Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Depunerea, analiza si aprobarea situatiilor financiare

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDepunerea, analiza si aprobarea situatiilor financiare

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, institutii autonome si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice sau la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale.Raportul de analiza pe baza de bilant poate sa fie structurat pe urmatoarele capitole:

A. Caracterizarea generala a executiei bugetului

- se analizeaza modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate, structura creditelor alocate pe naturi de cheltuieli;

- modificarile intervenite fata de creditele aprobate initial si baza legala a acestor modificari;

- se verifica daca au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor;

B. Detalierea executiei bugetului

- pe fiecare articol bugetar se arata daca platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise;

- pe fiecare articol se justifica creditele bugetare neutilizate, aratandu-se cauzele care au condus la imobilizarea creditelor;

- pentru cheltuielile materiale se va preciza daca utilizarea creditelor s-a facut in conformitate cu destinatia aprobata prin buget;

- se vor evidentia daca au ramas obligatii neachitate fata de furnizori si cauzele care au determinat aceste situatii;

- se va aprecia legalitatea si oportunitatea cheltuielilor efectuate;

C. Realizarea veniturilor bugetare

- se analizeaza sursele de venituri si sumele incasate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

- se prezinta modul de virare a acestor venituri la bugetul statului si respectarea prevederilor legale cu privire la destinatia sumelor;

- se analizeaza modul de realizare a veniturilor conform bugetului aprobat;

D. Executarea bugetului pentru activitati extrabugetare

- se analizeaza natura veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

- se pecizeaza categoria si valoarea mijloacelor fixe sau a investitiilor efectuate din mijloace extrabugetare;

E. Executia bugetara pentru unitatile care primesc subventii

- se vor analiza veniturile realizate, cheltuielile efectuate,subventia primita si modul de regularizare a cheltuielilor cu bugetul de la care a fost primita subventia

F. Analiza pagubelor si modul de recuperare a lor

- se va prezenta situatia pagubelor existente (valoarea debitelor din imputatii definitive din contul 461);- se precizeaza cauzele care au determinat producerea de pagube noi, valoarea acestora si compartimentelela care s-au produs;

- modul in care se desfasoara activitatea de recuperare a debitelor;

G. Evecutia bugetelor fondurilor speciale si a fondurilor cu destinatie speciala

- se analizeaza pentru fiecare categorie de fond, sumele primite sau incasate, cheltuielile efectuate si modul de regularizare a disponibilitatilor;

H. Analiza bilantului contabil

- se va analiza fiecare cont din bilant care prezinta sold, precum si evolutia in timp a ponderii acestor solduri in totalul activului, pasivului bilantier (se calculeaza ratele de structura);

- pentru bunurile de natura mijloacelor fixe se vor analiza sursele de provenienta, valoarea amortizarii inregistrate extracontabil pentru mijloacele fixe ale unitatilor finantate integral din venituri extrabugetare;

- se vor analiza in special soldurile conturilor de debitori, creditori, pe categorii, precum si masurile luate pentru lichidarea obligatiilor si a creantelor;

- se vor preciza corelatiile dintre soldurile unor conturi de activ si respectiv soldurile unor conturi de pasiv;

I. Inventarierea patrimoniului

- acest capitol se introduce de regula la finele exercitiului financiar sau ori de cate ori se executa inventarierea patrimoniului aflat in administrarea institutiilor publice;

- se analizeaza modul de organizare si desfasurare a operatiunii de inventariere;

- se precizeaza plusurile si minusurile constatate, cauzele care le-au generat, persoanele in sarcina carora s-a stabilit raspunderea materiala;

- se precizeaza modul de regularizare a plusurilor si minusurilor;

- se analizeaza modul de respectare a prevederilor legale cu privire la inventarierea patrimoniului;

J. Concluzii

- se face o apreciere generala asupra modului de executare a bugetului aprobat, in perioada analizata;

- se apreciaza activitatea economico-financiara si modul de respectare a disciplinei financiare;

- se fac aprecieri asupra modului de oraganizare si conducere al contabilitatii;

- se identifica greutatile intervenite si se fac propuneri de inlaturare a lor.

Aprobarea situatiilor financiare de catre entitatile la care au fost depuse semnifica descarcarea de gestiune a ordonatorilor de credite bugetare care au intocmit aceste situatii, sub rezerva avizului organelor Curtii de Conturi.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 939
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved