Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


- Baze de Date

baze de date+ Font mai mare | - Font mai mic


 

Sa se realizeze un program Fox-Pro impreuna cu bazele de date necesare pentru gestionarea unui centru de inchirieri de CD-uri cu jocuri.

Modelul entitate-asociat

CLIENTI

DISK-URI

are asociate


COPIE_DISK

- este asociata


este imprumutata

CLIENTI

IMPRUMUT

DISK-URI

COPIE_DISK


Exista relatii m:m care vor fi transformate in relatii 1:m sau m:1.

Schema conceptuala a BD

User

BI

Nume

Adresa

Telefon


Loan

Cod

Cod-c

BI

Data-i

Data-r


Disk

Cod

Titlu

Producator

Categorie

Hardware

An-ap

Disk-c

Cod

Cod-c

Stare


Normalizarea Bazei de Date

Initial datele problemei aveau urmatoarele caracteristici:

Client

BI

Date prsonale: - Nume

- Adresa    structura de grup

- Telefon

Disk-uri

Cod

Cod copie

Caracteristici (titlu,producator,categorie,hardware,an_aparitie)

Stare

Imprumut

Cod

Cod copie

BI

Data_i

Data_r

Cheile identificate sunt: BI pentru Clienti, Cod si Cod_copie pentru

Disk-uri, BI,Cod,Cod_copie si Data_i pentru Imprumut.

Dupa eliminarea campurilor repetitive structura Disk se va diviza in doua tabele:Disk si Disk_c.

DISK: Cod,Titlu,Producator,Categorie,Hardware,An_aparitie;

DISK_c:Cod,Cod_c,Stare.

Se elimina structurile de grup din tabela Client :

USER:BI,Nume,Adresa,Telefon.

Datorita faptului ca intre campurile tabelelor nu mai exista dependente de nici un alt fel (functionale, incomplete sau tranzitive) putem considera tabelele ca fiind in FN3.

In acest moment schema sistemului arata astfel:

User

BI

Nume

Adresa

Telefon

Loan

Cod

Cod-c

BI

Data-i

Data-r

Disk-c

Cod

Cod-c

Stare

Disk

Cod

Titlu

Producator

Categorie

Hardware

An-ap

Structura tabelelor ce compun BD

Nume

Tip cheie

Val. imp.

Check

Tab. Care ref.

Tip data

Lungime

Not null/unic

USER.DBF

BI

Ch. Externa

Ch. Primara

Caracter

Not null/

unic

Nume

Caracter

Not null

Adresa

Caracter

Not null

Telefon

Numeric

LOAN.DBF

Cod

Ch. Primara

Caracter

Cod_c

Ch. Primara

DISK_C

Caracter

BI

Ch. Primara

USER

Caracter

Data_I

Ch. Primara

Date()

Data

Data_r

Date()+3

Data

DISK_C.DBF

Cod

Ch. Primara

DISK

Caracter

Cod_c

Ch. Externa Ch. Primara

Caracter

Not null/ unic

Stare

LIBERA

Caracter

DISK.DBF

Cod

Ch. Externa Ch. Primara

Caracter

Not null/ unic

Titlu

Caracter

Categorie

Caracter

Producator

Caracter

Hardware

Memo

An_ap

Numeric

Schema interna a BD

user.dbf;

user.idx.

loan.dbf;

i1.idx;i2.idx;

i3.idx;i4.idx.

disk.dbf;

disk.idx.

disk_c.dbf;

disk_c1.idx;

disk_c2.idx.

imprumut

creare disk-uri

&

clienti

vizualizare

adaugare

stergere

gestiune

intrari

iesiri

rapoarte

lista

disk-uri

lista disk-uri imprumutate

intrari

iesiri


Listarea programului

close all

deactivate wind command

set deleted on

set talk off

set clock on

clear

set safety off

set procedure to pr.prg

close databases

use disk

index on cod to disk.idx

use disk_c

index on cod to disk_c1.idx

index on cod_c to disk_c2.idx

use user

index on bi to user.idx

use loan

index on bi to i1.idx

index on data_i to i2.idx

index on cod_c to i3.idx

index on cod to i4.idx

close databases

define window sis from 1,0 to 24,79 double close

activate window sis

set sysmenu to

define menu _msysmenu

define pad p1 of _msysmenu prompt '<Actualizare'

define pad p2 of _msysmenu prompt '<Imprumuturi'

define pad p3 of _msysmenu prompt '<Restituiri'

define pad p4 of _msysmenu prompt 'Ra<poarte'

define pad p5 of _msysmenu prompt 'I<esire'

on pad p1 of _msysmenu activate popup popact

on pad p4 of _msysmenu activate popup poprap

on selection pad p5 of _msysmenu do iesire

on selection pad p2 of _msysmenu do impr

on selection pad p3 of _msysmenu do rest

defi popup poprap

defi bar 1 of poprap prompt '<Lista Disk-urilor'

defi bar 2 of poprap prompt '<Lista disk-uri inchiriate'

defi bar 3 of poprap prompt 'L<ista clienti intarziati'

defi bar 4 of poprap prompt 'Lista <jocurilor'

on selection bar 1 of poprap do rep5

on selection bar 2 of poprap do rep4

on selection bar 3 of poprap do rep1

on bar 4 of poprap activate popup poprap1

defi popup poprap1

defi bar 1 of poprap1 prompt '<Dupa categorie'

defi bar 2 of poprap1 prompt '<Dupa producator'

on selection bar 1 of poprap1 do rep3

on selection bar 2 of poprap1 do rep2

defi popup popact

defi bar 1 of popact prompt '<Disk-uri '

defi bar 2 of popact prompt 'C<lienti '

on bar 1 of popact activate popup cd

on bar 2 of popact activate popup client

define popup cd

defi bar 1 of cd prompt '<Adaugare date'

defi bar 2 of cd prompt '<Modificare date '

defi bar 3 of cd prompt '<Stergere date '

on bar 1 of cd activate popup cd1

on bar 2 of cd activate popup mod

on bar 3 of cd activate popup ste

defi popup cd1

defi bar 1 of cd1 prompt '<Disk nou'

defi bar 2 of cd1 prompt '<Copie noua'

on selection bar 1 of cd1 do adaug1

on selection bar 2 of cd1 do adaug12

defi popup mod

defi bar 1 of mod prompt '<Disk'

defi bar 2 of mod prompt 'C<opie Disk'

on selection bar 1 of mod do modif1

on selection bar 2 of mod do modif12

defi popup ste

defi bar 1 of ste prompt '<Disk'

defi bar 2 of ste prompt 'C<opie Disk'

on selection bar 1 of ste do sterg1

on selection bar 2 of ste do sterg12

define popup client

defi bar 1 of client prompt '<Adaugare client in BD'

defi bar 2 of client prompt '<Modificare date client'

defi bar 3 of client prompt '<Stergere date client'

on selection bar 1 of client do adaug2

on selection bar 2 of client do modif2

on selection bar 3 of client do sterg2

activate menu _msysmenu

procedure iesire

set sysmenu to default

close databases

deactivate window sis

set clock off

clear

return

proc adaug1

clear

use disk

set index to disk.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 2,2 say 'Disk-uri'

@ 5,5 say 'Cod disk (X-Iesire) ' get c valid not empty(c) error 'Codul nu poate fi nul'

read

if upper(c)!='X'

seek c

if found()

@ 7,5 say 'Cod duplicat'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

append blank

scatter memvar

m.cod=c

@ 7,5 say 'Tiltu ' get m.titlu

@ 8,5 say 'Hardware'

@ 9,5 edit hardware size 5,21

@ 15,5 say 'Categorie ' get m.categorie function '^ <RPG;<ARCADE;<3D Shooter;3<D Action;STRATEGIE;DESKTOP' valid not empty(m.categorie)

@ 18,5 say 'Producator ' get m.producator

@ 19,5 say 'An aparitie ' get m.an_ap VALID (m.an_ap>1950) .and. (m.an_ap<2000) error 'An incorect.Reintroduceti'

read

@ 20,4 get a function '*h <Salvare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

if a=1

gather memvar

do adaug11

sele 1

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

clea

else

delete

endif

c=space(5)

endif

else

b=1

endif

clea

enddo

pack

clea

return

procedure adaug11

clea

n=c

sele 2

use disk_c

set index to disk_c2.idx

reindex

c1=space(5)

a1=1

b1=2

do while b1=2

@ 1,10 say 'Copii Disk-uri' style 'BI' font 'Courier' , 20

@ 7,5 say 'Cod Disk :'

?? n

@ 10,5 say 'Cod copie ' get c1 valid not empty(c1) error 'Codul nu poate fi nul'

read

seek c1

if found()

@ 17,5 say 'Cod duplicat'

@ 20,4 get b1 function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c1=space(5)

else

append blank

scatter memvar

m.cod_c=c1

m.cod=n

@ 12,5 say 'Stare LIBER ' style 'b'

m.stare='LIBER'

@ 20,4 get a1 function '*h <Salvare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b1 function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a1=1

gather memvar

clea

else

delete

endif

c1=space(5)

endif

clea

enddo

pack

clea

return

proc adaug12

clea

use disk

set index to disk.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Disk-uri'

@ 15,5 say 'Cod disk a carui copie doriti sa o introduceti (X-Iesire) ' get c valid not empty(c) error 'Codul nu poate fi nul'

read

if upper(c)!='X'

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Cod inexistent'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

do adaug11

sele 1

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

clea

c=space(5)

endif

else

b=1

endif

clea

enddo

pack

clea

return

proc modif1

clea

use disk

set index to disk.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Modificare date disk-uri'

@ 5,5 say 'Cod disk ' get c valid not empty(c) error 'Codul nu poate fi nul'

read

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Cod inexistent'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

scatter memvar

m.cod=c

@ 4,5 say 'Titlu: '

?? titlu

@ 6,5 say 'Categorie: '

?? categorie

@ 10,5 say 'Producator: '

?? producator

@ 12,5 say 'Anul Aparitiei '

?? an_ap

@ 5,5 say 'Titlul modificat ' color 'w+/b' get m.titlu valid not empty(m.titlu) error 'Nume vid.Reintroduceti'

@ 7,5 say 'Categoria modificata ' color 'w+/b' get m.categorie function '^ <RPG;<ARCADE;<3D Shooter;3<D Action;STRATEGIE;DESKTOP' valid not empty(m.categorie)

@ 11,5 say 'Producator modificat ' color 'w+/b' get m.producator

@ 13,5 say 'An aparitie modificat' color 'w+/b' get m.an_ap VALID (m.an_ap>1950) .and. (m.an_ap<2000) error 'An incorect.Reintroduceti'

read

@ 14,5 say 'Hardware'

@ 15,5 edit hardware size 4,21

@ 20,4 get a function '*h <Modificare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

gather memvar

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc modif12

clea

use disk_c

set index to disk_c2.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Modificare date copie disk'

@ 5,5 say 'Cod copie ' get c valid not empty(c) error 'Codul nu poate fi nul'

read

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Cod inexistent'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 20,4 say ' '

scatter memvar

m.cod_c=c

@ 7,5 say 'Starea disk-ului: ' style 'b'

?? m.stare

@ 10,5 say 'Starea modificata ' color 'w+/b' get m.stare function '^ <LIBER;<DISTRUSA;I<MPRUMUTATA'

read

@ 20,4 get a function '*h <Modificare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

gather memvar

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc sterg1

close databases

clea

use disk

if eof()

@ 10,10 say 'Nu exista disk-uri introduse in BD'

wait window 'Apasati o tasta'

else

set index to disk.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

sele 1

@ 1,10 say 'Stergere date disk'

@ 5,5 say 'Cod disk ' get c valid not empty(c) error 'Codul nu poate fi nul'

read

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Cod inexistent'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 20,4 say ' '

@ 7,5 say 'Titlu: ' color 'w+/b'

?? titlu

@ 10,5 say 'Categorie: ' color 'w+/b'

?? categorie

@ 13,5 say 'Producator: ' color 'w+/b'

?? producator

use

sele 1

use disk

set index to disk.idx

reindex

sele 2

use disk_c

set index to disk_c1.idx

sele 1

set relation to cod into disk_c

set skip to disk_c

seek c

sele 2

if not eof()

@ 17,4 say 'Acest disk are copii inregistrate in BD' color 'W+/b'

@ 18,4 say 'Stergerea lui va determina stergerea copiilor!!!' color 'w+/b'

@ 20,4 get a function '*h <Stergere;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

go top

do while (not eof()) .and. (cod=c)

delete

skip 1

enddo

pack

sele 1

seek c

delete

pack

else

sele 1

endif

else

@ 20,4 say 'Aceast disk nu mai are nici o copie in BD' color 'W+/B'

@ 20,4 get a function '*h <Stergere;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

delete

pack

endif

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

endif

clea

close databases

return

proc sterg12

close databases

clea

use disk_c

set index to disk_c2.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Stergere date copii disk-uri'

@ 5,5 say 'Cod copie disk ' get c valid not empty(c) error 'Codul nu poate fi nul'

read

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Cod inexistent'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 20,4 say ' '

@ 10,5 say 'Cod disk:' color 'w+/b'

?? cod style 'b'

@ 11,5 say 'Stare: ' color 'w+/b'

?? stare style 'b'

@ 20,4 get a function '*h <Stergere;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

delete

pack

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc adaug2

clea

clea

use user

set index to user.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Clienti' style 'BI'

@ 5,5 say 'Serie buletin ' get c valid not empty(c) error 'Seria nu poate fi nula'

read

seek c

if found()

@ 7,5 say 'Serie existenta'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 20,4 say ' '

append blank

scatter memvar

m.bi=c

@ 7,5 say 'Nume ' get m.nume valid not empty(m.nume) error 'Nume vid.Reintroduceti'

@ 9,5 say 'Adresa ' get m.adresa valid not empty(m.adresa) error 'Adresa vida.Reintroduceti'

@ 11,5 say 'Telefon ' get m.telefon

read

@ 20,4 get a function '*h <Salvare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

gather memvar

else

delete

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

pack

clea

close databases

return

proc modif2

clea

use user

set index to user.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Modificare date clienti'

@ 5,5 say 'Serie buletin ' get c valid not empty(c) error 'Seria nu poate fi nula'

read

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Serie inexistenta'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 20,4 say ' '

scatter memvar

m.bi=c

@ 7,5 say 'Nume: '

?? nume

@ 11,5 say 'Adresa: '

?? adresa

@ 15,5 say 'Telefon: '

?? telefon

@ 8,5 say 'Numele modificat ' color 'w+/b' get m.nume valid not empty(m.nume) error 'Nume vid.Reintroduceti' default ''

@ 12,5 say 'Adresa modificata' color 'w+/b' get m.adresa valid not empty(m.adresa) error 'Adresa vida.Reintroduceti' default ''

@ 16,5 say 'Telefon modificat' color 'w+/b' get m.telefon default 0

read

@ 20,4 get a function '*h <Modificare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

gather memvar

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc sterg2

close databases

clea

use user

set index to user.idx

reindex

c=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Stergere date clienti'

@ 5,5 say 'Serie buletin ' get c valid not empty(c) error 'Seria nu poate fi nula'

read

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Serie inexistenta'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 20,4 say ' '

@ 7,5 say 'Nume: ' color 'w+/b'

?? nume style 'b'

@ 11,5 say 'Adresa: ' color 'w+/b'

?? adresa style 'b'

@ 15,5 say 'Telefon: ' color 'w+/b'

?? telefon style 'b'

use

sele 1

use user

set index to user.idx

reindex

sele 2

use loan

set index to i1.idx

reindex

sele 1

set relation to bi into loan

set skip to loan

seek c

sele 2

if not eof()

@ 20,4 say 'Acest client are disk-uri imprumutate' color 'W+/b'

@ 23,4 say 'Mergeti intai la restituiri' color 'w+/b'

wait window 'Apasati o tasta'

b=1

else

@ 20,4 get a function '*h <Stergere;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

delete

pack

endif

endif

c=space(5)

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc impr

clea

sele 1

use user

set index to user.idx

reindex

sele 2

use loan

set index to i1.idx

reindex

sele 3

use disk

set index to disk.idx

reindex

sele 4

use disk_c

set index to disk_c1.idx

reindex

c=space(5)

c1=space(5)

a=1

b=2

do while b=2

sele 1

@ 1,10 say 'Imprumuturi'

@ 5,5 say 'Serie buletin client ' get c valid not empty(c) error 'Seria nu poate fi nula'

read

reindex

seek c

if not found()

@ 7,5 say 'Serie inexistenta'

@ 8,5 say 'Introduceti intai datele clientului'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare introducere' size 2,12,3

read

c=space(5)

else

@ 7,5 say 'Cod disk' get c1 valid not empty(c1) error 'Codul nu poate fi nul'

read

sele 3

reindex

seek c1

if not found()

@ 7,5 say ' '

@ 7,5 say 'Cod inexistent'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare introducere' size 2,12,3

read

else

sele 3

set relation to cod into disk_c

set skip to disk_c

seek c1

sele 4

if eof()

@ 12,5 say 'Nu exista copii pentru aceast disk'

else

go top

j=0

for i=1 to reccount()

go i

if cod=c1 .and. stare='LIBER'

j=1

nr=recno()

i=reccount()

endif

endfor

if j!=0

go nr

c1=cod

c2=cod_c

sele 2

appe blank

scatter memvar

m.cod_c=c2

m.cod=c1

m.bi=c

m.data_i=date()

m.data_r=date()+3

@ 10,5 say 'Cod copie: '

??m.cod_c

@ 12,5 say 'Data imprumut: '

??m.data_i

@ 14,5 say 'Data restituire:'

??m.data_r style 'b'

@ 20,4 get a function '*h <Salvare;<Anulare' size 2,12,3

read

@ 20,4 say ' '

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

if a=1

gather memvar

sele 4

go nr

replace stare with 'IMPRUMUTAT'

else

delete

pack

endif

else

@ 10,5 say 'Nu exista copii disponibile'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

endif

endif

endif

endif

c=space(5)

clea

enddo

clea

close databases

return

proc rest

close databases

clea

sele 1

use loan

set index to i1.idx

reindex

sele 2

use disk_c

set index to disk_c2.idx

reindex

sele 1

b=2

c=space(5)

do while b=2

@ 1,10 say 'Restituiri'

@ 5,5 say 'Serie buletin client ' get c valid not empty(c) error 'Seria nu poate fi nula'

read

seek c

if not found()

@ 14,5 say 'Acest client nu are imprumutat nici un disk'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare introducere' size 2,12,3

read

c=space(5)

clea

else

@ 7,5 say 'Acest client a imprumutat:'

for i=1 to reccount()

sele 1

set index to i1.idx

go i

if bi=c

c1=cod_c

@ 9,5 say 'Cod disk: '

??cod

@ 11,5 say 'Cod copie: '

??cod_c

cc=cod_c

nr=recno()

@ 13,5 say 'Data imprumut: '

??data_i

@ 15,5 say 'Data la care trebuia restituita: '

??data_r

pen=date()-data_r

if pen>0

@ 17,5 say 'Clientul trebuie sa plateasca penalizari de:' style 'b'

??pen*5000,' lei' style 'b'

else

@ 17,5 say ' '

@ 17,5 say 'Clientul nu are penalizari de platit'

endif

@ 19,5 say 'Restituirea a fost inregistrata'

use

use loan

index on cod_c to i3.idx

use

use loan

set index to i3.idx

sele 2

use

use disk_c

index on cod_c to disk_c2

set index to disk_c2.idx

sele 1

set relation to cod_c into disk_c

seek c1

sele 2

repl stare with 'LIBER'

sele 1

delete

wait window

endif

endfor

@ 21,4 get b function '*h <Iesire;<Continuare' size 2,12,3

read

endif

c=space(5)

clea

enddo

sele 1

pack

clea

close databas

return

proc rep1

clea

use loan

j=0

for i=1 to reccount()

go i

if date()>data_r

j=1

i=reccount()

endif

endfor

if j=0

clea

@ 10,10 say 'Nu exista clienti intarziati !'

else

repo form loan.frx for date()>data_r

endif

wait window 'O tasta pentru stergere'

clea

close databases

return

proc rep2

close databases

clea

use disk

c2=space(15)

a=1

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Urmeaza lista jocurilor'

@ 5,5 say 'Introduceti producatorul dorit : ' get c2 valid not empty(c2) error 'Introducere incorecta'

read

locate for producator=c2

if not found()

@ 7,5 say 'Producatorul acesta nu exista in BD !'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c2=space(15)

else

clea

go top

repo form disk.frx for producator=c2

wait window 'Tasta pentru stergere'

clea

b=1

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc rep3

close databases

clea

use disk

c=space(10)

b=2

do while b=2

@ 1,10 say 'Urmeaza lista jocurilor'

@ 15,5 say 'Categoria dorita ' get c function '^ <RPG;<ARCADE;<3D Shooter;3<D Action;STRATEGIE;DESKTOP' valid not empty(c)

read

locate for categorie=c

if not found()

@ 7,5 say 'Categoria aceasta nu exista in BD'

@ 20,4 get b function '*h <Iesire;<Reluare' size 2,12,3

read

c=space(10)

else

clea

go top

repo form disk.frx for categorie=c

wait window 'Tasta pentru stergere'

clea

b=1

endif

clea

enddo

clea

close databases

return

proc rep4

clea

sele 1

use disk

set index to disk.idx

reindex

sele 2

use disk_c

set index to disk_c1.idx

reindex

set relation to cod into disk

locate for stare='IMPRUMUTAT'

if found()

@ 2,10 say 'Disk-uri imprumutate'

@ 4,10 say '    '

? '| Cod disk | Cod copie | Titlu | Categorie |'

for i=1 to reccount()

go i

if stare='IMPRUMUTAT'

? '| ',cod,' | ',cod_c,' | ',a.titlu,'|',a.categorie,'|'

? '-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----------'

endif

endfor

wait window 'Tasta pentru stergere'

else

@ 10,10 say 'Nu exista disk-uri imprumutate !!!!!'

wait window 'Tasta pentru iesire'

endif

clea

close databases

return

proc rep5

close databases

clea

use disk

repo form disk.frx

wait window 'Tasta pentru stergere'

clea

close databases

returnPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1160
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved