Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


SCHEMA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PROPRIE CONTABILITATII DIN ROMANIA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micSCHEMA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PROPRIE CONTABILITATII DIN ROMANIA

In cadrul sistemului de contabilitate, contul de profit si pierdere are la baza clasificarea pe naturi a veniturilor si cheltuielilor. Forma de prezentare a structurilor in cadrul contului este cea de lista. O asemenea optiune se inscrie in conceptia dualista de organizare a contabilitatii, iar forma lista prezinta facilitatea informationala ca dezvaluie rezultatul dupa fiecare nivel de activitate. Pentru degajarea informatiei in aceasta structura nu trebuie facute calcule suplimentare in afara contului asa cum s-ar fi efectuat in cazul in care s-ar fi adoptat forma bilaterala sau cea de cont.Conceptia dualista adopta pentru modelarea si contabilizarea cheltuielilor si veniturilor un calcul al rezultatului global realizat prin contabilitatea financiara si un calcul al rezultatelor analitice infaptuit prin contabilitatea de gestiune.

In contabilitatea financiara cheltuielile si veniturile sunt grupate in functie de natura activitatilor (exploatare, financiara, extraordinara), natura resurselor utilizate, in cazul cheltuielilor (cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile primite, cheltuieli cu impozitele si taxele, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu dobậnzile si alte cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare, cheltuieli cu amortizarile si provizioanele) si in functie de natura rezultatelor in cazul veniturilor (venituri din vậnzari, venituri din productia stocata, venituri din productia de imobilizari, alte venituri de exploatare, venituri din dobậnzi si alte venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din amortizari si provizioane).

In contabilitatea interna de gestiune, cheltuielile si veniturile (deocamdata in modelul romậnesc numai cheltuielile) sunt grupate dupa functia sau destinatia lor pe feluri de produse, lucrari si servicii.

Pentru sistemul contabil romậnesc, schema contului de profit si pierdere se prezinta astfel  :

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE..

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

B

Cifra neta de afaceri (rd. 02 la 05)

Productia vậnduta

(ct. 701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vậnzarea marfurilor

(ct. 707)

03

Venituri din dobậnzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constitue leasingul (ct. 766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

Variatia stocurilor de produse Sold C

finite si a prod in curs de exec. (ct.711) Sold D

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)

Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 01+06-07+08+09)

a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

(ct. 601+602-7412)

Alte cheltuieli materiale

(ct. 603+604+606+608)

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

(ct. 605-7413)

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

Cheltuieli cu personalul

(rd. 15+16), din care :

15

a) Salarii si indemnizatii

(ct. 641+642-7414)

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

(ct. 645-7415)

a) Ajustari de valoare privind imob corporale

si necorporale (rd. 19-20)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

a.2) Venituri (ct. 7813)b) Ajustari de valoare privind activele circulante

(rd. 22-23)

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)

b.2) Venituri (ct. 754+7814)

Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe

(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625

8.2 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate (ct.635)

8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)

Cheltuieli privind dobậnzile de refinantare inreg de entitatile al caror obiect principal de activitate il constitue leasingul (ct. 666*)

Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)

-Cheltuieli (ct.6812)

-Venituri (ct. 7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 10-32)

- Pierdere (rd. 32-10)

Venituri din interese de participare

(ct. 7611+7613)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac

parte din activele imobilizate (ct.763)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din dobậnzi (ct. 766*)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare

(ct. 762+764+765+767+768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 35+37+39+41)

Ajustari de valoare privind imob financiare si investitiile detinute ca active circulante

(rd. 44-41)

- Cheltuieli (ct. 686)- Venituri (ct. 786)

Cheltuieli privind dobậnzile

(ct. 666*-7418)

- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate

Alte cheltuieli financiare

(ct. 663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 43+46+48)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :

- Profit (rd. 42-49)

- Pierdere (rd. 49-42)

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

- Profit (rd. 10+42-32-49)

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)

Venituri extraordinare (ct. 771)

Cheltuieli extraordinare

(ct. 671)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIV EXTRAORDINARA :

- Profit (rd.54-55)

- Pierdere (rd. 55-54)

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd.58-59)

- Pierdere (rd. 59-58)

Impozitul pe profit (ct.691)

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR :

- Profit (rd. 60-62-63)

- Pierdere (rd. 62+63-60)

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele___________ Numele si prenumele ____________

Semnatura___________________ Calitatea_____ _______ ______ _______

Semnatura_____ _______ ______ ______

Stampila unitatii Nr. de inreg in organismul profesional

Structura contului de profit si pierdere dezvaluie continutul indicatorilor si modul lor de construire. Astfel cifra de afaceri neta, se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin reducerile comerciale acordate clientilor. Atunci cậnd, in baza unor prevederi legale exprese, in conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentậnd diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi de cheltuieli, cu ocazia intocmirii contului de profit si pierdere, la cifra de afaceri neta se vor inscrie sumele reprezentậnd veniturile mentionate, corectate cu cheltuielile corespunzatoare acelor impozite.

Veniturile din exploatare cuprind :

Ø     venituri din vậnzarea de produse si marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii ;

In contabilitate, veniturile din vậnzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

Veniturile din vậnzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii :

entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

entitatea nu mai gestioneaza bunurile vậndute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;

veniturile si, respectiv cheltuielile ocazionate de tranzactie pot fi cuantificate .

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarile nefacturate pậna la sfậrsitul perioadei se evidentiaza in contul de ″Lucrari si servicii in curs de executie″, pe seama veniturilor din productia stocata.

Ø     venituri din variatia stocurilor, reprezentậnd variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfậrsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluậnd in calcul ajustarile pentru depreciere reflectate . Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a majorat nivelul stocurilor, fie vậnzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor.

Ø     venituri din productia de imobilizari, reprezentậnd costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale ;

Ø     venituri din subventii de exploatare, reprezentậnd subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii de care beneficiaza entitatea .

Veniturile financiare cuprind :

Ø     venituri din imobilizari financiare ;

Ø     venituri din investitii pe termen scurt ;

Ø     venituri din creante imobilizate ;

Ø     venituri din investitii financiare cedate ;

Ø     venituri din diferente de curs valutar ;

Ø     venituri din scounturi primite in urma unor reduceri financiare ;

Ø     alte venituri financiare;

Veniturile din dobậnzi, redevente si dividende se recunosc astfel:

dobậnzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente ;

redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului ;

dividendele se recunosc atunci cậnd este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct, in functie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

Veniturile extraordinare pot aparea ca urmare a subventiilor primite pentru eliminarea efectelor calamitatilor, pentru reamplasarea activitatilor productive in zone defavorizate sau pentru descongestionarea zonelor urbane aglomerate dar si din despagubirile ce insotesc exproprierea unor active pentru cauza de utilitate publica.

Cheltuielile entitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru :

consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza entitatea ;

cheltuieli cu personalul ;

executarea unor obligatii legale sau contractuale.

Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.

In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel :

Cheltuieli de exploatare care cuprind :

Ø     cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile ; costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate ; costul de achizitie al al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor ; contravaloarea energiei si apei consumate ; valoarea animalelor si pasarilor ; costul marfurilor vậndute si al ambalajelor ;

Ø     cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii ; prime de asigurare ; studii si cercetari ; cheltuieli cu alte servicii executate de terti ; comisioane si onorarii ; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate ; transportul de bunuri si personal ; deplasari, detasari si transferari ; cheltuieli postale si taxe de comunicatii ; servicii bancare si altele ;

Ø     cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de unitate)

Ø     alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi ; despagubiri, amenzi si penalitati ; donatii si alte cheltuieli similare ; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital) ;

Cheltuieli financiare, care cuprind :

Ø     pierderi din creante legate de participatii ;

Ø     cheltuieli privind investitiile financiare cedate ;

Ø     diferentele nefavorabile de curs valutar ;

Ø     dobậnzile privind exercitiul financiar in curs ;

Ø     sconturile acordate clientilor;

Ø     pierderi din creante de natura financiara si altele.

Cheltuielile extraordinare sunt acelea care apar ca urmare a evenimentelor extraordinare, cum sunt: calamitatile naturale si exprorierile unor active.

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Sumele reprezentậnd rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129=106. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia in contul 117, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit hotarậrii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vậnzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

In cazul entitatilor al caror obiect principal de activitate il constituie activitatea de leasing, in cifra neta de afaceri se include si dobậnda cuvenita acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.

Veniturile si cheltuielile care apar altfel decật in cursul activitậtilor curente ale entitatii trebuie prezentate la ″Venituri extraordinare″ si ″Cheltuieli extraordinare″.

Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare, nu se astepta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

In intelesul reglementarilor prevazute in OMFP nr. 1752/30.11.2005, prin activitati curente se intelege orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a afacerilor sale, precum si activitatilor conexe in care aceasta se angajeaza si care sunt o continuare a primelor activitati mentionate, incidente acestora sau care rezulta din acestea.

Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de entitate, decật frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinara pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorita diferentelor dintre activitatile curente ale acelor entitati. De exemplu, pierderile rezultate in urma unui cutremur pot fi calificate de catre o entitate ca element extraordinar.

Exemple de evenimente sau tranzactii ce dau nastere, in general, la elemente extraordinare in cazul majoritatii entitatilor sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural.

Cu exceptia cazului in care veniturile si cheltuielile extraordinare sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, in notele explicative trebuie mentionate explicatii despre valoarea si natura acestora.

Entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative proportia in care impozitul pe profit afecteaza ″Profitul sau pierderea din activitatea curenta″ si ″ Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara″.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/30.11.2005

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1757
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved