Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Cadrul legal de functionare a agentiei de turism

Turism+ Font mai mare | - Font mai micCadrul legal de functionare a agentiei de turism

Agentii economici din turism reprezinta societati comerciale sau persoane fizice autorizate care presteaza sau comercializeaza servicii turistice.Indiferent de tipul lor isi pot desfasura activitatea de oferire si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice numai pe baza unei licente eliberate de Ministerul de Resort.

Licenta de turism

Reprezinta documentul prin care se atesta capacitatea agentiei de turism de a comercializa pachete de servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti.

Licentele de turism (in functie de complexitatea obiectului de activitate) pot fi:licenta de turism pentru agentia detailista si licenta de turism pentru agentia tour-operatoare.

Licenta de turism are urmatoarele particularitati:

-se elibereaza de catre Ministerul Turismului la cererea agentilor economici;

-se vizeaza de catre Ministerul Turismului din 3 in 3 ani;

-agentul economic solicita vizarea cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la ultima viza;

-nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-a eliberat licenta este sanctionata cu suspendarea sau retragerea ei;

-nu este transmisibila;

-se afiseaza in copie autentificata la loc vizibil in incinta agentiei.

Documentele pe care agentul de turism le va prezenta Ministerului Turismului in vederea obtinerii licentei de turism sunt:

a.cerere de eliberare a licentei de turism;

b.certificate de constatator de la oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii:
-obiectul de activitate al societatii;

-structura actionariatului;

-datele de identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare;

-sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism;

c.copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism;

d.copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism;

-termenul de solutionare este de 30 de zile,iar eliberarea licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profil si verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor minime legale;

Situatii in care licenta de turism se suspenda:

-comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizeaza fara respectarea

reglementarilor legale;

-neasigurarea de ghizi atestati pentru programele turistice;

-utilizarea de autocare necalificate;

-asigurarea de servicii de cazare si alimentatie in structuri de primire turistice care nu detin certificate de clasificare;

-functionarea agentiei de turism fara ca persoana care asigura conducerea sa detina brevet de turism;

-se suspenda din oficiu pe perioada in care agentul economic nu are incheiata polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei;

-atunci cand,cu ocazia verificarilor efectuate in vederea vizarii licentei de turism se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acesteia,licenta se suspenda pana la remedierea deficientelor.

Suspendarea se face pentru o perioada de pana la un an.

Situatii in care licenta de turism se retrage:

-cand se repeta una din situatiile pentru care licenta a fost suspendata;

-agentul economic renunta la desfasurarea activitatii de turism;

-licenta de turism e transmisa(in scopul utilizarii) altui agent economic care nu a obtinut licenta);

-cand agentul economic nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza eliberarii licentei;

-se retrage din oficiu in termen de 15 zile prin scrisoare recomandata daca la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului se constata ca agentia de turism nu mai functioneaza la sediul inscris in licenta de turism;

Titularul unei licente de turism retrase nu mai are dreptul sa solicite eliberarea unei noi licente timp de 2 ani de la data retragerii.

Ministrul Turismului publica periodic lista cuprinzand acte de turism suspendate sau retrase.

Brevetul

O persoana fizica, pentru a putea conduce o unitate prestatoare de activitati turistice(hotel,motel,sat de vacanta,agentie de turism,unitate de alimentatie) trebuie sa beneficieze de brevet de turism.

Brevetul de turism reprezinta actul prin care se atesta capacitatea profesionala unei persoane fizice de a conduce o unitate prestatoare de activitati turistice.

Brevetele de turism sunt valabile pe o perioada nelimitata,acesta ramanand valabil daca detinatorul isi schimba locul de munca.

Documentele pe care o persoana trebuie sa le prezinte in vederea obtinerii brevetului de turism sunt:

a.cererea;

b.C.V. cu declaratia:,,Declar pe proprie raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale,iar in cazul in care se constata contrariul,sa imi fie anulat brevetul de turism'';

c.copie de pe actul de identitate;

d.copii de pe actele care atesta pregatirea profesionala;

e.copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate in turism;

f.atestat de limba straina de circulatie internationala cu exceptia cabanierului si a directorului de agentie detailista;

g.certificat de cazier juridic;

h.dovada privind detinerea permisului de munca in Romania,in cazul cetatenilor straini;

i.atestat de limba romana pentru cetatenii straini;

j.dovada achitarii contravalorii taxei pentru obtinerea brevetului.

Documentatia se transmite Ministerului Turismului,termenul de eliberare fiind de 30 de zile.

Functiile pentru care se elibereaza brevetul de turism sunt:

-manager in activitatea de turism;

-director de agentie de turism tour-operatoare;

-director de agentie de turism detailista;

-director de hotel;

-director de restaurant;

-cabanier;

-alte functii.

Directorul de hotel poate asigura conducerea activitatilor unui alt tip de cazare,iar directorul de agentie de turism tour-operatoare poate ocupa functia de director de agentie detailista.

Situatii in care brevetul de turism se poate retrage:

-cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia;

-cand din motive imputabile titularului brevetului de turism s-a anulat licenta de turism sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistica pe care aceasta o conduce.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2261
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved