Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Studiu de caz - Sa se intocmeasca bilantul societatii Alfa

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micStudiu de caz

Sa se intocmeasca bilantul societatii Alfa (obiectul de activitate al societatii este prestarea de servicii de contabilitate) la 31 decembrie N, Avand la baza clasificarea activelor si datoriilor in curente si necurente, pe baza urmatoarelor elemente:

Licente 2.000 lei;Cheltuieli de dezvoltare 5.000 lei;

Terenuri evaluate la valoarea reevaluata 300.000 lei;

Cladiri folosite pentru realizarea obiectului de activitate si in scopuri administrative, evaluate la valoarea reevaluata de 1.200.000 lei;

Cladiri detinute pentru a fi inchiriate tertilor 600.000 lei;

Case de vacanta (puse la dispozitia personalului societatii pe perioada concediului de odihna sau in week-end) detinute cu scopul cresterii valorii lor, evaluate la valoarea justa 800.000 lei;

Cladiri care urmeaza a fi vandute anul urmator, valoarea contabila reprezentata de valoarea reevaluata este de 55.000 lei, iar valoarea justa minus costurile de vanzare 50.000 lei;

Mijloace de transport evaluate la cost istoric 30.000 lei;

Mijloace de transport care urmeaza a fi vandute in anul urmator, valoarea contabila 10.000 lei, valoarea justa minus costurile vanzarii 12.000 lei;

Mobilier de birou evaluat la cost istoric 20.000 lei;

Laptop-uri evaluate la cost istoric 40.000 lei;

Actiuni contabilizate prin metoda punerii in echivalenta detinute la societatea Beta 120.000 lei. Procentul de control in capitalul societatii Beta este de 27%;

Actiuni detinute la societatea Gama evaluate la valoarea justa de 640.000 lei. Procentul de control in capitalul societatii Gama este de 8%, scopul detinerii acestor actiuni fiind incasarea de dividende;

Actiuni evaluate la valoarea justa detinute la societatea Delta 24.000 lei si la societatea Omega 180.000 lei. Procentul de detinere in capitalul societatii Delta este de 0,2% iar in capitalul societatii Omega 3%, scopul detinerii acestor actiuni fiind obtinerea unui castig din vanzarea actiunilor pe termen scurt;

Sume acordate societatii Beta in martie N-1 200.000 lei, rambursabile 40% in februarie N si restul de 60% in februarie N+1;

O livada de pomi fructiferi, proprietatea intreprinderi, aflata in vecinatatea caselor de vacanta, evaluata la valoarea justa minus costurile estimate la punctele de vanzare 114.000 lei;

Materiale consumabile 16.000 lei;

Marfuri 2.000 lei;

Clienti 400.000 lei;

Debitori diversi 4.000 lei;

Conturi la banci 29.000 lei;

Casa 7.000 lei;

Capital social 1.800.000 lei;

Rezerve legale 12.000 lei;

Alte rezerve 240.000 lei;

Rezerve din evaluarea la valoarea justa 23.000 lei urmare a variatiilor valorilor juste ale activelor financiare disponibile pentru vanzare;

Rezerve din reevaluarea terenurilor si constructiilor 680.000 lei;

Rezultatul reportat 505.300 lei;

Imprumuturi contractate de la banci in octombrie N-1 in suma de 500.000 lei, rambursabile peste 6 ani de la data contractarii;

Imprumuturi contractate de la banci in august N-2 in suma de 400.000 lei pe termen de 4 ani, suma ramasa de plata la 31.12.N fiind de 300.000 lei rambursabila in trei rate constante egale a cate 100.000 lei (iulie N, N+1, N+2);

Datorii privind dobanda aferenta imprumuturilor pe termen mediu si lung contractate de entitate de la banci si care urmeaza a fi platite in anul urmator 85.000 lei;

Imprumuturi contractate de la banci in octombrie N in suma de 70.000 lei, pe termen de un an. Datorii privind dobanda aferenta imprumuturilor contractate pe termen scurt 2.000 lei;

Furnizori 58.000 lei;

Efecte comerciale de platit 12.000 lei;

Datorii privind impozitul pe profit curent 500 lei;

Datorii privind impozitul pe profit amanat 95.000 lei;

Datorii salariale 63.000 lei;

Provizioane pentru litigii 320.000 lei;

Chirii incasate in Avans 27.000 lei.

Rezolvare

S.C. Alfa S.A. Bilantul la 31 decembrie N lei

Active

N

N-1

Capitaluri proprii si datorii

N

N-1

Active necurente:

Imobilizari necorporale

Terenuri si constructii

Alte imobilizari corporale

Participari in intreprinderi asociate (punere in echivalenta)

Active financiare disponibile pentru vanzare

Sume acordate entitatilor asociate

Investitii imobiliare

Active biologice

Active curente:

Active imobilizate detinute pentru vanzare

Stocuri

Creante clienti

Alte creante

Investitii financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere

Numerar

7.000

1.500.000

90.000

120.000

640.000

120.000

1.400.000

114.000

60.000

18.000

400.000

84.000

204.000

36.000

Capitaluri proprii:

Capital social

Rezerve

Rezerve din evaluarea la valoarea justa

Rezerve din reevaluare

Rezultatul reportat

Datorii necurente:

Datorii financiare pe termen mediu si lung

Impozite amanateDatorii curente:

Provizioane pe termen scurt

Datorii financiare pe termen scurt

Partea curenta a imprumuturilor pe termen mediu si lung

Furnizori si alte datorii comerciale

Impozite curente

Datorii salariale

Venituri in AVans

3.260.500

1.800.000

252.000

23.000

680.000

700.000

95.000

72.000

185.000

70.000

500

27.000

Total

Total

1. Imobilizarile necorporale cuprind licentele si cheltuielile de dezvoltare. Suma acestor elemente, desi diferite ca natura, este prezentata cumulat in cadrul imobilizarilor necorporale deoarece valorile individuale nu sunt semnificative;

2. Terenurile si constructiile evaluate la valoarea reevaluata sunt prezentate cumulat deoarece sunt elemente de imobilizari corporale care folosesc valoarea reevaluata la evaluare. Nu se justifica cumularea in bilant a valorii acestor elemente cu valoarea mijloacelor de transport si mobilierului de birou, intrucat acestea din urma sunt evaluate la cost istoric si nu la valoarea reevaluata. In categoria constructiilor, ca elemente de imobilizari corporale, s-au inclus doar cladirile folosite in scopuri administrative si cele pentru realizarea obiectului de activitate, respectand astfel definitia imobilizarilor corporale din IAS 16;

3. Alte imobilizari corporale cuprind mijloacele de transport, mobilierul de birou si laptopurile ale caror valori pot fi prezentate cumulat deoarece sunt evaluate la cost istoric. In categoria mijloacelor de transport considerate imobilizari corporale nu au fost incluse cele care urmeaza a fi vandute in anul urmator deoarece IFRS 5 cere prezentarea lor distincta in bilant;

4. Participarile in intreprinderile asociate cuprind actiunile contabilizate prin metoda punerii in echivalenta detinute la societatea Beta. Aceste participari fac parte din lista minimala de elemente care trebuie prezentate distinct in bilant, conform IAS 1;

5. Activele financiare disponibile pentru vanzare cuprind titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu, titlurile de participare neconsolidate si plasamentele in actiuni pe termen lung. In exemplul nostru actiunile detinute la societatea Gama fac parte din categoria activelor disponibile pentru vanzare deoarece intreprinderea detine aceste actiuni pentru o perioada lunga de timp cu scopul de a incasa anual de dividende;

6. La postul "Sume acordate entitatilor asociate" din cadrul activelor necurente s-au inscris doar sumele care urmeaza a fi rambursate societatii Alfa dupa o perioada mai mare de un an de la data bilantului, respectiv 60% * 200.000 lei;

7. Conform IAS 40, investitia imobiliara este acea proprietate imobiliara (un teren sau o cladire) detinuta mai degraba in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii capitalului decat pentru a fi utilizata in productia de bunuri, prestarea de servicii, in scopuri administrative sau pentru a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. In exemplul nostru, cladirile detinute pentru a fi inchiriate tertilor in valoare de 600.000 lei si casele de vacanta in valoare de 800.000 lei satisfac definitia investitiilor imobiliare;

8. Conform IAS 41 un activ biologic este un animal sau o planta. Livada de pomi fructiferi detinuta de intreprindere satisface definitia activelor biologice si trebuie prezentata distinct in bilant conform IAS 1;

9. IFRS 5 cere prezentarea distincta in bilant a activelor imobilizate corporale si necorporale a caror valoare va fi recuperata prin vanzare si nu prin utilizarea in procesul de productie. In cazul acestor active evaluarea se realizeaza la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valoarea justa minus costurile vanzarii. In cazul societatii Alfa cladirile care urmeaza a fi vandute in anul urmator vor fi prezentate in bilant la valoarea de 50.000 lei iar mijloacele de transport pe care conducerea intentioneaza sa le valorifice prin vanzare la valoarea de 10.000 lei, de unde rezulta un total al activelor imobilizate disponibile pentru vanzare de 60.000 lei;

10. Stocurile cuprind materialele consumabile in valoare de 16.000 lei si marfurile in suma de 2.000 lei. Prezentarea cumulata a acestor doua elemente este justificata deoarece valorile sunt nesemnificative si nu se impune prezentarea lor separata;

11. Valoarea creantelor clienti fiind semnificativa se impune prezentarea lor distincta in bilant;

12. Postul "alte creante" cuprinde debitorii diversi in suma de 4.000 lei si partea din imprumuturile acordate societatii Beta care urmeaza a fi rambursate in anul urmator: 40% * 200.000 lei;

13. Investitii financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere cuprind actiunile detinute la societatea Delta in valoare de 24.000 lei si la societatea Omega in valoare de 180.000 lei;

14. Numerarul cuprinde casa si conturile la banci;

15. Postul "rezerve" cuprinde rezervele legale si alte rezerve;

16. Datoriile financiare pe termen mediu si lung cuprind, pe de o parte, imprumuturile contractate in luna octombrie N-1 in suma de 500.000 lei si care urmeaza a fi rambursate peste 6 ani de la data contractarii (la 31.12.N scadenta este peste 4 ani si 9 luni) si pe de alta parte, imprumuturile contractate in august N-2 pentru suma care se va rambursa dupa o perioada mai mare de un an de la data bilantului, respectiv 200.000 lei;

17. Impozitele amanate apar la active sau datorii necurente conform IAS 12 chiar daca o parte din aceste impozite devin curente in anul urmator, prezentarea lor distincta fiind obligatorie in bilant;

18. In cadrul datoriilor financiare pe termen scurt au fost incluse imprumuturile contractate de la banci in octombrie N in suma de 70.000 lei si care urmeaza a fi rambursate in anul urmator, plus dobanda aferenta acestor imprumuturi;

19. Din imprumutul contractat in august N-2 pe termen de 4 ani, suma de 100.000 lei urmeaza a fi rambursata in anul urmator, motiv pentru care se prezentata in categoria datoriilor curente. In plus, la acest post se mai adauga si dobanzile aferente imprumuturilor contractate pe termen mediu si lung, dar care urmeaza a fi platite in anul urmator;

20. La postul "furnizori si alte datorii comerciale" s-au inclus datoriile fata de furnizori si efectele comerciale de platit;

21. Impozitele curente trebuie prezentate distinct in bilant, chiar daca valoarea lor este nesemnificativa, deoarece fac parte din lista elementelor minimale obligatorii prevazute de IAS 1 a fi prezentate;

22. Veniturile in Avans cuprind chiriile platite in AVans, fiind incluse alaturi de celelalte elemente de datorii curente.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2636
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved