Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


RAPORT DE EVALUARE AL SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX S.R.L.

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Facultatea de Contabilitate si Informatica de GestiuneRAPORT DE EVALUARE AL

SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX S.R.L.

Capitolul 1

SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA GENERALA A S.C. TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL

Scurt istoric

Societatea comerciala TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL a luat fiinta in decembrie 1999, avand sediul in Com.Voluntari Sos.Afumati Nr.117 Judetul Ilfov, avand ca principal obiect de activitate"Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare (CAEN 5147).

Capitalul social initial in anul 1999 a fost de 5.000.000 lei,urmand ca acesta sa fie modificat prin Act aditional si Certificat de inregistrare mentiuni din.anul 2003 la valoarea de 1.973.000.000 lei .Capitalul social subscris:1.973.000.000lei din care 5.000.000 lei si 59950 $ iar Capitalul social varsat 1.973.000.000 lei, data varsarii integrale:15.07.2003.Numar parti sociale 19730, Valoare parte sociala 100.000lei.

Structura organizatorica a S.C. TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL se poate rezuma astfel:

Ø          ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Ø          ADMINISTRATOR UNIC/DIRECTOR GENERAL

Ø          SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL

Ø          SERVICIUL COMERCIAL

Intreaga activitate a firmei se reflecta in rezultatele economice, marcate prin indicatori ce pun in evidenta productia fabricata si vanduta, asa cum rezulta din urmatoarele date:

(mii lei)

Nr.

crt.

Indicatori

Anul

Anul

2002

Anul

Venituri din exploatare

Cifra de afaceri

100

Productia vanduta

Productia exercitiului

Numar mediu de salariati

100

Productivitatea muncii

100

Situatia comparativa a indicatorilor pe 2001-2002-2003

Indicatorii mentionati, exprimati in preturi curente, au o evolutie pozitiva, care include insa si evolutia preturilor.

Clientul raportului de evaluare

Clientul raportului de evaluare prezentat este un potential actionar al societatii SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL.

Obiectivul si scopul evaluarii

Raportul de evaluare isi propune sa ofere o imagine clara, neechivoca si suficient de detaliata pentru a garanta informarea corecta asupra aspectelor cheie ale evaluarii proprietatii si sa nu poata da nastere la o neintelegere asupra situatiei reale a proprietatii evaluate.

Scopul principal al acestui raport de evaluare il constituie estimarea eficientei economice reale a capitalului investit si aprecierea unei rentabilitati viitoare a firmei, precum si aprecierea managementului firmei.

Definirea valorii si data evaluarii

Data evaluarii este 01.11.2004. Abilitatea managementului de a exploata cat mai favorabil pentru asociati oportunitatile de afaceri ale firmei se reflecta in mod direct in valoarea de piata a societatii.

Tipul de valoare utilizat este cel de valoare de piata. Ipotezele implicite sunt:

exista o parte decisa , abilitata sa vanda si sa cumpere proprietatea supusa evaluarii;

exista doua persoane ipotetice, impersonale care nu au vreo relatie privilegiata, deci pretul nu e influentat de relatii partinitoare intre cele doua parti si nici de interesele speciale ale unui anumit cumparator sau vanzator;

suma estimata este valabila la data evaluarii deoarece a avut in vedere conditiile dominante ale pietei la data evaluarii.

Capitolul 2- DIAGNOSTICUL IN EVALUAREA    INTREPRINDERII

2.1.DIAGNOSTIC JURIDIC

1. Dreptul societatii comerciale

Societatea TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL are intocmite contractul de societate, statutul si modificarile ulterioare infiintarii, precum si registrul adunarii generale a asociatilor.

2. Dreptul comercial

Societatea TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL dispune de un fond de comert afectat desfasurarii activitatii, format din imobilizari corporale (aparatura de birorica -copiator in valoare de 17880000 , automobil-Dacia SuperNova in valoare de 70000000,doua caoculatoare in valore de 25000000), cat si imobilizari necorporale (licente pentru programe informatice).

Majoritatea marfurilor vandute si se realizeaza fara contract avand in vedere natura obiectului de activitate.

Societatea nu a constituit provizioane.

Dreptul civil

SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL are incheiat contract de comodat si acte privind dreptul de comodatara asupra imobilului situat in judetul ILFOV, Sos.Afumari NR.117, cu o suprafata de 583 m,in care societatea isi desfasoara activitatea.

Societatea are acte de proprietate asupra autoturismului B-95-DCS, calculatoare si asupra aparatelor de birotica.

Societatea are incheiate contracte de asigurare a bunurilor detinute prin ASIROM.

4. Dreptul fiscal

SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL este inregistrata la Administratia financiara a Sectorului Ilfov . Impozitele, taxele, contributiile si varsamintele datorate statului sunt achitate la zi dovedite prin certificat de atestare fiscala la data de 30.10.2003. Deci, situatiile financiare ale firmei incheiate nu prezinta plati restante.

Cu ocazia ultimului control al Garzii financiare din data de 15.08.2004 au fost constatate nereguli privind inventarierea la 30.12.2003.

5. Dreptul muncii

SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL are un Regulament de ordine interioara care asigura o buna repartizare a muncii si a conduitei salariatilor in interiorul societatii.

Societatea are incheiate contracte individuale de munca pentru toti angajatii, dar nu are incheiat un contract colectiv de munca semnat de salariatii societatii. De-a lungul existentei societatii nu au fost inregistrate conflicte majore intre conducerea societatii si salariati.

6. Dreptul mediului

Prin activitatea pe care o desfasoara societatea nu aduce atingere dreptului mediului in vigoare.

7. Dreptul comertului exterior

Societatea desfasoara si activitati de import de bunuri din TURCIA.

8. Litigii

SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL nu este implicata in litigii comerciale in instante judecatoresti sau in Arbitrajul de pe langa Camera de Comert. Nu exista nici litigii de munca.

9. Analiza SWOT

Puncte tari:

q           Nu exista conflicte intre angajati si societate;

q           Nu exista litigii in derulare in instanta sau chemari in proces;

q           Prin activitatea desfasurata nu se intra in conflict cu dispozitiile in vigoare in ceea ce priveste dreptul mediului.

Puncte slabe:

q           Mediul legislativ din Romania instabil.

q           Nu are contracte ferme cu clientii.

q           Prezinta nereguli la inventar- nu au fost intocmite listele de inventar, dar inregistrarile in contabilitate au fost inregistrate, conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991.

Oportunitati:

q           Aparitia unor reglementari fiscale favorabile pentru societate;

q           Acordarea unor avantaje pe cale legislativa a firmelor care sunt de interes strategic.

Riscuri:

q           Tendinta de accentuare a fiscalitatii remarcata in ultimii ani;

q           Lipsa de stabilitate a cadrului legislativ in ceea ce priveste dreptul societatilor comerciale.

2.3.DIAGNOSTIC COMERCIAL

Functiunea comerciala

Activitatea desfasurata de firma este, in principal, o activitate comerciala, avand drept componente vanzarea de marfuri in principal covoare,seturi de baie, papuci de spital, linoleum si seturi de dormitor.

Prezentarea activitatii de marketing

Activitatea de marketing nu se desfasoara intr-un compartiment distinct. Deciziile privind politica de pret, politica de distributie, politica de comunicare, promovarea produselor societatii, se iau la nivelul grupului si se implementeaza pentru fieacre tara in mod diferit, in functie de particularitatile existente.

In general, firma poate lua decizii in ceea ce priveste extinderea retelei de distributie catre anumite categorii de distribuitori.

Prezentarea activitatii de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare se realizeaza, de obicei, neregulat,in medie de 4 ori pe saptamana. Procesul de aprovizionare nu se realizeaza intr-un departament specializat, responsabilitatea fiind asociata angajatului care se ocupa de distributie si, ocazional, altor angajati, in functie de necesitatile de aprovizionare.

Aprovizionarea ocupa un loc important in activitatea firmei, deoarece activitatea principala este cumpararea si vanzarea de marfuri de la SC SABIT GROUP S.R.L. cu care firma colaboreaza precum si importuri de la ALFA, GUMUSER, AKSA fiind furnizori externi, cu care firma colaboreaza de aproximariv un an.

Prezentarea activitatii de vanzare

Activitatea de vanzare este este organizata la nivelul echipei de publicitate si de distributie. Fiecare echipa are toate atributiile specifice acestei activitati: responsabilitati de mentinerea legaturii cu clientii privind acordarea anumitor facilitati ulterioare (discount-uri).

De asemenea, activitatea de vanzare este incurajata prin stabilirea unor valori "target" pentru contractele incheiate, pentru atingerea carora sunt acordate comisioane. Atragerea unor clienti noi este incurajata prin acordarea de bonificatii.

Functiunea comerciala, prin modalitatile sale de realizare, raspunde premisei care a stat la baza organizarii societatii, si anume de "centrare pe clienti".

Analiza dinamicii CA:

Nrcrt

INDICATORI

Modif. absolute

INDICI (%)

Cifra de afaceri (mii lei), din care:

Venituri din vanzarea marfurilor

Din analiza dinamicii CA se constata cresterea CA cu 23574656 mii lei in anul 2002 fata de 2001, respectiv cu 408,8% si scaderea CA cu 2567145 mii lei in anul 2003 fata de anul 2002, respectiv 8,3%, cresterea fiind influentata in principal de sporirea veniturilor din vanzarea marfurilor. Cresterea CA se apreciaza ca fiind pozitiva deoarece influenteaza pozitiv rezultatul din exploatare, brut si net al societatii, rezultate care se inregistreaza cu pierdere.

1.Produse vandute

Produsele firmei nu sunt foarte diverse, avand urmatoarele caracteristici comune:

nevoile utilizatorului asemanatoare;

criterii de cumparare similare;

concurenta comuna.

Practic, exista mai multe grupe de produse:

Ø Covoare:Vizion, Gumuser, Mega, Elegant, Yakut, Angora, Prestij.

Ø Papuci:de casa, de spital.

Ø Accesorii baie:seturi de baie, perdele de baie.

Analiza structurala a vanzarilor pe produse

Aceasta analiza se realizeaza in scopul furnizarii de informatii pentru fundamentarea proiectiilor (estimarilor) in peroada de previziune.

Structura cifrei de afaceri pe produse la S.C. TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL.

Nr. crt.

Produse

mii lei

mii lei

mii lei

Covoare

Diverse

TOTAL

Din informatiile prezentate anterior rezulta ca aproximativ 80% din totalul vanzarilor s-au realizat pe seamacovoarelor, si numai 20% din vanzarea efectiva deproduse diverse.

Analizand structura vanzarilor pe produse, nu se poate determina o tendinta clara in evolutia acestora. Totusi, covoarele, care detin ponderea cea mai mare in cifra de afaceri, mentin in linii mari, ritmul de crestere a vanzarilor pe total societate comerciala (mentinere in jurul a 80% din vanzari).

2. Clientii

Pentru stabilirea segmentelor de piata grupam clientii pe baza urmatoarelor caracteristici:

tipul firmei client;

puterea de cumparare;

volumul de cumparari;

categoria de produse cumparate;

marimea firmei client;

localizarea.

Analizand grupele de produse in functie de caracteristicile enumerate mai sus rezulta urmatoarele segmente de piata:

Nr. crt.

Grupe de produse

Clienti

Covoare ;accesorii baie

Magazine specializate privind vanzarea de covoare, Hoteluri, Primarii, Scoli,

Papuci

Spitale,gradinite,manastiri   

Avand in vedere ca exista clienti cu care sa se fi mentinut relatiile pentru cel putin trei ani (de la inceputul firmei), se poate realiza o structura a clientilor datornici, comparativ pe trei ani, 2001,2002,2003 si ponderea fiecaruia in datoriile totale ale furnizorilor.

Nr crt

Clienti principali

P % in T 2001

P % in T 2002

P % in T 2003

Clienti principali

MEGA TEXTIL

NEW WORLD

ARTMUNDI

ARIZONA

LENADA

PARALELA 46

VIOFLOR

MAGNUM

TOTAL CLIENTI PRINCIPALI

Alti clienti

AUR SAM

MANUELA

FARSCO

GOLDEN

MARIO

NARCISA

TOTAL ALTI CLIENTI

Clientidiversi

Totalclienti diversi

TOTAL PLAT

Se poate observa ca situatia platilor pe cei 3 ani este total diferita.Daca in 2001 suma datoriilor clientilor era de 1.246.433.823 lei in anul 2003 era de 3.094.021.622 lei si se poate observa ca ponderea clientilor diversi creste de la 11.51% in 2001, la 30.43% in 2002 iar in 2003 ajung la 34.80%, ceea ce inseamna ca pondera clientilor principali scade de la 75.4% in 2001 la 50.11% in 2003.

De asemenea mai trebuie mentionat ca Magnum, client din Bucuresti avea de plata suma de 199.837.814 lei pentru care a emis un C.E.C. care nu a avut acoperire in banca, deci pentru firma o pierdere, iar Farsco, client din Craiova in anul 2003 a emis tot un C.E.C. in valoare de 68.996.105 lei pentru care nu avut acoperire in banca, ca urmare banca clientului a dispus interzicerea de a mai emite C.E.C.-uri timp de 1 an, dar aceasta suma a fost platita la inceputul anului 2004, pentru firma insemnand o intarziere duratei de recuperare a creantelor.

De asemenea, numarul mare de clienti interni face ca ponderea fiecaruia in cifra de afaceri anuala sa fie diferentiata, de unde rezulta faptul ca firma nu este dependenta de un client anume, mentinerea unor relatii bune cu acestia fiind insa deosebit de importanta in evolutia cifrei de afaceri.

Un aspect esential in ceea ce priveste analiza clientilor il reprezinta urmarirea duratei de imobilizare a creantelor (Di), unde Di = (SSd / SRd) * T, unde:

T = perioada de analiza exprimata in numar zile

Sd = soldurile debitoare ale conturilor de creante

Rd = rulajele debitoare ale conturilor de creante

Indicator

Durata de imobilizare a creantelor

Se constata o scadere a duratei de imobilizare a creantelor, a duratei de rotatie, ceea ce pune la dispozitia firmei un volum de lichiditati intr-un timp mai scurt in ultimii doi ani.

Firma are o piata de desfacere relativ stabila (cu un numar de clienti in continua crestere, veniturile obtinute de la fiecare client fiind comparabile ca volum), care poate fi luata in considerare in calculul previziunilor necesare aplicarii metodelor de randament.

3. Furnizori

In decursul celor 3 ani analizati furnizorii au fost diversi.

In anul 2001,2002 furnizorul principal a fost S.C. ERDOGAN IMPEXS.R.L.

In anul 2003 furnizor principal a fost SABIT GROUP S.R.L., alti furnizori au fost ANTONY S.R.L., BUDEROM, RYKY TRADING , urmand ca la sfarsitul anului sa importe de la ALFA,AKSA, GUMUSER din TURCIA.

Alti furnizori importanti de servicii sunt: MOBIFON SA, ROMTELECOM SA, TELEMOBIL S.A., care ofera servicii de telefonie G.N.V.OMEGA TRADING care ofera servicii de reparare si intretinere a automobilului.

Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (Df) se determina pe baza relatiei:

Df = (SSc / SRc) * T, unde

Sc = soldurile medii creditoare ale conturilor de furnizori

Rc = rulajele creditoare ale conturilor de furnizori

Indicator

Durata de utilizare a surselor atrase

Se constata o crestere a duratei medii de utilizare a surselor atrase in 2003 fata de 2002 si fata de 2001. Totuti, comparand termenele scadente cu intervalul in care se fac platile, se constata o intarziere semnificativa, care duce la plata unor majorari si, implicit, la deteriorarea relatiilor cu furnizorii.

4. Concurenta

Principalii concurenti ai SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL sunt firmele SC. NEPTU, S.C.PROMOTEX, S.C.PIRITEX, precum si alte firme.

Pentru a analiza cotele de piata detinute de firmele concurente se urmareste tabelul de mai jos:

- (%) -

Nr.crt.

Concurenti

1.

PROMOTEX   

20

37

65

2.

PIRITEX,NEPTUN

12

17

3.

Altii

68

18

Din tabel se poate observa ca in prezent cea mai mare cota pe piata o detine "PROMOTEX", care este principalul lider, cota de piata a firmei crescand considerabil in ultimii ani.

O pozitie semnificativa pe piata are si "PIRITEX" deoarece detine o cota de piata mai mare decat firma analizata.

Firma are si concurenta externa, ea detinand o cota de piata redusa, nesemnificativa pe piata externa.

5. Reteaua de distributie si promovare

Desfacerea produselor (covoare) nu se realizeaza de firme specializate.Fiecare client isi asigura aprovizionarea cu marfuri.

Promovarea covoarelor se face doar prin pliante oferite clientilor, precum si a cataloagelor realizate pe fiecare grupa de produse.

Ca urmare a analizei evolutiei vanzarilor in preturi curente se observa crestere a CA cu 75,54% in anul 2002 fata de anul 2001 si de 2,25 ori mai mult in anul 2003 fata de anul 2002, ceea ce reflecta o evolutie favorabila a vanzarilor, deci o sporire a eficientei investirii in publicarea ghidurilor.

Daca se analizeaza evolutia vanzarilor pe baza preturilor comparabile, se constata ca in anul 2002 vanzarile se situeaza cu 24,8% peste nivelul anului considerat ca baza de de comparatie (2001), iar in anul 2003 se inregistreaza o crestere cu 72,9% fata de anul precedent.

De asemenea, ca urmare a comparatiei dinamicii cifrei de afaceri a intreprinderii cu evolutia sectorului de activitate se observa o crestere destul de importanta a acesteia fata de dinamica sectorului cu 23,3% in anul 2000, iar in anul 2001 o crestere cu 70,9%.

Pentru a cuantifica ponderea vanzarilor societatii in cadrul

6. Piata

Analiza evolutiei vanzarilor

Evolutia vanzarilor realizate de SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL in ultimii trei ani se poate analiza pe baza tabelului de mai jos:

Nr

crt

Indicatori

CA in preturi curente (mii lei)

Dinamica CA in preturi curente (%)

Dinamica CA in preturi comparabile (%)

Indicele vanzarilor pe piata sectorului de activitate al firmei (%)

Diferenta de crestere a vanzarilor firmei comparativ cu dinamica sectorului (%)

Ca urmare a analizei evolutiei vanzarilor in preturi curente se observa crestere a CA cu 4,0882% in anul 2002 fata de anul 2001 si a scazut cu 0,9177% in 2003 fata de anul 2002, ceea ce reflecta o evolutie favorabila a vanzarilor in anul 2002, deci o sporire a eficientei investirii in comercializarea covoarelor.

De asemenea, ca urmare a comparatiei dinamicii cifrei de afaceri a intreprinderii cu evolutia sectorului de activitate se observa o crestere destul de importanta a acesteia fata de dinamica sectorului cu 70,9% in anul 2002, iar in anul 2003 o crestere cu 23,3%.

Pentru a cuantifica ponderea vanzarilor societatii in cadrul vanzarilor totale pe piata se foloseste urmatoarea relatie:

[( ICAs / ICAt ) - 1] * gs0 , in care:

ICas = indicele CA a societatii

ICat = indicele CA a sectorului

gs0 = ponderea vanzarilor societatii in CA a sectorului in perioada luata ca baza de comparatie.

Prin urmare, daca in exercitiul 2001 gs0 = 7%, atunci in anul 2002 diferenta pozitiva in evolutia vanzarilor societatii de 70,9% fata de sector determina majorarea cotei de piata a firmei la 7,20%, deci majorarea acesteia cu 0,20%, determinata astfel:

In anul 2003 se inregistreaza o pondere efectiva a vanzarilor firmei pe piata de 14,6%, respectiv o scadere a cotei de piata fata de anul 2002 cu 0,74%, determinata astfel:

Analiza factoriala a cifrei de afaceri pe produs

Avand in vedere obiectul de activitate al firmei SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL, pentru analiza factoriala a cifrei de afaceri se analizeaza atat contributia veniturilor din vanzarea marfurilor cat si contributia veniturilor din vanzarea covoarelor la evolutia cifrei de afaceri.

Exemplificam prin analiza veniturilor din vanzarea covoarelor pe baza datelor din tabelul de mai jos:

Mii lei

Nrcrt

INDICATORI

Modif. absolute

INDICI (%)

Cifra de afaceri (mii lei), din care:

Venituri din vanzarea covoarelor

Cantitatea vanduta covoarelor (m2)

Pretul mediu de vanzare (mii lei)

Din analiza dinamicii CA se constata cresterea CA cu 230.574.656 mii lei in anul 2002 fata de 2001, respectiv cu 408,8% si scaderea CA cu 2.567.145 mii lei in anul 2003 fata de anul 2002, respectiv 8,23%, cresterea fiind influentata in principal de sporirea veniturilor din vanzarea covoarelor. Cresterea CA se apreciaza ca fiind pozitiva deoarece influenteaza pozitiv rezultatul din exploatare, brut si net al societatii, rezultate care se inregistreaza cu pierdere.

Analiza factoriala a veniturilor din vanzarea marfurilor se realizeaza pe baza urmatorului model:

CA = Σ qv * p, in care:

qv = cantitatea vanduta (buc.)

p = pretul de vanzare.

Deci, pentru analiza factoriala a veniturilor din vanzarea marfurilor pe perioadele 2001-2002 (I) si 2002-2003 (II) se are in vedere urmatorul sistem de factori:

Δqv=(75000*178,053)-7633566=5720409mii lei

I. Δ Vmf=+23574656

mii lei    Δ p =31208222-(75000*178,053)=17854247mii lei

Δqv=(58000*354,521)-31208222=-10646004mii lei

II. Δ Vmf=-2567145   

mii lei Δp=28641077-(58000*354,521)=8078859 mii lei

Analizand influenta factorilor directi se constata:

- cresterea cantitatii vandute cu 35000m2 in anul 2002 fata de anul 2001 a avut ca efect in conditiile date cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor, deci si a cifrei de afaceri cu 23.574.656 mii lei, aceasta crestere a cantitatii reflectand un aspect pozitiv pentru firma deoarece semnifica satisfacerea in totalitate a cererii;

- in anul 2003 reducerea cantitatii vandute cu 17000m2, fata de anul 2000 a avut ca efect reducerea veniturilor din vanzarea marfurilor, respectiv a cifrei de afaceri cu 2.567.145 mii lei, ceea ce semnifica ca au existat solicitari suplimentare pe piata pentru covoarele vandute de firma, deci influenta volumului fizic se apreciaza, in acest caz, ca fiind nefavorabila;

- pretul de vanzare are o tendinta de crestere in fiecare an. In anul 2002 fata de anul 2001, cresterea pretului de vanzare cu 99,1% a avut ca efect marirea veniturilor din vanzarea marfurilor, respectiv a CA cu 23.574.656 mii lei. In anul 2003 fata de anul 2002, cresterea pretului de vanzare cu 11.34% a avut ca efect reducerea veniturilor din vanzarea marfurilor si a CA cu 2.567.145 mii lei, aceasta influenta fiind apreciata ca negativa deoarece este determinata in cea mai mare parte de efortul propriu al firmei, de patrunderea pe noi piete etc.

Structura cifrei de afaceri pe piete de desfacere la S.C. TETEX S.R.L.

Nr. crt.

Piata

mii lei

mii lei

mii lei

Piata ( Buc)

Piata (tara)

TOTAL

Analiza structurala a vanzarilor pe piete de desfacere releva ca ponderea cea mai mare apartine pietei din Bucuresti, raportul dintre cele doua nu se mentin aproximativ constant. In aceasta privinta este necesara o extindere a vanzarilor catre pietele din tara.

3.7. Analiza SWOT

Cauzele principale ale punctelor slabe:

Simptomele negative sunt sursa conturarii cauzale a unor puncte slabe (disfunctionalitati), asupra carora trebuie sa se concentreze atentia managementulu firmei.

Principalele puncte slabe sunt:

absenta unor sarcini precise, a unei delimitari a acestora pe fiecare angajat, care duce la intarzieri in realizarea obiectivelor propuse;

Principalele puncte tari sunt:

viteza de rotatie ridicata a produselor;

durata de imobilizare a creantelor in scadere in ultimii doi ani, respectiv 2002- 2003, 26 de zile in comparatie cu durata de utilizare a surselor atrase 80 si 152 de zile.

2.4.DIAGNOSTIC OPERATIONAL

1.Descrierea potentialului tehnic si a spatiului folosit

Mijloacele fixe folosite de SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL pentru a-si desfasura activitatea sunt calculatoarele si mijlocul de transport.

In ceea ce priveste mijloacele de transport puse la dispozitia angajatilor pentru deplasare in interes de serviciu, societatea nu are incheiate contracte de comodat cu o firma de inchirieri masini. Mijloacele fixe sub forma de calculatoare sunt incluse in patrimoniul societatii, fiind incadrate potrivit Legii nr. 15/24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat la grupa 7 "Aparatura de birotica".

Potentialul tehnic al societatii TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL este descris pe baza urmatorilor indicatori prezentati in tabelul de mai jos, calculati astfel:

Gradul de uzura a mijloacelor fixe = (Amortizarea cumulata / Valoarea contabila totala a mijloacelor fixe) * 100

Ponderea calculatoarelor in total mijloace fixe = (Valoarea contabila a calculatoarelor / Valoarea contabila totala a mijloacelor fixe) * 100

Gradul de reinnoire a mijloacelor fixe = (Valoarea mijloacelor fixe noi / Valoarea contabila totala a mijloacelor fixe) * 100

- (%) -

Nr.crt.

Indicatori

Gradul de uzura a mijloacelor fixe

Ponderea calculatoarelor in total mijloace fixe

Gradul de reinnoire a mijloacelor fixe

Din tabelul de mai sus se observa ca mijloacele fixe folosite de societate, calculatoarele au fost achizitionate in 2001 in valoare de 25.000.000 lei, copiatorul achizitionat in 2002 in valoare de 17.880.000 lei iar masina in 2003 in valoare de 70.000.000 lei, gradul de reinnoire fiind acceptabil.Gradul de uzura nu este deloc mare,acesta fiind calculat in cei 3 ani ca urmare a achizitionarii mijloacelor fixe in fiecare an . Se poate deduce din aceasta observatie ca societatea isi cumpara activele fixe in fiecare an.

Spatiul folosit este o hala cu destinatie de depozit cu o suprafata de 583m2 luata cu tiltlu de imprumut spre folosinta de la S.C. ERDOGAN S.R.L., pe baza unui contract de comodat in baza legii nr.36/1995,incheiat in 26.04.2000, cu o valabilitate de 5 ani. Pe baza contractului de comodat s-a depus declaratia privind sediile subunitatilor conform legii nr. 87/1994, declaratie depusa la A.F.P. ILFOV, prin care s-a declarat si punctul de lucru.

2.Analiza CA la 1000 lei active fixe

Eficienta utilizarii calculatoarelor de catre SC TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL se caracterizeaza pe baza urmatorului model de analiza factoriala:

(CA / Mf) * 1000 = [(Mfa / Mf) * (CA / Mfa)] * 1000

Sistemul de factori utilizati in acest caz este:

Δ (Mfa / Mf)

Δ(CA / Mf) * 1000

Δ (CA / Mfa)

unde:

(CA / Mf) * 1000 = CA la 1000 lei active fixe;

Mfa / Mf = ponderea activelor fixe active (productive) in total active fixe;

CA / Mfa = vanzarile la 1 leu mijloace fixe.

Eficienta utilizarii mijloacelor fixe ale societatii nu se poate analiza pe baza pentru ca societatea nu are ca obiect de activitate productie, ci comercializare.

3.Analiza SWOT

Puncte tari:

q          Satisfacerea clientilor .

q          Achizitionarea in fiecare an a mijloacelor fixe folosite de catre personal.

q          Calitatea buna a produselor furnizate.

Puncte slabe:

q       Avand in vedere ca singurele mijloace fixe active sunt calculatoarele copiatorul si masina, acestea sunt relativ supuse unui poces rapid de depreciere morala.

q   Practicarea unor preturi destul de ridicate in raport cu firmele concurente.

q           neutilizarea codurilor de bare, care impiedica comercializarea covoarelor in anumite puncte de distributie;

Oportunitati:

q     Practicarea unor preturi de vanzare mai mici pentru a atrage mai multi clienti.

Riscuri:

q       Exista riscul formarii unui stoc nevandabil de marfuri cum ar fi papuci de vara achizitionati in luna septembrie.

2.5.DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

Dimensiunea potentialului uman se poate caracteriza cu ajutorul urmatorilor indicatori:

Numarul mediu de salariati= numar zilnic al salariatilor/nr de salariati

Numar maxim de personal=CA sau VA/productivitatea anuala prevazuta

Societatea nu are ca obiect de activitate productia, ci comercializarea, deci indicatorul nu poate fi calculat.

Structurarea resurselor umane poate fi facuta in functie de:

Vechimea in intreprindere:

Ani

Vechime(ani)

Sub 1 an

2- 5 ani

Societatea, fiind infiintata in 1999, a avut un singur angajat, pe o perioada de 3 ani. In 2003 a mai angajat inca 3 salariati, datorita cresterii volumului de activitate, iar pentru anul 2004 se preconizeaza dublarea numarului de angajati.

  • Varsta personalului:

Ani

Varsta(ani)

Pana la 30 ani

  • Nivelul de calificare a personalului:

Ani

Calificare

Superior

Mediu

Profesional

Nr. crt.

Categorii de personal

Numar

Numar

Numar

Personal neproductiv

Personal de adm. si conducere

Total personal la sf. perioadei

Comportamentul personalului: nu au fost inregistrate cazuri de conflictualitate.

Societatea are contract incheiat cu S.C.Best Info Cont firma de contabilitate, si cu S.C.Atlas S.R.L. firma care se ocupa de protectia muncii si P.S.I.

Conducerea intreprinderii:

echipa de conducere: Demir Halit- manager si proprietar. Nu are contract de munca, ci sta in Romania pe baza legitimatiei de sedere temporara in Romania, eliberata de S.E.I.P. Ilfov, scopul sederii- afaceri. Are asigurare medicala pe o perioada de un an de zile si are resedinta in Romania. Viza este prelungita anual, conditia fiind ca datoriile la stat sa fie achitate la zi, profitul anual trebuie sa fie in valoare de 6000 euro, conditii stabilite prin lege;

Exercita atributiile proprii Adunarii Generale, tinand cont de specificul unei societati cu un singur asociat;

Aproba si modifica statutul societatii;

angajeaza si concediaza in conditiile legii;

incheie conventii civile cu tertii;

decide asupra mutarii sediului la o alta adresa;

hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare;

stabileste eventualele prelevari(amortismente sau fonduri de rezerva);

aproba repartizarea profitului net.

Analiza SWOT

Puncte forte:

structura pe varste este echilibrata;

personalul este capabil sa se adapteze la innoire;

absenta grevelor;

absenta accidentelor de munca.

Puncte slabe:

insuficienta angajatilor care duce la o supra incarcare a sarcinilor de serviciu si la cresterea riscului de aparitie a unor erori sau a scaderii calitatii vanzarilor;

inexistenta unui angajat responsabil de distributie, fapt care duce la o limitare a ariei de comercializare;

inexistenta unui gestionar, gestiunea societatii fiind controlata de asociatul unic, pe cont propriu;

Nu este elaborat un regulament de ordine interioara

2.6.DIAGNOSTICUL ECONOMICO- FINANCIAR

1. Analiza patrimoniului net

In esenta, patrimoniul net al societatii reprezinta averea acesteia la un moment dat.

Pentru analiza patrimoniului net construim tabelul urmator:

(mil.lei)

Nr.

crt.

Elemente de calcul

Active imobilizate

25000

42880

Active circulante

TOTAL ELEMENTE DE ACTIV

DATORII TOTALE

PATRIMONIUL NET

Relatia folosita pentru calculul patrimoniului net este :

Pn = (At - Ct.regul.) - Dt, unde: At = active totale, Dt = datorii totale.

Din tabelul de mai sus se observa ca patrimoniul net are valori pozitive si ca a crescut considerabil in 2003 .

Concluzionand se poate spune ca averea intreprinderii a crescut, ceea ce inseamna ca exista o posibilitate mare de acoperire a datoriilor.

2. Analiza echilibrului economico-financiar

Pentru a analiza echilibrul economico-financiar se urmareste corelatia fond de rulment - necesar de fond de rulment, dar si trezoreria neta ca diferenta intre acestea.

Acesti indicatori se calculeaza pe baza relatiilor:

FR = Capital permanent - Activ imobilizat

NFR = Active ciclice - Pasive ciclice

TN = Active de trezorerie - Pasive de trezorerie

Evolutia acestor indicatori se poate urmari in tabelul urmator:

Nr.

crt.

Elemente de calcul

Active imobilizate

Nevoi ciclice:

stocuri

clienti

Active de trezorerie

Capital permanent:

capital propriu

provizioane pentru riscuri si cheltuieli

5000

Pasive ciclice:

datorii curente

conturi de regularizare pasiv

Pasive de trezorerie

Fondul de rulment (7=4 - 1)

-20000

Necesarul de fond de rulment (8=2 - 5)

Trezoreria neta (9= 3 - 6)

Se observa ca valoarea fondului de rulment este negativa, deci se poate vorbi de insuficienta de fond de rulment. Valoarea pozitiva a acestuia pe ultimul an reflecta acoperirea din resursele permanente a unei parti pentru finantarea nevoilor permanente, aceasta situatie generand un echilibru financiar,este o situatie permisa deoarece firma desfasoara o activitate de comert.

Daca se analizeaza evolutia NFR, se observa ca acesta are valori negative in 2001 si2002, ceea ce semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu nevoile corespunzatoare de active ciclice. Aceasta situatie este considerata nefavorabila deoarece este rezultatul angajarii de datorii cu scadente mai mari, in special a datoriilor fata de stat care nu sunt platite la timp. In aceasta situatie, NFR negativ constituie o resursa temporara care nu trebuie finantata ci, dimpotriva, ea finanteaza FR si TN.

Din tabel se observa, de asemenea, ca valoarea trezoreriei nete este pozitiva si are o tendinta crescatoare. Aceasta situatie reflecta un aspect favorabil deoarece firmei ii este asigurata o autonomie financiara pe termen scurt, aceasta nefiind nevoita sa apeleze la parteneri financiari pentru credite pe termen mediu si lung.

3.Analiza lichiditatii si solvabilitatii

Lichiditatea se refera la posibilitatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.

Solvabiliatea reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor sale banesti.

Indicatorii de lichiditate si solvabilitate se calculeaza cu urmatoarele relatii:

Lichiditatea generala = Active circulante / Datorii curente, cu urmatoarele limite admise:1,2 - 1,8;

Lichiditatea rapida = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente; acest indicator poate fi acceptat ca satisfacator daca este intre limitele 0,65 - 1;

Lichiditatea imediata = Disponibilitati / Datorii curente; aceasta rata caracterizeaza capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor, tinand cont de disponibilitatile existente;

Solvabilitatea globala = (Active circulante + Active fixe) / Datorii totale; acest indicator trebuie sa fie mai mare decat 1.

Pentru analiza construim urmatorul tabel, folosind date din bilant:

Nr.

crt.

Indicatori

Lichiditatea generala

Lichiditatea rapida

Lichiditatea imediata

Solvabilitate globala

Din analiza ratelor de lichiditate se constata o depreciere semnificativa a ratelor de lichididitate generala si rapida. Ratele mici din anul 2001 se explica prin faptul ca firma a avut suficient timp pentru a acumula datorii mari. Rata lichiditatii imediate nu are un trend precis determinat, dar, potrivit evolutiei celorlalte doua rate de lichiditate, este foarte probabil ca si lichiditatea imediata sa se inrautateasca. In ceea ce priveste solvabilitatea, se constata ca rata nu se incadreaza in limitele normale dacat in 2003, avand o tendinta puternic crescatoare, ceea ce inseamna ca societatea, din punct de vedere al solvabilitatii, se afla intr-o situatie favorabila.

4.Analiza creantelor si obligatiilor

Analiza corelata a creantelor cu obligatiile societatii permite aprecieri asupra echilibrului financiar al acesteia, precum si fundamentarea strategiilor de finantare.

Analiza dinamicii si structurii creantelor

Natura creantei

2001 (mii lei)

2002 (mii lei)

2003 (mii lei)

Valoare

Valoare

Valoare

Total creante

Furnizori debitori

Clienti

Personal si asigurari sociale

Impozit pe profit

TVA

Statul si institutii publice

Debitori diversi

Analizand datele de mai sus, se constata o crestere semnificativa a volumului creantelor in 2002, comparativ cu 2001 si 2003. Aceasta crestere se datoreaza, in principal, postului de clienti, indicand o inrautatire a politicii de urmarire si incasare a clientilor. O cauza poate fi si extinderea blocajului financiar pe piata romaneasca in ultimii ani, cauza independenta de vointa societatii. Cresterea volumului creantelor are un efect negativ asupra lichiditatii imediate a societatii.

Analiza dinamicii si structurii obligatiilor

Natura datoriei

2001 (mii lei)

2002 (mii lei)

2003 (mii lei)

Valoare

Valoare

Valoare

Datorii financiare - total

Credite bancare pe termen scurt

Dobanzi interne

Alte datorii - total

Furnizori

Clienti creditori

Personal si asigurari sociale

Impozitul pe profit

TVA

Stat si institutii publice

Creditori diversi

Datorii - total

Analizand datele de mai sus, se constata o crestere a datoriilor in 2002 fata de 2001si cu 369%, in 2003 fata de 2002 respectiv au scazut cu70%. Aceasta crestere se datoreaza, in primul rand, cresterii datoriilor fata de creditorii diversi, post cu ajutorul caruia se evidentiaza imprumuturile obtinute din cadrul si cu ajutorul grupului, principala sursa de finantare a firmei. Scaderea ponderii furnizorilor in total datorii indica o politica de reducere a obligatiilor catre acestia in vederea mentinerii unor relatii comerciale bune.

Analiza corelatiei creante - obligatii

Datele referitoare la evolutia acestor indicatori se prezinta in tabelul urmator:

Indicatori

Valoare

Valoare

Valoare

Cifra de afaceri (CA)

Creante (Cr)

Obligatii(Ob)

Creante/Obligatii(Cr/Ob)

Evolutia creantelor si a obligatiilor in corelatie cu cifra de afaceri pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si cel care priveste folosirea surselor atrase.

Cresterea mai rapida a obligatiilor in raport cu cifra de afaceri se apreciaza ca fiind nefavorabila, deoarece duce la micsorarea fluxului de disponibilitati.

Devansarea ritmului de crestere a creantelor de catre cel al obligatiilor reprezinta un aspect economic negativ, acest aspect fiind vizibil si in evolutia ponderii creantelor in obligatii, de la 46% in2001 la 35% in 2002,si o situatie favorabila in 2003 ,de la35% in 2002 la 80% in 2003.

Durata de recuperare a creantelor si de rambursare a obligatiilor

Indicatori

Durata de recuperare a creantelor (zile)

Asigurarea unui decalaj in favoarea duratei de imobilizare a creantelor este o premisa pentru asigurarea echilibrului financiar, deoarece societatea are posibilitatea de a face fata platilor la scadenta. In cazul de fata insa, se manifesta o incapacitate de plata a obligatiilor.

5.Analiza prin prisma ratelor de echilibru

Echilibrul economico-financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite proportionalitati in cadrul, si intre diferite fluxuri financiare.

Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul economico-financiar, utilizam urmatorii indicatori:

Rata autonomiei financiare = capital propriu / (capital propriu + imprumutat);

Rata de finantare a stocurilor = fondul de rulment / stocuri;

Rata de autofinantare a activelor = capital propriu / (active fixe + active circulante);

Rata de indatorare a capitalului propriu = datorii / capital propriu.

Nr.crt.

Indicatori

2001

2002

2003

1

Rata autonomiei financiare

1

1

1

2

Rata de finantare a stocurilor

3

Rata de autofinantare a activelor

4

Rata de indatorare a K propriu

Datele din tabelul precedent arata ca echilibrul economico-financiar are o evolutie nefavorabila, deoarece la sfarsitul fiecarei perioade societatea nu se incadreaza in limitele normale ale indicatorilor analizati.

Concluzionand putem afirma ca S.C. TETEX INDUSTRY PROD IMPEX SRL nu are o functionare normala, in conditiile actuale ale mediului economic romanesc.

Capitolul 3- Metode de evaluare a intreprinderii

3.1.STABILIREA VALORII FIRMEI PRIN METODA COMPARATIEI

MIL LEI

Nr. Crt.

Baza de

Compar.

Indicatori

MURAT S.R.L.

V.S. IMPEX S.R.L.

DESPEC S.R.L.

Pretul tranzactiei

Pachet de actiuni

Tranzactionate

Pretul la 100%

Din capital

CA

Pret/CA

Evaluatorul va elimina din baza de comparatie firma DESPEC S.R.L., care are o structura a capitalurilor mult diferita de cea a firmei evaluate. Dupa cum am prezentat in capitolul I, societatea detine un capital social de 1.973.000.000 lei. Este o intreprindere necotata. Informatiile sunt preluate de pe piata de achizitii si fuziuni. Am obtinut informatii referitoare la trei tranzactii cu actiuni ale unor firme similare si relevante si am optat pentru multiplicatorul pret/CA, considerand ca este cel mai relevant. CA a firmei in anul 2003 a fost de 28.641.077.000 lei.

Valoarea de comparatie=Cafirma evaluata*multiplicator

Valoarea de comparatie=28.641*0,08=2.291,28 mil lei

Valoare de control= Valoarea de comparatie/nr.actiuni

Valoare de control=2.291.280.000 lei /19730 =116.131,78lei/actiunePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1528
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved