Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACTUL DE COMISION

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE COMISION

1. Consideratii generale

In realizarea activitatii lor, comerciantii folosesc in multe ocazii un mandat special, fara reprezentare, denumit contract de comision, acesta fiind specific dreptului comercial si reglementat de art. 405-412 C.com.2. Notiune si definitie

Conform art. 405 C.com., "comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de catre comisionar in socoteala comitentului". De asemenea, conform art. 7, alin. 1, pct. 9 din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 927/23.12.2003) comisionul reprezinta ,, orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala;

Contractul comercial de comision presupune ca o persoana (comitentul) sa dea altei persoane (comisionarul), care accepta, imputernicirea de a face un act sau o serie de acte comerciale in nume propriu, dar in interesul acestui comitent. In aceste conditii, comisionarul se afla exclusiv in raporturi cu reprezentantul (comitentul), in timp ce in relatiile cu tertii actioneaza in nume propriu, ca si cum ar fi vorba despre actiunea comisionarului.

3. Natura juridica si caracterele contractului de comision

Caracterele juridice ale contractului de comision reies din definitia de mai sus si din dispozitiile legale in materie si sunt, succint, urmatoarele:    a) contract (sinalagmatic) bilateral; da nastere la drepturi si obligatii in sarcina ambelor parti, atat a comisionarului, cat si a comitentului; b) contract cu titlu oneros; prin incheierea contractului, ambele parti urmaresc procurarea unui avantaj patrimonial; c) contract consensual; se incheie prin simplul acord de vointa al partilor.

Conditiile de valabilitate ale comisionului

Conform art. 948 C.civ., pentru a fi valabil incheiat, contractul de comision trebuie sa indeplineasca conditiile cerute pentru validitatea oricarui contract: consimtamantul partilor, capacitatea acestora de a contracta, obiectul determinat si cauza licita. Aspectele specifice sunt asemanatoare cu acelea de la contractul de mandat, cu mentiunea expresa ca pentru comisionar este necesara capacitatea sa deplina de exercitiu (pentru ca incheie acte juridice proprio nomine), el dobandind astfel si calitatea de comerciant.

5. Efectele contractului de comision

Se creeaza doua categorii de raporturi juridice: intre comitent si comisionar si intre comisionar si tert (comisionarul se obliga direct si personal fata de terti), fiindca intre comitent si tert nu se nasc nici un fel de raporturi juridice.

Obligatiile comisionarului sunt:

i) obligatia de a executa mandatul incredintat de comitent. In articolul 406 Cod comercial se prevede: "Comisionarul este direct obligat catre persoana cu care a contractat ca si cum afacerea ar fi a sa proprie".

Pentru incheierea contractului intre comisionar si terti nu se stabilesc raporturi juridice intre

comitent si terti, astfel incat actiunile comisionarului catre terti pot fi cedate comitentului. De regula,

comisionarul este raspunzator fata de comitent pentru incheierea actelor juridice cu tertii, nu si pentru executarea lor, afara de conventie contrara.

In mod exceptional in contractul de comision se poate stipula o obligatie de garantie a executarii contractului din partea comisionarului sub forma clauzei "star del credere" sau "ducroir"

(garantia solvabilitatii). Prin aceasta clauza comisionarul se obliga sa raspunda fata de comitent pentru ipoteza in care tertul refuza sa-si plateasca obligatiile sau este insolvabil.

In schimbul garantiei executarii obligatiei, comisionarul are dreptul la o remuneratie deosebita, cu comision special pentru garantii sau "pentru credit", denumita provizion sau proviziune.

Cat priveste natura juridica a clauzei star del credere, aceasta este obiectul unei controverse

juridice in doctrina. Fiind considerata clauza de asigurare pentru insolvabilitate, este considerata

garantie de sine statatoare sau cautiune.

ii) obligatia de a-si indeplini obligatiile izvorate din contract cu buna-credinta si diligenta unui bun proprietar. Comisionarul trebuie sa depuna o diligenta sporita, ceruta unui profesionist, actionand cu

buna-credinta.

iii) obligatia de a da socoteala comitentului asupra indeplinirii mandatului primit. Acesta trebuie sa-l informeze pe comitent asupra tuturor imprejurarilor si operatiunilor de natura sa modifice imputernicirea primita.

Obligatiile comitentului sunt:

i) obligatia de a plati remuneratia (comisionul) datorata comisionarului pentru executarea contractului. Aceasta obligatie curge din momentul in care comisionarul a incheiat acte juridice cu terti, chiar daca nu au fost executate inca obligatiile rezultate din actele juridice incheiate.

ii) obligatia de a restitui cheltuielile facute de comisionar pentru executarea contractului. In cazul in care comisionarul a efectuat anumite cheltuieli pentru ducerea la indeplinire a mandatului, comitentul trebuie sa restituie aceste cheltuieli, pe baza unor dovezi, si sa tina evidenta lor in registrele contabile, separat pentru fiecare operatiune comerciala.

6. Efectele executarii contractului de comision

Comisionarul incheie acte juridice in nume propriu, actionand in baza imputernicirii primite si, conform art. 406 C.com., fiind parte contractanta cu tertul, are calitatea de debitor sau creditor fata de tert. In baza contractului de comision, intre comitent si tert nu se stabilesc nici un fel de raporturi juridice, in cazul nerespectarii obligatiilor din contractul incheiat intre comisionar si tert, raspunderea apartinand partii contractante in culpa. In situatia nerespectarii obligatiei de catre tert, comitentul poate cere comisionarului, in temeiul contractului de comision, sa intenteze actiunea corespunzatoare impotriva tertului sau sa-i cedeze lui aceasta actiune. Mentionam ca legea dispune raspunderea comisionarului fata de comitent numai pentru incheierea actelor juridice, nu si pentru executarea lor, conform art. 412 C.com. Tot acest articol prevede posibilitatea stabilirii de catre parti prin contract a unei obligatii de garantie a executarii contractului, numita provizionul star del credere sau pentru credit.

7. Incetarea contractului de comision

Fiind vorba de o varietate a contractului de mandat, se aplica identitatea cauzelor de incetare a comisionului cu cele ale mandatului, datorita naturii juridice a comisionului ca mandat fara reprezentare. Astfel, efectele contractului de comision inceteaza in urmatoarele cazuri:

- revocarea imputernicirii de catre comitent;

- renuntare la imputernicirea primita de catre comisionar;

- moartea comitentului sau comisionarului;

- interdictia comitentului sau comisionarului;

- insolvabilitatea sau falimentul partilor (articolul 1552 Cod civil).

In aplicarea acestor cazuri de incetare a contractului de comision, trebuie sa se tina seama de

necesitatea asigurarii securitatii raporturilor comerciale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1379
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved