Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor de natura marfurilor la SC EXIM SRL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micStudiu de caz privind contabilitatea stocurilor de natura marfurilor la SC EXIM SRLSocietatea comerciala denumita SC EXIM SRL ,cu sediul social in ,judetul Arad, localitatea Arad , str Dornei nr 56 ,are un capital social subscris varsat 2.000 lei , si desfasoara o activitate cuprinsa in codul CAEN nr.4740 - Comert cu amanuntul in magazine specializate , cu atribut fiscal RO, Cod Unic de Inregistrare 1560789, numar de ordine in Registrul Comertului J02-1560-2007, si face parte din categoria microintreprinderilor.

Societatea are contul de disponibilitati deschis la Banca Comerciala Romana nr. cont IBAN - RO59BCX123123123123123

Societatea prezinta la inceputul luni martie 2008 urmatoarele solduri initiale (din februarie 2008 ):

Cont 1012 Capital social subscris varsat (Sic) 2.000,00 lei

Cont 121 Profit si pierdere ( Sic )    440,00 lei

Cont 371 Marfuri (Sid)    1.428,00 lei

Cont 378 Diferente de pret la marfuri (Sic)    200,00 lei

Cont 401 Furnizori (Sic)    1.000,00 lei

Cont 4111 Clienti (Sid)    1.500,00 lei

Cont 441 Impozit pe venit (Sic)    60,00 lei

Cont 4428 Tva neexigibila (Sic)    228,00 lei

Cont 4551 Asociati conturi curente Sic)    6.000,00 lei

Cont 5121 Conturi la banci in lei (Sid)    5.000,00 lei

Cont 5311 Casa in lei (Sid)    2.000,00 lei

Rulajele lunii precedente aferente conturilor de venituri si cheltuieli sunt :

Cont 607 Cheltuieli privind marfurile    2.000,00 lei

Cont 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit    60,00 lei

Cont 707 Venituri din vanzarea marfurilor    2.400,00 lei

Cont 766 Venituri din dobanzi    100,00 lei

In cursul lunii martie 2008 au loc urmatoarele operatii :

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 01.03.2008, o depunere de numerar, din casieria unitatii in contul de disponibil de la banca in valoare de 500 lei.
  1. Operatiunea de depunere la nivel de registru de casa , care implica scaderea valorii numerarului aflat la dispozitia caseriei unitatii.

Debit

Credit

Suma

581 Viramente interne

5311 Casa in lei

500

Evidenta operativa-Registru de casa

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

01

03

5311

SC EXIM SRL   

REGISTRU DE CASA   

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

2.000,00

011

FV

Depus numerar banca

500,00

TOTAL

2.000,00

Sold 01.03.2008

1.500,00

Sold la sfarsitul zilei

1.500,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

  1. Operatiunea de depunere la nivelul contului de disponibil, la banca unde unitatea are deschis contul sau.

Debit

Credit

Suma

5121 Conturi la banci in lei

581 Viramente interne

500

Evidenta operativa - Foaie de varsamant pentru depunere numerar

 

RO59BCX123123123123123

 

 

SC EXIM SRL

 

Rivis Marius

 
 

 

   

BANCA COMERCIALA ROMANA

 

 

Evidenta operativa bancara - extras de cont eliberat catre agentul economic

RO59BCX123123123123123

 

ARAD

 

 

 

 

Titular cont

SC EXIM SRL   

Arad, DORNEI NR 56

CUI RO 1560789

NR ORC J02-1560-2007

 

  FV 011/01/03/ depus numerar 500,00

Comision bancar 10,00

10,00 5.500,00

 

BANCA COMERCIALA ROMANA

 

  1. Dupa cum se observa pe extrasul de cont, banca a retinut un comision bancar pentru operatiunea efectuata in suma de 10 lei , din contul de disponibil al agentului economic.

Debit

Credit

Suma

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

5121 Conturi la banci in lei

2.SC EXIM SRL inregistreaza in data de 02.03.2008, un imprumut de societate acordat de asociati, in numerar la o valoare de 1.000 lei.

Debit

Credit

Suma

5311 Casa in lei

4551 Asociati conturi curente

1.000

Evidenta operativa - Dispozitie de incasare catre casierie

Imprumut acordat societatii   

  _____

  ========omie lei===========

 

Rivis Marius   

 

Incasare   

 

 

ASOCIAT

 

02 MARTIE 2008

 

 

Verso

 

  ____

 

Evidenta operativa - Chitanta

SC EXIM SRL Arad, DORNEI NR 56

CUI RO 1560789

NR ORC J02-1560-2007

 

Arad    

 
Imprumut acordat societatii   

  ========omie lei===========   

 

 

Rivis Marius

 

 

 

Evidenta operativa-Registru de casa

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

5311

SC EXIM SRL

REGISTRU DE CASA   

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

1.500,00

714

CHIT

Impumut societate

1.000,00

TOTAL

2.500,00

Sold 02.03.2008

2.500,00

Sold la sfarsitul zilei

2.500,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 03.03.2008 primirea unui aviz de insotire a marfurilor dr la SC PARADIS TRADING SRL in valoare de 1.000 lei + TVA 19%.

Debit

Credit

Suma

%

371 Marfuri

4428 TVA neexigibila

408 Furnizori facturi nesosite

1.190

1.000

190

Evidenta operativa - Aviz de insotire

Furnizor: SC PARADIS TRADING SRL Cumparator: SC EXIM SRL

CUI RO123456 CUI - RO - 1560789

NR ORC J02/1234/2007    NR ORC J02/1560/2007

LOC.ARAD    LOC. ARAD

JUD.ARAD    JUD. ARAD

CONT RO26BRDE020SV12345679222 CONT RO59BCX123123123123123

BANCA BRDE ARAD    BANCA BCR ARAD

AVIZ DE INSOTIRE 115

TVA 19% 03 .03. 2008

Nr.

Crt.

Denumire

U:M.

Cantitate

Pret unitar

faraTVA

Valoare

fara TVA

MARFURI DIVERSE

buc

1

1.000

1.000


1.000

TOTAL    1.000

Stampila si Delegat__________ Semnatura

Semnatura    Data si ora________ de primire

 1. SC EXIM SRLinregistreaza in data de 04.03.2008 primirea facturii, conform avizului de insotire a marfurilor de la SC PARADIS TRADING SRL .

Debit

Credit

Suma

408 Furnizori facturi nesosite

si apoi se regularizeaza TVA

4426 TVA deductibila

401 Furnizori

4428 TVA neexigibila

1.190

190

Evidenta operativa - Factura

Furnizor: SC PARADIS TRADING SRL Cumparator: SC EXIM SRL

CUI RO123456 CUI - RO - 1560789

NR ORC J02/1234/2007    NR ORC J02/1560/2007

LOC.ARAD    LOC. ARAD

JUD.ARAD    JUD. ARAD

CONT RO26BRDE020SV12345679222 CONT RO59BCX123123123123123

BANCA BRDE ARAD    BANCA BCR ARAD

FACTURA 456

04.03.2008

TVA 19%    Aviz de insotire 115 din 03.03.2008

Nr.

Crt.

Denumire

U:M.

Cantitate

Pret unitar

faraTVA

Valoare

Valoare

TVA

MARFURI

DIVERSE

buc

1

1.000

1.000

1.000

190

190

TOTAL DE PLATA 1.190

Stampila si Delegat__________ Semnatura

Semnatura    Data si ora________ de primire

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 04.03.2008 receptia facturii de marfuri si stabilirea adaosului comercial de 20 % aplicat asupra valorii de intrare.

Debit

Credit

Suma

371 Marfuri

%

Adaos comercial

4428 TVA neexigibila

428

Adaos comercial = pret de intrare de la furnizor X procent adaos =

1.000 lei X 20 % = 200 lei

TVA neexigibila=(pret de intrare de la furnizor+adaos comercial) X19 % =

(1.000 lei + 200 lei) X 19% = 1.200 lei X 19% = 228 lei

Evidenta operativa - Nota de receptie

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

OP. P.A.D.

Numar

document

Data

Cod furnizor

Cod primitor

Nr. Contract- comanda

Nr. Factura,

Disp. Livrare,

Aviz insotire marfa

Cont creditor

Z

L

A

3

14

012 din 04/03/2008

Aviz 013

Subsemnatii membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC PARADISE TRADING SRL din __________________ARAD______________ cu vagonul / auto nr. _______AR -10-XXL____________ documente insotitoare__F 456 din 04 .03. 2008__delegat__DAVID BENJAMIN__________ ______ ____ constatandu-se urmatoarele:

Nr.

Crt.

Denumire

Cant

Pret de livrare

fara TVA

Valoare la pret livrare

fara TVA

Valoare

TVA

furnizor

Adaos

comercial

Valoare

adaos

Pret cu amanumtul

fara TVA

Valoare la pret cu amanuntul

fara TVA

Pret cu amanuntul cu TVA

Valoare la pret cu amanuntul cu TVA

Valoare

TVA

neexigibil

18 x 19

19 x %

18 x 22

19 x22

18 x 24

24 x 19%

18 x 26

19

20

21

22

23

24

25

26

27

MARFURI DIVERSE

TOTAL

1.428

COMISIA DE RECEPTIE

PRIMIT IN GESTIUNE

Evidenta operativa - Raport de gestiune zilnic

1.428,00

 

 

 

  0

 

TOTAL INTRARI

 

Fact 456

 

 

SC EXIM SRL

CUI RO1560789

 

Intrare marfuri

 

 

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 05.03.2008 plata facturii de marfuri catre SC PARADISE TRADING SRL, in valoare de 1.190 lei, dupa cum urmeaza :

590 lei in numerar din casieria unitatii

600 lei din contul de disponibilitati de la banca

Ca urmare a tranzactiei efectuate prin contul bancar, banca retine un comision de 5 lei.

      Achitarea in numerar din casierie unitatii.

Debit

Credit

Suma

401 Furnizori

5311 Casa in lei

Evidenta operativa - Chitanta

Furnizor: SC PARADIS TRADING SRL

CUI RO123456

NR ORC J02/1234/2007   

LOC. ARAD

JUD.ARAD   

CONT RO26BRDE020SV12345679222

BANCA BRDE ARAD   

 
===cincisutenouazeci lei===

 

 

SC EXIM SRL

 

c/v fact 012/04.03.2008   

 
 

Arad   

 

 

Evidenta operativa-Registru de casa

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

03

5311

SC EXIM SRL

REGISTRU DE CASA   

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

2.500,00

1321

CHIT

Achitat furnizor

590,00

TOTAL

2.500,00

590,00

Sold 05.03.2008

1.910,00

Sold la sfarsitul zilei

1.910,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

      Achitarea cu OP din contul de disponibil.

Debit

Credit

Suma

401 Furnizori

5121 Conturi la banci in lei

Evidenta operativa - Ordin de plata pentru decontari cu furnizori

SC PARADIS TRADING SRL

 

 

c/v f 456 din 04.03.2008   

 

  RO38BCX123123123123123

 

SC EXIM SRL

 

Banca Romana de Dezvoltare Arad

 

Banca Comerciala Romana Arad

 

RO26BRDE020SV12345679222   

 

RO1560789

 

========sasesute lei=========

 

 

      Banca a retinut un comision bancar pentru operatiunea efectuata in suma de 5 lei , din contul de disponibil al agentului economic.

Debit

Credit

Suma

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

5121 Conturi la banci in lei

Evidenta operativa bancara - extras de cont eliberat catre agentul economic

5.490,00

 

4.885

 

OP 01/05/03/ Achitat furnizor 600,00

Comision bancar 5,00

605,00 5.490,00

  RO38BCX123123123123123

 

ARAD

 

 

 

Titular cont

SC EXIM SRL

Arad, DORNEI NR 56

CUI RO 1560789

NR ORC J02-1560-2007

 

BANCA COMERCIALA ROMANA

 

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 06.03.2008 vanzare de marfuri, catre o persoana fizica, in valoare de 2.856 lei, la pret de vanzare cu TVA 19%., suma ce este incasata in numerar cu bon fiscal.   

      Facturarea marfurilor.

Debit

Credit

Suma

4111 Clienti

%

707 Venituri din vanzarea marfurilor

4427 TVA colectata

2.856

2.400

456

Evidenta operativa - Factura

Furnizor: SC EXIM SRL Cumparator: Achim Dan Florin

CUI RO 1560789 CUI /CNP - 156020056123

NR ORC J02/1560/2007    NR ORC ----------

LOC.ARAD    LOC. ARAD

JUD.ARAD    JUD. ARAD

CONT RO38BCX123123123123123 CONT ------------

BANCA BCR ARAD    BANCA ----------

FACTURA 1024

06.03.2008

TVA 19% Aviz de insotire -------------

Nr.

Crt.

Denumire

U:M.

Cantitate

Pret unitar

fara TVA

Valoare

Valoare

TVA

MARFURI DIVERSE

buc

2

1.200

2.400

2.400

456

456

TOTAL DE PLATA 2.856

Stampila si Delegat__________ Semnatura

Semnatura    Data si ora________ de primire

Evidenta operativa - Raport de gestiune zilnic

 

 

Vanzare marfuri cf bon fiscal/factura

 

F 1024

 

 

  0

  0

 

TOTAL INTRARI

 

 

SC EXIM SRL

CUI RO1560789

 

      Incasarea marfurilor vandute, in numerar.

Debit

Credit

Suma

5311 Casa in lei

4111 Clienti

2.856

Evidenta operativa - Bon fiscal eliberat de casa de marcat electronica

SC EXIM SRL

CUI RO 1560789

NR ORC J02/1560/2007

LOC. ARAD JUD. ARAD

Bon fiscal 0123123

06.03.2008 ora 13

Produs :    buc pret

MARFURI 2 1.200

DIVERSE

Valoare fara TVA 2.400 lei

TVA 19 % 456 lei

Numerar    2.856 lei

TVA    456 lei

Nr.tranzactie 012312312333

 


Evidenta operativa-Registru de casa

Data

Contul casa

Ziua

Luna

Anul

03

5311

SC EXIM SRL

REGISTRU DE CASA   

Nr.

Crt.

Nr. act

casa

Nr. anexe

Explicatii

Incasari

Plati

Report / Sold ziua precedenta

1.910,00

BF

Incasari din vanzari

2.856,00

TOTAL

4.766,00

Sold 06.03.2008

4.766,00

Sold la sfarsitul zilei

4.766,00

De reportat pagina / Total

Casier, Compartiment financiar - contabil,

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 06.03.2008 descarcarea din gestiune a contravalorii marfurilor vandute.

Debit

Credit

Suma

%

607 Cheltuieli privind marfurile

378 Adaos commercial

4428 TVA neexigibila

371 Marfuri

2.856

2.000

400

456

Sic 378 + Rc 378 200 + 200 400

K 378 = ----- ----- --------- ----- ------- = ----- ----- --------- ----- ---- = ------------ = 16,66 %

Sid 371+Rd 371-(Sc+Rc 4428) 1.428+1.428.- (228+228) 2.400

Vanzari totale = 2.400 lei(fara TVA)

si 2.400 X 16,66 % = 400 lei care reprezinta adaosul de scazut din gestiune.

Suma de scazut la 4428 'TVA neexigibila ' coincide cu suma de la 4427 'TVA colectata' , respectiv de 456 lei.

Suma ce trebuie inregistrata la contul 607 ' Cheltuieli privind marfurile ' provine din operatia 2.856 - 400 - 456 = 2.000 lei.

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 31.03.2008 inchiderea conturilor privind taxa pe valoarea adaugata.

Daca 4426 este mai mare ca 4427 avem TVA de recuperat (de rambursat).

Daca 4426 este mai mic ca 4427 avem TVA de plata (4423).

Debit

Credit

Suma

4427 TVA colectata

%

4426 TVA deductibila

4423 TVA de plata

456

190

266

 1. SC EXIM SRL inregistreaza la data de 31.03.2008 impozitul pe venitul microintreprinderilor, de 2,5 %, aplicat la nivelul vanzarilor inregistrate in cursul perioadei.

2.000 lei X 2,5 % = 50

Debit

Credit

Suma

698 Cheltuieli cu impozitul pe venit

441 Impozit pe venit

 1. SC EXIM SRL inregistreaza in data de 31.03.2008 inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

Debit

Credit

Suma

707 Venituri din vanzarea mrfurilor

si

121 Profit si pierdere

121 Profit si pierdere

%

607 Cheltuieli privind marfurile

627 Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate

698 Cheltuieli cu impzitul pe venit

2.000

15

50

CONCLUZII

In mod normal, capitolul de concluzii ar trebui sa reflecte o serie de "adevaruri absolute" ale caror ipoteze sa fi fost prezentate anterior. Dar, pe langa faptul ca, asa cum am evidentiat inca de la inceputul lucrarii, nu suntem de acord cu "adevarul absolut" in contabilitate, concluziile "clasice", impreuna cu ipotezele si demonstratiile aferente abunda pe tot parcursul lucrarii, incepand cu primul capitol. In finalul lucrarii nu doresc sa dau un verdict imuabil a ceea ce este, bazat pe premise istorice. Personal, consider ca o astfel de lucrare trebuie sa indice, cu gradul intrinsec de incertitudine, fie ceea ce trebuie sa se schimbe, fie ceea ce va veni, avand la baza tendintele istorice evolutie ale contabilitatii.

In principiu contabilitatea stocurilor se organizeaza pe feluri (sortimente) de bunuri materiale stocate sau pe grupe de stocuri si locuri de depozitare (gestiuni create). Exceptie face contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor, in unitatile de desfacere cu amanuntul, care se tine global-valoric pe gestiuni (magazine de desfacere). Aceeasi structura se poate adapta si in cazul contabilitatii rechizitelor de birou, imprimatelor si materialelor foloslte pentru ambalare. Din punct de vedere metodologic contabilitatea analitica se nuanteaza in raport de metoda inventarului permanent sau cea a inventarului intermitent folosita pentru evidenta stocurlior. In cazul folosirii inventarulul permanent, contabilitatea analitica se poate organiza dupa una din metodele: metoda cantitativ valorica, metoda operativ-contabil si metoda global-valorica. Metoda cantitatlv-valorica consta in organizarea la locul de depozitare a unei evidente cantitative pe feluri de bunuri stocate, iar in contabilitatea analitica a unei evidente cantitativ-valorice pe feluri de bunuri si gestiuni.

In cadrul ambelor evidente, inregistrarea se face pentru stocuri, intrari si iesiri. Se poate folosi si varianta in care se conduce numai evidenta cantitativ-valorica realizata prin contabilitatea analitica. Metoda operativ-contabila (pe solduri) consta in organizarea la locul de depozitare a unei evidente cantitative pe feluri de bunuri stocate, iar in contabilitatea analitica a unei evidente valorice a miscarilor (intrari-iesiri) pe gestiuni, pe grupe sau subgrupe de bunuri, dupa caz. Totodata, se organizeaza si o evidenta cantitativ- valorica numai pentru stocuri, pe feluri de bunuri stocate si gestiuni. Aceasta evidenta se creeaza la sfarsitul lunii cu scopul de a verifica concordanta dintre contabilitatea analitica si evidenta cantitativa tinuta la locul de depozitare.Intuirea a ceea ce va deveni contabilitatea, pe langa marele grad de incertitudine inglobat, este un exercitiu intelectual destul de dificil. Motivatia a fost prezentata inca de la inceputul lucrarii: pentru a putea releva sistemele contabile, sau macar tehnicile contabile ale viitorului, trebuie sa anticipam in primul rand economia viitorului, ca factor determinant al contabilitatii. Iar cercetarile care au ca obiect economia sunt cel putin contradictorii.

Ipotezele principale de lucru, utilizate explicit sau implicit pe tot parcursul lucrarii, sunt urmatoarele: (i) conditiile economice sunt in continua schimbare, iar in ultimul deceniu prefacerile economice s-au acumulat la o limita care poate indica existenta unui nou salt calitativ; (ii) sistemul contabil este o consecinta a conditiilor economice trecute, datorita unui decalaj de timp inerent, care exista inca. In ce priveste prima ipoteza, consideram ca factorul economie indica cel mai bine transformarile majore prin care trece economia mondiala in acest moment. Infrastructura prezentului nu mai este data atat de mult de sosele si cai ferate, cat de caile de comunicatie. Inclusiv tarile cu un PIB extrem de scazut isi pot permite o infrastructura de comunicatii destul de dezvoltata. Dar, asa cum am vazut, nu aceste tari dau tonul evolutiei contabile. Cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic prezinta deja caracteristicile unui comert care ar fi parut futurist cu numai douazeci de ani in urma. Tranzactiile electronice nu au facut doar sa sporeasca exponential viteza de tranzactionare si volumul tranzactiilor, dar au creat o interdependenta reala a pietelor financiare. Consecinta contabila a acestei interdependente am vazut-o: elaborarea de standarde internationale, cu idealul declarat de a fi adoptate de catre toate statele lumii.

Cea de a doua ipoteza a fost mentionata in cadrul lucrarii, dar cu referire in principal la perioadele trecute: intai au aparut forme superioare de organizare a societatii, iar ulterior s-au dezvoltat si sistemele contabile care sa sustina noile economii. Astfel, reamintim intr-o forma simplificata, ca sclavagismul a determinat aparitia partidei simple in contabilitate; comertul in partizi mari si aparitia sistemului de creditare au determinat dezvoltarea partidei duble. Ulterior, capitalismul a creat, pe parcursul secolelor XVII si XVIII, necesitatea publicarii situatiilor financiare de sinteza si a determinat aparitia contabilitatii manageriale. Apoi, dupa cum am vazut, un nou salt evolutiv a generat normalizarea contabilitatii la nivel national. Actualmente, se urmareste generalizarea unui sistem contabil international, ca raspuns la afirmarea societatilor multinationale, la internationalizarea afacerilor, la globalizarea pietei financiare. Aceste doua ipoteze conduc cu necesitate la urmatoarea concluzie: sistemul contabil care se perfectioneaza pe plan mondial in acest moment, raspunde unor conditii economice anterioare, care deja, in prezent, se schimba in mod fundamental. Societatile care opereaza doar electronic, actionand ca intermediari, nu detin stocuri. Este posibil ca ele sa nu detina nici macar sedii de firma (decat cel mult pentru considerente fiscale). Personalul este posibil sa nu fie angajat cu carte de munca, ci sa fie vorba despre adolescenti care, de acasa, presteaza servicii pentru o anumita firma electronica si care ii remunereaza probabil in raport cu volumul lor de activitate (cu toate ca poate nici macar nu au varsta legala de a fi angajati). Mai pot fi contabilizate si controlate clasic tranzactiile bancare multiple din cursul unei singure zile (cine ar putea verifica sute de mii de tranzactii zilnice pe care le inregistreaza electronic.

Afirmatia pe care am facut-o la inceputul capitolului de "concluzii" privind marele grad de incertitudine al dezvoltarii unui sistem contabil al viitorului ramane valabila. Dar acesta nu inseamna ca, in masura in care conditiile economice s-au schimbat, nu se pot dezvolta noi tehnici si metode contabile pentru ceea ce deja exista, dar este ignorat (sau gresit interpretat) de catre contabilitate. Aceasta constituie de fapt provocarea lansata cercetarii contabile: acceptand ca viitorul este incert, se poate renunta la apologia trecutului cel putin in favoarea prezentului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3700
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved