Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IAS 7 - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micIAS 7 - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Norma trateaza contabilitatea si cerintele de prezentare aferente situatiilor fluxurilor de numerar.

Informatiile referitoare la fluxurile de numerar aferente unei activitati sunt utile deoarece constituie pentru utilizatorii situatiilor financiare ale entitatii o baza de evaluare a capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalente de numerar, precum si a utilitatii acestor fluxuri. Utilizatorii doresc sa cunoasca amanunte despre capacitatea entitatii de a genera fluxuri de numerar, despre durata acestor fluxuri si, de asemenea, despre modalitatea in care le utilizeaza entitatea, pentru a putea astfel lua decizii economice privind entitatea in cauza.Daca o entitate desfasoara o activitate profitabila, dar nu este capabila sa genereze numerar, probabil datorita unui nivel ridicat al creantelor comerciale care sunt achitate dupa o perioada lunga de timp, in acest caz este posibil ca societatea sa dea faliment.

Acei utilizatori care sunt si actionari sau potentiali investitori vor fi interesati sa cunoasca daca societatea va fi capabila sa le asigure o rentabilitate a investitiei lor.

Situatia fluxurilor de numerar ii ajuta, de asemenea, pe utilizatori la efectuarea unor comparatii intre societati diferite deoarece aceasta elimina efectele utilizarii de tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii sau evenimente.

Situatia fluxurilor de numerar este parte componenta a situatiilor financiare si trebuie intocmita in fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare.

1. ELEMENTELE UNEI SITUATII A FLUXURILOR DE NUMERAR

Numerarul

Acesta este reprezentat de numerarul in casa si de depozitele platibile la cerere (disponibilul in cont). Prin urmare, numerarul inseamna banii la care societatea poate avea acces imediat.

Echivalentele de numerar

Sunt investitiile financiare pe termen scurt si extrem de lichide care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar. Investitiile vor fi clasificate, in mod normal, in echivalente de numerar doar atunci cand ele au o perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin de la data achizitiei. Investitiile de capital vor fi excluse din aceasta categorie.

Fluxurile de numerar

Acestea sunt reprezentate de iesirile si de intrarile de numerar sau de echivalent de numerar ale entitatii.

Activitatile de exploatare

Sunt principalele activitati producatoare de venit ale intreprinderii. Aceasta constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar deoarece arata succesul inregistrat de activitatile entitatii la generarea unor fluxuri de numerar suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si realizarea de noi investitii fara ca entitatea sa fie nevoita sa apeleze la surse externe de finantare.

Incasarile de numerar rezultate din vanzarea bunurilor si prestarea serviciilor.

incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri

platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii

Activitatile de investitii

Acestea consta in achizitionarea si instrainarea de active imobilizate precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. Este importanta prezentarea separata a acestor fluxuri de numerar deoarece ele reprezinta valoarea cheltuielii care a fost efectuata cu resurse menite sa genereze venit si fluxuri de numerar in viitor.

Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe; si

Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente.

Activitatile de finantare

Acestea sunt activitati ce duc la schimbari ale dimensiunii si compozitiei capitalului propriu si datoriilor unei intreprinderi. Prezentarea separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de finantare este importanta deoarece este folositoare in estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea finantatorilor intreprinderii.

veniturile in numerar din emisiunea de actiuni

rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate

platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Situatia fluxurilor de numerar trebuie, prin urmare, sa analizeze fluxurile de numerar ale perioadei in functie de natura activitatii: de exploatare, de investitii sau financiare.

Activitatile de investitii si financiare care nu presupun existenta numerarului sau a echivalentului de numerar nu trebuie incluse in situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie prezentate altundeva in situatiile financiare.

Este important sa nu se uite ca o singura tranzactie poate genera fluxuri de numerar care sunt incluse in sectiuni distincte din cadrul situatiei fluxurilor de numerar. De exemplu, atunci cand rambursarea unui imprumut este alcatuita din elemente de capital si dobanda, elementul de dobanda poate fi clasificat ca o activitate de exploatare iar elementul de capital drept activitate de finantare.

Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar IAS 7 permite utilizarea a doua metode - directa si indirecta.

METODA DIRECTA

Pe baza acestei metode, sunt prezentate clasele majore de plati si incasari brute in numerar. Pentru a obtine informatiile ce trebuie prezentate pe baza acestei metode, este necesar sa se obtina intai informatiile care aplica prevederile metodei indirecte.

METODA INDIRECTA

Profitul sau pierderea neta este ajustata cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

Ambele metode vor furniza aceleasi cifre, dar metoda directa este preferata de IAS 7 deoarece furnizeaza mai multe informatii despre societate. Totusi, aceasta metoda este rar utilizata in practica deoarece aplicarea ei este mai dificila si solicita mai mult timp. Prin urmare, prezentarea de fata se va concentra pe metoda indirecta.

Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si de finantare trebuie prezentate in cadrul claselor majore de plati si incasari brute in numerar aparute.

Informatiile necesare pentru situatia fluxurilor de numerar sunt obtinute prin analizarea cifrelor din bilant conform diferitelor sectiuni standard ale situatiei fluxurilor de numerar.

Prin urmare, de exemplu, reconcilierea profitului din exploatare inainte de impozitare, preluat din contul de profit si pierdere, cu fluxul de numerar rezultat din activitatile de exploatare nu va include toate miscarile inregistrate in conturile debitorilor si creditorilor ale acelui an, ci doar acele miscari survenite in aceste conturi, care sunt aferente activitatilor de exploatare. Aceasta inseamna ca, de exemplu, miscarea inregistrata in dobanda de platit nu trebuie inclusa in sectiunea aferenta activitatilor de exploatare din situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie inclusa in sectiunea aferenta activitatilor de investitii.

Pe baza metodei indirecte, fluxul de numerar net din activitatile de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau pierderii nete inainte de impozitare cu:

modificarile aparute pe parcursul perioadei in valoarea stocurilor, creantelor si datoriilor din exploatare

alte elemente decat numerarul, cum ar fi amortizarea, provizioanele, impozitele amanate, castiguri si pierderi valutare nerealizate

profiturile nedistribuite ale intreprinderilor asociate

interesele minoritare

alte elemente pentru care au rezultat fluxuri de numerar din investitii sau finantare.

Acest exemplu include doar tranzactiile aferente perioadei curente. IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare, impune, de asemenea, prezentarea informatiilor comparative.

Sunt furnizate, de asemenea, extrase din contul de profit si pierdere si din bilant cu scopul de a ilustra modul in care acestea se leaga cu informatiile furnizate in situatia fluxurilor de numerar.

SCX SA

Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar cu inchidere la 31 decembrie N

BILANTUL DE LA DATA DE 31 DECEMBRIE

N+1

N

Active

Numerar si echivalente de numerar

Creante

Stocuri

Investitii

Imobilizari corporale inregistrate la cost

Amortizarea cumulata

Imobilizari corporale la valoarea neta

Total active

Datorii

Furnizori

Dobanzi de platit

Impozitele pe profit de platit

Datorii pe termen lung

Total datorii

Capitaluri proprii

Capital social

Rezultat reportat

Total capitaluri proprii

Total datorii si capitaluri proprii

Atunci cand se lucreaza la intocmirea unei situatii a fluxurilor de numerar sau la verificarea computerizata a uneia deja intocmite poate fi de un real ajutor urmatoarea abordare: compararea bilantului curent cu cel al anului anterior, si

alocarea miscarilor aferente anului in situatia fluxurilor de numerar.

Aceasta va asigura inregistrarea tuturor miscarilor si prevenirea aparitiei unor erori.

Scopul final este acela ca totalul fiecarei coloane de cifre sa fie egal cu zero (vezi mai jos).

EXEMPLU METODA DIRECTA

CALCULUL FLUXURILOR DE NUMERAR ALE ANULUI CU INCHIDERE LA 31 DEC.

DENUMIRE CONT

N+1

N

MODIFICARE IN CURSUL ANULUI

Numerar si echivalente de numerar

Creante

Stocuri

Investitii

Imobilizari corporale

Furnizori

Dobanzi de platit

Impozit pe profit de platit

Datorii pe termen lung

Capital social

Rezultat reportat

Profitul net inainte de impozitare

Impozitul pe profit

Pentru a stabili daca o miscare reprezinta sau nu o intrare sau o iesire de numerar, este necesar sa se stie ce anume reprezinta tranzactia care a dus la acea miscare de numerar.

De exemplu:

Daca s-a inregistrat o crestere in valoarea creantelor, atunci aceasta reprezinta numerarul pe care entitatea este indreptatita sa-l incaseze, dar nu il are inca. Prin urmare, in loc sa aiba in casa numerar, entitatea are o creanta. Aceasta reprezinta o iesire efectiva de numerar deoarece entitatea nu-si poate cheltui creantele.

Daca s-a inregistrat o crestere in valoarea conturilor de furnizori, inseamna ca entitatea a reusit sa-si pastreze numerarul dar are, in schimb, un sold creditor in contul de furnizori. Prin urmare, aceasta crestere reprezinta o intrare efectiva de numerar deoarece entitatea a evitat cheltuirea numerarului in scopul decontarii datoriilor.

Daca se inregistreaza o crestere a valorii stocurilor, atunci acest lucru reprezinta o iesire efectiva de numerar. Ca si in cazul creantelor, entitatea a renuntat la dreptul sau de a detine numerar si a achizitionat in schimb stocuri, reducand astfel soldul contului de numerar.

Alte cifre care trebuie ajustate pentru a exista siguranta ca ele reflecta doar miscarile de numerar. De exemplu:

Dobanda platita si inregistrata in contul de profit si pierdere poate fi o combinare intre un sold de angajament initial, dobanda platita efectiv in cursul anului si soldul final. Cifra din contul de profit si pierdere este, prin urmare, adunata inapoi in situatia fluxurilor de numerar si inlocuita cu suma reala platita. Acelasi principiu se aplica si in cazul dobanzii incasate.

Amortizarea este adaugata deoarece ea nu reprezinta un flux de numerar - ea constituie pur si simplu o ajustare contabila.

Explicatie referitoare la transferarea datelor din tabelele de calcul in situatia fluxurilor de numerar

1. Amortizarea imobilizarilor corporale

Miscarea generala inregistrata in imobilizari in valoare de 2.770$ se compune din cheltuiala cu achizitionarea si amortizarea imobilizarilor pentru anul in curs.

Amortizarea este adunata, deoarece ea nu reprezinta o iesire reala de numerar. Ea reprezinta o ajustare contabila menita sa reflecte utilizarea de catre entitate a imobilizarilor acesteia.

Deoarece intrarile de imobilizari au fost platite in intregime, atunci valoarea totala a platii intra in situatia fluxurilor de numerar la capitolul activitati de investitii.

2. Venitul din investitii

Acesta trebuie intai adaugat (prin adunare) si apoi ajustat pentru a reflecta venitul real din investitii incasat in cursul perioadei. In exemplul de mai sus, cifra adaugata si cea nou introdusa pentru venitul din investitii incasat este aceeasi deoarece nu exista nici un venit din investitii platit in avans sau acumulat la sfarsitul nici unuia din exercitiile financiare.

3. Dobanzile platite .

In acelasi fel in care venitul din investitii este ajustat la valoarea reala incasata in cursul anului, dobanda platita trebuie ajustata cu scopul de a reflecta valoarea reala platita.

Pentru a se ajunge la aceasta cifra din exemplul de mai sus, s-au efectuat urmatoarele calcule:

Dobanda platita din contul de profit si pierdere

Dobanda initiala de platit

Dobanda finala de platit

Dobanda reala platita

4. Ajustarea impozitului pe profit este facuta din aceleasi ratiuni pentru care este facuta ajustarea dobanzii platite. Cheltuiala din contul de profit si pierdere este alcatuita din soldul angajat initial, valoarea platita in cursul anului si soldul angajat final.

Ajustarea poate fi calculata relativ simplu prin insumarea cifrelor corespunzatoare cheltuielii cu impozitul pe profit si miscarea survenita in soldurile finale ale fiecarei inchidere de exercitiu.

Prin urmare, pentru calculele din tabelul de mai sus, ajustarea este egala cu 1.200$, reprezentand cheltuiala anuala din contul de profit si pierdere plus 700$, reprezentand miscarea survenita in acumularea finala in cursul anului.

5. Cresterea (descresterea) neta din valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar

Aceasta este reprezentata de diferenta dintre valoarea initiala si cea finala a numerarului si a echivalentelor de numerar.

In exemplul de mai sus, aceasta crestere sau descrestere reprezinta pur si simplu diferenta dintre soldurile initiale si finale ale conturilor de numerar. Totusi, ea mai poate include investitii pe termen scurt care pot fi usor convertite in numerar la o valoare cunoscuta.

N+1Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1454
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved