Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea imobilizarilor corporale

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale sunt reprezentate de activele unitatii care indeplinesc urmatoarele conditii:

~ sunt detinute de intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite;~ sunt detinute de intreprindere in ideea de utilizare a lor pe o perioada mai mare de un an (deci, imobilizarile corporale au o durata de utilizare mai mare de un an);

~ au o valoare mai mare decat limita stabilita prin legislatia in vigoare, in prezent aceasta limita fiind de 15.000.000. Pe principiul acestei limite, se modifica la intervale de timp, ca urmare a ratei inflatiei.

In structura imobilizarilor corporale sunt incluse:

Mijloace fixe: sunt tinute in evidenta pe fiecare mijloc fix in parte, cunoscut sub denumirea de obiect de evidenta. Acesta este reprezentat de un obiect singular sau un complex de obiecte cu toate accesoriile, in vederea indeplinirii unei functii independente si bine delimitate.

Referitor la imobilizarile corporale au loc operartiuni privind intrarile in patrimoniul unitatii, iesirile din patrimoniu, amortizarea (! terenurile in prezent nu se amortizeaza).

1. Contabilitatea intrarii imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe.

Intrarea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe se realizeaza pe diverse cai, respectiv:

Aport in natura al actionarilor si asociatilor la capitalul social;

Achizitionari de la furnizori interni si/sau externi;

Intrari prin lucrari de constructie-montaj;

Prin operatiuni de leasing;

Prin alte cai de intrare.

CONTABILITATEA INTRARILOR CA APORT IN NATURA.

Actionarii sau asociatii, la infiintarea unitatii, precum si ulterior cu ocazia majorarii capitalului social, pot contribui ca aport in natura si sub forma mijloacelor fixe.

Operatiunea de constituire a aportului in natura se reflecta astfel:

a)      subscrierea de catre actionari/asociati la capitalul social:

b) aportul in natura sub forma mijloacelor fixe, adus de catre actionari/asociati:

% = 456

212

213

c) intru-cat a fost adus aportul in natura capitalul subscris nevarsat se transforma in capital subscris varsat:

1011=1012

Nota:

In situatia in care valoarea bunului adus ca aport este mai mare decat valoarea stabilita pentru actiunile sau partile sociale, atunci se constituie diferenta ca prima de aport (de capital) urmand a se inregistra diferenta respectiva prin contul 1043-Prime de aport.

CONTABILITATEA OPERATIILOR DE INTRARE A MIJLOACELOR FIXE PRIN ACHIZITIONARE DE LA FURNIZORI INTERNI/EXTERNI.

Intrarea mijloacelor fixe de la furnizorii interni urmeaza a se reflecta la costul de achizitie in care se cuprinde pretul din factura furnizorului pentru bunul primit, cheltuiellile de transport-aprovizionare, precum si celelalte cheltuieli accesorii generate de punerea in functiune a mijlocului fix achizitionat.

Reflectarea in contabilitate se realizeaza pe baza facturii si procesului verbal de receptie, precum si a celorlalte documente din care rezulta transport, manipulare, montaj, etc.

a)      pretul din factura furnizorului:

Nota:

Cheltuielile de transport facturate de o unitate care a realizat prestatia, se includ

tot in valoarea mijlocului fix.

In situatia in care, pentru mijloacele fixe ce urmeaza a fi achizitionate, furnizorul a solicitat un avans in prealabil, suma respectiva urmeaza a se contabiliza tot pe baza unei facturi pe care a emis-o furnizorul cu specificarea de avans. Si pentru acest avans urmeaza a se calcula TVA si reflectarea in contabilitate a avansului platit furnizorului se poate realiza astfel:

sau

4426 = 232

La facturarea de catre furnizor a bunului primit, se va inscrie in factura valoarea bunului facturat, precum si avansul care a fost incasat, suma avansului fiind inscrisa in rosu, rezultand astfel restul de plata.

Ex:

Consideram ca beneficiarul a platit furnizorului 50.000.000 avans (fara TVA), plus TVA 26% rezultand un total de 60.000.000. Ulterior furnizorul livreaza mijlocul fix intocmind factura pentru bunul livrat de 200.000.000 + TVA 20%.

Nr.

Crt.

Denumire

Valoare fara TVA

TVA

Mijloc fix

Avans incasat

Rest de plata

Furnizor Cumparator

FACTURA
 

a)      avansul acordat furnizorului se contabilizeaza:

60.000.000

50.000.000

10.000.000

b)      contabilizarea pe baza facturii primite si a procesului verbal de receptie a mijlocului fix receptionat:

% = 404 230.000.000

200.000.000

30.000.000

c)      consideram ca se achita furnizorului restul de plata tinand cont de avansul care a fost platit initial:

% 180.000.000

5121 130.000.000

232 50.000.000

Pentru bunurile primite din import in costul de achizitie se vor cuprinde elementele specifice importului de bunuri: taxe vamale, comision vamal.

Pentru bunurile din import nu se va inregistra factura furnizorului cu TVA, dar TVA-ul se va plati la ridicarea bunurilor din vama, platindu-se de asemenea si taxele vamale si comisionul vamal. In aceasta situatie contabilizarea operatiunilor de intrare se va realiza astfel:

a)      pretul din factura furnizorului extern la cursul de schimb BNR care de altfel este stabilit si prin declaratia vamala ca document intocmit de unitatea vamala:

b)      taxele vamale se constituie ca o obligatie fata de buget prin contul 4426:

c)      comisionul vamal reprezinta o contributie baneasca a agentului economic pentru modernizarea punctelor vamale:

d)      achitarea de catre unitate a TVA, taxe vamale si comision vamal:

Ex:

Consideram ca se achizitioneaza un mijloc fix de la un furnizor extern in ₤ 5.000.

Cursul de schimb: 50.000 lei/₤

Taxe vamale:     10%

Comision vamal: 0,5%

TVA:    20%

Se achita furnizorului extern suma cuvenita, cursul de schimb la data platii fiind 51.000 lei/₤.

a)      pretul din factura furnizorului extern:

b)      taxele vamale:

25.000.000

c)      comisionul vamal:

1.250.000

d)      se achita taxele vamale, comisionul vamal si TVA:

% = 5121 81.500.000

25.000.000

1.250.000

55.250.000 (276.250.000 x 20%)

Nota:

TVA-ul se calculeaza prin aplicarea procentului (20%) la (pretul din factura furnizorului + taxe vamale + comison vamal).

e)      achitarea furnizorului extern existand o diferenta la cursul de schimb, de la momentul constituirii operatiei si momentul achitarii ei, de 1.000 lei/₤.

% = 5124 255.000.000

250.000.000

5.000.000

CONTABILITATEA INTRARILOR PRIN LUCRARI DE CONSTRUCTIE-MONTAJ

Lucrarile de constructie-montaj pot fi executate prin doua modalitati:

~ in antrepriza;

~ in regie proprie.

1.3.1. Contabilitatea intrarii mijloacelor fixe prin lucrari de constructie-montaj executate in antrepriza.

Lucrarile de constructie-montaj cu caracter complex sunt incredintate pentru realizarea obiectivului de investitii unei unitati care poarta denumirea generica de antreprenor.

Beneficiarul de investitii pune la dispozitia constructorului documentatia necesara pentru executarea lucrarilor de constructie-montaj in antrepriza, respectiv proiectele de executie, devizele. Unitatea de constructii se preocupa de toate problemele legate de executarea lucrarilor, beneficiarul avand obligatia de a plati pe prinicpiul etapizat lucrarile executate.

La anumite intervale de timp (luna, trimestru) unitatea de constructii factureaza lucrarile executate, iar ca anexa la factura respectiva va inainta situatia pentru lucrarile executate, situatie ce trebuie sa fie semnata de dirigintele de santier.

Pe baza facturii si a situatiilor de lucrari primite de la unitatea de constructii, beneficiarul de investitii va contabiliza aceste lucrari ca o imobilizare in curs de executie prin urmatoarea inregistrare:

% = 404

2131

4426

Nota:

Aceasta operatiune are loc pe parcursul executarii obiectivului de investitie, ca urmare a facturilor si situatiilor primite de la unitatea de constructii.

Dupa terminarea obiectivului de investitii si pe baza procesului verbal de receptie se contabilizeaza, ca o intrare de mijloace fixe, obiectivul receptionat prin inregistrarea:

212 = 231

In relatiile dintre beneficiarul de investitii si unitatea de constructii intervin si operatiuni de acordare a unor avansuri care preced lucrarile care vor fi facturate ulterior. Avansul acordat constructorului care a emis in acest scop o factura se va contabiliza:

% = 5121

232

4426

Cand se platesc lucrarile executate se va tine cont de avansul platit initial. In factura intocmita pentru lucrarile executate se va inscrie ca o pozitie distincta lucrarile executate si TVA-ul aferent, precum si avansul care a fost incasat si TVA-ul aferent rezultand astfel restul de plata.

La unitatea de constructii al carui obiect de activitate este dat de executarea lucrarilor de constructii-montaj in antrepriza vor fi contabilizate toate operatiunile similare unui agent economic care realizeaza productie, respectiv:

~ aprovizionarea cu materiale;

~ angajarea fortei de munca necesara pentru executarea lucrarilor;

~ inchirieri de utilaje de la unitatile specializate;

~ operatiuni de plata a salariilor, obligatiilor fiscale.

In contabilitate, lucrarile de constructie-montaj, cheltuielile generate de acestea sunt contabilizate prin conturile din clasa 6:

601 = 301

602 = 302

641 = 421

etc.

Lucrarile facturate reprezinta un venit pentru unitatea de constructie-montaj, inregistrandu-se:

4111 = %

704

4427

1.3.2. Contabilitatea intrarii mijloacelor fixe prin lucrari de constructie-montaj executate in regie proprie.

Aceste lucrari sunt de mai mica complexitate, fiind executate chiar de beneficiarul de investitii. In acest caz unitatea respectiva se va preocupa de toate problemele implicate de realizarea bunului respectiv.

Contabilizarea operatiunilor se va realiza pentru consumul de factori de productie dupa natura elementelor de cheltuieli:

601 = 301

602 = 302

641 = 421

etc.

La sfarsitul lunii, aceste lucrari executate sunt trecute drept imobilizari in curs de executie nefiind terminate si se constituie ca un venit de imobilizari:

231 = 722

In lunile urmatoare se continua astfel operatiunile si dupa terminarea si receptionarea obiectivului de investitii se trece in cateogoria mijlocului fix:

212 = 231

Cursul nr.6.

1.4. CONTABILITATEA INTRARILOR MIJLOACELOR FIXE PRIN OPERATIUNI DE LEASING.

Leasingul reprezinta o intelegere prin care locatorul (finantatorul) transmite locatarului (beneficiarului) in schimbul unei plati sau serii de plati dreptul de folosire a unui activ pe o perioada de timp conferita.

Operatiunile de leasing se grupeaza in:

~ leasing financiar;

~ leasing operational.

Leasingul financiar este reprezentat de intelegerea dintre parti prin care locatorul transmite in mare masura avantajele si riscurile privind dreptul de proprietate asupra activelor.

Prin leasingul financiar se realizeaza aplicarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Cu privire la operatiunile care urmeaza a fi reflectate in contabilitate, in cazul leasingului financiar trebuie delimitat in contabilitatea locatorului si in contabilitatea locatarului.

In cadrul contabilitatii locatorului urmeaza a se contabiliza:

Scaderea din evidenta a bunului transmis la inceputul contractului;

Ratele de leasing care urmeaza a fi incasate. Aceste rate sunt stabilite in functie de durata contractului, iar rata ca atare se compune din rata de capital plus dobanda aferenta;

Dobanda de incasat conform contractului de leasing care se constituie ca un venit in avans, urmand ca pe masura facturarii ratelor de leasing sa se inregistreze dobanda ca un venit financiar;

Amortizarea nu mai e calculata de catre locator intru-cat activul a fost scos din evidenta locatorului;

Dreptul de creanta constituit la inceputul contractului de leasing se diminueaza prin afectarea cheltuielilor.

In contabilitatea locatarului se inregistreaza operatiunile reprezentate de:

Intrarea in gestiunea unitatii a activului primit la inceputul contractului de leasing;

Ratele de leasing facturate de catre locator vor fi contabilizate prin diminuarea obligatiei fata de acesta, obligatie care s-a constituit la intrarea in gestiune a activului respectiv;

Dobanda calculata de locator si transmisa locatarului se evidentiaza ca o cheltuiala inregistrata in avans, urmand ca pe masura platii ratelor de leasing cheltuielile respective sa devina o cheltuiala curenta in structura cheltuielilor financiare;

Locatarul are obligatia de a calcula amortizarea pentru activul primit. Amortizarea se calculeaza fie in raport de durata de timp prevazuta in contract, fie similar cu durata corespunzatoare a activelor similare din cadrul intreprinderii.

Nota:

La ultima rata de leasing cumparatorul poate sa-si exprime dreptul de cumparare a bunului si, in acest caz, urmeaza a se factura de catre locator valoarea reziduala.

Locator

Locatar

1. cumpararea de catre locator a activului ce urmeaza a fi transmis locatarului:

2. scaderea din evidenta a mijlocului fix la inceputul contractului ca urmare a predarii catre locatar. Aceasta operatiune se constituie ca un imprumut pe termen lung acordat locatarului:

3. dobanda calculata de catre locator pentru perioada contractului de leasing se constituie ca un venit in avans:

4. ratele de leasing facturate de catre locator locatarului se compun din rata de capital, dobanda aferenta si TVA, inregistrandu-se:

706

2674

4427

5. pe masura facturarii ratelor de leasing dobanda aferenta ratelor devine astfel exigibila inregistrandu-se ca un venit financiar:

6. ratele de leasing facturate determina si scaderea imprumutului pe termen lung care s-a constituit la transmiterea bunului catre locatar:

7. la exprimarea optiunii de cumparare a bunului se factureaza valoarea reziduala si in baza facturii se inregistreaza:

706

4427

1. primirea de catre locatar a mijlocului fix se constituie ca o intrare si totodata o obligatie pe termen lung fata de locator:

2. dobanda aferenta contractului de leasing calculata de catre locator se inregistreaza ca o cheltuiala in avans prin operatiunea:

3. ratele de leasing facturate de catre locator diminueaza obligatia fata de acesta la primirea mijlocului fix:

% = 404

4. dobanda aferenta ratelor de leasing devine astfel exigibila si se inregistreaza in cheltuielile curente ale unitatii:

5. locatarul are obligatia de a calcula amortizarea, suma inregistrandu-se similar celorlalte mijloace fixe:

Leasingul operational incadreaza operatiunile de leasing care nu indeplineste conditiile leasingului financiar.

In cadrul leasingului operational nu se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului. In aceasta situatie activul care este transmis la inceputul contractului de leasing catre locatar nu se scade din evidenta locatorului. Scaderea din evidenta se va realiza la ultima rata de leasing cand beneficiarul si-a exprimat optiunea de cumparare. Atunci se va factura bunul respectiv la valoarea reziduala, similar unei vanzari de mijloace fixe. Locatorul este obligat in aceasta situatie sa calculeze amortizarea mijlocului fix.

In contabilitatea locatarului, mijlocul fix primit la inceputul contractului de leasing nu se contabilizeaza ca o intrare in patrimoniul unitatii. Intrarea se va realiza la sfarsitul contractului de leasing daca beneficiarul si-a exprimat optiunea de cumparare. Ratele de leasing facturate de locator se constituie drept cheltuieli curente in contabilitatea beneficiarului.

1.5. CONTABILITATEA INTRARILOR DE MIJLOACE FIXE PRIN ALTE CAI DE INTRARE.

Intrarea mijloacelor fixe prin alte cai de intrare se refera la:

~ intrari prin subventii;

~ intrari prin donatii;

~ plusuri constatate la inventar.

O cale de intare a mijloacelor fixe o poate reprezenta si subventiile acordate de institutiile guvernamentale sau alte institutii (fonduri PHARE, SAPARD, etc.). subventiile primite sunt contabilizate astfel:

5121 = 131

Mijloacele fixe care vor fi cumparate pot avea ca sursa de finantare suma totala sau partiala ca urmare a subventiei primite.

Intrarea mijloacelor fixe nu prezinta diferentieri fata de celelalte cai de intrare, fiind vorba numai de paritcularitati generate de modul de finantare. Amortizarea acestor mijloace fixe se realizeaza dupa aceleasi principii ca si celelalte mijloace fixe:

Intru-cat pe cheltuieli s-a inregistrat pe cale de amortizare valoarea mijocului fix finantat, se diminueaza subventia primita prin trecerea la venituri a amortizarii calxulate, inregistrandu-se:

Plusurile de inventar sunt contabilizate ca o intrare prin subventii:

% = 131

213

214Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1188
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved