Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


DECLARATIA CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR PRIVIND PUNEREA IN APLICARE SI INSUSIREA CERINTELOR ETICE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai mic


Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania doreste sa atraga atentia tuturor profesionistilor contabili asupra necesitatii de a da urmare prezentei Declaratii.

CECCAR ca membru al IFAC are responsabilitatea de a promova norme inalte de conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigata luandu-se masurile care se cuvin.

Misiunea de a pregati cerinte etice detailate apartine Consiliului Superior CECCAR.

Adoptarea cerintelor etice internationale ale IFAC de catre CECCAR nu va asigura in mod obligatoriu ca aceste norme de conduita stabilite vor fi aplicate. De aceea CECCAR elaboreaza prevederi normative adecvate cerintelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili.

Dupa cum se specifica in paragraful 2.6 al Codului Etic International al Profesionistilor Contabili, organizatiile membre sunt indemnate sa asigure consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica. Aceasta functie este o parte importanta a aplicarii cerintelor etice si poate fi indeplinita prin mijloace ca punerea la dispozitie a unui serviciu care sa raspunda la intrebarile puse de membrii individuali referitoare la interpretarile cerintelor etice sau prin constituirea unor structuri corespunzatoare care sa monitorizeze cerintele etice.

Stabilirea unui serviciu de interpretare / indrumare / consultanta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:

obiectivele lui si procedurile de functionare trebuie sa fie transparente si promovate larg in randul membrilor.

procedurile de functionare trebuie sa ofere siguranta ca se va tine seama numai de intrebari rezonabile din partea membrilor si ca cel care intreaba raspunde pentru formularea clara a faptelor si circumstantelor.

cei insarcinati sa ofere consultanta trebuie sa aiba un nivel corespunzator de autoritate si o experienta tehnica suficienta pentru a acorda asemenea indrumari.

cererile vor fi facute de obicei pe baza de confidentialitate iar

rezultatele oricaror interpretari/consultanta/indrumari pot face obiectul publicarii (fara a da nume) ca modalitate de formare etica pentru toti profesionistii contabili.

Pentru a raspunde cerintelor din prezentul paragraf in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati functioneaza Comisia de etica profesionala, comisiile de apel si comisiile de disciplina, atributiile acestora fiind stabilite prin hotarari ale Consiliului Superior.

Punerea in aplicare a cerintelor etice va fi sustinuta de introducerea unui program menit sa asigure Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati ca membrii individuali cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor cerinte. Asemenea informatii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicatii tehnice, reviste profesionale, rapoarte in legatura cu audieri si activitati disciplinare, programe referitoare la pregatirea profesionala continua, publicatii, presa financiara si de afaceri si raspunsuri privind cerintele de consultanta de la comitetul specific.

Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice care ii privesc fara sa fie nevoie de constrangeri sau sanctiuni. In ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri in care astfel de cerinte sunt ignorate in mod flagrant sau in care acestia nu le respecta din eroare, omisiune sau din lipsa de intelegere a lor. Este in interesul profesiei si a tuturor membrilor ca publicul larg sa aiba incredere ca nerespectarea cerintelor etice ale profesiei va fi investigata si, acolo unde este cazul, vor fi luate masuri disciplinare.

Profesionistii contabili trebuie deci sa fie pregatiti sa justifice orice abatere de la cerintele etice. Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea, pot constitui abateri profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare.

Puterea actiunii disciplinare este stabilita prin reglementarile CECCAR.

Masurile disciplinare pot aparea de obicei in urma unor probleme ca:

Nerespectarea normelor generale de baza si specifice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili

Nerespectarea regulilor de etica

Conduita discreditabila sau dezonoranta

Investigatii disciplinare vor incepe de obicei ca rezultat al unor plangeri; structurile centrale si locale ale Corpului trebuie sa ia in consideratie toate plangerile. Investigatiile pot, totusi, sa fie introduse din oficiu de CECCAR sau de catre o entitate administrativa, fara sa fie facuta o plangere. Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Trebuie intotdeauna instiintat membrul impotriva caruia se face plangere, precum si cel care a facut plangerea. Acolo unde exista o disputa, se poate incerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplina ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora.

Poate fi oportun sa se faca publicitate procedurilor disciplinare si de apel. Astfel, sunt informati atat membrii cat si publicul larg. Totusi, aspectele de confidentialitate si tipul incalcarilor trebuie sa fie luate in consideratie atunci cand se decide metoda de publicitate.

 


In acest Cod etic national al profesionistilor contabili termenii utilizati (in paranteza sunt redati in limba engleza, limba oficiala de publicare a IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) au urmatoarele intelesuri:

1. Afini

(Immediate family)

Sot, sotie sau persoane in intretinerea acestora

2. Asociatii profesionale

(Professional body)

Membrii C.E.C.C.A.R. au dreptul sa se grupeze in asociatii profesionale in interesul lor personal nepatrimonial, potrivit prevederilor legale.

3. Asociatii profesionale patronate de C.E.C.C.A.R.

(Professional body under C.E.C.C.A.R. patronage)

Angajatii contabili cu studii superioare sau medii, in industrie, comert, invatamant sau Sectorul public care nu sunt membrii C.E.C.C.A.R. sau ai altui organism profesional, au dreptul sa se grupeze in asociatii profesionale in interesul lor personal nepatrimonial, potrivit prevederilor legale, in scopul mentinerii si dezvoltarii nivelului lor de competente profesionale, privind efectuarea unor servicii profesionale contabile.

4. Audit financiar

(Audit)

Activitatea de examinare, in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele de audit, armonizate cu Standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (Legea romana nr. 133/2002).

5. Clientul auditului

(Audit client)

O entitate in legatura cu care un cabinet/societate are un angajament - contract - de audit. Atunci cand clientul auditului este o entitate cotata, auditorul va include si entitatile componente, independente sau nu.

6. Contract de audit

(Audit engagement)

Obligatia de mijloace convenita printr-un contract de audit intre auditorul financiar si client prin care primul se angajeaza sa execute o activitate de audit potrivit Standardelor internationale de audit, conform careia va elibera un raport cuprinzand opinia sa ca situatiile financiare sunt sau nu sunt deformate de erori. De pilda un asemenea contract este cel incheiat in conformitate cu Standardele internationale de audit.

7. Audit statutar

(Statutary audit)

Audit cerut de legislatia nationala sau alte reglementari si efectuat conform standardelor - normelor - nationale de audit.

8. Clientul auditului sau non-auditului (Assurance client)

O entitate clienta pentru care un cabinet/societate de expertiza contabila sau audit presteaza servicii profesionale care in final stabileste nivelul de asigurare a angajamentului contractat.

9. Misiuni de audit sau servicii conexe (Assurance engagement)

Un contract al carui angajament sa asigure:

a.       - un nivel ridicat la asigurare ca obiectivul angajat corespunde in toate privintele cu criteriile considerate adecvate.

b.       - un nivel moderat de asigurare ca obiectivul angajat este credibil in conditiile date.

Nivelul opiniei exprimata de auditori necesita conformitatea cu Standardele internationale de audit emise de IAPC (Comitetul pentru practicile internationale de audit)

10. Echipa de audit sau non-audit

Assurance team)

a. - toti profesionistii contabili care participa la efectuarea misiunilor de audit sau servicii conexe.

b. - toti ceilalti membrii ai unui cabinet/societate care pot influenta in mod direct efectuarea procedurilor, inclusiv:

cei care recomanda masurile de indreptare a unor erori sau supravegheaza direct efectuarea lucrarilor. In activitatea de audit sunt inclusi toti cei de la nivelele superioare ale cabinetului/societatii pana la managerul principal (directorul executiv al cabinetului / societatii);

cei care acorda consultanta in probleme specifice tehnicilor si prevederilor de audit privind nivelul asigurarii acordate si

cei care efectueaza controlul de calitate al lucrarilor de audit;

c. - toti componentii firmelor - cabinetelor - din reteaua de firme-cabinete - care contribuie direct la efectuarea angajamentelor de audit si servicii conexe.

11. Partenerul principal al contractului, angajamentului de audit

(Lead engagement partner)

Persoana din cadrul echipei de audit care este responsabila cu semnarea raportului de audit privind situatiile financiare anuale sau consolidate ale clientului (inclusiv situatiile financiare anuale ale intreprinderilor care au facut obiectul consolidarii).

Cand nu e auditata nici o situatie financiara consolidata, partenerul principal al angajamentului de audit va fi persoana responsabila cu semnarea raportului de audit.

12. Cabinet sau societate de expertiza contabila sau audit

(Firm / Practice)

Modalitate juridica de exercitare a profesiei contabile sub forma:

a.       - cabinetului individual al unui singur profesionist, un parteneriat realizat impreuna cu un alt liber profesionist contabil, sau o societate comerciala de prestari de servicii profesionale contabile;

b.       - unei societati din cadrul grupului care controleaza alte societati de expertiza sau audit;

c.       - o societate - filiala - care este controlata de o societate din cadrul grupului.

Grup

(Network firm; practice)

O societate de expertiza sau audit aflata sub control, in proprietate sau in management comun cu o societate despre care o terta persoana detinand toate informatiile relevante, ar ajunge la concluzia normala ca acea societate face parte dintr-o societate de expertiza sau audit nationala sau internationala.

13. Contul clientului

(Client account)

Orice cont bancar utilizat pentru pastrarea - depozitarea - numerarului primit in acest scop din partea clientilor.

(N.B. - In Romania asemenea operatii nu sunt deontologic permise).

14. Entitate raportoare si partile afiliate ei

(Related entity)

O entitate care are una dintre urmatoarele legaturi cu clientul:

a.       - o entitate care are un control direct sau indirect asupra clientului, respectiv control semnificativ pentru aceasta entitate;

b.       - o entitate care a obtinut o participare financiara directa asupra clientului exercitand o influenta semnificativa asupra acestuia iar participarea financiara obtinuta asupra clientului este importanta pentru entitate;

c.       - o entitate asupra careia clientul are un control direct sau indirect;

d.       - o entitate in care clientul sau o entitate raportoare in care clientul detine un control descris la litera c de mai sus, are o participare financiara directa care ii ofera clientului o influenta semnificativa importanta atat pentru client cat si pentru entitatea aratata la litera c de mai sus;

e.       - o entitate care exercita impreuna cu clientul un control comun asupra altei entitati (denumita "entitate sora") cu conditia ca atat entitatea sora cat si clientul sa fie importanti pentru entitatea care ii controleaza.

15. Independenta

(Independence)

Independenta se manifesta prin:

a.       - Independenta in rationamentul profesional - starea de spirit care permite formarea unei opinii, fara sa fie afectata de influente ce compromit acest rationament, permitandu-i profesionistului contabil sa fie integru, obiectiv si sa actioneze pastrandu-si prudenta profesionala necesara -, sau

b.       - Independenta comportamentala - evitarea unor fapte sau imprejurari care pot fi atat de semnificative incat o terta persoana, logica si informata, detinand toate informatiile relevante si aplicand toate masurile de prevedere necesare, ar ajunge la concluzia normala ca integritatea, obiectivitatea si prudenta profesionala a cabinetului/societatii sau grupului sau a unui membru al acestora, au fost compromise.

16. Obiectivitate

(Obiectivity)

O combinatie de impartialitate, sinceritate intelectuala si o degajare fata de conflictele de interese.

17. Oferta de servicii

(Solicitation)

Abordarea unui potential client in scopul oferirii unor servicii profesionale.

18. Participare financiara

(Financial interest)

O participare la capitalul propriu, la un titlu de valoare, la un titlu de creanta, la un imprumut sau la alt instrument financiar inclusiv drepturile si obligatiile decurgand din achizitionarea unor asemenea participari si derivatele direct legate de astfel de participari.

19. Participare financiara directa

(Direct financial interest)

O participare financiara:

detinuta direct si controlata de o persoana fizica sau juridica; sau

ale carei foloase au fost obtinute prin intermediul unei societati de investitii al unui fond de investitii sau al unui alt intermediar; asupra carora persoana fizica sau juridica detine controlul.

20. Participarea financiara indirecta

(Indirect financial)

O participare financiara ale carei foloase au fost obtinute de o persoana fizica sau juridica prin intermediul unei societati de investitii, al unui fond de investitii sau al altui intermediar asupra carora detinatorul participatiei financiare nu are nici un control.

21. Pastrarea partiala a trezoreriei clientului

(Clients' monies)

Orice suma de bani in numerar (cash) sau substitute lichide (cash equivalents) cum ar fi: efecte de comert, actiuni si obligatiuni cotate care pot fi convertite imediat in numerar, primite de un liber profesionist contabil in pastrare sau pentru a fi incasate conform dispozitiilor persoanelor de la care sau in numele carora au fost primite.

(N.B. In Romania asemenea operatii nu sunt deontologic permise)

22. Persoane care gestioneaza patrimoniul public sau privat

(Directors and officers)

Cei care conduc o entitate economica sau publica, indiferent de titlul pe care il detin, care poate varia de la o tara la alta.

23. Profesionist contabil

(Professional accontant)

Acele persoane care lucreaza in cabinete/societati (al unui singur liber profesionist contabil, al unor parteneri sau in forme asociative ale acestora) sau in industrie, comert, sectorul public ori in invatamant si care sunt membre ale unui organism profesional afiliat - membru - al IFAC (cum este de pilda C.E.C.C.A.R.-ul).

24. Liber profesionist contabil

(Professional accountant

in public practice)

Fiecare asociat sau persoana care ocupa o pozitie similara cu aceea a unui asociat si fiecare colaborator al unui cabinet/societate care presteaza servicii profesionale contabile unui client, indiferent de categoria acestor servicii (ex. contabilitate, audit, consultanta) si liber profesionistii contabili din cabinet /societate - care au atributii de conducere.

Acest termen este folosit si pentru cabinetele / societatile liber profesionistilor contabili.

25. Liber profesionist contabil in functiune (Existing professional accountant in public practice)

Liber profesionist contabil care efectueaza in mod curent servicii profesionale unui client (contabilitate, audit sau consultanta).

26. Profesionist contabil angajat

(Employed professional accountant)

Un profesionist contabil angajat - salariat - in industrie, comert, sectorul public sau invatamant.

27. Liber profesionist contabil solicitat

(Receiving accountant)

Liber profesionist contabil caruia un alt liber profesionist contabil in functiune sau un client al liber profesionistului contabil in functiune, ii solicita o misiune de audit, contabilitate, fiscalitate, consultanta sau care este consultat pentru a raspunde cererilor clientului.

28. Publicitate

(Advertising/publicity)

Comunicarea catre public a unor informatii sau fapte despre un liber profesionist contabil care nu urmaresc promovarea deliberata a acelui liber profesionist contabil (publicity) sau comunicarea catre public, facuta de organismul profesional, privind informarea acestuia despre serviciile profesionale contabile sau despre abilitatile liber profesionistilor contabili in vederea solicitarii acestora (advertising).

29. Rude apropiate

(Close family)

Parinte, copil major sau frati.

30. Sediu secundar

(Office)

O subunitate distincta a cabinetului/societatii liber profesionistului contabil (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea) fara personalitate juridica, organizata fie pe criterii geografice, fie practice.

31. Servicii profesionale contabile

(Professional services)

Toate serviciile necesitand competente contabile sau similare prestate de un profesionist contabil, respectiv misiuni contabile, de audit, fiscalitate, consultanta manageriala si servicii de management financiar.

32. Societate cotata

(Listed entity)

O societate comerciala ale carei actiuni, stocuri sau datorii sunt cotate sau listate la o bursa acceptata de CNVM sau sunt negociate conform reglementarilor bursei acceptate de CNVM sau ale altui organism echivalent

Cap. II.    Introducere

 


La elaborarea Codului etic national al profesionistilor contabili din Romania    s-au avut in vedere recomandarile IFAC referitoare la:

constatarea ca datorita diferentelor de cultura, lingvistice, legislative si sociale, sarcina pregatirii unor cerinte etice detailate revine in primul rand organismelor membre din fiecare tara, care au si responsabilitatea introducerii si imbunatatirii acestor cerinte.

convingerea ca identitatea profesiunii contabile este caracterizata la nivel mondial de stradania ei de a realiza un numar de obiective comune si de respectarea anumitor principii fundamentale in acest scop.

Necesitatea adoptarii Codului International de Etica al Profesionistilor Contabili ca baza a fundamentarii cerintelor etice cuprinse in Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania.

Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania stabileste norme de conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii contabili din Romania actioneaza in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca liber profesionisti sau ca angajati; scopul de baza al Codului, trebuie insa intotdeauna respectat.

Sectiunea a 8-a din acest Cod stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile privind independenta2 pentru nivelul asigurarii angajamentului (Assurance engagemente), care este standardul international, asa cum este el prevazut in Codul etic IFAC, pe care trebuie sa se axeze normele nationale; in consecinta, nici unui organism membru sau cabinet, societate, nu ii este permisa aplicarea unor standarde mai putin riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune.

Mai mult, Codul se bazeaza pe aceea ca, daca nu se prevede in mod special o limitare, obiectivele si principiile fundamentale sunt valabile in mod egal pentru toti profesionistii contabili, indiferent daca ei practica in calitate de liber profesionisti sau ca angajati in industrie, comert, sectorul public sau invatamant.

O profesie se individualizeaza pe baza anumitor caracteristici care includ:

stapanirea unor aptitudini intelectuale, dobandite prin pregatire si invatamant profesional3;

aderarea de catre membrii sai la un cod comun de valori si conduita, stabilit de catre organul profesional si care include mentinerea unei imagini, obiectiva in esenta;

acceptarea existentei unei indatoriri catre societate ca intreg.

Obligatia membrilor fata de profesie si societate poate sa para uneori a fi in conflict cu interesul lor personal sau cu obligatia de loialitate fata de angajatorii lor.

In acest context, pentru profesionistii contabili este de datoria Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. sa stabileasca cerintele etice detaliate, pentru ca membrii sai sa asigure cea mai inalta calitate in prestarea serviciilor profesionale si sa mentina increderea publicului in profesie.


O caracteristica a profesiei o constituie acceptarea responsabilitatii acesteia fata de public. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, patroni, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaza pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzatoare a economiei. Aceasta incredere impune profesiunii contabile o raspundere publica. Interesul public este definit drept bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil.

Responsabilitatea profesionistului contabil nu inseamna numai sa satisfaca necesitati individuale ale unui anumit client sau patron. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public, de exemplu;

auditorii financiari independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital;

directorii financiari au atributii in diverse domenii de management financiar si contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei;

auditorii interni furnizeaza asigurarea in privinta existentei unui sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale entitatii;

expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;

consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte.

Profesionistii contabili au un rol important in societate. Investitorii, creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv guvernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili atunci cand presteaza astfel de servicii au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii lor.

Profesionistii contabili pot ramane in aceasta pozitie avantajoasa numai continuand sa ofere publicului aceste servicii unice la un nivel care sa demonstreze ca increderea publicului este bine fundamentata. Este in interesul profesiunii contabile din Romania de a face cunoscut utilizatorilor serviciilor oferite de profesionistii contabili ca ele sunt executate la cel mai inalt nivel de performanta si in conformitate cu cerintele etice asociate acestor servicii.

In formularea codului etic national, C.E.C.C.A.R a avut in vedere interesul public, asteptarile si punctele de vedere ale utilizatorilor, in privinta standardelor etice ale profesionistilor contabili.


Codul recunoaste ca obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite sa indeplineasca cele mai inalte standarde de profesionalism, sa atinga cele mai inalte nivele de performanta si sa raspunda cerintelor interesului public prezentate mai sus. Aceste obiective impun satisfacerea a patru cerinte de baza:

Credibilitatea

In intreaga societate exista nevoia de credibilitate in informatie si in sistemele de informatii.

Profesionalism

Exista o necesitate pentru clienti, patroni si alte parti interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste in domeniul contabil.

Calitate a serviciilor

Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obtinute din partea profesionistului contabil, sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta.

Incredere

Utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa se poata simti incredintati ca exista un cadru al eticii profesionale care guverneaza prestarea acestor servicii.

Necesitatea de a asigura apararea onoarei si independentei Corpului si de a conferi lucrarilor membrilor sai autoritate impune acestor profesionisti contabili sa aiba calitati esentiale, cum sunt:

stiinta, competenta si constiinta;

independenta de spirit si dezinteres material;

moralitate, probitate si demnitate.

Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si indeosebi:

a) sa isi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar si cunostintele de cultura generala, singurele capabile sa-i intareasca discernamantul;

b) sa acorde fiecarei tranzactii si situatii examinate toata atentia si timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personala, inainte de a face propuneri;

c) sa isi exprime opinia fara nici o retinere fata de dorinta, chiar ascunsa, a celui ce il consulta si sa se pronunte cu sinceritate, fara ocolisuri, exprimandu-si, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor si concluziilor formulate;

d) sa nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa isi exercite libertatea de gandire sau de a fi supus ingradirii indatoririlor sale;

e) sa considere ca independenta sa trebuie sa isi gaseasca manifestarea deplina in exercitarea profesiei si in protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.


In vederea indeplinirii obiectivelor profesiunii contabile, profesionistii contabili trebuie sa respecte un numar de conditii preliminare sau principii fundamentale.

Principiile fundamentale sunt:

Integritatea

Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.

Obiectivitatea

Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii.

Competenta profesionala si bunavointa

Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislatiei si tehnicii.

Confidentialitatea

Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge aceste informatii fara autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.

Comportamentul profesional

Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceeace presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.

Normele tehnice si profesionale

Un profesionist contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in masura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber profesionistilor contabili, cu independenta (dupa cum se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:

IFAC (de ex. Standardele Internationale de Audit)

Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate

Ministerul Finantelor Publice

C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari

Legislatia relevanta


Obiectivele si principiile fundamentale nu sunt destinate sa fie folosite pentru a rezolva problemele etice ale profesionistilor contabili intr-un caz bine determinat. Totusi, Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila.

Prevederile acestui Cod au ca ratiune protectia fiecarui profesionist contabil cat si a tertilor deoarece Corpul este garant:

pentru public, al calitatii si fiabilitatii prestatiilor expertilor contabili si contabililor autorizati;

pentru membrii Corpului, a unei sanatoase si libere concurente pe piata produselor si serviciilor contabile.

Codul care urmeaza cuprinde trei parti:

Partea A se aplica tuturor profesionistilor contabili in afara de cazul cand s-a specificat ceva contrar;

Partea B se aplica numai liber profesionistilor contabili;

Partea C se aplica pentru profesionistii contabili angajati.pentru definitie, vezi pagina 15

Pentru detalii vis--vis de cerintele in domeniul educational recomandate de IFAC trebuie sa ne raportam la Principiile internationale in domeniul educatiei, pregatite de Comitetul Educational al IFAC.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1454
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved