Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Prezentarea generala a societatii. organizarea contabilitatii salariilor. prezentarea sub-sistemului informatic privind gestiunea decontarilor cu tertii la sc ura srl.

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micPREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

1. Societatea comerciala Privilegio Prestcom SRL

Societatea comerciala Privilegio Prestcom SRL a fost infiintata ca persoana juridica romana, avind forma juridica de societate cu raspundere limitata . Societatea isi desfasoara activitatea conform prevederilor legii privind societatile comerciale, precum si a altor legi ale statului roman.Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 109.600 lei, societatea fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/906/1994,cod unic de inregistrare RO 16415705, avind un singur asociat, care este si administratorul firmei.

Societatea este situata la marginea orasului Oradea, pe soseaua nationala E 60, in apropierea Carpatilor Occidentali, regiune cu o bogata traditie in exploatarea si industrializarea lemnului.

Firma are ca principal obiect de activitate productia de mic mobilier din lemn pentru export din esent de rasinoase , avind ca principale produse finite : elementi din lemn pentru balcon si gradina, cutii pentru flori, suporti plianti, usi intrare, binale etc.

Activitatea productiva este asigrata de un numar de 150 muncitori, condusi de ingineri, tehnicieni, maistri specializati in exploatarea si prelucrarea lemnului.

In scopul valorificarii superioare a masei lemnoase a fost pusa in functiune inca o capacitate de productie, fabrica de binale, care a adus un spor al volumului afacerilor cu 10% - 20 % pe an.

Gama de produse a firmei cuprinde articole de mobilier, binale, decoratiuni interioare, ce au ca principale caracteristici, functionalitatea, calitatea si pretul competitiv. De asemenea societatea furnizeaza clientilor o gama completa de cherestea si semifabricate din esenta de rasinoase.

Indicatori economico-financiari ai activitatii societatii

Activitatea SC Privilegio Prestcom SRL a crescut an de an, in decursul celor 13 ani de existenta. Astfel, cifra de afaceri in ultimii trei ani a avut o crestere spectaculoasa Evolutia acesteia in ultimii trei ani o prezentam alaturat:

In anul 2004, cifra de afacere a fost de 3.61100 lei. Anul financiar 2005 se incheie cu o cifra de afacere de 3.756.500 lei, din care 3.71100 lei din activitatea de baza, iar la finele anului 2006 cifra de afacere a fost de 13.528.000 lei.

Prezentam alaturat un grafic al cheltuielilor si veniturilor pe ultimii 3 ani, unde se poate vedea cresterea profitului net in fiecare an.

Evolutia cheltuielilor si veniturilor in perioada 2004-2006

Performantele financiare ale firmei pot fi observate si din analiza indicatorilor utilizati in studierea elementelor de bilant si anume :

lichiditatea globala

solvabilitatea patrimoniala

rata profitului brut

viteza de rotatie a fondului de rulment

O analiza a ultimilor 3 ani arata ca acestia s-au modificat, in sensul

cresterii lor, dupa cum se poate vedea in tabelul de mai jos:

Nr

crt

Indicator

UM

Lichiditatea globala

Solvabilitatea patrimoniala

Rata profitului brut

Viteza de rotatie a fond. de rulment

Cicl

/an

Grafic situatia se prezinta astfel:

3. Analiza salariilor si a sistemului de salarizare

3.1. Sistemul de salarizare

Pentru realizarea unui sistem de salarizare eficient si motivant pentru personalul unitatii, conducerea societatii isi propune respectarea unui set de principii si criterii de salarizare, conducerea firmei depunand toate eforturile pentru adaptarea sistemului de salarizare in conformitate cu acestea:

a)     principii de salarizare avute in vedere la SC Privilegio Prestcom SRL sunt :

principiul negocierii salariilor- conform acestui principiu, salariul este rezultatul negocierii dintre salariat si conducerea societatii ; negocierea salariilor presupune negocieri individuale (salariat-conducere), dar si negocieri colective (intre reprezentanti ai salariatilor si ai conducerii) ;

principiul salariului minim - salariul minim este stabilit la nivel macroeconomic si are un important rol in gestiunea economiei nationale ; Societatile comerciale pot stabili salarii minime la nivel de firma, cu conditia ca acesta sa fie mai mare decat salariul minim legiferat. In cazul SC Privilegio Prestcom SRL acesta salariu corespunde cu cel stabilit ca minim pentru economia nationala si anume 440 lei.

principiul diferentierii salariului in conformitate cu importanta muncii- conform acestui principiu, salariile sunt diferentiate pe posturi si salariati in functie de importanta muncii desfasurate ;

principiul confidentialitatii salariilor - salariul, drepturile salariale obtinute de un salariat nu pot fi comunicate de catre conducerea societatii altor persoane decat cu acordul salariatului in cauza, in anumite situatii speciale (adeverinte de salariat)

b) Criteriile de salarizare decurg din principiul diferentierii salariilor in functie de importanta muncii. Criteriile de salarizare utilizate in cadrul SC Privilegio Prestcom SRL :

criteriul performantei obtinute- conform acestui criteriu, salariile se diferentiaza in functie de rezultatele obtinute in munca. Acest criteriu asigura echitatea individuala a sistemului de salarizare, in sensul ca salariile sunt diferentiate in functie de performanta individuala a fiecarui salariat.

Principalele forme de salarizare intalnite in cadrul firmei SC Privilegio Prestcom SRL sunt :

salarizarea in regie – plata salariului se face in functie de sarcinile si responsabilitatile stabilite prin fisa de post . Acest tip de salarizare corespunde urmatoarelor posturi : director general, director tehnic, director economic, director marketing, functionari economici, contabili etc.

salarizarea in acord- plata salariului se face in functie de cantitatile de lucrari executate si de calitatea executiei lucrarilor ..

Tichetele de masa se distribuie lunar, in prima decada a fiecarei luni, pentru luna precedenta. Numarul tichetelor de mas este corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.

Conform articolului 11 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 nu se acorda mai mult de un tichet de mas pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea. Nu se considera zile lucratoare perioadele in care angajatii :

isi efectueaza concediul de odihna ;

beneficiaza de zile libere platite , in cazul unor evenimente familiale deosebite (conform Legii nr. 6/1992), precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate ;

sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc in indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau detassare ;

se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situattii conform cotractului colectiv de munca.

Evidenta sumelor destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa se tine separat, in cadrul bugetelor de venituri si cheltuieli, la pozitia denumita «  tichete de masa ».

Societatea nu poate acorda aceste tichete de masa daca la data stabilita pentru distribuire, nu s-a achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa achizitionate, inclusiv costul imprimatelor.

3. Analiza salariilor brute la SC Privilegio Prestcom SRL

Totalul salariilor brute la SC Privilegio Prestcom SRL, in ultimii trei ani, conform statelor de plata este urmatoarea: Mii lei

AN
Nr.salariati
Total salarii brute

Evolutia acestora se prezinta conform graficului de mai jos:

Interpretare: In anul 2005 salariile brute au crescut cu 66,80 % fata de anul precedent(2004) iar in anul 2006 au crescut cu 50,40%, fata de anul 2005. Aceste cresteri salariale se datoreaza pe de o parte cresterii numarului de salariati, iar pe de alta parte cresterii salariilor de incadrare.

Raportate la numarul de salariati, media salariilor brute /an/angajat, a fost urmatoarea:

In 2006 – 6,92 mii lei/an/salariat;

In 2005 – 4,83 mii lei/an/salariat;

In 2001 – 4,63 mii lei/an/salariat.

Aceste cresteri sunt reprezentate conform graficului de mai jos:

Interpretare: In anul 2005 fata de anul 2004 salariile brute au crescut cu numai 4,2 % , aceasta insemnand ca majorarea se datoreaza numai cresterii numarului de personal, salariile de incadrare nesuferind nici o modificare. In anul 2006 asistam la o crestere substantiala a salariilor brute, cu 43,24% mai mult fata de anul 2005, explicata prin alinierea acestora la inflatie,la legile in vigoare care prevad marirea salariului minim pe economie, cresterea numarului de personal (cu numai 10 salariati), fiind foarte putin semnificativ.

3.3. Stabilirea venitului impozabil si a salariului net

Venitul impozabil din salarii se determina prin deducerea (scaderea) din venitul brut a urmatoarelor sume:

 • Contributiile personalului la asigurarile sociale (9,5 %), la fondul de somaj (1% ), la asigurarile sociale de sanatate (6,5% );
 • Cheltuieli profesionale, calculate in cota de 15 % din deducerea personala de baza;
 • Deducerea personala de baza, fixata la o suma ce se modifica periodic (incepand cu 01.01.2005 este de 250lei );
 • Deducerea personala suplimentara se calculeaza astfel:

0,5 inmultit cu deducerea personala de baza, pentru sotul sau sotia, copii sau alti membri de familie aflati in intretinere;

1 inmultit cu deducerea personala de baza, pentru invalizii de gradul I si pentru persoanele cu handicap grav;

0,5 inmultit cu deducerea de baza, pentru invalizii de gradul II si pentru persoanele cu handicap accentuat;

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri depasesc sumele reprezentand deducerile personale suplimentare prezentate mai sus. Deducerile personale suplimentare se insumeaza, insa suma deducerilor nu poate depasi de trei ori deducerea personala de baza.

Daca din venitul brut din salarii se deduc sumele enumerate mai sus, se obtine salariul impozabil, care se inmulteste cu baremul lunar de impunere pentru a se determina impozitul pe salarii. Baza de calcul a venitului supus impozitului se determina prin rotunjire la 1000 lei in favoarea contribuabilului. Sunt supuse impozitului pe venitul din salarii urmatoarele venituri in bani sau in natura primite de catre persoane fizice: salarii, sporuri, indemnizatii, premii, onorarii, castiguri obtinute din colaborari. Principalele venituri scutite de impozit sunt:

 • sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare, detasare si delegare in interesul serviciului;
 • indemnizatii de instalare acordate o singura data in limita unui salariu de baza la angajarea intr-o unitate care nu se afla in localitatea de domiciliu;
 • sumele primite de salariati in perioada preavizului de concediere;
 • compensatiile acordate salariatilor disponibilizati ca urmare a concedierilor colective;
 • ajutoare sociale, alocatiile, bursele, soldele militarilor in termen;
 • pensiile care se afla sub un anumit plafon, care se revizuiesc periodic;
 • darurile acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor de sfarsit de an, precum si salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie in limita unei anumite sume, care se revizuieste periodic pentru fiecare persoana si eveniment;
 • sumele primite drept despagubiri;
 • sumele sau bunurile primite cu titlu de sponsorizare, donatie, mostenire;
 • contravaloarea echipamentului de protectie si de lucru, precum si alte drepturi de protectie a muncii: medicamente, alimentatie, materiale igieno-sanitare etc.;
 • alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa;
 • veniturile obtinute din vanzarea bunurilor din patrimoniul personal;
 • premiile obtinute de elevi, studenti la concursurile interne si internationale;
 • premiile obtinute de sportivi la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;
 • veniturile din salarii ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator;
 • dobanzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, depunerilor la casa de ajutor reciproc;

Impozitul pe venitul din salarii se retine din veniturile salariale prin metoda stopajului la sursa si este virat la buget de catre platitorii salariilor la data achitarii drepturilor salariale.

Impozitul pe venitul din salarii se calculeaza prin aplicarea unor cote unice de 16% asupra venitului impozabil. Calcularea venitului impozabil se face prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor elemente: contributia la asigurarile sociale, fondul de somaj, fondul de asigurari de sanatate, precum si a cheltuielilor profesionale si a deducerilor de baza si suplimentare. Determinarea efectiva a impozitului se face prin utilizarea calculatoarelor de impozit, care au forma unor tabele in care se prezinta pe coloane alaturate veniturile si impozitul aferent fiecarei transe de venit.

Platitorii de salarii vor completa pentru fiecare salariat sau colaborator cate o fisa fiscala in care se va efectua anual regularizarea impozitului prin stabilirea difererntei dintre impozitul calculat la nivelul anului si impozitul calculat si retinut lunar.

Stabilirea drepturilor salariale aferente angajattlor se poate reprezenta, schematic, astfel:

salariu de baza

sporuri si adaosuri

indemnizatii

stimulente si premii

avantaje in natura

indexari

salariu brut (1+2+3+4+5+6)

contributia personalului la asigurarile sociale (salariul brut x 9,5%)

contributia personalului la fondul de somaj (salariul de incadrare x 1%)

contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate (salariul brut x 6,5 %)

cheltuieli profesionale (deducerea personala de baza x 15 % )

venit net din salarii (7-8-9-10-11 )

deducerea personala de baza (250 lei)

deduceri personale suplimentare

venit impozabil, adica baza de calcul pentru impozit (12-13-14 )

impozitul pe veniturile din salarii

avansuri acordate personalului

alte retineri datorate tertilor

total retineri (8+9+10+16+17+18 )

rest de plata (7-19 )

Exemplu: Pentru un angajat cu salariul de incadrare de 500 lei o vechime in munca de 9 ani si are un copil in intretinere, calculatia ar fi urmatoarea:

1. Se stabileste sporul de vechime pentru cei 9 ani lucrati care este de 10 %, deci 500 x 10% = 50 lei

Se stabileste deducerea personala suplimentara pentru un copil avut in intretinere, care este de 250 x 0,5 = 1.25 lei

Retinerile din salariul angajatului sunt:

Rubrica

Baza de calcul

% la baza de calc.

VALOARE

Salariu de baza

Spor vechime

Venit brut

Contrib.privind asigurarile socialeFondul de somaj

Contrib.la asig.sociale de sanatate

Cheltuieli profesionale

Venit net din salarii

Deducerea personala de baza

Deducerea personala suplimentara

Venit impozabil

Impozitul pe venit

16

Rest de plata

Nota : Oricarui venit impozabil ii corespunde procentul de 16%.

Documente privind evidenta salariilor

Documentele primare care stau la baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat in parte se pot grupa astfel:

- documente privind prezenta la lucru si volumul de munca prestata: fisa de pontaj, condica de prezenta, foaie colectiva de pontaj, carnet de pontaj, situatie prezentei si a absentelor, etc.

- documente privind productia obtinuta: bon de lucru individual, bon de lucru colectiv, raport de productie si salarizare, pontajul lucrarilor manuale, pontajul mecanizatorului, etc.

- documente privind stabilirea salariilor: stat de salarii pentru angajati, stat de salarii pentru colaboratori, lista de avans chenzinal, lista de indemnizatii pentru concediul de odihna, lista pentru plati partiale, desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat, drepturi banesti-chenzina I, drepturi banesti chenzina a II-a, fisa de evidenta a salariilor;

3.5. Sistemul de conturi utilizate pentru evidenta salariilor

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu personalul se realizeaza cu ajutorul grupei 42 ”Personal si conturi asimilate” care cuprinde urmatoarele conturi de gradul I:

 • 421 “ Personal-salarii datorate”
 • 423 “ Personal-ajutoare materiale datorate”
 • 424 “ Participarea personalului la profit”
 • 425 “ Avansuri acordate personalului”
 • 426 “ Drepturi de personal neridicate”
 • 427 “ Retineri din salarii datorate tertilor
 • 4281 “ Alte datorii in legatura cu personalul”
 • 4282 “ Alte creante in legatura cu personalul”

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu bugetele de asigurari si protectie sociala se realizeaza cu ajutorul grupei 43 “ Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate” care cuprinde urmatoarele conturi:

 • 4311 “ Contributia unitatii la asigurarile sociale”
 • 4312 “ Contributia personalului la asigurarile sociale”
 • 4313 “ Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”
 • 4314 “ Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”
 • 4371 “ Contributia unitatii la fondul de somaj”
 • 4372 “ Contributia personalului la fondul de somaj”
 • 4381 “ Alte datorii sociale”
 • 4382 “ Alte creante sociale”
 • 444 “ Impozitul pe venituri de natura salariilor”
 • 447 „Alte taxe si impozite „

Contul 421 'Personal-remuneratii datorate'

Tine evidentta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din ­fondul de salarii. Dupa continutul economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului.

Se debiteaza cu retinerile din salarii (contributiile la asigurarile sociale, la asigurarile ­sociale de sanatate, la ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, avansurile acordate anterior etc.) si cu salariile nete achitate personalul.­

Soldul creditor reprezinta drepturile salariale datorate.

Contu1 423 'Personal-ajutoare materiale datorate'

Tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca celor pentru ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces etc. Dupa continul economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu ajutoarele materiale datorate salariatilor.

Se debiteaza cu retinerile din indemnizatii (contributii privind asigurarile de ­sanatate si ajutorul de somaj, avansul acordat anterior, impozitul pe salarii etc.) si cu ajutoarele achitate personalului.

Soldul creditor reprezinta ajutoare materiale datorate salariatilor.

Contul 424 'Participarea personalului la profit'

Tine evidenta stimulentelor acordate personalului din profitul realizat. Dupa continutul economic, este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele repartizate

Se debiteaza cu impozitul retinut si cu sumele achitate personalului.

Soldul creditor reprezinta stimulentele din profit datorate personalului.

Contu1 425 'Avansuri acordate personalului'

Tine evidenta avansurilor acordate personalului. Dupa continutul economic, este un cont de creante fata de personal, iar dupa functia contabila, un cont de activ.

Se debiteaza cu avansurile din salarii acordate salariatilor.

Se crediteaza cu sumele retinute pe statele de salarii reprezentand avansurile acordate

Soldul debitor reprezinta avansurile achitate personalului.

Contu1 426 'Drepturi de personal neridicate'

Tine evidenta drepturilor de personal neridicate in termenul legal. Dupa continu­tul economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila un cont de pasiv.

Se crediteaaa cu sumele datorate personalului, dar neridicate in termenul legal.

Se debiteaza cu sumele achitate personalului si cu drepturile de personal neridicate si prescrise

Soldul creditor reprezinta drepturile de personal neridicate.

Contu1 427 'Retineri din salarii datorate tertilor'

Tine evidenta retinerilor din salarii datorate tertilor, cum ar fi: rate, chirii, popriri, pensii alimentare. Dupa continutul economic, este un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele retinute de la salariati, datorate tertilor

Se debiteaza cu sumele achitate tertilor.

Soldul creditor reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.

Contu1 4281 'Alte datorii in legatura cu personalul'

Tine evidenta altor datorii in legatura cu personalul, cum ar fi: garantii gestionare retinute, indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate si alte sume pentru care nu s-au intocmit state de salarii. Dupa continutul economic, este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu alte sume datorate personalului

Se debiteaza cu sumele achitate personalului.

Soldul creditor reprezinta alte sume datorate personalului.

Contu1 4282 'Alte creante in legatura cu personalul'

Tine evidenta altor creante in legatura cu personalul, cum ar fi: cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal, imputari, chirii, sume acordate si nejustificate si alte debite. Dupa continutul economic, este un cont de creante, iar dupa functia contabila, un cont de activ.

Se debiteaza cu sumele reprezentand creante fata de personal.

Se credifieaza cu sumele incasate sau retinute de la personal.

Soldul debitor reprezinta creante fata de personal.

Contu1 4311 'Contributia unitatii la asigurarile sociale'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia unitatii la asigurarile sociale.

Se debiteaza cu sumele virate bugetului de asigurari sociale si cu sumele datorate personalului, care se suporta din bugetul asigurarilor sociale.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.

Nota: In cazul in care sumele datorate personalului depasesc contributia unitatii la bugetul asi­gurarilor sociale, diferenta urmand a fi recuperata de la acesta, soldul contului 4311 poate fi temporar debitor; in acest caz contul respectiv va functiona ca un cont bifunctional

Contul 4312 'Contributia personalului la asigurarile sociale'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia personalului la asigurarile sociale.

Se debiteaza cu sumele virate bugetului de asigurari sociale.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale.

Contu1 4313 'Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate.

Se debiteaza cu sumele virate bugetului de asigurari sociale de sanatate.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate.

Contu1 4314 'Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate.

Se debiteaza cu sumele virate bugetului de asigurari sociale de sanatate.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate.

Contu1 4371 'Contributia unitatii la fondul de somaj'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila, un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj.

Se debiteaza cu sumele virate, reprezentand contributia unitatii la fondul de somaj

Soldul creditor constituie fondul de somaj datorat de unitate.

Contu1 4372 'Contributia personalului la fondul de somaj'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen scurt, iar dupa functia contabila un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj.

Se debiteaza cu sumele virate, reprezentand contributia personalului la fondul de somaj Soldul creditor constituie fondul de somaj datorat de personal.

Contu1 4381 'Alte datorii sociale'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii pe termen functia contabila un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele privind ajutoare materiale achitate in plus

Se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale.

Soldul creditor reprezinta alte datorii sociale.

Contul 4382 'Alte creante sociale'

Este, dupa continutul economic un cont de creante, iar dupa functia contabila, un cont de activ

Se debiteaza cu sumele cuvenite personalului sub forma de ajutoare materiale, care urmeaza a se incasa de la bugetul de asigurari sociale.

Se crediteaza cu sumele incasate de la bugetul de asigurari sociale.

Soldul debitor reprezinta alte creante sociale.

Alte conturi specifice, utilizate pentru inregistrarea operatiilor privind salariile, asigurarile si protectia sociala sunt : 444'Impozitul pe venituri de natura salariilor', 641'Cheltuieli cu salariile personalului', 6451'Conbtributia unitatii la asigurarile sociale', 6452'Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj', 6453'Contributia angaja­torului pentru asigurarile sociale de sanatate', 6458'Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala'.

Contu1 444 'Impozitul pe venituri de natura salariilor'

Este, dupa continutul economic, un cont de datorii fiscale, iar dupa functia contabila un cont de pasiv.

Se crediteaza cu impozitul pe veniturile de natura salariilor datorat.

Se debiteaza cu impozitul virat bugetului.

Soldul creditor exprima impozitul pe veniturile de natura salariilor datorat.

4. Monografia contabila a salariilor la SC PRIVILEGIO PRESTCOM SRL

1. La 30.01.2007 se plateste personalului, prin casieria unitatii, avansul chenzinal in suma de 8.550 lei

La data de 15 februarie 2007 se inregistreaza cheltuielile cu salariile, in suma de 20.000 lei si contributiile unitatii aferente :

CAS 19.5 %

Fond somaj 2%

Asigurari sociale de sanatate 6%

Accidente de munca si boli profesionale 1,375 %

Comision datorat I.T.M. 0,25 %

Fond garantare creante salariale 0.25%

Fond unic de sanatate 0.85%

Fondul de salarii realizat:

641

C.A.S. : 20.000 x 19.5% = 3.900 lei

Fond de somaj : 20.000x 2% = 400 lei

6452

Asigurari sociale de sanatate: 20.000 x 6 % = 1.200 lei

Accidente de munca si boli profesionale 1,375% : 20.000 x 1,375% = 275 lei

Comisionul datorat Inspectiei Teritoriale a Muncii :20.000 x 0,25% = 50 lei

Fond garantare creante salariale ; 20.000 x 0.25% = 50 lei

Fond national unic de asigurari de sanatate ; 20.000 x 0.85% = 170 lei

* analitic

3. Retinerile datorate de salariati, din statul de plata sunt urmatoarele:

Contributia personalului la asigurari sociale 9,5 %

Fond de somaj 1 %

Asigurari sociale de sanatate 6,5%

Impozit pe salarii 2656

Avansurile retinute 8550 lei

Alte retineri (rate, chirii) 1000 lei

Contributia la asigurari sociale : 20.000 x 9,5% = 1900 lei

Fond de somaj : 20.000 x 1% = 200 lei

Asigurari sociale de sanatate: 20.000x 6,5% = 1.300 lei

Impozitul pe venit in cota de 16 % 656leiAvansuri retinute 8.550 lei:

Alte retineri : rate, chirii 10.000.000 lei

4.Se achita in numerar chenzina a II-a in suma de 4.394lei:

5. Se achita prin banca contributiile datorate de unitate:

C.A.S. : 19.5 % lei

Fond de somaj unitate : 2% - 6.000.000 lei

Asigurari sociale de sanatate unitate : 6% - 1.200 lei

Accidente de munca si boli profesionale 1,375% - 275 lei

Comisionul datorat Inspectiei Teritoriale a Muncii : 0,25% - 50 lei

Fondul de garantare a creantelor salariale

Fondul national unic de asigurari de sanatate

6. Se achita prin banca contributiile datorate de personal:

Contributia la asigurari sociale personal : 9,5% - 1.900lei

Fond de somaj salariati: 1% - 200lei

Asigurari sociale de sanatate salariati: 6,5% - 1.300lei

Impozitul pe venit in cota de 16 % 656 lei

Retineri datorate tertilor : rate chirii :

7. Se inregistreaza ajutoare medicale suportate de unitate in suma de 120lei *

8.Se inregistreaza ajutoare medicale supotate din asigurari sociale 180lei.*

9. Se achita in numerar ajutoarele medicale, dupa efectuarea tuturor retinerilor, 279.98 lei

10. Se inregistreaza drepturi de personal neridicate in termenul legal 350 lei

11. Se achita ulterior salariul:

1 Se prescriu salarii neridicate de catre angajat, de 500lei :

426

13. Se acorda salariatilor avantaje in natura, sub forma produselor finite in sma de 2000 lei.

641

Si concomitent, se diminueaza datoriile salariale cu valoarea avantajelor in natura

421

14. Un salariat inchiriaza un spatiu dezafectat din societate, platind o chirie lunara de 000 lei + TVA.

Inregistrarea creantei privind chiria :

4282

Incasarea in numerar a creantei:

5311

Nota; conform OUG 158/2008 cu reglementarile in vigoare concediul medical se suporta astfel; indiferent de numarul de salariati pe care-l are intreprinderea, 15 zile le plateste angajatorul iar diferenta il suporta FNUASS.

Tot cf aceleiasi ordonante ,calculul concediilor medicale se face astfel;

Se face media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei , se inmulteste cu zilele de concediu medical acordate si se aplica procentul corespondent fiecarei boli in parte .

Exemplu; se calculeaza baza de calcul a indemnizttiei de asigurari sociale de sanatate;aceste date se obtin pe baza adeverintei de stagiu de cotizare a fiecarui angajat eliberata de CJP.

unde;

440 - venit realizat

6 -ultimele 6 luni de cotizatie

- zile lucrate in cele 6 luni

- media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei

- zile concediu medical acordat

75% - procent plata

5. Analiza principalilor indicatori privind salariul si salariatii

5.1. Indicatori ai productivitatii generale

Se vor calcula si analiza urmatorii indicatori ai productivitatii generale:

INDICATORI

FORMULA DE CALCUL

Cheltuieli salariale

(Chs) la 1000 lei cifra de afaceri (CA)

Chs1000CA= (Chs/CA)x 1.000

(lei/ 1.000 lei cifra de afaceri)

Productivitatea muncii personalului direct productiv (Wm)

Wm = CA/ Nm,    Mii lei/ muncitor

unde Nm= numar muncitori

Productivitatea medie a muncii (Wa)

Wa = CA/N,    Mii lei/ angajat

Unde N = numar angajat

Se cunosc urmatoarele date:

INDICATORI

Cifra de afacere in lei (CA )

Cheltuieli salariale in lei (Chs )

Personal direct productiv (Nm )

Total personal angajat (N )

Indicatorii productivitatii generale in 2004:

1. Chs1000CA= (Chs/CA)x 1.000 = 768.648/ 3.61100 x 1000 = 210 lei;

Wm = CA/ Nm = 3.61100/ 86 = 4001,16 lei/muncitor;

3. Wa = CA / N = 3.61100 / 125 = 28.896.80 lei / angajat.

Indicatorii productivitatii generale in 2005:

1. Chs1000CA= (Chs/CA)x 1.000 = 1.28144 / 3.756.500 x 1000 = 340 lei;

Wm = CA/ Nm = 1.28144 / 120 = 10.684,53 lei/muncitor;

3. Wa = CA / N = 1.28144 / 200 = 6.401,72 lei / angajat.

Indicatorii productivitatii generale in 2006:

1. Chs1000CA= (Chs/CA)x 1.000 = 1.928.447 / 13.528.000 x 1000 = 140 lei;

Wm = CA/ Nm = 13.528.000 / 150 = 90.186,67 lei / muncitor;

3. Wa = CA / N = 13.528.000 / 210 = 64.419.05 lei / angajat.

Nr.

INDICATORI

Cheltuieli salariale

(Chs) la 1000 lei cifra de afaceri (CA)

Productivitatea muncii personalului direct productiv (Wm)

Productivitatea medie a muncii (Wa)

Prezentam alaturat reprezentarea grafica a acestor indicatori :

Interpretare:

1. In anul 2005 fata de anul 2004 cheltuielile salariale la 1000 lei cifra de afacere au crescut datorita cresterii foarte mari a numarului de personal direct productiv,iin conditile in care cifra de afacere nu a crescut foarte mult.

In anul 2006 acest indicator scade datorita cresterii spectaculoase a cifrei de afacere, la o crestere a personalului direct productiv cu numai 30. Aceasta inseamna, ca in acest an firma a avut o activitate foarte mare, iar cheltuielile salariale nu au fost atat de mari comparativ cu cifra de afacere, ceea ce este convenabil pentru societate.Wm – productivitatea muncii personalului direct productiv a scazut in 2005 fata de 2004,

deoarece firma a angajat mai multi muncitori in acest an, iar cifra de afacere a ramas aproape la fel. In anul 2006, productivitatea muncii personalului direct productiv creste, deoarece a crescut si cifra de afacere, respectiv societatea a avut productie mare.

3. Wa – productivitatea medie a muncii urmeaza aceeasi traiectorie ca si productivitatea muncii personalului direct productiv, din aceleasi motive.

In concluzie, din analiza celor trei indicatori rezulta faptul ca, in anul 2005 fata de anul precedent, societatea a avut un regres in ceea ce priveste activitatea productiva urmand sa salte spectaculos in 2006 la toti indicatorii analizati

5.2 Analiza factoriala a productivitatii medii a muncii

O metoda utila de analiza a productivitatii muncii este analiza factoriala. Aceasta permite determinarea influentelor mai multor factori asupra evolutiei productivitatii, punand in evidenta cauzele care o genereaza.

Modelul de analiza este urmatorul:

∆ Wa = Wa n-Wa n-1

Unde: ∆ Wa = variatia productivitatii medii anuale

Wan = productivitatea medie in anul curent

Wa n-1 = productivitatea medie in anul anterior

Cum Wa = Nz x Wz

Unde: Nz = numar de zile pe un angajat (fond de timp disponibil)

Wz = productivitatea medie zilnica

Asupra Wa se exercita urmatoarele influente:

 1. ∆Nz = Nzn- Nz n-1
 2. ∆Wz = Wzn – Wzn-1

Unde: ∆ Nz = variatia fondului de timp disponibil (exprimat in zile)

Nzn = fondul de timp disponibil (exprimat in zile) in anul curent

Nzn-1 = fondul de timp disponibil (exprimat in zile) in anul anterior

∆ Wz = variatia productivitatii medii zilnice

Wzn = productivitatea medie zilnica in anul curent

Wzn-1 = productivitatea medie zilnica in anul anterior

Dar Wz = Dh x Wh

Unde: Dh = variatia duratei medii a zile de munca

Wh = productivitatea medie orara

Deci asupra productivitatii medii zilnice actioneaza urmatoarele influente:

. ∆ Dh = Dhn- Dhn-1

. ∆Wh = Whn- Whn-1

Unde : ∆Dh = variatia duratei medii a zilei de munca

Dhn = durata medie a zilei de munca in anul curent

Dhn-1 = durata medie a zilei de munca in anul anterior

∆Wh = variatia productivitatii medii orare

Whn = productivitate medie orara in anul curent

Whn-1 = productivitate medie orara in anul anterior

Pentru a efectua analiza factoriala a productivitatii muncii la PRIVILEGIO SRL s-au luat ca ani de referinta 2005 si 2006.

Productivitatea medie a muncii in 2005 si 2006, calculata in cap.4.1. este urmatoarea:

in 2005 Wa = 6.410,72

in 2006 Wa = 64.419,05

Variatia productivitatii medii anuale ∆ Wa = Va2006 – Wa2005 =

Din fisele de pontaj se cunoaste numarul de zile pe un angajat, Nz, astfel :

in 2006 Nz = 251 zile;

in 2005 Nz = 214 zile.

De aici se poate calcula numarul total de zile-om lucrate, Tz :

Tz = Nz x N

in 2006 : Tz = 251 x 210 = 5710 zile-om;

in 2005 : Tz = 211 x 200 = 4200 zile-om

Productivitatea medie zilnica, Wz se poate astfel calcula, dupa formula:

Wz = CA / Tz

In 2006 : Wz = 13.528.000 / 5710 = 256,65 lei / om-zi;

In 2005 : Wz = 3.756.500 / 4200 = 89,02 lei / om-zi.

Tot din fisele de pontaj se cunoaste numarul de ore-om lucrate (Th ) este :

In 2006 : Th = 843.360 ore

In 2005 : Th = 675.200 ore

Precizam ca societatea functioneaza cu doua schimburi pe zi, a cate 8 ore fiecare schimb, astfel incat durata medie a zilei de lucru Dh este atat in anul 2005, cat si in anul 2006 de 16 ore, calculata astfel :

Dh = Th / Tz

in 2006 : Dh = 843.360 / 5710 = 16 ore.

in 2005 : Dh = 675.200 / 4200 = 16 ore.

Productivitatea medie orara, Wh se calculeaza ca raport intre cifra de afacere si numarul de ore-om lucrate:

Wh = C.A. / Th

in 2006 : Wh = 13.528.000 / 843.360 = 16.04 lei/ora-om;

in 2005 : Wh = 3.756.500 / 675.200 = 5.56 lei/ora-om.

Prezentam alaturat centralizat, rezultatele obtinute:

Nr.crt.

INDICATORI

DIFERENTA

Cifra de afaceri (CA), (mii lei)

Numarul mediu de angajati (N)

Productivitatea medie anuala

(Wa = CA / N), (lei /angajat)

Total om-zile lucrate (Tz = Nz x N)

Total om-ore lucrate (Th)

Numar de zile pe un angajat (Nz)

Durata medie a zilei de lucru (Dh = Th/ Tz), (ore)

Productivitatea medie zilnica (Wz = CA/Tz ), (lei /om-zi)

Productivitatea medie orara (Wh = CA / Th), (lei/ om-ora)

Asupra productivitatii medii anuale se exercita urmatoarele influente:

 1. Influenta fondului de timp disponibil (exprimat in zile)
 2. Influenta productivitatii medii zilnice

Aceasta este la randul ei influentata de urmatorii doi factori:

1. Influenta duratei medii a zilei de lucru

Influenta productivitatii medii orare

CAPITOLUL III

PREZENTAREA SUBSISTEMULUI INFORMATIC

PRIVIND GESTIUNEA DECONTARILOR CU TERTII

IN CADRUL SOCIETATII COMERCIALE PRIVILEGIO PRESTCOM SA

3.1 Conceptul de sistem informatic

Sistemul informatic reprezinta o parte a sistemului informational care permite realizarea operatiilor de culegere, transmitere, stocare, prelucrare a datelor si difuzare a informatiilor obtinute prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informatiei si a personalului specializat in prelucrarea automata a datelor.

Sistemul informatic cuprinde :

ansamblul informatiilor utlizate in cadrul firmei precum si datele care au stat la baza obtinerii lor;

software-ul necesar prelucrarii datelor si difuzarii informatiilor in cadrul firmei ;

procedurile si tehnicile de obtinere, pe baza datelor primare si de difuzare a informatiilor;

hardware-ul necesar prelucrarii datelor si disiparii informatiilor;

personalul specializat in culegerea, transmiterea, stocarea si prelucrarea datelor.

Sistemul informatic este structurat incat sa corespunda cerintelor diferitelor grupuri de utlilizatori:

factorilor de conducere la nivelul conducerii strategice, tactice si operative;

personalului implicat in procesul de culegere si prelucrare a datelor;

personalului implicat in procesul de cercetare stiintifica si proiectarea de noi produse si tehnologii de fabricatie.

In literatura de specialitate sistemele informatice de gestiune se definesc plecand de la doua abordari:

de la informatie si de la suportul acesteia;

de la functia pe care sistemul informatic de gestiune trebuie sa o realizeze.

Sistemele informatice de gestiune se definesc plecand de le prima abordare ca find ansamblul informatiilor utilizate in cadrul firmei, a mijloacelor si procedurilor de identificare, culegere, stocare si prelucrare a informatiilor.

Cea de a doua abordare a definirii sistemelor informatice de gestiune porneste de la scopul acestuia si anume oferirea de informatii solicitate de utilizator in forma dorita si la momentul oportun pentru fundamentarea deciziilor.

Sistemele informatice de gestiune presupun definirea :

domeniilor de gestiune, care corespund fiecareia dintre activitatile desfasurate intr-o firma (cercetare – dezvoltare, comerciala, de productie, de personal, financiar - contabila), urmarindu-se interactiunile dintre ele;

datelor, ce reprezinta materia prima a oricarui sistem de gestiune;

modelelor, care regrupeaza procedurile propriiunui domeniu (de exemplu contabil, specific domeniului financiar - contabil);

regulilor de gestiune, ce permit prelucrarea datelor si utilizarea informatiilor conform obiectivelor sistemului.

Sistemul informatic al unei firme se descompune in subsisteme care acopera fiecare un domeniu de activitate distinct. Fiecare subsistem se descompune in aplicatii, fiecare dintre acestea acoperind o activitate distincta in cadrul domeniului.

Sistemul informatic de gestiune este compus din:

intrari: ansamblul datelor incarcate, stocate si prelucrate in cadrul sistemului pentru obtinerea informatiilor;

prelucrari: un ansamblu omogen de proceduri automate care realizeaza crearea initiala si actualizarea bazei de date, exploatarea, reorganizarea si salvarea, restaurarea bazei de date;

iesiri: care sunt reprezentate de rezultatele prelucrarilor desfasurate.

3. Prezentarea structurii informatice din intreprindere

In cadrul societatii comerciale Privilegio Prestcom SA, sistemul informational existent este concentrat in principal in jurul departamentului financiar – contabil.

Sistemul informatic de care dispune societatea respecta reglementarile in vigoare cu privire la cerintele minimale pe care trebuie sa le indeplineasca un sistem informatic in domeniul financiar – contabil, conform normelor metodologice din 14 decembrie 2004, publicate in Monitorul Oficial, partea I nr.23 bis din 07 ianuarie 2005, cu privire la intocmirea si utilizarea registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila:

asigura elementele constitutive ale inregistrarilor contabile;

asigura confidentialitatea si protectia informatiilor;

asigura obtinerea de liste clare, inteligibile si complete, care contin elementele de identificare cerute de lege;

asigura respectarea continutului de informatii prevazut in machetele aprobate de Ministerul de Finante;

nu permite deschiderea a doua conturi cu acelasi numar, modificarea numarului de cont daca acesta contine date;

permite culegerea unui numar nelimitat de inregistrari pentru operatiile contabile;

respecta reglementarile in vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea sistemului de prelucrare.

Sistemul automat de procesare a datelor asigura conditiile necesare in vederea realizarii controlului legal. De asemenea, sistemul este protejat impotriva personalului neautorizat.

3.3. Descrierea aplicatiei contabile

Societatea comerciala Privilegio Prestcom SA foloseste pentru inregistrarea automata in contabilitate programul XContab, structurat pe module specifice pentru contabilitate si gestiune. La deschiderea programului apare o fereastra unde se introduce numele si parola utilizatorului, deschizandu-se aplicatia.

Pentru adaugarea unui angajat in baza de date se apeleaza comanda „Adaug” din cadrul meniului Salarii, submeniul Date personal. Apare o prima fereastra de editare unde se completeaza informatiile cu privire la angajat si care sunt absolut necesare calcularii corecte a salariilor:

- noul angajat primeste in primul rand un cod;

- se introduc numele si prenumele angajatului;

- se aleg functia, formatia si punctul de lucru;

- urmeaza de introdus o serie de date personale despre angajat: CNP, seria, numarul data eliberarii buletinului/cartii de identitate;

- pentru plata salariilor pe card se completeaza date cu referire la banca si contul deschis;

Pentru completarea datelor cu privire la angajare, apare o alta fereastra prin executarea unui click pe un buton de comanda, unde se specifica:

- tipul de angajare: contract de munca;

- se bifeaza caseta CM cu timp partial;

- pentru perioada angajarii nedeterminata se bifeaza caseta de validare „Perioada de angajare”;

- metoda de calcul pentru asigurarea CAS – se alege din lista „Asigurare CAS „ CM;

- metoda de calcul pentru CASS – se alege din lista „Calcul CASS” valoarea Societate si Angajat;

- metoda de calcul pentru somaj – se alege din lista „Calcul Ajutor Somaj” valoarea Societate si Angajat;

- se bifeaza caseta de validare Platitor de impozit si data angajarii.

Toate aceste date introduse ca si veniturile nete si brute, zilele de cotizare si veniturile de baza CAS, se regasesc pe o fisa personala a angajatului, care se poate vizualiza apeland comanda „Rapoarte” din cadrul submeniului Date personal.

Dupa introducerea acestor date privitoare la angajat, trebuie completat si salariul negociat. Pentru aceasta se alege submeniul Bonul de lucru si prin comanda „Deschid” apare o fereastra unde se completeaza valoarea salariului in caseta de editare „Salar negociat”.

Crearea declaratiilor fiscale si fisierelor pentru DGFPS si ITM

Pentru crearea si salvarea fisierului ce contine statul de plata a salarittilor pe luna curenta, in cadrul meniului Bonul de lucru,se apeleaza comanda Salvez de pe bara de instrumente. In fereastra care apare, in functie de optiunea de salvare, se localizeaza directorul destinatie si se apeleaza Salvez. La fel se procedeaza si pentru salvarea fisierelor CASS: se intra in meniul Date personal, se executa click pe butonul Salvez, iar din meniul derulant care apare se alege optiunea Fisiere CASS.

Pentru a lista declaratia privind obligatiile de plata la fondul de asigurari de sanatate, se intra in submeniul Fond initial al A.S.S. din cadrul meniului Deconturi si declaratii fiscale si se apeleaza mai intai procedura de calcul executand click pe butonul de comanda Calcul de pe bara de instrumente. Executand click pe Rapoarte se poate vizualiza ti eventual lista aceasta declaratie.

O alta declaratie de intocmit este declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat si anexa acesteia. Pentru crearea acestora se procedeaza astfel:

- se intra in submeniul Declaratii pentru C.A.S. din cadrul meniului Deconturi si declaratii fiscale;

- pentru efectuarea calculelor necesare se executa click pe butonul Actualizare de pe bara de instrumente

- se pot verifica (eventual modifica, dar numai in cazuri exceptionale) datele care vor apare pe declaratie executand click pe Deschid (pentru vizualizarea sumelor privind contributia fiecarui salariat);

- se executa click pe butonul de comanda Rapoarte pentru vizualizare/listare declaratie si anexa;

- pentru crearea si salvarea fisierului cu datele din declaratie se apeleaza comanda Salvez de pe bara de instrumente. In fereastra care apare, in functie de optiunea de salvare, se localizeaza directorul destinatie si se apeleaza Salvez.

Pentru intocmirea declaratiei de somaj si a anexei care o insoteste, in cadrul submeniului Declaratie Ajutor Somaj din cadrul meniului Deconturi si declaratii fiscale se procedeaza etapele parcurse la crearea declaratiei anterioare.

O alta declaratie care, prin unii indicatori care ii contine (de exemplu: impozit pe venitul din salarii si pe veniturile asimilate salariatilor, cota aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar), face referire si la salarii este declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Pentru intocmirea/listarea acesteia si salvarea fisierului corespunzator, se intra in submeniul Oblig.de plata la bug.de stat din cadrul meniului Deconturi si declaratii fiscale si se precedeaza de aceeasi maniera ca la declaratiile precedente.

CONCLUZII SI PROPUNERI

In urma analizei efectuate la SC Privilegio Prestcom SRL se constata ca in cei trei ani de activitate numarul total de personal a crescut, ajungand sa depaseasca 200 de persoane in anul 2006.

Mult mai vertiginos a crescut personalul direct productiv, fata de cel indirect productiv, ceea ce este avantajos pentru societate.

Pe grupe de varsta, la sfarsitul anului 2006, cea mai mare parte a personalului este cuprinsa intre 30 –45 ani, urmata de grupa de varsta mai mica de 30 ani si de grupa de varsta cuprinsa intre 46 –60 ani.

In ceea ce priveste structura pe sexe, barbatii detin o pondere de 85 % din totalul personalului, datorita specificului activitatii de productie al firmei, iar femeile detin o pondere de 15 %, acestea ocupand in special posturi de muncitor necalificat ( ambalarea produselor) si de functionar economic (contabile, secretara)

Se constata ca marea majoritate a muncitorilor sunt calificati sau au urmat cursuri de calificare, element esential pentru asigurarea calitatii productiei, precum si la stabilirea unor salarii care sa motiveze angajatii in directia instruirii si autoperfectionarii.

De asemenea, salariile lunare se situeaza, cu exceptia anului 2005, peste salariile minime pe economie stabilite prin Legea bugetului de stat pentru anul 2004, 2005 si respectiv 2006. Acestea se prezinta, conform tabelului de mai jos :

INDICATOR

Salariu mediu lunar/societate

Salariu mediu lunar / economie

Acest nivel al salariului brut semnifica o sanatate financiar buna a firmei, aceasta fiind atractiva din punct de vedere al salariilor pe piata fortei de munca oradene.

La nivelul societatii comerciale Privilegio Prestcom SRL – muncitorii si-au constituit organizatie sindicala in scopul apararii intereselor lor. Intre sindicat si management comunicarea este buna neexistand tensiuni.

Conducerea sindicala isi desfasoara activitatea in limitele legalitatii, iar climatul de munca este in general bun.

In concluzie, puncte bune in ceea ce priveste salariul si salariatii la Privilegio Prestcom sunt urmatoarele :

o      ponderea ridicata a personalului incadrat in segmentul de varsta sub 45 ani (colectiv tanar) ;

o      ponderea ridicata a personalului direct productiv, in numarul total de personal ;

o      existenta personalului calificat, cu studii de specialitate si superioare, atat in sectoarele de productie, cat si la compartimentul financiar-contabil ;

o      fluctuatia redusa a personalului ;

o      nivelul destul de ridicat al salariului

Cifra de afacere obtinuta arata ca administratorul firmei a stiut sa-si stimuleze personalul in scopul obtinerii de profit si a reusit sa abordeze problemele manageriale in stransa legatura cu cele microeconomice, intr-o pronuntata viziune pragmatica.

BIBLIOGRAFIE

 1. Alexandru Athanasiu, Claudia Ana Moarcas, Dreptul muncii. Muncitorul si legea, 1999, Ed. Oscar Print, Bucuresti;
 2. Athanasiu Alexandru, Ghimpu Sanda, Brehoi Gheorghe, Mohanu Gheorghe, Popescu Andrei, Dreptul la munca. Codul muncii comentat si adnotat, 2004, Ed. Politica, Bucuresti;
 3. Burloiu Petre, Economia muncii. Probleme actuale,2005, Ed. Lumina Lex, Bucuresti;
 4. C.M. Dragan, Noua contabilitate manageriala, Ed. Mirton, Timisoara 2007;
 5. Dumitru Cotleti, Bilantul contabil, Ed. Mirton, Timisoara, 2006;
 6. Gh. Cretoiu, „Economie politica” Ed.Sansa Bucuresti, 1995;
 7. Gh. Raboaca, „Piata muncii si dezvoltare durabila”, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti 2003;
 8. Helfolt, Roy.B „Labor Economics” ed. a-II-a, Rendom House Inc, New York 1980
 9. I. Nicoara, C. Sabau, Contabilitatea societatilor comerciale, Ed. CCI Timisoara 2004;
 10. Margulescu, D-tru ; STANESCU, C-tin ; DAVID, Iulia – Analiza economico-financiara, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999;
 11. V.Daria, E. Drehuta, C-tin Gurbanescu, Manualul expertului contabil si contabil autorizat, Ed. Agora, BucurestI, 2003;
 12. Valer Dorneanu, Sistemul de salarizare in Romania, 1999, Ed. Lumina Lex, Bucuresti;

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2595
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site