Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


S.C. MARTINA S.A., BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micS.C. MARTINA S.A., BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica

2 Performantele intreprinderii

3 Modul de organizare a contabilitatii

4 Directii de dezvoltare

1 Istoric, obiect de activitate, forma juridica

Date generale.

Denumire: Societatea Comerciala MARTINA S.A.

Sediu: Romania, Municipiul Bucuresti,Sector 1, Str. Magheru, nr. 225,ap

Baza de constituire: Legea 15/1990 si HG 1224/28.11.1990

Loc de inmatriculare: Camera de Comert . Registrul Comertului Bucuresti nr. J 40/136/2001.

Capitalul social: 200 RON

Numar salariati: 90

MARTINA S.A. este o societate comerciala cu profil-dezvoltare,promovare imobiliara,CAEN 7011.

Scurt istoric

.

In anul 2001 a luat fiinta la Bucuresti, pe teritoriul fostei societati "Comaliment S.A"

In 2002 i s-au alaturat mai multe societati cum ar fii Baneasa Rezidentiale,ASD Miorita,Dorobanti 329,devenind un grup numit "Alltrom Grup"

In 2004 a inceput un proiect in colaborare cu celelalte societati,un proiect la care s-a lucrat de mai bine de 6 ani (impropritarirea terenului,aprobarii,etc)

Forma juridica si obiectul de activitate

Actul constitutiv al societatii este structurat in IX capitole, cuprinzand 31 de articole:

    Capitolul I - denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Capitolul II - scopul si obiectul de activitate al sociatatii

    Capitolul III - capitalul social, actiunile

    Capitolul IV - adunarea generala a actionarilor

    Capitolul V - consiliul de administratie

    Capitolul VI - gestiunea sociatatii

    Capitolul VII - activitatea societatii

    Capitolul VIII - modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Capitolul IX - dispozitii finale.

Cum s-a vazut mai sus, forma juridica a societatii este consemnata in Capitolul I, art. 2, unde se mentioneaza:

- Societatea comerciala "MARTINA S.A." Bucuresti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

- Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Scopul si obiectul de activitate sunt prezentate mai departe in Cap. II al Actului Constitutiv, in articolele 5 si 6, care prevede urmatoarele:

Art. 5. Scopul societatii este -dezvoltatre si promovare imobiliara.

Art. 6. Obiectul de activitate al societatii este:

a)- constructii si inchiriere

2 Performantele intreprinderii

In decursul activitatii sale S.C. MARTINA S.A. Bucuresti a inregistrat performante importante in domeniul constructiilor,putand incepe un mare prioect,o investitie puternica care consta in construirea mai multor case,blocuri si centre comerciale .

Cifra de afaceri

CA2003= 26.128 mil lei

CA2004= 34.078 mil. lei

CA2005= 28.615.637 lei

Profitul = Venituri totale - Cheltuieli totale

PR 2003= 28.757- 21.127= 7.630 mil lei

PR 2004=35.800 - 29.551= 6.249 mil lei

PR 2005= 64.615-52.562 = 12.053 mil lei- 1.205,30

Situatia neta=Activ - Datorii

SN2003= 14.058-1.726=12.332 mil. lei

SN2004= 18.981-1.435=17.546 mil. lei

SN2005=30.309-4.698=25.611 mil lei -2.561,10 RON

Fond de rulment = Surse permanente - Alocari permanente = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Imobilizari nete

FR2003= 12.322 - 6.341= 5.981 mil. lei

FR2004= 17.546 - 8.086= 9.460 mil. lei

FR2005= 25.611 - 11.936= 1675 mil. Lei -1.367,50 RON

Nevoia de fond de rulmentsAlocari ciclice - Surse ciclice = (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare

NFR2003= 2.438 mil. lei

NFR2004= 5.583 mil. lei

NFR2005= 8.634 mil. Lei-863,4 RON

Trezoreria neta = Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment

TN2003= 543 mil. lei

TN2002= 877 mil. lei

TN2005= 5.037 mil. Lei-503,7 RON

In cadrul analizei pe baza ratelor, principalele obiective constau in studierea succesiva a cel putin trei dimensiuni financiare ale intreprinderii: rentabilitatea, lichiditatea si structura financiara.

1.Rata de finantare a imobilizarilor (rata fondului de rulment) - evidentiaza conditiile de finantare ale imobilizarilor.

RFRF = Capitaluri permanente / Active imobilizate nete

RFRF 2002 = 1.94

RFRF 2003 = 2.17

RFRF 2004 = 2.15

2.Rata fondului de rulment propriu, sau rata de finantare a capitalurilor proprii, care se doreste a fi supraunitara

RFRpropriu = Capitaluri proprii / Active imobilizate nete

RFR 2002 =1.94

RFR 2003 = 2.04

RFR 2004 = 1.94

Rata de finantare a nevoii de fond de rulment (RNFR) evidentiaza proportia corespunzatoare din fondul de rulment financiar ce finanteaza nevoia de fond de rulment.

RNFR = Fond de rulment financiar / Nevoia de fond de rulment

RNFR 2002 = 2.45

RNFR 2003 = 1.69

RNFR 2004 = 1.58

4.Rata lichiditatii generale (RLG)- lichiditatea generala reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile.

RLG = Active circulante / Datorii exigibile pe termen scurt

RLG 2002 = 4.47

RLG 2003 = 7.58

RLG 2004 = 90

Valoarea supraunitara a ratei dovedeste ca, cel putin pe termen scurt, intreprinderea are capacitatea de a-si achita datoriile exigibile

5.Rata lichiditatii reduse (RLR) exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora datoriile, pe termen scurt, din creante si disponibilitati.

RLG = (Creante + Disponibilitati) / Datorii exigibile pe termen scurt

RLG 2002= 40

RLG 2003 = 5.27

RLG 2004 = 2.34

Valoarea supraunitara a ratei evidentiaza faptul ca stocurile nu sunt finantate prin datorii pe termen scurt.

Pentru aceasta rata intervalul considerat ca satisfacator este cuprins intre 0.8 si 1.

6.Rata lichiditatii imediate (RLI) - caracterizeaza capacitatea de rambursare a datoriilor, tinand cont de incasarile existente.

RLI = Disponibilitati / Datorii imediat exigibile

RLI 2002 = 2.18

RLI 2003 = 2.73

RLI 2004 = 1.22

Pentru aceasta rata intervalul considerat ca satisfacator este cuprins intre 0.2 si 0.

7.Rata solvabilitatii pe termen lung (RSTL)

RSTL = Activ total/Datorii totale = (Capitaluri proprii +Datorii totale)/Datorii totale

RSTL 2002 = 8,01

RSTL 2003 = 122

RSTL 2004 = 6.45

Valoarea raportului mai mare de 1,5 arata ca intreprinderea are capacitatea de a-si achita obiligatiile banesti fata de terti.

8.Rata levierului (L) - reflecta gradul in care capitalurile proprii asigura finantarea activitatii intreprinderii.

L= Datorii totale / Capitaluri proprii

L2002 = 0.14

L2003 = 0.08

L2004 = 0.18

9.Rata independentei financiare

RIF = Capitaluri proprii / Capitaluri permanente

RIF

RIF 2003 = 1.55

RIF 2004 = 1.77

10.Rata de finantare a stocurilor (RFS)

RFS = Fond de rulment / Stocuri

RFS 2002 = 28

RFS 2003 = 2.89

RFS 2004 = 1.86

11.Rata de autofinantare a activelor (RA)

RA = Capital propriu / (Active fixe + Active circulante)

RA 2002 = 0.88

RA 2003= 0.92

RA 2004 = 0.84

12.Rata datoriilor (RD)

RD = 1-RA

RD 2002 = 1-088 = 0.12

RD 2003 = 0.08

RD 2004 = 0.16

4 Modul de organizare a contabilitatii

In structura functionala a S.C. MARTINA S.A. sunt delimitate functiile de baza ale acesteia: functia de cercetare-dezvoltare, comerciala, financiar-contabila, de productie si de personal.

functia financiar-contabila antreneaza doua genuri de activitati, si anume: activitatea financiara si activitatea contabila.

Cadrul de realizare a acestei importante functii este asigurat in structura organizatorica de directia financiar-contabila, condusa de catre directorul financiar-contabil sau contabilul sef.

Atributiile directiei financiar-contabile se realizeaza pentru cele doua activitati specifice in cadrul serviciului financiar si a serviciului de contabilitate.

Serviciul contabilitate are ca atributii: inregistrarea la timp si corect in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, a tuturor operatiunilor patrimoniale, inventarierea patrimoniului, intocmirea registrului inventar, controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate, intocmirea lucrarilor de sinteza (bilant si anexa la bilant, contul de profit si pierdere, raportul de gestiune), furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor privind patrimoniul si rezultatele obtinute; evidenta si calculatia costurilor, determinarea si analiza rentabilitatii pe produse si lucrari.

In functie de marimea unitatii patrimoniale se adopta organizarea serviciului contabilitate. O modalitatea de organizare este pe cele doua circuite ale contabilitatii: biroul contabilitatii financiare si biroul contabilitatii interne de gestiune, fiecare cu structuri specifice delimitate pentru operatii si lucrari omogene si complementare.

Biroul contabilitate financiara poate fi structurat in mai multe compartimente, cu activitati omogene delimitate cu responsabilitate si finalitate:

    Compartimentul Registrul jurnal general, Bilant si Contul de profit si pierdere, prin care se gestioneaza principalul registru oficial de contabilitate cronologica si se asigura intocmirea, verificarea, certificarea, aprobarea si publicarea documentelor oficiale de sinteza.

    Compartimentul Contabilitatea stocurilor organizeaza impreuna cu directia comerciala sistemul de gestiune si control al stocurilor, activelor circulante; concepe sistemul informational si stabileste metodele de evaluare si de contabilitate analitica a stocurilor; organizeaza si conduce contabilitatea sintetica si participa la controlul prin inventariere a stocurilor, precum si la evaluarea lor pentru intocmirea bilantului.

    Compartimentul Contabilitatea cheltuielilor organizeaza sistemul informational al cheltuielilor impreuna cu celelalte directii ale intreprinderii; conduce evidenta cheltuielilor pe feluri grupate pe activitatile de baza (exploatare, financiare, exceptionale) si asigura corelatia cu contabilitatea interna de gestiune; gestioneaza si participa la intocmirea partii de debit a contului "Profit si pierdere" in colaborare cu compartimentul "Registrul jurnal general".

    Compartimentul Inventarierea si evaluarea patrimoniului coordoneaza si realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente si servicii, inventarierea gestiunilor si inventarierea generala, precum si evaluarea la sfarsitul exercitiului a tuturor elementelor patrimoniale, in vederea determinarii si estimarii deprecierilor reversibile pentru calculul si inregistrarea provizioanelor.

Biroul Contabilitatea interna de gestiune are in sfera de atributii elaborarea bugetelor de gestiune pe activitati, sectoare, produse, fundamentarea costurilor normate, colectarea si repartizarea cheltuielilor efective pe destinatii, respectiv pe activitati.Activitatea Serviciului financiar are ca obiective: planificarea, urmarirea si evidenta mijloacelor financiare ale intreprinderii; asigurarea capitalului si a fondurilor necesare desfasurarii unei activitati normale; gestiunea veniturilor, calcularea la timp si corecta a drepturilor banesti ale angajatilor, efectuarea la timp si in bune conditii curespectarea dispozitiilor legale a tuturor operatiilor de incasari si platii; asigurarea incasarii debitelor de orice natura.

In cadrul Serviciului financiar se realizeaza si evidenta contabila a elementelor legate de capital, fonduri, credite, imprumuturi, decontari cu tertii, salariatii si cele ce privesc trezoreria.

Functia financiar-contabila, in afara activitatii financiare, si a activitati de contabilitate, presupune si activitatea de control financiar.

Activitatea de control financiar reprezinta ansamblul proceselor prin care se codifica respectarea normelor legale cu privire la integritatea, utilizarea si pastrarea valorilor materiale si banesti din patrimoniu.

Controlul asupra operatiilor patrimoniale este exercitat de catre persoanele care conduc contabilitatea, care exercita controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane specializate

Scopul exercitarii controlului financiar il reprezinta prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor materiale si banesti.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1677
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved