Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea impozitului pe profit

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea impozitului pe profitPlanul lucrarii "Contabilitatea impozitului pe profit"

Motivatia lucrarii

I. Scurta prezentare a intreprinderii

Infiintarea intreprinderii

Durata de viata a intreprinderii

Structura organizatorica si functionala

Organizarea intreprinderii

II. Sistemul informational-economic

Documente de evidenta

III. Contabilitatea impozitului pe profit

IV. Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit.

V. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

VI. Bibliografie

I. Scurta prezentare a intreprinderii

INFIINTAREA INTREPRINDERILOR

Intreprinderea este definite ca o unitate de productie (de bunuri sau servicii) sau de distributie (a unor bunuri / servicii achizitionate in prealabil pentru a fi vandute) ,organizata si cu functionare permanenta ,o unitate economica care dispune de personalitate juridica (titular de drepturi si obligatii ,avand capacitatea de a savarsi acte juridice) ,utilizand anumite mijloace umane si materiale (masini-unelte ,echipamente ,materii prime etc.) ,avand ca scop principal obtinerea de profit.

Astazi intreprinderea a devenit o institutie reprezentativa pentru societatea in care traim. Nu se poate desfasura viata cotidiana fara existenta intreprinderilor ; ele ofera sanse de realizare ,dar si produse (servicii) necesare traiului.

Intreprinderile se organizeaza in orice domeniu de activitate. Astfel ,exista :

Intreprinderi financiare ,in speta bancile ,care avand servicii financiare (in special acordarea de credite);

Intreprinderi de asigurari ,care asigura fata de riscuri diverse (accidente ,incendii ,furturi ,calamitati etc.)

Intreprinderi nefinanciare ,care cuprind o mare varietate de intreprinderi ,clasificate in functie de :

natura productiei (agricole ,industriale ,de construcii ,de prestari servicii-transporturi ,comert ,turism ,etc);

statutul juridic (intreprinderi individuale sau societati comerciale);

forma de proprietate (private ,publice ,mixte);

dimesiune (mici ,mijlocii si mari).

Intreprinderea apare ca urmare a maturizarii unor idei cum se va obtine profitul. Afacerea implica o inovare in sensul cautarii unei rupturi (diferentieri) fata de modul obisnuit de gandire. Inovatia este tehnica ,tehnilogica ,manageriala ,comerciala.

Infiinarea unei intreprinderi noi ,cautarea unor surse de finantare a afacerilor ,impune elaborarea unui plan de afaceri. El este o descriere a afacerii ,a pietei ,a(managerului) managementului si a modului de finantare .

Intreprinderea ,adica initierea unor activitati specifice (acte si fapte de comert) presupune :

o       mijloace umane ,adica :

un intreprinzator ,care incepe afacerea ;

personalul intreprinderii :functionarii ,specialistii ,muncitorii ,cadrele de conducere.

Finantatorii intreprinderii ,adica furnizorii de capita ,indispensabil in momentul infiintarii intreprinderii sau pentru dezvoltarea ei .

mijloace materiale.

Societatea se constituie pe baza contractului de societate si a statututlui care incheie in forma autentica. Statutul societatii se adopta de catre adunarea generala a asociatilor si cuprinde :

-forma ,denumirea ,sediul ,obiectivul de activitate ,durata ;

-numele si prenumele ,domiciliul si nationalitatea asociatiilor ;

-capitalul social si partile sociale ;

-asociatii care au administrarea si reprezentarea societatii cu stabilirea limitelor puterilor lor ;

-activitatea societatii ,exercitiul economico-financiar.

In toate cazurile intreprinderea presupune existenta unui fond de comert ,pentru asigurarea desfasurarii operatiunilor sale ("fapte de comert") care cuprinde un activ (bunuri incorporale: clientela si vadul ,dreptul de proprietate comerciala,firma comerciala ,emblema ,marca de fabrica/de comert/de servicii ,brevete de inventie ,modele si desene industriale ,apelatiuni de origine ; si bunuri corporale :stabilimente immobile ,instalatii-utilaje ,echipament mobilier ,stocuri materii prime si materiale ,creante pe termen scurt ,valori mobiliare (titluri de credit constatand un drept real)) si un pasiv(toate debitele intreprinderii avand o cauza comerciala).

Intreprinderea are la baza un contract de societate ,se inregistreaza la instanta judecatoreasca teritoriala in care isi are sediul societatea ,se inmatriculeaza la registrul comertului si la administratia financiara si se publica in Monitorul Oficial ,devenind din acest moment persoana juridica.

Totalul aporturilor asociatiilor formeaza caputalul social al intreprinderii societare ,adica o baloare patrimoniala intangibila ce nu poate fi folosita pentru plata de "dividente". Aportul asociatiilor poate fi in bani sau bunuri ,nefiind necesar sa fie identic pentru toti asociatii. Asociatii vor primi sub forma de dividente o parte din profitul real. Dividentul este cota-parte din beneficial net ce revine fiecarui asociat in functie de aportul sau la capitalul social si constituie un drept de creanta al asociatiilor asupra intreprinderilor societare.

FUNCTIILE INTREPRINDERII

Intreprinderea indeplineste o functie economica care consta in :

-procurarea si/sau crearea mijloacelor materlaie si imateriale necesare realizarii obiectivelor propuse ;

-adaptarea permanenta a mijloacelor materiale si umane in functie de evolutia mediului exterior intreprinderii ;

-combinarea mijloacelor materiale si umane in cel mai productive mod ,astfel incat rezultatul activitatii sa fie cat mai profitabil.

Finctiile si atributiile organizarii activitatii agentilor economici :

-functia de cercetare-dezvoltare este functia care permite agentului economic ca pe baza studiilor de marketing sa realizeze proiectarea intr-o gama foarte diversificata a produselor cerute pe piata ;

-finctia de productie este funtia de baza a agentului economic ,ea realizand produsul pentru care agentul economic a fost infiintat;

-finctia de personal-invatamant are ca scop asigurarea si tinerea evidentei miscarii bunurilor si a valorilor in cadrul intreprinderii sau in afara acesteia;

-functia sociala consta in asigurarea conditiilor de munca si de viata pentru salariatii intreprinderii.

-functia de desfacere are ca obiectiv de activitate depozitarea produselor finite ,pregatirea pentru livrare si livrarea la beneficiar in conditii corespunzatoare de calitate ,la termen ,astfel incat contractele de livrare sa fie respectate.

DURATA DE VIATA A INTREPRINDERII

Intreprinderea este considerate ca fiind un organism complex(precum o fiinta) aflata in continua transformare si evolutie. Ea poate fi vazuta ca o organizatie ce evolueaza in timp (dupa creare are tinerete ,maturitate ,batranete).

Ciclul de viata al intreprinderii arata evolutia rezultatelor (profit , cifra de afaceri ,volum vanzare) in timp.

Evolutia rezultatelor permite identificarea a 4 faze din ciclul de viata :

I. intreprinderea non creata - rezultatele apar incet

II. intreprinderea tanara - incepe sa functioneze bine ,sa devina cunoscuta pe piata ,vanzarile cresc ;

III. intreprinderea matura - rezultatele sunt constant bune ;

IV. intreprinderea batrana - are loc un declin al rezultatelor ;

Imbunatatirea rezultatelor nu implica o crestere a marimii intreprinderilor. Durata ciclului de viata e diferita. Curba ciclului de viata prezinta uneori forme particulare ,in functie de ideea de afaceri care a stat la baza ei .

STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII

Orice agent economic isi desfasoara activitatea pe baza catorva elemente fundamentale :

1. forta de munca

2. dotarea tehnica

3. organizarea agentului economic.

Cu aceste 3 elemente fundamentale puse bine la punct se poate trece la o activitate economica performanta. Orice agent economic isi stabilieste inca de la infiintare obiectul de activitate ,elementele de conducere si de decizie si forma organizatorica.

In activitatea agentilor economici care produc bunuri materiale (industrie ,constructii) principala forma de baza este sectia de productie. Sectia este formata la randul ei din cel putin 3 ateliere ,sau mai multe formatii de lucru conduse de catre maistru ,si cel putin un atelier.

Pentru a-si putea stabili necesarul de oameni ,trebuie cunoscuta cantitatea de produse ce se poate realiza si tehnilogia folosita.

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

Se bazeaza pe principiul divizarii autoritatii pe functiuni. Fiecare salariat e subordonat direct mai multor sefi ,atat celor ierarhic superiori ,cat si celor ce coordoneaza compartimentele functionale. Avantajul : favorizeaza specializarea pe functiuni ,asigurandu-se realizarea acestora la un nivel calitativ ridicat. Dezavantaje : face dificila coordonarea activitatilor ;constituie sursa de conflicte interne.

Acest tip de structura organizatorica poate fi utilizata cu bune rezultate in IMM cu o singura afacere ,in care activitatile "cheie" sunt bine definite prin scopuri si arie de specializare. Poate fi aplicata si in firmele integrate vertical ,care sunt dominant orientate spre productie .

Orice agent economic isi stabileste in prima adunare generala de constituire organigrama. Aceasta stabileste raporturile de subordonare pe verticala si raporturile de cooperare pe orizontala.

CTC = control tehnic calitate = AQ

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de 2 ori pe an s la ea participa actionarii care au contribuit cu bani la desfasurarea activitatii respective. Toate hotararile luate in AGA sunt obligatorii pentru organelle de conducere subordonate.

II. Sistemul informational economic si documentele de evidenta

Importanta documentelor

Documentele sunt acte scrise intocmite in momentul efectuarii operatiilor economice si financiare prin care se dovedeste efectuarea acestor operatii. Operatiile consemnate in documente genereaza relatii de drepturi si de obligatii intre parametrii de afaceri.

Pentru ca un act sa fie considerat document de evidenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

-sa cuprinda o operatie care a determinat in realitate modificari sau transformari la un element patrimonial.

-sa fie intocmit cu respectarea dispozitiilor legale deosebita pentru contabilitate deoarece :

- justifica operatiile economice si stau la baza inregistrarii lor in contabilitate;

-furnizeaza date necesare organelor de conducere ; organelor de prognoza economica si organelor de control (fiscale,bancare);

- constituire proba in justitie.

Pe baza documentelor se stabileste :

-realitatea operatiei economico-financiare (daca operatia economica inscrisa in document a avut loc in realitate;nu este financiara);

-legalitatea(daca documentul este intocmit in conformitate cu normele legale);

-oportunitatea si rentabilitatea agentului economic;

-raspunderea materiala si penala a persoanelor care se fac vinovate de ilegalitatea intocmirii unor documente.

Structura documentelor

Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor pentru a dobandi calitatea de document insificativ trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente prevazute in structura documentelor aprobate :

> denumirea documentului (factura ,chitanta ,bon de consum);

> denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul ;

> numarul documentului si data intocmirii lui

> mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei economice si financiare;

> continutul operatiei economice si financiare atunci cand este necesar si termenul legal de efectuare ;

> datele cantitative si valorice aferente operatiilor economice si financiare efectuate;

> numele si prenumele precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiei ,care le-au vizat si aprobat;

alte elemente care sa asigure consemnarea completa a operatiei in documentele justificative.

Clasificarea documentelor

1) Dupa natura elementelor patrimoniale :

Documente privind imobilizarile coprorape si necorporale ; ex: process-verbal de receptie a mijloacelor fixe.

Documente privind activele circulante materiale ex : NIR ,bonul de predare la magazie etc.

Documente privind disponibilitatilor banesti (incasari si plati) ex : chitanta de casa ,ordinul de plata ;

Documente privind salariile si alte drepturi cuvenite angajatilor ex : lista de avans chenzinal , statul de plata , decontul de cheltuieli etc.

Documente privind vanzarile

ex: avizul de expeditie ,factura fiscala , etc.

2) Dupa locul de intocmire :

Documentele interne - documente ce se stabilesc in cadrul intreprinderii ,pentru operatiile economice referitoare la activitatea acesteia.

Unele raman in incinta intreprinderii : bon de consum ,NIR ,satul de plata ,etc.

Altele circula in afara intreprinderii : chitanta de casa emisa catre client etc.

-documente externe - se intocmesc de catre alte intreprinderi/institutii ,care sunt adresate intreprinderii ex: factura fiscala primita de la furnizor ,chitanta de casa primita de la furnizor etc.

3) Dupa modul de intocmire :

-documetne primare - consemneaza pentru prima oara operatiile economice ,ex :NIR ,bon de consum ,stat de plata etc.

-documente centralizatoare - grupeaza si cumuleaza datelor inscrise in documentele primare ,cuprinzand operatii de acelasi fel.

Ex: Centralizatorul facturilor fiscale(vanzarilor)

Centralizatorul bonurilor de consum(consumurilor)

Centralizatorul NIR(intrarilor)

4) Dupa functia pe care o indeplinesc :

-documente de dispozitie - prin care se transmite ordinul de a se executa o anumita operatie economica ex: dispozitia de plata din caserie-prin care se transmite casierului ordinul de a plati o anumita suma de bani catre o persoana fizica ,pentru un anumit scop etc.

-documente de executie - prin care se face dovada executarii unei anumite operatii. Stau la baza inregistrarii operatiilor in conabilitate.ex: chitanta de casa - consemneaza efectuarea unei incasari de la client sau a unei plati catre furnizor.

-documente mixte: - reunesc caracteristicile primelor doua grupe.ex : dispozitia de livrare-aviz de expediere - consemneaza simultan oridnul de livrare catre clienti a produsellor si marfurilor ,precum si livrarea propriu-zisa.

5) Dupa regimul de tiparire si utilizare :

-documentele cu regim special - pentru care exista dispozitii legale privind modul lor de completare ,circulatie si pastrare.

Ex: Factura fiscala ,chitanta de casa ,fila de CEC numerar ,avizul de expeditie.

Aceste documente se prezinta sub forma unor imprimate - inseriate din tipografie ,care necesita numerotarea si stampilarea lor de catre intreprindere mentionand pe verso-ul ultimei file ,numarul de foi existente. Pentru aceste documente se organizeaza in cadrul intreprinderii o evidenta operativa speciala -in sensul ca se consemneaza in fise de evidenta umratoarele elemente : cumpararea carnetelor respective ,cantitatea cumpararea si pretul unitar,darea in consum ,cantitatea si pretul unitar ,stocul la sfarsitul fiecarei luni.

-documente fara regim special - se folosesc cu respectarea normelor generale de intocmire ,circulatie si pastrare.ex :stat de plata ,bon de consum ,process-verbal de receptie etc.

6) Dupa sfera lor de aplicare :

-documente specifice : devizul de lucrari - in constructii ,fisa consumului de furaje si actul de fatare - in zootehnie.

7) Dupa rodul lor in cadrul sistemului informationale contabil :

-documente justificative - documente primare ce se intocmesc la locul si in momentul producerii operatiilor economice. Ele stau la baza inregistrarilor contabile si se prezinta sub forma de imprimate ex :NIR ,bon de consum ,chitanta fiscala, etc.

-registre contabile - documente sub forma de registru se consemneaza operatiile economice sub forma de inregistrari contabile (in conturi).ex: registrul jurnal , Registrul Cartea-Mare ,registrul inventar.

-documente de sinteza si raportare - prin care se centralizeaza si se transmit informatii in afara intreprinderii.ex : bilantul contabil ,Contul de profit si pierderi si Anexele la bulant.

Periodic ,legislatia in vigoare elaboreaza norme si instructiuni precise privind :forma ,continutul si structura documentelor contabile ,precum si pentru intocmirea si utilizarea acestora.

Intrucat pentru operatii de aceleasi tip - se utilizeaza acelasi gen de document ,un rol deosebit de important il are tipizarea documentelor (stabilirea unor tipuri unitare de documente - ca marime ,continut ,format si destinatie).

Rolul tipizarii documentelor :

-de a reduce documentele ,asigurand un continut si o forma rationala de a usura intocmirea ,verificarea si inregistrarea de a asigura un sistem de lucru si eficient;

-permite pentru intocmirea documetelor documentelor ,folosirea calculului.

Intocmirea documentelor

Documentele se intocmesc in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza circuitul acestora. Normele legale privind intocmirea documentelor prevad ca documentele se intocmesc intr-un anumit numar de exemplare cu cerneala ,pasta ,pix ,cu masina de scris sau la calculator ,in mod clar ,citet ,fara stersaturi ,completandu-se toate cerintele formularului.

Spatiile necompletate se bareaza.

In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi si alte asemenea procedee ,si nici lasarea de spatii libere intre operatiile inscrise in document.

Verificarea documentelor.

Are ca scop constatarea respectarii regulilor privind intocmirea documentelor si cuprinde :

-verificarea formei documentelor prin care se constata daca s-a folosit formularul corespunzator operatiei economice consemnata in document si daca au fost respectate dispozitiile lor privind intocmirea.

-verificarea calculelor prin care se pot depista eventualele erori privind calculul.

-verificarea de fond considerate cea mai cuprinzatoare prin care se verifica realitatea operatiilor ,legalitatea si oportunitatea .

Dupa momentul in care are loc verificarea ,fata de momentul inregistrarii documentelor in contabilitate ,controlul poate fi :

-control operativ current - se realizeaza concomitent cu inregistrarea operatiei economice.

-controlul preventiv - se realizeaza dupa ce documentul a fost inregistrat in contabilitate la anumite intervale de timp .

Corectarea documentelor

In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturile sau alte asemenea procedee. Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a testului si a liniei graficului ,astfel incat aceasta sa poata fi citita ,apoi se inscrie intr-un spatiu alaturat covantul sau suma corecta. Corectarea se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul mentionandu-se si data efectuarii operatiei.

In cazul documentelor cu regim special nu se admit nici un fel de corecturi.

Un astfel de document intocmit gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv, apoi se intocmeste documentul corespunzator.

Pastrarea documentelor

Unitatile patrimoniale au obligatia de a pastra documentele primare si cele contabile timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului in cursul carora au fost intocmite cu exceptia statelor si a bilantului contabil care se pastreaza timp de 50 de ani.

In cursul perioadei de gestiune documentele se pastreaza la compartimentul fincional in arhiva curenta.

La sfarsitul anului se predau la arhiva generala. De organizarea arhivei raspunde administratorul sau seful compartimentului contabil.

Arhivarea documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile locale si a urmatoarelor reguli generale:

-documentele se grupeaza in dosare numerotate ,snuruite pafarate.

-gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera acesta.

Evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul registrului evidentei curente in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva ,precum si miscarea acestora in decursul timpului.

Eliminarea din arhiva a ducomentelor se face de o comisie sub conducerea administratorului (pentru cele la care timpul a expirat). Cu acest prilej se intocmeste un proces verbal ,pe baza lui operandu-se documentele eliberate in registrul de evidenta curenta al arhivei.

In caz de pierdere ,sau distrugere a unor documente din arhiva ,exista obligatia reconstituirii documentului respectiv. Persoanele vinovate se sanctioneaza. Documentele reconstituite vor purta obligatoriu in mod vizibil mentiunea RECONSTITUIT ,cu slecificarea numarului si a datei dispozitiei pe baza caruia s-a facut reconstituirea.

FACTURA FISCALA

Este un formular cu regim special ,distribuit de unitatea fiscala teritoriala. Se intocmeste in 3 exemplare si serveste ca :

-document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate ,lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;

-document de insotire a marfirulor pe timpul transportului;

-document de incarcare in gestiunea patrimoniului;

-document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si cumparatorului.

Se intocmeste de compartimentul desfacere sau de alt compartiment pe baza dispozitiei de livrare ,avizului de insotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarii sau prestarea serviciului.

In cazul in care factura nu se poate intocmi in momentul livrarii marfurilor respective ,acestea sunt insotite de avizul de insotire a marfii ,al carui numar se trece ulterior pe factura.

FISA DE CONT PENTRU OPERATII DIVERSE

-se intocmeste intr-un singur exemplar ,pentru acele conturi sintetice care exprima elementele patrimoniale numai valoric;

ex: contul furnizori ,clienti ,creditori;

-cu ajutorul lor se cunoaste in orice moment pe fiecare furnizor obligatiile de plata ,pentru fiecare client dreptul de a incasa s.a.m.d.

-provine de la forma unilaterala a contului

-serveste la tinerea(evidentei) contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza furma de inregistrare contabila "maestrul-sah" simplificat.

-nu circula ,fiind un document de inregistrare contabila.

-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

BONUL DE CONSUM

Serveste ca:

x document de eliberare din magazie pentru consum a unuia sau mai multor materiale;

x document justificativ de scarede din gestiune ;

x document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.

-se intocmeste in 2 exemplare ,pe masura lansarii si eliberarii materialelor din magazie pentru consum ,de compartimentul care efectueaza lansarea ,pe baza programelor de productie si a consumurilor normate ,sau de alte compartimente ale unitatii ,care solicita materiale spre a fi consumate.

-se poate intocmi intr-un singur exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul.

FISA DE MAGAZIE

Serveste ca :

-document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor ,iesirilor si stocurilor de valori materiale ,cu una sau cu doua unitati de masura ,dupa caz;

-document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-contabile(pe solduri).

-sursa de informatii pentru controlul operativ current si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un singur exemplar ,separate pentru fiecare fel de material si se completeaza de catre :

-compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei(datele cu antet) si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control). In coloana "Data si semnatura de control" semneaza si organul de control financiar cu ocazia verificarii gestiunii.

-gestionar sau persoana desemnata ,care completeaza coloanele privitoare la intrari,iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale ,pe feluri de materiale ordonate pe conturi,grupe ,eventual sub grupe sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distince ,care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

-nu circula ,fiind un document de inregistrare

-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

BON PREDARE-TRANSFER-RESTITUIRE

Serveste ca :

-document justificativ pentru incarcare in gestiune

-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei sin in contabilitate

-sursa de date pentru urmarirea realizarii productiei

-sursa de date pentru calculul si plata salariilor in cazul utilizarii ca bon de predare la magazie.

In cazul utilizarii ca bon de transfer a materialelor refolosibile la magazie serveste ca: si a produselor finite;(transferul dintre doua gestiun aflate in incinta unitatii) :

-dispozitie de transfer de la o gestiune la alta

-document justificativ pentru scaderea din gestiune la predator si incarcarea in gestiune la primitor

In cazul utilizarii ca bon de restituire :

*dispozitie de restituire la magazie

*document justificativ de incarcare in gestiunea primitorului

*document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei in contabilitate.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat

Se completeaza si se depune de platitorii de impozite si taxe carora ,potrivit legislatiei in vigoare ,le revin obligatiile de plata la bugetul de stat cuprinse in aceasta declaratie.

Declaratia se completeaza si se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul platitorului sau la care acesta este luat in evidenta fiscala ,dupa caz astfel :

lunar ,pana la data de 25 a lunii urmatoare la care se refera ,pentru obligatiile de plata reprezentand :

-impozitul pe profit datorat de BNR si de banci

-accize

-impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna;

-impozitul retinut prin stopaj la sursa ,conform reglementarilor legale privind impozitul pe venit;

-cota aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar ,inclusive asupra castigurilor;

-sume datorate conform art.43 din (O.G) Ordonanta de Urgenta privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;

-contributia pentru turism;

-taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

-taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import ,cu capacitate cilindrica de maximum 2000 cmc;-taxa pentru jocuri de noroc.

Trimestrial ,pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator ,pentru obligatiile de plata reprezentand:

-impozitul pe profit ;

-impozitul pe veniturile microintreprinderilor ;

-partea din profitul net al Institutului National de Formare si management pentru Turism ;

-cota din veniturile realizate de persoanele juridice romane care presteaza activitatile prevazute la art.2 lit. a ,din O.G. nr 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile ,aprobata si modificata prin Legea nr 212/2001;

Anual ,in termen de 30 de zile de la fata termenului legal de depunere a bilantului contabil ,daca prin legi speciale nu se predeve astfel ,pentru obligatiile de plata reprezentand varsamintele din profitul net ,conform legii.

Formularul se completeaza in doua exemplare :

-originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul platitorul sau unde acesta este luat in evidenta ,dupa caz ;

-copia se pastreaza de platitor.

Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferente de impozite si taxe stabilite prin actele de control.

Formele de inregistrare contabila si registrele contabile.

Contabiltatea inregistreaza documentele de evidenta in mod cronologic si sistematic ,utilizand procedee specifice cu respectarea dispozitiilor legale. Documentele de evidenta care consemneaza operatiile economice de aceeasi natura si din aceeasi perioada se centralizeaza intr-un document cumulative de unde rezulta suma globala de operat in registru.

Unele inregistrari se fac pe baza notelor contabile in general pentru acele operatii care nu se consemneaza in acte cum ar fi :calculul uzurii lunare a mijlocului fix ,repartizarea cheltuielilor de interes general.

Inregistrarea in contabilitate se face numai pe baza documentelor de evidenta ,documente care inainte de a fi operate sunt verificate pentru a stabili daca indeplinesc conditiile de forma ,de exactitate a calculelor si de fond.

Forma de inregistrare contabila utilizata in cadrul agentului economic influenteaza modul de operare a documentelor in registru.

Prin forma de inregistrare se intelege un sistem de mijloare de lucru specifice ,precum si regulile de utilizare ale acestora in scopul reflectarii obiectului contabilitatii.

Mijloacele de lucru sunt registrele si fisele contabile aflate ontr-o interdependenta deplina folosind un sistem de lucru contabil.

REGISTRELE CONTABILE sunt formulare cu liniatura speciala care se prezinta sub forma condicilor sau a foilor volante in care se fac inregistrarile contabile si de evidenta operativa.

Tehnica de lucru consta in modul de completare a registrelor din cadrul unei anume forme de inregistrare.

Registrele contabile servesc la inregistrarea operatiilor economice ,la gruparea si centralizarea acestora si furnizeaza date necesare analizei economice.

Clasificarea registrelor :

Dupa forma exterioara - registre legate

-registre sub forma de fise (foi volante)

-registrele legate

-registre sub forma de foi volante(fise)

Dupa destinatie

-registre de evidenta operativa

-registre de evidenta contabila

Dupa ordinea inregistrarilor

-registre de evidenta cronologica

-registre de evidenta sistematica

Dupa importanta

-registre obligatorii(impuse de M.F.)

-registre facultative(la nivelul agentilor economici sau folosite la nivelul de ramura de activitate).

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stransa concordanta cu destinatia acestora si prezinta in mod ordonat completate astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiilor financiare.

Fiecare registru trebuie sa cuprinda :

-denumirea intreprinderii care le foloseste

-denumirea registrului

-perioada de referinta

Filele registrului se numeroteaza si snuruiesc ,se parafeaza.

Inscrierea datelor justificative in registru se face cu pasta sau cerneala sau in sistem informatizat nefiind admise corecturi sau stersaturi.

Pentru erorile privind inregistrarea sumelor in conturi corectarea se face prin intocmirea notei de contabilitate de stornare ,a articolului contabil(rosu sau negru) dupa care se introduce nota cu articolul contabil correct.

In registru nu se admit spatii libere,nici inscrierea printer randuri. Dupa completarea unei pagini ultimul rand este rezervat inscrierii totalurilor cu mentiunea "de raportat". Primul rand de pe pagina urmatoare va cuprinde totalul din pagina anterioara cu mentiunea : "report pagina".

Registrele de contabilitate sunt :

*registrul jurnal

*registrul de incasari si plati

*registru inventar

*Cartea-Mare

*Cartea-Mare-Sah

*Fise de cont analitic pentru operatii diverse

*Fise de cont analitic pentru valori materiale.

-la sfarsitul lunii registrele contabile se evidentiaza sistematica se totalizeaza pe reglaje ,stabilindu-se soldurile finale.

-la inceputul unui nou an de gestiune se deschid registre noi in care se inscriu soldurile finale din anul precedent.

-registrele prvind perioada curenta se pastreaza la compartimentul financiar contabil in cartoteci si dusare.

-registrele privind perioada expirata se predau la arhiva intreprinderii unde se pastreaza timp de 10 ani,de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite.

-in caz de pierdere ,sustragere sau distrugere trebuie reconstituite in termen de 30 de zile de la constatare.

Formele de inregistrare contabila

*sunt subordonate metodei evidentei contabile prin faptul ca la eliberarea registrelor si a regulilor de folosire a lor trebuie sa se tina seama de principiile ,normele ,continutul procedeelor utilizate de metoda contabilitatii.

*formele de inregistrare contabila au aparut si s-au dezvoltat ca urmare a progresului economic si ethnic ,si a sporirii nevoilor de informare operativa si eficienta a organelor de decizie si fiscale.

*prima forma de inregistrare contabila bazata pe dubla inregistrare este cunoscuta sub denumirea de forma italiana ,fiind opera lui Luca Paciollo. Aceasta forma este utilizata de numeroase tari ale lumii.

*de la forma italiana se pastreaza si astazi denumirea registrelor de "jurnal" si "Cartea-Mare" ,precum si Tehnica de lucru prin transscriere dintr-un registru in altul astfel :

-documente jurnal cartea mare bilant

Formele de inregistrare sontabila sunt :

*forma de inregistrare contabila "maestru sah

*forma de inregistrare contabila "pe jurnale

*forma de inregistrare electronica.

FORMA DE INREGISTRARE CONTABILA "maestru sah fisa de conturi corespodente)

Aceasta dorma de inregistrare contabila prezinta particularitatea ca pentru fiecare cont sintetic se dschid dou fise sah: una pentru debitul contului si conturile corespondente; si cealalta pentru creditul contului si conturile corespondente corespunzatoare, fisa sintetica sah si fisele analitice.

Tehnica de lucru consta in contarea documentelor de evidenta(se inscrie formula contabila pe documente). Se intocmesc note ,contabile pentru acele operatii economico-financiare care nu sunt consemnate in documente de evidenta. Se centralizeaza documentele de evidenta care consemneaza aceleasi operatii economico-financiare. Inregistrarea sumelor din documentele de evidenta si din documentele centralizatoare si din alte note contabile in jurnalul de inregistrare se face in ordine cronologica.

-fiecare ducmoent priemste un numar de jurnal.

-dupa inscrierea in jurnal ,operatiile economice se inscriu in fisele sinttice sah(fisa de conturi corespondente).

-fisele sah la sfarsitul lunii se totalizeaza obtinandu-se pentru fisele din debit totalul sumelor debitore ale conturilor care trebuie sa fie egal cu suma rulajelor creditoare ale conturilor corespondente. Pentru fisele din credit totalul sumelor creditoare ale contului trebuie sa fie egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor corespondente.

-inregistrarea in evidenta analitica se face pe baza documentelor in fise separate deschise pe fiecare cont. Fisele analitice se totalizeaza la sfarsitul lunii. Forma fiselor analitice difera in functie de continutul economic al conturilor.

-pentru evidenta analitica a clientilor ,debitorilor ,creditorilor ,unde operatiile se inscriu numai valoric si utilizeaza fisa de cont pentru operatii diverse care are un singur etalon de evidenta(banesc).

-pentru evidenta analitica a materialelor si a altor mijloace circulare materiale ,unde este necesara exprimarea cu ajutorul etalonului banesc si cantitativ ,se utilizeaza fisa de cont analitic pentru valori materiale.

-la sfarsitul lunii se verifica exactitatea inregistrarilor cu ajutorul balantei de verificare(sintetice s analitice) iar anual se intocmeste bilantul contabil.

FORMA DE INREGISTRARE "pe jurnale"

*particularitatea acestei forme consta in faptul ca operatiile economico-financiare sunt grupate pe grupe de operatii avand la baza contul sau grupa de conturi care se crediteaza.

In aceasta forma se utilizeaza :

*jurnalele care reprezinta registre principale ale acestei forme care se deschid lunar pentru un cont(grup de conturi) care se crediteaza. Creditul fiecarui cont se afla intr-un singur jurnal ,pe cand debitul apare in diferite jurnale ,in functie de conturile care se crediteaza.

*exista pentru unele conturi jurnale distincte(casa ,conturi curente la banci).

*la sfarsitul lunii jurnalele se totalizeaza si se inscriu in Cartea Mare.

-Cartea-Mare se completeaza numai la sfarsitul lunii avand rolul de a stabili rulajele si soldurile conturilor sintetice.

-rulajul debitor se desfasoara pe conturi corespundente creditoare ,iar rulajul creditor este reflectat global.

-Cartea-Mare se utilizeaza timp de un an ,completandu-se cate un rand in fiecare luna.

-evidenta analitica se tine cu ajutorul fiselor analitice.

FORMA DE INREGISTRARE ELECTRONICA

-consta in executare integului process de prelucrare cu ajutorul calculatorului.

-in cadrul formei de contabilitate in care se utilizeaza calculatorul si elimina situatiile intermediare ,deoarece memoria calcolatorului retine informatiille in diferite faze de prelucrare si creeaza conditii pentru adancimea evidentei analitice.

-in aceasta forma de inregistrare ,principiile de baza ale contabilitatii raman neschimbate.

-forma de inregistrare electronica are la baza articolul contabil inscris pe documente si acesta sta la baza intregului process de prelucrare.

-utilizarea calculatorului elimina intocmirea fiselor.

-calculatorul ,pe baza formulei contabile introduse reda zilnic registrul jurnal(realizeaza inregistrarea cronologica).

-lunar ,calculatorul emite "cartea mare" pentru toate conturile sincetice si bilantele de verificare pentru luna respectiva.

-in acest fel munca de evidenta si calcul este mult simplificata.

REGISTRUL JURNAL

*se prezinta sub forma unui registru legat si serveste ca:

-document obligatoriu de inregistrare cronologica a miscarii patrimoniului

-proba in litigii

*se intocmeste zilnic sau lunar prin inregistrarea cronologica fara stersaturi si spatii libere documentului in care se refleta miscarea patrimoniului.

*se numeroteaza ,se snuruieste si se parafeaza de catre organelle in drept la inceperea activitatii ,la incetarea activitatii ,precum si ori de cate ori este cazul.

*administratia financiara trebuie sa certifice existenta registrului

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

*se prezinta sub forma unui registru legat care serveste ca :

-document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor pe baza actelor justificative.

-document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic.

*se intocmeste intr-un singur exemplar inregistrandu-se zilnic operatiile pe baza actelor justificative pe fiecare operatie in parte.

*se numeroteaza ,se snuruieste si se vizeaza de catre organul fiscal territorial la inceperea activitatii ,la incetarea activitatii ,precum si anual.

*vizeaza toate incasarile care au loc intr-o perioada de timp atat prin casieria unitatii ,cat si prin banca.

"Cartea-Mare"

Serveste la :

*stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice la unitatile care aplica forma de inregistrare pe jurnale ;

*verificarea inregistrarilor contabile efectuate ;

*furnizarea de date pentru efectuarea analizei economice si financiare a unitatii ,activitatii ei.

*intocmirea balantei de verificare

-se intocmeste la sfarsitul lunii ,la compartimentul financiar contabil pentru fiecare cont sau grup de conturi pentru partea din creditul acestora.

-nu circula ,fiind un document de inregistrare contabila

-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

"Cartea-Mare-Sah"

Serveste la :

*tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare maestru-sah ;

*intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice

*furnizarea de date pentru analiza economico-financiara ;

-se intocmeste intr-un singur exemplar ,la compartimentul financiar contabil lunar ,separate pentru debitul si separate pentru creditul fiecarui cont de contabilitate.

-la inceputul anului ,la deschiderea fiselor ,pe primul rand al coloanei "suma" se inregistreaza S.I pe baza balantei conturilor sintetice incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris in fise se bareaza si apoi se efectueaza inregistrarea operatiei lunii ianuarie. La sfarsitul lunii sumele se aduna pe verticala si pe orizontala. Cartea Mare Sah poate fi folosita pe perioada unui trimestru ,semestru sau an.

-nu circula ,fiind document de inregistrare contabila

-se arhiveaza la compartimentul financia-contabil.

REGISTRUL - INVENTAR

Serveste ca :

*documentul contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului ;

*constituie proba de litigii ;

-se intocmeste la sfarsitul anului ,fara stersaturi ,fara spatii libere pe baza documenteulor de inventariere.

-aici(documentele) elementele patrimoniale sunt grupate pe conturi sau grupe de conturi.

-se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarei pozitii cuprinse in toate conturile din bilant. Cand inventarierea are loc pe parcursul anului ,in registrul-inventar se inregistreaza soldurile evidentiate in listele de inventariere actualizate cu valoarea intrarilor si iesirilor pana la data inchiderii exercitiului.

-se paragrafeaza de catre organul fiscal territorial la incetarea activitatii unitatii ,precum si in cazul epuizarii filelor si deschiderii unui nou registru.

-nu circula ,fiind un document de inregistrare contabila

-se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil ,impreuna cu documeltele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

FISA DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI MATERIALE

-are acelasi rol ca si fisa de cont pentru operatiile diverse doar ca pe aceasta fisa se inscriu acele elemente patrimoniale ale caror reflectre se face utilizand etalonul banesc si etalonul natural.

-se deschid cate una pentru fiecare cont analytic de valori materiale

-provine de la forma unilaterala a contului.

III. Contabilitatea si impozitarea profitului

PROFITUL este surplusul obtinut de o societate comerciala atunci cand venitul total pe care acesta in obtine din toate activitatile sale depaseste cheltuielile necesare realizarii acestor activitati.

PROFITUL BRUT (profitul impozabil) efectiv realizat al unei societati comerciale este calculat prin scaderea tuturor cheltuielilor (efectuate in limitele premise) din venitul total obtinut de societate.

PROFITUL NET se calculeaza prin scaderea din profitul brut a cotelor de impozit de profit.

IMPOZITUL PE PROFIT este un impozit personal iar in cadrul reformei fiscale din Romania ,impozitul pe profit ocupa un rol important atat prin prisma contributiei sale la formarea veniturilor bugetare cat si prin influentarea activitatilor generatoare de profit. In bugetul de stat pe anul 2002 ponderea impozitului pe profit in total venituri este de 18 % .

PLATITORII IMPOZITULUI PE PROFIT. Sunt obligati la plata impozitului pe profit di denumiti ,in continuare contribuabili:

a)persoanele juridice romane ,pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa ,atat din Romania cat si din strainatate ;

b)persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania ,pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent ;

c)persoanele juridice si fizice straine ,care desfasoara activitati in Romania ca parteneri intr-o asociere ce nu da nastere unei personae juridice ,pentru toate veniturile realizate din activitatea desfasurata in Romania .

d)asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane care nu dau nastere unei personae juridice ,pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate.

Aici impozitul calculat se datoreaza ,se retine si se varsa de peroana juridica.

e)institutiile publice ,pentru veniturile extrabugetare din activitati economice desfasurate in conditiile legii.

EXCEPTII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT :

a)trezoreria statului ,pentru operatiunile din fundurile publice derulate prin contul general al trezoreriei;

b)institutiile publice,pentru fondurile publice constituite ,potrivit legii nr. 72/1996 privind finantele publice ;

c)unitatile economice fara personalitate juridica ale persoanelor de nevazatori,de invalizi si ale asociatiilor persoanelor cu handicap;

d)fundatiile testamentare.

e)cooperativele care funcioneaza ca unitati protejate ,special organizate ,potrivit legii;

f)unitatile apartinand cultelor religioase ,pentru veniturile obtinute din chirii ,cu conditia utulizarii sumelor respective pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult si a cladirilor ecleziastice ,pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase;

g)institutiile de invatamant panticular acreditate ,precum si cele autorizate provizoriu ,potrivit legii ;

h)asociatiile de proprietary ,constituite ca personae juridice potrivit legii locuintei nr.114/1996,pentru veniturile obnitune ca persoana juridice ,din activitatile economice ,care sunt utilizate pentru imbunatatirea comfortului si a eficentei cladirii ,pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

NOTA : Veniturile si cheltuielile persoanelor juridice fara scop lucrative ce se iau in calcul la determinarea profitului impozabil sunt numai cele aferente activitatilor economice desfasurate cu scopul obtinerii de profit.

COTA DE IMPOZIT PE PROFIT

Cota de impozit pe profit este 25% ,cu exceptiile prevazute de O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe pofit.

Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cazinourilor platesc o cota aditionala de impozit de 25% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor.

Cota aditionala de impozit o platesc ,de asemenea ,persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura ,realizata in baza contractelor de asociere in participatiune.

*In cazul Bancii Nationale a Romaniei ,cota de impozit oe profit este de 80% si se aplica asupra veniturilor ramase dupa scadrea cheltuielilor deductibile si a fondurilor de rezerva ,potrivit legii .

*Orice majorare a capitalului social efectuata prin incorporarea rezervelor precum si a profiturilor ,cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului ,se impoziteaza cu o cota de 15%.

*Contribuabilii care au incasat printr-un cont bancar din Romania venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie ,direct sau prin contract de comision ,precum si din prestari de servicii platesc o cota de impozit de 6% pentru partea din profitul impozabil care corespunde. Ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor. Reducerea se calculeaza lunar ,iar sumele aferente acesteia se repartizeaza ca surse proprii de finantare.

Obligatia retinerii si varsarii impozitului revine societatii comerciale o data cu inregistrarea la registrul comertului a modificarilor respective.

MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile ,serviciilor prestate si lucrarilor executate ,din vanzarea bunurilor immobile ,inclusive din castiguri de orice sursa ,si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora ,dintr-un an fiscal ,din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile neductibile ,deci impozitul pe profit ,ca obligatie a agentului economic ,se stabileste extracontabil. In cazul impozitului pe profit nu sunt luate in calcul veniturile inregistrate in conturile 711,721,722. De asemenea nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net.

Sunt considerate venituri neimpozabile :

*dividentele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana sau straina.

*diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor,beneficiilor sau a promelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se din participatiile ;

*venituri rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductive ;

*rambursarile de cheltuieli nedeductibile ,precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere ori veniturile realizate din stagnarea sau recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

Cheltuielile nedeductibile sunt :

*cheltuieli cu impozitul pe profit;

*amenzile,confiscarile ,majorarile de intarziere si penalitatile datorate catre autoritatile romane ;potrivit prevederilor legale ,altele decat cele prevazute in contractele economice;

*cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente ,inclusive accizele ,exclusive (mai putin) cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului;

*cheltuielile cu diurna peste limita legala ;

*sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor peste limita legala;

*sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale ;

*cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile ,precum si pentru activele corporale pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare ;

*orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau actionatilor ;

*sumele angajate la nivelul contractului de asociere in participatiune in favoarea partenerului contractual ,altele decat cele rezultate pe baza decontului intocmit ;

*cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare ,inregistrate de un sediu permanent care apartine unei personae fizice sau juridice straine ,indifferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla sediul permanent sau in alta parte ,care depaseste 10% din salariile impozabile ale sediului permanent din Romania;

*cheltuielile inregistrate in contabilitate pe baza unor documente care nu indeplinesc conditiile de document justificativ ;

*cheltuielile inregistrate de asociatiile agricole ;

*cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele legale in vigoare ;

*cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor ,altele decat cele acordate de banci si de alte personae juridice autorizate potrivit legii ,care depasesc dobanzile active medii ale bancilor ,comunicate de B.N.R. ;

*cheltuielile cu serviciile,inclusive de maganement sau consultanta ,in situaita in care nu sunt justificate de un contract scris si pentru care nu pot fi verificati prestatorii in legatura cu natura acestora. Nu sunt deductibile serviciile facturate de persoane fizice si juridice nerezidente ,in situatia in care plata acestora determina pierdere la nivelul unui exercitiu financiar sau in situatia in care aceste servicii nu sunt aferente activitatii entitatii din Romania.

*cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare inregistrate la societatea la care se detin participatiile cu exceptia celor determinate de vanzarea-cumpararea acestora.

PROFITUL IMPOZABIL STABILIT si IMPOZITUL pe PROFIT se calculeaza si se evidentiaza lunar ,cumulat de la inceputul anului fiscal.

TERMENUL IN CARE SE RECUPEREAZA PIERDEREA ANUALA ,DECLARATA DE CONTRIBUABIL PRIN DECLARATIA DE IMPOZIT PE PROFIT.

Pierderea anuala ,stabilita prin declaratia de impozit pe profit ,se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani.

Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora ,la fiecare termen de plata a impozitului pe profit ,potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora .

Nu se recupereaza pierderea fiscala inregistrata de persoana juridica ,in cazul in care are loc divizarea sau fuziunea.

Contribuabilii care pe o perioada de 3 ani consecutive au realizat numai pierderi intra automat in obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au dos la nerealizarea de profit .

PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT

Incepand cu 1 ianuarie 1998 plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial ,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator ,cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar ,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul. Plata se face in lei.

Banca Nationala a Romaniei si societatile bancare au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit ,pentru luna decembrie a fiecarui an fiscal ,o suma egala cu impozitul datorat pe luna nomebrie a aceluiasi an ,pana la data de 25 ianuarie inclusive a anului urmator ,urmand ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevaszut pentru depunerea bilantului contabil.

OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Prin ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.179 din 1 februarie 2002 publicat in M.OF. nr.108 din 8 februarie 2002 se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat".

CONSECINTELE NERESPECTARII TERMENULUI DE PLATA A IMPOZITULUI PE PROFIT

Pentru plata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari de intarziere ,potrivit O.G. nr. 108/1996 ,cu modificarile ulterioare. Deci in cazul in care sumele reprezentand impozitul pe profit nu sunt platite in termenele legale .contribuabilul este obligat la plata majorarilor de intarziere.

Majorarile se deretmina pentru suma neplatita pe perioada cuprinsa intre data la care trebuia sa se realizeze plata si data la care se plateste efectiv.

Daca se platesc sume in plus,agentul economic poate solicita(prin cerere de restituire) organului fiscal fie compensarea sumei cu alte obligatii fiscale,fie restituirea sumei.

In afara de majorari ,se pot aplica si amenzi contraventionale pentru unele fapte ce nu sunt considerate infractiuni ,amenzi ce trebuie platite in termen de 5 zile.

Exemplu : depunerea cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusive a declaratiei de impunere ; nefurnizarea informatiilor necesare dedeterminarii obligatiei fiscale etc.

Executarea silita o alta sanctiune ce consta in virarea sumei impozitului intarziat la plata pe baza dospizitiei organului fiscal din contul bancar al contribuabilului direct in contul bugetului de stat.

CONTROLUL ASUPRA CORECTEI DETERMINARI A PORFITULUI IMPOZABIL ,IMPOZITULUI PE PROFIT SI A PLATII ACESTUIA.

Constatarea ,controlul ,urmarirea si incasarea ipozitelor ,precum si a majorarilor de intarziere aferente ,reglementate de O.G. nr 70/1994 se efectueaza de organele fiscale din subordinea directiilor generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Cu ocazia controlului se va urmari respectarea de catre platitori a realitatii si legalitatii ,atat a veniturilor cat si a cheltuielilor ,determinarea profitului impozabil ,aplicarea cotelor legale pentru stabilirea impozitului ,varsarea integrala si la termen a acestuia ,reflectarea corecta si la zi ,in evidenta contabila ,a tuturor operatiilor efectuate etc.

ROLUL IMPOZITELOR

Rolul ce revine impozitului ,ca resursa de finantare a cheltuielilor publice ,dar si ca variabila cu impact direct asupra venitului disponibil si implicit a consumului personal ,investitiilor private ,productiei,ofertei si ocuparii firtei de munca ,este avut in vedere si in modelele de crestere economica echilibrata.

Potrivit datelor statistice , prelucrate de catre A. Laffer ,interdependenta ce se realizeaza intre incasarile statului din impozite pe venit(profit) si cota procentuala de impozit(aplicata) evolueaza conform curbei din graficul prezentat in figura urmatoare
Din grafic se poate observa ca ,pana la un anumit nivel de urcare a cotei procentuale a impozitului ,se inregistreaza o crestere a incasarilor din impozite ,dupa care (depasindu-se acel nivel) incasarile la buget tind sa scada drastic. Aceasta inseamna ca o cota progresiva prea ridicata a impozitului pe venit , respective pe profitul firmelor ,determina o curba descendenta a incasarilor ,ca reactie din partea platitorilor nevoiti sa-si restranga investitiile si activitatea ,ceea ce atrage dupa sine o reducere a productiei realizate si a bazei de calcul a impozitelor. In aceste conditii ,se poate admite ca, la o cota tot mai inalta a impozitului ,ramane un venit disponibil tot mai redus ,nestimulativ si insuficient pentru a realiza noi investitii ,ca suport al extinderii capacitatilor de producite si al crearii de locuri de munca ,aceasta practica avand ,pe ansamblu ,un impact negativ asupra interesului de a munci ,economici si investi precum si asupra dezvoltarii societatii.

In raport cu concluziile deprinse in baza curbei Laffer ,apare necesara incadrarea in limite acceptabile ale cotei de impozitare a veniturilor(profitului) ,care sa favorizeze mentinerea unui ritm ascendent al investitiilor si productiei.

In aceasta baza ar urma ca venitul global(asupra caruia se calculeaza impozitul) sa creasca ,permitand realizarea unor incasari mai mai la bugetul statului pe seama dimensiunilor sporite ale bazei de calcul si nu prin majorarea cotelor de impozit.

TEORIA SI PRACTICA IMPOZITARII PROFITULUI

Impozitul pe profit este una din formele de baza in alimentarea bugetului national ,pe seama veniturilor agentului economic.

Din punct de vedere a regimului financiar ,"legea impozitului pe profit" cuprinde numeroase reglementari ,probabil din timp in timp "interschimbabile",important, pentru inceput ,fiind de retinut ca impozitul inregistrat in titlul unui exercitiu trebuie sa cuprinda ,in acelasi timp :

*suma impozitelor imediat exigibile ;

*suma impozitelor amanate(care vor deveni exigibile ulterior ,la o scadenta cunoscuta dar a caror suma nu poate fi identificata de o maniera certa.

1.Suma impozitelor latente nu trebuie sa faca obiectul unei contabilitati ,fiind vorba de simple eventualitati.

2.In afara acestora ,din teoria si practica generala a impozitarii profitului mai trebuie retinute si alte conceptii de interes atat pentru fiscalitate cat si pentru agentii economici intre care mecanismul "impunerii amanate".

Impozitele pot corespunde fie la active (creante) fie la passive(datorii) provenind din :

a)diferente temporare intre calculul contabil si rezultatul fiscal care sunt relative fie la rezultatu activitatilor ordinare ;fie la rezultatul extraordinar ; impozitele amanate atasate pot fi active sau pasive.

b)subventii pentru investitiile primite la nivelul sumei nete ramase de integrat la rezultatul fiscal ;impozitele amanate atasate pot fi active sau pasive.

c)provizioane reglementate care au fost constituite pentru a beneficia de dispozitiile fiscale de favoare ,la care se cunoaste la data reintegrarii in rezultat de maniera precisa ,impozitele atasate sunt pasive;

3. O alta problema specifica o reprezinta reporturile deficitare de impozite,in analiza carora trebuie sa se tina seama daca:

*este vorba de deficituri fiscale raportabile asupra profiturilor anterioare totale si care fac sa apara o anumita creanta in principiul sau si in suma sa asupra statului :aceasta constituie o creanta achizitionata de catre agentul economic ,care trebuie sa figureze cu acest titlu la activ;

*este vorba de deficite fiscale reportabile asupra profiturilor realizate ulterior ;creanta de impozitare care rezulta nu poate fi pusa in evidenta decat atunci cand imputatia sa este probabila.

In lipsa respectarii acestor caracteristici ,creanta de impozit rezultand din raporturile deficitare este calificata ca creanta de impozit latent.

4.Calculul impozitelor este iarasi o problema ce tine de legislatia financiara a fiecarei tari ,dar unele reguli au un caracter industriabil :

*suma impozitelor exigibile este calculata in virtutea principiilor si regulilor legislatiei fiscale in vigoare in titlul exercitiului unde rezultatul este determinat ;

*suma impozitelor amanate se calculeaza la cota de impunere calculata oficial,la care elementele de reintegrare sau de dedus vor fi impuse sau deduse .

5.Daca avem in vedere prevederile legislatiei noastre financia-fiscale cu privire la impozitarea profitului ,mai trebuie luate in considerare si urmatoarele :

a)impozitul pe profit se datoreaza bugetului administratiei centrale de stat sau bugetelor locale de catre regiile autonome ,societatile comerciale ,organizatiile cooperatiste ,institutiile financiare si de credit etc.

b)impozitul pe prodit se calculeaza prin aplicarea a doua categorii de cote in functie de marimea profitului(in transe) cumulat de la inceputul anului ;sau marimea lui peste limita capitalului propriu etc.

c)impozitul pe profit,perfect cert ,se calculeaza la inchiderea exercitiului anual ,dar cat mai exact trebuie sa fie si cel trimestrial si pe cat posibil chiar si impozitul lunar. Oricum ,impozitul datorat se determina asupra profitului si cu luare in considerare a elementelor de "amanare" sau "reexigibilizare" cumulate de la inceputul anului ;

d)firmele cu capital privat sau mixt,beneficiaza de anumite scutiri de impozit pe profit intre 5 ani si respective 6 luni ,in fucntie de obiectul activitatii ,urmarindu-se dezvoltarea unitatilor productive. De asemenea partea din profitul final repartizata pentru largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale ,a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii ,precum si pentru investitii destinate protectiei mediului ,se impune cu o cota redusa la jumatate ,fata de marja obisnuita ;

e)profitul net cuvenit partii straine din societatea comerciala cu capital partial sau integral strain ,dupa plata impozitului obisnuit se supraimpoziteaza si cu o cota de 10% inc azul in care se transfera in strainatate ;

f)nu exista ,deocamdata ,nici o prevedere expresa cu privire la "amanarea la plata" a impozitului pe profit.

Aici problemele sunt foarte clare sub aspectul rationamentelor lor ,dar se complica in functie de prevederile legislative in materie de "impozitare a profitului". Deci trebuie avute in vedere astfel de aspecte precum :

*reducerile totale sau partiale de impozit ce opereaza asupra diferitelor genuri de activitati sau asupra unor categorii de agenti economici(invalizi,actiuni umanitare etc).

*scutiri de impozit petru anumite intervale de timp care,de regula nu se suprapun unei intregi perioade de gestionare de un an ;

*exista anumite cheltuieli pentru care legea poate pretinde sa se deduca din partea de profit ce revine agentului impozitul pentru partea impozitare(spre exemplu impozitul pentru partea din suma totala a salariilor ce depasesc fondul maxim de referinta);

*cheltuielile si veniturile ce se iau in calcul la determinarea profitului impozabil (mai exact in termenii nostri a "REZULTATULUI ACTIVITATII ORDINARE") nu sunt exhaustive :spre exemplu nu se recomanda a fi luate cu caracter exceptional.

*mecanismul de functionare a conturilor si determinare a rezultatelor exercitiului rezolva si actuala "problema" a ceea ce exista in legislatia noastra sub denumirea de "cheltuieli ce se scad din rezultatele financiare" ,dar ,pe parcurs mai pot aparea si orice astfel de exceptii.

6.Tehnica generala a impozitarii profitului ,excibilizarea si plata lui sunt supuse si regulii "prevuziunii" ca urmare necesitatii alimentarii cu fluiditate cat mai constanta a bugetului national.

In acest scop ,baza de impozitare curenta ar trebui ,dupa parerea unora sa devina "bugetul de venituri si cheltuieli" oe care fiecare agent economic este obligat sa-l intocmeasca inainte de inceperea exercitiului fiscal si sa-l depuna la organelle directiei finantelor publice.

7.Regulile generale ale practicii economice ne mai cer ca fiecare din impozitele exigibile trebuie sa fie repartizate dupa cum urmeaza :

*pe rezultatul activitatilor ordinare ;

*sau pe seama rezultatului extraordinar.

Aceasta repartizare se opereaza intr-o analiza a bazelor de impozitare(rezultat al activitatilor ordinare/rezultat extraordinar) ,la care sunt aplicate cotele de impozitare.

In acest sistem relativ complicat ,pachetul conturilor pentru organizarea unei evidente cat mai riguroasa a impozitului pe profit datorat ,cuprinde ,printre altele :

441 "Impozitul pe profit".

691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit".

Sistemul operational de impozite si taxe este evidentiat in contabilitatea financiara in clasa 4 ,prin intermediul grupei de conturi 44"Bugetul statului; fonduri speciale si conturi assimilate" dispuse astfel :

441"Impozitul pe profit" reprezinta unul din principalele venituri bugetare si cu o frecventa relativ mare(lunar) in ceea ce priveste operatiile de calcul si inregistrare.

Cu ajutorul contului 441 se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit /venit. Este cont Bifunctional.

In creditul contului 441 "Impozitul pe profit" se inregistreaza:

-sumele datorate de unitate catre bugetul statului/bugetele locale ,reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe venit(691,698);

-impozitul pe profit/venit afferent exercitiului financiar anterior in cazu corectarii erorilormcontabile(658);

In debitul contului 441"Impozitul pe profit" se inregistreaza :

-sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe profit/venit(512);

-datorii anulate(758)

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de unitate ,iar soldul debitor,sumele varsate in plus.

IV. Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit

Societatea prezinta la data de 01.05.2004 urmatoarea situatie in conturi :

Nr. Crt.

Simbol cont.

SOLDURI INTIALE

D

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1012

32.400.000

106

8.600.000

131

40.000.000

161

9.000.000

213

60.000.000

281

10.000.000

302

20.000.000

303

5.000.000

371

45.000.000

378

5.000.000

401

40.000.000

404

20.000.000

411

15.000.000

421

3.000.000

461

25.000.000

462

7.000.000

491

5.000.000

5121

7.000.000

531

3.000.000

20

TOTAL

180.000.000

180.000.000

In cursul lunii au loc urmatoarele operatiuni economico-financiare :

1) Pe data de 8.05.2004 pe baza facturii se inregistreaza vanzarea unui mijloc fix inregistrat in contabilitate la valoarea de 12.000.000 lei ,care este amortizat 80% ,pret vanzare 2.500.000.

461 = % 29.750.000

758 25.000.000

4427 4.750.000

2) Se cumpara marfuri cu plata ulterioara valoare 60.000.000 + TVA

% = 401 71.400.000

371 60.000.000

4426 11.400.000

3) Se inregistreaza adaosul comercial ,cota 30% pentru marfurile cumparate.

371 = % 32.820.000

378 18.000.000

4428 14.820.000

4) Pe data de 15.05 pe baza monetarului se inregistreaza vanzare de marfuri prin magazinul de desfacere cu amanuntul ,incasandu-se 28.000.000 lei.

531 = % 28.000.000

707 23.529.412

4427 4.470.588

5) Se obtin produse finite la pret prestabilit 10 bucati x 20.000 lei

345 = 711 200.000.000

6) Se vand produse finite 9.500 bucati ,prt vanzare 25.000 lei/buc.

411 = % 282.625.000

701 237.500.000

4427 45.125.000

7) Costul efectiv al productiei vandute = 19.000 lei/buc.

348 = 711 10.000.000

8) Cu ocazia inventarierii se constata minus la materii prime valoare 1.000.000 lei care se imputa gestionarului.

658 = 301 1.000.000

9) Imputarea se face la valoarea reala de 1.300.000 lei

461 = % 1.574.000 758 1.300.000

4427 247.000

10) Tot cu ocazia inventarierii se constata plus la materii prime valoarea 500.000 lei

301=758 500.000

11) Se inregistreaza suma provenita din vanzar de marfuri val 40.000.000 lei

531=% 40.000.000

4427 6.316.555

12)Suma se depune la banca

581=531 40.000.000

5121=581 40.000.000

13)Se obtin 800 bucati produs finit,pret prestabilit 18.000 lei/buc

345=711 14.400.000

14)Se vand produse finite cu factura 750 buc.cu 20.000 lei/buc

411=% 17.850.000

15.000.000

4427 2.850.000

15)Se determina si se inregistreaza costul efectiv al produselor finite = 17.500 lei/buc

348=711 400.000

16) Se primeste factura de la Romtelecom pt. convorbirile telefonice valoarea 4.500.000+tva

% =401 5.355.000

626 4.500.000

4426 855.000

17)Se cumpara cu plata ulterioara

marfuri valoare 60.000.000+tva

% =401 71.400.000

371 60.000.000

4426 11.400.000

18)Adaosul commercial practicat

pentru marfurile cumparate este 30%

371 =% 32.820.000

318 18.000.000

4428 14.820.000

 

19)Se vand marfuri incasandu-se in numerar 40.000.000 lei

531 =% 40.000.000

707 33.613.4454427 6.386.555

 

20)Se vand marfuri cu plata ulterioara pe baza de factura valoare 28.000.000+tva

411 =% 33.320.000

707 28.000.000

4427 5.320.000

 

21)Se cumpara materiale de natura obiectelor de inventar valoare 5.000.000 lei

% =401 5.950.000

303 5.000.000

4426 950.000

 

22)Materialele se dau in consum val 5.000.000 lei

603=303 5.000.000

 

23)Pe baza monetarului se inreistreaza vanzare de marfuri prin magazinul de desfacere cu amanuntul valoare 5.000.000 lei

531= % 10.000.000

4427 1.596.639

 

24)Pe baza avizului de insotire a marfi si NIR se inregistreaza

receptia de marfuri pentru magazinul de desfacere

% =408 5.950.000

5.000.000

4428 950.000

25) Se inregistreaza adaosul comercial 30%

371 = % 2.735.000

378 1.500.000

4428 1.235.000

26) Se inregistreaza primirea facturii pentru marfuri sosite pe baza de aviz. Nu se constata diferente.

408 = 401 5.950.000

4426 = 4428 950.000

27) Se achizitioneaza de la terti titlul de participare la post de achizitie 4.000.000 cu plata imediata prin cont bancar ,dintr-un disponibil .

261 = 5121 4.000.000

28) Se inregistreaza o amenda valoare 15.000.000 lei

658 = 446 15.000.000

29) Amenda plateste in 48h si se suporta la jumatatea din valoarea stabilita

446 = 5121 7.500.000

30) Restul amenzii se inregistreaza ca o scadere a cheltuielilor

658 = 446 7.500.000

31) Agentul economic construieste prin efort propriu o magazie valoare 20.000.000 lei

212 = 722 20.000.000

32) Primiri terenuri sub forma de donatie ,valoare intrare =8.000.000 lei

2111 = 131 8.000.000

33) Trecerea subventiei la venituri

131=758 8.000.000

34) Se cumpara factura de la terti o constructie neterminata ,la cost de achizitie 25.000.000+Tva

% = 404 29.750.000

231 25.000.000

4426 4.750.000

35) Se finanteaza constructia in productie proprie ,valoare 40.000.000 lei.

2121 = % 40.000.000

231 25.000.000

722 15.000.000

36) Se inregistreaza o subventie de primit valoare 10.000.000 lei

445 = 741 10.000.000

37) Se incaseaza subventia prin cont

5121 = 445 10.000.000

38) Societatea participa la licitatie interbancara si vinde 1000 euro curs BNR = 35.500 ,iar cursul de la casa de schimb valutar = 35.500

581 = 541 35.500.000

5121 = % 35.550.000

581 35.500.000

765 50.000

39) Se construieste o hala prin efort propriu valoare 150.000.000 lei.

212 = 722 150.000.000

40) Agentul economic construieste o magazie in productie proprie valoare 30.000.000 lei

212 = 722 30.000.000

41) Se primeste sub forma de donatie un teren valoare 5.000.000 lei.

2111 = 131 5.000.000

42) Se trece subventia la venituri

131 = 758 5.000.000

43) Se inregistreaza subventii de primit valoare 7.000.000 lei.

445 = 741 7.000.000

44) Se incaseaza prin cont subventia

5121 = 445 7.000.000

45) Cu ocazia inventarierii se constata plus la materii prime valoare 1.000.000 lei.

301 = 758 1.000.000

46) Cu ocazia inventarierii se constata plus valoare 10.000.000 lei

531 = 758 10.000.000

47) Se inregistreaza valoarea productiei neterminate valoare 2.000.000 lei.

331 = 721 8.000.000

48) Se constata plus la materiale consumabile valoare 5.000.000 lei

302 = 758 5.000.000

49) Se incaseaza prin cont dividente aferente titularilor in valoare de 10.000.000 lei.

5121 = 761 10.000.000

50) Regularizarea TVA

4427 = % 77.132.337

4426 30.305.000

4423 46.827.337

51) Scoaterea marfurilor din gestiune

% = 371 151.320.000

607 100.179.308

378 26.980.356

4428 24.160.336

K = SI + RC x 100 = SI + RD

X100 = 42.500.000 x 100 = 17,83%

Suma de repartizat = 151.320.000 x 17 % = 26.980.356

52) Scoaterea produselor finite din gestiune

711 = % 141.981.950

345 203.500.000

348 61.518.050

K = SI +RD x 100 = 10.000.000 + 400.000 x 100 =

SI +RD 0 + 200.000.000 + 14.400.000

= 10.400.000 x 100 = 30.23%

34.400.000

Suma de repartizat = 203.500.000 x 30,32% = 61.518.050

53) Scoaterea mijlocului fix din Activ

% = 212 12.000.000

281 9.600.000

658 2.400.000

54) Inchiderea conturilor de venit

% = 121 740.527.713

701 252.500.000

707 127.159.663

711 62.018.050

721 8.000.000

722 215.000.000

741 10.000.000

758 55.800.000

761 10.000.000

765 50.000

55) Inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = % 120.579.308

603 5.000.000

607 100.179.308

626 4.500.000

658 10.900.000

56) Calcularea impozitului pe profit

Activitatea de exploatare

Venituri de exploatare :

701 ,,Venituri din vanzarea produselor finite '' = 252.500.000

707 ,,Venituri din vanzarea marfurilor'' = 127.159.663

711 ,,Variatia stocurilor'' = 62.018.050

721 ,,Variatia din productia de imobilizari necorporale''

722 ,,Venituri din productia de imobilizari corporale'' = 215.000.000

741 ,,Venituri din subventii de exploatare'' = 10.000.000

758 ,,Alte venituri din exploatare'' = 55.800.000

Total venituri din exploatare = 252.500.00 + 127.159.663 + 62.018.050+ 8.000.000 + 215.000.000 + 10.000.000 + 55.800.000 = 730.447.713

Cheltuieli din exploatare

603 ,,Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar'' = 5.000.000

607 ,,Cheltuieli privind marfurile'' = 100.179.308

626 ,,Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii'' = 4.500.000

658 ,,Alte cheltuieli de exploatare'' = 10.900.000

Total cheltuieli din exploatare = 5.000.000 + 100.179.308 + 4.500.000 + 10.900.000    =120.579.308

Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare - Total cheltuieli din exploatare = 730.477.713 - 120.579.308 = + 609.898.405 = PROFIT CONTABIL pe activitatea de exploatare.

Rezultatul din exploatarea si rezultatul final = rezultatul

curent

Activitatea financiara

761 ,,Venituri din imobilizari financiare'' = 10.000.000

765 ,,Venituri din diferente de curs valutar'' = 50.000

Total venituri financiare = 10.050.000

Cheltuieli financiare = 0

Rezultatul din activitatea financiara = Venituri financiare - Cheltuieli financiare = 10.050.000 - 0 = +10.050.000 = PROFIT CONTABIL pe activitatea FINANCIARA

Activitatea extraordinara

Venituri extraordinare = 0

Cheltuieli extraordinare = 0

Rezultatul extraordinar = 0

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI = Rezultatul

CURENT

Rezultatul extraordinar = 609.898.405 + 10.050.000 + 0 =619.948.405

Profitul impozabil = Rezultatul brut al exercitiului + Cheltuielile nedeductibile totale - Venituri neimpozabile(de pe toate activitatile) = 619.948.405 + 7.500.000 - 10.000.000 = 617.448.405

Impozitul pe profit = Profit impozabil 25% = 617.448.405 25% = 154.362.101

56)Inregistrarea impozitului pe profit

691 = 441 154.362.101

57)Inchiderea contului de cheltuieli

121 = 691 154.362.101

V.Analiza principalilor indicatori

economico -financiari

) Marja comerciala (MC) = Venituri din vanzari de marfuri (ct.707)

- Cheltuieli cu marfuri (contul 607) = 127.159.663 - 100.179.308

2) Profitabilitate financiara : REZULTATUL CURENT =

CA

CA = 252.500.000 + 127.159.663 = 379.659.663

3) Rata profitului = Profit brut * 100(cat mai mare) =

CA

%

4) Rentabilitatea financiara = Rezultatul curent = 619.948.405 = 15

Capitaluri proprii 41.000.000

VI. Bibliografie

* Elemente de tehnologie generala

autor : prof. Rosu Marioara

* Economia intreprinderii

autori :Vasile Dan

Ruxandra Isaic-Maniu

Daniela Mitran

* Economia intreprinderii si elemente de legislatie

autori : Sorin Cristian Ionescu

Dan Constantin Apostol

* Contabilitatea

autor : Violeta Isai / Gheorghe Negoescu

* Finante

autori : Mariana Vuta / Iulian Brasoveanu

* Economia si gestiunea afacerilor

autor : Rusalim Petris

*Contabilitatea practica. Obligatiile fiscale si sociale ale firmei

autor : Ioan Morosan

* Sistemul contabil contabil al agentilor economici

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1293
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved