Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE FRANCIZA (FRANCHISING)

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE FRANCIZA (FRANCHISING)

S.C. avand sediul in si inregistrata in Registrul comertului sub nr. reprezentata prin .. denumita in cele ce urmeaza 'Francizor'Si

S.C. avand sediul in si inregistrata in registrul comertului sub nr. . reprezentata prin . denumita in cele ce urmeaza 'Beneficiar', unde:

Francizorul desfasoara o activitate de .. si si-a stabilit o certa reputatie in ce priveste inalta calitate (fiabilitate, etc.) a Produsului(elor) care fac obiectul prezentului CONTRACT.

Beneficiarul doreste sa vanda Produsul sub numele si in concordanta cu practica de afaceri ale Francizorului.

Francizorul se obliga, in conditiile prezentului CONTRACT, sa ii permita si sa il asiste pe Beneficiar in desfacerea Produsului prin intermediul unor magazine deschise de Beneficiar in Teritoriu.

I. DEFINITII

In urmatorul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificatiile urmatoare:

a) 'pretul de livrare' - pretul la care Produsul este livrat in mod direct de Francizor tertilor beneficiari, minus TVA, cheltuieli de transport si asigurare.

b) 'sub numele' - cuprinde numele comercial al Francizorului si/sau marcile de fabrica, comert si/sau serviciu, embleme, alte simboluri utilizate de acesta in identificarea si promovarea produsului, excluzand pe cele care in mod expres nu au fost cesionate Beneficiarului.

c) 'Teritoriul' - inseamna (se delimiteaza geografic aria in care Beneficiarul isi poate desfasura activitatea in conditiilor prezentului CONTRACT si care poate fi teritoriul Romaniei, un judet, un oras etc.).

d) 'magazin' - inseamna toate magazinele deschise de Beneficiar in Teritoriu in conditiile prezentului CONTRACT.

II. LICENTA SI DURATA

Francizorul transmite Beneficiarului, pe durata prezentului contract, dreptul de a vinde Produsul sub numele Francizorului si in conditiile acestui CONTRACT.

Acest CONTRACT va intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si, exceptand art. XV, isi va produce efectele pana la data de .. (pentru usurinta operatiunilor contabile, este bine ca data de expirare a contractului sa fie ultima zi a anului fiscal).

Acest CONTRACT poate fi reinnoit pentru perioade consecutive de ani daca, in termen de 6 luni inainte de expirarea fiecarei perioade, partile decid prorogarea lui. In cazul in care, in interval de 6 luni, ambele parti nu isi manifesta expres intentia de a reinnoi CONTRACTUL, acesta se considera prorogat in mod tacit pe o perioada de .. ani (de regula este mult mai scurta decat in cazul prorogarii exprese). CONTRACTUL poate fi prorogat tacit numai o singura data.

In cazul in care partile refuza prorogarea CONTRACTULUI, nici una dintre parti nu va putea fi obligata sa plateasca celeilalte compensatii ca urmare a pierderilor suferite de aceasta din urma si datorate incetarii efectelor Contractului.

III. DESCHIDEREA DE MAGAZINE

Beneficiarul va deschide primul magazin la .. (se trec datele de localizare a acestuia), in maximum .. zile de la data semnarii acestui CONTRACT, urmand ca ulterior sa se deschida un magazin in fiecare an pe durata prezentului CONTRACT, cu exceptia anului in care expira valabilitatea lui.

2. Beneficiarul va pune la dispozitia Francizorului fotografii de calitate privind cladirea si vecinatatile sale, pe care Beneficiarul urmareste sa o achizitioneze in scopul deschiderii unui nou magazin, si nu o va achizitiona daca in termen de 30 de zile de la data transmiterii fotografiilor, Francizorul va ridica obiectii in legatura cu cladirea sau amplasamentul ei.

3. In termen de 30 de zile de la data achizitionarii cladirii, Beneficiarul va transmite Francizorului o copie dupa contractul de cumparare/locatiune (in cazul locatiunii de imobile, este bine sa se prevada ca numai acele contracte de inchiriere incheiate pe o durata mai mare de .. ani si care au anumite clauze prevazute prin contractul de franciza vor fi acceptabile pentru Francizor) insotita de un plan de organizare a spatiului achizitionat, in vederea desfasurarii activitatii de desfacere a Produsului.

In termen de 30 de zile de la primirea actelor mai sus mentionate, Francizorul va pune la dispozitia Beneficiarului, in mod gratuit, un design corespunzator planului de organizare a spatiului de desfacere, care va include si specificatii referitoare la mobilier si materialele folosite la decorare.

La cererea Beneficiarului, Francizorul:

- va recomanda pe Beneficiar firmelor producatoare/distribuitoare ale mobilierului si materialelor decorative specificate de Francizor, sau

- va furniza Beneficiarului mobilierul si materialele cerute de acesta in maximum .. zile de la data transmiterii comenzii, la un pret de livrare egal cu cel la care Francizorul a cumparat produsele respective, cheltuielile livrarii urmand sa cada in sarcina Beneficiarului.

5. Fiecare magazin deschis de Beneficiar va avea o deschidere la strada de minimum m si o suprafata a parterului de minimum m2.

6. Cu zile inainte de data deschiderii fiecaruia din primele magazine, Francizorul - pe cheltuiala sa - va pune la dispozitia Beneficiarului salariati cu experienta in distributia Produselor care fac obiectul prezentului CONTRACT, in scopul pregatirii personalului si a magazinului in cauza pentru desfacerea Produselor.

IV. PREGATIREA PERSONALULUI

In maximum 90 de zile de la data semnarii acestui contract, Francizorul va pregati, timp de trei saptamani, pe Directorul General (sau un administrator) al Beneficiarului in modul de organizare si functionare ale unui magazin exploatat in concordanta cu politica comerciala a Francizorului. Programul de pregatire va avea loc la sediul Francizorului (sau al unui magazin al Francizorului).

Beneficiarul se obliga ca, periodic, sa permita Directorului General sa frecventeze asemenea cursuri de pregatire, la date si pentru durate stabilite de catre parti.

3. Francizorul se obliga ca, in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum .. salariati ai Beneficiarului in tehnici si metode de distribuire a Produselor, la sediul Francizorului si pe o perioada nu mai lunga de .. zile.

In cazurile prevazute de pct. 1 - 3 ale acestui articol, cheltuielile de salarizare, transport si cazare ale personalului instruit vor fi suportate de Beneficiar.

V. MANUALE SI KNOW-HOW

Periodic, Francizorul va pune gratuit la dispozitia Francizatului orice Know-how administrativ, tehnic si operational legat de distributia Produselor. In mod special, va pune la dispozitia Francizatului manuale de utilizare a produsului, privind service-ul Produsului privind modul de pregatire al personalului vanzator, privind strategia si tehnicile de marketing ale produselor. Titularul drepturilor de autor in cazul acestor manuale ramane Francizorul.

Francizatul se obliga sa utilizeze know-how-ul si informatiile primite numai in scopul deschiderii de magazine si desfasurarii activitatii acestora.

VI. DREPTUL FRANCIZORULUI DE A RETRAGE ANUMITE PRODUSE

Francizorul are dreptul sa inceteze furnizarea anumitor produse Francizatului, daca acest lucru se justifica prin conditiile economice, sanitare, de ordine morala ale Teritoriului.

2. Francizorul are dreptul ca, in conditiile pct. 1, sa ceara Francizatului incetarea distribuirii Produselor aflate in stocul acestuia din urma, caz in care devin aplicabile prevederile art. XII.

VII. MARCI DE FABRICA, COMERT SERVICIU

Francizorul se obliga sa transmita Francizatului folosinta exclusiva, in limitele Teritoriului, a marcilor utilizate in legatura cu Produsele care fac obiectul acestui CONTRACT (daca se transmite folosinta numelui comercial - in cazul in care el nu este protejat prin intermediul unei marci - exista riscul ca in Teritoriu sa existe deja, in cadrul aceleasi 'industrii', un comercial avand aceleasi nume comercial sau un nume similar. In aceste conditii, pentru a evita un eventual litigiu este bine ca partile sa se informeze atent la Registrul Comertului asupra denumirii firmelor care fac parte din 'industria' lor).

2. Francizatul va utiliza marcile transmise numai in legatura cu Produsele convenite si numai in formele, stilurile, culorile si marimile autorizate in scris de Francizor.

Francizorul se obliga sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru Produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate Francizatului. De asemenea, pe intreaga durata a prezentului CONTRACT, Francizorul se obliga sa nu foloseasca pentru alte (decat cele convenite) produse nume sau marci capabile sa creeze confuzie cu cele cesionate Francizatului.

4. Francizatul se obliga ca la terminarea prezentului CONTRACT sa inceteze orice folosinta a marcilor cedate si sa restituie Francizorului toate documentele primite in legatura cu marcile respective.

5. Pe durata prezentului CONTRACT ca si dupa incetarea lui, Francizatul se obliga sa nu includa in numele sau comercial un nume sau o marca din cele care fac obiectul acestui CONTRACT.

6. Orice atingere ori contestare din partea unor terte persoane, in limitele Teritoriului, la adresa marcilor cesionate va fi adusa imediat de Francizat la cunostinta Francizorului, specificandu-se toate aspectele relevante. Francizatul va lua orice masuri (administrative, legale, etc. de natura a preveni eventualele incalcari sau de a apara marcile cedate. Asemenea masuri pot fi luate si de Francizor, in nume propriu ori in numele Francizatului. Costurile asociate unor asemenea masuri vor fi suportate in mod egal de cele doua parti.

VIII. ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR

Magazinele vor fi utilizate numai pentru vanzarea Produselor furnizate de Francizor ori de terte persoane agreate in scris de catre Francizor.

2. Francizatul este obligat sa desfasoare o activitate in conformitate cu standardele si utilizand metodele si formele stabilite de Francizor prin prezentul CONTRACT si prin instructiunile ulterioare comunicate Francizatului. Personalul Francizatului va purta, in cadrul magazinelor, uniformele furnizate de catre Francizor, dupa consultarea prealabila a Francizatului si pe costul acestuia din urma.

3. Francizatul va folosi in interiorul magazinelor numai acele articole promotionale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate in scris de catre Francizor. Francizorul va furniza astfel de articole Francizatului, la cererea si pe costul acestuia din urma.

4. Francizatul va indica tertelor persoane, inclusiv consumatorii, ca desfasoara o activitate in calitate de Francizat al Francizorului.

5. Intreaga activitate a Francizatului va fi desfasurata in contul si pe riscul sau, fara a aduce nici o atingere numelui sau reputatiei Francizorului. Activitatea Francizatului implica, intre altele, curtoazie si solicitudine in relatiile cu partenerii de afaceri si consumatorii, eficienta in rezolvarea plangerilor adresate de consumatori.

Persoane abilitate din partea Francizorului au dreptul sa viziteze oricand in timpul orelor de lucru oricare dintre magazinele deschise in baza prezentului CONTRACT.

7. Francizatul va vinde la preturi care nu pot fi mai mici decat pretul lor de achizitie.

Francizatul va informa Francizorul asupra schimbarilor vizand cadrul administrativ, legislativ si de afaceri din Teritoriu.

IX. COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI

Nu mai tarziu de 60 de zile inainte de data deschiderii fiecarui magazin, Francizatul va comanda Francizorului o cantitate de produse care sa asigure functionarea normala a magazinului la data deschiderii.

2. In a saptamana (se trece acea saptamana inainte de expirarea perioadei, care permite Francizatului sa primeasca Produsele in termen util, astfel incat sa aiba tot timpul in stoc un numar suficient de Produse) a fiecarei perioade de 4 saptamani si ori de cate ori este nevoie, Francizatul va transmite prin fax Francizorului comenzile de Produse in cantitatile necesare functionarii normale a fiecarui magazin in perioada urmatoare. Comenzile vor indica in mod clar numarul de catalog al fiecarui produs si cantitatea ceruta, in cifre si litere, in caz contrar nu vor fi luate in considerare.

Francizatul este obligat sa se conformeze procedurilor de redactare, transmitere a comenzilor, astfel cum au fost ele comunicate in scris de catre Francizor, iar Francizorul este obligat sa se conformeze procedurilor de livrare a produselor, astfel cum au fost ele notificate de catre Francizat.

X. PRETUL

Pretul de achizitie pe care Francizatul il plateste pentru Produsele ce ii sunt furnizate este pretul de livrare minus un rabat de . %. Cheltuielile de transport si asigurare sunt in sarcina Francizatului.

Redevente

Francizatul va plati o suma de . lei, libera de orice sarcini fiscale, astfel:

- lei la data semnarii CONTRACTULUI

- lei la 3 luni de la data semnarii CONTRACTULUI.

- lei la 6 luni de la data semnarii CONTRACTULUI.

Francizatul va plati Francizorului lunar o redeventa de .. %, libera de orice sarcini fiscale, din valoarea Produselor cumparate si receptionate in luna precedenta, cel mai tarziu . zi a lunii urmatoare celei luate in calcul.

XI. LIVRAREA PRODUSELOR

Produsele comandate de Francizat vor fi livrate acestuia sau agentilor sai la .. (se indica locul si modalitatea de livrare)

Pentru viciile aparente sau pierderea Produselor, Francizorul nu raspunde decat daca:

- viciul/pierderea a fost observata de Francizat sau agentii sai in momentul livrarii si a fost anuntata Francizorului in termen de . ore de la data livrarii.

- viciul/pierderea a fost observata de Francizat sau agentii lui in momentul receptionarii bunurilor la sediul Francizatului si sunt indicii relevante ca ea a avut loc inainte de momentul livrarii. In acest caz, Francizorul va fi anuntat in maximum .. zile de la data receptiei.

XII. VICII ASCUNSE

Garantiile pentru remedierea viciilor ascunse ale Produselor livrate, termenele in care asemenea vicii pot fi reclamate Francizorului sunt cele prevazute de Anexa nr. 2 la prezentul CONTRACT.

In cazul in care Francizorul cere Francizatului retragerea anumitor Produse de pe piata, acesta din urma va fi indemnizat pentru toate pierderile suferite, mai putin pierderile de profit.

Daca Francizatul nu da curs cererii Francizorului, acesta din urma nu va fi raspunzator pentru eventualele pagube suferite de Francizat ca rezultat al distribuirii Produselor respective.

XIII. PLATA

Plata se va face . (se trece data, locul platii, modalitatea de plata, Daca moneda de plata. In cazul in care plata nu se face la data stabilita, va fi platita o penalizare % pe zi de intarziere din suma datorata.

XIV. RESTRICTII DE CONCURENTA

Francizatul nu va promova distribuirea Produselor in afara Teritoriului, dar va putea sa onoreze comenzi pentru livrarea de Produse in afara Teritoriului emise de:

- consumatori,

- alti Francizat ai Francizorului.

Francizorul nu va promova si nu va onora comenzile pentru distribuirea Produselor in Teritoriu si nici nu va permite altui Francizat sau distribuitor al Francizorului sa distribuie asemenea Produse in Teritoriu, cu exceptia cazului in care consumatori din Teritoriu adreseaza comenzi acestor francizati/distribuitori.

XV. CONFIDENTIALITATE

Beneficiarul se obliga sa trateze toate informatiile si documentele de are a lut cunostinta in timpul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge unei terte persoane.

XVI. INCETAREA CONTRACTULUI

Se redacteaza o clauza cu un continut asemanator celei folosite in cazul contractului de distributie exclusiva.

XVII. FORTA MAJORA

Forta majora ivita dupa incheierea contractului apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca sa fie adusa la cunostinta celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore sa se comunice in maximum 15 zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunta la executarea contractului in continuare. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

XVIII. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI

In cazul incetarii efectelor prezentului CONTRACT, Francizatul este obligat sa:

- restituie, pe cheltuiala sa, Francizorului toate produsele aflate in stoc si care nu au fost integral platite;

- plateasca toate sumele datorate Francizorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei incetarii CONTRACTULUI.

Incheiat astazi . in .. exemplare.

FRANCIZOR BENEFICIARPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1204
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved