Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Standardul International de Contabilitate IAS 7 - Situatiile fluxurilor de numerar

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micA c a d e m i a d e S t u d i i E c o n o m i c e

Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneStandardul International de Contabilitate

I A S    7

Situatiile fluxurilor de numerar

Cuprins

OBIECTIVE

ARIA DE APLICABILITATE

BENEFICIILE INFORMATIILOR DESPRE FLUXURILE DE NUMERAR

DEFINITII

Numerar si echivalente de numerar

PREZENTAREA UNEI SITUATII A FLUXURILOR DE NUMERAR

Activitati de exploatare

Activitati de investitii

Activitati de finantare

RAPORTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR DIN ACTIVITATATI DE EXPLOATARE

RAPORTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR DIN ACTIVITATATI DE INVESTITII SI

FINANTARE

RAPORTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR PE O BAZA NETA

FLUXURI DE NUMERAR IN VALUTA

ELEMENTE EXTRAORDINARE

DOBANDA SI DIVIDENDE

INVESTITII IN FILIALE, INTREPRINDERI ASOCIATE SI ASOCIERRI IN

PARTICIPATIE

ACHIZITIONAREA SI CEDAREA FILIALELOR SI A ALTOR UNITATI DE AFACERI

ALTE TRANZACTII DECAT CELE IN NUMERAR

COMPONENTELE NUMERARULUI SI ALE ECHIVALENTELOR IN NUMERAR

ALTE PREZENTARI

Obiective

Obiectivul acestui Standard este de a solicita oferirea de informatii privind istoricul miscarilor de numerar si de echivalent de numerar ale unei intreprinderi prin intermediul situatiei fluxurilor de numerar care clasifica fluxurile de numerar in timpul perioadei pe activitati de exploatare, investitie si finantare.

Aria de aplicabilitate

Utilizatorii situatiilor financiare ale unei intreprinderi sunt interesati de modul in care intreprinderea genereaza si utilizeaza numerarul si echivalentul de numerar. Aceasta situatie se aplica indiferent de natura activitatilor acelei intreprinderi si indiferent daca numerarul poate fi privit ca produs al societatii, cum este cazul unei institutii financiare. Intrucat intreprinderile au nevoie de numerar, acest Standard obliga toate firmele sa prezinte o situatie a fluxurilor de numerar.

Beneficiile informatiilor despre fluxurile de numerar

Situatia fluxurilor de numerar folosita impreuna cu restul situatiilor financiare aduce informatii, care permit utilizatorilor sa evalueze modificarea activului net al unei intreprinderi, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa) si capacitatea de a influenta valoarea si momentul de aparitie a fluxurilor de numerar in vederea adaptarii la circumstantele si oportunitatile in continua schimbare. De asemenea mareste comparabilitatea raportarii rezultatelor din exploatare intre diferite intreprinderi, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii si evenimente.

Definitii

Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere.

Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt si extrem de lichide care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si al caror risc de schimbare a valorii este insignifiant.

Fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echvalente ale avestuia.

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de venit ale intreprinderilor, precum si alte activitati ce nu sunt activitati de investitie sau finantare.Activitatile de investitie constau in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung, precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar.

Activitatile de finantare sunt activitati ce constau in schimbari ale dimensiunii si compozitiei capitalului propriu si datoriilor unei intreprinderi.

Numerar si echivalente de numerar

Echivalentele numerarului sunt pastrate mai degraba in scopul indeplinirii angajamentelor pe termen scurt, decat pentru investitii sau alte scopuri. Pentru a califica o investitie drept echivalent de numerar, aceasta trebuie sa fie usor convertibila intr-o suma prestabilita de numerar, iar riscul schimbarii valorii acesteia sa fie neinsemnat. De aceea, o investitie este in mod normal calificata drept echivalent al numerarului doar cand are o scadenta mica de, sa zicem, trei luni sau mai putin de la data achizitiei.

Prezentarea unei situatii a fluxurilor de numerar

Situatiile fluxurilor de numerar trebuie sa raporteze fluxurile de numerar din perioada respectiva clasificate pe activitati de exploatare, investitie si finantare.

Intreprinderea prezinta fluxurile sale de numerar din activitatile de exploatare, investitie si finantare intr-o maniera care corespunde cel mai bine activitatii sale. Clasificarea dupa activitati confera informatii ce permit utilizatorilor sa stabileasca impactul acestor activitati asupra situatiei financiare a intreprinderii si valorii numerarului si echivalentelor numerarului.

O tranzactie singulara poate include fluxuri de numerar care sunt clasificate diferit. De exemplu, cand rambursarea unui imprumut include atat capitalul, cat si dobanda, elementul dobanda poate fi clasificat ca activitate de exploatare, iar elementul capital, drept activitate de finantare.

Activitati de exploatare

Valoarea fluxurilor de numerar ce provin din activitati de exploatare este indicatorul cheie al masurii in care activitatea intrprinderii a generat suficient flux de numerar pentru a rambursa imprumuturile, pentru a mentine capacitatea de functionare a intreprinderii, pentru a plati dividende si a face noi investitii, fara a recurge la surse externe de finantare.

Fluxurile de numerar provenite din activitati de exploatare sunt in primul rand derivate din principalele activitati producatoare de venit ale intreprinderii. De aceea, ele rezulta in general din tranzactiile si alte evenimente ce intra in determinarea profitului net sau a pierderii. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:

a)      incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;

b)    incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri 

c)     platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;

d)    platile in numerar catre si in numele angajatiilor;

e)     incasarile si platile in numerar ale unei societati de asigurare pentru prime si despagubiri, anuitati si alte beneficii din polite de asigurare;

f)      platile in numerar sau restituiri de impozite pe profit doar daca nu pot fi identificate in mod specificcu activitatile de investitie si finantare;

g)     incasarile si platile in numerar provenite din contracte incheiate in scopuri de plasament sau de tranzactionare.

Anumite tranzactii, cum ar fi vanzarea unei instalatii, pot da nastere la castiguri sau pierderi care sunt incluse in determinarea profitului net sau a pierderii. Cu toate acestea, fluxurile de numerar aferente acestor tranzactii sunt fluxuri de numerar provenite din activitati de investitie.

Activitati de investitii

In acest caz, fluxurile de numerar reprezinta masura in care cheltuielile au fost facute prin resurse menite a genera venituri si fluxuri de numerar in viitor. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de investitii sunt:

a)      platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte asemenea active pe termen lung;

b)      incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte asemenea active pe termen lung;

c)      platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi si interesele in asocierile in participatie;

d)      incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi si interesele in asocierile in participatie;

e)      avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

f)       incasarile din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti;

g)      platile in numerar pentru contractele futures, forward, contractele de optiuni si contractele swap;h)      incasarile in numerar pentru contractele futures, forward, contractele de optiuni si contractele swap.

Activitati de finantare

Prezentarea separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de finantare este importanta deoarece este folositoare in estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea finantatorilor intreprinderii. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de finantare sunt:

a) veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

b) platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile intreprinderii;

c) veniturile in numerar din emisiunea de bonuri de tezaur, obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi pe termen scurt sau lung;

d) rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

e) platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar;

Raportarea fluxurilor de numerar

din activitati de exploatare

O intreprindere trebuie sa raporteze fluxurile de numerar din activitati de exploatare folosind una din cele doua metode:

a)      metoda directa, prin care sunt prezentate clasele majore de plati si incasari brute in numerar;

b)      metoda indirecta, prin care profitul net sau pierderea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

Metoda directa:

Intreprinderile sunt incurajate sa raporteze fluxurile de numerar obtinute din activitati de exploatare folosind metoda directa. Metoda directa furnizeaza informatii ce sunt folositoare in estimarea fluxurilor de numerar viitoare si care nu sunt disponibile prin metoda indirecta. Prin metoda directa informatiile privind clasele majore de plati si incasari brute in numerar pot fi obtinute astfel:

a)      din inregistrarile contabile ale intreprinderii;

b)      prin ajustarea vanzarilor, costului acestora si a altor elemente din contul de profit si pierdere cu:

- modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor si creantelor si datoriilor din    exploatare;

- alte elemente decat numerarul;

- alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investitii sau finantare.

Metoda indirecta:

Prin metoda indirecta, fluxul de numerar net din activitati de exploatare este determinat prin ajustarea profitului net si pierderii cu urmatoarele efecte:

a)      modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor si creantelor si datoriilor din exploatare;

b)      elementele non-numerar cum ar fi amortizarea, provizioanele, impozitele amanate, pierderile si castigurile in valuta nerealizate, profitul si castigurile in valuta nerealizate, profitul nerepartizat al societatilor asociate si interesele minoritare;

c)      toate celelalte elemente pentru care efectele in numerar sunt fluxurile de numerar din investitii si finantare.

Raportarea fluxurilor de numerar pe o baza neta

Fluxurile de numerar provenite din urmatoarele activitati de exploatare, investitie si finantare pot fi raportate pe o baza neta:

a)      platile si incasarile in numerar in numele clientilor atunci cand fluxurile de numerar reflecta mai degraba activitatile clientului decat pe acelea ale intreprinderii. Exemple:

acceptarea si rambursarea depozitelor la vedere ale unei banci;

fondurile detinute pentru clienti de catre o societate de investitii;

chiriile incasate in numele si platite proprietarilor de terenuri ti cladiri.

b)      platile si incasarile in numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele sunt mari, iar termenul de scadenta este scurt. Exemple sunt avansurile facute pentru, si rambursarea:

capitalului legat de clientii ce folosesc carti de credit;

achizitiei si cedarii de investitii;

a altor imprumuturi pe termen scurt, de exemplu, acelea care au un termen de scadenta de trei luni sau mai putin.

Fluxurile de numerar provenite din fiecare dintre urmatoarele activitati ale unei institutii financiare pot fi raportate pe o baza neta:

a) incasarile si platile de numerar pentru acceptarea si rambursarea depozitelor cu o data fixa de scadenta;

b) plasarea si retragerea depozitelor de la alte institutii financiare;

c)      avansurile in numerar si imprumuturile facute clientilor si rambursarea acestora.

Fluxurile de numerar in valuta

Fluxurile de numerar provenite din tranzactiile efectuate in valuta trebuie inregistrate in moneda de raportare a intreprinderii prin aplicarea asupra valorii in valuta a cursului de schimb dintre moneda de raportare si valuta, la data fluxului de numerar.

Fluxurile de numerar ale unei sucursale din strainatate trebuie convertite la cursurile de schimb dintre moneda de raportare si valuta, la data fluxului de numerar.

Fluxurile de numerar denominate in valuta sunt raportate intr-o maniera conforma cu Standardul International de Contabilitate IAS 21, Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar. Aceasta permite utilizarea unui curs de schimb ce aproximeaza cursul actual.Profitul si pierderile nerealizate ce provin din variatia cursurilor de schimb nu sunt fluxuri de numerar.

Elemente extraordinare

Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare vor fi clasificate ca provenind din activitati de exploatare, investitie si finantare si prezentate adecvat si separat pentru a da posibilitatea utilizatorilor sa inteleaga natura lor si efectul asupra fluxurilor de numerar prezente si viitoare ale intreprinderii.

Dobanda si dividende

Fluxurile de numerar din dobanzi si dividende incasate sau platite vor fi prezentate separat. Fiecare trebuie clasificat intr-o maniera consecventa de la perioada la perioada ca una dintre urmatoarele activitati: de exploatare, investitie sau finantare.

Valoarea totala a dobanzilor varsate de-a lungul unei perioade este prezentata situatia fluxului de numerar fie ca a fost recunoscuta drept cheltuiala in contul de profit si pierdere, fie ca a fost capitalizata in acord cu tratamentele alternative permise de Standardul International de Contabilitate IAS 22, Costurile indatorarii.

Dobanda platita, cat si dobanda si dividendele incasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din exploatare deoarece intra in determinarea profitului net sau a pierderii. Alternativ, dobanda platita, cat si dividendele incasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finantare si respectiv din investitii deoarece se constituie in costuri ale atragerii resurselor de finantare sau remunerari ale investitiilor.

Dividendele platite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finantare deoarece sunt costuri ale atragerii resurselor de finantare. Alternativ, dividendele platite pot fi clasificate drept componente ale fluxului de numerar din activitati de exploatare pentru a ajuta utilizatorii sa determine capacitatea unei intreprinderi de a plati dividende din fluxurile de numerar de exploatare.

Impozitul pe profit

Fluxurile de numerar provenite din impozite pe venit vor fi prezentate separat si vor fi clasificate drept fluxuri de numerar din activitati de exploatare, cu exceptia situatiei in care ele pot fi identificate in mod specific cu activitati de finantare si investitie.

Impozitele pe profit apar la tranzactiile care dau nastere unor fluxuri de numerar care sunt clasificate drept activitati de exploatare, investitie si finantare in situatia fluxurilor de numerar. Atunci cand fluxurile de numerar din impozite sunt alocate pe mai mult de o clasa de activitati, este prezentata valoarea totala a impozitelor varsate.

Investitii in filiale, intreprinderi asociate

si asociatii in participatie

La contabilizarea unei participatii intr-o societate asociata sau filiala inregistrata utilizand metoda punerii in echivalenta sau a costurilor, investitorul restrange raportarea sa in situatia fluxurilor de numerar la fluxurile de numerar dintre el si societatea in care s-a investit, de exemplu, la dividende si avansuri.

Intreprinderea care isi raporteaza participatia intr-o entitate controlata in comun, folosind consolidarea proportionala, include in situatia consolidata a fluxurilor de numerar partea sa din fluxurile de numerar ale entitatii controlate in comun.

Achizitionarea si cedarea filialelor

si a altor unitati de afaceri

Fluxurile de numerar globale provenite din achizitia si din instrainarea de filiale si alte unitati se prezinta separat si se clasifica drept activitati de investitie.

Intreprinderile trebuie sa prezinte, cumulativ, in legatura atat cu achizitiile cat si cu instrainarile filialelor sau altor unitati, de-a lungul perioadei, fiecare din urmatoarele aspecte:

a)      contraprestatia totala platita sau primita in schimbul achizitiei sau instrainarii;

b)      ponderea din contraprestatie sub forma numerarului si echivalentelor acestuia;

c)      valoarea numerarului sau echivalentelor acestuia din filiala sau unitatea achizitionata sau instrainata;

d)      valoarea activelor si obligatiilor, altele decat numerarul si echivalentele acestuia din filiala sau unitatea care a fost achizitionata sau instrainata, centralizata pe fiecare categorie majora.

Valoarea cumulata a numerarului varsat sau incasat drept contraprestatie a achizitiilor sau vanzarilor este raportata in situatia fluxurilor de numerar dupa deducerea numerarului si echivalentelor de numerar achizitionate sau instrainate.

Alte tranzactii decat cele in numerar

Tranzactiile de investitie si finantare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a echivalentului de numerar trebuie excluse din situatia fluxurilor de numerar. Astfel de tranzactii trebuie relevate altundeva in cadrul situatiilor financiare intre-un mod care furnizeaza toate informatiile relevante despre aceste activitati de investitie si finantare.

O mare parte a activitatilor de investitie si finantare nu au un impact direct asupra fluxurilor de numerar curente cu toate ca ele afecteaza structura capitalului si a activelor unei intreprinderi. Exemple de tranzactii fara numerar:

a)      achizitia de active fie prin asumarea directa a obligatiilor asociate, fie prin intermediul leasing-ului financiar;

b)      achizitionarea unei intreprinderi prin intermediul emiterii de actiuni;

c)      convertirea datoriilor in actiuni

Componente ale numerarului
si ale echivalentelor de numerar

Intreprinderea trebuie sa evidentieze componentele numerarului si ale echivalentelor numerarului si sa prezinte o reconciliere a sumelor din situatia fluxurilor sale de numerar cu elementele echivalente raportate in bilant.

Alte prezentari

Exista diferite circumstante in care soldurile de numerar si echivalente ale numerarului detinute de catre intreprindere nu sunt disponibile pentru utilizarea de catre grup. Exemplele includ soldurile de numerar si echivalente ale numerarului detinute de o filiala care opereaza intr-o tara unde se aplica controlul schimbului valutar sau alte restrictii legale atunci cand soldurile nu sunt disponibile pentru uzul general de catre societatea-mama sau alte filiale.

Evidentierea pe segmente a fluxurilor de numerar da posibilitatea utilizatorilor sa obtina o intelegere mai buna a relatiilor dintre fluxurile de numerar ale societatii pe ansamblu si acelea ale partilor sale componente, cat si a disponibilitatii si variabilitatii fluxurilor de numerar pe segmente.

Prezentarea separata a fluxurilor de numerar care prezinta cresteri ale capacitatii de exploatare de fluxurile de numerar care sunt necesare mentinerii capacitatii de exploatare este folositoare, dand posibilitatea utilizatorilor sa determine daca intreprinderea investeste in mod adecvat pentru mentinerea capacitatii sale de exploatare. O intreprindere care nu investeste in mod adecvat in mentinerea capacitatii sale de exploatare poate prejudicia profitabilitatea sa pe viitor pentru lichiditatea curenta si repartizarile catre functionari.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1424
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved