Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


PROIECT BAZE DE DATE

baze de date

+ Font mai mare | - Font mai micPROIECT BAZE DE DATE

Sa se realizeze o aplicatie cu baze de date ,in Oracle,pentru evidenta imprumuturilor la o agentie de inchiriere DVD-uri.Dvd-urile sunt imprumutate unor clienti si pentru fiecare dvd exista mai multe copii.Tabela Clienti contine date despre persoanele care solicita o cerere:cod_cl,BI,Numele prenumele,adresa,telefonul si varsta acestora.

Tabela Cereri contine date despre imprumuturile facute :nr cererii,codul clientului,data realizarii cererii,si codul salariatului care a intocmit cererea.

Tabela Salariati contine inregistrarile legate de salariatii agentiei:codul salariatului,numele,vechimea,functia si varsta.

Tabela Dvd_uri contine date despre codul dvd_ului,titlul,categoria,anul aparitiei,nr de exemplare al fiecarui dvd,starea dvd_ului(disponibil sau nu) si pretul de inchiriere al dvd_ului,calculat in functie de anul aparitiei,si de popularitatea lui.

Tabela Rand_imprumut contine date despre numarul cererii,codul dvd_ului ,si data restituirii acestuia.

CLIENTI

Cod_cl

BI

Nume

Prenume

Adresa

Telefon

Varsta

SALARIATI

Cod_sal

nume

vechime

functie

sex

1:n

1:n


CERERI

Nr_cerere

Cod_cl

Data_cerere

Cod_sal

n:n


DVD-URI

Cod-dvd

Titlu

Categorie

An_ap

Nr_ex

Stare

Pret

n:n


RAND_IMPRUMUT

Nr_cerere

Cod_dvd

Data_rest


Tabela CLIENTI

Nume coloana

Cod_cl

BI

Nume

Prenume

Adresa

Telefon

Varsta

Tipul restrictiei

Primary key

Tip data

number

number

Varchar2

Varchar2

Varchar2

number

number

Lungime

Tabela DVD_uri

Nume coloana

Cod_dvd

Titlu
Categorie

An_ap

Nr_ex

Stare

Pret

Tipul restrictiei

Primary key

Tip data

number

Varchar2

Varchar2

number

number

Varchar2

number

Lungime

Tabela SALARIATI

Nume coloana

Cod_sal

Nume

Vechime

Functie

Sex

Tipul restrictiei

Primary key

Tip data

number

Varchar2

number

Varchar2

Varchar2

Lungime

Tabela CERERI

Nume coloana

Nr_cerere

Cod_cl

Cod_sal

Data_cerere

Tipul restrictiei

Primary key

Foreign key-Clienti

Foreign key-Salariati

Tip data

number

Number

number

date

Lungime

Tabela RAND_IMPRUMUT

Nume coloana

Nr_cerere

Cod_dvd

Data_rest

Tipul restrictiei

Primary key

Foreign key-DVD-uri

Tip data

number

Number

date

Lungime

Create table CLIENTI

Cod_cl number(4) primary key,

BI number (6),

Nume varchar2(35),

Prenume varchar2(20)

Adresa varchar2(50),

Telefon number(10),

Varsta number(2)

Create table SALARIATI

Cod_sal number(3) primary key,

Nume varchar2(35),

Vechime number(2),

Functie varchar2(10),

Sex varchar2(1)

Create table CERERI

Nr_cerere number(5) primary key,

Cod_cl number(4) references CLIENTI (cod_cl),

Cod_sal number(3) references SALARIATI (cod_sal),

Data_cerere date

Create table DVD-uri

Cod_dvd number(6) primary key,

Titlu varchar2(30),

Categorie varchar2(10),

An_ap number(4),

Nr_ex number(10),

Stare varchar2(12),

Pret number(4)

Create table RAND_IMPRUMUT

Nr_cerere number(5) references CERERI(Cod_cl),

Cod_dvd number(6) references DVD-uri(cod_dvd),

Data-rest date

Insert into CLIENTI values('100','003112','ANDREI ','ANICUTA' ,'str. Capitan Stanculescu,nr.1, Alexandria','0744828171','21');

Insert into CLIENTI values (110,001233,'PETCU','ANDREI','Str. Victoriei,nr. 4,Tr-Magurele',0765703425,'40');Insert into CLIENTI values ('130','003450','OPRICA', 'IOANA', 'Str.1Mai,nr.7,Constanta',0723459635,'30');

Insert into CLIENTI values ('105','002400','DIMANCEA','LUCIANA', 'Str.Mihai Eminescu, nr.2, Bucuresti' ,'0745601211','26');

Insert into CLIENTI values ('111','00342100','TURCU','SIMONA','Str. Independentei,nr.8,Bucuresti','0724506780','35');

Insert into CLIENTI values ('240','005621','BREZAE','VALENTIN','Str. Pompierilor,nr5,Bucuresti','0721901290','49');

Insert into SALARIATI values('008','Petrescu Camelia','3',casier,'F');

Insert into SALARIATI values('012','Petculescu Ion','1',agent-vanzari,'M');

Insert into SALARIATI values('120','Popescu Alin','2',contabil,'M');

Insert into SALARIATI values ('122','Anghel Mihai','3',agent-vanzari,'M');

Insert into SALARIATI values ('005','Popovici Angela','1',agent-vanzari, 'F');

Insert into SALARIATI values ('027','Tanase Ionut','3',agent-vanzari,'M');

Insert into CERERI values('011', '100', '0045','10-apr-2007','122');

Insert into CERERI values('080','130','4037','05-may-2007','005');

Insert into CERERI values('056','130','2985','11-mar-2007','122');

Insert into CERERI values ('104','110','4040','18-apr-2007','012');

Insert into CERERI values ('090','240','1230','22-apr-2007','005');

Insert into CERERI values ('130','130','1231','23-apr-2007','027');

Insert into RAND_IMPRUMUT values('011', ,0045', to_date('14-apr-2007','dd-mon-yyy'));

Insert into RAND_IMPRUMUT values('104','4040',to_date('20-apr-2007','dd-mon-yyyy'));

Insert into RAND_IMPRUMUT values ('090','1230',to_date('25-apr-2007','dd-mon-yyyy'));

Insert into RAND_IMPRUMUT values ('130','1231',to_date('28-mar-2007','dd-mon-yyyy'));

Insert into RAND_IMPRUMUT values ('056','2985',to_date('15-mar-2007','dd-mon-yyyy'));

Insert into RAND_IMPRUMUT values ('080',4037',to_date('10-may-2007','dd-mon-yyyy'));

Insert into DVD-uri values (1230,'Titanic','romantic',2000,'9', 'disponibil', '5');

Insert into DVD-uri values(1231,'Singur Acasa 2','comedie','2002', '5', 'disponibil', '5');

Insert into DVD-uri values(4040,'Ocean Eleven','actiune',2004,'0', 'indisponibil','6');

Insert into DVD-uri values(4037,'Man on fire','drama',2004, '2', 'disponibil','6');

Insert into DVD-uri values(2985,'Beethoven','comedie',2002,'5', 'disponibil','5');

Insert into DVD-uri values (3409,'The ring 1','horror',2005,'0', 'indisponibil', '7');

B. 1 Sa se adauge in tabela CLIENTI coloana email avand tipul varchar2(30).

Alter table to CLIENTI

Add (email varchar2(30));

2. Sa se modifice proprietatile campului Nr_cerere ,din tabela CERERI astfel incat lungimea acestuia sa fie de 6.

Alter table CERERI

modify(nr_cerere number(6));

3. Adaugati restrictia de integritate Verif_varsta care sa nu permita introducerea in campul Varsta a unor valori mai mici de 18 ani.

Alter table Clienti

Add (Constraint verif_varsta check (varsta>18);

4.Sa se redenumeasca tabela SALARIATI in PERSONAL

Alter table SALARIATI

Rename to PERSONAL;

5.Dezactivati restrictia de integritate Verif_varsta.

Alter table Clienti

Disable Constraint Verif_varsta;

6. Sa se stearga coloana vechime din tabela SALARIATI

Alter table SALARIATI

drop column vechime;

C. 1. Sa se actualizeze starea si nr_ex ale dvd-ului cu codul 110 cu starea si nr_ex ale dvd-ului cu codul 100:

UPDATE DVD-uri

SET (STARE,NR_EX)=(SELECT STARE, NR_EX FROM DVD-URI

WHERE COD_DVD='100')

WHERE COD_DVD='110';

Sa se stearga cererile din anul 2007.

Delete from CERERI

where data_cerere like '%07';

3. Sa se stearga cererile catre clientii cu codul 105sau111.

Delete from CERERI

where cod_cl=105

or cod_cl=111;

Sau

Delete from CERERI

where cod_cl in(105,111);

4. Sa se scada cu 2 dvd-uri numarul de exemplare ale filmului "Titanic":

UPDATE DVD-uri

SET NR_EX=NR_EX-2

WHERE lower(titlu)='Titanic';

5. In tabela DVD-uri sa se modifice starea dvd-ului cu cod-dvd egal cu 130, acesta fiind indisponibil.

Update DVD-uri

Set stare='indisponibil'

where cod_dvd=130;

D.

1. Sa se selecteze cererile solicitate de clientul cu codul = 103:

SELECT * FROM cereri

WHERE cod_cl = '103'

2. Sa se selecteze cererile incheiate de agentul 'Dimancea Luciana' numai in luna aprilie:

SELECT clienti.*, cereri.*

FROM clienti, cereri

WHERE clienti. cod_cl = cereri. cod_cl

AND lower(cereri.data_cerere) like '%aprilie%'

AND upper(clienti.numeclient) = 'DIMANCEA LUCIANA

3. Sa se selecteze titlurile dvd-urilor la care nr_ex a fost maxim.

Select titlu from DVD_uri

where nr_ex=(select max(nr_ex)from DVD_uri);

Sa se selecteze numai clientii din Bucuresti

Select * from CLIENTI

Where upper(adresa) like'%BUCURESTI%';

5 Sa se scrie decodat sexul salariatilor

Select decode(sex,'M','masculin','F','feminin','N','necunoscut')

from SALARIATI;

6 Sa se selecteze CERERILE din luna martie facute pentru 1 DVD:

Select c.nr_cerere from cereri c, RAND_IMPRUMUTr

where c.n_cerere=r.nr_cerere

and to_char(data,'mm')='03'

group by c.nr_cerere

having count(*)=1;

7 Sa se afiseze codul dvd_ului, titlul si data_rest persoanei corespunzatoare:

Select p.cod_dvd, p.titlu, r.data_rest

fromDVD_uri p, RAND_IMPRUMUT r

where p.cod_dvd=r.cod_dvd (+);

8 Sa se afiseze dvd-urile care au numarul de exemplare intre 5 si 7 fara cele care au numarul intre de 8 si 10 bucati.

Select * from DVD_uri

where nr_ex between 5 and 7

minus

select * from DVD_uri

where nr_ex in(8, 10);

9Sa se afiseze numarul total de cereri

Select count(nr_cerere)'nrcereri'from CERERI;

10Sa se selecteze denumirea dvd-urilor si nr de cereri pentru dvd-urile solicitate de maxim 2 ori a dvd-urilor indisponibile.

Select p.titlu, count(r.nr_cerere) nrcereri

from DVD_uri p, RAND_IMPRUMUT r

where p.cod_dvd=r.cod_dvd

group by p.titlu

having count(r.nr_ex)<=3

intersect

select p.titlu,count(r.nr_cerere) nrcereri

fromDVD_uri p, RAND_IMPRUMUT r

where r.cod_dvd=p.cod_dvd

group by p.titlu

where stare= 'indisponibil';

11Sa se afiseze denumirea dvd_ului si categoria lui:

Select DVD_ul : ' || initcap(titlu) ||' este ' || categorie ||'

From DVD_uri;

Sa se calculeze comisionul salariatilor in functie de functia ocupata:

  • 0.1% din valoarea cererilor sale daca functia este 'contabil'
  • 0.2% din valoarea cererilor sale daca functia este 'agent_vanzari'
  • 0.3% din valoarea cererilor sale daca functia este 'director'

Pentru celelalte functii comisionul va fi 0.

Select s.nume, s.functie,

(case when lower(s.functie) ='director' then 0.3

when lower(s.functie)='agent_vanzari' then 0.2

when lower(s.functie)='contabil' then 0.1

else 0 end)*sum(r.nr_ex*r.pret) valoare_comision

from salariati s, cereri c, rand_imprumut r

where s.cod_sal=c.cod_sal

and c.nr_cerere=r.nr_cerere

group by s.nume, s.functie;

Sa se afiseze dvd_urile care au nr cererii cel mai mic:

SELECT p.titlu, r.nr_cerere

FROM dvd_uri p, nr_cerere r

WHERE p.cod_dvd = r.cod_dvd

And r.nr_cerere=(select min(rand_imprumut.nr_cerere) from rand_imprumut);

14. Sa se selecteze cererile care au fost realizate de salariatii cu cod_sal acelasi ca al salariatului 'Tanase Ionut'

SELECT * FROM cereri

WHERE cod_sal=

(SELECT cod_sal FROM salariati WHERE nume= 'TANASE IONUT');

Sa se afiseze numele dvd-ului concatenata cu categoria si lungimea atributului numele dvd_ului , numai pentru dvd_urilor al caror nume incepe cu "T"

SELECT titlu, concat(titlu,categorie), length(titlu)

FROM DVD_uri

WHERE substr(titlu,1,1)='T';

16.Sa se afiseze perioada de timp corespunzatoare (in saptamani) intre data incheierii cererii si data curenta:

SELECT nr_cerere, round((sysdate-data_cerere)/7) saptamani

FROM cereri;

E.

1.Sa se creeze un index pe tabela Clienti pe coloana nume client:

CREATE INDEX CLIENTI_NUMECL_IDX ON CLIENTI(NUME)

2.Sa se creeze o secventa pentru asigurarea unicitatii cheii primare din tabela Cereri.

Create sequence seq_nr_cerere

start with 100 Increment by 1

Maxvalue 500 nocycle

3. Sa se modifice pasul de incrementare pentru secventa anterioara:

Alter sequence seq_nr_cerere increment by 10;

4. Sa se realizeze o tabela virtuala care sa contina numai dvd-urile din categoria comedie.

Create view DVD_COM_V

as select cod-dvd COD_DVD, den TITLU, cat CATEGORIE

from CERERI

where cat='comedie';

5.Sa se creeze un sinonim pentru tabela RAND_IMPRUMUT:

Create synonym detalii_cerere for RAND_IMPRUMUT;

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 791
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved