Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


VISUAL FoxPro 6.0 - ALICATIE DE GESTIUNE ABONATI TELEFONICI

baze de date+ Font mai mare | - Font mai micVISUAL FoxPro 6.0

ALICATIE DE GESTIUNE ABONATI TELEFONICI

Se va crea o aplicatie de gestiune a abonatilor unei firme de telefonie.Etapele crearii aplicatiei sunt urmatoarele:

Se va crea directorul TELEFON in interiorul directorului PROGRAME.

In directorul TELEFON se va crea baza de date TELEFON.DBC care va contine tabela FACTURA.DBF, tabela ce are urmatoarea structura:

Nume cimp

Tip

Lungime

Index

COD

N

DA

NUME

C

PRENUME

C

NR_TEL

N

ADRESA

M

SUMA_PL

N

ACHITAT

L

Se va genera sistemul de meniuri FACTURA.MNX, sistem care are urmatoarea forma:

 


Pe optiunea OPERARE => ADAUGARE se va executa procedura:

DO FORM ADAUG.SCX

Pe optiunea OPERARE => MODIFICARE se va executa procedura:

DO FORM MODIFIC.SCX

Pe optiunea OPERARE => STERGERE se va executa procedura:

DO FORM STERG.SCX

Pe optiunea OPERARE => ACHITARE se va executa procedura:

DO FORM ACHITARE.SCX

Pe optiunea OPERARE => VIZUALIZARE => ABONATI se va executa procedura:

DO FORM VIZABON.SCX

Pe optiunea OPERARE => VIZUALIZARE => RESTANTIERI se va executa procedura:

DO FORM VIZREST.SCX

Pe optiunea NAVIGARE se va executa procedura:

DO FORM NAVIGARE.SCX

Pe optiunea LISTARE => IN ECRAN se va executa procedura:

OPEN DATABASE TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

SET ORDER TO COD

REPORT FORM TELEFON.FRX PREVIEW

CLOSE ALL

Pe optiunea LISTARE => LA IMPRIMANTA se va executa procedura:

OPEN DATABASE TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

SET ORDER TO COD

REPORT FORM TELEFON.FRX TO PRINTER

CLOSE ALL

Pe optiunea IESIRE => IN WINDOWS se va executa procedura:

QUIT

Pe optiunea IESIRE => IN Visual FoxPro se va executa procedura:

DEACTIVATE MENU _MSYSMENU

SET SYSMENU TO DEFAULT

CANCEL

Se va crea programul monitor ACHITARE.PRG , program care se va executa de fiecare data cind se doreste sa ruleze aplicatia:

SET DEFAULT TO C:PROGRAMETELEFON

SET PATH TO C:PROGRAMETELEFON

SET CENTURY ON

SET DATE TO DMY

DO FACTURA.MPR

READ EVENTS

Se va crea forma ADAUG.SCX:

 


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

frmAdaug

Caption

Adaugarea de abonati

Autocenter

.T.

Caseta de text 1

Name

TxtCod

InputMask

Caseta de text 2

Name

TxtNume

InputMask

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Caseta de text 3

Name

TxtPrenume

InputMask

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Caseta de text 4

Name

TxtTelefon

InputMask

Zona de editare

Name

EdtAdresa

Caseta de text 5

Name

TxtSuma

InputMask

Caseta de text 6

Name

ChkAchitat

Buton de comanda 1

Name

CmdAdaugare

Caption

ADAUGARE

Buton de comanda 2

Name

CmdContinuare

Caption

CONTINUARE

Buton de comanda 3

Name

CmdRevenire

Caption

REVENIRE

Pe evenimentul LOAD al formei s-au introdus urmatoarele instructiuni:

OPEN DATABASES TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

Pe evenimentul CLICK al butonului ADAUGARE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

APPEND BLANK

REPLACE COD WITH THISFORM.TXTCOD.VALUE;

NUME WITH UPPER(THISFORM.TXTNUME.VALUE);

PRENUME WITH UPPER(THISFORM.TXTPRENUME.VALUE);

NR_TEL WITH THISFORM.TXTTELEFON.VALUE;

ADRESA WITH UPPER(THISFORM.EDTADRESA.VALUE);

SUMA_PL WITH THISFORM.TXTSUMA.VALUE;

ACHITAT WITH THISFORM.CHKACHITAT.VALUE

THISFORM.CMDCONTINUARE.SETFOCUS

Pe evenimentul CLICK al butonului CONTINUARE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

THISFORM.TXTCOD.SETFOCUS

THISFORM.TXTCOD.VALUE=0

THISFORM.TXTNUME.VALUE=SPACE(20)

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=SPACE(25)

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=0

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=SPACE(100)

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=0

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=.F.

Pe evenimentul CLICK al butonului REVENIRE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

6. Se va crea forma MODIFIC.SCX:


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

frmModif

Caption

Modificare

Autocenter

.T.

Lista 1

Name

ListCod

ControlSource

Factura.cod

RowSource

Factura.cod

RowSourceType

6.Fields

Caseta de text 1

Name

TxtNume

InputMask

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ControlSource

Factura.nume

Caseta de text 2

Name

TxtPrenume

InputMask

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ControlSource

Factura.prenume

Caseta de text 3

Name

TxtTelefon

InputMask

ControlSource

Factura.nr_tel

Zona de editare

Name

EdtAdresa

ControlSource

Factura.adresa

Caseta de text 4

Name

TxtSuma

InputMask

ControlSource

Factura.suma_pl

Check Box

Name

ChkAchit

ControlSource

Factura.achitat

Buton de comanda 1

Name

Cmdmodificare

Caption

MODIFICARE

Autosize

.T.

Buton de comanda 2

Name

CmdRevenire

Caption

REVENIRE

Autosize

.T.

Pe evenimentul LOAD al formei s-au introdus urmatoarele instructiuni:

OPEN DATABASES TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

Peeveimentul INTERACTIVE CHANGE al listei LISTCOD s-a introdus urmatoarea instructiune:

THIS.PARENT.REFRESH

Pe evenimentul CLICK al butonului MODIFICARE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

REPLACE COD WITH THISFORM.TXTCOD.VALUE;

NUME WITH UPPER(THISFORM.TXTNUME.VALUE);

PRENUME WITH UPPER(THISFORM.TXTPRENUME.VALUE);

NR_TEL WITH THISFORM.TXTTELEFON.VALUE;

ADRESA WITH UPPER(THISFORM.EDTADRESA.VALUE);

SUMA_PL WITH THISFORM.TXTSUMA.VALUE;

ACHITAT WITH THISFORM.CHKACHIT.VALUE

THISFORM.COMMAND2.SETFOCUS

Pe evenimentul CLICK al butonului REVENIRE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

7. Se va crea forma STERG.SCX:

 


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

FrmSterg

Caption

Stergere fisa abonat

Autocenter

.T.

Caseta de text 1

Name

TxtCod

InputMask

Value

Caseta de text 2

Name

TxtNume

InputMask

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Caseta de text 3

Name

TxtPrenume

InputMask

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Caseta de text 4

Name

TxtTelefon

InputMask

Zona de editare

Name

TxtAdresa

Caseta de text 5

Name

TxtSuma

InputMask

Caseta de text 6

Name

TxtAchitat

InputMask

L

Buton de comanda 1

Name

CmdStergere

Caption

STERGERE

Buton de comanda 2

Name

CmdContinuare

Caption

CONTINUARE

Buton de comanda 3

Name

CmdRevenire

Caption

REVENIRE

Pe evenimentul LOAD al formei s-au introdus urmatoarele instructiuni:

OPEN DATABASES TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

Pe evenimentul LOSTFOCUS al casetei de text txtCod s-au introdus urmatoarele instructiuni:

LOCATE FOR COD=THISFORM.TXTCOD.VALUE

IF FOUND()

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=NR_TEL

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

SHOW GETS

THISFORM.CMDSTERGERE.SETFOCUS

ELSE

WAIT WINDOW 'Persoana nu exista in baza de date !'

THISFORM.CMDCONTINUARE.SETFOCUS

ENDIF

Pe evenimentul CLICK al butonului STERGERE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

DELETE NEXT 1

PACK

THISFORM.CMDCONTINUARE.SETFOCUS

Pe evenimentul CLICK al butonului CONTINUARE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

THISFORM.TXTCOD.SETFOCUS

THISFORM.TXTCOD.VALUE=0

THISFORM.TXTNUME.VALUE=SPACE(20)

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=SPACE(25)

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=0

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=SPACE(100)

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=0

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=.F.

Pe evenimentul CLICK al butonului REVENIRE s-au introdus urmatoarele instructiuni:

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

8. Se va crea forma ACHITARE.SCX:

 


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

frmAchit

Caption

Achitarea facturii telefonice

Autocenter

.T.

Caseta de text 1

Name

TxtTelefon

InputMask

Value

Caseta de text 2

Name

TxtCod

InputMask

Caseta de text 3

Name

TxtNume

InputMask

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Caseta de text 4

Name

TxtPrenume

InputMask

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zona de editare

Name

TxtAdresa

Caseta de text 5

Name

TxtSuma

InputMask

Caseta de text 6

Name

TxtAchitat

InputMask

L

Grup de butoane radio

Name

OptionGroup1

ButtonCount

Buton radio 1

Name

OptNu

Caption

NU

Value

Buton radio 2

Name

OptDa

Caption

DA

Value

Buton de comanda 1

Name

CmdAchitare

Caption

ACHITARE

Buton de comanda 2

Name

CmdRevenire

Caption

REVENIRE

Pe evenimentul LOAD al formei se vor introduce instructiunile:

OPEN DATABASES TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

Pe evenimentul LOSTFOCUS al casetei txtTelefon se vor introduce urmatoarele instructiuni:

LOCATE FOR NR_TEL=THISFORM.TXTTELEFON.VALUE

IF FOUND()

THISFORM.TXTCOD.VALUE=COD

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

SHOW GETS

THISFORM.OPTIONGROUP1.OPTNU.SETFOCUS

ELSE

WAIT WINDOW 'Telefonul nu exista !'

THISFORM.CMDREVENIRE.SETFOCUS

ENDIF

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda ACHITARE se vor introduce urmatoarele instructiuni:

IF THISFORM.OPTIONGROUP1.OPTDA.VALUE=1

REPLACE ACHITAT WITH .T.

WAIT WINDOW 'Suma a fost achitata !!!';

TIMEOUT 3

ELSE

WAIT WINDOW 'Suma nu a fost achitata !!!'

ENDIF

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda REVENIRE se vor introduce urmatoarele instructiuni:

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

9. Se va crea forma VIZABON.SCX:

 


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

frmAbonati

Caption

Vizualizarea tuturor abonatilor

Autocenter

.T.

Caseta de text 1

Name

GrdAbonati

BackColor

0,0,128 - albastru

DeleteMark

.F.

ForeColor

255,255,255 - alb

GridLineColor

192,192,192 - gri

GridLines

3 - Both

ReadOnly

.T.

RecordMark

.F.

ScrollBars

3 - Both

Buton de comanda

Name

CmdRevenire

Caption

REVENIRE

Pe evenimentul INIT al grilei se va introduce comanda:

SET ORDER TO cod

Pe evenimentul CLICK al butonului REVENIRE se vor introduce comenzile:

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

10. Se va crea forma VIZREST.SCX:

 


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

FrmRestantieri

Caption

Vizualizarea tuturor abonatilor restantieri

Autocenter

.T.

Caseta de text 1

Name

GrdRestantieri

BackColor

DeleteMark

.F.

ForeColor

255,255,0 - galben

GridLineColor

0,255,128 - verde

GridLines

3 - Both

ReadOnly

.T.

RecordMark

.F.

ScrollBars

3 - Both

Buton de comanda

Name

CmdRevenire

Caption

REVENIRE

Pe evenimentul INIT al grilei se va introduce comanda:

SET FILTER TO achitat=.F.

SET ORDER TO cod

Pe evenimentul CLICK al butonului REVENIRE se vor introduce comenzile:

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

11. Se va crea forma NAVIGARE.SCX:

 


Proprietatile obiectelor:

OBIECT

PROPRIETATE

VALOARE

Forma

Name

Form1

Caption

Navigarea in lista abonatilor

Autocenter

.T.

Buton de comanda 1

Name

CmdPrim

Caption

PRIMUL

Buton de comanda 2

Name

CmdUrmator

Caption

URMATOR

Buton de comanda 3

Name

CmdAnterior

Caption

ANTERIORUL

Buton de comanda 4

Name

CmdUltim

Caption

ULTIMUL

Buton de comanda 5

Name

CmdIesire

Caption

IESIRE

Pe evenimentul LOAD al formei:

OPEN DATABASES TELEFON.DBC

USE FACTURA.DBF

SET ORDER TO COD

Pe evenimentul INIT al formei:

THISFORM.TXTCOD.VALUE=COD

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=NR_TEL

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

THISFORM.CMDPRIM.SETFOCUS

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda PRIMUL

GOTO TOP

THISFORM.TXTCOD.VALUE=COD

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=NR_TEL

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

SHOW GETS

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda URMATORUL

IF EOF()=.F.

SKIP 1

THISFORM.TXTCOD.VALUE=COD

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=NR_TEL

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

SHOW GETS

ELSE

WAIT WINDOW 'Ultima inregistrare !' TIMEOUT 3

ENDIF

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda ANTERIORUL

IF BOF()=.F.

SKIP -1

THISFORM.TXTCOD.VALUE=COD

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=NR_TEL

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

SHOW GETS

ELSE

WAIT WINDOW 'Prima inregistrare !' TIMEOUT 3

ENDIF

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda ULTIMUL

GOTO BOTTOM

THISFORM.TXTCOD.VALUE=COD

THISFORM.TXTNUME.VALUE=NUME

THISFORM.TXTPRENUME.VALUE=PRENUME

THISFORM.TXTTELEFON.VALUE=NR_TEL

THISFORM.TXTADRESA.VALUE=ADRESA

THISFORM.TXTSUMA.VALUE=SUMA_PL

THISFORM.TXTACHITAT.VALUE=ACHITAT

SHOW GETS

Pe evenimentul CLICK al butonului de comanda IESIRE

RELEASE THISFORM

CLOSE ALL

12. Se va crea raportul TELEFON.FRX care are urmatoarea forma:

 


13. Se va crea proiectul aplicatiei TELEFON.EXE.

14. Se va crea kitul de distributie.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1482
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved