Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea operatiilor de leasing

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea operatiilor de leasing

Terminologia "leasing" isi are radacina in forma arhaica a creditului prin care imprumutatorul rezerva pentru garantia creantei, proprietatea unui lucru. Operatiunea potrivit dreptului roman era denumita "fiducia".Potrivit specificului operatiunii, imprumutatul (fiduciant) transfera proprietatea unui lucru mobil sau imobil in patrimoniul imprumutatorului (fiduciar), cu garantia imprumutului primit.

Imprumutatorul se obliga la randul sau sa-i restituie bunul dupa ce datoria a fost inapoiata.

In scopul folosintei lucrului respectiv, se achita o suma de bani, cu titlu de chirie, debitul devenind astfel un "detentor precar".

Potrivit prevederilor dreptului roman alaturi de gaj si ipoteca, "fiducia cum creditare" era o garantie reala care permitea creditorilor sa-si asigure finantarile efectuate, insa spre deosebire de celelalte, ea ofera un plus de securitate creditorului. Drepturile nascute din contract erau garantate printr-o actiune "in factum" si printr-o actiune "in jus".

Potrivit prevederilor amintite raporturile care se creau intre parti se bazau pe incredere, nu erau prevazute sanctiuni.

In epoca moderna, fenomenul de leasing a fost preluat si de tarile europene occidentale, dezvoltandu-se cu rapiditate Franta, Germania, Italia, etc.

In S.U.A., leasingul a fost folosit pentru finantarea bunurilor imobile inca din anii 1930, operatiunile dezvoltandu-se foarte mult dupa cel de-al II-lea razboi mondial. Incepand cu anul 1952, odata ce apar primele societati specializate in leasing, apare leasingul echipamentelor (leasingul financiar).

Astfel de operatiuni in S.U.A. au fost sustinute si incurajate de catre banci direct sau indirect prin societati de leasing.

In ultimele decenii, in special in S.U.A. si tarile Europei Occidentale, leasingul s-a afirmat ca o metoda de finantare pe termen mediu si lung, factor de promovare a vanzarilor, a exporturilor (in particular).

Leasingul este o forma de inchiriere, realizata de societati de leasing a unor bunuri, catre diverse firme (beneficiarii) care nu dispun de fonduri proprii, nu pot sau nu doresc sa apeleze la credite bancare petru cumpararea de exemplu a unor echipamente de sa producatori.

Tranzactia de leasing presupune parcurgerea a trei faze: contactarea, cumpararea si inchirierea.

Operatiunea va fi initiata de firma care doreste a inchiria bunul respectiv si care se va adresa societatii de leasing.

Societatea de leasing va proceda la incheierea unui contract de leasing (dupa acceptarea cererii - oferta), va cumpara bunul respectiv si-l va pune la dispozitia beneficiarului.

Beneficiarul, pentru utilizarea bunului respectiv va plati societatii de leasing, costul (rate esalonate pe perioada derularii contractului). La finele perioadei de inchiriere, beneficiarul poate opta fie pentru cumpararea bunului la valoarea reziduala, fie sa prelungeasca contractul, fie sa abandoneze.

Obiectul operatiunilor de leasing este dat, in special, de echipamente tehnologice, mijloace de transport, bunuri de folosinta indelungata, aparate si instrumente de masura, etc.

Ulterior, leasingul in evolutia sa a cuprins si sectorul imobiliar, in special inchirierea de cladiri si cu destinatie industriala sau comerciala precum si cladiri administrative.

Termeni utilizati si definiti

Leasingul este un acord prin care locatorul transmite locatarului, in schimbul unei plati sau unei serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera in mare masura toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat in cele din urma sau nu.

Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu intra in categoruia leasingului financiar.

Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar

daca survine o contingenta a carei producere era putin probabila

cu permisiunea locatorului

in cazul in care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent; sau

in momentul platirii, de catre locatar, a unei sume suplimentare, astfel incat, la inceputul leasingului, continuarea lui este certa intr-o masura rezonabila.

Inceputul leasingului reprezinta cea dintai data dintre data contractului de leasing si data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului.

Termenul de leasing reprezinta perioada irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul in leasing si orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului in regim de leasing, cu sau fara plata suplimentara, optiune a carei exercitare de catre locatar este certa, intr-o masura rezonabila, la inceputul leasingului.

Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul termenului de leasing pe care locatarul trebuie sua poate fi obligat sa le efectueze, excluzand chiria contingenta, costurile serviciilor si impozitele pe care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia, impreuna cu:

in cazul locatarului, orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului sau

in cazul locatorului, orice valoare reziduala garantata locatorului de catre

locatar

o parte afiliata locatarului sau

de o terta parte independenta, capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie.

Valoarea reziduala garantata este:

in cazul locatarului, valoarea maxima garantata ce devine platibila, in orice situatie, de locatar sau de o parte afiliata acestuia si

in cazul locatorului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata locatorului ce este capabila din punct de vedere financiar sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.

Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului in regim de leasing a carei realizare de catre locator nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului.

Investitia bruta in leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punct de vedere al locatorului, si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului.

Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre

suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punctul de vedere al locatorului, si orice valoare reziduala negarantata acumulata in contul locatorului si

valoarea actualizata a sumei anterioare, determinata la rata implicita dobanzii din contractul de leasing.

Investitia neta in leasing este investitia bruta in leasing, mai putin venitul financiar nerealizat.

Rata implicita a dobanzii din contractul de leasing este rata de actualizare care, la inceputul leasingului, determina ca valoarea actualizata cumulata a platilor minime de leasing si a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului in regim de leasing.

Rata dobanzii marginale a locatarului este rata dobanzii pe care locatarul ar trebui sa o plateasca pentru un leasing similar sau, daca aceasta nu este determinabila, rata pe care, la inceputul leasingului, locatarul ar trebui sa o suporte pentru a imprumuta, pentru aceeasi perioada si cu o garantie similara, fondurile necesare pentru achizitionarea bunului.

Chiria contingenta este acea parte a platilor de leasing care nu are o valoare determinata, dar este stabilita in functie de un factor, altul decat trecerea timpului (procent din vanzari, grad de utilizare, indici de pret, ratele dobanzilor practicate pe piata).

Aplicatii practice privind leasingul

A. Leasingul operational

O societate de leasing achizitioneaza utilaje agricole pentru recoltat la valoarea de 2.220.000.000 lei. Durata normala de utilizare este de 10 ani.

Utilajul tehnologic va fi inchiriat in regim de leasing operational pe o durata de 8 ani, altei intreprinderi. Rata lunara de leasing este determinata la nivelul cheltuielilor cu amortizarea la care se adauga un beneficiu de 4.500.000 lei si este 23.000.000 lei

La finele celor 8 ani, locatarul are dreptul sa achizitioneze utilajul pentru recoltat la valoarea lui reziduala de 444.000.000 lei si isi exercita dreptul de achizitionare a acestuia la terminarea contractului de leasing.

Rfelectarea in contabilitate a principalelor operatii la locator (finantator).

a)      Achizitia utilajului ce urmeaza a fi predat in regim de leasing in baza facturilor emise de catre furnizorii interni

404 2.641.800.000

2131 Furnizori de 2.220.000.000

"Echipamente imobilizari

tehnologice"

- - - - - -

4426 421.800.000

"TVA deductibila

- - - - - -

b)      Amortizarea utilajului achizitionat si predat utilizatorului conform contractului de leasing potrivit duratei normale de functionare in figoare 120 luni 18.500.000 lei

= 2813 18.500.000

Cheltuieli de Amortizarea

exploatare privind instalatiilor,

amortizarea mijloacelor de

imobilizarilor transport, animalelor

si plantatiilor"

c)      Inregistrarea facturii emise de locator reprezentand ratele de incasat (23.000.000 lei);

% 27.370.000

Clienti 706 23.000.000

4.370.000

"TVA colectata

Contul 706 se poate dezvolta in analitic

706 xx Venituri din redevente reprezentand amortizarea

706 xy Venituri din redevente reprezentand marja de profit.

d)      Inregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduala stabilita intre parti, la expirarea contractului de leasing si a facturii

461 % 528.360.000

Debitori diversi 7583 444.000.000

Venituri din vanzarea

activelor si alte operatii

de capital

4427 84.360.000

"TVA colectata

e)      Scoaterea din gestiune a utilajului care a constituit obiectul contractului de leasing

valoarea amortizata 18.500.000 x 12 luni x 8 ani 1.776.000.000 lei

valoarea neamortizata 2.220.000.000 - 1.776.000.000 444.000.000 lei.

"Echipamente

tehnologice"

"Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor"

6583 444.000.000

"Cheltuieli privind activele

cedate si alte operatii de capital"

Reflectarea in contabilitate a principalelor operatii la locatar (utilizator).

a) Imobilizarile corporale primite in cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele incheiate intre parti se inregistreaza in debitul contului de ordine si evidenta 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate". Acest const se crediteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.

Valoarea inscrisa in debitul contului "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" se compune din:

valoarea initiala a bunului, reprezentand costul de achizitie la societatile de leasing

beneficiul, respectiv marja de profit stabilita intre parti.

b) Inregistrarea facturii emise de proprietarul bunului (locatorul) reprezentand ratele lunare de achitat;

401 27.370.000

"Furnizori"

612 23.000.000

"Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune si

chiriile

4426 4.370.000

"TVA deductibila

c) Inregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduala, in baza facturii emise de locator

404 528.360.000

Furnizori de

imobilizari

2131 444.000.000

"Echipamente

tehnologice

4426 84.360.000

"TVA deductibila"

d) Inregistrarea diferentei de amortizare pana la nivelul costului de achizitie, inregistrat initial la locator (18.500.000 x 96 luni =

"Echipamente "Amortizarea

tehnologice" instalatiilor,

mijloacelor de

transport, animalelor

si plantatiilor"

B. Leasingul financiar

O societate de leasing achizitioneaza de la Volvo Truck Corporation Suedia un mijloc de transport la valoarea de 85.000 EURO. Taxele vamale se ridica la 30% din valoarea facturata, iar in vama se mai aplica si un comision vamal de 0,5%.

Cursul de schimb la data impotului este de 33.000 lei/EURO.

Societatea incheie un contract de leasing financiar. Durata contractului de leasing, stabilita de catre locator este de 5 ani, dobanda de 34%, ratele se achita la 3 luni, fiind de 370.000.000 lei. Durata de utilizare a mijlocului de transport este de 7 ani.

Potrivit etapelor de derulare a operatiunilor de leasing, finantatorul va intocmi un contract de leasing - proiect, avand ca baza de plecare valoarea de intrare a mijlocului de transport + dobanda aferenta solicitata

valoarea facturii externe

85.000 EURO x 33.000 lei/EURO

taxe vamale

2.805.000.000 x 30%    841.500.000

comision vamal

2.805.000.000 x 0,5%

valoarea in vama a

mijlocului de transport

Venitul financiar al locatorului reprezinta cheltuielile financiare a locatarului (rata dobanzii asupra soldului creantei ramase de rambursat).

Determinarea ratelor este redata alaturat (tabelul 4.1.)

Rambursarea ratelor (rata de capital + dobanda)

mii lei -

Nr. rata

Valoarea creantei de leasing (rata de capital)

Dobanda 34%

Valoarea ratei

Rata de capital

Sold creanta dupa rambur-sarea ratei

1x34%x3/12

TOTAL

Valoarea de intrare a bunului este de 3.660.525.000 lei, iar valoarea ratelor de leasing este 7.400.000.000 lei.

Rambursarile de capital sunt 2.847.241 lei.

Valoarea reziduala a mijlocului de transport dupa cei 5 ani este de (3.660.525.000 lei - 2.847.241.000 lei = 813.284.000 lei

Locatarul va putea achizitiona acest bun la aceasta valoare, conditia fiind sa efectueze platile conform termenelor din contract.

Reflectarea in contabilitate a principalelor operatii la locator (finantator).

a) Achizitionarea mijlocului de transport de la partenerul extern la valoarea externa de (85.000 Euro x 33.000 lei/Euro = 2.805.000.000 lei

404 2.805.000.000

"Mijloace de "Furnizori de

transport" imobilizari"

b) Inregistrarea obligatiilor vamale (taxe vamale + comision vamal) si a T.V.A aferent.

taxe vamale:

"Mijloace de "Alte impozite,

transport taxe si varsaminte

asimilate"

comision vamal:

"Mijloace de Alte impozite,

transport taxe si varsaminte,

asimilate

T.V.A.:

(3.660.525.000 x 19%)    = 695.499.750

4426 = 5121 695.799.750

"TVA deductibila" "Conturi la

banci in lei

c) Predarea catre beneficiar a mijlocului de transport la valoarea inscrisa in contract (cost de achizitie) si evidentierea creantei, inclusiv a dobanzii de incasat:

2133 3.660.525.000

Imprumuturi "Mijloace de

acordate pe termen transport

lung

"Dobanda aferenta "Venituri

imprumuturilor inregistrate

acordate pe termen in avans"

lung"

Imobilizarile corporale predate in leasing financiar de catre locator se vor reflecta in debitul contului in afara bilantului 8038 "Alte valori in afara bilantului" cu un analitic distinct.

Contul se va credita pe masura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel incat soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de incasat.

d) Emiterea facturilor reprezentand RATA nr.1 potrivit contractului

% 381.182.450

Clienti 706 58.855.000

"Venituri din

redevente, locatii

de gestiune si chirii

"Dobanda aferenta

imprumuturilor

acordate pe termen

lung

4427 11.182.450

"TVA colectata

concomitent se cort efectua inregistrarile

d1) Inregistrarea la venituri a dobanzii facturate

766 311.145.000

Venituri inregistrate "Venituri din

in avans dobanzi"

d2) Se va credita contul 8038 "Alte valori in afara bilantului".

d3) Inregistrarea diminuarii creantei inregistrata cu cota-parte a sumei intregistrate in creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii".

Alte cheltuieli de "Imprumuturi

exploatare acordate pe

termen lung"

Toate ratele se vor inregistra la fel.

e La expirarea contractului de leasing o data cu facturarea ultimei rate se va consemna transferul dreptului de proprietate in baza contractului de vanzare - cumparare

"Clienti

813.284.000 valoare

"Venituri din reziduala

vanzarea activelor si

alte operatii de capital

4427 154

" TVA colectata

si

Alte cheltuieli "Imprumuturi

de exploatare" acordate pe

termen lung"

In conditiile in care locatarul renunta la cumpararea bunului, se va realiza returnarea lui la valoarea initiala mai putin amortizarea calculata, cumulata la locatar (3.660.525.000 / 7 ani x 5 ani = 2.614.660.714 lei) si valoarea creantei de leasing ramasa.

2133 = % 3.660.525.000

Mijloace de

transport" "Imprumuturi

acordate pe

termen lung"

2813 2.614.660.714

"Amortizarea

instalatiilor, mijloacelor

de transport, animalelor

si plantatiilor"

7588 323.580.286

"Alte venituri din

exploatare"

Reflectarea in contabilitate a principalelor operatii la locatar (utilizator).

a) Inregistrarea in contabilitate a mijlocului de transport primit conform prevederilor din contractele incheiate intre parti si evidentierea datoriei, inclusiv a dobanzii aferente:

167 3.660.525.000

Mijloace de "Alte imprumuturi

transport" si datorii asimilate"

471 = 1687 4.552.759.000

"Cheltuieli "Dobanzi aferente

inregistrate in avans" altor imprumuturi

si datorii asimilate"

Debitul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarii corporale, inclusiv dobanda (8.213.284.000 lei).

b) Inregistrarea amortizarii mijlocului de transport 84 luni 43.577.679 lei

2813 43.577.679

Cheltuieli de "Amortizarea

exploatare privind instalatiilor, mijloacelor

amortizarea de transport, animalelor

imobilizarilor si plantatiilor"

c) Inregistrarea obligatiei de plata a ratelor in baza facturilor emise de proprietarul bunurilor

404 381.182.450

"Furnizori de

imobilizari

Alte imprumuturi

si datorii asimilate

Dobanzi aferente

altor imprumuturi

si datorii asimilate

TVA deductibila

si

concomitent

Cheltuieli privind "Cheltuieli

dobanzile inregistrate

in avans"

si

Creditul contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" 370.000.000 lei.

d) La expirarea contractului, odata cu achitarea ultimei rate se va consemna si transferul dreptului de proprietate

d1 se va inregistra factura la valoarea reziduala

"Furnizori de

imobilizari

Alte imprumuturi

si datorii asimilate

TVA deductibila

d2) daca locatarul renunta la optiunea achizitionarii camionului si-l va restitui locatorului, amortizarea cumulata va fi

.577.679 x 60 luni = 2.614.660.740 lei.

"Mijloace de

transport

167 813.284.000

Alte imprumuturi

si datorii asimilate

Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor

"Cheltuieli privind activele

cedate si alte operatii de

capital"

UNIVERSITATEA : SPIRU HARET

FACULTATEA : MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ANUL: III ZI, IV FR, ID

DISCIPLINA: CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE

CONDUCATOR DE DISCIPLINA: PROF.UNIV.DR. ELENA IATAN

Intrebari si aplicatii practice

 1. Ce este fuziunea ? Cum se realizeaza ?
 2. Considerente generale ale fuziunii.
 3. Cum se determina si ce reprezinta activul net ?
 4. Cum se determina raportul de schimb al actiunilor sau partilor sociale ?
 5. Care sunt procedeele de consolidare ? Descrieti aceste procedeee.
 6. Prezentati sintetic operattunile care se efectueaza in situatia lichidarii unei societati comerciale.
 7. Care este cadrul juridic al operatiunilor de fuziune si divizare (aspectele aplicarii prevederilor legale) ?
 8. Ce este lichidarea, dizolvarea ; care sunt cazurile generale prin care se poate realiza dizolvarea unei societati comerciale ?
 9. Care sunt atributtile judecatorului sindic ?
 10. Care sunt operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in faliment ?
 11. Ce este si cum se realizeaza divizarea?
 12. Care sunt metodele utilizate in consolidarea conturilor ? Explicati aceste metode.
 13. Ce este procentajul de interes si cum se determina ?
 14. Care sunt conditiile in care operatiunile de leasing sunt considerate a fi de natura leasingului financiar?
 15. Ce este grupul de societati si cum se realizeaza?
 16. Ce este consolidarea conturilor, care este cadrul juridic ?
 17. Ce cuprind conturile consolidate si care sunt prevederile reglementare?
 18. Care sunt etapele metodologice ale fuziunii ?
 19. De cate feluri este fuziunea ?
 20. Ce cuprinde proiectul de reorganizare in cadrul reorganizarii judiciare sau a falimentului ?
 21. Ce este leasingul financiar si ce presupune aceasta forma de leasing ?
 22. Ce este leasingul operational ?
 23. Care este cadrul juridic al operatiilor de lichidare ?
 24. Ce presupune si cum se realizeaza lichidarea unei societati comerciale ?
 25. Care este procentajul de control, care sunt tipurile de legaturi care asigura controlul in practica de consolidare ?
 26. Care sunt atributiile lichidatorilor ?
 27. In ce alte cazuri se realizeaza dizolvarea unei societati comerciale (cu exceptia cazurilor generale) ?
 28. Ce diferenta exista intre activ si activ net?
 29. Ce presupune inventarierea patrimoniului, ca etapa a fuziunii ?
 30. Care sunt cazurile generale privind dizolvarea unei societati ?
 31. Ce este reorganizarea judiciara?
 32. Care sunt metodele ce pot fi utilizate in evaluarea societatilor intrate in fuziune?
 33. Ce reprezinta valoarea activului net contabil in cazul utilizarii metodei patrimoniale de evaluare globala a societatii?
 34. Cum se determina numarul de actiuni sau de parti sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune?
 35. Care sunt operatiunile care se efectueaza in cazul fuziunii prin contopire?
 36. Ce este valoarea nominala a unei actiuni si cum se determina?
 37. Ce este valoarea contabila a unei actiuni si cum se determina?
 38. Ce semnifica inregistrarea contabila:

1012

1042

 1. Ce rol are bilantul contabil inainte de efectuarea partajului?
 2. Care sunt operatiunile de partaj catre actionari sau asociati?
 3. Care este scopul constituirii grupului de societati?
 4. Ce reprezinta termenul de leasing?
 5. Ce sunt platile minime de leasing?
 6. Ce este valoarea reziduala garantata?
 7. Ce reprezinta investitia bruta in leasing?
 8. Ce este rata dobinzii marginale?
 9. Ce reprezinta chiria contingenta?
 10. Care este rolul contabilitatii in guvernarea corporativa?
 11. Care este originea conceptului de " guvernare corporativa"?
 12. Care sunt organele de guvernare corporativa?
 13. Ce asigura codul de reglementare a guvernarii corporative?
 14. Care este rolul OCDE?
 15. Cand au fost adoptate principiile OCDE privind guvernarea corporativa?
 16. Ce semnifica "guvernarea corporativa"?
 17. Care este scopul guvernarii corporative?
 18. Ce valoare este mentionata in bilantul contabil al unei societati comerciale aflate in lichidare?
 19. Bunurile de natura imobilizarilor in cazul lichidarii societatilor comerciale sunt evaluate la....
 20. Ce cuprinde activul bilantului societatii aflate in lichidare?
 21. Cand se efectueaza inventarierea unei societati comerciale?
 22. Ce cuprinde pasivul bilantului societatii aflate in lichidare?
 23. Care este data achizitiei in cazul combinarilor de intreprinderi?
 24. Ce documente cuprind situatiile financiare consolidate?
 25. Ce tipuri de societati sunt obligate sa aplice IFRS 3 "Combinari de intreprinderi"?
 26. Cand are loc inventarierea patrimoniului unei societati aflate in lichidare?
 27. Ce reprezinta conceptul de control?
 28. Cum definiti combinarea de intreprinderi?
 29. Ce cuprind conturile consolidate potrivit Ordinului MFP nr. 1752/2005?
 30. Ce reprezinta datoriile curente si datoriile necurente, in cazul unui bilnat consolidat?
 31. Ce reprezinta activele curente?
 32. Ce diferenta exista intre capitalul propriu si patrimoniul net?
 33. Datoriile purtatoare de dobanzi sunt datorii curente sau necurente?
 34. Care sunt dimensiunile normalizarii contabile?
 35. Care sunt societatile din cadrul grupului, in functie de legaturile care se creeaza?
 36. Ce este consolidarea conturilor?
 37. Ce sunt legaturile directe si indirecte care asigura controlul in practica de consolidare?
 38. Ce este integrarea globala ca metoda utilizata in consolidarea conturilor ?
 39. Ce reprezinta integrarea proportionala?
 40. Ce presupune metoda punerii in echivalenta?
 41. Ce este consolidarea directa ?
 42. Ce este consolidarea pe paliere ?
 43. Ce cuprinde bilantul consolidat ?
 44. Care este cadrul juridic al operatiunilor de leasing ?
 45. Care este minimum de elemente cuprinse in contractul de leasing ?
 46. Cum se formeaza rata de leasing in cazul leasingului operational?
 47. Cum se formeaza rata de leasing in cazul leasingului financiar?
 48. Ce este  lease-back -ul ?
 49. Ce este leasingul irevocabil ?
 50. Ce este valoarea reziduala ?
 51. Ce este valoarea totala in cazul operatiunilor de leasing?
 52. Care sunt operatiile leasingului financiar?
 53. Cand se identifica o operatie de leasing?

Aplicatii

 1. O societate de leasing achizitioneaza de la un partener extern un camion la valoarea de 80.000 EURO. Taxele vamale sunt de 30%, iar in vama se aplica un comision de 0,5%. Cursul de schimb la data importului este de 3,5 lei/EURO. Societatea incheie un contract de leasing financiar. Durata contractului este de 3 ani, dobanda de 20%, ratele se achita la 3 luni. Durata de utilizare este de 5 ani.

sa se determine valoarea de intrare a bunului, valoarea ratelor de leasing si rambursarile de capital ;

locatarul va putea achizitiona bunul la valoarea reziduala ;

sa se reflecte in contabilitate operatiile la finantator.

 1. O societate de leasing achizitioneaza un mijloc fix la valoarea de 60.000 lei. Durata normala de utilizare este de 10 ani. Mijlocul fix va fi inchiriat in regim de leasing operational pe o durata de 6 ani. Rata lunara de leasing este la nivelul cheltuielilor cu amortizarea, la care se adauga un beneficiu de 400 lei. La finele celor 6 ani, locatarul are dreptul sa achizitioneze mijlocul fix la valoarea lui reziduala.

sa se reflecte in contabilitate principalele operatii la locatar si locator

 1. Sa se reflecte in contabilitate operatiunile de partaj la asociati, in cazul lichidarii unei societati comerciale, dispunand de urmatoarele date ?

Bilant contabil inainte de efectuarea partajului

A

ACTIVE CIRCULANTE

CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121)

B

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL, DIN CARE

- capital subscris nevarsat (ct.1011)

- capital subscris varsat (ct.1012)

- patrimoniul regiei (ct.1015)

REZERVE (ct.106)

Rezerve legale

Rezerve pentru actiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve (ct.1068)

REZULTATUL EXERCITIULUI Sold creditor

Sold debitor

REZULTATUL LICHIDARII Sold creditor

Sold debitor

Sa se determine si sa se reflecte in contabilitate operatiunile privind efectuarea partajului in cazul unei lichidari, in conditiile in care sumele din lichidare nu acopera plata datoriilor.

Bilant contabil inainte de efectuarea partajului

A

ACTIVE CIRCULANTE

CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121)

B

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale (ct.404)

Efecte de comert de platit

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

Sume datorate privind interesele de participare

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

C

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL, DIN CARE

- capital subscris nevarsat (ct.1011)

- capital subscris varsat (ct.1012)

- patrimoniul regiei (ct.10150)

REZERVE (ct.106)

Rezerve legale

Rezerve pentru actiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve (ct.1068)

REZULTATUL EXERCITIULUI Sold creditor

Sold debitor

REZULTATUL LICHIDARII Sold creditor

Sold debitor

Aplicatie practica privind fuziunea a doua societati "A" (absorbanta) si "B" (absorbita)

A

ACTIVE IMOBILIZATE

A

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizari necorporale

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari corporale

Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)(450-50)

Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813)(450-50)

B

ACTIVE CIRCULANTE

B

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri

Stocuri

Materii prime si materiale consumabile (ct.301)

Materii prime si materiale consumabile (ct.301)

CREANTE

CREANTE

Creante comerciale (ct.4111-491) (250-50)

Creante comerciale (ct.4111-491) (250-50)

Casa si conturi la banci (ct.5121)

Casa si conturi la banci (ct.5121)

Active circulante-Total

Active circulante-Total

C

CHELTUIELI IN AVANS

C

CHELTUIELI IN AVANS

D

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

D

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Datorii comerciale (ct.401)

Datorii comerciale (ct.401)

E

ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

E

ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G

CAPITAL SI REZERVE

G

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL DIN CARE

CAPITAL DIN CARE

Capital subscris varsat (ct.1012) (500 act.x1leu/act)

Capital subscris varsat (ct.1012) (500 act.x1leu/act)

REZERVE (ct.106)

REZERVE (ct.106)

Alte rezerve (ct.1068)

Alte rezerve (ct.1068)

TOTAL CAPITALURI PROPRII

TOTAL CAPITALURI PROPRII

mijloacele fixe au fost reevaluate dupa cum urmeaza :

o       societatea  A  la valoarea de 600 lei ;

o       societatea  B la valoarea de 400 lei ;

sa se determine activul net dupp reevaluare, cresterea de capital, prima de fuziune la societatea  A  ;

sa se reflecte in contabilitate operatiile de fuziune la societatea  A  (absorbanta).

Sa se reflecte in contabiliatte operatiile de lichidare in situatia in care disponibilitatile banesti obtinute nu asigura plata datoriilor.

Bilant contabil inainte de inceperea lichidarii

A

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZARI NECORPORALE

IMOBILIZARI CORPORALE

Instalatii tehnice si masini (ct.212-281)(650-50)

B

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

Marfuri (ct.371-378) (120-20)

CASA SI CONTURI LA BANCI (CT.5121)

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL

C

CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

D

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Datorii comerciale (ct.401)

E

ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G

VENITURI IN AVANS (ct.472)

H

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL DIN CARE

Capital subscris varsat (ct.1012)

REZERVE (ct.106)

Rezerve legale (ct.106)

REZULTATUL EXERCITIULUI Sold creditor

Sold debitor

TOTAL CAPITALURI PROPRII

Aportul asociatilor este:

"A" - 60% ; "B" - 40%

Operatiile efectuate cu ocazia lichidarii sunt:

o       Se vand mijloacele fixe cu 300 lei fata de 600 lei;

o       Se vand marfurile cu 100 lei;

o       Se recupereaza cheltuielile in avans ;

o       Se restituie sumele incasate in avans.

O societate de leasing achizitioneaza un mijloc fix la valoarea de 40.000 lei. Durata normala de utilizare este de 10 ani. Mijlocul fix va fi inchiriat in regim de leasing operational pe o durata de 7 ani. Rata lunara de leasing este la nivelul cheltuielilor cu amortizarea, la care se adauga un beneficiu de 200 lei. La finele celor 7 ani, locatarul are dreptul sa achizitioneze mijlocul fix la valoarea lui reziduala.

sa se reflecte in contabilitate principalele operatii la locataor.

O societate de leasing achizitioneaza de la un partener extern un camion la valoarea de 100.000 EURO. Taxele vamale sunt de 20%, iar in vama se aplica un comision de 0,5%. Cursul de schimb la data importului este de 4 lei/EURO.

Societatea incheie un contract de leasing financiar. Durata contractului este de 3 ani, dobanda de 30%, ratele se achita in 3 luni fiind de 20 mii lei. Durata de utilizare este de 5 ani.

sa se determine valoarea de intrare a bunului, valoarea ratelor de leasing si rambursarile de capital ;

locatarul va putea achizitiona bunul la valoarea reziduala ;

sa se reflecte in contabilitate operatiile la utilizator.

Sa se determine si sa se reflecte an contabilitate operatiunile privind efectuarea partajului in cazul unei lichidari, in conditiile in care sumele din lichidare nu acopera plata datoriilor.

Bilant contabil inainte de efectuarea partajului

A

ACTIVE CIRCULANTE

CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5121)

B

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

Datorii comerciale (ct.401)

Efecte de comert de platit

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

Sume datorate privind interesele de participare

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale

C

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL, DIN CARE

- capital subscris nevarsat (ct.1011)

- capital subscris varsat (ct.1012)

- patrimoniul regiei (ct.10150)

REZERVE (ct.106)

Rezerve legale

Rezerve pentru actiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve (ct.1068)

REZULTATUL EXERCITIULUI Sold creditor

Sold debitor

REZULTATUL LICHIDARII    Sold creditor

Sold debitor

Asociatul  A  : 60% ; Asociatul  B  : 40%

Aplicatie practica :

Bilantul societatii  A 

Bilant contabil inainte de inceperea lichidarii

A

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZARI NECORPORALE

IMOBILIZARI CORPORALE

Instalatii tehnice si masini (ct.212-281)(1000-200)

B

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

Materii prime si m ateiale consumabile (ct.301-391) (130-30)

CREANTE

Creante comerciale (ct.4111-491) (450-50)

CASA SI CONTURI LA BANCI (CT.5121)

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL

C

CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

D

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

Datorii comerciale (ct.401)

E

ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G

PROVIZIONAE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)

H

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL DIN CARE

Capital subscris varsat (ct.1012)

REZERVE (ct.106)

Rezerve legale (ct.106)

TOTAL CAPITALURI PROPRII

lichidatorul efectueaza operatiunile :

o       imobilizarile corporale au fost vandute cu 900 lei fata de 800 lei valoarea ramasa;

o       stocurile au fost vandute cu 80 lei fata de 100 lei ;

o       se acorda sconturi in procent de 10% pentru ancasarea clientilor ;

o       cheltuielile efectuate cu ocazia lichidarii sunt de 120 lei ;

- sa se reflecte in contabilitate operatiile de lichidare.

BIBLIOGRAFIE

MINIMALA

 1. Ionescu Luminita - Contabilitate aprofundata, Ed.Fundatiei, Rominia de Miine,

Bucuresti, 2005.

 1. Ionescu Luminita ; Hricuta Lucian - Contabilitatea aprofundata ; teste grila si aplicatii

practice, Ed.Fundatiei Rominia de Miine, Bucuresti, 2004.

3. Iatan Elena- Contabilitate aprofundata. Ed.Muntenia, Constanta, 2004

SUPLIMENTARA

1. Ordinul MFP nr. 1752/2005- Reglementari contabile conform cu Directiva a IV-a a CEE

2. Legea 31/1990 privind societatilor comerciale, republicata

3. Legea 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.

4. Legea 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1341
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved