Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie

Navigatie

Contractul de transport de marfuri pe calea ferata

Transporturi+ Font mai mare | - Font mai micContractul de transport de marfuri pe calea ferata

Consideratii introductiveTransportul de marfuri pe calea ferata se executa pe baza contractului de transport incheiat intre operatorul de transport feroviar si expeditorul marfurilor, care poate fi o persoana juridica cu capital de stat, privat sau mixt sau o persoana fizica.

Contractul de transport incheiat de calea ferata de expeditie cu expeditorul marfurilor, da nastere la obligatii pentru toate regionalele de cai ferate, pe teritoriul carora trece transportul, deci contractul se incheie si in numele acestora. Din aceasta cauza transportul va parcurge itinerariul stabilit pe baza unui singur document de transport, toate operatiunile pe care le presupune transportul fiind efectuate de caraus, fara a fi necesara prezenta expeditorului.

Transporturile de marfuri pe calea ferata se pot efectua ca expeditii de vagoane, atunci cand se foloseste intreaga capacitate de transport a mijlocului (dupa tonaj sau volum) ori ca expeditie de coletarie, cand cantitatea de marfuri nu acopera aceasta capacitate.

2. Definitia contractului de transport de marfuri pe calea ferata

Contractul de transport de marfuri pe calea ferata este acel contract prin care operatorul de transport pe calea ferata, in calitate de caraus, se obliga in schimbul unei taxe de transport (tarif), sa transporte inauntrul unui anumit termen, sa pazeasca si sa elibereze marfa destinatarului, care poate fi expeditorul sau un tert indicat in scrisoarea de trasura.

3. Incheierea contractului de transport

Expeditorul poate fi o persoana juridica cu capital de stat, particular sau mixt, ori o persoana fizica, care preda marfa la transport.

Pentru incheierea contractului de transport pe calea ferata, partile trebuie sa-si exprime consimtamantul in forma scrisa. Consimtamantul trebuie sa fie valabil exprimat si sa nu fie viciat prin eroare, dol, sau violenta.

De regula oferta este facuta de expeditor, prin prezentarea marfii insotita de scrisoarea de trasura, iar acceptarea oferte de catre caraus consta in verificarea incarcaturii si aplicarea stampilei statiei de expeditie pe documentul de transport.

Dupa aplicarea stampilei statiei de expeditie pe scrisoarea de trasura, aceasta face dovada contractului de transport incheiat. Prin aplicarea stampilei, statia de primire certifica atat primirea marfii la transport, cat si momentul incheierii contractului de transport.

Daca transportatorul a omis stampilarea scrisorii de trasatura si se nasc litigii, expeditorul poate face dovada momentului incheierii contractului de transport cu alte mijloace de proba, cum sunt: chitanta de primire a marfurilor, buletinul de predare a vagoanelor, registrul de primire a marfurilor, registrul de cantar etc.

4. Scrisoarea de trasura

Contractul de transport de marfuri pe calea ferata se incheie in forma scrisa, asa cum este stabilit prin Regulamentul de transport pe cale aferata si Tariful local de marfuri.

Scrisoarea de trasura este pusa la dispozitie de catre calea ferata si se completeaza de expeditor, iar datele cuprinse in chenarele cu linie groasa sunt completate de caraus.

Scrisoarea de trasura trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii:

- locul si data intocmirii scrisorii de trasura;

- numele (denumirea), domiciliul (sediul) expeditorului, telefon, telex sau fax - ca expeditor trebuie sa fie inscrisa o singura persoana fizica sau juridica;

- denumirea statiei de predare si a celei de destinatie;

- numele (denumirea), domiciliul (sediul) destinatarului - se admite numele unui singur destinatar;

- numarul si seria sigiliilor aplicate;

- denumirea marfii predate la transport asa cum figureaza in indexul alfabetic si in nomenclatura marfurilor din tarif;

- numele (denumirea), domiciliul (sediul) expeditorului, si semnatura sa ori aplicarea stampilei sale, sau ambele.

- enumerarea detaliata a documentelor insotitoare, vamale, fiscale, administrative etc.;

- numarul mijlocului de transport;

- masa bruta a marfii si alte elemente de calcul, care sa permita determinarea cantitatii de marfa a expeditiei exprimata sub alte forme;

- mentiunea de francare, in sensul ca tarifele de transport se platesc la expediere sau cand se depune un depozit de francare;

Scrisoarea de trasura trebuie emisa in 6 exemplare, fiecare avand o anumita destinatie:

exemplarul de serviciu - insoteste transportul pana la statia de destinatie;

exemplarul plata centralizata - se completeaza numai atunci cand exista o conventie de plata centralizata incheiata intre expeditor si calea ferata;

- copia - se pastreaza la statia de predare;

- avizul si adeverinta de primire care se pastreaza in statia de destinatie;

- unicatul scrisorii - insoteste marfa si se preda destinatarului;

- duplicatul - se elibereaza expeditorului dupa incheierea contractului de transport (acesta face dovada predarii marfii si pe baza lui poate cere modificarea contractului de transport si isi poate valorifica drepturile impotriva carausului);

La transport, nu sunt admise pe baza aceleiasi scrisori de trasura urmatoarele marfuri:

- marfuri care prin natura lor nu pot fi incarcate la un loc cu altele;

- marfurile admise la transport in anumite conditii cand incarcarea lor in comun cu alte marfuri este interzisa prin normele tehnice privind marfurile periculoase;

- marfuri care datorita prescriptiilor vamale, fiscale sau administrative, nu pot fi expediate impreuna cu alte marfuri;

- marfurile a caror incarcare este in sarcina caii ferate, pe acelasi document cu cele a caror incarcare este in sarcina expeditorului.

Expeditorul raspunde de exactitatea mentiunilor facute in scrisoarea de trasura, suportand toate consecintele care ar rezulta daca ele ar fi incomplete, insuficiente, prescurtate sau imprecise.

Pentru expeditiile incarcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa marfii sau la numarul coletelor nu fac dovada impotriva caii ferate, decat daca verificarea acestei mase si a numarului coletelor a fost facuta efectiv de catre calea ferata, si certificata in scris pe documentul de transport.

Si in transporturile, ca si in trafic local, internationale scrisoarea de trasura este nominativa si nu constituie un titlu reprezentativ al marfii.

5. Predarea marfii caii ferate

Reglementarile in vigoare stabilesc obligatiile expeditorului in legatura cu predarea marfii la transport, cat si ale carausului in vederea executarii transportului si asigurarii integritatii ei.

Predarea marfii, constituie actul initial de executare a transportului si consta in transferarea detentiunii marfii caii ferate, care o detine pe contul expeditorului. Predarea marfii de catre expeditor carausului se face in locuri prestabilite.

Intre greutatea marfii din documentul de transport si cea prevazuta in actele de livrare insotitoare trebuie sa fie deplina coincidenta.

Conditiile de ambalare sunt cele prevazute de stasuri sau norme tehnice, iar nerespectarea lor indreptateste pe caraus sa refuze primirea marfii sau sa faca mentiunea necorespunderii ambalajului, caz in care, marfurile circula pe raspunderea expeditorului.

Se pot primi ca expeditii de coletarie si marfuri neambalate daca prin natura lor nu se pot pierde, imprastia sau amesteca cu altele.

Nu pot fi predate ca expeditii de coletarie: marfurile excluse la transport conform Regulamentului de transport pe caile ferate; cadavrele; vietatile, cu exceptia celor mici prezentate la transport in custi (colivii); obiectele ce depasesc gabaritul.

Expeditorul are obligatia, la expeditiile de coletarie sau mesagerie sa introduca in colet sau sa aplice pe colet o eticheta pe care sa se inscrie denumirea, cantitatea si calitatea marfii din continutul coletului, precum si numele persoanei care a executat cantarirea, masurarea, numararea si ambalarea marfii.

Pe eticheta aplicata se va inscrie numele si adresa destinatarului precum si numarul de ordin al coletului corespunzator celui indicat in scrisoarea de trasura.

Transportul marfurilor in containere este admis ca expeditie de coletarie cat si si ca expeditie de vagoane, dar numai in statiile de expeditie deschise traficului de marfuri in containere.

Transportul marfurilor in transcontainere este admis numai ca expeditii de vagoane in statiile si spre statiile deschise traficului de marfuri transcontainere.

Incarcarea si fixarea marfurilor in mijlocul de transport este o obligatie a expeditorului ce trebuie indeplinita cu respectarea regulilor tehnice stabilite de caraus.

Pentru ca marfurile ce fac obiectul expeditiei sa fie primite la transport, acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

In acest sens calea ferata efectueaza transporturile conform Regulamentului atat timp cat:

a) expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor;

b) transportul este posibil cu personalul si mijloacele obisnuite de transport;

c) transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate.

Regulamentul de transport pe calea ferata stabileste marfurile ce sunt excluse de la transport dupa cum urmeaza:

marfurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;

2. obiectele care, datorita dimensiunilor si masei lor sau insusirilor, nu pot fi transportate ca instalatiile sau mijloacele ordinare in exploatare, fie numai pe o portiune din parcurs;

3. materialele si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase.

Expeditorul are obligatia sa aplice pe containere sigilii proprii si sa indice in scrisoarea de trasura felul, marca, numarul, capacitatea acestuia, greutatea proprie, felul si greutatea marfii incarcate in containere.

Sigiliile trebuiesc astfel confectionate si aplicate, incat sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fara urme vizibile.

Calea ferata poate aplica sigiliile proprii ori de cate ori considera ca este in interesul sau sa execute sigilarea.

Responsabilii cu expedierea marfurilor, raspund de exactitatea marfurilor ce se expediaza in raport cu datele inscise in documentele de livrare si cel de transport cat si de integritatea marfurilor pana in momentul predarii lor caii ferate.

6. Primirea la transport a marfurilor de catre calea ferata

Primirea la transport a marfurilor are loc in toate statiile destinate traficului de marfuri in amplasamentul de incarcare-descarcare si in alte locuri stabilite (magazii, linii de garaj etc.) in orele de program stabilite si cunoscute clientelei.

Primirea la transport a marfii constituie operatiunea care confera caracterul real contractului de transport, evidentiaza deosebirea acestui contract fata de contractul de remorcaj si marcheaza momentul transferului raspunderii caii ferate asupra marfii.

Operatiunea de preluare la transport a marfii consta intr-o serie de verificari care privesc:

- la expeditie de coletarie si mesagerii: numarul coletelor, greutatea, starea ambalajelor, adresa destinatarului si etichetele aplicate pe colete;

- la expeditiile de vagoane: natura marfii, respectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare a marfurilor, la vagoanele inchise, sigiliile, iar la vagoanele deschise semnele si marcajele (daca sunt suficiente si executate in bune conditii).

In ceea ce priveste preluarea prin cantarire, aceasta este obligatorie in cazul marfurilor destinate exportului sau provenite din import, a celor care se transbordeaza la frontiera, coletaria si mesageria, produsele alimentare si cele ale industriei usoare.

Calea ferata va prelua fara cantarire marfurile ambalate potrivit stasului, cu greutatea stantata sau cu greutati uniforme.

Nu vor fi admise la transport expeditiile de marfuri care nu indeplinesc urmatoarele conditii:

- marfurile a caror ambalare este insuficienta sau necorespunzatoare;

- marfurile incarcate cu nerespectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare in mijlocul de transport.

- expeditiile de vagoane inchise fara sigilii si cele in vagoane descoperite fara semne si marcaje, ori cu semne si marcaje insuficiente, sau necorespunzatoare;

- marfurile admise conditionat la transport care nu intrunesc conditiile speciale.

In cazul refuzului marfii pentru neindeplinirea uneia din conditiile prevazute mai sus, reprezentantul caii ferate trebuie sa faca aceasta mentiune in scrisoarea de trasura sau sa incheie un proces-verbal impreuna cu reprezentantul expeditorului.

Operatiunea de preluare a marfurilor la transport se incheie prin aplicarea stampilei statiei de expeditie.

7. Taxa (tariful) de transport

Taxa de transport se stabileste diferentiat in raport de felul expeditiei: tarif pentru expeditii de vagoane complete; tarif pentru expeditii de coletarie; tarif pentru expeditie de mesagerie.

Tarifele au la baza urmatoarele principii:

- stabilirea tarifelor in functie de costurile efective ale prestatiei de transport astfel incat sa se asigure acoperirea integrala a cheltuielilor pe fiecare categorie de marfuri si grupe de marfuri transportate;

- corelarea tarifelor intre diferitele mijloace de transport in scopul orientarii beneficiarilor spre utilizarea cat mai eficienta a diferitelor categorii de mijloace de transport in functie de distanta si de caracteristicile de transport ale marfii;

- simplificarea sistemului tarifar in transporturile de marfuri pe cale ferata prin reducerea numarului claselor tarifare.

- tarifele transporturilor publice, deci si a celor pe calea ferata, se formeaza liber si concurential pe baza cererii si oferte.

Calculul taxei de transport se face de catre statia de predare pentru fiecare expeditiie in parte, aplicandu-se tariful in vigoare la data incheierii contractului de transport, iar in transporturile internationale, tariful legal in momentul intrarii transportului pe liniile caii ferate romane.

Taxa de transport pentru expeditii de vagoane se determina in functie de: natura marfii, greutatea ei si distanta kilometrica pe care o presupune transportul la destinatie.

Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa, indiferent de locul unde s-au constatat care justifica perceperea lor.

Tarifele de transport si accesorii sunt platite de catre expeditor, daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si calea ferata.

Tarifele accesorii inregistrate in statia de expediere se incaseaza de la expeditor, iar cele inregistrate in statiile din parcurs si in statia de destinatie, de la destinatar.

Plata tarifelor de transport este obligatorie in momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor, atunci cand prin conventii nu s-au stabilit alte termene, conform prevederilor de mai jos.

Atunci cand tarifele sunt in sarcina destinatarului si cand destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul ramane obligat la plata tarifelor.

In cazul in care cheltuielile nu pot fi stabilite exact in momentul predarii marfii la transport, calea ferata pretinde drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face dupa eliberarea marfii in statia de destinatie.

Calea ferata este indreptatita la plata tarifelor de transport dupa cum urmeaza:

- cu ocazia incheierii contractului de transport;

- la eliberarea marfii;

- prin facturarea periodica, atunci cand intre calea ferata si client exista conventie de plata centralizata a tarifelor de transport.

Si in cazul transporturilor internationale, pe calea ferata prin scrisoarea internationala de trasura se stabileste, prin mentiunile facute de expeditor, cui revine plata taxelor, dupa cum urmeaza:

- 'franco orice taxe' presupune ca expeditorul isi asuma plata taxelor de transport, accesorii, vamale si alte cheltuieli;

- 'franco' cand expeditorul ia asupra sa taxa de transport, si taxele accesorii;

- 'franco de vama' presupune plata de catre expeditor a taxelor de vama si a celor pentru operatiunile de vamuire;

- 'franco pentru ' cand expeditorul ia asupra sa o anumita suma pe care urmeaza sa o plateasca.

8. Obligatiile caii ferate in vederea executarii transportului

Incheind contractul de transport, calea ferata se obliga sa transporte marfa la destinatie si sa o predea destinatarului in cantitatea si starea in care a primit-o.

Calea ferata are indatorirea sa puna la dispozitia expeditorului mijloacele de transport stabilite, la termen si in starea corespunzatoare.

Pentru ca expeditorul sa poata incarca marfa in termenul stabilit, transportatorul are obligatia sa avizeze pe expeditor cu cel putin trei ore mai inainte de ora punerii la dispozitie a vagoanelor.

Avizarea se face prin curier, posta, telefonic, fax, telex, in scris, in functie de posibilitatile de comunicare ale statiei si clientelei.

Termenul de incarcare - descarcare, in cazul in care transportul este destinat altor localitati decat in cele in care este situata statia de cale ferata, incepe sa curga:

- dupa 24 ore de la ora depunerii avizului scris sau telegrafic la posta, daca avizarea prin curier special nu este posibila;

- dupa 12 ore de la avizarea telefonica sau a inmanarii avizului scris, daca avizarea s-a facut telefonic sau prin curier.

In vederea asigurarea integritatii marfurilor incredintate la transport, calea ferata este obligata sa organizeze paza si supravegherea pe intreaga perioada, de la preluarea de la expeditor si pana la predarea lor destinatarului.

Pentru asigurarea integritatii marfurilor, in timpul transportului, expeditorul poate delega un insotitor; insotirea este obligatorie in cazul transporturilor de animale domestice si salbatice vii, peste, pasari si albine vii, fanuri si paie, obiecte pretioase, etc. Pentru restul marfurilor insotirea este facultativa si necesita aprobarea regionalei de cai ferate.

Daca insotitorul este propusul destinatarului va semna de primirea marfii pe exemplarul din actul de livrare care ramane la expeditor.

Orice lipsa a marfurilor cade in sarcina comitentului a carui prepus este insotitorul, daca pierderea sau avaria se datoreaza culpei acestuia.

Odata transportul ajuns la destinatie, calea ferata este obligata sa avizeze pe destinatar de punerea mijloacelor de transport la descarcare si sa predea marfurile in cantitatea si calitatea in care au fost primite.

9. Incarcarea - descarcarea marfurilor

Incarcarea-descarcarea marfurilor se executa, dupa caz, de expeditor sau de calea ferata, respectiv de destinatar ori calea ferata.

Atunci cand obligatia incarcarii (descarcarii) marfii revine caii ferate in cazul incarcarii expeditiilor de coletarie si clientelei, in cazul expeditiilor de vagoane.

Expeditorul trebuie sa verifice daca mijloacele de transport si rechizitele de incarcare, apartinand caii ferate, puse la dispozitia sa, corespund transportului in bune conditii.

Beneficiarii de transporturi au obligatia de a incarca-descarca mijloacele de transport in termene prestabilite care variaza in raport de felul marfii, capacitatea mijlocului de transport si locul incarcarii.

Calea ferata are obligatia de a tine la dispozitia clientelei vagoanele pana la expirarea termenului de incarcare, cand se poate considera ca au fost refuzate tacit.

Daca destinatarul nu se prezinta pentru descarcare in termen de 24 de ore, de la avizare, calea ferata este in drept sa descarce si sa depoziteze marfa fara prezenta destinatarului.

Pentru containerele sosite incarcate ca expeditii de coletarie se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 ore, iar pentru depasirea acestui termen se percepe de fiecare container tariful de magazinaj.

Depasirea termenului de incarcare-descarcare a unui container, de doua ore, duce la plata de tarife de imobilizare constand intr-o suma pentru primele 24 ore, suma care se dubleaza pentru urmatoarele 24 ore si restul timpului.

Pentru paletele sosite incarcate ca expeditii de coletarie sau de vagoane si descarcate in magazii pe rampe sau terenuri care apartin caii ferate, se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 ore.

Daca cel indreptatit dispune ca supraincarcatura sa fie expediata la statia de destinatie a incarcaturii principale, la o alta statie de destinatie sau sa fie inapoiata la statia de expeditie, aceasta se trateaza ca o expeditie distincta.

Daca supraincarcatura se trimite ca o incarcatura separata la o alta statie de destinatie ori se inapoiaza la statia de expeditie, expeditorul, o data cu dispozitia sa, trebuie sa depuna o noua scrisoare de trasura la statia initiala de expeditie si sa achite tarifele de transport corespunzatoare.

In cazul in care, ca urmare a dispozitiei expeditorului, supraincarcatura descarcata in parcurs se incarca de calea ferata se percepe tariful de incarcare-descarcare, iar cand aceasta face obiectul unui vagon complet, se percepe si tariful orar de utilizare pentru perioada incarcarii, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

In cazul in care supraincarcatura nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon, ea poate fi expediata ca expeditie de coletarie.

10. Termenul de executarea a transporturilor

Termenele contractului de transport pentru vagoane complete este formata din doua componente si incepe sa curga de la ora 24 a zilei cand marfa a fost primita si unsumeaza:

- termenul de expediere care este de 24 ore fata de vechea reglementare care prevedea un termen de 48 de ore.

- termenul de transport, cate 48 de ore pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km.

- termen suplimentar de 24 de ore, o singura data, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste si invers; liniile principale se publica in tarife, fiind puse la dispozitia expeditorului sau destinatarului dupa caz;

- termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.

Termenele contractului de transport se prelungesc, cu exceptia unei culpe imputabile caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:

- verificarea expeditiei, din carea rezulta diferenta fata de mentiunile facute de expeditor in scrisoarea de trasura;

- indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau alte autoritati administrative;

- modificarea contractului de transport;

- tratamente speciale ce trebuie acordate marfii;

- transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de catre expeditor;

- circulatia pe mare, pe cai navigabile interioare sau mijloace rutiere, daca nu exista legatura feroviara;

- pentru alte cazuri prevazute in normele uniforme;

- orice intrerupere a traficului care impiedica in mod temporar inceperea sau continuarea transportului.

Cauza si durata acestor prelungiri trebuie sa fie mentionate de calea ferata in scrisoarea de trasura. Daca este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.

Termenul contractului de transport se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, atunci cand calea ferata nu lucreaza in aceste zile, daca a facut public acest fapt.

Cand termenul contractului de transport trebuie sa ia sfarsit dupa ora de terminare a programului de lucru al statiei de destinatie, expirarea acestui termen se amana pana la trecerea a doua ore de la ora cand se reincepe programul statiei.

In cadrul termenului contractului de transport, expeditia trebuie sa soseasca in statia de destinatie si sa fie avizata destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge in statia de destinatie, deoarece liniile de descarcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, durata de executare a contractului de transport se incheie o data cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi in parcurs.

Termenul de executare al contractului de transport se considera respectat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- marfurile au sosit in statia de destinatie inainte de expirarea termenului;

- destinatarul a fost avizat;

- marfurile sunt tinute la dispozitia destinatarului in locurile de descarcare sau in magaziile caii ferate.

Tarifele orare de utilizare se platesc de expeditor sau destinatar dupa cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.

Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitia clientilor in vederea calcularii tarifului orar de utilizare a mijlocului de transport se tine de calea ferata.

1 Impiedicarea la transport

Constituie impiedicare la transport faptul ca inceperea sau continuarea transportului este impiedicata sau nu mai este posibila pe itinerariul prevazut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundatii, inzapeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbari in serviciu (deraieri, accidente si alte evenimente asemanatoare), sechestrarea marfii, lipsa documentelor insotitoare pentru indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.

In caz de impiedicare la transport, calea ferata hotaraste daca este preferabil sa transporte din oficiu, modificand itinerariu sau daca este indicat, in interesul expeditorului sa-i ceara instructiuni, comunicandu-i informatiile utile de care dispune.

In cazul in care, instructiunile expeditorului modifica destinatarul sau statia de destinatie sau sunt date statiei unde se gaseste marfa, expeditorul trebuie sa le inscrie pe duplicatul scrisorii de trasura si sa prezinte aceste duplicat caii ferate.

Daca expeditorul, instiintat de impiedicarea la transport, nu da in termen de 72 de ore instructiuni executabile, calea ferata procedeaza potrivit normelor privind impiedicarea la eliberare.

Cand impiedicarea la transport inceteaza inaintea sosirii instructiunilor expeditorului, marfa este indrumata la destinatia sa, fara a astepta instructiunile, expeditorul fiind instiintat despre aceasta in cel mai scurt timp posibil.

In situatia in care, impiedicarea la transport intervine dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata trebuie sa instiinteze despre aceasta destinatarului, procedandu-se in acelasi mod ca pentru expeditor.

12. Impiedicarea la eliberare

Se considera impiedicare la eliberare daca destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi gasit sau nu ridica scrisoarea de trasura in termenul prevazut de normele in vigoare de la statia de destinatie sau expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre, hotarari judecatoresti, marfa grevata de un ramburs neadmis in traficul respectiv si alte situatii similare).

In caz de impiedicare la eliberarea marfii, calea ferata trebuie sa instiinteze pe expeditor fara intarziere, pentru a cere instructiuni. Cand insa, impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, marfa se elibereaza destinatarului. Expeditorul trebuie sa fie instiintat despre aceasta fara intarziere.

Daca destinatarul refuza marfa, expeditorul este in drept sa dea instructiuni, chiar si in situatia in care nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.

Retinem ca in situatia in care impiedicarea la eliberare se iveste dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata este obligata sa instiinteze despre impiedicare acest destinatar. In nici un caz, marfa nu se va inapoia expeditorului fara consimtamantul sau scris.

13. Eliberarea marfii la destinatie

Odata ajunsa la destinatie marfa transportata, calea ferata are obligatia contractuala de a o elibera beneficiarului mentionat in scrisoarea de trasura, iar destinatarul obligatia de a o ridica in termenul stabilit in tarif.

Calea ferata avizeaza pe destinatar, despre sosirea si punerea la dispozitie a marfii pentru descarcare, prin afisarea in statia de destinatie. Calea ferata nu are obligatia sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii transporturilor. Clientii care au incheiat o conventie de incarcare-descarcare cu calea ferata, stabilesc in conventie si modul de avizare a sosirii expeditiilor.

Din momentul primirii marfurilor, dreptul de dispozitie al expeditorului trece asupra destinatarului, insa acesta este in drept sa solicite carausului punerea la dispozitie a vagoanelor, numai dupa achitarea sumelor ce cad in sarcina sa, potrivit prevederilor din scrisoarea de trasura sau taxele de transport si celelalte taxe pe care expeditorul nu si le-a asumat.

Calea ferata este obligata sa remita destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura si sa elibereze marfa in statia de destinatie contra semnaturii de primire.

Sunt asimilate eliberarii marfii, cand sunt efectuate conform normelor in vigoare la statii de destinatie:

- predarea marfii catre autoritatile vamale sau fiscale, in antrepozitele lor, cand acestea nu se gasesc in paza caii ferate;

- antrepozitarea la calea ferata a marfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionarii ori intr-un antrepozit public.

Destinatarul trebuie sa descarce complet mijloacele de transport, sa le curate de resturile care provin de la marfa descarcata, sa indeparteze sigiliile si etichetele vechi, sa inchida usile si clapele sa monteze partile mobile ale vagoanelor inainte de a le preda caii ferate. Aceste operatiuni pot fi facute si de catre calea ferata insa pe cheltuiala destinatarului in conditiile prevazute in normele uniforme.

Transportatorul are obligatia sa recantareasca marfurile la eliberare, in urmatoarele cazuri:

- expeditiile de coletarie si mesagerii, precum si cele de vagoane cu urme de violare, sustragere, pierdere sau avarie;

- marfurile care in timpul transportului au fost transbordate si nu au fost cantarite cu aceasta ocazie;

- la cererea scrisa a destinatarului de recantarire, iar statia de destinatie sa dispuna de mijloacele necesare acestui scop.

Destinatarul poate solicita in scris recantarirea daca apreciaza ca greutatea reala nu corespunde cu cea din scrisoarea de trasura, insa numai dupa ce a intrat in posesia documentului de transport, a platit sumele din sarcina sa, precum si tariful corespunzator acestei operatiuni.

Executarea operatiunilor de recantarire la cererea destinatarului, nu suspenda curgerea termenelor de descarcare cu exceptia cazului cand se dovedeste ca cererea a fost justificata, caz in care termenele de descarcare incepute, inceteaza sa curga de la ora introducerii cererii de recantarire si pana la ora punerii vagoanelor la locul de descarcare.

In cazul transporturilor de marfuri in vrac, destinatarul poate cere cantarirea vagonului, atunci cand constata ca intre greutatea bruto si cea neto apar diferente, fata de inscrisurile din documentul de transport si actele de livrare.

Daca transportatorul refuza recantarirea solicitata in scris de destinatar, existand conditii pentru efectuarea ei, va raspunde pentru lipsurile constatate.

In cazul in care la eliberarea marfurilor se constata la mijlocul de transport sau la colete, la semne, marcaje si sigilii urme de violare, pierderi, spargeri, scurgeri, substituiri, diluari, alterari sau diferente de greutate peste tolerantele legale, mijlocul de transport nu se va deschide si marfa nu se va descarca, caz in care, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si daca este posibil, in prezenta celui indreptatit, un proces-verbal prin care se constata starea marfii, masa sa si, pe cat posibil, marimea pagubei, cauza acesteia si momentul cand s-a produs. O copie a acestui proces-verbal trebuie sa fie inmanata gratuit celui indreptatit.

Daca transportatorul a fost anuntat si nu se prezinta pentru efectuarea constatarii, destinatarul o va face in prezenta unor delegati neutri, incheind un proces-verbal constatator, in care se vor consemna elementele ce au condus la stabilirea lipsei care trebuie sa fie acelasi cu cel prevazut in documentul de transport precizandu-se partea vinovata de producerea ei.

Procesul-verbal trebuie semnat de catre reprezentantul caii ferate si al destinatarului precum si de celelalte persoane participante la constatare, cu indicarea datelor de identificare.

Nu toate prejudiciile aduse marfii in timpul transportului sunt imputabile caii ferate, deoarece acestea pot fi provocate si din culpa expeditorului, de exemplu, neambalarea corespunzatoare sau ambalajele aveau vicii ascunse, nerespectarea conditiilor tehnice de incarcare si fixare a marfurilor, alegerea mijlocului de transport de catre expeditor, etc.

Cel indreptatit poate, fara a fi obligat sa faca nici o dovada, sa considere marfa ca pierduta cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusa la dispozitia lui in cele 30 de zile care urmeaza termenului contractului de transport.

Pierderile totale descoperite sau invocate sunt cercetate de catre calea ferata iar rezultatul investigatiilor va fi comunicat celor interesati.

Calea ferata are asupra marfurilor drepturile unui creditor gajist pentru creantele ce i se cuvin din executarea transportului, drept care va subzista atata timp cat marfa se gaseste in posesia caii ferate sau a unei terte persoane ce o detine in numele ei.

14. Raspunderea partilor din contractul de transport pe cale ferata

Raspunderea partilor in contractul de transport de marfuri pe calea ferata, ca orice raspundere contractuala, se intemeiaza pe culpa, ceea ce imprima acestei raspunderi o importanta functie preventiv-educativa.

Raspunderea contractuala opereaza intotdeauna cand sunt intrunite cumulativ conditiile de existenta a ei si anume: fapta ilicita, prejudiciul, raportul cauzal dintre dintre fapta si rezultat si culpa.

14. Raspunderea expeditorului

Raspunderea expeditorului va interveni in toate cazurile in care obligatiile ce-i incuba din contractul de transport, pot fi calificate ca neindeplinite sau indeplinite necorespunzator.

Expeditorul raspunde fata de destinatar pentru lipsurile cantitative si avariile ivite pe parcurs, daca sunt datorate:

- folosirii unor ambalaje necorespuzatoare inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul avand obligatia ambalarii corespunzatoare a marfii, neindeplinirea ei si ajungerea marfii la destinatie in stare deteriorata, va atrage raspunderea sa.

- nerespectarii normelor tehnice de incarcare si fixarea marfurilor in mijlocul de transport. Expeditorul marfii raspunde pentru pentru toate consecintele unei incarcarii defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie sa repare prejudiciul chiar daca incarcarea s-a facut de o alta persoana in numele expeditorului.

- neasigurarea mijloacelor de transport inchise cu sigilii sau a mijloacelor de transport deschise cu semne si marcaje. Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea expeditorului, daca a facut posibila sustragerea marfurilor sau face imposibila stabilirea imprejurarilor in care aceasta s-a savarsit.

Expeditorul raspunde pentru depasirea termenelor de incarcare a mijloacelor de transport, prin obligarea sa la plata locatiilor.

Expeditorul va fi scutit de raspundere, pentru cazurile aratate mai sus, daca va dovedi ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza fortei majore sau unor cauze posterioare momentului trecerii detentiunii marfii la caraus sau destinatar.

14.2. Raspunderea caii ferate

Calea ferata care a primit marfa la transport si scrisoarea de trasura este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs, din momentul primirii in statia de expeditie si pana la cel al eliberarii la destinatie.

Marfurile se socotesc primite la transport din momentul in care, dupa efectuarea tuturor verificarilor, transportatorul a aplicat stampila pe documentul de transport.

Calea ferata raspunde in urmatoarele cazuri:

a. ca urmare a neindeplinirii obligatiei de paza si supraveghere, raspunde pentru paguba pricinuita clientelei prin pierderea totala sau partiala a marfii;

b. avarierea marfurilor;

c. pentru neexecutarea contractului de transport sau pentru depasirea termenului de executare a transportului.

d. calea ferata raspunde pentru marfurile primite in temeiul unui contract de depozit si pentru marfurile descarcate in magaziile sale, pana la ridicarea lor de clientela;

Pentru valorificarea pretentiilor impotriva caii ferate expeditorul poate actiona pana in momentul eliberarii marfii, iar destinatarul dupa acest moment si pana la implinirea termenului de prescriptie.

Odata dovedit prejudiciul de catre reclamant, calea ferata este prezumata in culpa, pe care o poate inlatura numai daca va dovedi unul din urmatoarele cazuri:

- pierderea sau avaria se datoreaza culpei expeditorului sau a destinatarului. Asadar calea ferata va inlatura raspunderea daca va dovedi lipsa lor de diligenta, faptul lor ilegal comisiv sau omisiv, cum ar fi: mentiuni gresite in scrisoarea de trasura, nerespectarea regulilor tehnice de incarcare si fixare, etc;

- neindeplinirea obligatiilor sau indeplinirea necorespunzatoare s-au datorat unui caz fortuit sau de forta majora.

- din cauze naturale inerente transportului in vehicule deschise pentru marfurile ce se transporta in astfel vehicule. Daca marfurile sunt prevazute a fi transportate cu vagoane inchise si se transporta in vagoane deschise, raspunderea cade in sarcina persoanei care a ales mijlocul respectiv;

- datorita insotitorului marfii (prepusul expeditorului sau destinatarului) care nu a luat masurile necesare de asigurare a marfii;

- din cauza unor defecte de ambalaj care nu au putut fi observate la primire, dupa aspectul lor exterior;

- datorita predarii de catre expeditor a unor produse excluse la transport sub denumire falsa, inexacta sau incompleta;

- datorita scaderii umiditatii;

- datorita scaderii naturale a greutatii in limitele stabilite prin art. 83 din acelasi regulament;

- din cauza pericolului inerent transportului de vietati;

- datorita diferentei dintre cantarul folosit la primire si cel folosit la eliberarea marfii, cand lipsa nu este reala.

Atunci cand calea ferata a preluat marfa la transport prin cantarire, raspunde la destinatie de cantitatea constatata.

Pentru a fi exonerat de raspundere, calea ferata trebuie sa dovedeasca ca a primit o cantitate mai mica de marfuri sau ca marfa corespunde cu greutatea neta prevazuta in scrisoarea de trasura.

- datorita naturii marfii care au provocat, sfaramarea, spargerea, ruginirea, etc.

- din cauze legate de incarcarea sau descarcarea marfurilor care s-au efectuat, dupa caz, de catre expeditor sau destinatar.

- datorita faptului ca expeditorul n-a indicat in documentele de transport sau pe ambalaje, particularitatile specifice produselor, care impuneau conditii speciale de transport sau anumite masuri de precautie pe timpul efectuarii transportului sau depozitarii.

Dovada ca pierderea, scaderea in masa, avarierea se datoreaza cauzelor mentionate mai sus cade in sarcina caii ferate.

Pentru marfurile care, datorita naturii lor, sufera in mod obisnuit o pierdere din greutate in timpul transportului, calea ferata nu raspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decat de acea parte din lipsa care depaseste anumite tolerante prestabilite conventional sau prin normele in vigoare. Aceasta limitare a raspunderii nu poate fi invocata daca se face dovada, dupa imprejurarile de fapt, ca pierderea nu rezulta din cauzele care justifica toleranta.

Pentru depasirea termenului contractului de transport, calea ferata este obligata sa plateasca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere, fara ca suma totala sa poata depasi jumatate din tariful de transport. Aceste despagubiri nu se pot cumula cu cele care trebuiesc platite in caz de pierdere totala sau partiala a marfii.

In cazul avarierii marfii, despagubirea pentru depasirea termenului de eliberare se cumuleaza cu despagubirea pentru deprecierea marfii.

In cazul neexecutarii transportului, fara a exista culpa expeditorului sau a destinatarului ori un caz de forta majora, calea ferata va raspunde fata de expeditor.

14.3. Raspunderea destinatarului

Odata cu aderarea destinatarului la contractul de transport, ii revine o serie de obligatii, a caror neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare atrage raspunderea sa.

Aceste obligatii constau in:

- preluarea marfurilor de la calea ferata;

- descarcarea lor in termenul liber tarifar;

- plata taxei de transport, a taxelor accesorii si a rambursului, atunci cand expeditorul a stabilit prin scrisoarea de trasura aceste obligatii in sarcina destinatarului.

Raspunderea destinatarului poate fi antrenata si in cazul depasirii termenelor de descarcare a marfurilor. Pentru nedescarcarea in termenul liber tarifar, destinatarul va fi obligat la plata locatiilor stabilite de calea ferata potrivit normelor in vigoare.

In cazul cand se instituie obligatia pentru destinatar de a plati taxa de transport si alte taxe eventuale, prin mentiunea inscrisa in scrisoarea de trasura (taxa transmisa) intarzierea platii indreptateste calea ferata sa pretinda atat plata cat si penalitatile legale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2329
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved