Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea rezultatului reportat

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea rezultatului reportat

Conform reglementarilor legale in vigoare agentii economici din tara noastra calculeaza rezultatul activitatii in mod provizoriu, lunar si, in mod definitiv, la sfarsitul exercitiului financiar, folosind pentru aceasta contul 121 “Profit si pierdere”.In continuare AGA hotaraste, cu respectarea dispozitiilor legale si statutare, repartizarea profitului sau acoperirea pierderii, in primul trimestru al anului urmator.

In situatia in care AGA nu hotaraste repartizarea profitului, respectiv acoperirea pierderii, atunci rezultatul exercitiului ramane in asteptare, fiind evidentiat cu ajutorul contului 107 ”Rezultatul reportat” – cont bifunctional.

In situatia in care unitatea a obtinut profit, contul 107 “Rezultatul reportat” functioneaza ca un cont de pasiv care se crediteaza prin operatia :

121 Profit si pierdere = 107 Rezultatul reportat

cu profitul ramas in asteptare.

In debit se inregistreaza repartizarea profitului pe destinatii conform hotararii AGA :

107 = %

Rezultatul reportat 118 Alte fonduri

1012 Capital social varsat

Fondul de participare

la profit

Dividende de plata

In situatia in care unitatea a obtinut pierderi atunci contul 107 “Rezultatul reportat” functioneaza ca un cont de activ, in debit inregistrandu-se pierderea ramasa in asteptare.

Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere

In credit se inregistreaza acoperirea pierderii din profitul obtinut in anii urmatori :

= 107

Contabilitatea rezultatului exercitiului

In conformitate cu prevederile legale, la sfarsitul perioadei de gestiune, conturile de venituri si cheltuieli se inchid prin contul 121 “Profit si pierdere”. In situatia in care veniturile sunt mai mari decat cheltuielile se va obtine profit, iar in situatia inversa, pierderi.

Conturile de venituri sunt asimilate conturilor de pasiv iar conturile de cheltuieli celor de activ.

Contabilitatea sintetica a rezultatului exercitiului se tine cu ajutorul contului bifunctional 121 “Profit si pierdere” care functioneaza astfel :

Se crediteaza, la sfarsitul exercitiului, in vederea inchiderii conturilor de venituri prin operatia :

= 121

7 x x

Se debiteaza, la sfarsitul exercitiului, in vederea inchiderii conturilor de cheltuieli :

121 = 6 x x

Se mai debiteaza in vederea inchiderii cheltuielilor cu impozitul pe profit:

In situatia in care veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, soldul contului 121 “Profit si pierdere” este creditor, reflectand in acest caz profitul obtinut.

In situatia in care cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, soldul este debitor reflectand in acest caz pierderea. In practica, in bilantul contabil, contul 121 “Profit si pierdere” va fi scris in pasiv.

Text Box: EXEMPLU:

S.C. Hermes S.A. efectueaza la sfarsitul exercitiului urmatoarele inregistrari in vederea determinarii rezultatului :

Se inchid conturile de venituri in valoare totala de 845.000.000 lei

= 121 845.000.000

Clasa conturilor    Profit si pierdere

de venituri 7 x x

Se inchid conturile de cheltuieli in valoare totala de 760.000.000 lei

= % 760.000.000

Profit si pierdere Clasa conturilor

de cheltuieli 6 x x

Se trece pe cheltuieli obligatia de plata fata de bugetul de stat drept impozit pe profit:

(845.000.000 – 760.000.000) x = 21.250.000

= 441

Cheltuieli cu impozitul Impozitul pe profit 21.250.000

pe profit

Se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit

Profit si pierderi Cheltuieli cu impozitul 21.250.000

pe profit

In cursul anului au fost efectuate urmatoarele repartizari

= % 17.100.000

Repartizarea profitului 112 11.400.000

Fondul de participare

a salariatilor la profit

457 5.700.000

Dividende de plata

Se inchide contul 129Repartizarea profitului” , cu repartizarile efectuate in cursul anului

Profit si pierderi Repartizarea

profitului

La sfarsitul exercitiului se efectueaza urmatoarele repartizari de profit :

= % 39.600.000

Profit si pierderi 106 Rezerve 9.800.000

118 Alte fonduri 14.000.000

457 Dividende de plata 15.800.000

Profitul net repartizat se trece in contul 107 “Rezultatul reportat”

Profit si pierderi Rezultatul reportat

Profitul obtinut are urmatoarele destinatii :

constituirea rezervelor legale in cotele prevazute de lege ;

acoperirea pierderilor din anii precedenti ;

constituirea fondului de participare a salariatilor la profit ;

dividende cuvenite actionarilor ;

alte fonduri ;

alte destinatii.

Pentru societatile comerciale cu capital de stat destinatiile profitului sunt aceleasi, pe cand pentru societatile comerciale cu capital privat destinatiile profitului sunt diferite conforme hotararii AGA, cu respectarea prevederilor legale.

In situatia in care societatea comerciala a obtinut pierderi, acestea se vor acoperi cu aprobarea AGA din urmatoarele surse :

q       profitul obtinut in urmatorii 3 ani ;

q       rezervele existente ;

q       capitalul social.

Potrivit planului general de conturi, in cursul anului, pentru a efectua repartizari pe destinatiile prevazute de lege se utilizeaza contul 129 “Repartizarea profitului” cont de regularizare cu functie contabila de activ.

Se debiteaza in cursul anului pe urmatoarele destinatii :

constituirea rezervelor ;

acoperirea pierderilor din anii precedenti ;

cheltuirea fondului de participare la profit ;

constituirea altor fonduri ;

constituirea dividendelor de plata ;

cresterea capitalului social.

Se crediteaza, dupa aprobarea bilantului contabil, la inceputul exercitiului financiar urmator, pentru inchidere, prin debitul contului 121 “Profit si pierdere”.

Soldul debitor reflecta profitul net repartizat pe destinatii in cursul exercitiului.

2.3.12 Contabilitatea provizioanelor

Provizioanele sunt surse proprii create prin autofinantare adica prin afectarea cheltuielilor, fiind in acelasi timp o categorie speciala de rezerve aflate la dispozitia intreprinderii in scopul acoperirii unor pierderi, probabile, posibile, generate de risc si incertitudine.In acelasi timp, provizioanele reprezinta o rezultanta a principiilor prudentei, independentei exercitiului si principiului imaginii fidele. Respectarea principiului prudentei se realizeaza prin aceea ca provizioanele au rolul de a transfera in viitor riscuri si incertitudini prezente.

In ceea ce priveste principiul independentei exercitiului, la stabilirea rezultatului financiar al examenului curent, prin intermediul provizioanelor se iau in consideratie toate cheltuielile si veniturile aferente acestui exercitiu.

In legatura cu principiul asigurarii imaginii fidele, prin intermediul provizioanelor se urmareste asigurarea unui echilibru intre interesele :

intreprinderii care isi constituie sursele (“rezervele”) necesare pentru a putea face fata unor situatii generate de risc, incertitudine etc ;

asociatilor si actionarilor care urmaresc incasarea unor dividende cat mai mari ;

bugetului de stat care urmareste incasarea unor sume cat mai mari drept impozite si taxe.

A.   Contabilitatea provizioanelor reglementate

Provizioanele reglementate sunt structuri de capitaluri proprii, constituite in baza unor reglementari legale, pe seama cheltuielilor pentru a face fata urmatoarelor situatii :

finantarea fluctuatiilor de curs valutar ;

acoperirea pierderilor determinate de cresterea preturilor la stocuri ;

acoperirea cresterii dobanzilor la imprumuturi ;

acoperirea amortizarii mijloacelor fixe, in situatia folosirii unor metode mai rapide de amortizare (amortizarea degresiva, accelerata).

In prezent Hotararea Guvernului 335/1995, privind regimul constituirii utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor, nu vorbeste in mod expres de provizioanele reglementate desi o alta reglementare legala permite folosirea regimului amortizarii degresive. In aceste conditii, putem trata problema constituirii provizioanelor reglementate, in legatura cu amortizarea degresiva sau accelerata, doar teoretic.

In contabilitate evidenta provizioanelor reglementate se tine cu ajutorul contului de pasiv 141 “Provizioane reglementate”.

In credit se inregistreaza constituirea provizioanelor pe seama cheltuielilor exceptionale, iar in debit diminuarea sau anularea provizioanelor pe seama conturilor corespunzatoare de venituri, atunci cand acestea au ramas fara obiect.

Soldul creditor reflecta provizioanele existente.

Text Box: EXEMPLU:

S.C. Hermes S.A. constata la sfarsitul anului 2000 o crestere a preturilor la stocurile existente in valoare de 12.800.000 lei si de aceea constituie un provizion

= 141 12.800.000

Cheltuieli exceptionale    Provizioane

privind provizioanele     reglementate

reglementate

La sfarsitul exercitiului se inchide contul 6874 “Cheltuieli exceptionale privind provizioanele reglementate”

= 6874 12.800.000

Profit si pierderi Cheltuieli exceptionale

privind provizioanele

reglementate

In anul 2001 stocurile au fost consumate in procesul de productie.

Intrucat provizionul constituit a ramas fara obiect, se procedeaza la anularea acestuia.

Provizioane reglementate Venituri exceptionale

privind provizioanele

reglementate

Se inchide contul de venituri din provizioane.

7874 = 121

Venituri exceptionale Profit si pierderi

privind provizioanele

reglementate

B.   Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie ca urmare a aplicarii principiului prudentei, cu scopul acoperirii unor cheltuieli sau pierderi posibile, probabile in viitor dar nedeterminate ca valoare.

Evidenta acestor provizioane se tine cu ajutorul contului sintetic de gradul I 151 „ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli” , cont cu functie contabila de pasiv, care se dezvolta astfel :

1511 Provizioane pentru litigii

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

Provizioane pentru cheltuieli repartizate pe mai multe

exercitii financiare

Provizioane pentru pierderi de curs valutar ;

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Contul 1511 “Provizioane pentru litigii” se crediteaza in momentul constituirii provizioanelor sau majorarii acestora pe seama cheltuielilor si se debiteaza cu provizioanele diminuate sau anulate prin reducerea sumelor la venituri din provizioane.

Soldul creditor reflecta provizioanele constituite si neutilizate inca.

Text Box: EXEMPLUL NR. 1:

S.C. Hermes S.A. constituie, la sfarsitul exercitiului financiar, un provizion pentru un litigiu in curs de judecare in valoare de 6.800.000 lei

= 1511 6.800.000

Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru

privind provizioanele    litigii

pentru riscuri si

cheltuieli

Pierderea procesului determina cheltuirea sumei de 6.300.000 lei platite cu O.P NR. 199.

668 = 512 6.300.000

Alte cheltuieli Conturi la banci

financiare in lei

La sfarsitul exercitiului contul de cheltuieli se inchide.

121 = 668 6.300.000

Profit si pierdere    Alte cheltuieli

financiare

Intrucat provizionul a ramas fara obiect (riscul s-a produs generand cheltuieli) se procedeaza la anularea acestuia.

1511 = 7812 6.800.000

Provizioane pentru Venituri din

litigii provizioane pentru

riscuri si litigii

Se inchide contul de venituri din provizioane.

Venituri din Profit si

provizioane pentru    pierdere

riscuri si litigii

Text Box: EXEMPLUL NR. 2:

Fabrica de frigidere Jupiter constituie provizioane pentru produse finite aflate in perioada de garantie in valoare de 80.000.000 lei

Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru

privind provizioanele pentru garantii acordate

riscuri si cheltuieli clientilor

In cursul perioadei de garantie, se efectueaza cheltuieli de remedierea defectiunilor la frigidere in valoare de 60.000.000 lei, TVA 19 %, executate de catre o unitate specializata

Furnizori 60.000.000

Alte cheltuieli cu

serviciile executate

de terti

4426 11.400.000

TVA deductibila

La sfarsitul exercitiului contul 628 Cheltuieli cu serviciile executate de terti se inchide

Profit si pierdere Alte cheltuieli cu

serviciile executate

de terti

Intrucat provizionul constituit a ramas fara obiect (riscul s-a produs generand cheltuieli) se procedeaza la anularea acestuia

1512 = 7812 80.000.000

Provizioane pentru Venituri din

garanatii acordate provizioane pentru

clientilor riscuri si litigii

Se inchide contul de venituri.

7812 = 121 80.000.000

Venituri din provizioane Profit si pierdere

pentru riscuri si litigii

Text Box: EXEMPLUL NR. 3:S.C. Poseidon S.A. inregistreaza la 3.12.2001 o datorie in valuta fata de un furnizor extern in valoare de 2.400 $ la un curs de 29.300 lei/$. Intrucat se intrevede o crestere a cursului dolarului, se constituie un provizion pentru pierderi din diferente de curs valutar in valoare de 3.500.000 lei.

6862 = 1514 3.500.000

Cheltuieli financiare Provizioane pentru

privind provizioane pentru pierderi din diferente

riscuri si cheltuieli de conversie

La sfarsitul anului, intrucat datoria nu a fost inca platita, se inregistreaza diferentele de conversie – activ avand in vedere un curs al dolarului de 30.700 lei/$ [2.400 $ x (30.700 – 29.300) ] = 3.360.000

Diferente de Furnizori

conversie – activ

Intrucat riscul s-a produs iar provizionul a ramas fara obiect se procedeaza la anularea acestuia

1514 = 7862

Provizioane pentru Venituri financiare

pierderi din diferente privind provizioane

de conversie pentru riscuri si cheltuieli

2.3.13 Contabilitatea imprumuturilor

si datoriilor asimilate

Imprumuturile si datoriile asimilate sunt surse atrase, de finantare a intreprinderii, fiind asmilate capitalurilor.

Acestea sunt purtatoare de dobanzi, ce se suporta de intreprindere pe seama cheltuielilor financiare.

In contabilitate imprumuturile si datoriile asimilate se inregistreaza folosind conturile din grupa 16 “Imprumuturi si datorii asimilate” care se desfasoara astfel :

161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

162 Credite bancare pe termen lung si mediu

166 Datorii legate de participanti

167 Alte datorii si imprumuturi asimilate

A. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

Imprumuturile din emisiuniea de obligatiuni, denumite si credite obligatare, sunt necesare agentilor economici in vederea procurarii unor fonduri importante necesare satisfacerii nevoilor productiei si investitiilor.

Obligatiunile sunt titluri de credit, negociabile, care se emit, de regula, de societatile comerciale pe actiuni, durata imprumutului fiind mai mare de un an.

Pentru a putea emite obligatiuni, societatea comerciala trebuie sa aiba garantii materiale care se publica inainte de subscriere.

Obligatiunile emise pot fi nominative, atunci cand contin numele detinatorului sau pot fi la purtator, situatie in care contin un numar si o serie.

Emitentul obligatiunilor garanteaza rambursarea sumelor inscrise pe obligatiune, fie la termenul scadent fie, in mod esalonat sub forma de rate scadente, in conformitate cu prevederile din prospectul de emisiune. In acelasi timp, acesta se obliga sa plateasca si o dobanda calculata procentual si stabilita in momentul efectuarii emisiunii de obligatiuni.

Conform prevederilor articolelor 162 si 163 din legea 31/1990 privind societatile comerciale, o emisiune de obligatiuni nu poate depasi 3/4 din capitalul varsat si existent, conform celui din urma bilant contabil aprobat. De asemenea, este necesar ca sa aiba cel putin doi ani de existenta, fapt dovedit cu doua bilanturi aprobate de actionari.

In legatura cu obligatiunile trebuie retinute urmatoarele :

v         pretul de emisiune al obligatiunii este pretul de vanzare, respectiv pretul platit de catre obligatar ;

v         pretul de rambursare al obligatiunii este pretul platit de obligatar la rambursarea obligatiunilor ;

v         prima de rambursare este diferenta platita in plus obligatarilor, ca diferenta intre pretul de rambursare si pretul de emisiune al obligatiunilor ;

v         valoarea nominala este data de raportul dintre suma imprumutata si numarul de obligatiuni emise.

In legatura cu modalitatile de rambursare a obligatiunilor deosebim :

rambursarea in transe anuale egale (metoda amortizarii financiare sau a anuitatilor cu plata corespunzatoare a dobanzilor) ;

rambursarea integrala la scadenta, cu plata anuala a dobanzilor ;

rambursarea in transe egale prin tragere la sorti (loterie) sau la scadenta finala cu suma integrala, dobanzile fiind platite anual ;

rambursarea prin rascumparare.

In contabilitate, evidenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni se realizeaza cu ajutorul conturilor :

161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

Prime privind rambursarea obligatiunilor.

161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” , este un cont de capitaluri permanente, respectiv de surse straine iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

In credit se evidentiaza cresterea datoriei unitatii, odata cu primirea imprumutului la pret de rambursare.

In debit se evidentiaza scaderea datoriei unitatii, pe masura rambursarii obligatiunilor la pret de rambursare.

Soldul creditor reprezinta valoarea obligatiunilor nerambursate la pret de rambursare.

“Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni” este, dupa functia contabila, un cont de pasiv.
In credit se evidentiaza cresterea datoriei unitatii pentru dobanda de platit iar in debit scaderea datoriei unitatii pe masura efectuarii platii.
Soldul creditor reflecta dobanzile de plata.

169 “ Prime privind rambursarea obligatiunilor” are functie contabila de activ.

In debit se inregistreaza valoarea primelor de rambursare, inregistrata cu ocazia subscrierii imprumutului.

In credit se inregistreaza amortizarea anuala a primelor de rambursare a obligatiunilor.

Soldul debitor reflecta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate inca.

Text Box: EXEMPLUL NR. 1:

Rambursarea la scadenta finala cu suma integrala, dobanzile fiind platite anual.

S.C. Jupiter S.A. emite un pachet de obligatiuni cu o dobanda anuala de 15% , despre care se cunosc urmatoarele :

numar de obligatiuni emise    1.700 titluri

valoarea nominala 40.000 lei/obligatiune

pretul de vanzare 35.000 lei/obligatiune

durata creditului 5 ani

prima de rambursare 5.000 lei/obligatiune

(valoarea nominala – pretul de vanzare)

Cu aceasta ocazie S.C. Jupiter S.A. efectueaza urmatoarele inregistrari :

Subscrierea imprumutului pe baza prospectului de emisiune:

461 Imprumuturi din 59.500.000

Debitori diversi    emisiunea de

169 obligatiuni 8.500.000

Prime privind rambursarea

obligatiunilor

Incasarea in numerar a contravalorii obligatiunilor emise conform registrului de casa.

Casa in lei Debitori diversi

Depunerea numerarului la banca.

Conturi la banci    Casa in lei

in lei

Inregistrarea dobanzii de platit, care constituie pentru unitate o cheltuiala financiara.

666 = 1681 10.200.000

Cheltuieli privind Dobanzi aferente

dobanzile imprumuturilor din

emisiunea de obligatiuni

Plata anuala a dobanzii, concomitent cu scaderea datoriei.

1681 = 5121 10.200.000

Dobanzi aferente Conturi la banci

imprumuturilor din in lei

emisiunea de obligatiuni

NOTA :Operatiile 4 si 5 se repeta timp de 5 ani , cat dureaza creditul.

La expirarea celor 5 ani, S.C. Jupiter S.A. inregistreaza rambursarea imprumutului din emisiunea de obligatiuni161 = 5121 68.000.000

Imprumuturi din Conturi la banci

emisiunea de obligatiuni in lei

Anual, se inregistreaza amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor, ceea ce pentru S.C. Jupiter S.A. reprezinta o cheltuiala.

Valoarea anuala =

a primelor

6868 = 169 1.700.000

Cheltuieli financiare Prime privind

privind amortizarea rambursarea

primelor de rambursare obligatiunilor

a obligatiunilor

Text Box: EXEMPLUL NR. 2:

Rambursarea in transe anuale egale (metoda amortizarii financiare).

S.C. Mercur S.A. emite un pachet de obligatiuni despre care se cunosc urmatoarele :

numar de obligatiuni emise 2.000 titluri

valoarea nominala 43.000 lei/obligatiune

pretul de vanzare 40.000 lei/obligatiune

durata creditului 5 ani

prima de rambursare 3.000 lei/obligatiune

(valoarea nominala – pretul de vanzare)

valoarea totala a primelor de rambursare

2.000 titluri x 3.000 lei/obligatiune = 6.000.000 lei

Text Box: Calculul  

anuitatii

Anuitatea reprezinta o valoare constanta formata din rata creditului si dobanda care se ramburseaza anual.

unde A – anuitatea

C – imprumutul (creditul contractat

r – rata dobanzii

n – durata in ani a creditului

In aceasta situatie este obligatorie intocmirea tabelului amortizarii imprumutului :

Tabelul amortizarii imprumuturilor

Anul

Anuitatea

Dobanda

Rata imprumutului

Sold imprumut la inceputul anului

I

II

III

IV

V

TOTAL

Analizand datele din tabel, se constata ca pe masura rambursarii dobanda scade iar rata imprumutului creste.

In primul an, in contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari :

Dobanda anuala de platit suportata pe seama contului corespunzator de cheltuieli.

666 = 1681 12.900.000

Cheltuieli privind Dobanzi aferente

dobanzile imprumuturilor din

emisiunea de obligatiuni

Plata anuitatii compusa din dobanda si rata imprumutului

% = 512 25.655.137

Conturi la banci 12.755.137

Imprumuturi din emisiunea in lei

de obligatiuni

12.900.000

Dobanzi aferente

imprumuturilor din emisiunea

de obligatiuni

Valoarea amortizarii anuale a primelor privind rambursarea obligatiunilor

Valoarea amortizarii anuale a primelor =

= 169 1.200.000

Cheltuieli financiare Prime privind

privind amortizarea    rambursarea obligatiunilor

primelor de rambursare

a obligatiunilor

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 790
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site