Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ECUATIA FUNDAMENTALA A CONTABILITATII. RAPORTAREA POZITIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micECUATIA FUNDAMENTALA A CONTABILITATII. RAPORTAREA POZITIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII

I. 1 ECUATIA FUNDAMENTALA A CONTABILITATIIIndiferent de specificul unei afaceri / intreprinderi, totdeauna se respecta o ecuatie fundamentala pentru contabilitate, si anume:

ACTIVE = CAPITALURI + DATORII

Toate evenimentele si tranzactiile care au loc pe parcursul unei perioade, ca urmare a desfasurarii activitatii pot fi tratate ca modificari ale acestei ecuatii.

ACTIVELE reprezinta resurse controlate de intreprindere la timpul prezent provenind din evenimente si tranzactii efectuate la timpul trecut generatoare de beneficii economice la timpul viitor.

DATORIILE reprezinta obligatiile intreprinderii fata de terti ca urmare a desfasurarii activitatii la a caror decontare (plata) are loc o iesire de resurse economice din intreprindere.

CAPITALURILE PROPRII reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii dupa ce s-au platit datoriile.

Aplicatie. Patru intreprinderi diferite prezinta urmatoarea situatie a activelor si datoriilor:

Data

Active

Datorii

01.01.N

31.12.N

Determinati rezultatul fiecarei intreprinderi, stiind ca:

- intreprinderea A nu a efectuat nici o tranzactie cu asociatii;

- intreprinderea B a platit unui asociat care s-a retras suma de 6.000 lei;

- intreprinderea C a incasat de la un asociat suma de 17.500 lei ca aport la capitalul social;

- intrepinderrea D a incasat ca aport la capitalul social suma de 15.000 lei si a platit unui asociat care s-a retras suma de 5.500 lei.

Capitalurile proprii ale fiecarei societati sunt formate doar din capital social si rezultat.

I.2 RAPORTAREA POZITIEI FINANCIARE A SOCIETATII

Raportarea pozitiei financiare se realizeaza cu ajutorul Bilantului contabil. Bilantul este o situatie financiara care ne prezinta situatia neta a unei entitati sau pozitia financiara.

Pozitia financiara = Active - Datorii

Forma de prezentare a bilantului poate fi:

a). Cont ( A= C+D)

b). Lista (A - D = C)

Aplicatie. Societatea ALFA produce si comercializeaza diverse tipuri de conserve de fructe. Se cunosc urmatoarele informatii privind pozitia financiara la 31 decembrie 200N:

Elemente

Valori

Clasificare

Abonamente contractate pentru urmatoarele trei luni

Autoturism Renault Laguna

Avansuri acordate furnizorilor

Borcane pentru ambalat dulceata

Capace

Capital social

Cheltuieli de inregistrare si inmatriculare

Cladiri

Clienti

Contributia la asigurarile sociale

Creditori diversi

Disponibil in cont la banca

Dividende de plata

Furnizori

Halate

Impozite si taxe datorate

Imprumuturi acordate altor societati pe o perioada de 2 ani

Imprumuturi pe termen lung luate de la banci, din care rambursabile in anul urmator

Licente pentru retetele de fabricatie

Numerar in casierie

Pierdere din exercitiile anterioare

Piersici

Prime de capital

Provizioane pentru litigii

Rezerva legala

Salarii datorate

Terenuri

Utilaje

Venituri in avans

Zahar

Intocmiti bilantul societatii comerciale ALFA SA la 31 decembrie 200N atat sub forma de cont (cu respectarea egalitatii Activ = Capitaluri proprii + Datorii), cat si sub forma de lista, cu deducerea datoriilor din activ (Activ - Datorii = Capitaluri proprii).

Aplicatie. Se cunosc urmatoarele informatii privind pozitia financiara la 31 decembrie 200N:

-um-

abonamente achitate care vor fi utilizate in anul 200N+1 ..

capital social

casa

chirii incasate in avans pentru primele sase luni ale anului 200N+1.

cladiri..

clienti .

credite bancare pe termen lung ..

furnizori..

materii prime..

marfuri..

pierdere probabila datorata unui litigiu ..

rezerve ..

terenuri

Intocmiti bilantul societatii comerciale ALFA SA la 31 decembrie 200N atat sub forma de cont (cu respectarea egalitatii Activ = Capitaluri proprii + Datorii), cat si sub forma de lista, cu deducerea datoriilor din activ (Activ - Datorii = Capitaluri proprii).

I. 3. MODIFICARI BILANTIERE

Active = Capitaluri Proprii + Datorii

1. Cresterea elementelor de activ concomitent cu cresterea datoriilor

(A + x )= CP + (D + x)

Exemple:

- se achizitioneaza marfuri de la furnizori in valoare de 3.000 lei;

- se achizitioneaza un program informatic pentru evidenta contabila in valoare de 4.500 lei ;

- se achizitioneaza un teren in valoare de 6700 lei.

Prezentati bilantul contabil dupa fiecare tranzactie.

Bilant contabil la data de 31.12.N

ACTIVE

Sume

CAPITAL PROPRIU SI DATORII

Sume

1. Cheltuieli de constituire

1. Capital social

500 act x 10 lei/act

2. Echipamente de lucru

2. Rezultat reportat

3. Materii prime

3. Furnizori

4. Conturi la banci in lei

4. Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

Tranzactia 1 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

Tranzactia 2 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

Tranzactia 3 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Rezultat reportat

Echipamente de lucru

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

2. Scaderea elementelor de activ concomitent cu scaderea datoriilor

(A - y )= CP + (D - y)

Exemple:

- se plateste impozitul pe profit in valoare de 160 lei;

Tranzactia 4 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

3. Cresterea unui element de activ concomitent cu scaderea altui element de activ

(A + z - z)= CP + D

Exemple:

- se plateste abonamentul la Monitorul Oficial in valoare de 100 lei pentru urmatoarele 3 luni.

Tranzactia 5 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

4. Cresterea unui element de datorie concomitent cu scaderea altui element de datorie.

A= CP + ( D + t - t)

Exemple:

- pentru suma de 700 lei - datorie fata de furnizor se emite un bilet la ordin cu scadenta peste 45 de zile.

Tranzactia 6 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

5. Cresterea unui element de capital concomitent cu scaderea altui element de capital.

A= (CP + w - w ) + D

Exemple:

- se incorporeaza 40% din rezultatul reportat la capital social.

Tranzactia 7 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

6. Cresterea unui element de activ concomitent cu cresterea unui element de capital.

A + q = (CP + q ) + D

Exemple:

- se reevalueaza terenul la valoarea de 7500 lei;

- se inregistreaza o promisiune de aport la majorarea capitalului social din partea unui actionar in valoare de 2000 lei.

Tranzactia 8:

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

Tranzactia 9 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

7. Descresterea unui element de activ concomitent cu descresterea unui element de capital.

A - p = (CP - p ) + D

Exemple:

- se reevalueaza echipamentul de lucru la valoarea de 4100 lei.

Tranzactia 10 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

8. Descresterea unui element de capital propriu concomitent cu cresterea unui element de datorie.

A = (CP - m ) + (D + m)

Exemple:

- un asociat care a avut un aport la capitalul social de 500 lei se retrage.

Tranzactia 11 :

Bilant contabil

ACTIVE

T0

T1

CAPITAL PROPRIU

SI DATORII

T0

T1

Cheltuieli de constituire

Capital social

500 act x 10 lei/act

Echipamente de lucru

Rezultat reportat

Materii prime

Furnizori

Conturi la banci in lei

Impozit pe profit

TOTAL

TOTAL

Cresterea unui element de capital propriu concomitent cu descresterea unui element de datorie.

A = (CP + n ) + (D - n )

I.4 RAPORTAREA PERFORMANTEI FINANCIARE

Raportarea performantei financiare se realizeaza cu ajutorul Contului de profit si pierdere. Performanta financiara se calculeaza astfel:

Venituri - Cheltuieli = Rezultat (profit sau pierdere)

Contul de profit si pierdere este o situatie financiara care se prezinta astfel:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 decembrie N

SPECIFICATIE

VALORI

Venituri din vanzari de stocuri

Venituri din prestari servicii

Venituri din vanzari de active imobilizate

Alte venituri

TOTAL VENITURI DE EXPLOATARE

Costul bunurilor vandute

Cheltuieli cu materii prime, materiale auxiliare

Cheltuieli cu serviciile executate de terti (transport, comisioane, intretinere si reparatii, energie electrica, apa, telefon, colaboratori, etc)

Cheltuieli cu taxe si impozite

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu ajustarea valorii activelor imobilizate si circulante

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

REZULTAT DE EXPLOATARE

Venituri din dobanzi

Venituri din dividende

Venituri din diferente de curs valutar

TOTAL VENITURI FINANCIARE

Cheltuieli cu dobanzile

Cheltuieli din diferente de curs valutar

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE

REZULTAT FINANCIAR

REZULTAT CURENT

REZULTAT EXTRAORDINAR (in viitor se urmareste eliminarea acestui rezultat)

REZULTAT BRUT

Cheltuieli cu impozitul pe profit (16% x Profit brut)

REZULTAT NET

Sa se prezinte Contul de profit si pierdere pe baza urmatoarelor informatii:

- venituri din vanzari de marfuri12.000 lei;

- cheltuieli cu salariile 8.500 lei;

- venituri din vanzarea unui teren 5.600 lei;

- cheltuieli cu serviciile bancare 250 lei;

- venituri din asigurari 4.800 lei;

- cheltuieli cu chiriile 3.500 lei;

- venituri din servicii prestate 6.800 lei;

- cheltuieli de deplasare 3.400 lei;

- venituri din dobanzi 380 lei;

- cheltuieli din diferente de curs valutar 670 lei;

- venituri din vanzari de produse finite 9.900 lei;

- cheltuieli cu amortizarile echipamentelor 850 lei;

- venituri din chirii 5.500 lei;

- cheltuieli cu amenzile 2.500 leiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 17535
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved