Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea creditelor bancare

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea creditelor bancare

1 Structura creditelor acordate de banci

Unul dintre serviciile prestate de banci in favoarea clientelei sale precum si a altor banci il constituie creditarea.Creditele acordate de banci reprezinta creante, asupra beneficiarilor, constituite pentru satisfacerea nevoilor temporare de finantare a acestora.

Beneficiari ai creditelor pot sa fie orice client al bancii, persoana fizica sau juridica, precum si alte societati bancare.

Creditele acordate pot fi clasificate dupa mai multe criterii printre care vom mentiona:

A) in functie de durata pentru care sunt acordate:

- pe termen scurt (pana la un an);

- pe termen mediu (de la 1 la 5 ani);

- pe termen lung (peste 5 ani).

B) in functie de natura activitatilor desfasurate de clientii beneficiari:

- credite acordate clientelei nefinanciare, ocupand ponderea covarsitoare a creditelor acordate si a clientilor beneficiari. Aceasta clientela este formata din persoane fizice si persoane juridice care desfasoara activitati comerciale si necomerciale cu exceptia celor care desfasoara activitati de mobilizare a resurselor banesti, pe piata de capital.

- credite acordate clientelei financiare, formata din cooperativa de credit, societati de investitii financiare, agentiile de schimb valutar si intermedieri, societati de valori mobiliare si altele. Pentru analize in detaliu acestea au fost cuprinse intr-o categorie distincta. Si ca o exceptie, de la clientela financiara, bancile pot sa beneficieze de imprumuturi. Deci clientela financiara poate sa fie atat debitoare cat si creditoare bancii.

C) in functie de destinatia sau scopul pentru care se acorda creditele clientelei nefinanciare vom remarca:

- creantele comerciale;

- creditele de trezorerie;

- creditele pentru export;

-creditele pentru echipament;

- creditele pentru bunuri imobiliare:

- alte credite acordate clientelei.

D) in functie de forma sub care se acorda creditele se clasifica astfel:

- avansuri in cont (cont curent autorizat sa aiba sold debitor),

- credite acordate sub forma de lichiditati (creditarea contului clientului);

- credite de plati (achitare nemijlocita, din credite, a unor datorii ale clientilor);

- cesiune de creante (scontare, factoring);

- credite pe semnatura sau angajament de garantie.

E) in functie de masurile asiguratorii luate de banci distingem:

- credite cu garantie: cautiune, gajare de titluri;

- credite fara garantie, sau credite in alb.

Contabilitatea creditelor acordate clientelei se tine cu ajutorul conturilor din clasa a doua a planului de conturi si anume:

- contul 2511 'Conturi curente' prin soldul sau debitor reflecta creditele acordate sub forma de avans in cont sau linie de credit in cont.

Pentru a beneficia de acest credit este necesara conventia intre banca si client, prin care se autorizeaza posibilitatea constituirii temporare de sold debitor, in contul curent al clientului, valoarea sa maxima, data pana la care se autorizeaza (data pana la care soldul trebuie lichidat) si dobanda perceputa de banca, in limitele acestor conventii clientul poate sa preleve sume din contul sau pe masura necesitatilor, peste disponibilitatile proprii.

De regula aceasta forma de creditare se utilizeaza pentru clientii solvabili, agreati de banca si de cele mai multe ori in alb (fara garantie materiala expresa ci una morala sau patrimoniul in general).

Conturile din grupa 20 'Credite acordate clientelei', in cadrul careia sunt cuprinse conturi de creante pe destinatii ale creditelor acordate covarsitoarei ponderi ale clientelei, adica celei nefinanciare;

Contabilitatea creditelor interbancare se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 1, grupa 14 "Credite si imprumuturi interbancare" in afara de acestea se mai utilizeaza si alte grupuri de conturi privind depozitele valorile in pensiune sau cele acordate clientelei financiare, care fac obiectul subcapitolelor urmatoare.

2 Contabilitatea creantelor (creditelor) comerciale

si a operatiunilor de factoring

Creantele comerciale ale bancilor sunt rezultatul cesiunii de creante sub forma scontului, factoringului si a altor creante asimilate.

Contabilitatea operatiunilor privind cesionarea de creante se tine cu ajutorul contului sintetic de gradul intai 201 'Creante comerciale', neoperational, de grupare, care se detaliaza pe conturi sintetice de gradul al doilea si al treilea pentru a facilita reflectarea creantelor pe componentele sale, inclusiv a dobanzilor, astfel:

- 2011 'Creante comerciale'

- 20111 'Scont si operatiuni asimilate'

- 20112 "Factoring'

- 20119 'Alte creante comerciale'

- 2017 'Creante atasate'

In cadrul acestor conturi sintetice se deschid conturi analitice pe clienti.

Scontul reprezinta operatiunea prin care o banca, in schimbul unui efect de comert remis de purtator acorda acestuia o suma egala cu valoarea efectului minus agioul, compus din dobanzile calculate la valoarea efectului, de la data negocierii pana la scadenta, plus una-doua zile de banca si comisioane (de incasare, de trimitere spre acceptare etc.).

Valoarea efectului de comert minus agioul reprezinta, in esenta, un credit acordat clientului, pentru care a cedat efectele.

Scontarea se poate face in forma clasica, adica sub forma finantarii creditului in contul curent sau sub forma scontarii in cont.

Scontarea in cont, spre deosebire de scontarea clasica, permite clientului sa suporte dobanda numai pentru numarul de zile in care contul sau ar avea sold debitor, adica pentru numarul de zile pentru care a beneficiat de credit de casa (credit de cont).

Scontarea clasica se reflecta in debitul contului 20111 'Scont si operatiuni asimilate', cu valoarea nominala a efectului de comert, in corespondenta cu contul curent al purtatorului de negocieri, adica:

20111 'Scont si operatiuni = 2511 'Conturi curente'

asimilate' - analitic purtatorul negociator -

- analitic emitentul efectului -


Dobanzile pentru creditul acordat (scont), retinut cu anticipatie, se inregistreaza intr-un cont de regularizare (376), iar comisionul, la fel ca si pentru orice credite acordate clientilor, in contul 7029 'Comisioane', prin retinere din contul curent, astfel:

2511 'Conturi curente" = %

376 'Venituri inregistrate in avans'

7029 'Comisioane'

Veniturile din dobanzi, inregistrate in avans, se esaloneaza lunar la veniturile perioadei,astfel:


376 'Venituri inregistrate in avans' = 70211 'Venituri de la

operatiunile de scont'

Pentru eventualitatea in care dobanda nu se retine cu anticipatie sau pentru dobanzile calculate la sconturile in cont si la intarzierile de plata se utilizeaza contul 2017 'Creante atasate', in care se inregistreaza dobanzile neajunse la scadenta ,astfel:


2017 'Creante atasate' = 7021 'Dobanzi de operatiunile

de scont"

Incasarea creantelor atasate urmand a se inregistra in corespondenta cu contul curent al platitorului.

Incasarea contravalorii efectelor de comert, la scadenta, se inregistreaza ca o diminuare a creantelor in corespondenta cu contul curent al platitorului sau corespondenta cu un cont bancar, in situatia in care platitorul este clientul altei banci, astfel:


% = 20111 'Scont si operatiuni

asimilate'

2511 'Conturi curente'

111 'Cont curent la BNR'

121 'Conturi de corespondent la banci (nostro)'

122 'Conturi de corespondent ale bancilor (loro)'


In caz de neonorare in termen a efectelor de comert, scontate, creanta se trece la restanta sau in categoria celor indoielnice, astfel:

% = 20111 'Scont si

operatiuni asimilate'

2811 'Creante restante'

2821 'Creante indoielnice'

Daca nu-si asuma riscul de neincasare a efectelor scontate in caz de neonorare, la scadenta banca va retrage creditul acordat din contul posesorului negociant, operatie care se inregistreaza similar incasarii (in conturile sintetice), ceea ce difera este doar contul analitic al contului 2511 'Conturi curente'.

Factoringul sau 'afacturajul' intruchipeaza o alta forma de cesionare de creante.

Factoringul reprezinta operatiunea prin care un client numit 'aderent' transfera proprietatea creantelor (facturile) sale societatii bancare denumita "Factor', care isi asuma obligatia de incasare a creantelor aderentului conform contractului incheiat.

In baza contractului incheiat si a documentelor primite, societatea bancara plateste valoarea nominala a creantelor, mai putin agio, fie imediat, fie la scadenta sau la incasarea creantelor.

Agio poate fi format din dobanda si comision sau numai din comision, dupa imprejurari.

Facturile preluate de banca se clasifica in doua grupe, astfel:

- facturi aprobate, care sunt disponibile imediat, sub forma de credit in contul clientului.

Aprobarea este conditionata de prezentarea unor documente asiguratorii ale incasarii cum ar fi certificate de disponibil, depozite colaterale, depozite pentru cecuri, certificate sau de riscul pe care si-l asuma banca avand in vedere un debitor agreat, care prezinta o oarecare garantie morala

- facturi neaprobate sau indisponibile pana la incasarea creantelor, ori pana la scadenta lor contractuala

Pentru creditul acordat banca poate sa pretinda aderentului, pe langa agio, constituirea, respectiv retinerea, (din factoring) a unei garantii pentru riscul de rambursare, care se inregistreaza intr-un cont de depozit al clientului (25336 'Alte depozite colaterale').

Lucrarile contabile privind factoringul se efectueaza, de regula, in urmatoarea succesiune:

- primirea facturilor aderentului;

- gruparea facturilor in aprobate si neaprobate;

- finantarea facturilor aprobate;

- retinerea garantiei de risc de incasare;

- incasarea comisioanelor de gestiune;

- incasarea creantei;

- restituirea garantiei;

- incasarea agioului.

Pentru contabilizarea operatiunilor de factoring se utilizeaza urmatoarele conturi:

- 20112 "Factoring" cont de activ, de creante comerciale fata de clientul de la care urmeaza a se incasa factura. Aceasta reprezinta creanta preluata de factor;

- 2521 'Conturi de factoring', reprezentand conturile deschise pe numele aderentului, conturi de datorii, care se detaliaza in doua conturi sintetice de gradul al doilea, astfel:

- 25211 'Conturi de factoring disponibile" in care se inregistreaza facturile aprobate, disponibile pentru creditarea imediata;

- 25212 'Conturi de factoring indisponibile', in care se inregistreaza valoarea facturilor neaprobate.

Achizitionarea creantelor, a facturilor aprobate si neaprobate se inregistreaza astfel:

20112 "Factoring'    = %

25211 'Conturi de factoring

disponibile'

25212 'Conturi de factoring

indisponibile'

cu valoarea nominala a acestora.

Finantarea factoringului disponibil, retinerea agiolui si garantiilor pentru riscul de finantare se inregistreaza astfel:

25211 'Conturi de factoring = %

disponibil' 2511 'Conturi curente sau

conturile bancare (111,

121, 122), cu sumele puse

la dispozitia aderentului

376 'Venituri inregistrate in

avans', cu valoarea

comisioanelor

25336 'Alte depozite colaterale',

cu valoarea garantiei

Pentru situatiile in care factoringul este efectuat ocazional, de unitati care nu sunt specializate in astfel de operatiuni, literatura de specialitate semnaleaza si alte posibilitati de inregistrare a preluarii creantelor, ocolind contul de factoring disponibil, reflectand in conturi doar operatiunile de finantare si de retineri (agio si garantie), nemijlocit in contul 20112 "Factoring".

Comisioanele retinute in avans, din factoring se esaloneaza lunar la veniturile perioadei, astfel:

376 'Venituri inregistrate = %

in avans'    70212 'Dobanzi de la

operatiunile de factoring'

7029 'Comisioane'

Incasarea facturilor se inregistreaza ca o micsorare a creantei, in corespondenta cu contul curent al platitorului, sau in corespondenta cu conturile bancare in cazul in care platitorii au conturi la alte banci, astfel:

= 20112 "Factoring'

2511 'Conturi curente'   

111 'Cont curent la BNR'

121 'Conturi de corespondent la banci (nostro)'

122 'Conturi de corespondent ale bancilor (loro)'

Restituirea garantiei pentru riscul de incasare, dupa incasarea creantei, se inregistreaza astfel:

25336'Alte    depozite colaterale'

2511 "Conturi curente" sau conturi bancare (111, 121, 122)

Creantele neincasate in termen se trec in categoria celor restante sau indoielnice, prin formula contabila

%

2811'Creante restante'

2821 'Creante indoielnice'

20112 'Factoring'

sau o parte pot fi recuperate din garantiile constituite (25336=20112)

Conturile de factoring indisponibile se debiteaza cu finantarea aderentului, dupa incasarea creantei, retinandu-se doar comisionul (fara dobanzi sau garantii) astfel:

25212' Conturi de factoring   

indisponibile'

%

7029 "Comisioane'

2511 'Conturi curente' sau conturi bancare (111,121,122)

Facturile neaprobate, neincasate la termen sau refuzate la plata se restituie aderentului, iar in contabilitatea factorului se storneaza inregistrarea primirii, astfel:

25212 'Conturi de factoring indisponibile'

20112 'Factoring'

3 Contabilitatea creditelor acordate clientelei

nefinanciare, pe destinatii

Cu ajutorul conturilor din grupa 20 "Credite acordate clientelei" se tine evidenta sI a altor credite acordate, in conturi distincte in functie de scopul, destinatia creditelor sau in functie de calitatea beneficiarilor sI de termenul de acordare, dupa cum urmeaza

Contul 202 "Credite de trezorerie" tine evidenta creditelor acordate clientelei, pe termen scurt, pentru acoperirea necesarului de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta cum ar fi: - vanzari cu plata in rate,

-credite acordate persoanelor fizice,

-credite pe descoperit de cont,

-credite pe baza se linii globale de credite,

-credite pentru finantarea stocurilor,

-credite pentru import,

-avansuri temporare garantate cu certificate de depozit sI alte credite.

Acest cont sintetic de gradul intai se detaliaza in doua conturi sintetice de gradul al doilea :

- 2021 'Credite de trezorerie'

- 2027 'Creante atasate'

Primul dintre ele se detaliaza, la randul sau, in alte doua conturi sintetice de gradul al treilea pentru a facilita reflectarea creantelor pe destinatii ale creditelor de trezorerie, iar cel de-al treilea cont este destinat reflectarii crentelor din dobanzi calculate la creditele de acest fel, neajunse la scadenta

Contul 203 'Credite pentru export' este destinat tinerii evidentei creditelor de acesta natura garantate cu creante asupra strainatatii, credite furnizor, credite cumparator sau alte credite pentru export.

Creditul furnizor se acorda pe termen lung si mediu, furnizorilor indigeni si sunt garantate cu creante asupra clientilor externi.

Creditul cumparatorului se acorda cumparatorului strain, nerezident pe termen lung si mediu, pentru plata furnizorilor interni.

Acest cont sintetic de gradul intai, la fel ca si precedentul se detaliaza in doua conturi sintetice de gradul al doilea:

- 2031 'Credite pentru export', detaliat la randul sau in conturi sintetice de gradul al treilea pe feluri de credite acordate,

- 2037 'Creante atasate', destinat reflectarii dobanzilor neajunse la scadenta

Contul 204 'Credite pentru echipamente', tine evidenta creditelor pe termen lung si mijlociu pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti, pentru imobilizari necorporale, pentru achizitionari de utilaje, constructii si amenajari.

Pentru a facilita reflectarea atat a creditelor cu aceasta destinatie cat si a creantelor din dobanzile neajunse la scadenta, aferente acestor credite, contul sintetic de gradul intai se detaliaza in doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

- 2041 'Credite pentru echipament';

- 2047 ' Creante atasate'.

Contul 205 'Credite pentru bunuri imobiliare', este destinat evidentei creditelor acordate utilizatorului final pentru achizitionarea, construirea sau amenajarea bunurilor imobiliare, in doua variante.

Daca bunurile imobiliare sunt destinate locuirii sau inchirierii, ajutorul bancar poarta denumirea de credite investitori, iar daca bunurile imobiliare sunt destinate vanzarii, ajutorul bancar poarta denumirea de credite promotori.

In concordanta cu aceste particularitati contul sintetic de gradul intai se detaliaza in trei conturi operationale de gradul doi, astfel:

- 2051 'Credite investitori';

- 2052 'Credite promotori';

- 2057 ' Creante atasate'.

Contul 206 'Alte credite acordate clientelei' tine evidenta creditelor acordate pe termen lung sI mijlociu, care nu pot fi incadrate in categoriile anterioare de credite.

Desigur ca toate acestea sunt conturi de activ, care se debiteaza cu creantele privind creditele acordate, respectiv din dobanzi.

Debitarea creditelor acordate are loc, de regula in corespondenta cu contul 101 'Casa', in cazul creditelor acordate persoanelor fizice sI in corespondenta cu conturile: 2511'Conturi curente' sau conturile bancare (101, 121, 122) in cazul creditelor acordate persoanelor fizice sau juridice titulare de conturi.

Exista sI situatii in care pe baza de conventii intre banca sI beneficiar, dobanda se retine anticipat, din creditul acordat, aceasta reflectandu-se in contul 376 'Venituri inregistrate in avans', din care se esaloneaza lunar la venituri pe toata durata creditului, formula contabila de inregistrare a creditului fiind:

Credite acordate clientelei'

sI celelate conturi de credite   

pana la

2061 Alte credite acordate

clientelei'

%

101 'Casa '

2511'Conturi curente' sau alte

conturi bancare

( 111,121, 122 ),

Iar cea de inregistare a dobanzilor retinute cu anticipatie ( la acordarea creditului)

%

2511 'Conturi curente'

101 'Casa'

376 'Venituri inregistrate in   

avans'

in situatia in care dobanda nu se retine din creditul acordat se inregistreaza la venituri ca sI creante atasate.

Astfel, veniturile din dobanzi pentru creditele de trezorerie se pot inregistra, dupa imprejurari, prin formula contabila

%

376 'Venituri inregistrate in avans'

sau

2027 'Creante atasate'

70213 'Dobanzi de la

creditele de trezorerie'

Este de remarcat ca in planul de conturi sunt cuprinse conturi de venituri din dobanzi pentru fiecare categorie de credite, astfel:

- 70213 'Dobanzi la credite de trezorerie';

- 70214 'Dobanzi la credite pentru export';

- 70215 'Dobanzi la credite pentru echipament';

- 70216 'Dobanzi la creditele pentru bunuri imobiliare' etc. care functioneaza in corespondenta cu conturile de creante atasate fiecarei categorii de credite.

Comisioanele percepute de banca se retin din conturile curente ale clientilor sI se inregistreaza, independent de natura creditelor acordate, prin formula contabila

2511'Conturi curente'

7029 'Comisioane'

In unele cazuri cazuri acordarea creditelor este conditionata de banci de constituirea de depozite pentru limitarea riscului de rambursare a creditului. Asa de exemplu CEC-ul conditioneaza acordarea creditelor pentru cumpararea de sau construirea de locuinte de constituirea unui depozit (colateral) de 30% din valoarea nominala a creditului.

Constituirea depozitelor se poate realiza prin depuneri de sume, prin viramente din contul beneficiarului sau prin retineri din valoarea nominala a creditului astfel:

%

101 'Casa'

2511 'Conturi curente'

20212 'Credite acordate

persoanelor fizice'

25336 'Alte depozite

colaterale'

In general creditele se aproba de consiliul de administratie al bancilor, in cadrul unor intruniri periodice iar daca data aprobarii nu se suprapune datei utilizarii efective a creditelor sunt necesare inregistrari in conturile in afara bilantului, din care sa rezulte plafoanele aprobate, adica angajamentele bancii, operatie care se reflecta prin formula contabila

903 'Angajamente in favoarea

clientelei'

999 'Contrapartida'

Aceasta reprezinta in fapt reflectarea deschiderii unei linii de credit.

Contul 903 'Angajamente in favoarea clientelei' se detaliaza in conturi sintetice de gradul al doilea sI al treilea pe feluri de angajamente cum sunt:

- 9031 'Deschideri de credite confirmate'

- 9032 'Acceptari sau angajamente de plata

- 9039 'Alte angajamente in favoarea clientelei'

La randul lor conturile sintetice se detaliza in conturi analitice pe clientii carora li s-au aprobat credite.

Pe masura utilizarii creditelor (a acordarii lor efective de catre banca) se micsoreaza angajamentul in favoarea clientelei, operatie care se inregistreaza prin formula contabila

999 'Contrapartida'

903 'Angajamente in favoarea clientelei'

sI totodata se inregistreaza in conturile bilantiere, cresterea creantelor privind creditele acordate.

Conturile care tin evidenta creditelor acordate se crediteaza pe masura rambursarii lor, in corespondenta cu contul 101 'Casa', daca rambursarea se face in numerar, cu contul 2511 'Conturi curente' daca rambursarea se face din contul curent al clientului la propria banca, sau in corespondenta cu conturile la alte banci nostro sI loro in cazul clientilor externi sau a celor care au conturi la alte banci, astfel:

101 'Casa' rambursari

2511 'Conturi curente' rambursari din conturile curente ale clientilor bancii

111'Cont curent la BNR'

121 'Conturi de corespondent la

banci (nostro)'

122 'Conturi de corespondent ale

bancilor (loro)'

20 'Credite acordate clientelei

(in principiu toate conturile de credite)

cu sumele rambursate de clientii avand conturi la alte banci indigene sau straine.

In situatia in care creditele nu se ramburseaza in termen, se trec in categoria celor restante sau indoielnice, pentru care se percep dobanzi majorate, operatie care se reflecta prin formula contabila

%

2811 'Creante restante'

2821 'Creante indoielnice'

20 'Credite acordate clientelei'

(toate conturile de credit din acesta grupa

Creantele atasate (dobanzile) incasate in termen se inregistreaza de asemenea in corespondenta cu conturile : casa, conturi curente la alte banci, iar cele neincasate la termen se inregistreaza in contul 2821 'Dobanzi restante' sau in contul 2822 'Dobanzi indoielnice'.

4 Contabilitatea creditelor interbancare

Creditele interbancare reprezinta ajutoare financiare rambursabile acordate altor societati bancare.

Excedentele zilnice de lichiditati, ca sI cele de durata, constatate cu ocazia centralizarii datelor de la casele de compensari sunt plasate, printre altele, in creante avantajoase reprezentand credite acordate altor banci caracterizate, in general prin dobanzi atractive.

Decizia pentru astfel de plasamente revine consiliilor de administratie ale societatilor bancare.

Contabilitatea creditelor interbancare se tine cu ajutorul contului 141 'Credite acordate bancilor', detaliat in conturi sintetice de gradul al doilea pe durate sau destinatii ale creditelor, astfel:

- 1411 'Credite de pe o zi pe alta acordate bancilor ';

- 1412 'Credite la termen acordate bancilor';

- 1413 'Credite financiare acordate bancilor';

- 1417 'Creante atasate';

sI in conturi analitice pe debitori, beneficiari ai creditelor.

Creditele de pe o zi pe alta sunt credite peste noapte, fara garantie (in alb) , acordate pe o durata initiala de cel mult o zi lucratoare, in timp ce creditele la termen sunt acordate pe un termen fix mai mare decat o zi lucratoare.

Creditele financiare (credite cumparator) sunt acordate unor societati bancare nerezidente (straine), ai caror beneficiari finali sunt agenti economici nefinanciari, nerezidenti.

Acordarea creditelor se inregistreaza in debitul conturilor de credite (primele trei conturi) sI in creditul contului curent la BNR sau al conturilor de corespondent bancar, in functie de contul din care se face plata.

Rambursarea creditului se inregistreaza printr-o formula contabila inversa celei de acordare.

Creditele nerambursate la termen se trec in categoria celor restante sau indoielnice, astfel:

%

1811'Creante atasate'

1821 'Creante indoielnice'

1411-1413 'Credite acordate bancilor'

Dobanda calculata la aceste credite se inregistreaza ca venituri ale bancii, in corespondenta cu contul de creante atasate, daca nu au ajuns la scadenta sau cu contul de venituri in avans pentru cota lunara esalonata la venituri, in cazul in care incasarea a avut loc cu anticipatie, astfel:

%

1417 'Creante atasate'

376 'Venituri inregistrate in    avans'

7014 'Dobanzi de la creditele

acordate bancilor'

- detaliat in conturi pe durate

sau destinatii ale creditelor

Incasarea dobanzilor se inregistreaza in debitul conturilor bancare, curente sau de corespondent sI in creditul contului de creante atasate, iar cele neincasate se includ in categoria celor restante (1812) sau indoielnice (1822).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1372
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved