Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Studiu de caz privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cu numerar la S.C. C & G COMPANY SRL

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micStudiu de caz privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cu numerar la S.C. C & G COMPANY SRL

Societatea comerciala denumita SC C & G COMPANY SRL ,cu sediul social in ,judetul Arad, localitatea Arad , str. Alba Iulia nr 6 ,are un capital social subscris varsat 2.000 lei , si desfasoara o activitate cuprinsa in codul CAEN nr.5119 - Activitati diverse, cu atribut fiscal RO, Cod Unic de Inregistrare 633633, numar de ordine in Registrul Comertului J02-633-2007, si face parte din categoria microintreprinderilor.Societatea are contul de disponibilitati deschis la Banca Comerciala Romana nr. cont RO38BCRR020BC633633633

Societatea prezinta la inceputul luni iunie 2008 urmatoarele solduri initiale:

Cont 1012 Capital social subscris varsat (Sic) 2.000,00 lei

Cont 121 Profit si pierdere ( Sid )    7.701,00 lei

Cont 421 Personal salarii datorate (Sic)    4.208,00 lei

Cont 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale ( Sic )    1.170,00 lei

Cont 4312 Contributia personalului la asigurarile sociale( Sic ) 570,00 lei

Cont 4313 Contributia unitatii la asigurarile de sanatate ( Sic ) 330,00 lei

Cont 4314 Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate( Sic ) 390,00 lei

Cont 4315 Contributia unitatii la fondul de risc si accident( Sic ) 30,00 lei

Cont 4316 Contributia unitatii la concedii si indemnizatii ( Sic ) 51,00 lei

Cont 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj( Sic )    60,00 lei

Cont 4372 Contributia personalului la fondul de somaj( Sic ) 30,00 lei

Cont 4373 Contributia unitatii la fondul de gatantare( Sic )    15,00 lei

Cont 444 Impozitul pe salarii( Sic )    802,00 lei

Cont 447 Fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate( Sic )    45,00 lei

Cont 4551 Asociati conturi curente Sic )    28.020,00 lei

Cont 5121 Conturi la banci in lei (Sid)    15.020,00 lei

Cont 5311 Casa in lei (Sid)    15.000,00 lei

Rulajele lunii precedente aferente conturilor de venituri si cheltuieli sunt :

Cont 635 Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate 45,00 lei

Cont 641 Cheltuieli cu salariile personalului    6.000,00 lei

Cont 6451 Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale    1.170,00 lei

Cont 6452 Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de somaj 75,00 lei

Cont 6453 Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de sanatate    330,00 lei

Cont 6458 Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de risc si accident 30,00 lei

Cont 6459 Cheltuieli privind ontributia unitatii la concedii si indemnizatii    51,00 lei

In cursul lunii IUNIE anul 2008 au loc urmatoarele operatiuni :

 1. SC C & G COMPANY SRL , la data de 01.06.2008 , prin hotararea asociatilor , majoreaza capitalul social al societatii prin aport in numerar de 1.000 lei.

a) Subscrierea capitalului social :

Debit

Credit

Suma

456 Decontari cu asociatii

privind capitalul

1011 Capital social subscris

nevarsat

1.000

b) Varsarea efectiva a capitalului social :

Debit

Credit

Suma

1011 Capital social subscris

nevarsat

1012 Capital social subscris

varsat

1.000

c) Aportul in numerar al asociatilor :

Debit

Credit

Suma

5311 Casa in lei

456 Decontari cu asociatii

privind capitalul

1.000

Evidenta operativa - Dispozitie de incasare catre casierie

==o mie lei==

  _______

 

Majorare capital, aport numerar

 

 

Asociat

 

Bakos Liviu

 

01 IUNIE 2008

 

 

Incasare

 

Verso

---------

 

01 IUNIE 2008

 

 

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

01

06

5311

Evidenta operativa-Registru de casa

SC C & G COMPANY SRL   

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

01

DI

Aport numerar capital ocial

1.000,00

TOTAL

Sold 01.06.2008

Sold la sfarsitul zilei

16.000,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

In data de 02.06.2008 , SC C & G COMPANY S.R.L. depune din caseria unitatii numerar in valoare de 500 lei ,in contul curent de la banca.

a)      Operatiunea de depunere la nivel de registru de casa , care implica scaderea valorii numerarului aflat la dispozitia casieriei unitatii.

Debit

Credit

Suma

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

500

b)      Operatiunea de depunere la nivelul contului de disponibil, la banca unde unitatea are deschis contul sau.

Debit

Credit

Suma

5121 Conturi la banci in lei

581 Viramente interne

500

Documentul folosit pentru aceasta depunere este foaia de varsamant intocmita pe suport informatic, printata automat, de catre referentul de serviciu de la ghiseul bancii, dupa ce a primit suma in bani de la depunator.

 

 

 

 

 

SC C & G COMPANY SRL

 

RO38BCRR020BC633633633

 

 

Bakos Liviu

 

 

 

BANCA COMERCIALA ROMANA

 

Evidenta operativa casa - Registrul de casa

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

06

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

02

FV

Depus numerar

500,00

TOTAL

500,00

Sold 02.06.2008

Sold la sfarsitul zilei

15.500,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

c)      Dupa cum se observa pe extrasul de cont, banca a retinut un comision bancar pentru operatiunea efectuata in suma de 20. lei , din contul de disponibil al agentului economic.

Debit

Credit

Suma

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

5121 Conturi la banci in lei

20

Evidenta operativa bancara - extras de cont bancar

 

 

RO38BCRR020BC633633633

 

Titular cont

SC C & G COMPANY SRL

Arad str. A. Iulia nr.6

CUI RO 633633

 

 

 

 

FV 02/02/06/2008 Depus numera 500,000

Comision bancar 20,00

20 15.520,00

15.500,00

 

BANCA COMERCIALA ROMANA

 

ARAD

 

 1. SC C & G COMPANY SRL inregistreaza in data de 03.06.2008 un imprumut de societate acordat de catre asociati in suma de 10.000 lei.

Debit

Credit

Suma

5311 Casa in lei

4551 Asociati conturi curente

10.000

Evidenta operativa - Dispozitie de incasare catre casierie

03 IUNIE 2008

 
==zece mii lei==

  _______

 

Imprumut acordat societatii

 

 

Asociat

 

Bakos Liviu

 

 

Incasare

 

Verso

03 IUNIE 2008

 
_______

 

 

Evidenta operativa - Chitanta

 

SC C & G COMPANY SRL   

CUI RO 633633   

NR ORC J02/633/2007   

LOC.ARAD   

JUD.ARAD   

 

DI nr 02/03.06.2008

 

==zece mii lei==

 

 

Loc Arad jud Arad

 

Bakos Liviu 

03 IUNIE 2008

 

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

06

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

123

Chit

Imprumut societate

TOTAL

Sold 03.06.2008

Sold la sfarsitul zilei

25.500,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

 1. SC C & G COMPANY SRL achita in data de 04.06.2008 drepturile salariale nete aferente lunii precedente (MAI 2008) in valoare de 4.208,00lei.

Debit

Credit

Suma

421 Personal salarii datorate

5311 Casa in lei

4.208,00

Evidenta operativa - Fluturas pe suport electronic

MOT PAVEL LIVIU Marca MAI 2008

Salariu baza Nr. contract Salariat

Ore lucrate Zile C.A.S. Alte retineri

Sal. realizat Fd. sanatate Avans

Sal. realizat Avans

Spor vechime

Ore suplim.1 Somaj Popriri

Ore suplim.2 Rate

Ore suplim.3 Venit net Regularizari

Ore noapte Deduceri

Ore noapte Deduceri

Ind. conducere Alte retineri 1

Alte indemnizatii 1 Alte deduceri Alte retineri 2

Alte indemnizatii 2

Alte sporuri Venit baza calcul Alte retineri 3

Zile

Ind. concediu Ind. boala FNUASS Zile Zile Impozit salariu Salariu net

Ind. boala FNUASS Zile Zile Salariu net Rest de plata

Salariu net

Ind.matern.FNUASS Zile

Zile

Ind. boala Zile concediu neefectuat Data si semnatura

Zile Zile concediu neefectuat

Ind.ingrij.copil

Zile invoiri

Premiu

Premii anuale Zile absente nemotivate

Regularizari Zile C.F.P. OUG 148/2005

Venit brut

 

 


Evidenta operativa - Dispozitie de plata catre casierie

_______

  ==patrumiidouasuteopt lei==

 

Mot Pavel Liviu

 

04 IUNIE 2008

 

Salariu mai 2008

 

 

Salariat

 

 

Plata

 

Verso

 

 

AR 12345678

 

04 IUNIE 2008

 
_______

 

 

Evidenta operativa - Registrul de casa

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

06

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

25.500,00

03

DP

Achitat salarii MAI 2008

4.208,00

TOTAL

25.500,00

4.208,00

Sold 04.06.2008

21.292,00

Sold la sfarsitul zilei

21.292,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

Evidenta operativa - Centralizator salarii pe suport electronic

SC C & G COMPANY SRL

Centralizator salarii

Pentru perioada Mai 2008

Total salarii baza Total C.A.S. angajat Total avans

Total salarii realizate Total fond sanatate Total alte retineri

Total spor ore suplim.1 Total somaj

Total spor ore suplim.1 Total somaj Total popriri

Total spor ore suplim.2

Total spor ore suplim.3 Total rate

Total spor ore suplim.3 Total venit net

Total spor ore noapte Total deduceri personale Total regularizari

Total spor vechime Total alte deduceri Alte retineri 1

Total indemn. conducere Total alte deduceri

Alte retineri 2

Total alte sporuri Total venit baza calcul Alte retineri 3

Total Alte indemnizatii 1

Total Alte indemnizatii 2 Total impozit salarii Total rest de plata

Total indemn. concediu Total salariu net

Indemn. boala

Total indem. matern

Total indem. ingrij.copil

Indemn.boala

Total premii

Total premii anuale

Total regularizari Numar persoane pentru care s-au calculat drepturi si obligatii

salariale:

Total venituri brute

Taxe si impozite angajator Baza de calcul

CAS unitate (venituri brute * procent CAS unitate):

CAS unitate aferent indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca cf. OUG nr.

158/2005 (procent CAS angajator * salariul minim pe economie proportional cu numarul de zile

Fond somaj unitate (venituri brute * procent fd. somaj unitate):

Fond garantare salarii (venituri brute * procent fd. garantare salarii):

Fond sanatate unitate (venituri brute * procent fd. sanatate unitate):

Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:

Contributia de asigurari ptr. accidente de munca si boli profesionale: Cod CAEN:

Fond carti de munca (venituri brute * procent carti munca):

Fond special pentru persoane cu handicap (Lege 448/06.12.2006):
Indemnizatie boala din FNUASS:

Indemnizatie concediu matern:

Indemnizatie pentru ingrijirea copilului:

Diferenta contributie FNUASS:

CAS angajator

CAS angajat

Fond somaj angajator

Fond somaj angajat

Fond garantare pentru plata creantelor salariale

Fond sanatate angajator

Fond sanatate angajat

Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Impozit salarii

Contributia de asigurari ptr. accidente de munca si boli profesionale Total sume de virat

Fond carti de munca

5. In data de 05.06.2008 ,SC C & G COMPANY SRL achita cu numerar la ghiseele Trezoreriei din cadrul Administratiei Financiare a Municipiului Arad si la casieria Inspectoratului Teritorial de Munca Arad urmatoarele contributii aferente lunii MAI 2008

- Comision de intocmire carti de munca 0,75% 45 lei

TOTAL ITM    45 lei

- Impozit pe venitul din salarii 802 lei

TOTAL BUGET DE STAT    802 lei

- Fond de risc si accident 0,505%    30 lei

- CAS 19,50% 1.170 lei

- CAS 9,50% 570 lei

- CASS 5,50%    330 lei

- CASS 6,50%    390 lei

- Somaj 1 % 60 lei

- Somaj 0,50%    30 lei

- Fond de garantare creante salariale 0,25%    15 lei

- Concedii si indemnizatii sanatate 0,85 % 51 lei

TOTAL BUGETUL FONDURILOR SPECIALE    2.646 lei

Debit

Credit

Suma

%

447 Fonduri speciale- taxe si

varsaminte asimilate

444 Impozitul pe salarii

4311 Contributia unitatii la

asigurarile sociale

4312 Contributia personalului la

asigurarile sociale

4313 Contributia unitatii la

asigurarile de sanatate

4314 Contributia personalului la

asigurarile sociale de sanatate

4315 Contributia unitatii la

fondul de risc si accident

4316 Contributia unitatii la concedii si indemnizatii de sanatate

4371 Contributia unitatii la

fondul de somaj

4372 Contributia personalului la

fondul de somaj

4373 Fond de garantare a creantelor salariale

5311 Casa in lei

45

802

570

330

390

30

51

60

30

15

Evidenta operativa - Borderou Casieria Trezoreriei

BORDEROU de PLATI

data platii: 05/06/2008

Platitor:SC C & G COMPANY SRL

Cod de identificare fiscala:633633

Adresa:ARAD , str A. Iulia nr 6

Cont IBAN platitor: RO38BCRR020BC633633633

Nr.ord.| Data platii | Natura obligatiei de plata

Nr.OP/FV | Cod IBAN beneficiar | Nr.de evidenta a platii| Suma

| 05/06/ 2008 | BUGETUL DE STAT

FV 01 |RO91TREZ02120470101XXXXX | | 802.00

18. | 05/06/ 2008 | BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.

FV 02 |RO85TREZ0215502XXXXXXXXX | | 2.646.00

TOTAL | 3.448.00

Evidenta operativa - Foaie de varsamant Buget de Stat

 

 

 

Arad, str A. Iulia nr 6

 

 

SC C & G COMPANY SRL

 

optsutedoilei

 

802

 

Evidenta operativa - Foaie de varsamant Bugetul Fondurilor Speciale

 

 

 

SC C & G COMPANY SRL

 

Arad, str A. Iulia nr 6

 

 

 

douamiisasesutepatruzecisisase lei

 

Evidenta operativa - Chitanta ITM Arad

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA

ARAD str. Episcopiei nr 11-13

CUI 12337817

Banca Trezoreria Arad

IBAN RO49TREZ0215003XXX006560

 

ARAD str A. Iulia nr 6

 

SC C & G COMPANY SRL

 

Comision ITM 0,75 % mai 2008

 

patruzecisicinci lei

 
lei

  2008

 

 

Evidenta operativa - Registrul de casa

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

06

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

21.292,00

01

FV

Bugetul de stat

802,00

02

FV

Bugetul fd. speciale

2.646,00

03

Chit

Comision ITM

45,00

TOTAL

21.292,00

3.493,00

Sold 05.06.2008

17.799,00

Sold la sfarsitul zilei

17.799,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

 1. SC C & G COMPANY SRL primeste in data de 06.06.2008 factura de chirie aferenta lunii februarie de la SC IXTRIM SRL in valoare de 3.000 lei + TVA 19%. In aceeasi zi achita contravaloarea facturii catre furnizor din casieria unitatii.

a)      Inregistrarea facturii

Debit

Credit

Suma

%

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

4426 TVA Deductibila

401 Furnizori

570

b) Achitarea cu numerar din casierie.

Debit

Credit

Suma

401 furnizori

5311 Casa in lei

SC IXTRIM SRL

 

SC C & G COMPANY SRL

 

RO38BCRR020BC125125125

 

BCR ARAD

 

RO38BCRR020BC633633633

 

 

 

 

RO

 

RO 633633

 
Evidenta operativa - Factura

Evidenta operativa - Chitanta

SC C & G COMPANY SRL

 

treimiicincisutesaptezeci lei

 

 

ARAD str A. Iulia nr 6

 

SC IXTRIM SRL

ARAD

CUI RO 654321

Banca Comerciala Arad

IBAN RO38BCRR020BC125125125

 

C/v factura 0123/06.06.2008

 

 

 

Evidenta operativa - Registrul de casa

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

06

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

17.799,00

08

04

Chit

Achitat furnizor

3.570,00

TOTAL

17.799,00

3.570,00

Sold 06.06.2008

14.229,00

Sold la sfarsitul zilei

14.229,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

SC C & G COMPANY SRL presteaza servicii catre o persoana fizica pe baza de contract. In data de 07.06.2008 societatea intocmeste o factura pentru serviciile prestate in valoare de 10.000 lei + TVA 19% si elibereaza la incasarea numerarului bon fiscal eliberat de casa de marcat fiscala.

a)      Facturarea serviciilor :

Debit

Credit

Suma

4111 Clienti

%

704 Venituri din servicii prestate

4427 TVA Colectata

11.900

10.000

1.900

Evidenta operativa - Factura fiscala

VANZATOR: SC C & G COMPANY SRL CUMPARATOR HAIZER DAN

CUI - RO - 633633 CUI/CNP 1690200558

NR ORC J02/633/2007 Nr. ORC --

LOC.ARAD    LOC. ARAD

JUD.ARAD    JUD. ARADCONT RO38BCRR020BC633633633 BCR CONT --

FACTURA 897

07.06.2008

TVA 19%    Aviz de insotire -------------

Nr.

Crt.

Denumire

U:M.

Cantitate

Pret unitar

faraTVA

Valoare

Valoare

TVA

SERVICII CF

CONTRACT

buc

1

10.000

10.000

1.900

TOTAL DE PLATA    11.900

Stampila si    Delegat__________ Semnatura

Semnatura    Data si ora________ de primire

b)      Incasarea facturii si eliberarea bonului de casa:

Debit

Credit

Suma

5311 Casa in lei

4111 Clienti

11.900

Evidenta operativa - Bon fiscal

SC C & G COMPANY SRL

CUI RO 633633

NR ORC J02/633/2007

LOC. ARAD JUD. ARAD

Bon fiscal 564

07.06.2008 ora 15

Produs : buc pret

SERVICII    1 10.000

Valoare fara TVA 10.000 lei

TVA 19 %    1.900 lei

Numerar    11.900 lei

TVA     1.900 lei

Nr.tranzactie 89101112

 


Evidenta operativa - Registrul de casa

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

06

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

14.299,00

09

564

bf

Incasari din prestari serv.

11.900,00

TOTAL

26.129,00

Sold 07.06.2008

26.129,00

Sold la sfarsitul zilei

26.129,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

SC C & G COMPANY SRL, inregistreaza la data de 08.06.2008 o restituire de imprumut acordat de asociati , in valoare de 26.100 lei, suma ce este restiuita in numerar din casieria unitatii.

Debit

Credit

Suma

4551 Asociati conturi curente

5311 Casa in lei

26.100

Evidenta operativa - Dispozitie de incasare catre casierie

= douazecisisasemiiosuta lei =

 

  Restituire imprumut acordat societatii

  ________

 

 

Asociat

 

Bakos Liviu

 

PLATA

 

 

Verso

= 26.100 =

 

 

= 26.100 =

 
AR 568910

 

 

Evidenta operativa - Registrul de casa

SC C & G COMPANY SRL   

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

5311

REGISTRU DE CASA

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

26.129,00

10

04

DP

Restituire imprumut

26.100,00

TOTAL

26.129,00

26.100,00

Sold 08.06.2008

29,00

Sold la sfarsitul zilei

29,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

SC C & G COMPANY SRL calculeaza si inregistreaza impozitul pe venitul microintreprinderilor ( 2,5 % la nivelul anului 2008) , aplicat asupra venitului realizat din prestarile de servicii , dupa cum urmeaza :

Impozit pe venit = 10.000 lei X 2,5 % = 250 lei

Debit

Credit

Suma

698 Cheltuieli cu impozitul pe venit

441 Impozit pe venit

250

 1. Se procedeaza la inchiderea conturilor de cheltuieli si de venituri.

Debit

Credit

Suma

121 Profit si pierdere

704 Venituri din servicii prestate

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

698 Cheltuieli cu impozitul pe venit

121 Profit si pierdere

3.270,00

3.000,00

20,00

250,00

10.000,00

 1. Se regularizeaza conturile de TVA dupa cum urmeaza :

      rulaj cumulat debitor cont 4426 TVA deductibila    570 lei

      rulaj cumulat creditor cont 4427 TVA colectata    1.900 lei

Exista doua situatii :

a)      TVA deductibila > TVA colectata = TVA de rambursat ( cont 4424 )

b)      TVA colectata > TVA deductibila = TVA de plata ( cont 4423 )

In acest caz TVA colectata este mai mare ca TVA deductibila si avem :

Debit

Credit

Suma

4427 TVA colectata

%

4426 TVA deductibila

4423 TVA de plata

1.900

570

1.330

Concluzii si propuneri

Disponibilitatile in lei ale agentilor economici sunt pastrate la banca in conturi deschise pe numele lor. Din ele se vor face plati in lei, catre alte persoane juridice care au, la randul lor, deschise conturi la banci, ori se va putea ridica numerar pentru nevoile agentului economic spre a face plati prin casieria lui. Decontarile fara numerar utilizeaza instrumente si mijloace de plata emise pe suport de hartie, magnetic sau electronic.

Caracteristicile decontarilor fara numerar sunt: natura lor dubla, determinata de un transfer de fonduri propriu-zis si de un flux de mesaje intre parti, continand instructiunile de plata; diferenta in timp intre momentul initierii si cel al finalizarii platii;si existenta unuia sau mai multor intermediari (banci) in procesarea acestui tip de plati.

Fluxurile contabile ale decontarilor fara numerar pot fi sistematizate astfel:

incasari: stingeri de creante monetare, incasari de venituri si castiguri;

plati: stingeri de datorii monetare, achitarea cheltuielilor si pierderilor;

transferuri banesti (viramente interne) intre diferite conturi de trezorerie.

Operatiile din conturile de disponibilitati pastrate la banci in lei sunt evidentiate cu ajutorul contului 5121 " Conturi la banci in lei".

Unele decontari marunte pot fi efectuate de catre agentii economici in numerar, fie in lei sau in valuta. In conditii normale, aceste operatii au o pondere redusa in totalul decontarilor, intrucat sumele mari de numerar necesita spatii mari de depozitare si prezinta riscuri in manevrare (distrugere fizica, pierdere, furt). Atunci cand se foloseste numerarul, plata se face individual, imediat si fara intermediere. Incasarile si platile in numerar se fac prin caseria unitatii, cu respectarea reglementarilor privind decontarile in numerar. Fluxurile contabile ale decontarilor in numerar pot fi sistematizate astfel:

v     incasari: stingeri de creante monetare, incasari de venituri si castiguri;

v     plati: stingeri de datorii monetare, achitarea cheltuielilor si pierderilor;

v     transferuri banesti (viramente interne) dinspre caserie spre celelalte conturi de trezorerie sau invers.

Incasarile in lei pot sa provina din vanzarea de produse din productie proprie, din vanzari de marfuri, lichidarea unor debitori, ridicari de numerar de la banca, aport de capital. Platile in lei se pot face pentru achitarea drepturilor salariale, plata ajutoarelor materiale din fondul asigurarilor sociale, avansuri spre decontare, cumparari de bunuri, depuneri denumerar la banca.
Contabilitatea decontarilor in numerarul in lei se tine cu ajutorul contului 5311 "Casa in lei".

Agentii economici pot efectua, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, incasari si plati prin caserie in valuta. Relatiile dintre valutele straine si leii romanesti ca si diferentele de curs valutar ce apar in timpul si la sfarsitul exercitiului financiar, se calculeaza si se regularizeaza la fel ca cele privind disponibilitatile in valuta pastrate in conturi la banci.

Dar sumele in numerar necesita spatii mari de depozitate si prezinta riscuri in manevrare ( distrugere accidentala , furt , etc.).

In Romania , numerarul tinde sa-si piarda treptat din popularitate si sa fie inlocuit cu alte mijloace de plata , cuprinse sub denumirea de instrumente de plata fara numerar. Aceste plati fara numerar utilizeaza instrumente si mijloace de plata emise pe suport de hartie , magnetic sau electronic.

Pe plan international se manifesta de mai multa vreme tendinta de scadere a ponderii platilor in numerar in favoarea platilor fara numerar , in special datorita dezvoltarii telecomunicatiilor si folosirii mijloacelor de plata electronice.

Eforturile BNR de a impune o disciplina financiara in ceea ce priveste circulatia si supravegherea masei de numerar ,a determinat elaborarea unor regulamente de disciplina monetara care au limitat plafoanele de incasari si plati zilnice ale agentilor economici precum si soldul de numerar de la sfarsitul zilei ( in prezent soldul nu mai este limitat ).

Banca Nationala a Romaniei depune eforturi pentru introducerea unor instrumente de plata fara numerar adaptate standardelor internationale , cat si a stadiului actual de dezvoltare a sistemului nostru de plati , prin actualizarea cadrului legislativ , atat pentru sistemul de plati fara numerar cat si pentru sistemul de plati cu numerar.

BIBLIOGRAFIE

 1. Andone, I.; Tugui, Al. - Sisteme inteligente in management, contabilitate, finante, banci si marketing, Editura Economica, Bucuresti, 1999.
 2. Belverd si colab. - Principiile de baza ale contabilitatii. ed. V, Editura Arc, 2000
 3. Colasse B. , "Contabilitate generala", (traducere din limba franceza), Editura Moldova, Iasi, 1995
 4. Feleaga N., Imblanzirea junglei contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 1996).
 5. Fefeaga N, Ionascu I. - Contabilitatea financiara. Vol.1 - Editura Economica, Bucuresti 1993
 6. Laudon, C.L., J.P. - Management Information Systems, Prentice Hall, Inc.New Jersey, USA, 2001.
 7. Onete, B; Colibaba, D. - Modelarea deciziei manageriale, Editura Economica, Bucuresti, 2001;
 8. Oprea, D. - Analiza si proiectarea sistemelor informationale economice, Editura Poli
 9. Pantea Iacob Petru, Contabilitatea Romaneasca armonizata cu Directivele Contabile Europene, Editura Intelcredo, 2003rom ,Iasi, 1999;
 10. Slatyer, W. - The Speculative Strategist, McGraw Hill, 1996.
 11. Vlasiu Alexandru "Sistemul informational in unitatile de comert interior" , Editura Multimedia, Arad 2003
 12. Vlasiu Alexandru , "Mijloace si modalitati de plata ", Editura Multimedia, Arad 2004
 13. Vlasiu Alexandru "Contabilitate financiara si contabilitate de gestiune-Culegere de probleme", Editura UAV, Arad 2006

Winer R.- Revista -Tehnologie si Tehnica Informatiei Bucuresti 2003

Zaharie, D. s.a. - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Cison, 2001

 1. Hotararea de Guvern nr. 831/02.12.1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora (publicata in Monitorul Oficial nr. 368/19.12.1997);
 2. Legea contabilitatii nr. 82/1991 (Republicata 2002);
 3. Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr.2055/30.10.1998 privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii de Guvern nr.831/1997 (publicat in Monitorul Oficial nr. 442/20.11.1998);
 4. Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr.1193/08.10.1999 referitor la fisele fiscale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit (publicat in Monitorul Oficial nr. 517/25.10.1999).
 5. Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr. privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila (publicat in Monitorul Oficial nr. 371/10.08.2000);
 6. Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr.94/2001 si Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr.306/2002 privind situatia fluxurilor de trezorerie ;
 7. Ordin al Ministrului Finantelor Publice nr. pentru aprobarea normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora (publicat in Monitorul Oficial nr. 23 bis/07.01.2005);
 8. Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare;
 9. www.finantearad.ro 2008.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6923
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved