Rezerve din reevaluare " = 101 "Capital" 200.000 lei

4 101 "Capital" = 106 "Rezerve" 200.000 lei

R: 1

12) In balanta de verificare intocmita dupa inventarierea patrimoniului figureaza urmatoarele informatii: 301 >

2.500.000 lei, 303 > 750.000 lei , 371 > 750.000 lei, 345 >150.000 lei , 357 > 20.000 lei, 404 > 30.000 lei, 411

> 50.000 lei, 261 >150.000 lei, 418 > 80.000 lei, 531 > 70.000 lei, 512 > 500.000 lei (sold creditor). Care este

marimea activelor circulante care figureaza in bilantul contabil la 31.12.N.

1 3.870.000 lei;

2 1.990.000 lei;

3 4.790.000 lei;

4 4.790.000 lei;

5 4.290.000 lei.

R: 1

13) Balanta de verificare a conturilor sintetice se intocmeste pe baza datelor furnizate de:

1 registrul Cartea-Mare;

2 Registrul inventar;

3 registrul Cartea-Mare si registrul clientilor;

4 registrele auxiliare;

5 nici unul dintre raspunsuri nu este corect.

R: 1

14) Cu ajutorul balantei de verificare se pot identifica:

1 erorile de compensatie;

2 erorile de inregistrare in Cartea - Mare;

3 Omisiunile de inregistrare;

4 erorile de imputare.

R: 2

15) Conform Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene , persoanele juridice care la data bilantului

depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime (total active, cifra de afaceri neta si numar mediu

de salariati ), intocmesc situatiile financiare anuale compuse din :

1 bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia

fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative;

2 bilant si cont de profit si pierdere;

3 raportul administratorilor, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului

propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative;

4 balanta, bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie;

5 situatia fluxurilor de trezorerie, bilant si cont de profit si pierdere.

R: 1

16) Contul 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" se utilizeaza:

1 pentru a reflecta relatiile societatii cu proprietarii;

2 pentru a reflecta relatiile societatii cu tertii;

3 pentru a reflecta relatiile societatii cu bugetul asigurarilor sociale

R: 1

17) Trecerea capitalului subscris nevarsat in categoria capital subscris varsat se face cu urmatoarea formula

contabila:

1 1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat"

2 1012 "Capital subscris varsat" = 1011 "Capital subscris nevarsat"

3 456"Decontari cu asociatii privind capitalul"= 1011 "Capital subscris nevarsat"

4 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" = 1012 "Capital subscris varsat"

R: 1

18) Alegeti formula contabila corecta privind majorarea capitalului social printr-o noua emisiune si subscriere de

actiuni cu urmatoarele date:

- Valoare nominala 15.000 lei/actiune

- Valoare de emisiune 19.000 lei/ actiune

- Numar de actiuni nou emise 1.500.

R: 4

19) Care este contul lipsa, astfel incat formula contabila sa fie corecta ?

Se mareste capitalul social prin incorporarea de rezerve in valoare de 4.500.000 lei si a profitului net

nerepartizat din exercitiile anterioare, in valoare de 21.000.000 lei.

% = 1012" C.S.S.V" 25.500.000

106"Rezerve" 4.500.000

1 121"Profit sau pierdere"

2 117"Rezultatul reportat"

3 105"Rezerve din reevaluare"

R: 2

20) Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data?

1 641 "Cheltuieli cu salariile" = 421 "Personal-salarii datorate' - inregistrarea in

contabilitate a statului

de plata

2 456"Decontarii cu asociatii privind capitalul" = 213 'Instalatii tehnice" - aportarea

la capital a unui

mijloc fix

3 411" Clienti" = 5121 "Conturi curente la banci" - incasarea unei creante prin

contul de la banca

4 722" Venituri din productia = 212 "Constructii ' - receptionarea si darea in

folosinta a unei cladiri obtinuta de

imobilizari corporale" dn productie

proprie

R: 1

21) Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare:

421 Personal remuneratii datorate = 444 Impozit pe venitul din salarii

1 retinerea din salarii a impozitului pe venitul din salarii;

2 participarea salariatilor la profit;

3 retinerea din salarii a fondului de somaj;

4 retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate;

5 salarii datorate personalului.

R: 1

22) Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare:

421 Personal remuneratii datorate = 4314 Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

1 retinerea din salarii a impozitului pe venitul din salarii;

2 participarea salariatilor la profit;

3 retinerea din salarii a fondului de somaj;

4 retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate;

5 salarii datorate personalului.

R: 4

23) Care din urmatoarele posturi bilantiere nu intra in componenta capitalurilor proprii?

1 diferente din reevaluare

2 prime legate de capital

3 capital social

4 clienti - creditori

5 rezultatul exercitiului

R: 4

24) Care din urmatoarele posturi bilantiere nu intra in componenta activelor circulante?

1 cheltuieli in avans

2 furnizori - debitori

3 titluri de plasament

4 stocuri

5 clienti si conturi asimilate

R: 1

25) La o societate comerciala, datele din contabilitatea curenta privind soldurile conturilor se prezinta astfel:

1012 - 25.000.000 lei, 121 - 6.000.000 lei, 129 - 6.000.000 lei, 106 - 5.000.000 lei, 131 - 15.000.000 lei,

162 - 10.000.000 lei, 105 (C) - 4.000.000 lei, 401 - 25.000.000 lei. Precizati suma corecta a capitalurilor

proprii:

1 49.000.000 lei

2 59.000.000 lei

3 34.000.000 lei

4 30.000.000 lei

5 49. 000.000 lei

R: 3

26) In balanta de verificare intocmita dupa inventarierea patrimoniului figureaza urmatoarele informatii: 211 -

5000.000 lei, 2131 - 10.000.000 lei, 263 - 700.000 lei, 281 - 4.000.000 lei, 296 - 500.000 lei, 301 -

2.500.000 lei, 308 - 750.000 lei (sold debitor), 371 - 750.000 lei, 378 - 150.000 lei (sold creditor), 397 -

20.000 lei, 409 - 30.000 lei, 404 - 50.000 lei, 4118 - 150.000 lei, 496 - 70.000 lei, 512 - 500.000 lei (sold

creditor). Care sunt marimile separate ale activelor imobilizate si activelor circulante care figureaza in

bilantul contabil la 31.12.N.

Active imobilizate Active circulante

1 1 11.200.000 lei 3.440.000 lei;

2 2 11.700.000 lei 11.700.000 lei

3 3 11.200.000 lei 3.990.000 lei;

4 4 11.400.000 lei 2.490.000 lei;

5 5 11.700.000 lei 4.290.000 lei.

R: 1

27) Incasarea creantei de la un client, prin banca, are urmatoarea formula:

1 5121"Conturi curente la banci" = 411" Clienti" ;

2 411"Clienti" = 5311" Casa";

3 461"Debitori diversi" = 5311"Casa";

4 5311"Casa" = 461" Debitori diversi"

R: 1

28) Incasarea creantei de la un debitor, prin banca, are urmatoarea formula:

1 5311" Casa" = 411"Clienti" ;

2 411"Clienti" = 5311"Casa";

3 461"Debitori diversi" = 5311"Casa";

4 5121"Conturi curente la banci" = 461"Debitori diversi"

R: 4

29) Precizati care din inregistrarile exemplificate nu corespund explicatiei date:

1 % = 404"Furnizori de imobilizari" - achizitie cladire

212"Constructii"

4426"TVA deductibila"

2 % = 5311 - cumpararea marfurilor cu plata prin

caserie

3 5311"Casa" = 542 "Avansuri de trezorerie" - decontarea avansului primit

4 5311"Casa = 201"Cheltuieli de constituire" -achitarea cheltuielilor de constituire din casieria societatii;

R: 4

30) Care este contul lipsa, astfel incat formula contabila sa fie corecta ?

Se inregistreaza vanzarea marfurilor, fara TVA.

411"Clienti"= ..

1 4427 "TVA colectata"

2 117"Rezultatul reportat"

3 707"Venituri din vanzarea marfurilor"

4 105"Rezerve din reevaluare"

R: 3

31) Care este contul lipsa, astfel incat formula contabila sa fie corecta ?

Se constituie rezerve legale pentru acoperirea unor pierderi, in valoare de 1 000 000 lei.

129"Repartizarea profitului" = ... 1 000 000 lei

1 121 "Profit sau pierdere"

2 117"Rezultatul reportat"

3 105 "Rezerve din reevaluare"

4 1061"Rezerve legale"

R: 4

32) Care este contul lipsa, astfel incat formula contabila sa fie corecta ?

Se achizitioneaza utilaje de la un furnizor,fara TVA, in valoare de 5.000.000 lei

2133"Mijloace de transport" = ... 5.000.000

1 121"Profit sau pierdere"

2 404"Furnizori de imobilizari"

3 401 "Furnizori"

4 105"Rezerve din reevaluare"

R: 2

33) Care este contul lipsa, astfel incat formula contabila sa fie corecta ?

Un program informatic, in curs de amortizare, este cedat cu titlu gratuit.

% = 208 "Alte imobilizari necorporale"

2808"Amortizarea altor imobilizari necorporale"

1 1061 "Rezerve legale"

2 401 "Furnizori"

3 7583"Venituri din vanzarea activelor"

4 6583"Cheltuieli privind activele cedate"

R: 4

34) Urmatoarea formula contabila :

2133"Mijloace de transport" =456"Decontari cu asociatii privind capitalul" ,

reprezinta :

1 cumpararea unei imobilizari corporale

2 subscrierea la capitalul social a unui mijloc de transport

3 varsarea aportului in natura constand intr-un mijloc de transport

4 cumpararea unui mijloc de transport

R: 3

35) Micsorarea capitalului social prin retragerea unor actionari se inregistreaza :

1 1011"Capitalul social subscris nevarsat" = 456 "Decontarii cu asociatii privind

capitalul"

2 1012 "Capitalul subscris varsat" = 1011"Capitalul subscris nevarsat"

3 456"Decontari cu asociatii privind capitalul" = 1012"Capitalul subscris varsat"

4 1012"Capitalul subscris varsat" = 456 "Decontarii cu asociatii privind capitalul "

R: 4

36) Soldul contului 1011 " Capitalul social subscris nevarsat' poate fi :

1 debitor

2 creditor

3 creditor sau balansat

R: 3

37) Cum se inregistreaza in contabilitate subscrirea obligatiunilor :

1 461"Debitori diversi" = 161"Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"

2 512"Conturi curente la banci" = 461"Debitori diversi"

3 512"Conturi curente la banci" = 161"Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni"

4 461"Debitori diversi" = 512"Conturi curente la banci"

R: 1

38) Conform IAS 2 stocurile sunt active :

1 detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii

2 in curs de productie in vederea unei vanzari

3 sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite

in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii

4 toate variantele sunt adevarate

R: 4

39) Dupa continutul economic conturile de capitaluri sunt conturi de :

1 datorii

2 bunuri economice

3 surse proprii de finantare

4 pasiv

R: 3

40) Dupa functia contabila, contul 456 este cont :

1 bifunctional

2 de creante

3 de activ

4 de pasiv

R: 1

41) Urmatoarea formula contabila :

6811 "Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor" = 2801"Amortizarea cheltuielilor de constituire"

reprezinta :

1 inregistrarea cheltuielilor de constituire

2 iesirea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire

3 inregistrarea amortizarii cheltuielilor de constituire

4 inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare

R: 3

42) Precizati ce cont lipseste din formula contabila :

Vanzarea catre terti a unui program informatic partial amortizat ( inregistrarea iesirii din patrimoniu).

% = 208"Alte imobilizari necorporale"

6583 "Cheltuieli privind activele cedate"

1 6582"Cheltuieli privind donatiile si subventiile acordate"

2 2808"Amortizarea altor imobilizari necorporale"

3 2811"Amortizarea amenajarilor de terenuri"

4 4426"TVA deductibila"

R: 2

43) O unitate economica, care are in patrimoniu un teren in valoare de 110.000.000 lei, il vinde unei persoane

fizice la pretul de 150.000.000 lei, TVA 19 %, cu factura. Vanzarea propriu- zisa se inregistreaza.

1 461"Debitori diversi" = %

7583 "Venituri din vanzarea activelor"

4427 "TVA colectata"

2 461 "Debitori diversi" = 7582"Venituri din donatii si subventii primite" 150.000.000

3 461"Debitori diversi" = %

7583 "Venituri din vanzarea activelor"

4427"TVA colectata"

R: 3

44) O.M.F.P 1752/ 2005 precizeaza :" Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand :

1 este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii

si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului,

2 este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare,

3 este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu

este restrictionata.

4 toate variantele sunt adevarate

R: 4

45) Dupa continutul economic contul 401 " Furnizori" este cont de :

1 pasiv

2 creante

3 datorii pe termen scurt

4 capitaluri proprii

R: 3

46) Contul 4426 " TVA deductibila" este utilizat in cazul :

1 vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii

2 cumpararilor de bunuri, lucrari si servicii

3 tranzactiilor de vanzare sau cumparare pentru care nu s-a emis factura

4 cumpararilor de bunuri cu plata in rate

R: 2

47) Contul 4427 "TVA colectata" este utilizat in cazul :

1 vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii

2 cumpararilor de bunuri, lucrari si servicii

3 tranzactiilor de vanzare sau cumparare pentru care nu s-a emis factura

4 cumpararilor de bunuri cu plata in rate

R: 1

48) Contul 4423 " TVA de plata" este utilizat in cazul :

1 vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii

2 cumpararilor de bunuri, lucrari si servicii

3 tranzactiilor de vanzare sau cumparare pentru care nu s-a emis factura

4 inregistrarii TVA de plata

R: 4

49) Contul 4424 " TVA de recuperat" este utilizat in cazul :

1 vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii

2 cumpararilor de bunuri, lucrari si servicii

3 tranzactiilor de vanzare sau cumparare pentru care nu s-a emis factura

4 inregistrarii TVA de recuperat

R: 4

50) Precizati care dintre urmatoarele grupe de conturi sunt conturi bilantiere :

1 conturile de venituri si cheltuieli

2 conturile de active, datorii si capitaluri proprii

3 conturile de active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli

4 conturile de active si datorii pe termen scurt

R: 2

51) Precizati care dintre urmatoarele grupe de conturi apar in Contul de profit si pierdere :

1 conturile de venituri si cheltuieli

2 conturile de active, datorii si capitaluri proprii

3 conturile de active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli

4 conturile de venituri si datorii

R: 1

52) Cele mai semnificative conturi rectificative sunt :

1 conturile de trezorerie

2 conturile de TVA

3 conturile privind amortizarile si provizioanele pentru deprecierea reversibila a

valorii activelor

4 conturile privind amortizarile

R: 3

53) Prin functia lor contabila conturile de venituri sunt conturi de :

1 activ

2 pasiv

3 bifunctionale

4 creante

R: 2

54) Utilizatorii consuma informatii economice in vederea luarii deciziilor economice pentru:

a) a hotari cand sa cumpere o investitie de capital;

b) a evalua raspunderea sau gestiunea manageriala;

c) a determina politicile de impozitare;

d) a reglementa activitatea intreprinderilor;

e) a decide ce candidat sa angajeze pentru ocuparea unui post vacant.

1 a,c,e;

2 a,b,c,d,e;

3 a,e;

4 a,b,c,d;

5 b,c,d.

R: 4

55) In structura bilantului, in postul bilantier " Active imobilizate " sunt cuprinse:

a) stocuri si productie in curs de executie + investitii financiare pe termen scurt;

b) provizioane pentru riscuri si cheltuieli ;

c) imobilizari necorporale;

d) imobilizari corporale;

e) imobilizari financiare;

1 a,b,c,d,e;

2 c,d,e;

3 a,b;

4 b,c,d;

5 a

R: 2

56) In structura bilantului, in postul bilantier " Active circulante " sunt cuprinse:

a)stocuri

b) creante

c) investitii financiare pe termen scurt

d) datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an

e) casa si conturi la banci

1 a,b,c,d;

2 a,c,d,e;

3 b,c,d,e;

4 a,b,c,e;

R: 4

57) In structura bilantului, in postul bilantier "Capital si rezerve " sunt cuprinse:

a) capital

b) prime de capital

c) rezerve din reevaluare

d) rezerve

e) rezultatul reportat

f) rezultatul exercitiului

g) venituri in avans

1 a,b,c,d,e,f,g;

2 a,b,c,d,e,f;

3 a,c,d,e,f;

4 c,d,e,f,g.

R: 2

58) In activul bilantului posturile bilantiere sunt asezate in urmatoarea ordine:

a) active imobilizate

b) active circulante

c) active de regularizare si asimilate

d) pasive de regularizare si asimilate

e) datorii

1 a, b,e;

2 a,b,c,d,e;

3 b,c,d,e;

4 a,b,c.

R: 4

59) Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind balantele de verificare ale conturilor sintetice pot fi :

a) cu o serie de egalitati,

b) cu doua serii de egalitati,

c) cu trei serii de egalitati ,

d) cu patru serii de egalitati;

e) balante de verificare sintetice;

1 a,b,c,d;

2 a,c,d,e;

3 b,c,d,e;

4 a,b,e.

R: 1

60) Capitalul propriu cuprinde urmatoarele elemente:

1. concesiuni;

2. capital social;

3. datorii sociale;

4. imobilizari corporale;

5. provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

6. provizioane reglementate;

7. rezerve legale;

8. prime legate de capital;

9. rezerve din reevaluare;

10. rezultatul exercitiului;

11. disponibilitati banesti.

R: 2

COMPLETION

1) Achizitionarea de ...... se reflecta in contabilitate prin formula:

506" Obligatiuni" = 5121"Conturi curente la banci"

R: obligatiuni

2) Marfurile sunt bunuri cumparate de unitate in vederea ..... lor.

R: revanzarii

3) Din categoria erorilor care nu se pot descoperii cu ajutorul balantelor de verificare sintetice fac parte

urmatoarele: omisiunile de inregistrare, erorile de compensatie, erorile de . , erorile de inregistrare in

Registrul -.... .

R: imputatie jurnal

4) Capitalurile proprii si creditele pe termen lung formeaza .

R: capitalurile permanente

5) Capitalul permanent se calculeaza dupa urmatoarea formula:

CAPITALUL = CAPITALUL + CAPITALUL

PERMANENT PROPRIU .1.

R: strain

6) Conturile de . se diferentiaza, dupa functia lor contabila, astfel: conturi de activ, conturi de pasiv si conturi de activ-pasiv (bifunctionale).

R: bilant

7) Dupa functia lor contabila conturile de bilant se diferentiaza in: conturi de activ, conturi de pasiv si conturi de . - . .

R: activ pasiv

8) Plasarea conturilor de bilant in ACTIV sau PASIV este dependenta de felul . .

R: soldului final

9) . se constituie la infiintarea intreprinderii, se majoreaza sau micsoreaza pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza la incetarea activitatii.

R: capitalurile

10) Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii dupa . tuturor .. acesteia.

R: deducerea datoriilor

11) Capitalul subscris, primele de capital si rezervele sunt elemente incluse in structura capitalului .

R: propriu

12) Rezervele statutare sau . sunt elemente incluse in structura capitalului propriu.

R: contractuale

13) Taxa pe valoare adaugata este un impozit asupra ..

R: consumului

14) Periodic se compara TVA colectata cu TVA deductibila pentru a stabili diferenta de platit sau de recuperat de la de ..

R: bugetul stat

15) Subgrupa conturilor de cuprinde toate conturile care evidentiaza existenta si miscarea valorilor mobiliare de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in casa si alte valori.

R: trezorerie

16) Cele mai semnificative conturi rectificative sunt conturile privind .., care inregistreaza micsorarea ireversibila a valorii imobilizarilor necorporale si corporale ca urmare a uzurii lor si conturile privind

pentru deprecierea reversibila a valorii activelor .

R: amortizarile provizioanele

17) Conturile de . evidentiaza resursele utilizate in cadrul activitatilor de exploatare, financiare si extraordinare.

R: cheltuieli

18) Balanta de face parte din categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii alaturi de cont si bilantul contabil.

R: verificare

19) Toate conturile din Cartea -. figureaza in balanta in ordinea crescatoare a simbolurilor acestora, fiind grupate in functie de destinatia lor viitoare.

R: mare

20) Una din functiile indeplinite de balanta de verificare este aceea de verificare a .. inregistrarilor efectuate in conturi.

R: exactitatii

21) Dupa felul .. pentru care se intocmesc, balantele de verificare se impart in : balante de verificare sintetice si balante de verificare ale conturilor analitice.

R: conturilor

TRUE/FALSE

1. Actiunile sunt hartii de valoare care dau dreptul altor persoane fizice sau juridice de a participa la formarea capitalului unei societati comerciale

R: T

2. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii dupa deducerea tuturor datoriilor acestora

R: T

3. Subscrierea capitalului social se inregistreaza in contabilitate:

1011 "Capital social subscris nevarsat" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul social"

R: F

4. Capitalul strain este partea din capital care provine de la terte persoane in raport cu intreprinderea si care este rambursabil la un anumit termen.

R: T

5. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de rezultate atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare care poate fi evaluata in mod credibil

R: F

6. Conturile din Cartea Mare nu figureaza in balanta de verificare in ordine crescatoare a simbolurilor acestora.

R: F

7. Necesitatea reflectarii tuturor elementelor patrimoniale impune deschiderea in contabilitate a cate unui cont distinct pentru fiecare dintre ele.

R: T

8. Formula contabila pentru plata prin banca a TVA-ului este urmatoarea:

4423 "TVA de plata" = 5121 " Conturi curente la banci"

R: T

9. Formula contabila pentru compensarea TVA-ului de recuperat cu TVA de plata este:

4424 "TVA de recuperat" = 4423 "TVA de plata"

R: F

10. Valoarea net contabila este egala cu valoarea contabila de intrare inregistrata in conturile rectificative si valoarea de rectificat reflectata in conturile rectificative

R: F

11. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de rezultate atunci cand a avut loc o scadere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ sau a cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

R: T

12. Soldul creditor al contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub forma pierderilor nete si apare in pasivul bilantului ca o reducere a capitalurilor proprii.

R: F

13. In debitul contului 5121 " Conturi curente la banci" sunt inregistrate sumele platite furnizorilor.

R: F

14. Formula contabila pentru ridicarea de la banca a disponibilitatilor banesti este :

581 "Viramente interne" = 5121 " Conturi curente la banci"

R: T

15. Contul 471 "Cheltuieli inregistrate in avans" colecteaza veniturile efectuate anticipat sau in avans privind reparatiile capitale neprevizibile.

R: F

16. Formula contabila pentru inregistrarea facturii de chirie este urmatoarea:

612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" = 401 "Furnizori"

R: T

17. Contul 411 Clienti tine evidenta drepturilor de platit clientilor, reprezentand contravaloarea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor facturate acestora

R: F

18. Contul 4427 "TVA colectata" nu prezinta sold la sfarsitul lunii.

R: T

19. La sfarsitul perioadei de gestiune conturile de venituri se inchid prin contul 121 "Profit si pierdere", astfel: 7xx = 121

R: T

MULTIPLE CHOICE

1. In raport cu natura lor, cheltuielile care se efectueaza in cadrul unei intreprinderi pot fi grupate pe feluri de

activitati, astfel :

a. cheltuieli din activitatea financiara, de exploatare si bancara

b. cheltuieli din activitatea extraordinara, ordinara si financiara

c. cheltuieli din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara

d. cheltuieli din activitatea de exploatare, ordinara si financiara

R: C

2. Ponderea cea mai mare in cadrul cheltuielilor o reprezinta:

a. cheltuielile din activitatea financiara

b. cheltuielile din activitatea de exploatare

c. cheltuielile din activitatea extraordinara

d. cheltuielile cu salariile personalului

e. cheltuielile cu creditele bancare

R: B

3. Documentul justificativ in care se determina drepturile salariale cuvenite salariatilor pentru munca prestata,

il reprezinta:

a. lista de avans chenzinal

b. statul de plata a salariilor

c. foaia colectiva de prezenta

d. registrul de evidenta a salariatilor

R: B

4. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 641 = 421

a. plata salariilor

b. inregistrarea statului de plata a salariilor

c. plata avansului chenzinal

d. retineri salariale

R: B

5. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare?

a. salarii datorate personalului

b. retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate

c. retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii

d. plata impozitului pe salarii catre bugetul statului

e. retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale

R: C

6. Contul 421 "Personal-salarii datorate" se utilizeaza pentru:

a. evidentierea decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite inclusiv

adaosurile si premiile

b. a reflecta in contabilitate sumele acordate drept avans salariatilor in cursul lunii, in

contul drepturilor salariale care se calculeaza si care revin salariatilor la    sfarsitul lunii

c. evidentierea retinerilor si popririlor instituite asupra personalului, datorate tertilor

R: A

7. Contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" se utilizeaza:

a. pentru a evidentia retinerile si popririle instituite asupra personalului, datorate

tertilor

b. pentru a reflecta relatiile intreprinderii cu bugetul asigurarilor sociale privind

contributiile calculate si datorate de catre aceasta

c. pentru a reflecta evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala

R: C

8. Dupa continutul economic contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" este:

a. un cont de surse proprii de finantare

b. un cont de datorii salariale

c. un cont de capitaluri proprii

d. un cont de procese economice

R: D

9. Dupa functia contabila contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont:

a. bifunctional

b. de activ

c. de pasiv

R: B

10. Care formula contabila nu este in concordanta cu explicatia data?

a. 425 = 5311 Inregistrarea platii avansului chenzinal

b. 345 = 711 Descarcarea gestiunii de produsele finite vandute

c. 5121= 411 Incasarea contravalorii produselor finite vandute

R: B

11. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se grupeaza in :

a. Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara

b. Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara si de asigurari

c. Venituri din activitatea extraordinara, ordinara, financiara

d. Venituri din activitatea de exploatare, financiara extraordinara

R: D

12. Dupa functia contabila contul 121 Profit si pierdere este un cont:

a. bifunctional

b. de activ

c. de pasiv

R: A

13. Dupa continutul economic conturile de venituri sunt:

a. conturi de surse proprii de finantare

b. conturi de creante

c. conturi de procese economice

d. conturi de surse straine de finantare

e. conturi bilantiere

R: C

14. Dupa functia contabila contul 419 "Clienti-creditori" este un cont:

a. bifunctional

b. de activ

c. de pasiv

R: C

15. Dupa continutul economic contul 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale" este un cont:

a. de imobilizari corporale

b. rectificativ al valorii imobilizarilor corporale

c. de datorii comerciale

R: B

16. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare:

Clienti 707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

4427 "TVA colectata"

a. aprovizionarea de marfuri cu TVA

b. vanzarea de marfuri cu TVA

c. incasarea creantei din vanzarea de marfuri

d. vanzarea de marfuri fara TVA

R: B

17. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare:

a. inregistrarea achizitiei de marfuri

b. inregistrarea vanzarii de marfuri

c. inregistrarea descarcarii gestiunii de marfurile vandute

d. inregistrarea platii marfurilor achizitionate

R: C

18. . Cand TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, rezulta:

a. TVA de plata

b. TVA de recuperat

c. TVA exigibila

d. TVA neexigibila

R: A

19. Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata rezulta:

a. TVA de plata

b. TVA de recuperat

c. TVA exigibila

d. TVA neexigibila

R: B

20. Care formula contabila este in concordanta cu explicatia data?

a. % = 404 Achizitia de materii prime de la furnizori

b. 411 = % Vanzarea produselor finite

c. % = 411 Inregistrarea veniturilor obtinute din vanzarea produselor finite

R: B

21. Reglementarile contabile romanesti recunosc trei metode de amortizare, si anume:

a. metoda amortizarii liniare , accelerate si a insumarii cifrelor

b. metoda amortizarii liniare, regresive si accelerate

c. metoda amortizarii liniare, degresive si accelerate

d. metoda amortizarii liniare , a insumarii cifrelor si regresive

R: C

22. Obligatia intreprinderilor de a publica un singur set de situatii financiare, care sa satisfaca necesitatile

informationale ale tuturor utilizatorilor, s-a constituit intr-un principiu, numit:

a. principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

b. pricipiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

c. principiul pragului nde semnificatie

d. principiul unicitatii bilantului

e. principiul costului istoric

R: D

23. Capitalul propriu reprezinta:

a. interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi dupa deducerea

tuturor datoriilor acesteia

b. interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea

tuturor datoriilor acesteia

c. interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte de deducerea

tuturor datoriilor acesteia

d. interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi inainte si dupa

deducerea tuturor datoriilor acesteia

e. interesul rezidual al actionarilor in pasivele unei intreprinderi inainte si dupa

deducerea tuturor creantelor acesteia

R: B

24. Un activ corporal nu este recunoscut in situatiile financiare atunci cand:

a. este posibila generarea catre intreprindere de beneficii economice viitoare

aferente activului

b. este utilizat o perioada mai mica de un an

c. costul activului poate fi evaluat in mod credibil

R: B

25. Trecerea capitalului subscris nevarsat in categoria capitalului subscris varsat presupune intocmirea

urmatoarei formule contabile:

a. 456 = 1011

b. 456 = 1012

c. 1011 = 1012

d. 1012 = 1011

e. 1011 = 456

R: C

26. Ce semnifica inregistrarea contabila:

a. aportul la capitalul social a unui mijloc fix

b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix

c. casarea unui mijloc fix

d. amortizarea unui mijloc fix

R: A

27. Dispuneti de urmatoarele date: un mijloc de transport cu o valoare contabila de intrare 100.000 lei si cu o

durata de utilizare 5 ani. Care este marimea amortizarii in primul an de folosire calculata dupa metoda

amortizarii liniare?

a. 22.000 lei

b. 20.000 lei

c. 25.000 lei

R: B

28. Un element din cele de mai jos nu este cuprins in structura capitalurilor proprii. Care este acesta?

a. rezerve din reevaluare

b. prime de capital

c. capital social

d. subventii pentru investitii

e. rezultatul reportat

R: D

29. Se infiinteaza o societate care emite si subscrie 40.000 de actiuni cu o valoare nominala de 8 RON /

actiune. Formula contabila privind subscrierea capitalului va fi:

a. 456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital subscris 320.000 RON

privind capitalul nevarsat

b. 1011 Capital subscris = 456 Decontari cu asociatii 320.000 RON

nevarsat privind capitalul

c. 1012 Capital subscris = 456 Decontari cu asociatii 320.000 RON

varsat privind capitalul

d. 456 Decontari cu asociatii = 1012 Capital subscris 320.000 RON

privind capitalul varsat

e. 456 Decontari cu asociatii = 117 Rezultatul reportat 320.000 RON

privind capitalul

R: A

30. Depunerea aporturilor subscrise de catre actionari se inregistreaza prin creditarea unuia dintre conturile:

a. 1011 Capital subscris nevarsat

b. 1012 Capital subscris varsat

c. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

d. 121 Profit si pierdere

e. 117 Rezultatul reportat

R: C

31. Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat presupune debitarea unuia dintre

conturile:

a. 1011 Capital subscris nevarsat

b. 1012 Capital subscris varsat

c. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul

d. 117 Rezultatul reportat

e. 121 Profit si pierdere

R: A

32. Una dintre caile de mai jos nu poate fi folosita pentru majorarea capitalului social. Care este aceasta?

a. emisiunea de noi actiuni

b. capitalizarea unei parti din profitul exercitiilor financiare anterioare

c. conversia obligatiunilor in actiuni

d. anularea de actiuni proprii rascumparate

R: D

33. Pentru majorarea capitalului, o intreprindere retrage de pe piata 1000 de obligatiuni la valoarea nominala

de 10 lei/obligatiune si le inlocuieste cu 1000 actiuni la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Formula

contabila va fi:

a. 161 Imprumuturi din emisiunea = 1012 Capital subscris varsat 100.000 lei

de obligatiuni

b. 1012 Capital subscris varsat = 161 Imprumuturi din emisiunea 100.000 lei

de obligatiuni

c. 161 Imprumuturi din emisiunea = 1012 Capital subscris varsat 10.000 lei

de obligatiuni

d. 1012 Capital subscris varsat = 161 Imprumuturi din emisiunea 10.000 lei

de obligatiuni

e. 161 Imprumuturi din emisiunea = 1011 Capital subscris nevarsat 10.000 lei

de obligatiuni

R: C

34. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. cheltuielile de constituire

b. creantele imobilizate

c. cheltuielile de dezvoltare

d. concesiunile, brevetele, licentele, drepturile si valorile similare

e. alte imobilizari necorporale

R: B

35. Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare?

a. erorile de intocmire a balantei de verificare

b. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse

c. erorile de compensatie

d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale

e. erorile de inregistrare in Cartea-mare

R: C

36. Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile unei intreprinderi:

. Stoc initial: 10 Kg 10 lei

. Intrari in a)15.03.2006: 100 Kg 11 lei

cursul perioadei

de gestiune b) 20.03.2006: 50 Kg 12 lei

. Iesiri in cursul a) 17.03.2006: 80 Kg

perioadei de gestiune b) 25.03.2006: 60 Kg

Costul mediu ponderat calculat la data de 15.03.2006 este de:

a. 11,250 lei

b. 10,909 lei

c. 11,590 lei

d. 11,036 lei

R: B

37. Se cunosc urmatoarele date privind stocurile unei intreprinderi:

. Stoc initial: 10 Kg 10 lei

. Intrari in a) 15.03.06: 100 Kg 11 lei

cursul perioadei

de gestiune b) 20.03.06: 50 Kg 12 lei

. Iesiri in cursul a) 17.03.06: 80 Kg

perioadei de gestiune b) 25.03.06: 60 Kg

Valoarea totala a iesirilor de stocuri, conform metodei FIFO, este de:

a. 1.590 lei

b. 1.580 lei

c. 1.560 lei

d. 1.570 lei

R: C

38. Formula contabila de mai jos reprezinta:

(+A)

5411 Acreditive in

lei

= (-A)

5121 Conturi la banci

in lei

5.000 lei

a. plata unui furnizor dintr-un acreditiv deschis in valoare de 5.000 lei

b. reintegrarea sumei de 5.000 lei provenita dintr-un acreditiv neutilizat, in contul din

care a provenit (contul de la banca)

c. deschiderea unui acreditiv in valoare de 5.000 lei

d. inchiderea unui acreditiv in valoare de 5.000 lei

R: C

39.Formula contabila de mai jos reprezinta:

(-P)

401 Furnizori

(-A)

5411 Acreditive in

lei

4.760 lei

a. plata unui furnizor dintr-un acreditiv deschis in valoare de 4.760 lei

b. deschiderea unui acreditiv, la dispozitia unui furnizor, in valoare de 4.760 lei

c. constituirea obligatiei de plata a unui furnizor, dintr-un acreditiv, in valoare de

4.760 lei

d. inchiderea unui acreditiv, deschis anterior la dispozitia unui furnizor, in valoare de

4.760 lei

R: A

40. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde definitiei stocurilor, conform IAS 2 Stocurile. Care este

acesta?

a. Stocurile sunt active sub forma de imobilizari, materii prime, materiale si alte

consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie

b. Stocurile sunt active detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii

normale a activitatii

c. Stocurile sunt active in curs de productie in vederea unei vanzari

d. Stocurile sunt active sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce

urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii

R: A

41. Nota de receptie si constatare de diferente nu se intocmeste:

a. in cazurile cand exista diferente la receptie

b. cand bunurile sunt depozitate in mai multe locuri

c. cand bunurile sunt refuzate la plata

d. cand la receptie nu se constata diferente fata de documentele furnizorului

R: D

42. Bonul de predare - transfer - restituire nu se intocmeste:

a. pentru depozitarea unor bunuri provenite din productia proprie

b. pentru depozitarea unor bunuri provenite de la terti

c. pentru transferul bunurilor intre magazii

d. pentru restituirea bunurilor la locurile de depozitare initiale

R: B

43. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o cauza a deprecierii stocurilor. Care este acesta?

a. demodarea stocurilor

b. o deteriorare fizica a stocurilor

c. o reducere a costurilor de achizitie sau de productie

d. o reducere a pretului de vanzare

e. erori de productie sau de achizitie

R: C

44. Rezultatul exercitiului financiar se reflecta in contabilitate cu ajutorul:

a. numai a contului 129 Repartizarea profitului

b. numai a contului 121 Profit si pierdere

c. ambelor conturi de mai sus

R: C

45. Veniturile provenite din productie cu caracter stocabil nu cuprind:

a. venituri din lucrari efectuate si servicii prestate

b. venituri sub forma de produse reziduale

c. venituri sub forma de semifabricate

d. venituri sub forma de produse finite

R: A

46. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o functie a balantei de verificare. Care este acesta?

a. de realizare a concordantei dintre conturile analitice si cele sintetice

b. functia de instrument de verificare si de control

c. functia de legatura dintre conturile analitice si cele sintetice si dintre acestea din

urma si bilant

d. functia de verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi

e. functia de realizare a dublei reprezentari a patrimoniului

R: E

47. Cu ajutorul balantei de verificare nu se pot identifica:

a. omisiunile de inregistrare

b. erorile de intocmire a balantei de verificare

c. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse

d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale

R: A

48. Una dintre erorile de mai jos nu poate fi descoperita cu ajutorul balantei de verificare. Care este aceasta?

a. erorile de intocmire a balantei de verificare

b. erorile de inregistrare in Cartea-mare

c. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse

d. erorile de imputatie

R: D

49. Unul din exemplele de mai jos nu conduce la aparitia de erori de inregistrare a sumelor in Cartea-mare.

Care este acesta?

a. reportarea corecta a totalului de pe o fila din Cartea-mare pe alta fila

b. reportarea de doua ori a aceleiasi sume din Registrul-jurnal in Cartea-mare

c. inregistrarea in Cartea-mare a altei sume decat cea din Registrul-jurnal, fie

datorita inversarii cifrelor, fie datorita omiterii unor cifre din suma respectiva, fie

datorita reportarii altei sume decat cea in cauza

d. omiterea reportarii in Cartea-mare a sumei unui cont din articolele contabile

intocmite in jurnal

R: A

50. Ca procedeu specific al metodei contabilitatii, bilantul indeplineste mai multe functii. Unul din enunturile de

mai jos nu reprezinta o functie a bilantului. Care este aceasta?

a. Functia de sinteza

b. Functia de generalizare

c. Functia de informare

d. Functia de analiza

R: D

51. Una din functiile balantei de verificare nu se regaseste printre cele de mai jos:

a. Functia de verificare a exactitatii

inregistrarilor efectuate in conturi

c. Functia de legatura dintre registru

jurnal si registru inventar

b. Functia de realizare a concordantei

dintre conturile analitice si cele

sintetice

d. Functia de legatura dintre cont si bilant

R: C

52. La o societate comerciala datele privind TVA-ul se prezinta astfel: TVA deductibila in luna curenta

1.500.000 lei, TVA colectata in luna curenta 1.700.000 lei, TVA de recuperat din luna anterioara 200.000

lei, prorata TVA 100 %.

Indicati inregistrarea corecta din luna curenta privind operatiile cu TVA.

a. 4427 = 4426 1.500.000 lei

4427 = 4423 200.000 lei

4423 = 4424 200.000 lei

c. 4427 = 4426 1.500.000 lei

4427 = 4423 200.000 lei

b. 4427 = 4426 1.500.000 lei

4427 = 4424 200.000 lei

d. 4427 = 4426 1.500.000 lei

4427 = 4424 200.000 lei

4423 = 4427 200.000 lei

R: A

53. Indicati formula contabila corecta privind cumpararea materialelor consumabile de la furnizor in conditiile

practicarii inventarului permanent: pret de cumparare 30.000.000 lei, TVA 19 %:

a. % = 401 35.700.000

b. 301 = 401 30.000.000

c. % = 401 35.700.000

d. % = 401 35.700.000

e. % = 401 35.700.000

R: A

54. Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind balantele de verificare ale conturilor sintetice pot fi de mai

multe feluri. Precizati care afirmatie nu corespunde realitatii:

a. cu o serie de egalitati d. cu trei serii de egalitati

b. cu doua serii de egalitati e. cu patru serii de egalitati

c. cu cinci serii de egalitati

R: C

55. Se cunosc: valoarea contabila a unui mijloc fix 8.500.000 lei, amortizarea calculata 7.500.000 lei. Operatia

contabila de scoatere din evidenta a mijlocului fix este:

a. % = 213 8.500.000 lei

281 7.500.000 lei

d. % = 213 8.500.000 lei

471 7.500.000 lei

658 1.000.000 lei

281 1.000.000 lei

b. % = 213 8.500.000 lei

281 7.500.000 lei

681 1.000.000 lei

e. % = 213 8.500.000 lei

471 7.500.000 lei

681 1.000.000 lei

c. % = 213 8.500.000 lei

281 7.500.000 lei

471 1.000.000 lei

R: A

56. Care este formula contabila corecta privind majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni, in baza

urmatoarelor date: numar actiuni nou emise 1.500, valoare nominala 15.000 lei, valoarea de emisiune

19.000 lei ?

a. % = 456 51.000.000

d. 456 = % 56.000.000

b. 456 = 1011 28.500.000

e. 456 = % 28.500.000

c. 456 = % 28.500.000

R: E

57. Conform Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de

Contabilitate, un set complet de Situatii financiare anuale, se compune din:

a. bilant, cont de profit si pierdere,

situatia modificarii capitalului propriu,

situatia fluxurilor de trezorerie, politici

contabile si note explicative;

d. balanta, bilant, cont de profit si

pierdere, situatia fluxurilor de

trezorerie;

b. bilant si cont de profit si pierdere; e. situatia fluxurilor de trezorerie, bilant si

cont de profit si pierdere.

c. raportul sindicatului, cont de profit si

pierdere, situatia modificarii capitalului

propriu, situatia fluxurilor de trezorerie,

politici contabile si note explicative;

R: A

58. Formula contabila de mai jos exprima:

% = 401 " Furnizori "

371 " Marfuri "

4426 " TVA deductibila "

a. inregistrarea de regularizare; d. inregistrarea TVA a marfurilor

vandute;

b. inregistrarea reducerii oferite de

furnizor

e. inregistrarea marfurilor achizitionate

de la furnizori si a TVA aferent;

c. regularizarea TVA cu ocazia

exigibilitatii;

R: E

COMPLETION

1. Pretul de evaluare si inregistrare a creantelor este denumit __________ _____________

R: valoare nominala

2. Cele mai semnificative conturi rectificative sunt conturile privind _______________ care inregistreaza micsoarea ireversibila a valorii imobilizarilor necorporale si coroprale ca urmare a uzurii lor si conturile

privind ajustarile pentru deprecierea reversibila a valorii activelor.

R: amorizarile

3. Conturile de ___________si conturile de ____________se inchid la sfarsitul fiecarei perioade financiar

contabile prin contul 121 "Profit si pierdere".

R: venituri cheltuieli

4. ____________ ___ ____________ face parte din categoria procedeelor specifice metodei contabilitatii, alaturi de cont si bilant contabil.

R: Balanta de verificare

5. Conturile de trezorerie dupa continutul economic sunt __________ de _______ si au functia contabila de ___________

R: conturi bilant active

6. Conturile de datorii pe termen scurt au functia contabila de __________

R: pasiv

7. Conturile de __________ _______________ evidentiaza fluxurile si valorile economice destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, fara a se consuma dupa prima utilizare.

R: active imobilizate

8. Se vorbeste de TVA de ____________ atunci cand TVA colectata < TVA deductibila

R: recuperate

9. Conturile de ________ evidentiaza resursele utilizate in cadrul activitatilor de exploatare, financiare si extraordinare.

R: Cheltuieli

10. Soldul ____________ al contului de profit si pierdere evidentiaza rezultatul sub forma pierderilor nete si apare ca o reducere a capitalurilor proprii.

R: debitor

11. Contul 4426 TVA deductibila se utilizeaza pentru evidentierea taxei pe valoarea adaugata, inscrisa in facturile primite de la furnizori pentru bunurile, lucrarile, serviciile achizitionate de la acestia, platita acestora

si _____________din punct de vedere fiscal

R: deductibila

12. Dupa continutul economic, contul 4426 TVA deductibila este un cont de creante, iar dupa functia contabila, este un cont de ____________

R: active

13. Soldul ____________ al contului de profit si pierdere reprezinta profitul creat ca sursa de finantare in urma excedentului veniturilor asupra cheltuielilor

R: creditor

MATCHING

Balanta de verificare ajuta la depistarea urmatoarelor erori:

a. erori de intocmire a balantei

b. erori de inchidere a conturilor

c. erori de stabilire a sumelor din formulele contabile compuse

d. erori de inregistrare in cartea mare

1. apar din cauza calculelor gresite efectuate cu ocazia adunarii sumelor debitoare sau creditoare din conturi, ori cu ocazia stabilirii soldurilor finale ale acestora

R: B

2. se produc cu ocazia adunarii sumelor din coloane sau transcrierii acestora din registrul cartea mare in formularul de balanta

R: A

3. se datoreaza reportarii gresite a sumelor din jurnal in cartea mare, sau de la o pagina la alta a registrului cartea mare

R: D

4. apar din cauza adunarii gresite a sumelor in aceste formule contabile

R: C

Din categoria erorilor ce nu se pot descoperi cu ajutorul balantei de verificare putem consemna

a. erorile de imputatie

b. erori de compensatie

c. omisiuni de inregistrare

d. erori de inregistrare in registrul jurnal

5. operatia economica nu a fost inregistrata deloc nici in contul debitor, nici in contul creditor

R: C

6. apar din cauza reportarii unei sume exacte ca marime din jurnal in cartea mare, atat la debit, cat si la credit, insa nu in conturile la care trebuia sa fie trecuta

R: A

7. reportare gresita a sumelor din documentele justificative in jurnal sau din jurnal in cartea mare

R: B

8. apar din cauza stabilirii gresite a conturilor corespondente, inregistrarii unor operatii de doua ori, atat la debit, cat si la credit, inversarii formulei contabile sau intocmirii unei formule contabile corecte, dar cu alta

suma mai mare sau mai mica

R: D

Corectarea erorilor de inregistrare se face astfel:

a. erorile din registrele contabile de evidenta cronologica

b. erorile din registrele contabile de evidenta sistematica

9. se corecteaza prin taierea cu o linie, inscrierea alaturi, cu cerneala albastra, a sumei si vizarea de catre contabilul sef pentru certificarea valabilitatii corecturii.

R: B

10. se corecteaza numai prin formulele contabile de stornare

R: APolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3211
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved