Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTINUT , STRUCTURI SI CONCEPTE SPECIFICE ALE IMOBILIZARILOR CORPORALE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTINUT , STRUCTURI SI CONCEPTE SPECIFICE ALE IMOBILIZARILOR CORPORALE

Imobilizarile corporale sunt activele tangibile ( materiale ) care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri si prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.Sunt considerate structuri ale imobilizarilor corporale:

- terenurile;

- constructiile;

- instalattiile tehnice;

- mobilierul si alte active corporale;

- avansurile si imobilizarile corporale in curs de executie.

De asemenea sunt considerate tot imobilizari corporale si investitiile care se fac la imobilizarile corporale care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie,etc.; imobilizarile puse in functiune pentru care nu s-au intocmit forme de inregistrare ca imobilizari, precum si investitiile efectuate la imobilizarile existente sub forma cheltuielilor cu modernizarea realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice superioare.

Nu sunt considerate imobilizari corporale urmatoarele categorii:

- componentele imobilizarilor corporale procurate cu ocazia reparatiilor care se fac cu scopul reabilitarii parametrilor tehnici initiali ale acestora;

- constructiile si instalatiile provizorii;

- animalele tinere , animalele la ingrasat, pasarile si coloniile de albine;

- padurile;

- echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala si accesoriile de pat indiferent de valoarea si durata de utilizare;

- sculele, instrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi.

Conceptele specifice ale imobilizarilor corporale prevazute de Standardele Internationale de Contabilitate din 2006 IAS 16 sunt:

- Durata de viata utila - reprezinta perioada pe parcursul careia se estimeaza ca entitatea va utiliza activul , sau numarul unitatilor produse, sau a unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de interprindere prin folosirea activului respectiv.

- Costul activului - reprezinta suma platita in numerar sau echivalentele de numerar , ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia la data receptiei.

- Amortizarea reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intraga sa durata de viata utila.

- Valoarea amortizabila - reprezinta costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala.

- Valoarea reziduala - reprezinta valoarea neta pe care o entitate estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul perioadei de viata utila a acestuia , dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare etimate.

- Valorea justa - reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza , in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

- Valoarea contabila - reprezinta valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii calculate pana la acea data , precum si a pierderilor cumulate din depreciere.

- Pierderile din depreciere - reprezinta diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.

1.1.EVALUAREA, REEVALUAREA, CHELTUIELILE ULTERIOARE, CEDAREA SI CASAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Evaluarea initiala a unei imobilizari corporale trebuie facuta la costul sau in functie de modalitatea de intrare in intreprindere. Evaluarea consta in cuantificarea si exprimarea in bani a marimii elementelor patrimoniale si a operatiilor privind miscsrea acestora. Pentru evaluarea imobilizarilor, sistemul de evaluare se compune din:

-evaluarea la intrare - imobilzarile sunt inregistrate in contabiliate la costul de achizitie pentru cele intrate cu titlu oneros si este format din pretul de achizitie la care se adauga taxele vamale , impozitele nedeductibile si cheltuielile accesorii; la costul de productie pentru cele obtinute din productie proprie si este format din totalitatea cheltuielilor de productie; la valoarea actuala pentru imobilizarile obtinute cu titlu gratuit , tinandu-se seama de valoarea imobilizarilor cu caracteristici tehnice similare si la valoarea de aport pentru acele imobilizari intrate in patrimoniu ca aport la capital, cu ocazia asocierii, fuziunii, etc.

-evaluarea la iesire - la iesirea din gestiune a imobilizarilor se are in vedere recuperarea valorii de intrare a imobilizarilor;

-evaluarea la inventar - se stabiliste in functie de utilitatea bunului si de pretul pietei;

-evaliarea la bilant -in bilant acestea se prezinta la cost mai putin amortizarea cumulata afarenta si ajustarile din depreciere.

Iobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii, caz in care sunt prezentate in bilant la la valoarea reevaluata si nu la costul istoric.

Reevaluarea se face la valoarea justa (exceptie facand prvederile legale),determinata pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati. De regula elementele dintr-o clasa de imobilizari corporale sunt supuse reevaluarii simultan, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ.

Daca in urma reevaluarii activului se obtine o crestere a acestuia fata de valoarea neta contabila , atunci aceasta se trateaza ca o crestere a rezervei din reevaluuare din cadrul capitalurilor proprii, cu conditia sa nu fi existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ sau ca un venit care sa compenseze cheltuiela cu descresterea recunoscuta anterior la acelasi activ.

Daca in urma reevaluarii activului se obtine o descrestere a valorii contabile nete atunci aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, daca in rezerva din reevaluare nu esta inregistrata o suma referitoare la acel activ, sau ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii , cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii , iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti legate de acestea , precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni distincte si trebuie inregistrate ca atare pe baza de documente justificartive. In astfel de situatii deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza conform contabilitatii de angajamente.

Asemenea compensatii pot fi inregistrate in situatii cum sunt : sumele platite de societatile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale cauzate de dezestre, furt, etc., precum si indemnizatiile acordate de guvern in schimbul unor imobilizari corporale care au fost expropriate.

Cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale care a fost deja recunoscut trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cand se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele initiale. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au fost suportate .

Imobilizarile corporale se scot din evidenta la cedare(vanzare) sau casare atunci cand un beneficiu economic viitor nu mai este de asteptat din utilizarea lor ulterioara.

In situatia in care o imobilizare corporala este schimbata cu o alta similara, costul activului achizitionat este egal cu valoarea contabila a activului cedat si nu se inregistraza nici un castig sau piedere.

Castigurile sau pierderile rezultate in urma casarii sau cedarii unui element al imobilizarii corporale trebuie determinate ca diferenta intre incasarile nete estimate din cedare si valoarea contabila a activului si terbuie recunoscute ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere.

1.2. CONTABILITATEA TERENURILOR

Terenurile sunt reprezentate prin suprafete de pamant afectate durabil unor activitati agricole, silvice, unor constructii, etc. Terenurile de regula nu se amortizeaza , exceptie fac doar amenajarile de terenuri care se amortizeaza ca orice imobilizare.

Din amenajarile de terenuri fac parte imprejmuirile, racordarile la sistemul de alimenatre cu energie, drumurile de acces, desecarile, etc.

Evidenta contabila a terenurilor se conduce cu ajutorul contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri", care se dezvolta in doua conturi sintetice de gradul doi: 2111 "Terenuri" si 2112 "Amenajari de terenuri".

Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa funcatia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu terenurile si amenajarile de terenuri aduse ca aport , achizitionate , primite prin donatii sau cu titlu gratuit, obtinute in urnma unor amenajari cu forte proprii, urmare a finalizarii lucrarilor de amenajare incepute in anul precedent, majorarea valorii ca urmare a reevaluarii, terenurile intrate in sistem de leasing financiar. Se crediteaza cu scoaterea din gestiune a terenurilor sau la reevaluare (in cazul descresterilor) cu cele retrase de asociati, cesionate tertilor, amortizate integral in cazul amenajarilor de terenuri, valoarea minusurilor rezultate din reevaluare, valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul altei societati comerciale, cedate in baza contractelor de leasing financiar. Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea terenurilor respectiv amenajarilor de terenuri la un moment dat.

Exemplu:

Societatea Comerciala ALEXIDA S.R.L. achzitioneaza un teren la pret de 15000 lei, TVA 19%. Se imprejmuieste terenul cu un gard folosind forta de munca proprie. Costurile ocazionate de aceste lucrari insumeaza 2000 lei. Se decide amortizarea costurilor lucrarii de imprejmuire in doi ani.

- se inregistreaza achizitia terenului:

% = 404

2111 10000

1900

se inregistreaza plata terenului achizitionat:

404 = 5121 11900

se inregistreaza receptia lucrarilor de imprejmuire:

= 722 2000

se inregistreaza amortizarea lucrarii de amenajare:

Anul I 6811 = 2810 1000

Anul II 6811 = 2810 1000

se inregistreaza scaderea din gestiune a lucrarii de amenajare a terenului:

2810 = 2112 2000

1.3.CONTABILITATEA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR, PLANTATIILOR, MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE SI ALTOR ACTIVE CORPORALE

In cadrul majoritatii entitatilor economice ponderea imobilizarilor corporale o constituie constructiile, instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animalele, plantatiile, mobilierul si alte active corporale.

Evidenta contabila a acestor imobilizari se conduce cu ajutorul conturilor:

- 212 "Constructii"

- 213 "Insatalatii tehnice, mijloace de transport, animale si palntatii"- care se dezvolta in:

- 2131 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru);

- 2132 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

- 2133 "Mijloace de transport";

- 2134 "Animale si plantatii";

- 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active" .

Dupa continutul economic acestea sunt conturi de imobilizari corporale. Dupa functia contabila sunt conturi de activ.

Se debiteaza cu valoarea constructiilor , instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si a altor active corporale intrate ca aport la capital, achizitionate de la furnizori, obtinute din productie proprie, prin subventii guvernamentale, prin imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, prin donatii pentru investitii, plusuri de inventar de natura imobilizarilor, alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii, investitiile care la sfarsitul anului precedent au fost inregistrate ca imobilizari corporale in curs, incorporarea unor accesorii (parti componente, aparate de masura), majorarea valorii de intrare a acestora ca urmare a investitiilor efectuate la cele concesionate, inchiriate sau date in locatii de gestiune si restituite proprietarului, primite in regim de leasing financiar precum si cu plusul de valoare rezultat din reevaluare.

Se crediteaza cu valoarea constructiilor, instalatiilor tehnice, masinilor, utilajelor, mobilierului si altor active corporale iesite din unitate amortizate integral, vandute amortizate partial, vandute in stare noua, retrase de asociati, distruse ca urmare a unor evenimente extraordinare, constatate lipsa ocazia inventarierii, cedate in regim de leasing financiar, descresterile de valoare rezultate in urma reevaluarii.

Soldul conturilor este debitor si exprima valoarea constructiilor , instalatiilor tehnice, mobilierului, aparaturii birotice si alte active corporale existente la un moment dat.

Exemple:

1.Societatea Comerciala ALEXIDA S.R.L. achizitioneaza un mijloc de transport la pretul de 25000 lei, TVA 19%, cu o durata de viata utila de 5 ani. Dupa 3 ani de utilizare (perioada in care s-a amortizat liniar), se vinde la pretul de 20000 lei, TVA 19%, incasandu-se contravaloarea acestuia in contul curent de la banca.

- se inregistreaza achizitionarea mijlocului de transport si plata furnizorului:

% = 404 29750

2133 25000

4426 4750

404 = 5121 29750

- se inregistreaza amortizarea :

Anul I 6811 = 2813 5000

Anul II 6811 = 2813 5000

Anul III 6811 = 2813 5000

- se inregistreaza vanzarea :

% 23800

7583 20000

4427 3800

- se inregistreaza descarcarea din gestiune si incasarea contavalorii mijl. de transport:

= 2133 25000

6583 10000

2813 15000

5121 = 404 23800

Societatea Comerciala ALEXIDA S.R.L. inregistreaza un plus de imobilizari corporale - mobilier - evaluat la suma de 6000 lei , pe care il amortizeaza intr-o perioada de 2 ani.

- se anregistreaza plusul :

- se inregistreaza amortizarea si concomitent trecerea amortizarii la venituri:

Anul I 6811 = 2814 3000

134 = 7584 3000

Anul II 6811 = 2814 3000

134 = 7584 3000

- se inregistreaza scaderea din gestiune:Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1527
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved