Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Organizare privind contabilitatea de decontare a costurilor

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micOrganizare privind contabilitatea de decontare a costurilor

Pentru organizarea calculatiei analitice a costurilor si rezultatelor se pot folosi doua proceduri contabile si doua paracontabile, cum sunt:l contabilitatea de gestiune prin conturile de decontari interne (reflectare);

l contabilitatea de gestiune integrata;

l tabloul de colectare si decontare;

l codificarea multipla.

Problematica specifica fiecarei proceduri va fi prezentata prin prisma contabilitatii din Romania.

1. Contabilitatea de gestiune prin conturile de decontari interne. Varianta din Romania

Denumita si contabilitatea de gestiune autonoma, se caracterizeaza prin folosirea conturilor de decontari interne pentru reflectarea costurilor preluate din contabilitatea financiara. Procedand astfel, conturile proprii contabilitatii de gestiune nu intra in corespondenta cu cele din contabilitatea financiara.

O asemenea modalitate se regaseste in contabilitatea de gestiune din Romania. In acest scop, toate conturile necesare calculatiei costurilor sunt grupate intr-o clasa distincta, clasa 9 "Conturi interne de gestiune care se prezinta astfel:

Grupa 90 "Decontari interne"

Sunt conturi de reflectare sau oglinda care asigura independenta contabilitatii interne de gestiune in raport cu contabilitatea financiara. Prin intermediul lor se preiau cheltuielile de exploatare din contabilitatea financiara si se transfera in aceeasi contabilitate productia obtinuta.

Conta-

bili-

tatea

finan-

ciara

Conta-

bili-

tatea

finan-

ciara

Grupa 92 "Conturi de calculatie"

Sunt conturi pentru gruparea costurilor in raport cu destinatia lor. In debitul lor se inregistreaza colectarea costurilor, iar in credit decontarea costurilor efective. Nu prezinta sold.

Grupa 93 "Costul productiei"

Sunt conturi create pentru a suplini lipsa conturilor de stocuri pentru evidenta productiei obtinute. Ele se pot denumi si "Conturi de productie Se debiteaza cu productia obtinuta, se crediteaza cu atasarea costurilor la resursele consumate. Prin intermediul acestor se da expresie relatiei privind rata costurilor.

Tipurile de inregistrari opozabile acestei variante de contabilitate sunt:

Colectarea costurilor pe baza documentelor justificative

92x

Conturi de calculatie

Decontari interne privind cheltuielile

2. Obtinerea de produse finite in cursul lunii, evaluate la cost prestabilit (standard sau normat):

Costul productiei obtinute

Decontari interne privind productia obtinuta

3. Calcularea si decontarea costurilor de productie

l circulatia interna intre sectiile auxiliare, intre sectiile de baza si cele auxiliare, intre sectiile auxiliare:

Cheltuielile activitatilor auxiliare

(analitic, sectia primitoare)

Cheltuielile activitatilor auxiliare

(analitic, sectia furnizoare)

si

Cheltuielile activitatii de baza

Cheltuielile activitatilor auxiliare

De asemenea, pentru activitatile auxiliare furnizate intern se pot debita si conturile Cheltuieli indirecte de productie 924 "Cheltuieli generale de administratie" si 925 "Cheltuieli de desfacere" prin creditarea contului 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare".

l repartizarea costurilor indirecte incluse in costul produsului:

Cheltuielile activitatii de baza

Cheltuieli indirecte de productie

Cheltuielile activitatilor auxiliare

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuielile activitatii de baza

Cheltuieli de desfacere

l costul efectiv al productiei neterminate:

92x

Costul productiei in curs de executie

Conturi de calculatie

l costul efectiv al productiei finite:

92x

Decontari interne privind productia obtinuta

Conturi de calculatie

(sold debitor)

l stabilirea si inregistrarea diferentei intre costul prestabilit si costul de productie:

D 902 Decontari privind productia obtinuta C

Costul efectiv de productie

Cost prestabilit de productie

Sold creditor - economii

Sold debitor - depasiri

Soldul se poate lichida prin creditarea contului, in rosu in cazul economiilor si in negru in cazul depasirilor, dupa cum urmeaza:

Decontari interne privind diferentele de pret

Decontari interne privind productia obtinuta

l inchiderea conturilor de costuri neincluse in costul de productie:

Decontari interne privind productia obtinuta

Cheltuieli indirecte de productie

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuieli de desfacere

l inchiderea contului 933 "Costul productiei in curs de executie" pentru costul efectiv de productie:

Decontari interne privind productia obtinuta

Costul productiei in curs de executie

l interfata costul productiei - costuri ocazionate:

Decontari interne privind cheltuielile

Costul productiei obtinute

(costul prestabilit)

Decontari interne privind diferentele de pret

(diferenta de pret, rosu sau negru, dupa caz)

In urma operatiilor de mai sus, raman deschise doua conturi care se inchid reciproc:

901 902

Decontari interne Decontari interne

privind cheltuielile privind productia

obtinuta

D C D C

Costul productiei finite

Totalul cheltuieli

ocazionate in

Total cheltuieli

ocazionate in cursul

Costul productiei finite

cursul

perioadei

perioadei

S.C. Costul productiei

S.D. Costul productiei

neterminate

neterminate

Decontari interne privind cheltuielile

Decontari interne privind productia obtinuta

Pentru exemplificare se prezinta urmatoarea situatie:

a) Situatia costurilor:

Desti-

natia

Costu-

rilor

Felul

costurilor

Produsul

Costurile activi-

tatilor auxili-

are

Costurile indirec-

te de produc-

tie

Costurile generale de adminis-

tratie

X

Y

1. Materii prime

Desti-

natia

Costu-

rilor

Felul

costurilor

Produsul

Costurile activi-

tatilor auxili-

are

Costurile indirec-

te de produc-

tie

Costurile generale de adminis-

tratie

X

Y

2. Materiale consumabile

3. Salarii

4. Amortizari

TOTAL

5. Productia obtinuta

t

t

x

x

x

6. Costul prestabilit

4 u.m.

5 u.m.

x

x

x

b) Nivelul de activitate

c) Activitatea sectiei auxiliare este decontata astfel: 90 la sectia de baza si 10 la sectorul administrativ

d) Productia neterminata

initiala, produsul X 200 u.m.

finala, produsul X 100 u.m. si produsul Y 50 u.m.

Rezolvare

1. Colectarea costurilor de productie

a) productia initiala:

200 u.m.

200 u.m.

b) colectarea costurilor efectuate in cursul perioadei

2 600 u.m.

5 900 u.m.

produs X

1 800 u.m.

produs Y

800 u.m.

1300 u.m.

1 500 u.m.

500 u.m.

Obtinerea de produse finite in cursul perioadei:

5 000 u.m.

5 000 u.m.

Calcularea si decontarea costurilor de productie

a) calcularea si decontarea costurilor activitatilor auxiliare 90 % asupra sectiilor de baza si 10 % asupra sectorului administrativ

1 170 u.m.

1 300 u.m.

1 300 u.m.

130 u.m.1 300 u.m.

b) repartizarea costurilor indirecte de productie proportional cu salariile directe si nivelul de activitate de 80 ; se considera ca toate costurile au un caracter fix:

l Total costuri indirecte de productie = 1.500 + 1.170 = 2.670 u.m.

l Determinarea coeficientului de repartizat (KCIP):

l Stabilirea cotei de repartizat:

CIPX = 800 0,8 = 1.709 u.m.

CIPY = 200 427 u.m.

2.136 u.m.

l Costuri de subactivitate:

2.670 - 2.136 = 534 u.m. sau

2.670 0,2 = 534 u.m.

Inregistrarea contabila:

2 136 u.m.

2 136 u.m.

X = 1 709 u.m.

Y = 427 u.m.

c) Evaluarea si inregistrarea productiei neterminate la sfarsitul perioadei

150 u.m.

150 u.m.

X = 100 u.m.

Y = 50 u.m.

d) calculatia costului productiei fabricate

D 921.X C

l Productia neterminata

l Productia neterminata finala

 

l Materii prime

l Salarii directe

800

l CIP

 

Sold debitor

 

D 921.Y C

l Materii prime

600

l Productia neterminata finala

50

l Salarii directe

200

l CIP

427

Sold debitor

Costul de productie X = 3.709 - 100 = 3.609 u.m.

Costul de productie Y = 1.227 - 50 = 1.177 u.m. TOTAL 4.786 u.m.

e) decontarea costului de productie

4 786 u.m.

4 786 u.m.

X

Y

3609 u.m.

1177 u.m.

f) stabilirea si inregistrarea diferentei de pret:

D    902 C

5 000

SC 214

(214) u.m.

(214) u.m.

g) inchiderea conturilor de costuri privind costul perioadei

1 164 u.m.

534 u.m.

(costul de subactivitate)

630 u.m.

+ 130 )

h) inchiderea conturilor 933 "Costul productiei in curs de executie":

150 u.m.

150 u.m.

4. Interfata costul productiei - costuri ocazionate:

a) costul productiei obtinute

D 931 C D 903 C

(3f) (214)

D 902 C

(3g) 1 164

 

150

 

+ 6 100 u.m.

b) costuri ocazionate

D 901 C

(1a) 200

(1b) 5 900

6 100

c) inchiderea conturilor

6 100 u.m.

5 000 u.m.

(214) u.m.

1 314 u.m.

2. Contabilitatea de gestiune integrata

O asemenea procedura se distinge prin aceea ca acelasi cadru contabil asigura concordanta dintre cele doua contabilitati, fara a exista doua sisteme contabile diferite. Este vorba de un sistem integrat care gestioneaza aceleasi informatii si mijloace materiale de tratare a datelor.

Poate fi organizata in doua variante, ca o prelungire a contabilitatii financiare si respectiv ca un nucleu al contabilitatii financiare.

a) Varianta prelungirii contabilitatii financiare. Se caracterizeaza prin aceea ca inregistrarile contabile analitice se succeda celor din contabilitatea generala, aplicandu-se aceleasi procedee de tratare a datelor. In consecinta, nu se folosesc conturile din grupa 90 "Decontari interne"iar conturile din PCG clasele 6 "Conturi de cheltuieli"si 70 "Conturi de venituri"sunt conturi de trecere care inregistreaza cheltuielile si veniturile clasificate in functie de natura, urmand a se solda prin conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" in raport cu destinatia lor. Tipurile de inregistrari proprii acestei variante sunt:

a) inregistrarea costurilor in functie de natura lor:

6xx

28x,29x,3xx,4xx,5xx

Conturi de cheltuieli

Conturile de bilant care conditioneaza natura factorilor consumati

b) inregistrarea costurilor in functie de destinatia lor

92x

6xx

Conturi de calculatie

Conturi de cheltuieli

c) inregistrarea productiei obtinute

3xx

71x

Conturi de stocuri si productie in curs de executie

Variatia stocurilor

d) inregistrarea veniturilor din vanzari:

7xx

Conturile de bilant

(4 si 5)

Conturi de venituri

(pret de vanzare)

si concomitent pentru costul de productie al bunurilor vandute:

71x

3xx

Variatia stocurilor

Conturi de stocuri si productie in curs de executie

e construirea contului de rezultate analitice:

pentru pretul de vanzare:

70x

9xx

Venituri din vanzari

(pretul de vanzare)

Rezultate analitice

(cont nou de introdus in clasa 9 Conturi de gestiune)

71x

Variatia stocurilor

(soldul creditor al contului)

Daca contul 71 "Variatia stocurilor" prezinta sold debitor, acesta se va credita.

decontarea costurilor de productie al productiei fabricate, pentru determinarea marjei brute:

9xx

93x

Rezultate analitice

Costul productiei

si concomitent:

93x

92x

Costul productiei

Conturi de calculatie

decontarea costului perioadei:

9xx

923, 924 si 925

Rezultate analitice

Conturile privind costul perioadei

h) construirea contului 121 "Profit si pierdere

pentru rulajul debitor al conturilor de rezultate analitice:

9xx

Profit si pierdere

Rezultate analitice

pentru rulajul creditor al conturilor de rezultate analitice:

9xx

Rezultate analitice

Profit si pierdere

b) Contabilitatea integrata - varianta nucleu. Nu se utilizeaza conturile din grupa 90 "Decontari interne". Conturile din clasele 6 "Conturi de cheltuieli" si 7 "Conturi de venituri" nu functioneaza in cursul perioadei, ele intra in rol numai la sfarsitul perioadei cand preiau cheltuielile si veniturile de analizat si grupat in functie de destinatia lor.

Tipurile de inregistrari proprii acestei modalitati sunt:

a) inregistrarea in cursul perioadei a costurilor ierarhizate in functie de destinatia lor:

92x

28x, 29x, 3xx, 4xx, 5xx

Conturi de calculatie

Conturile de bilant privind resursele consumate

b) inregistrarea productiei obtinute in cursul perioadei:

3xx

93x

Conturi de stocuri si productie in curs de executie

Costul productiei

c) inregistrarea tranzitarii costurilor si veniturilor in contabilitatea financiara, la sfarsitul perioadei:

93x

71x

Costul productiei

Variatia stocurilor

si:

6xx

92x

Conturi de cheltuieli

Conturi de calculatie

Delimitarea si sortarea cheltuielilor si veniturilor in functie de natura lor se realizeaza prin atribuirea unui cod in momentul contabilizarii in debitul conturilor 92 "Conturi de calculatie", respectiv in creditul contului 93 " Costul productiei".

3. Tabloul de colectare si decontare

Se caracterizeaza prin folosirea unor situatii sau tablouri de colectare a cheltuielilor in functie de destinatia lor, respectiv repartizarea si decontarea (imputarea) costurilor asupra productiei obtinute. Se inspira si valorifica valentele calculatorii si informationale ale colii de decontare. Tabloul colectarii costurilor se bazeaza pe schema de principiu prezentata mai jos:

DESTINATIA    

COSTURI-

LOR

NATU-

RA

COSTURI-

LOR

PRODUSULLOCUL

DE COS-

TURI

SECTIA

ACTIVI-

TATEA

1. Materii prime si materiale

m. Alte cheltuieli de exploatare

x11x1n

.

.

.

xm1..xmn

y11..y1f

.

.

.

ym1.ymf

TOTAL COSTURI INDIVIDUALE

X1Xn

Y1..Yf

1. Costuri comune    1

s11.s1n

.

.

.

sf1sfn

f. Costuri comune    f

TOTAL COSTURI DIRECTE SI INDIRECTE

C1.Cn

Exactitatea datelor se verifica pe baza "controlului patrat"dintre randuri si coloane. De asemenea, se efectueaza un control intre totalurile si subtotalurile din tablourile de colectare si decontare, din contabilitatea de gestiune, si cele evidentiate in conturile din clasele 6 "Conturi de cheltuieli" si 7 "Conturi de venituri".

4. Procedura codificarii multiple

Consta in atribuirea a doua sau mai multe codificari, costurilor, dupa criterii diferite, inca de la intrare si pe masura trecerii fiecarei etape a analizei.

Metodologic o asemenea codificare se poate realiza in conditiile partidei duble sau pe calea retelelor sau tabelelor de analiza a costurile si veniturilor.

5. Varianta propunere pentru calcularea rezultatului analitic

O varianta pe care o supunem atentiei este cea a evidentei si calcularii rezultatului analitic fara prezenta conturilor de stocuri. In acest scop, structura clasei 9 "Conturi de gestiune"ar trebui sa aiba urmatoarea configuratie:

Consta in dezvoltarea clasei 9 "Conturi de gestiune" pe urmatoarea structura:

90 Decontari interne

901 Decontari interne privind cheltuielile

902 Decontari interne privind productia obtinuta

903 Decontari interne privind diferentele de pret

904 Decontari interne privind circulatia interna

905 Decontari interne privind vanzarile

92 Conturi de calculatie

921 Cheltuielile activitatii de baza

922 Cheltuielile activitatilor auxiliare

923 Cheltuielile indirecte de productie

924 Cheltuielile generale de administratie

925 Cheltuieli de desfacere

93 Costul productiei

931 Costul productiei obtinute

933 Costul productiei in curs de executie

935 Costul productiei vandute

95 Conturi de rezultate analitice

951 Rezultate analitice

Ciclul de inregistrari contabile se prezinta astfel:

Preluarea stocurilor initiale de produse finite:

Costul productiei obtinute

Decontari interne privind productia obtinuta

si:

Decontari interne privind productia obtinuta

Decontari interne privind cheltuielile

2. Colectarea costurilor efective

92x

Conturi de calculatie

Decontari interne privind cheltuielile

3. Obtinerea de produse finite in cursul lunii, evaluate la costul standard

Costul productiei obtinute

Decontari interne privind productia obtinuta

4. Vanzarea productiei inregistrate la pretul de vanzare

Decontari interne privind vanzarile

Rezultate interne analitice

5. Calcularea si decontarea costurilor de productie

l costul efectiv al productiei neterminate:

Costul productiei in curs de executie

Decontari interne privind productia obtinuta

l costul efectiv de productie al productiei totale (finita si neterminata):

92x

Decontari interne privind productia obtinuta

Conturi de calculatie

l calcularea si inregistrarea diferentei de pret intre costul efectiv si costul standard al productiei obtinute:

Decontari interne privind diferentele de pret

Decontari interne privind productia obtinuta

si:

Costul productiei obtinute

Decontari interne privind diferentele de pret

l decontarea costului efectiv de productie al productiei vandute:

Costul productiei vandute

Costul productiei obtinute

si cu aceeasi valoare:

Rezultate analitice

Decontari interne privind vanzarile

l decontarea costului perioadei:

Rezultate analitice

Cheltuieli indirecte de productie

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuieli de desfacere

6. Stabilirea si inregistrarea rezultatului analitic

D 951 Rezultate analitice C

Pretul standard

Pretul de vanzare

Diferenta de pret

S.C. Rezultate analitice pozitive

S.D. Rezultate analitice negative

Inchiderea contului 951 "Rezultate analitice" prin contul 905 "Decontari interne privind vanzarile"

l rezultatul pozitiv:

Rezultate analitice

Decontari interne privind vanzarile

Daca rezultatul este negativ inregistrarea este inversa.

Se poate folosi si varianta in care contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" se crediteaza prin debitul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile". In acest caz, in conturile 931 "Costul productiei obtinute" si 935 "Costul productiei vandute", productia este evaluata si inregistrata la pret standard. Totodata, la preluarea stocului initial de produse finite se face inregistrarea:

Costul productiei obtinute

(pretul standard)

Decontari interne privind productia obtinuta

(costul efectiv de productie)

Decontari interne privind diferentele de pret

(diferentele de pret)

Interfata costul productiei - costuri ocazionate

Decontari interne privind cheltuielile

Decontari interne privind vanzarile

(soldul debitor)

Costul productiei obtinute

(soldul debitor)

Costul productiei in curs de executie

(soldul debitor)

Costul productiei vandute

(soldul debitor)

6. Varianta dezvoltata a contabilitatii de gestiune

Sistemul nou de contabilitate, adoptat in cadrul reformei, circumscrie contabilitatea de gestiune numai la colectarea si calculatia costurilor pe activitati, sectii, faze de fabricatie si pe produse, lucrari si servicii. Deocamdata, el nu-si propune si evidenta analitica a stocurilor, determinarea rezultatelor analitice, previziunea costurilor si veniturilor prin reteaua interna de bugete, controlul costurilor si bugetelor prin intermediul abaterilor.

In spiritul celor mentionate mai sus, in continuare se prezinta varianta dezvoltata de contabilitate analitica ce isi propune ca obiective: evidenta analitica a stocurilor si calculatia analitica a costurilor si rezultatelor pe purtatori de valoare (produse, lucrari si servicii). Locurile de costuri delimitate sub forma activitatilor, sectiilor, fazelor, de fabricatie si altor structuri de calculatie sunt folosite numai ca trepte intermediare in delimitarea si calcularea costurilor pe feluri de produse, lucrari si servicii.

Adoptarea variantei dezvoltate impune reconsiderarea actualei clase 9 "Conturi interne de gestiune", in structura prezentata mai jos.

CLASA 9

CONTURI INTERNE DE GESTIUNE

90 Decontari interne

901 Decontari interne - stocuri initiale

903 Decontari interne - cumparari

904 Decontari interne - cheltuieli si donatii

906 Decontari interne - productia obtinuta

907 Decontari interne - vanzari

908 Decontari interne - rezultate analitice

909 Decontari interne - cont colector

92 Conturi de costuri

921 Cheltuielile activitatii de baza

9211 Cheltuielile activitatii de baza - costuri normate

9212 Cheltuielile activitatii de baza - abateri

922 Cheltuielile activitatilor auxiliare

9221 Cheltuielile activitatilor auxiliare- costuri normate

9222 Cheltuielile activitatilor auxiliare - abateri

923 Cheltuielile indirecte de productie

924 Cheltuielile generale de administratie

925 Cheltuieli de desfacere

926 Cheltuieli de circulatie

94 Conturi de inventar

940 Inventar - materii si materiale

9400 Materii prime

9401 Materiale consumabile

9408 Diferente de pret la materii prime si materiale

942 Inventar - obiecte de inventar si baracamente

9421 Obiecte de inventar

9422 Uzura obiectelor de inventar

9423 Baracamente

9428 Diferente de pret la obiecte de inventar

943 - Inventar productia in curs de executie

9431 Produse in curs de executie

9432 Lucrari si servicii in curs de executie

9438 Diferenta de pret la productia in curs de executie

944 - Inventar - produse

9441 Semifabricate

9445 Produse finite

9446 Produse reziduale

9448 Diferente de pret la produse

945 Inventar - stocuri aflate la terti

9451 Materii si materiale aflate la terti

9452 Obiecte de inventar aflate la terti

9453 Produse aflate la terti

9456 Animale aflate la terti

9457 Marfuri in custodie sau consignatie la terti

946 Inventar - animale

9461 Animale si pasari

9468 Diferente de pret la animale si pasari

947 Inventar -marfuri

9471 Marfuri

9478 Diferente de pret la marfuri

948 Inventar - ambalaje

9481 Ambalaje

9488 Diferente de pret la ambalaje

949 Provizioane - stocuri si productie in curs de executie

9490 Provizioane - materii prime

9491 Provizioane - materiale consumabile

9492 Provizioane - obiecte de inventar

9493 Provizioane - productie in curs de executie

9494 Provizioane - produse

9495 Provizioane - stocuri aflate la terti

9496 Provizioane - animale

9497 Provizioane - marfuri

9498 Provizioane - ambalaje

97 Diferente de incorporare

971 Diferente neincorporabile

972 Diferente adaugate (supletive)

98 Rezultate analitice

Rezultate din vanzari

982 Rezultate intermediare

983 Rezultate din cedarea activelor

984 Rezultate din reluarea provizioanelor

985 Rezultate din diferente de inventar

989 Alte rezultate analitice

Din analiza comparativa a clasei 9 de conturi - varianta actuala si varianta propusa - se constata introducerea a trei grupe: Conturi de inventar", folosita pentru evidenta si gestiunea analitica a stocurilor; 97 "Diferente de incorporare", pentru delimitarea si evidentierea diferentelor neincorporabile si supletive; 98 "Rezultate analitice", pentru calculul si evidenta analitica a rezultatelor. Nu s-a creat o grupa distincta pentru evidenta analitica a veniturilor, din motive de simplificare. Toate veniturile create din vanzari si alte operatii se evidentiaza direct, prin creditul conturilor din grupa 98 "Rezultate analitice".

De asemenea, prin crearea grupei de conturi pentru evidenta stocurilor, conturile din actuala grupa 93 "Conturi privind costul productiei" isi pierd continutul si functia contabila. Pentru productia obtinuta, rolul si functia lor sunt preluate de conturile din grupa Conturi de inventar

Pentru definirea functiei conturilor din clasa 9 "Conturi intermne de gestiune"in varianta propusa, in continuare se prezinta ciclul de inregistrari contabile pentru operatiile de baza si semnificative. Din acest ciclu, lipsesc inregistrarile privind conturile din grupa 97 "Diferente de incorporare"si 949 Provizioane - stocuri si productie in curs de executie".

Functionarea conturilor din grupa 97 "Diferente de incorporare" se inspira dintr-un principiu comun:

l se debiteaza atunci cand contabilitatea interna de gestiune inregistreaza mai putine cheltuieli si mai multe venituri decat contabilitatea financiara;

l se crediteaza in cazul invers;

l se soldeaza prin virarea la contul 98 "Rezultate analitice".

In ceea ce priveste conturile de provizioane pentru deprecieri privind stocurile si productia in curs de executie, se crediteaza prin debitul conturilor de costuri in cazul cresterii provizioanelor calculate pe baza de inventar la inchiderea exercitiului si se debiteaza la diminuarea sau reluarea provizioanelor prin creditul conturilor 98 "Rezultate analitice".

In continuare se prezinta ciclul de inregistrari contabile.

Preluarea stocurilor initiale, la costul efectiv

94x

Conturi de inventar

Decontari interne - stocuri initiale

Cumparari de stocuri la costul de achizitie:

94x

Conturi de inventar

Decontari interne - cumparari

3. Colectarea costurilor primare, costul efectiv al factorilor de productie utilizati:

92x94x

consumuri stocate, inclusiv productie

Conturi de stocuri

Conturi de inventar

neterminata initiala

consumuri nestocate

Decontari interne - cumparari

cheltuieli cu personalul, amorti-

Decontari interne - cheltuieli

zarile, provizioanele

Costuri determinate de circulatia interna, inclusiv repartizarea costurilor indirecte de productie:

92x

92x

Conturi de stocuri

- loc de costuri primitor -

Conturi de stocuri

- loc de costuri furnizor -

Productia obtinuta la pret de inregistrare, inclusiv productia neterminata:

94x

Conturi de inventar

(depozabila)

Decontari interne - productia obtinuta

Rezultate din vanzari

(lucrari si servicii)

6. Vanzarea productiei la pret de vanzare

Decontari interne - vanzari

Rezultate din vanzari

7. Decontarea costurilor de productie privind productia obtinuta:

92x

Decontari interne - productia obtinuta

Conturi de stocuri

Stabilirea si inregistrarea diferentei de pret:

D 906 Decontari interne - productia obtinuta C

Costul de productie

Pretul de inregistrare

diferenta

S.f.c. - rosu, favorabila

S.f.d. - negru, nefavorabila

Diferente de pret la productia in curs de executie

Decontari interne - productia obtinuta

Diferente de pret la produse

Rezultate din vanzari

9. Decontarea costurilor de productie privind productia vanduta, pretul de inregistrare plus diferentele de pret:

Rezultate din vanzari

Produse finite

Diferente de pret la produse

Decontarea rezultatului analitic:

l rezultat - profit:

Rezultate din vanzari

Decontari interne - rezultate analitice

l rezultat - pierdere:

Decontari interne - rezultate analitice

Rezultate analitice

Inchiderea conturilor de calculatie privind costurile neincluse in costul de productie:

Rezultate intermediare

Cheltuieli indirecte de productie

(costul subactivitatii)

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuieli de desfacere

12. Lichidarea conturilor la inchiderea exercitiului financiar:

l pentru conturile cu sold creditor:

Decontari interne - stocuri initiale

Decontari interne - cont colector

Decontari interne - cumparari

Decontari interne -cheltuieli si donatii

Decontari interne - rezultate analitice

(sold creditor)

l pentru conturile cu sold debitor:

94x

Decontari interne - cont colector

Conturi de inventar

Decontari interne - vanzari

Decontari interne - rezultate analitice (sold debitor)

Exemplu:

l

Productia neterminata initiala

1 500 u.m.

l

Materii prime cumparate

2 100 u.m.

l

Materii prime consumate

2 000 u.m.

l

Salarii

3 000 u.m.

l

Amortizari

4 000 u.m.

l

Total costuri (1 500 + 2 000 + 3 000 + 4 000 )

10 500 u.m.

l

Productia

a) produse finite (produsul "A")

pret standard

10 000 u.m.

cost productie

8 800 u.m.

b) productia neterminata

1 700 u.m.

c) productia vanduta

pret standard

9 000 u.m.

pret de vanzare

11 000 u.m.

Rezolvarea cazului.

Preluarea stocului initial de productie neterminata:

1 500 u.m.

1 500 u.m.

2. Cumparari de stocuri:

2 100 u.m.

2 100 u.m.

3. Colectarea costurilor primare:

10 500 u.m.

1 500 u.m.

2 000 u.m.

7 000 u.m.

4. Produsele obtinute evaluate la pret standard:

10 000 u.m.

10 000 u.m.

5. Vanzarea productiei la pret de vanzare:

12 000 u.m.

12 000 u.m.

6. Decontarea costurilor privind productia obtinuta:

l costul productiei neterminate:

1 700 u.m.

1 700 u.m.

l costul productiei totale:

10 500 u.m.

10 500 u.m.

Stabilirea si inregistrarea diferentelor de pret:

D 906 C

RD

1 700

RC

SC

( 1 200)

(1200 u.m.)

(1 200 u.m.)

8. Decontarea costurilor efective privind produsele vandute:

7 920 u.m.

9 000 u.m.

(1 080 u.m.)

9. Stabilirea si decontarea rezultatului analitic:

D 981 C

11 000

Sf.c

3 080 u.m.

3 080 u.m.

10. Nivelarea conturilor la inchiderea exercitiului financiar (interfata costuri - rezultate):

l conturile cu sold creditor:

1 500 u.m.

13 680 u.m.

2 100 u.m.

7 000 u.m.

3 080 u.m.

l conturile cu sold debitor:

13 680 u.m.

100 u.m.

1 700 u.m.

1 000 u.m.

(120 u.m.)

11 000 u.m.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 998
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved