Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACT DE SCOLARIZARE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micUniversitatea Transilvania din Brasov

Departamentul pentru Formare Continua

CONTRACT DE SCOLARIZARENr. ..... din ......

Incheiat intre:

1. Universitatea Transilvania din Brasov - Departamentul pentru Formare Cotinua (DFC), cu sediul in Brasov, Bdul. Eroilor, Nr. 29, reprezentata prin prof.univ. dr.ing. avand functia de Rector si prof.univ.dr.ing. , in calitate de Director DFC

si 2. ............ in calitate de cursant(a), programul .., Modulul ., nascut(a) la data de ......in localitatea ........., fiul (fiica) lui .......... si al ..........., domiciliat(a) in localitatea .........., str. ....... nr. . bl. . sc. ap. ., judetul/sector ........, cod nr. personal ., legitimat cu CI/BI seria ... nr. ...., eliberat de Politia .... la data de .......

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre Universitate, prin DFC si cursant/a cu precizarea drepturilor si obligatiilor partilor semnatare in concordanta cu legislatia in vigoare, cu ordinele Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu prevederile Cartei Universitatii, hotararile Senatului, Biroului Senatului Universitatii si alte reglementari interne.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Prezentul contract isi pastreaza valabilitatea pe intreaga perioada de scolarizare neintrerupta a cursantului(ei) la Universitatea Transilvania din Brasov, efectele juridice ale contractului producandu-se din momentul inceperii activitatilor didactice.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 3. Drepturile si obligatiile partilor contractante decurg din legislatia in vigoare, din Carta Universitatii, precum si din hotararile Senatului si Biroului Senatului Universitatii si alte reglementari interne.

Art. 4. Drepturile si obligatiile Universitatii Transilvania din Brasov, prin DFC:

a)     se obliga sa asigure calitatea procesului didactic, sa stabileasca si sa aplice reglementarile privind evaluarea competentelor, promovarea, intreruperea medicala sau din alte motive a studiilor;

b)     se obliga sa asigure conditiile materiale si logistice pentru derularea activitatilor didactice conform planurilor de invatamant, accesul la resursele disponibile: biblioteca, retele de calculatoare, internet, platforme de e-learning, baze sportive, sali de sport;

c)     se obliga sa elibereze in conditiile legii, dupa absolvire, Certificat /Atestat de competente profesionale ale personalului didactic, in functie de numarul de module absolvite;

d)     se obliga sa distribuie materialele de studiu/ instruire incluse in taxa de studii;

e)     Universitatea se obliga sa informeze, sa consilieze cursantii si sa respecte Regulamentul privind Sistemul de Credite Transferabile.

Art. 5. Drepturile si obligatiile cursantului/ei:

a)     are dreptul si obligatia sa indeplineasca toate sarcinile ce ii revin potrivit Planului de invatamant si Fiselor disciplinelor aferente, pentru formarea competentelor specifice domeniului de studiu;

b)     are dreptul sa utilizeze baza materiala si logistica avand acces la toate serviciile legate de procesul de invatamant si de activitatile sportive, culturale, sociale, de orientare profesionala si consiliere in cariera;

c)     se obliga sa respecte reglementarile privind sistemul de evaluare a competentelor, de acordare a creditelor transferabile si de certificare a examinarilor;

d)     se obliga sa respecte normele de etica universitara, in conformitate cu regulamentele proprii ale Universitatii si reglementarile in vigoare;

e)     se obliga sa foloseasca in mod responsabil bunurile materiale existente in spatiile de invatamant, camine, biblioteci etc. si sa le pastreze in buna stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale in vigoare si regulamentelor interne;

f)      se obliga sa achite taxele de studii in cuantum de si alte obligatii financiare stabilite de Senatul universitatii in baza prevederilor art.58 din Legea Invatamantului.

Art. 6. Nerespectarea de catre cursant/a a indatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage dupa sine atentionarea lui/ei si aplicarea sanctiunilor prevazute in regulamentele din Universitate sau, dupa caz, conform legilor in vigoare. Nerespectarea de catre cursant/a a obligatiilor de achitare a taxei de studii, in cuantumul si la termenele stabilite de Senatul universitatii, duce la exmatriculare.

Art. 7. Pentru apararea drepturilor sale, cursantul/a se poate adresa, prin petitie, conducerii DFC sau Universitatii, dupa caz.

Art. 8. In situatiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizica sau verbala, hartuire) privind relatiile cu alti cursanti sau relatiile dintre cursant/a si cadre didactice, atat cursantul cat si cadrul didactic se pot adresa conducerii DFC sau Universitatii.

Art. 9. Directorul DFC este imputernicit de catre Rectorul Universitatii sa semneze si sa urmareasca modul in care este respectat prezentul contract.

Prezentul contract se incheie in doua exemplare, un exemplar din contract se pastreaza de catre Universitatea Transilvania din Brasov, prin DFC la dosarul personal al cursantului(ei), iar al doilea de catre cursant(a).

Director DFC,    Cursant(a

Prof. univ.dr.ing. Anisor NEDELCU Nume, prenume....Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 22594
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved