Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Pilotajul navelor maritime - Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi

Navigatie

+ Font mai mare | - Font mai micPilotajul navelor maritimePilotajul navelor maritime in porturi si pe cai navigabile interioare este serviciu de siguranta si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.

Prin serviciul de pilotaj se asigura desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei navelor in porturi si pe cai navigabile interioare, prin intermediul unei persoane calificate si autorizate in acest sens, denumita in continuare pilot, si al unor mijloace specializate.

(1) Pilotul nu face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului, caruia ii revine intreaga responsabilitate privind navigatia si manevrele efectuate de nava aflata sub comanda sa.

(2) In situatia in care informatiile furnizate de pilot au fost eronate ori au fost transmise eronat cu buna stiinta, raspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine pilotului. In acest caz administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare, operatorul economic ori asociatia profesionala careia ii apartine pilotul poarta raspunderea pentru daunele rezultate.

(3) Comandantul navei pilotate are urmatoarele obligatii:

a) sa furnizeze pilotului datele corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul, incarcatura, caracteristicile si puterea motoarelor, a propulsoarelor, manevrabilitatea, precum si orice alte caracteristici ale navei solicitate de pilot;

b) sa il informeze pe pilot in cazul in care paraseste comanda navei, precum si despre persoana desemnata sa il inlocuiasca.

(1) Comandantul navei pilotate nu are dreptul sa retina pilotul la bord dupa iesirea navei din zona sau din portul unde pilotajul este obligatoriu si are obligatia sa il debarce in siguranta.

(2) In cazul in care debarcarea nu se poate face in siguranta datorita conditiilor meteorologice si hidrologice, comandantul navei are obligatia de a asigura debarcarea pilotului in cel mai apropiat loc sigur, precum si intoarcerea acestuia la locul sau de resedinta, pe cheltuiala navei.

Pe timpul cat se afla la bordul navei pilotul are obligatia de a furniza comandantului toate informatiile referitoare la zona sau portul respectiv, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta.

Pilotul poate parasi nava in urmatoarele situatii, numai dupa ce a primit acordul comandantului:

a) a acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta;

b) a scos nava in afara zonei sau portului in care pilotajul este obligatoriu;

c) din motive obiective, a fost necesara inlocuirea sa de catre un alt pilot.

(1) In timpul cat se afla la bordul navei sau dupa debarcare, pilotul are obligatia de a anunta, in cel mai scurt timp posibil, capitania de port, administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare, dupa caz, despre:

a) orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei;

b) orice accident sau eveniment petrecut cu nava pe care a pilotat-o sau la alte nave pe care le-a intalnit;

c) orice nerespectare de catre comandantul navei pilotate a regulilor de navigatie, de protectie a mediului si a celor privind transportul marfurilor periculoase si poluante;

d) functionarea defectuoasa a unor echipamente sau instalatii ale navei;

e) inceperea/terminarea manevrei si orice problema privind siguranta navigatiei in timpul manevrei navei pilotate.

(2) In cazul in care considera ca nava prezinta pericol pentru siguranta navigatiei sau pentru securitatea portului ori observa nereguli in desfasurarea manevrei, pilotul poate solicita capitaniei de port intreruperea navigatiei sau a manevrei navei pe care o piloteaza, pana la restabilirea circumstantelor care fac posibila navigatia in siguranta.

(1) Pilotul trebuie sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, emis de Autoritatea Navala Romana.

(2) Modul de recrutare, scolarizare, perfectionare si brevetare a pilotilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.

Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi

Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, denumit in continuare remorcaj, este serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.

Prin remorcaj se asigura desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei si a manevrelor portuare.

In timpul folosirii remorcherului comandantul si echipajul acestuia devin subordonati comandantului navei remorcate si respecta in totalitate ordinele primite din partea acestuia.

Remorcherul poate parasi nava remorcata in urmatoarele situatii, numai dupa ce a primit acordul comandantului navei remorcate:a) nava remorcata a acostat, respectiv a ancorat, in siguranta;

b) nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu;

c) din motive obiective, a fost necesara inlocuirea cu un alt remorcher.

In timpul cat efectueaza serviciul de remorcaj comandantul remorcherului are obligatia de a anunta, in cel mai scurt timp posibil, capitania de port sau administratia portuara si/sau de cai navigabile, dupa caz, despre:

a) orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei;

b) orice accident sau eveniment petrecut cu nava remorcata sau la alte nave pe care le-a intalnit;

c) orice nerespectare a regulilor de navigatie de catre comandantul navei remorcate;

d) inceperea/terminarea manevrei si orice problema privind siguranta navigatiei aparuta in timpul remorcajului.

Activitati de scafandrerie in porturi si pe caile navigabile interioare

In apele nationale navigabile ale Romaniei si in porturi, operatiunile de scafandrerie se desfasoara numai cu aprobarea capitaniei de port in a carei zona de jurisdictie se desfasoara operatiunea.

Activitatile de scafandrerie se desfasoara numai de operatorii economici autorizati in conformitate cu prevederile legale.

(1) Pentru inceperea lucrarilor operatorul economic care desfasoara lucrarile de scafandrerie este obligat sa obtina un permis de lucru din partea capitaniei de port.

(2) Dupa obtinerea permisului de lucru, capitania va informa in scris si va depune o copie a permisului de lucru la administratia portuara si/sau de cale navigabila interioara in a carei zona se desfasoara operatiunea.

Pe toata perioada derularii lucrarilor, acestea se vor desfasura sub supravegherea capitaniei de port.

La terminarea lucrarilor, operatorul economic va depune la capitania de port un raport privind derularea si rezultatele lucrarilor.

In cazuri de urgenta, operatorii economici care desfasoara lucrari de scafandrerie vor interveni numai din dispozitia capitaniei de port.

Regulile de desfasurare a operatiunilor de scafandrerie in porturi si in apele nationale navigabile, precum si forma si continutul permisului de lucru se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.

Supravegherea si controlul navigatiei in porturi si in apele nationale navigabile

Regimul navigatiei in porturi si in apele nationale navigabile

Navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, care intra in apele nationale navigabile sau in porturile romanesti, sunt obligate sa respecte legislatia nationala privind navigatia in apele nationale navigabile, intrarea, stationarea, operarea si iesirea din porturi.

Pe timpul cat navigheaza in apele nationale navigabile ale Romaniei, opereaza sau stationeaza in porturile romanesti, navele maritime si de navigatie interioara, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, trebuie:

a) sa aiba la bord toate actele, certificatele si documentele navei si ale echipajului, valabile, emise de autoritatile competente din statul al carui pavilion il arboreaza si/sau de societatile de clasificare agreate de respectivele autoritati;

b) sa aiba la bord echipajul minim de siguranta prevazut in certificatul eliberat de autoritatea competenta din statul al carui pavilion il arboreaza nava.

(1) Navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, pot ancora sau acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile numai in locurile aprobate in acest scop si care sunt semnalizate corespunzator.

(2) Ancorarea sau acostarea in locurile prevazute la alin. (1) se face cu informarea capitaniei de port in a carei jurisdictie se afla acestea.

(3) In cazuri de forta majora navele pot acosta si in afara zonelor prevazute la alin. (1), cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei jurisdictie si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. Cazurile de forta majora invocate de comandantul/ conducatorul de nava se verifica si se atesta de capitania de port in a carei jurisdictie s-a produs evenimentul sau de capitania portului de destinatie.

(1) In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii acesteia sau pentru evitarea poluarii mediului, incarcatura a fost descarcata, partial ori integral, pe malul apelor nationale navigabile, comandantul/conducatorul de nava are obligatia sa informeze cea mai apropiata capitanie de port si, dupa caz, politia de frontiera.(2) Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau de pasageri se pot efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste activitati se pot desfasura se stabilesc de catre Autoritatea Navala Romana.

(1) In apele nationale navigabile ale Romaniei urmatoarele activitati se efectueaza folosindu-se numai nave care arboreaza pavilionul roman:

a) remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi;

b) transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi, in interiorul acestora si pe caile navigabile interioare;

c) cabotajul, respectiv transportul de marfuri si pasageri, efectuat intre doua sau mai multe porturi situate pe caile navigabile interioare ale Romaniei.

(2) Ministerul poate autoriza ca activitatile prevazute la alin. (1) sa se execute si cu utilizarea unor nave care arboreaza pavilionul altor state.

(3) Activitatile prevazute la alin. (1) se pot efectua si cu nave care arboreaza pavilionul altor state, daca in acordurile, in conventiile internationale la care Romania este parte sau in legislatia Uniunii Europene se prevede acest lucru.

Remorcajul de manevra al navelor de navigatie interioara in porturile romanesti se efectueaza dupa cum urmeaza:

a) cu remorchere sau impingatoare asigurate de administratia portului respectiv;

b) in cazul in care administratia portului nu poate asigura remorcherele sau impingatoarele necesare, manevra se poate executa cu remorcherele/impingatoarele asigurate de proprietarul/operatorul navei.

Controlul statului pavilionului

(1) Autoritatea Navala Romana are dreptul si obligatia sa controleze si sa monitorizeze navele maritime care arboreaza pavilionul roman, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti, privind respectarea legislatiei nationale si, in principal, daca acestea:

a) au actele de nationalitate valabile;

b) au echipajul minim de siguranta prezent la bord;

c) respecta prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte privind standardele tehnice si conditiile de munca si de viata la bord;

d) fiecare membru al echipajului detine brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe care o indeplineste la bordul navei.

(2) Autoritatea Navala Romana are obligatia de a controla si de a monitoriza navele maritime care arboreaza pavilionul roman, privind respectarea conditiilor prevazute la alin. (1), si atunci cand aceste nave se afla in afara apelor nationale navigabile.

(3) In cazul in care constata ca navele maritime care arboreaza pavilionul roman nu respecta conditiile prevazute la alin. (1), Autoritatea Navala Romana va retine navele sau va dispune stoparea operatiunilor de incarcare/descarcare pana la remedierea deficientelor constatate ori poate aproba remedierea deficientelor intr-un santier naval ales de catre armator.

(4) In cazul in care constata nerespectarea in mod repetat a uneia sau mai multora dintre conditiile de la alin. (1), Autoritatea Navala Romana poate lua masura retragerii dreptului de arborare a pavilionului roman pentru acea nava sau retragerea documentului de conformitate companiei care opereaza nava.

Controlul efectuat de capitaniile de port

Capitaniile de port pot interzice iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca acestea constata ca:

a) actele de bord sau certificatele tehnice ale navei lipsesc sau nu sunt valabile;

b) navele au gaura de apa;

c) functionarea instalatiilor de guvernare si a celor de ancorare este defectuoasa;

d) nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a incendiilor, de semnalizare si de ancorare;

e) incarcatura de pe punte pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica vizibilitatea in navigatie;

f) stivuirea si arimarea marfurilor in magazii sunt defectuoase, periclitand siguranta navigatiei;g) pescajul navei depaseste pescajul maxim prevazut in actele navei;

h) pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale navigabile prin care aceasta urmeaza sa navigheze;

i) numarul pasagerilor imbarcati depaseste numarul prevazut in actele navei;

j) membrii echipajului nu poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare functiilor;

k) la bordul navei nu se afla echipajul minim de siguranta;

l) in orice alte cazuri in care siguranta navei este periclitata sau nava ar periclita siguranta navigatiei in apele nationale navigabile ori nava constituie o sursa evidenta de poluare.

(1) Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau dintr-un loc de stationare aflat in apele nationale navigabile, la solicitarea Autoritatii Navale Romane, a administratiilor portuare si/sau de cai navigabile, a altor autoritati publice ale statului ori a unor operatori economici, pentru debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava fata de respectivele autoritati sau respectivii operatori economici.

(2) In cazul in care proprietarul sau operatorul unei nave inregistreaza debite fata de institutiile prevazute la alin. (1) ori fata de alti operatori economici, acestia pot solicita capitaniei de port interzicerea plecarii respectivei nave.

(3) In cazurile prevazute la alin. (2) interdictia de plecare a navei nu poate depasi 24 de ore din momentul primirii solicitarii avizului de plecare a navei. Dupa aceasta perioda, nava va fi retinuta numai daca solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti. Retinerea poate inceta daca proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a facut dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. In calculul celor 24 de ore nu se iau in considerare orele din zilele declarate legal ca nelucratoare.

(4) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) solicitarea privind interzicerea plecarii navei va fi facuta in scris, raspunderea pentru interdictia de plecare revenind solicitantului.

(1) In cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii referitoare la infractiuni la regimul navigatiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele si orice avarie, capitaniile de port au dreptul si obligatia sa efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe in limitele competentelor lor.

(2) In cazul in care primesc, in scris, reclamatii si plangeri referitoare la abateri in legatura cu navigatia sau care au avut loc pe nave, in porturi ori in apele nationale navigabile si sesizari cu privire la marfa si incarcatura, capitaniile de port fac cercetari in limita competentei lor si, in cazul in care este stabilita vinovatia unei persoane, procedeaza potrivit legii.

(3) Capitaniile de port au dreptul sa efectueze din oficiu cercetarea accidentelor de navigatie sau alte cercetari la care au calitatea de a se sesiza din oficiu, atunci cand considera ca acest lucru este necesar.

(4) In cazurile in care in urma unui sinistru sau a unui naufragiu o nava, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, s-a pierdut ori a fost abandonata de echipajul ei sau numai de comandant, capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs acest eveniment are obligatia de a incepe, fara intarziere, cercetarile. In timpul cercetarilor capitania de port trebuie sa stabileasca circumstantele in care s-a produs sinistrul sau naufragiul, cauzele care au condus la pierderea navei, sa adune probe materiale si sa ia masurile necesare si suficiente pentru conservarea acestora, sa intocmeasca un raport pentru a fi inaintat organelor abilitate, sa continue cercetarile si sa stabileasca responsabilitatile.

Apele nationale navigabile

Apele nationale navigabile ale Romaniei sunt formate din marea teritoriala, apele interioare navigabile, radele si acvatoriile portuare, precum si din bazinele santierelor navale.

Apele interioare navigabile sunt constituite din:

a) fluviul Dunarea, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului Romaniei, pe portiunile lor navigabile;

b) apele navigabile de frontiera, de la malul romanesc pana la linia de frontiera;

c) apele maritime interioare.

Fluviul Dunarea, raurile, canalele si lacurile situate in interiorul teritoriului Romaniei, pe portiunile lor navigabile, precum si apele navigabile de frontiera, de la malul romanesc pana la linia de frontiera, constituie caile navigabile interioare ale Romaniei, denumite in continuare cai navigabile. Caile navigabile, precum si administratorii acestora, din punct de vedere al navigatiei, sunt stabilite nominal si pe portiuni, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului.

Acvatoriile portuare sunt constituite din totalitatea suprafetelor apelor incluse in limitele porturilor.

Radele sunt suprafete de apa destinate adapostirii sau stationarii navelor si, in cazuri speciale, operarii navelor si pot fi:

a) rade interioare, care fac parte din acvatoriile portuare;

b) rade exterioare, suprafete de apa in afara limitelor porturilor.

Bazinele santierelor navale sunt suprafete de apa din incinta santierelor navale, care, impreuna cu cheiurile aferente, sunt destinate activitatilor de constructii si reparatii de nave

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1344
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved