Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII BANCARE DE LECTIE MATEMATICA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

CONSTANTAOrganizarea sistemului financiar-bancar se bazeaza pe structura institutionala a spatiului financiar si monetar,centrata pe cele cinci componente: Banca Centrala,banci,alte institutii de credit,Trezoreria si piata financiard{evidentiind rolul organizatoric si reglementativ al Bancii Centrale.

Avand in vedere rolul pe care-l au bancile,sistemul bancar in economia de piata jmpactul functionarii acestuia asupra parametrilor si performantelor sistemului economic,autoritatile monetare,Statul a impus o serie de reglementari bancare,sub forma de norme,mai mult sau mai putin permisive fn scopul diminuarii posibilelor disfunctionalitati si dereglari ale sistemului.

In cadrul bancii se face distinctie intre contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara.

Contabilitatea de gestiune furnizeaza toata informatia contabila care se cuantifica ,prelucreaza si transmite pentru utilizare interna de catre managementul bancii.

Contabilitatea financiara furnizeaza informatia contabila ,care pe langa utilizarea interna de catre manageri ,este comunicata si in exteriorul organizatiei.

In scopul interpretarii adecvate a informatiilor contabile ,a documentelor contabile suport, au fost elaborate un set de norme explicitate sub forma unor principii, care reprezinta regulile si procedeele necesare pentru definirea practicii contabilitatii bancare acceptate la un moment dat :

a)principiul prudentei ,care afirma ca nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor ,respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile ;

b)principiul permanentei metodelor ,care afirma continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea .inregistrarea ,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile ;

cjprincipiul continuitatii activitatii,care presupune ca banca isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fiara a intra in stare de lichidare sau reducere sensibila a activitatii;

d)principiul independentei exercitiului ,care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii bancii pe masura angajarii acestora ;

ejprincipiul intangibilitati bilantului ,potrivit caruia bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului anterior;

fjprincipiul necompensarii .potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat .nefitnd admisa compensarea intre elementele bilantiere si cele din contul de profit si pierderi;

gjprincipiul costului istoric sau al nominalismului ,afirma necesitatea mentinerii costului la care elementele bilantiere au fost inregistrate in patrimoniul bancii ;

hjprincipiul suprematiei realitatii asupra aparentei ,potrivit caruia aspectul economic si financiar este privilegiat fata de cel juridic ;

ijprincipiul regularitatii,sinceritatii si imaginii fidele ,care vizeaza furnizarea de informatii clare

,pfecise fcomplete asupra patrimoniului .situatiei financiare,rezultatului, operatiunilor,resurselor;

jjprincipiul semnificatiei relevante ,care afirma necesitatea ca toate informatiile de importanta semnificativa sa figureze in documentele furnizate tertilor ;

Bancile au obligatia organizarii si tinerii contabilitatii la sediile declarate,sa pastreze documentele justificative(primare)care stau la baza inregistrarilor .precum si registrele contabile .asigurand:

ð -intocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul bancii;

ð -inregistrarea in contabilitate a elementelor patrimoniale ;

ð -inventarierea patrimoniului bancii;

ð -intocmirea bilantului contabil;

ð -controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate ;

ð -furnizarea.publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de banca .

Etapele ciclului contabil sunt:

LAnaliz.a operatiunilor pe baza documentelor justificative.

2.inregistrarea operatiunilor in Registrul Jurnal.

3.Sistematizarea inregistrarilor in Cartea Mare.

4.Regularizarea conturilor,la sfarsitul perioadei.in documente cumulative denumite balante de verificare.

5.Elaborarea rapoartelor financiare pe baza balantelor de verificare.

O.Inchiderea conturilor,pentru pregatirea inceperii unui nou exercitiu contabil.

In scopul respectarii normelor contabile ,banca isi organizeaza un sistem de prelucrare automata a datelor ,asigurand stocarea si pastrarea datelor inregistrate pe suporti tehnici in perspectiva efectuarii controlului.

Acest sistem este organizat astfel incat in orice moment sa poata fi listate inregistrarile efectuate ,sa permita reconstituirea in orice moment a elementelor si contonutului conturilor ,controlul respectarii reglementarilor.

Daca pana nu demult,managerii bancari acordau prioritate problemelor curente -atragerea de depozite,estimarea lichiditatii etc, in prezent problematica de perspectiva a impus planificarea strategica in particular,ca un instrument esential al managementului bancar.Prognoza releva unde este banca si nu unde doreste sa fie,in timp ce planificarea strategica abordeaza viitorul deciziilor prezente.

O componenta principala a planificarii o reprezinta planul de afaceri pe termen mediu(3-5 ani),care poate constitui si un instrument de prezentare a bancii in relatiile cu parienerii

Pentru managementul bancii este util sistemul planurilor financiare si nefinanciare.a carul structura cuprinde :

Ø               planul financiar al bancii,elaborat de catre centrele de responsabilitat,.respectiv succursale si Centrala ;

Ø               bugetul de venituri si cheltuieli;

Ø               planurile operationale, care sustin si fundamenteaza planurile financiare si bugetul.

Intre aceste planuri se evidentiaza .planul de credite,planul de atragere a resurselor,planul de cheltuieli functionale,planul de vanzari,planul resurselor umane etc.

Functionarea bancilor.a sistemului bancar este reglementata de catre Banca Centrala,autonomia bancara reala fiind supusa unor constangeri reglementative prin care se asigura mentinerea competitivitatii si stabilitatii sistemului bancar.Astfel.sunt stabilite reglementari prin care se promoveaza concurenta in sectorul bancar,limitande-se pozitiile de monopol,se asigura mentinerea unor structuri bilantiere stabile si functionale prin norme prudentiale.

Organizarea bancii, ca firma comerciala realizand activitati specificele concretizeaza in contituirea acesteia ca unitate de decizie,printr-o abordare sistemica a elementelor componente definite prin variabilele functionale si relationale in cadrul unei structuri apte sa asigure activitatea convergenta,sinergica a elementelor componente.In acest sens,componentele organizatorice ale bancii vor avea un comportament interdependent in cadrul bancii,ca intre,in perspectiva realizarii obiectivelor si indeplinirii functiilor bancii.

Principalele compartimente functionale din cadrul bancii sunt :de coordonare,de trez,orerie,de casierie,de control,de operatiuni comerciale.de creditare,de contabilitate,de informatica,de relatii externe.de organizare,de resurse umane,de dezvoltare,juridic.

Pentru banca,gestiunea activelor si pasivelor are ca obiectiv determinarea unei situatii optime exprimata in termeni dimensionali,vizand totalul bilantului.precum si adoptarea deciziilor care sa permita atingerea optimului financiar.

Gestiunea activelor si pasivelor constituie un aspect esential al functionarii bancii, implicand doua aspecte :

a)conditiile necesare gestiunii activelor si pasivelor ;

bjalegerea dimensiunii si structurii financiare.

Luarea in considerare a impactului celor trei variabile asupra patrimoniului conduce bancile la alegeri ale dimensiunii si structurii financiare, alegeri care determina modificarea anumitor aspecte ale gestiunii bancilor.

Determinarea permanenta a pozitiilor de lichiditate,de rata si de curs impune necesitatea ca banca sa-si integreze toate operatiile in afara bilantului care-i amplifica potentialul riscurilor,In acest sens,banca trebuie sa-si organizeze un sistem de informatii contabile care sa-i permita calculul rapid si exact al pozitiei fata de cele trei riscuri,punerea la punct a inregistrarilor contabile adecvate,operatiunilor cu instrumentele financiare la termen fiind o conditie a unei evaluari precise a posibilelor efecte adverse.

Intr-o banca fiondurile proprii au urmatoarele functii :

A    -acopera pierderile ;

A    finanteaza activele imobilizate;

A    -induc incredere creditorilor,indeosebi deponentilor;

A    -corecteaza discordantele scadentelor.

Obiectivul fundamental al banci il constituie realizarea unei activitati profilate in conditii de risc acceptabile si in acest sens elaborarea bugetului constituie o componenta a strategiei profitului.

Planificarea strategica a profitului parcurge urmatoarele etape :

a)elaborarea situatiilor descentralizatereferitoare la costurile si veniturile pe centre organizationale generatoare de profit si de costuri ;

bjprognozarea evolutiei elementelor de activ si pasiv furnizoare de venituri si consumatoare de resurse(cheltuieli,in diverse scenarii evolutive a situatiei economice a bancii;

cjelaborar ea planurilor de profit pe centre organizationale,care reflecta,, inclinatia spre performanta' a acestora, generand ajustari si adaptari din partea managementului de varf al bancii,care conduc in final,prin coordonare ja stabilirea planului global al profitului pe ansamblul bancii;

d)stabilirea termenelor,delegarea responsabilitatilor si alocarea resurselor pentru implementarea planului de profit.

Contabilitatea, ca parte a sistemului informational economic a devenit pe plan mondial un instrument de informare, control si previziune de neinlocuit.

Organizarea contabilitatii financiare la nivelul unitatilor economice este influentata in functie de tipurile de intreprinderi si activitatea acestora, aspecte ale organizarii si functionarii intreprinderii in conditiile economiei de piata, continutul si structura elementelor patrimoniale de activ si pasiv, nevoile de informare, de conducere a intreprinderilor.

Contabilitatea operatiunilor efectuate prin conturile de la banci sunt forme de decontare fara numerar. Agentii economici isi pastreaza cea mai mare parte a disponibilitatilor banesti la banci, unde isi deschid conturi curente.Pentru aceasta, agentii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

ð     sa fie inscrisi in Registrul comertului si la Ministerul de Finante;

ð     sa dispuna de un patrimoniu reglementat juridic;

ð     sa aiba contabilitate proprie;

ð     sa incheie bilant contabil.

In vederea deschiderii conturilor, agentii economici prezinta bancii o cerere tip de deschidere insotita de urmatoarele documente :

à dovada inregistrarii in Registrul comertului si la organele fiscale teritoriale;

à hotararea Guvernului sau decizia Administratiei locale de stat, dupa caz, privind constituirea agentilor economici;

à fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni si amprenta stampilei unitatii.

In acesta categorie se inscrie si S.C. Electrica S.A. iar datorita diversificarii consumatorilor la nivelul fiecarui F.R.C., exista atat cont curent deschis la B.C.R., pentru efectuarea platilor de catre agentii economici, cit si cont deschis la Trezorerie pentru platile efectuate de catre consumatorii bugetari. Contut curent la banci reflecta existentul si miscarea disponibilitatilor bancare.

Conform Legii Contabilitatii "Conturi la banci in lei' se debiteaza cu incasarile si se crediteaza cu platite efectuate prin acest cont.Contabilitatea analitica se realizeaza pe fiecare banca in parte, unde intreprinderea are deschise conturi in lei.

In prezent, potrivit hotararii Guvernului Romaniei nr. 83/26.02.1993, pentru intarirea disciplinei financiare, agentii economici din tara noastra cu capital integral sau majoritar de stat sunt obligati sa-si pastreze disponibilitatile in lei la societatile bancare si sa efectueze toate operatiunile de incasari si plati prin doua conturi distincte : unul pentru productie si alte activitati curente si unul pentru investitii, deschise la o singura unitate bacara din tara, la alegere.

Operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile la banci in lei se reflecta in contabilitate astfel:

incasarea diverselor sume in conturile de la banci, pe baza extraselor de cont si a documentelor justificative anexate la acestea. Documentele justificative prezinta o deosebita importanta, deoarece prima etapa in munca de evidenta o constitue inscrierea in documente a tuturor operatiilor economice care au loc in intreprindere. Avand in vedere prevederile Legii Contabilitatii " Orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii intr-un inscris care sta la baza inregistrarii in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ'. Cu ajutorul lor se asigura datele de intrare in sistemul informational contabil si se fundamenteaza inregistrarea proprie contului.

Conform procedurii operationale, furnizorul prin serviciul F.U.C.R.C. din cadrul S.D.F.E., in functie de tipul de tarif stabilit, va emite de regula o factura de energie electrica care va contine consumul de energie electrica aferent perioadei facturate, precum si tipul de tarif contractat. Facturile emise intra in posesia consumatorului prin una din modalitatile convenite de parti ( predarea prin electricieni, prin servicii de posta, prin curier ) si specificate in clauzele contractuale cu mentiunea ca este necesara confirmarea scrisa ( semnatura reprezentantului si stampila societatii ) a consumatorului pentru primirea facturii. Facturile vor contine data emiterii si termenul de scadenta.

Plata facturilor de energie electrica, atat la agenti economici cit si la consumatorii casnici, a majorarilor si penalitatilor, a taxei de racordare, a taxei radio -tv, a prestarilor de servicii, se poate face prin ordine de plata, prin fila CEC conform legislatiei in vigoare.

Evidenta incasarii facturilor se face pe baza extrasului de cont al furnizorului. Zilnic, incasarile conform extrasului de cont se opereaza in evidentele contabile. Daca in documentele emise de consumator se specifica numarul facturii emise de furnizor, incasarea se va opera pe factura respectiva, iar in cazul in care nu se specifica numarul documentului, incasarea se va opera pe factura cu vechimea cea mai mare. Factura se considera achitata de catre consumator la data inregistrarii platii in extrasul bancar al consumatorului,, neachitarea facturii de catre consumator in termen atrage penalitati de intirziere pentru fiecare zi de intirziere insa:valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii,penalitatile se datoreaza incepind cu prima zi dupa data scadentei,penalitatile sunt egale cu nivelul dobinzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare ,stabilit conform reglementarilor legale in vigoare.

Conform procedurii de aplicare a HG977 sin 978/2003,persoanele fizice si juridice , inclusiv filialele acestora,inclusiv filialele acestora,precum si sucursalele sau reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine care au incheiat contracte de furnizare a energiei electrice cu SC Electrica SA datoreaza taxele lunare pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune.

Evidentierea contabila a "tarifelor pentru lucrari si servicii prestate 'de Filialele de Distributrie si Furnizare a Energiei Electrice se tine cu ajutorul contului 41110201 "alte clienti din alte activitati,,

Contul 461.04 "debitori din taxa de racordare,, este un cont de investitii iar virarea incasarilor se face in contul de investitii

Operatiile de incasari efectuate prin conturile la banci se reflecta in contabilitate astfel:

energie electrica -agenti economici

energie electrica -casnici,agenti economici cu tarif casnic-atipici

alti clienti din alte activitati

clienti din alte activitati -taxa tv persoane juridice

clienti din alte activitati -taxa tv persoane fizice

clienti din alte activitati -taxa radio persoane juridice

41110301 clienti din alte activitati-taxa radio persoane fizice

debitori din taxa de racordare

5121 = %

4611101 penalitati energie electrica

41180102 alti clienti din activitatea de baza

debitori din clienti neincasati cu titlu executoriu

viramente interne (viramente casa centru banca centru)

16701 garantii energie -agenti economici

766 venituri din dobinzi

2.Plata sumelor prin conturile de la banci.pe baza extraselor de cont si a documentelor justificative anexate la acestea se reflecta in contabilitate astfel:

%=5121

627 cheltuieli cu servicii bancare

viramente interne (banca centru banca sediu)

La sfirsitul lunii contul 581 viramente interne din jurnalul operatiilor de plati prin banca obligatoriu trebuie sa fie egal cu soldul contului 581 (sediu).

Planificarea profitului constituie, de fapt,elementul central al planificarii strategice a bancii forma sintetica in care se concretizeaza planificarea profitului fiind bugetul de venituri si cheltuieli(BVC).

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un,, cont previzionat'al veniturilor si cheltuielilor si deci al profitabilitatii bancii.

Realizarea ciclului contabil impune necesitatea organizarii contabilitatii bancare in compartimente distincte,conduse de un specialist.

Contabilitatea generala (financiara)se organizeaza conform unor norme unitare,prevazute de lege,obligatorii pentru toate bancile,avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atat pentru necesitatile proprii,cat si in relatiile cu asociatii sau actionarii,clientii,organele fiscale,banca centrala si alte banci etc.

Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare banca in funtie de specificul activitatii si necesitatile proprii,avand ca obiective principale

è  stabilirea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor pe fiecare subunitate

è  rentabilitatea activitatilor si serviciilor prestate de banca

è  ;intocmirea bubetului de venituri si cheltuieli pe subunitati si activitati

è  ;urmarirea si .controlul realizarii activitatilor.

Responsabilitatea pentru organizarea contabilitatii revine Consiliului de administratie sau elementului organizational delegat, tinerea contabilitatii bancii putandu-se organiza si printr-o persoana juridica distincta,pe baza de contract scris de prestari servicii.

In scopul respectarii normelor contabile,banca i-si organizeaza un sistem de prelucrare automata a datelor(informatizarea contabila),asigurind stocarea si pastrarea datelor inregistrate pe suporti tehnici in perspectiva efectuarii controlului.

Acest sistem este organizat astfel incat sa furnizeze listele inregistrarilor efectuate in contabilitate pe baza documentelor justificative.sa permita reconstituirea, in orice moment,a elementelor si continutului conturilor respectarii reglementarilor.

Planul de conturi bancar si normele de utilizare a acestuia contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale ce pot avea loc in cadrul bancii,continutul si functia fiecarui cont,monografia contabila a principalelor operatiuni,precum si criteriile generale privind dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice.

Planul de conturi contine opt clase de conturi,simbolizate cu o cifra,grupe de conturi simbolizate cu doua cifre,conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre etc.

Conturile si planul de conturi sunt ordonate in functie de lichiditatea avtivelor si exigibilitatea pasivelor.Pentru contabilizarea operatiunilor in contul trezoreriei publice,bancile utilizeaza conturi distintee, deschise in cadrul clasei 8, iar pentru operatiunile aferente contabilitatii de gestiune pot fi utilizate conturi distincte,deschise in clase de conturi suplimentare.

Registrul jurnal reprezinta un document contabil obligatoriu jn care se inregistreaza in mod cronologic operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor justificative dupa data de intocmire sau intrare a acestora in banca.

Registru inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si pasiv,grupate in functie de natura lor,conform posturilor din bilantul contabil,inventariate conform normelor legale.

Registrul Cartea Mare este obligatoriu fn el inscriindu-se lunar,direct,pentru fiecare cont inregistrari efectuate in registrul jurnal auxiliar siabilindu-se situatia fiecarui cont jespectiv soldul initial.rulajele si soldul final.Acest registru sta la baza elaborarii balantei de verificare si se intocmeste in centrala bancii si centrele operationale cu contabilitate primara.

Balanta de verificare permite verificarea corectitudinii inregistrarilor,operatiunilor patrimoniale in contabilitate servind la elaborarea bilanturilor contabile.

Cu ajutorul balantei de verificare sunt stabilite corelatiile dintre egalitatile generate de dubla inregistrare a operatiunilor patrimoniale din contabilitate,intocmindu-se atat pentru conturi sintetice,cat si pentru anumite conturi analitice.

Contul de rezultate reprezinta un raport financiar care sintetizeaza veniturile si cheltuielile bancii pe parcursul unui an jelevand daca banca a obtinut sau nu profit.

Veniturile bancii provin din urmatoarele surse idobanzi si venituri asimilate,operatiuni de leasing, operatiuni de inchiriere,titluri cu venit variabil,comisioane,castiguri din operatiuni financiare,precum si din operatiuni exceptionale.

Cheltuielile bancii reprezinta dobanzi si alte cheltuieli asimilate,operatiuni de leasing,operatiuni de inchiriere simpla,comisioane,pierderi din operatiuni financiare,cheltuieli cu personalul si de administratie,cheltuieli exceptionale, impozitul pe profit.

Contul de rezultate reflecta numai schimbarile situatiei generate de acele operatiuni care aduc profit net sau pierdere neta ;multe operatiuni importante in special cele referitoare la investitiile pe termen lung ale bancii (plasamentele),pot avea loc in cursul unui exercitiu contabil, neevidentiindu-se insa in contul de rezultate.Situatia fluxurilor de incasari si plati reflecta mijloacele banesti generate atat de activitatea pe termen scurt a bancii,cat si de operatiunile financiare de plasamente pe termen lung.

Managementul de varf al bancii are ca atribut fundamental elaborarea strategiei bancii si a politicelor bancare adecvate pentru realizarea obiectivelor strategice.Politica bancara este subordonata strategiei de dezvoltare a bancii .strategie care trebuie sa cuprinda toate componenteleactivitatii bancii.Fara o strategie,managementul unei banci este comparabil cu pilotarea unei nave fara busola sau a unui automobil fara sistemul de directie.insa prabusirea bancii,atrage dupa sine prin efectul de domino,caderea verigilor din sistemul economic si financiar cu care banca face afaceri si prin deviatia comportamentelor,induce turbulenta in sistemul bancar.

Managementul strategic reclama existenta unor compartimente specializate in cadrul bancii,care sa studieze si sa urmareasca evolutia mediului,a conjuncturii,sa furnizeze informatii prospective decidentilor bancari,dar si a departamentelor implicate in realizarea politicii bancare intr-un mediu in schimbare.

Obiectivul fundamental al managementului bancar ii constituie maximizarea averii actionarilor,ceea ce impune mamagerilor sa evalueze valoarea actuala a cashflow-ului in conditii de incertitudine,luand in considerare probabilitatea riscurilor.

Riscul inseamna cresterea volatilitatii venitului net al bancii si a valorii de piata a actiunilor bancare,maximizarea averii reclamand ca managerii sa evalueze si echilibreze relatia dintre profitabilitate si risc.

Profitabilitatea este factorul determinant care conditioneaza evolutia viitoare,dezvoltarea si consolidarea bancii rezultatul brut,ca diferenta intre veniturile bancii si cheltuielile acesteia.

Obiectivul esential al oricarei strategii bancare ii constituie nivelul profitului,in conditiile prudentei bancare si supravegherii reglementate a bancii, intr-un mediu caracterizat prin risc si incertitudine.

Industria serviciilor financiare este in continua evolutie.

Ea cuprinde activitati precum titluri,servicii bancare,asigurari.leasing,participatii,ca si auxiliare ale acestora precum procesare de date si consultanta manageriala.Participantii la aceasta industie sunt banci comerciale,case de economii,fonduri pe piata monetara,companii financiare,banci de investitii,companii de brokeraj,companii de asigurari,conglomerate de activitati si firme non-financiare.

Concurenta intre bancar si nonbancar se afirma in activitatile de depozit si imprumui si,in acest context ,apare problema capacitatii concurentiale a bancilor in indusiri financiara.

Suprvietuirea bancilor depinde de capacitatea concurentiala a acestora,teritoriala si pe produse,de a-si descoperi nisele adecvate de piata,de a-si exercita complementar functiile de depozit si imprumut.

Organizarea si managementul bugetizarii activitatii viitoare a bancii fn perspectiva realizarii strategiei promovate,evidentiaza necesitatea parcurgerii a cinci faze interdependente :

1 .Trasmitereade catre managementul de varf al bancii catre toate centrele organizationale,supuse bugetizarii,a orientarilor si obiectivelor strategice generale.

2.Elaborarea proiectelor de buget, care presupune :

elaborarea unor programe de dezvoltarela nivelul fiecarui centru organizational

elaborarea proiectelor de buget sub forma unor documente sintetice referitoare la activitati si venituri

3.Elaborarea proiectului de buget pe ansamblul bancii.

4Ajustarea propunerilor bugetare,prin negocieri intre Centrala bancii si centrele organizationale.

5.Finalizarea bugetului pe sectoare de activitate si pe functiuni ale bancii.

O importanta esentiala in procedura bugetara o are controlul realizarii bugetului,care poate fi corelat cu tabloul de bord al bancii,al componentelor financiare ale acesteia.

Bibliografie

Management Financiar BancarPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1630
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved