Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE - PRACTICA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE

PRACTICA DE SPECIALITATEI. PREZENTAREA SC ELESTROSERVICE RB SRL

Dreptul comercial

S-a procedat la analiza contractului si statutului de societate care releva:

Societatea comerciala ELECTRORB S.R.L., avand sediul (social) central in Str. Turnu Magurele, nr. 15, Sector 4, Bucuresti, Tel. / Fax 01-6825285, Numar de Inmatriculare in Registrul Comertului: J40/27177/1994, Cod fiscal: R6713224, a fost infiintata in anul 1992 de catre un grup de specialisti desprins din cadrul fostei Intreprinderi de Masini Grele Bucuresti (I.M.G.B.).

Forma de proprietate a S.C. ELECTROS.R.L. este societate cu raspundere limitata; raspunderea asociatilor se reduce la plata partilor sociale.

Societatea are un statut si a incheiat un contract de munca corespunzator, care asigura cointeresarea maxima a personalului.

S-au verificat contractele de vanzare-cumparare, de inchiriere si contractele de locatie de gestiune. Se constata existenta contractelor cu furnizorii pe termen mediu si lung si a contractelor de furnizare energie electrica, gaze, salubritate. Societatea nu are contracte de inchiriere si contracte de locatie de gestiune semnate.

Dreptul civil

S-au verificat actele si contractele privind:

Situatia juridica a terenului intreprinderii.

Societatea ELECTRORB S.R.L. are drept de proprietate asupra terenului din incinta intreprinderii.

Situatia juridica a imobilizarilor necorporale de natura brevetelor, licentelor, marcilor inregistrate. Societatea nu are in proprietate imobilizari necorporale inregistrate.

Situatia imprumuturilor primite, a garantiilor constituite, existenta creditelor nerambursabile la scadenta. Se constata faptul ca societatea nu are credite bancare pe termen scurt, mediu sau lung.

Situatia asigurarii societatii prin efectul legii. Se constata existenta contractelor de raspundere civila si inexistenta contractelor de asigurare impotriva unor riscuri (calamitati naturale, furt, etc.).

1.3. Dreptul fiscal

S-a verificat inregistrarea societatii la organele abilitate de administratie financiara.

Totodata se constata ca s-au achitat toate obligatiile legale datorate (impozite, taxe, contributii). Societatea nu are plati restante de natura impozitelor. Data ultimului control fiscal: 15.09.2001; nu s-au relevat probleme deosebite.

1.4. Dreptul muncii

S-a verificat si constatat existenta contractelor colective si individuale de munca, cat si a contractului de management si a regulamentului de ordine interioara.

1.1.5. Dreptul mediului

S-a verificat daca activitatea firmei se desfasoara in cadrul normelor impuse de legislatia de mediu in vigoare. Cu toate ca nu exista probleme de poluare declarate, societatea nu dispune de un studiu de impact asupra mediului, nu are autorizatie de mediu, documentatia intocmita pentru obtinerea acesteia nefiind completa.

Nu sunt inregistrate litigii pe rol, cu alte intreprinderi sau cu autoritatile, neexistand obligatii de plata a unor daune.

1.6. Litigii

Societatea nu este implicata in litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau al Arbitrajului de pe langa Camera de Comert si Industrie.

S.C. ELECTRORB S.R.L. Bucuresti este specializata in executia de lucrari de montaj si reparatii utilaje si instalatii energetice, fiind autorizata legal de catre S.R.A.C., prin autorizatia nr. 243/02.00.

Evidentierea sub aspect juridic a elementelor forte si slabe,

a oportunitatilor si pericolelor cu ajutorul MODEL SWOT

(strengths, weaknesses, opportunities and threats)

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Contract statut corespunzator, care asigura cointeresarea maxima a personalului;

Contracte pe termen lung avantajoase;

Relatii contractuale stabilite cu furnizorii;

Absenta litigiilor in munca;

Absenta litigiilor in domeniul poluarii mediului;

Existenta documentelor care atesta dreptul de proprietate asupra imobilizarilor corporale.

Inexistenta contractului de asigurare impotriva unor riscuri (calamitati naturale, furt, etc.);

Inexistenta unei autorizatii de mediu.

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Conditii favorabile legale privind reducerea impozitului pe profit pentru productia aferenta exportului;

Inlesniri fiscale avantajoase.

Inexistenta studiului de impact privind pasivul ecologic.

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR SI CIRCUITUL INFORMATIONAL

Obiect de activitate: S.C. ELECTRORB S.R.L. este o firma de productie si prestari servicii, avand specialisti in domeniul tehnic, precum si ateliere de productie proprie cu dotarea tehnica corespunzatoare: masini-unelte, scule, dispozitive, cuptoare de uscare, etc..

Lucrarile de reparatii si montaj se desfasoara in doua hale, avand o suprafata totala de 300 mp, si in doua ateliere totalizand o suprafata de 50 mp.

Societatea nu dispune de suprafete de dezvoltare. Exista riscul plafonarii volumului productiei, datorita lipsei spatiilor de dezvoltare.

Cresterea volumului productiei este posibila prin optimizarea gradului de ocupare a spatiului disponibil, respectiv folosirea extensiva (nr. schimburi) si intensiva (grad de ocupare utilaj) a dotarii tehnice actuale.

Program de lucru: 1, 2 schimburi / zi / anul 2001

Transportul intern se realizeaza cu ajutorul podurilor rulante sau diferite macarale (transport orizontal - vertical), carucioare - container (transport realizat manual).

Halele sunt conectate la reteaua electrica a firmei I.M.U.C., precum si la reteaua de aer sub presiune a acesteia.

Spatiile de productie nu sunt dotate cu aparate de aer conditionat, neasigurand astfel un microclimat optim.

Din punctul de vedere al clasificarii in functie de gradul de mecanizare si automatizare, societatea comerciala ELECTRORB S.R.L. face parte din categoria intreprinderilor semimecanizate si mecanizate. In patrimoniul societatii se gasesc urmatoarele utilaje mecanizate:

masini, utilaje si instalatii pentru constructii de masini;

strunguri automate;

freze

masini fixe de gaurit;

masini de roluit tabla;

masini de bobinat.

Ca utilaje semimecanizate se gasesc: doua cuptoare electrice pentru uscare motoare si transformatoare, o plita de polimerizat bobine facuta in regie proprie, presa manuala.

Din punctul de vedere al fluxului productiei, nu apar strangulari sau sincope, operatiile fiind programate astfel incat sa se sincronizeze la un nivel maxim posibil.

Societatea are in dotare utilaje care se remarca prin:

Stare de functionare foarte buna avand un grad de uzura fizica redusa (max 10-15 %)

Performante tehnice superioare.

Capacitatea de productie a utilajelor: 75%.

Nu s-au identificat mijloace fixe din patrimoniu de natura utilajelor care nu mai pot fi folosite datorita uzurii fizice si / sau morale.

Societatea comerciala ELECTRORB S.R.L. este o intreprindere cu activitate continua pe tot parcursul anului. In raport cu gradul de specializare, S.C. ELECTRORB S.R.L. poate fi incadrata in categoria firmelor cu specializare universala, deoarece in cadrul acesteia se executa o nomenclatura variata de servicii, fiecare dintre acestea executandu-se in cantitati mici sau unicate.

Produsele / serviciile Datorita experientei acumulate in decursul timpului de personalul specializat, o parte din acesta fiind atestat de firma 'GENERAL ELECTRIC S.U.A', societatea ELECTRORB S.R.L. ofera o gama variata de servicii:

Montaj si reparatii echipamente sala de masini din centralele electrice (turbine de abur in gama 1 MW 600 MW; generatoare electrice; schimbatoare de caldura; pompe de alimentare cu apa, de circulatie, pompe condens; circuite tehnologice de abur, apa, ulei, vid si condensat; echipamente si circuite electrice de forta, comanda, protectie si AMCR; montaj instalatii de reglaj si protectie pentru turboagregat).

Montaj si reparatii echipamente tehnologice din cadrul industriei chimice si petrochimice (turbocompresoare de proces; turbine cu abur; motoare electrice de antrenare; compresoare cu piston).

Grupuri electrice actionate cu motoare Diesel si instalatii anexe.

Reabilitari mecanice si rebobinari: motoare electrice de CC si CA de puteri pana la 7 MW; transformatoare electrice de orice tip si putere; generatoare electrice de puteri pana la 50 MW.

Executie instalatii si panouri electrice si de automatizari.

Montaj si reparatii turbine hidraulice si componente ale acestora.

Piese de schimb pentru utilaje energetice:

Turbine cu abur (turnarea lagarelor axiale si radiale; labirinti si inele de etansare statorica si rotorica; componente ale sistemului de reglaj si protectie; organe de asamblare carcasa, bolturi cuplaje; rezistente electrice si transformatoare pentru montarea / demontarea organelor de asamblare; organe de inchidere si distributie abur; garnituri de etansare).

Turbine hidraulice (turnarea lagarelor axiale si radiale; piese de schimb pentru admisia apei si pentru actionari mecanice; palete rotorice si statorice).

Turbocompresoare si compresoare de diferite tipuri (turnarea lagarelor axiale si radiale; confectionare si montare labirinti de etansare).

Pompe, de toate tipurile, pentru apa (arbori si semicuple, inele de etansare; bucsi distantiere, de etansare, de strangere; rotori, piese de intoarcere si etansare; dispozitive de echilibrare).

Reparatii armaturi industriale de inchidere, de reglaj si siguranta.

Asistenta tehnica si consultanta pentru toate domeniile de mai sus.

Firma este specializata pe reparatii si intretinere.

Societatea ELECTRORB S.R.L. executa rebobinari pentru orice tip de transformatoare pentru industria metalurgica, prelucrarea minereurilor si producerea energiei electrice la diferite tensiuni si puteri.

Societatea acopera intreaga gama de lucrari din sala de masini a termocentralelor.

In cadrul operatiei de reparare si reabilitare sala de masini turbine cu abur, S.C. ELECTRORB S.R.L. poate executa dupa proiect propriu: tablouri de comanda turbina; panouri AMCR; instalatie masuratori spatiale (bucla masura turatie, deplasari axiale, vibratii lagare, temperatura lagare); instalatie protectie si semnalizare; comanda de la distanta a turbinei si generatorului; instalatie de comanda si forta a utilajelor din sala de masini, actionate electric; aparate inregistratoare pentru monitorizare parametrii turbina.

In cadrul reparatiilor turbinelor cu abur, la carcase si rotori: se refac suprafetele de etansare din planul orizontal de separatie; se refac alezajele interioare; se schimba si se regleaza sistemul de etansare (labirinti); se rectifica gaurile filetate; se refac punctele de sprijin si penele de ghidare; se recentreaza diafragmele si subansamblele statorice; se dinamometreaza si balanseaza carcasele; se asigura contact intre labele de sprijin si placile de baza; se strang la cald buloanele planelor de separatie; echilibrare rotori; refacere subansamble rotorice.

Societatea ELECTRORB S.R.L. repara (produce) motoare asincrone cu rotor bobinat sau rotor in scurtcircuit (motoarele fabricate sunt in gama de putere de la 0,1 KW pana la 10 MW si turatii cuprinse intre 300 si 3000 rot/min) si repara motoare sincrone provenite, in general, din industria de prelucrare a minereurilor, siderurgie si industria cimentului (gama de puteri pentru aceste motoare este de la 1 KW pana la 10 MW).

Evidentierea sub aspect tehnic a punctelor tari si slabe,

a oportunitatilor si riscurilor, cu ajutorul MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Grad ridicat de dotare cu utilaje moderne;

Stare de functionare buna a utilajelor, uzura tehnica redusa.

Intreprinderea nu dispune de suprafete de dezvoltare;

Extinderea activitatii este limitata;

Inexistenta unui microclimat optim in halele de productie.

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Introducerea de tehnici noi (masini, instalatii de inalta tehnicitate, cu un grad ridicat de mecanizare si automatizare) situeaza pe primul plan activitatea de intretinere si reparatii;

Existenta unor rezerve de capacitate de productie neutilizate.

Riscul plafonarii productiei datorita inexistentei suprafetelor de dezvoltare.

DIAGNOSTICUL COMERCIAL

Diagnosticul comercial vizeaza piata de aprovizionare, respectiv piata de desfacere a intreprinderii. Obiectivul de baza al diagnosticului comercial consta in estimarea pietei actuale si potentiale a intreprinderii si a locului ei pe piata.

Analiza mediului extern

Mediul economic national traverseaza o perioada de tranzitie anevoioasa, etapa actuala fiind de recesiune economica. Instabilitatea economica si legislativa, viata economica anormala, nefunctionalitatea unor sectoare economice implica randamentul global redus al economiei.

Blocajul financiar, rata anuala a inflatiei cca. 50%, au drept consecinte decapitalizarea si detehnologizarea economiei, informatizarea redusa a vietii economice.

Toate acestea implica un risc investitional mare, legat de mediul economic national.

Principalii clienti ai ELECTRORB S.R.L.

Societatea ELECTRORB S.R.L. a realizat lucrari de montaj si instalatii:

In cadrul filialelor RENEL: F.E. Bucuresti, F.E. Doicesti, F.E. Pitesti; s-au executat reparatii motoare electrice (6 KV - 4250 KV), transformatoare electrice (100 - 1600 KVA), etc..

In cadrul industriei constructoare de masini: GRIRO Bucuresti, Timpuri Noi S.A. si IMGB S.A., la care s-au executat reparatii capitale la turbine cu abur, generatoare electrice.

In cadrul altor industrii: S.C. SOFERT S.A. Bacau, ARTECA S.A. Bucuresti, PETROTEL S.A. Ploiesti, Danubiana S.A. Bucuresti, Fulger S.A. Bragadiru.

Asistenta tehnica si piese de schimb pentru export la centrale electrice din Turcia, Siria, Pakistan.

Principalul punct forte al intreprinderii, in relatia cu clientii sai, il reprezinta satisfacerea acestora la cel mai inalt grad, avand ca o prima consecinta fidelitatea acestora; punctul slab al firmei il reprezinta dependenta fata de anumiti clienti.

Principalii furnizori ai ELECTRORB S.R.L.

Principalii furnizori ai firmei, acceptati pe anul 2001, selectionati in functie de domeniul de activitate si un criteriu de apreciere, sunt prezentati in tabelul nr. 1:

Tabelul nr. 1

Nr. crt.

Denumire furnizor

Domeniul de activitate

Criteriul de apreciere

AGFAL SRL

Ulei auto

D, P, C.

ALL SERVICE

Materiale anticorozive

P. C.

ARAL SRL

Piese auto

P, C.

ARTECA Jilava

Produse din cauciuc

P, C.

AURA Oradea

Snur poliester, bumbac

P, C, T.

CARAY SRL

Piese auto

P, C.

CHIMOPAR S.A.

Intaritori acceleratori

P, C.

COMAT ELECTRO

Produse electrotehnice

D, P, C.

COMAT MET

Laminate

P, C.

COMATCHIM S.A.

Electroizolante

P, C, T.

DONA

Piese auto

P, C.

IAICA Alexandria

Echipamente electrice

D, P, C, T.

ICEPALV

Vopsele

P, C.

IMGB

Laborator Metrologie

P, C.

NOVACOLOR

Lacuri, vopsele

D, P, C, T.

PANTEX Brasov

Banda contractie

P, C.

PIGMALION SA

Rasini, vopsele, diluanti

D, P, C.

POWER TOOLS SRL

SDV, materiale abrazive

D, P, C.

ROFEB Urziceni

Perii colectoare

P, C.

RULMENTI Barlad

Rulmenti

D, P, C, T.

TEROM Iasi

Folii mylar

P, C, T.

IMUC S.A.

Prelucrari mecanice

D, P, C.

URB Brasov

Rulmenti

P, C.

VULTURUL Comarnic

Materiale constructie

D, P, C.

ZIMTEX

Banda contractie

D, P, C.

Legenda: P = pretul produselor / serviciilor.

C = calitatea produselor / serviciilor.

T = termenul de livrare / executie.

D = diversitatea produselor / serviciilor.

Unul dintre avantajele colaborarii cu furnizorii alesi dupa criteriile mai sus mentionate il reprezinta posibilitatea intreprinderii de a-si desfasura activitatea in bune conditii, de a-si onora contractele incheiate cu diversi clienti.

Riscurile colaborarii constau in: nelivrarea la termen a materialelor necesare firmei ELECTRORB S.R.L. pentru executarea unor lucrari, dependenta mare fata de unii furnizori.

Principalii concurenti ai firmei ELECTRORB S.R.L.

Pe plan national principalii concurenti sunt: ABB ENERGOREPARATII, GENERAL TURBO S.A., MONIS S.R.L., MAROM S.R.L., ELECTROPUTERE Craiova, ELECTROTUR Turnu Magurele.

Evaluarea pozitiei concurentiale a ELECTRORB S.R.L., in functie de partea sa de piata, se face cu ajutorul indicatorului cota parte de piata absoluta, care se determina cu relatia de calcul:

Pi = , unde: CAi = vanzarile intreprinderii

SCAi = vanzarile totale ale sectorului

Conform calculelor, in anul 2001 valoarea indicatorului Pi a fost de 62%, iar in anul 2001 de 75%.

In anul 2001 se remarca o crestere a cotei parte de piata cu 13%. Aceasta crestere este rezultatul sporirii gradului de atractie a serviciilor firmei ELECTRORB S.R.L. de catre clienti care in perioadele precedente au apelat la serviciile firmelor concurente.

Rivalitatea dintre S.C. ELECTRORB S.R.L. si principalii sai concurenti se manifesta in domeniul: pretului, publicitatii, produselor noi, ameliorarii serviciilor, garantiilor acordate clientilor.

O rivalitate puternica o reprezinta existenta unor concurenti numerosi, de forte relativ echilibrate, intre care lupta puternica are ca obiect eliminarea celorlalti si obtinerea unei pozitii avantajoase pe piata.

Principalele puncte forte ale intreprinderii, care au dus la cresterea cotei de piata, sunt urmatoarele:

cresterea competentelor tehnice si tehnologice ale firmei;

conditii de plata avantajoase;

produse competitive.

Punctul slab al intreprinderii poate fi generat de o scadere a pretului e vanzare sau cresterea costului datorita patrunderii in domeniul prestarii serviciilor a noilor concurenti care doresc sa cucereasca o parte din piata.

Evidentierea sub aspect comercial a punctelor tari si slabe,

a oportunitatilor si riscurilor, cu ajutorul MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dinamica ascendenta a cifrei de afaceri;

Servicii adaptate la nevoile pietei;

Produse competitive.

Dependenta fata de furnizori;

Cresterea costurilor la materialele utilizate de firma.

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Tendinta de crestere a cererii pe piata;

Posibilitati de acces la circuitele de distributie.

Accentuarea concurentei interne in domeniul serviciilor;

Nerespectarea termenelor de livrare a materialelor;

Folosirea unor tipuri de materiale scumpe.

SISTEMUL DECIZIONAL SI

SISTEMUL INFORMATIONAL

Decizia constituie elementul esential al managementului unei firme, este cursul de actiune ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective.

Conducerea societatii ELECTRORB S.R.L., prin Directorul General detine autoritatea deplina, el conduce, coordoneaza, verifica si este direct responsabil de desfasurarea tuturor activitatilor tehnice, economice, de productie, avand in subordine intregul personal al societatii.

Preocuparea majora a conducerii, a intregului personal al societatii este de a satisface clientii realizand produse si servicii de calitate.

In cadrul societatii, conducerea a hotarat adaptarea, elaborarea si implementarea unui sistem de conducere si asigurare a calitatii utilizand ca ghid de referinta Standardele ISO, respectiv SREN ISO 9002/95: 'Sistemele Calitatii - Model pentru Asigurarea Calitatii in Productie, Montaj si Service'.

De asemenea, pentru functionarea adecvata a firmei nu este suficienta doar contributia sistemului decizional, ci este util si un sistem informational ce ofera materia prima informationala necesara in stabilirea si indeplinirea obiectivelor manageriale.

Traseul fluxului informational al firmei porneste de la Directorul General catre ceilalti subordonati si se intoarce sub forma rapoartelor periodice privind stadiul aplicarii, marimii, abaterilor de la obiective.

Stilul de conducere al acestuia este consultativ: prezinta subordonatilor problema pe care o au de solutionat si le solicita acestora unele idei sau sugestii, apoi adopta singur deciziile.

Transmiterea informatiilor in cadrul firmei se realizeaza, in special, cu ajutorul calculatoarelor electronice, deoarece acestea conditioneaza performantele functionale ale sistemului informational al firmei.

Evidentierea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor,

din punct de vedere al sistemului decizional si informational,

MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Intensitate decizionala foarte ridicata;

Implicarea activa a directorului general in modernizarea de ansamblu a managementului;

Preocuparea conducerii pentru satisfacerea clientilor;

Apelarea la serviciile calculatorului electronic.

Lipsa unor proiectii strategice judicios fundamentate, axate pe studii de prognoza;

Lipsa unor activitati foarte importante in economia intreprinderii, precum: bugetare, de marketing;

Neapelarea la sisteme evoluate de management (management prin proiecte, prin bugete).

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Prezentarea informatiei in volumul, structura si nivelul de prelucrare cerute de un anumit moment.

Reducerea eficientei firmei, datorita lipsei proiectiilor strategice si a unor sisteme evoluate de management.

RESURSELE UMANE SI

ORGANIZAREA STRUCTURALA

Numarul mediu de salariati, stabilit conform Normelor Metodologice MF 110139/98 este de 55. Conform organigramei intreprinderii (Figura 1.), personalul angajat al societatii este compus din:

4 persoane cu studii superioare, in activitatea de conducere;

1 inginer sef;

10 specialisti calificati;

10 persoane necalificate;

30 angajati cu studii medii.

Evolutia numarului mediu scriptic si evolutia productivitatii muncii in perioada 1999-2001 sunt cuantificate in cadrul diagnosticului financiar.

Investigatiile intreprinse releva urmatoarele:

Potentialul uman se caracterizeaza prin angajare totala.

Fluctuatiile fortei de munca in perioada 1999 - 2001 au fost neinsemnate.

Absenteismul este inexistent; gradul de utilizare a timpului de lucru maxim disponibil este de cca. 95%.

Protectia muncii este corespunzatoare; nu exista accidente de munca inregistrate.

Structura pe sexe: 80% barbati, 20% femei, ceea ce se considera a fi o structura adecvata domeniului.

Nivel de calificare a personalului: patru cadre cu studii superioare, din care un economist, restul personalului avand calificare medie si profesionala.

Fata de cele de mai sus se considera ca personalul are dimensiunea si structura adecvata realizarii functiilor intreprinderii (ex. ingineri mecanici, si energetici pentru montaj si reparatii echipamente energetice in centralele electrice, maistrii, tehnicieni, electricieni, sudori, instalatori).

Figura 1. Organigrama societatii comerciale ELECTRORB S.R.L.

S.C. ELECTRORB S.R.L. are personal de inalta calificare pentru activitati de montaj in teren si de productie:

ingineri mecanici si energetici pentru montaj si reparatii echipamente energetice in centralele electrice;

maistri, tehnicieni si muncitori cu inalta calificare, specializati in motoare de turbine cu abur si hidraulice;

bobinatori, electricieni si automatisti pentru activitatile de reparatii si montaj motoare electrice si transformatoare, cat si pentru instalatii electrice aferente;

sudori electrici si autogeni, autorizati ISCIR, instalatori si monteuri conducte;

personal calificat si autorizat pentru controale si urmarirea calitatii activitatilor de reparatii si montaj, cat si pentru realizarea pieselor de schimb.

O parte din personalul firmei este atestat de firma GENERAL ELECTRIC si are experienta de montaj la Centrala Nucleara Electrica Cernavoda.

Analizand organigrama intreprinderii se constata:

DIRECTORUL GENERAL:

are obligatia de a asigura toate resursele tehnice, materiale si umane pentru realizarea produselor si serviciilor din sfera de activitate a societatii, in conditii de asigurare a calitatii;

executa control direct asupra activitatilor persoanelor din (conducere) subordine;

reprezinta societatea comerciala in relatii cu tertii;

aproba ofertele si proiectele de contract transmise potentialilor clienti;

dispune masuri pentru introducerea tehnologiilor avansate, urmareste aplicarea standardelor de stat si prescriptiilor tehnice in vigoare;

are in subordine directa: Directorul tehnic, Directorul economic, Responsabilul A.C. si Seful control calitate

DIRECTORUL TEHNIC:

raspunde pentru elaborarea de documentatii pentru realizarea de produse / servicii, modernizarea celor existente, dezvoltarea si modernizarea utilajelor, perfectionarea proceselor de productie, introducerea in executie a unor materiale noi si inlocuirea celor deficitare.

DIRECTORUL ECONOMIC:

asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiar - contabile a societatii;

analizeaza costurile de productie si de circulatie si propune masuri de reducere a costului de productie;

coordoneaza activitatea de aprovizionare, depozitare si desfacere.

DIRECTORUL DE PRODUCTIE:

este subordonat Directorului tehnic si urmareste aplicarea riguroasa in procesele de productie a tehnologiilor de executie, proiectate si omologate, interzicand abaterile de la acestea;

analizeaza necesarul de materii prime si materiale pentru buna desfasurare a activitatii in atelierele pe care le coordoneaza;

face propuneri pentru dotarea cu utilaje si investitiile necesare dezvoltarii, retehnologizarii si modernizarii productiei;

asigura folosirea cu maximum de eficienta a resurselor de materii prime, materiale si capacitati de productie;

urmareste derularea contractelor cu clientii;

are in subordine: sef sectie reparatii - montaj turbine; sef sectie reparatii - montaj generatoare si motoare electrice; sef sectie reparatii transformatoare de putere; sef sectie constructii si reparatii instalatii electrice.

SEF CONTROL CALITATE

este subordonat direct Directorului general;

coordoneaza si efectueaza activitatea de inspectii si incercari din cadrul firmei ELECTRORB S.R.L.;

inspecteaza si verifica calitatea materialelor utilizate, respectarea sistemelor si a procedurilor de ambalare stabilite pentru protectia produselor pana la clienti;

verifica respectarea conditiilor tehnice cu privire la manipularea, depozitarea si conservarea produselor pana la expedierea acestora la beneficiari;

asigura ca efectuarea operatiilor de inspectie a proceselor sa fie executate de personal instruit, calificat si autorizat;

respecta si asigura implementarea sistemului calitatii in activitatea proprie.

SEF SECTIE

este subordonat Directorului productiei;

raspunde de organizarea si indrumarea procesului de productie in vederea realizarii sarcinilor aferente sectiei, cu respectarea disciplinei tehnologice, a consumurilor specifice, calitatii produselor si a termenelor de realizare;

asigura folosirea rationala a fortei de munca din cadrul sectiei, cu incadrarea in planul fortelor de munca si de retribuire aferent;

raspunde de folosirea completa a capacitatilor de productie, utilizarea cu randament maxim a utilajelor si instalatiilor aferente sectiei;

organizeaza, supravegheaza si coordoneaza activitatea de transport intern aferenta atelierului.

SEF LUCRARI

este subordonat Sefului de sectie;

raspunde de calitatea lucrarilor executate;

foloseste in timpul executiei numai materiale si produse identificate si receptionate;

raspunde de separarea produselor / serviciilor neconforme.

SEF ECHIPA

este subordonat Sefului de lucrari;

raspunde direct de calitatea executiei in concordanta cu cerintele specifice si la termenele contractuale stabilite;

organizeaza activitatea de executie si echipele de muncitori.

SEF COMPARTIMENT APROVIZIONARE

este subordonat Directorului economic;

raspunde de activitatea de prospectare a pietei;

asigura evidenta comenzilor, cererilor de oferta si contractelor de aprovizionare;

asigura si raspunde de aprovizionarea cu materii prime, materiale, semifabricate, subansamble si piese de schimb.

SEF DEPOZIT

este subordonat Compartimentului Aprovizionare;

asigura evidenta produselor din depozit;

elibereaza produsele numai pe baza de bonuri de iesire;

tine evidenta produselor finite din depozit.

RESPONSABIL AC

este subordonat Directorului General;

asigura implementarea Sistemului Calitatii in cadrul societatii.

Toti angajatii raspund pentru: respectarea documentelor de calitate si incunostiintarea superiorilor directi de toate incidentele si abaterile de la sistemul calitatii.

Evidentierea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor,

din punct de vedere al resurselor umane si al organizarii structurale,

MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Structura de personal adecvata realizarii sarcinilor;

Productivitatea muncii in crestere;

Stabilitate a personalului;

Cointeresare maxima;

Protectia muncii corespunzatoare;

Echipe de conducere formate din tehnicieni.

Ponderea redusa a personalului cu studii superioare;

Nerespectarea criteriilor de selectie si angajare a personalului;

Rigiditate si adaptabilitate greoaie la schimbari datorita centralizarii excesive.

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Existenta fortei de munca, calificata, in zona;

Posibilitatea recrutarii tinerilor in domeniul prestarii serviciilor;

Desfasurarea de cursuri de calificare in domeniu;

Oportunitati de formare a cadrelor superioare si puterea de motivare legata de descentralizare.

Riscul imbatranirii fortei de munca;

Riscul angajarii in cadrul firmei de personal necalificat in domeniu, ce poate conduce la o activitate ineficienta;

Nivelul redus al salariilor;

Instabilitatea cursului valutar.

2. PARTEA TEORETICA

2.1.CONTABILITATEA OPERATIILOR DE INCASARI SI PLATI EFECTUATE PRIN CONTURILE DE LA BANCI

A.     FORME SI INSTRUMENTE DE DECONTARE

Forma de decontare este modalitatea sau operatiunea bancara prin care se vireaza resursele banesti din si in conturile agentilor economici deschise la banci, in urma careia se obligatiile pecuniare dintre parti.

Forma de decontare utilizata de SC Electro Service in relatiile cu agentii economici este urmatoarea: acceptarea,forma fara rezervare prealabila a sumelor necesare platilor,care presupune existenta capacitatii de plata a agentilor economici.

Instrumentele de decontare ce se folosesc in efectuarea platilor catre furnizori si incasarea clientilor sunt:

ordinul de incasare cu factura;

ordinul de plata cu si fara factura;

cecul de decontare;

biletul la ordin.

Viramentele se efectueaza pentru orice suma,fara stabilirea unor limite minime obligatorii.

Factura este actul justificativ intocmit de compartimentul tehnic in care se consemneaza cu exactitate serviciul prestat ,pretul unitar si total etc. si sta la baza operatiunilor de vanzare (prestari servicii) sau virament.

Ordinul de plata este documentul de decontare prin care titularul contului cere bancii care-l serveste sa plateasca unui beneficiar-titular de cont- o suma de bani pentru stingerea unei obligatii.

Cecul este un mijloc banesc, un titlu de credit,un instrument si un ordin de plata care serveste la efectuarea operatiunilor de decontare (plata) interne.Cecul este document nominal sau la purtator(hartie de valoare ),care contine ordinul dat de tragator ( titularul, imputernicitul unui cont la banca la care isi tine disponibilul de numerar),unei persoane numita tras (o banca) de a plati efectiv, la vedere, o suma de bani unei alte persoane (juridice sau fizice), numita beneficiar (cec de casa) sau de a o trece in contul tinut acelei persoane de catre banca.

Cecul prezentat este platit numai la vedere, termenele de prezentare fiind de 8 zile, daca cecul este platibil in localitatea in care a fost emis, si 15 zile in celelalte cazuri.

La Electrosevice RB SRL se folosesc :

cecul numerar;

cecul barat care consta in inscrierea a doua linii paralele orizontale sau oblice pe fata cecului.Bararea indica obligatia ca beneficiarul sa recurga la serviciile unei banci pentru incasarea sumei inscrise pe cec, incasarea in numerar direct de la banca tragatorului nefiind posibila.

Biletul la ordin este instrumentul de plata prin care emitentul isi ia angajamentul de a plati la o anumita data o suma determinata beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al instrumentului.Ca titlu de credit este creat de emitent in calitatea sa de debitor care se obliga sa plateasca o suma de bani la un anumit termen sau la prezentarea unui beneficiar aflat in calitate de creditor.

Aceste instrumente de decontare sunt documente justificative si stau la baza extraselor de cont care sunt contabilizate si inregistrate in calculator intocmindu-se 'Jurnalul de banca'.In acesta sunt evidentiate toate incasarile si platile efectuate de societate prin contul curent in fiecare zi stabilindu-se astfel soldul bancar in fiecare zi.

'Jurnalul de banca' se listeaza la sfarsitul fiecarei luni si se anexeaza la dosarul in care se afla extrasele de cont si celelalte documente justificative.

B. INREGISTRARILE CONTABILE

B.1 Operatiuni de incasari prin conturile bancare, pe baza extraselor de cont si documentelor justificative:

5121'Conturi la banci in lei'=    %

411'Clienti'(nume client)

267 'Creante imobilizate' (garantii de buna executie) 766'Venituri din dobanzi'

B.2. Operatiuni de plati din conturile bancare, pe baza documentelor justificative si a extraselor de cont:

% =5121'Conturi la banci in lei'

401'Furnizori'(nume furnizor)

404'Furnizori imobilizari'

4311'CAS'

431'Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate'

4311'Contributia societatii la asigurarile sociale de sanatate'

4312'Contributia angajatilor la pensia suplimentara'

4371'Contributia societatii la fondul de somaj'

4372'Contributia angajatilor la fondul de somaj'

4423'TVA de plata'

441'Impozit pe profit'

444A'Impozit salarii angajati'

444C'Impozit salarii colaboratori'

447.1'Fond solidaritate (3%)'

447.2'Fond invatamant(2%)'

447.3'Comision Camera de Munca(0.25%)

446.1'Impozit teren,cladirii'

446.2'Impozit dividende'

581'Viramente interne '

627'Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate'

2.2. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE INCASARI SI PLATI IN NUMERAR

A. INSTRUMENTE DE PLATA

La SC ELECTRORB SRL pentru inregistrarea operatiunilor de casa se folosesc urmatoarele documente de incasari si plati :

chitanta ;

bonul fiscal;

dispozitia de plata si de incasare;

lista de avansuri;

statul de salarii;

statul de dividende;

decontul de cheltuieli;

ordinul de deplasare.

Chitanta serveste ca document justificativ pentru incasarea unei sume in numerar in casieria societatii de la clientii sau pentru plata unor furnizori de materiale, obiecte de inventar, materiale consumabile, de prestari servicii etc.

Bonul fiscal, aprobat prin O.M.F.593/98, este instrumentul de plata cu care sunt achitate unele materiale consumabile (benzina, piese de schimb etc.).

Dispozitia de plata-incasare catre casierie este documentul justificativ pe baza caruia se incaseaza sau se achita in numerar anumite sume.

Lista de avansuri este documentul pe baza caruia se achita avansurile angajatilor cu 'Carte de munca' si celor cu 'Conventie civila'.

Statul de salarii este documentul de calcul al salariilor realizate, retinerilor si sumelor achitate angajatilor.Pe baza lui se achita drepturile banesti ale angajatilor cu 'Carte de munca' si cu 'Conventie civila'.

Statul de dividende este documentul pe baza caruia se achita dividendele cuvenite asociatilor.

Ordinul de deplasare si Decontul de cheltuieli sunt documentele cu care se justifica avansurile acordate pentru deplasari, detasari sau pentru cumpararea unor materiale cosumabile, auxiliare, piese de schimb etc.

Aceste documente sunt inregistrate in ordine cronologica si sistematica in 'Registrul de casa' care este documentul centralizator de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate de casieria societatii Electroservice. Pe baza 'Registrului de casa' se stabileste soldul de casa la finele fiecarei zile (nu trebuie sa depasesca 20.000.000 lei).

'Registrul de casa 'se listeaza la sfasitul fiecarei luni si se anexeaza la dosarul care contine celelalte documente justificative privind opertiunile de casa.

B. INREGISTRARILE CONTABILE

B.1.Operatiuni de incasari in numerar:

5311'Casa in lei' = %

411'Clienti'(nume client)

581'Viramente interne'

B.2.Operatiuni de plati in numerar:

= 5311'Casa in lei'

401'Furnizori'(nume furnizor)

421'Personal-remuneratii datorate'

423'Personal- ajutoare materiale datorate'(concedii medicale)

425'Avansuri acordate personalului'

457'Dividende de plata'

6012'Cheltuieli cu combustibilii'

6014'Cheltuieli cu piesele de schimb'

4426'TVA deductibila

III. Analiza patrimoniului net al S.C. ELECTRORB S.R.L.

Patrimoniul net se defineste ca diferenta intre activele totale si datoriile totale, reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. In esenta, patrimoniul reprezinta averea intreprinderii la o anumita data, pe baza valorilor de intrare contabila.

Pentru determinarea patrimoniului net informatiile din bilantul contabil se structureaza conform tabelului nr. 2.

Pe baza datelor din tabel se fac aprecieri asupra patrimoniului net, prezentandu-se semnificatia economica a elementelor care au determinat modificarea acestuia.

Tabelul nr. 2

(mii lei)

ANUL

1998

1999

2000

2001

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:

439424

1136552

1704364

2587640

1.1. Imobilizari necorporale

-

-

-

-

1.2. Imobilizari corporale,

din care:

1.2.1. Terenuri

1.2.2. Mijloace fixe

439424

20000

419424

1136552

43741

1092811

1451664

135741

1315923

2177639

135741

2041898

1.3. Imobilizari financiare

-

-

252700

410001

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:

1521901

838429

1845858

3894426

2.1. Stocuri

63681

15247

20019

186944

2.2. Creante

1036809

778955

1264441

2707725

2.3. Disponibilitati

421411

44227

561398

999757

3.

TOTAL ACTIVE (1+2)

1961325

1975084

3566747

6727125

4.

DATORII TOTALE

857646

903530

2494393

5654771

5.

PATRIMONIUL NET (3-4) din care finantat pe seama:

1103679

1071654

1072354

1072354

6.

CAPITAL SOCIAL

1000

5000

5000

5000

7.

REZERVE

200

200

1000

1000

8.

FONDURI PROPRII

1102479

1102479

1066354

1066354

9.

CAPITAL PROPRIU

1103679

1071554

1072354

1072354

Patrimoniul net 1999 / 1998 = (1 071 654 / 1 103 679) x 100 = 97 %.

Patrimoniul net 2000 / 1999 = (1 072 354 / 1 071 654) x 100 = 100 %.

Patrimoniul net 2001 / 2000 = (1 072 354 / 1 072 354) x 100 = 100 %.

Activele imobilizate au o dinamica crescatoare, data de dinamica mijloacelor fixe. In perioada 1998 2001 s-au facut investitii masive, perioada fiind de crestere economica (dinamica investitiilor depaseste dinamica scaderii valorii ramase a mijloacelor pe seama amortizarii lor).

Activele circulante au o evolutie oscilanta. Cresterea valorii activelor circulante in perioada 2000 2001 trebuie apreciata diferit in raport cu elementele care au determinat-o.

Astfel sporirea valorii stocurilor si creantelor poate semnifica o folosire mai putin eficienta.

Stocul a crescut in anul 2000 datorita cresterii preturilor si a nerespectarii de catre furnizori a termenelor de raspuns la cererile de aprovizionare, a expedierii cu intarziere.

Sporirea creantelor a condus la cresterea ponderii acestora in total active circulante, fiind generate de relatiile comerciale cu clientii.

Disponibilitatile inregistreaza o crestere semnificativa in anul 2001, situatie care poate conduce la o amplificare a capacitatii de plata si la posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii.

Patrimoniul net al S.C. ELECTRORB S.R.L., conform calculelor de mai sus, a crescut in anul 2000 fata de anul 1999 cu 0,03 (3%) si este pozitiv ceea ce inseamna ca obligatiile fata de terti se pot achita, atat pe parcursul desfasurarii activitatii, cat si la lichidarea sa.

Evidentierea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor.

MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Dinamica ascendenta a mijloacelor fixe - dotare cu utilaje noi;

Sporirea semnificativa a disponibilitatilor;

Posibilitatea de achitare a obligatiilor fata de terti.

Cresterea datoriilor fata de bugetul de stat si fata de furnizori;

Stocuri mari de materii prime (in anul 2001).

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Tendinta de crestere a cererii pe piata;

Extinderea activitatii economice;

Posibilitati de cunoastere a mediului in care firmele isi desfasoara activitatea;

Valorificarea corespunzatoare a elementelor patrimoniale.

Accentuarea concurentei;

Instabilitatea pietelor;

Dobanzi ridicate;

Situatia precara a resurselor financiare disponibile.

2. Indicatori de analiza financiara pe baza de bilant

B. INDICATORI DE LICHIDITATE SI ECHILIBRU FINANCIAR

Tabelul nr. 3

(%)

ANUL

1998

1999

2000

2001

1.

Rata generala de lichiditate

177

92

74

65,5

2.

Rata lichiditatii intermediare

174

92

73

62,2

3.

Rata lichiditatii imediate (la vedere)

49

4,8

22

17,6

4.

Rata solvabilitatii generale

229

219

143

118

5.

Rata autonomiei financiare globale

43

54

30

15,9

6.

Rata de finantare a stocurilor

23,8

54,9

93,03

22,14

7.

Rata datoriilor

43

45

69,9

84,05

8.

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate

195

94

62

41

Calculele s-au efectuat utilizand urmatoarele relatii de calcul:

(1) Rgl unde: Rgl = rata generala de lichiditate

(2) Rt Rt = rata lichiditatii intermediare

(3) Ril sau

Ril = rata lichiditatii imediate

(3a)

(4) Rsg Rsg = rata solvabilitatii generale

(5) RAFg RAFg = rata autonomiei

financiare globale

(6) Rfs

Rfs = rata de finantare a stocurilor

(7) Rd

Rd = rata datoriilor

(8) RCPR

RCPR = rata capitalului propriu

fata de activele imobilizate

Figura 3. Variatia indicatorilor Rt, RCPR si RAFg in perioada 1998 2001

Lichiditatea generala reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma in termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

Pentru a fi apreciata ca fiind satisfacatoare lichiditatea generala a firmei trebuie sa se gaseasca, conform uzantelor internationale, la valori cuprinse intre 1 1,8.

In cazul de fata lichiditatea generala a slabit si a fost in scadere continua.

Exista riscul ca firma sa nu poata face fata platilor curente, deoarece se afla atat sub media sectorului, cat si sub limita uzantelor internationale.

Lichiditatea intermediara (redusa) a fost, de asemenea, in scadere continua, dar valorile rezultate se considera a fi bune, deoarece acest indicator tinde spre o valoare unitara (0 - 1,7).

Analiza lichiditatii imediate releva valori satisfacatoare.

Rata solvabilitatii generale arata in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active circulante.

Cu cat valoarea este mai mare decat 1, cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.

Valorile obtinute pentru perioada analizata, 1998 2001, sunt in scadere, dar datorita faptului ca acestea se situeaza in jurul valorii 2, rezulta o solvabilitate generala destul de buna.

In anii 1998 si 1999 societatea analizata dispune de o autonomie financiara, capitalul propriu reprezentand aproape jumatate din valoarea patrimoniului (pasivului) firmei, deci intreprinderea poate sa faca fata cheltuielilor necesare bunei desfasurari a activitatii.

In anul 2000 rata autonomiei financiare scade simtitor de la 54 % la 30 %, ajungand usor sub limita minima admisa (1/3 din pasiv), ca urmare a cresterii mult mai rapide a pasivului societatii in acest an (1,8 %), fata de anul precedent.

Aceasta scadere trebuie analizata cu atentie, ea reprezentand un semnal de alarma, daca nu se iau masuri pentru redresarea firmei.

Rata datoriilor a crescut simtitor pe seama obligatiilor pe termen scurt influentand negativ capacitatea de indatorare a firmei.

Analiza dinamicii ratelor de finantare a stocurilor releva reducerea acestora.

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate se situeaza in jurul valorii 1, fapt ce indica faptul ca investitiile pot fi acoperite din capitalul propriu.

Concluzie:

In perioada 1999 2001 indicatorii de lichiditate si echilibru financiar, prezentati in tabelul nr. 4, au scazut comparativ cu cei din anul 1998, dar s-au mentinut la valori pozitive, ceea ce semnifica faptul ca societatea ELECTRORB S.R.L. prezinta un echilibru financiar si poate, in orice moment, sa-si achite datoriile catre terti.

Evidentierea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor.

MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Lichiditate intermediara si imediata buna;

Situatie favorabila in termeni de solvabilitate.

Rata generala de lichiditate slaba;

Scaderea autonomiei financiare (in anul 2001) sub limita minima admisa, 1/3;

Grad ridicat de indatorare.

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Eficientizarea deciziei financiare;

Existenta rezervelor de capacitate financiara pentru a suplimenta profitul obtinut.

Blocaj financiar;

Inflatia si dobanzile ridicate;

Riscul de a fi in incapacitate de plata.

D. INDICATORI DE RENTABILITATE

Tabelul nr. 4

(mii lei)

t

ANUL

1998

1999

2000

2001

1.

Rata rentabilitatii economice, RRE

x 100

77

8

51

89,4

2.

Rata rentabilitatii financiare, RRF

x 100

108

-

101

418,03

3.

Rata rentabilitatii resurselor consumate, RRRC

x 100

30,2

-

18

49,56

4.

Productivitatea muncii, Wm

x 100

82524,5

75684,23

140480,2

264992

5.

Rata profitului, RP

x 100

34,9

4,31

24,51

41,29

Pentru exprimarea relatiilor de calcul mentionate in tabelul nr. 4 s-au folosit urmatoarele notatii: Pb = profit brut;

Kp = capital permanent;

Pn = profit net;

Kpr = capital propriu;

Ct = cheltuieli totale;

CA = cifra de afaceri;

NS = numarul mediu de salariati.

Ratele de rentabilitate masoara eficienta mijloacelor (materiale, financiare) alocate. Rata rentabilitatii economice trebuie sa fie superioara ratei inflatiei; de asemenea, trebuie sa permita reinnoirea si cresterea activelor intr-o perioada cat mai scurta.

Din analiza datelor prezentate rezulta ca este satisfacut acest criteriu, exceptie facand cele referitoare la anul 1999.

Cel mai ridicat nivel al acestui indicator s-a obtinut in anul 2001, anul 1999 inregistrand o pierdere, datorita situatiei critice in care se afla societatea, fapt explicat printr-o rata de rotatie a activelor redusa (2 3 rotatii pe an), dar si prin gradul de uzura a mijloacelor fixe.

Imbunatatirea ratei rentabilitatii economice a intreprinderii analizate, in conditiile economice actuale, se poate realiza prin promovarea politicii de preturi scazute, ceea ce inseamna o rotatie accelerata a capitalului economic, concretizata prin cresterea vanzarilor, concomitent cu reducerea cheltuielilor.

Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit. Literatura de specialitate indica urmatoarele criterii de apreciere a ratei rentabilitatii financiare:

RRF > 5 - bun;

1 RRF 5 - satisfacator;

RRF < 1    - nesatisfacator.

Conform acestui criteriu rezultatele obtinute indica pentru anul 1999 lipsa capacitatii capitalurilor proprii de a produce profit. Se impun masuri organizatorice de crestere a rentabilitatii prin maximizarea rezultatului exercitiului pe seama cresterii volumului de activitate.

Productivitatea muncii, calculata ca raport intre cifra de afaceri si numarul mediu de salariati, reprezinta unul dintre cei mai importanti indicatori ai intreprinderii.

Analizand rezultatele se observa ca in anul 2001 s-a inregistrat cel mai bun nivel al acestui indicator, iar in anul 1999 cel mai scazut, datorita numarului mic de salariati, al unui numar redus de contracte incheiate de firma cu clienti potentiali, a unei slabe preocupari a conducerii pentru stimularea initiativei si creativitatii tehnice a personalului.

Tendinta de crestere a productivitatii muncii in anul 2001, comparativ cu anul 1998, este rezultatul dinamicii accentuate a volumului cifrei de afaceri.

Rata profitului indica cota de profit brut continut de cifra de afaceri.

Cel mai scazut nivel al acestui indicator s-a inregistrat in anul 1999 (4,31 %), in anul 2001 crescand pana la valoarea de 41,29 %, situatie explicabila avand in vedere cresterea profitului brut, comparativ cu anul 1999, de 39,2 ori, fata de cresterea cifrei de afaceri, de numai 4,09 ori.

Figura 5. Variatia indicatorilor RRE, RRF, RRRC si RP (%)

in perioada 1998 2001

Concluzie:

Reprezentarea grafica din figura 5 indica faptul ca societatea comerciala ELECTRORB S.R.L. a inregistrat pierdere in anul 1999.

In anii 2000 si 2001 a recuperat pierderea inregistrata si a reusit obtinerea unor valori pozitive la toate ratele de rentabilitate specifice activitatilor sale, dovedind astfel eficientizarea consumului de resurse, prin folosirea rationala a potentialului material si uman disponibil.

Evidentierea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor,

din punct de vedere al indicatorilor de rentabilitate.

MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Cresterea rentabilitatii firmei in perioada 2000 2001;

Cresterea profitului brut.

Situatia negativa a firmei in anul 1999;

Lipsa preocuparii conducerii pentru stimularea initiativei;

Nerespectarea contractelor incheiate.

OPORTUNITATI

RISCURI

Masuri organizatorice de crestere a rentabilitatii prin maximizarea rezultatului exercitiului.

Blocaj financiar;

Lipsa capacitatii capitalului propriu de a produce profit;

Insuficienta resurselor financiare.

3.1. Analiza rezultatului pe baza contului de profit si pierdere

Prezentarea situatiei generale si a rezultatului vizeaza doua aspecte: evolutia profitului si modul de formare.

Orice firma incearca sa realizeze profit pentru a remunera convenabil capitalurile de care dispune, pentru a mentine potentialul tehnic si economic si pentru a-si mari segmentul de piata detinut la un moment dat.

Informatiile furnizate de contul de profit si pierdere pot fi structurate astfel:

Tabelul nr. 5

(mii lei)

ANUL

1998

1999

2000

2001

Vanzari (cifra de afaceri)

4 291 274

3 557 159

7 304 974

14 574 600

Venituri din prod. stocata

-

-

6 000

2 100

Venituri din productia de imobilizari

162 688

586 091

332 827

390 287

Alte venituri din exploatare

3 217

-

20 781

49 518

Total venituri din exploatare ( 1 + 2 + 3 )

4 457 179

4 143 250

7 664 582

15 016 505

Cheltuieli variabile aferente veniturilor

1 396 951

1 515 528

2 300 700

3 283 570

Marja bruta de exploatare

( 5 - 6 )

3 060 228

2 617 722

5 363 882

11 732 935

Cheltuieli fixe

1 631 909

2 188 397

3 520 241

5 525 865

Rezultatul exploatarii

( 7 - 8 )

1 428 319

429 325

1 843 641

6 207 070

Rezultatul financiar

90 648

33 740

13 026

23 422

Rezultat exceptional (pierderi)

- 17 573

- 309 643

- 65 643

- 211 233

Rezultatul inainte de impozitare (rezultat brut)

( 9 + 10 + 11 )

1 501 394

153 422

1 791 024

6 019259

Impozit pe profit

576 590

189 547

702 896

1 536 418

Profit net

( 12 - 13 )

924 804

- 36 125

1 088 128

4 482 841

Cheltuieli variabile = cheltuieli cu marfuri, cheltuieli materiale (total).

Cheltuieli fixe = cheltuieli cu personal + cheltuieli cu impozite, taxe +

cheltuieli cu amortizarea si provizioane + cheltuieli

cu lucrari si servicii + alte cheltuieli de exploatare.

Marja bruta de exploatare = total venituri din exploatare - cheltuieli

variabile aferente veniturilor.

Rezultatul exploatarii = marja bruta de exploatare - cheltuieli fixe.

Analizand tabelul nr. 5 se observa ca societatea ELECTROS.R.L. a inregistrat pierdere in anul 1999, situatie reflectata in tendinta de scadere a profitului brut cu 10,2 % in acest an, comparativ cu anul 1998.

Rezultatul exceptional a inregistrat in anul 1999 o valoare negativa (-309643 mii lei), datorita cheltuielilor exceptionale (amenzi, penalitati, subventii acordate) mult mai mari decat veniturile exceptionale.

In perioada 2000 2001 se constata ca intreprinderea a realizat o crestere semnificativa a profitului brut, care in proportie de circa 90 % provine din activitatea de exploatare, fapt ce confirma viabilitatea acesteia.

In ceea ce priveste dinamica rezultatului din exploatare acesta marcheaza un ritm de crestere semnificativ, de la 1843641 mii lei in anul 2000, la 6207070 mii lei in anul 2001.

Avand in vedere faptul ca aceasta a fost stabilita in preturile perioadei, pentru aprecierea corecta a dinamicii se impune luarea in considerare a efectului inflatiei.

Cresterea rezultatelor obtinute in anii 2000 si 2001, respectiv nivelul scazut al rezultatului anului 1999, se datoreaza unor factori interni, cat si externi societatii.

In perioada 2000 2001 societatea comerciala ELECTROS.R.L. a realizat o serie de lucrari de montaj si reparatii in cadrul industriei constructoare de masini si al altor industrii (societatea cu profil chimic S.C. SOFERT S.A. Bacau fiind unul dintre cei mai fideli clienti ai firmei) si au incheiat contracte in numar mai mare decat in anul precedent.

In anul 1999 societatea a inregistrat pierderi datorita nerespectarii la timp a contractelor incheiate si migrarii personalului la firmele concurente (acestea oferind stimulente de ordin financiar mai mari), situatie care a influentat negativ rentabilitatea firmei in acest an.

Totusi, concluzia in aceasta etapa este ca intreprinderea este rentabila (profit net in crestere) cu o marja bruta acceptabila.

Evidentierea punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si riscurilor.

MODEL SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Cresterea rezultatului de exploatare in anul 2001;

Mentinerea rentabilitatii firmei.

Firma inregistreaza pierdere in anul 1999;

Cheltuieli exceptionale mai mari ca veniturile exceptionale.

OPORTUNITATI

(CONDITII FAVORABILE)

RISCURI

(CONDITII NEFAVORABILE)

Progresul economic;

Posibilitatea de marire a segmentului de piata al firmei prin realizarea de profit.

Dobanzi mari;

Inflatie crescuta;

Instabilitatea pietelor.

3.1.7. Pragul de rentabilitate si intervalul de siguranta

Pragul de rentabilitate este o masura a flexibilitatii intreprinderii in raport cu fluctuatiile activitatii sale si deci o modalitate de masurare a riscului. Denumit si 'cifra de afaceri critica', pragul de rentabilitate este punctul la care cifra de afaceri acopera cheltuielile.

Relatia de calcul este urmatoarea:

(9) Q =

Aplicand relatia de calcul (42), pentru perioada analizata, se obtine:

Q 98 = = 3027660 mii lei

Q 99 = = 3702871 mii lei

Q 00 = = 5818580 mii lei

Q 01 = = 8799148 mii lei

Tabelul nr. 6

(mii lei)

ANUL

1998

1999

2000

2001

1.

Pragul de rentabilitate

3 027 660

3 702 871

5 818 580

8 799 148

2.

Cifra de afaceri

4 291 274

3 557 159

7 304 974

14 574 600

3.

Intervalul de siguranta

. - 1. )

1 263 614

- 145 712

1 486 394

5 775 452

Se remarca diminuarea ingrijoratoare a intervalului de siguranta in anul -145712), perioada critica in dezvoltarea societatii.

In anul 2001 intervalul de siguranta este suficient pentru a suporta anumite influente nefavorabile externe, ca ex.: preturile la materii prime, materiale etc., indexari de salarii in perioada inflationista.

3.2. ASPECTE REFERITOARE LA ACTIVITATEA SOCIETATII

S.C. ELECTRORB S.R.L.

In anul 1998 S.C. ELECTRORB S.R.L. a desfasurat o activitate profitabila:

indicatorii de lichiditate si echilibru financiar prezinta o situatie financiara foarte buna, sanatoasa;

indicatorii de rentabilitate scot in evidenta capacitatea firmei de a produce profit avand ca baza atat politica financiara cat si preocuparea de a reduce continuu cheltuielile pentru intretinere si reparatii;

datoriile societatii sunt cele curente, fara a depasi termenele legale de plata atat pentru impozite si taxe cat si pentru furnizori;

inregistrarile operatiunilor in evidenta contabila s-au efectuat in conformitate cu respectarea planului de conturi si a nomelor metodologice de aplicare;

au fost respectate principiile continuitatii, independentei exercitiilor, permanentei metodelor, prudentei si necompensarii;

contabilitatea veniturilor si cheltuielilor se tine pe feluri, dupa natura lor, si profitul se stabileste lunar respectandu-se obligatiile fiscale;

inregistrarile oglindite in conturile care au stat la baza intocmirii bilantului contabil corespund continutului lor economic (bilantul contabil reflecta realitatea si este intocmit pe baza evidentelor contabile tinute la zi conform dispozitiilor legale in vigoare);

obligatiile fiscale fata de stat si alte organe abilitate prin lege au fost onorate la zi, neinregistrandu-se restante sau penalitati;

stocurile de materii prime, marfuri, obiecte de inventar, mijloace fixe s-au inventariat in tot cursul anului potrivit unui program de inventariere anual aprobat de conducere;

amortizarea s-a calculat prin metoda liniara iar la finele anului s-a procedat la inregistrarea acesteia in cheltuieli pentru exploatare;

exista preocuparea conducerii pentru imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor prestate, astfel incat sa fie satisfacute in totalitate cerintele clientilor firmei.

In anul 1999 societatea a inregistrat o pierdere contabila de 36125 mii lei, datorata cheltuielilor nedeductibile in suma de 316697 mii lei ce au condus la un impozit pe profit (189547 mii lei) care a depasit profitul brut (153422 mii lei).

Societatea se afla intr-o dificultate temporara datorita:

factorilor interni firmei situatie financiara dificila (scaderea conjuncturala a cifrei de afaceri, lipsa capacitatii capitalurilor proprii de a produce profit, reducerea marjelor de exploatare si a rentabilitatii firmei datorita unor decizii strategice neadecvate, a cresterii preturilor la materiile prime, a cheltuielilor cu personalul);

factorilor externi firmei instabilitatea pietelor, insuficienta sistemelor de formare, insuficienta resurselor financiare, politica salariala necorespunzatoare.

In anii 2000 si 2001 are lor redresarea firmei; societatea are o situatie profitabila cu beneficii importante, depune eforturi pentru imbunatatirea activitatii de productie si servicii, iesind in intimpinarea exigentelor din ce in ce mai mari care apar pe piata in domeniul prestarilor de servicii.

Grija permanenta a conducerii societatii trebuie sa fie indreptata in directia realizarii indicatorilor programului care sa asigure resursele necesare efectuarii, modernizarii si cointeresarii materiale a salariatilor.

Contractele societatii. In conformitate cu obiectul de activitate, societate a negociat si a finalizat contracte in valoare de 15016505 mii lei.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2267
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved