Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Sisteme informatice de gestiune (PSI)

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai mic
Sisteme informatice de gestiune (PSI)
TRUE/FALSE

1) Sistemul informatic reprezinta ansamblul informatiilor utilizate in cadrul sistemului economic.

a) True

b) False

ANS: F

2) Sistemul informatic reprezinta partea neautomatizata a subsistemului informational al sistemului economic.

a) True

b) False

ANS: F

3) Sistemul informatic reprezinta partea automatizata a subsistemului informational al sistemului economic.

a) True

b) False

ANS: T

4) Pornind de la functia sa, sistemul informatic de gestiune are urmatoarea structura generala: hardware, software si baze de date.

a) True

b) False

ANS: F

5) Pornind de la functia sa, sistemul informatic de gestiune are urmatoarea structura generala:

intrari, prelucrari si iesiri.

a) True

b) False

ANS: T

6) Pornind de la functia sa, sistemul informatic de gestiune are urmatoarea structura generala:

sistem informatic operativ, sistem informatic de control al productiei, sistem informatic de gestiune si sistem informatic de asistare a deciziei.

a) True

b) False

ANS: F

7) Metodele de proiectare sistemice utilizeaza teoria sistemelor in analiza activitatii organismului economic.

a) True

b) False

ANS: T

8) Metodele de proiectare sistemice se bazeaza pe analiza functionala a organismului economic.

a) True

b) False

ANS: F

9) Metodele de proiectare sistemice utilizeaza obiecte care au comportamentul definit prin ansamblul operatiilor pe care le realizeaza.

a) True

b) False

ANS: F

10) Conceptele fundamentale ale modelului conceptual de date sunt:

cheia primara si cheia externa.

a) True

b) False

ANS: F

11) Restrictiile de integritate descriu reguli care se aplica asupra AT ce apartin ET si AST din MCD.

a) True

b) False

ANS: T

12) Restrictiile de integritate sunt reguli pe care trebuie sa le respecte datele pentru a fi corecte si coerente in raport cu realitatea modelata, care se implementeaza in procesul crearii BD.

a) True

b) False

ANS: T

13) Conceptele de baza ale modelului relational al Bazelor de Date Relationale sunt: Entitatea Tip- ET, Atributul Tip- AT si Asocierea Tip- AST.

a) True

b) False

ANS: F

14) Conceptele de baza ale modelului relational al Bazelor de Date Relationale sunt: Evenimentul Tip- EvT, Sincronizarea Tip- SincT, Operatia Tip- OpT, Procesul.

a) True

b) False

ANS: F

15) Conceptele fundamentale ale MCD sunt: Evenimentul Tip- EvT, Operatia Tip- OpT, Sincroniyarea Tip- SincT si procesul.

a) True

b) False

ANS: F

16) Conceptele fundamentale ale MCD sunt: Entitatea Tip- ET, Atributul Tip- AT, Asocierea Tip- AST si cardinalitatea (X,Y).

a) True

b) False

ANS: T

17) Conceptele fundamentale ale MCD sunt: obiectele realitatii de modelat si caracteristicile acestora.

a) True

b) False

ANS: F

18) Conceptele fundamentale ale MCP sunt: Evenimentul Tip- EvT, Operatia Tip- OpT, Sincronizarea tip- SincT si procesul.

a) True

b) False

ANS: T

19) Conceptele fundamentale ale MCP sunt: Entitatea Tip- ET, Atributul Tip- AT, Asocierea Tip- AST si cardinalitatea (X,Y).

a) True

b) False

ANS: F

20) Conceptele fundamentale ale MCP sunt: Tabelul, Atributul si Domeniul de definitie.

a) True

b) False

ANS: F

21) Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul prelucrarii informatiei cu ajutorul sistemelor de calcul.

a) True

b) False

ANS: T

22) Informatica aplicata in economie este denumita, simplu, informatica.

a) True

b) False

ANS: F

23) Conceptele fundamentale cu care opereaza informatica sunt informatia, cunostinta si data.

a) True

b) False

ANS: T

24) Informatia reprezinta reflectarea in constiinta noastra a elementelor mediului informatic.

a) True

b) False

ANS: F

25) Cunostinta reprezinta informatia dupa momentul aflarii ei.

a) True

b) False

ANS: T

26) Data reprezinta informatia sau cunostinta inregistrata in vederea evidentei si/sau prelucrarii.

a) True

b) False

ANS: T

27) Data nu reprezinta rezultatul unei prelucrari.

a) True

b) False

ANS: F

28) Informatica nu se defineste ca fiind stiinta prelucrarii automate a datelor.

a) True

b) False

ANS: F

29) Informatica de gestiune este partea informaticii economice care se ocupa cu prelucrarea automata a datelor de evidenta si control vehiculate in cadrul unui organism economic.

a) True

b) False

ANS: T

30) Gestiunea reprezinta totalitatea bunurilor unui organism economic, incredintate spre administrare managerilor, pentru desfasurarea actiunilor specifice domeniului sau de activitate.

a) True

b) False

ANS: T

31) Bunurile unui organism economic sunt formate din resurse materiale, financiare, informationale si umane.

a) True

b) False

ANS: T

32) Resursele unui organism economic pot fi numai materiale si financiare.

a) True

b) False

ANS: F

33) Resursele unui organism economic pot fi numai informationale.

a) True

b) False

ANS: F

34) Resursele unui organism economic pot fi numai materiale, financiare si umane.

a) True

b) False

ANS: F

35) Sistemul reprezinta un ansamblu de elemente dependente care formeaza un intreg organizat, pe baza unui plan prestabilit, cu scopul realizarii unui anumit obiectiv.

a) True

b) False

ANS: T

36) Fiecare compartiment de sine statator al unui organism economic nu reprezinta un subsistem economic.

a) True

b) False

ANS: F

37) Un sistem economic este format dintr-o multime de subsisteme economice, care pot fi considerate sisteme economice de sine statatoare.

a) True

b) False

ANS: T

38) Un organism economic se defineste ca fiind un sistem inchis deoarece nu realizeaza un schimb permanent de resurse cu alte organisme economice.

a) True

b) False

ANS: F

39) Un compartiment de sine statator al unui organism economic este un sistem deschis deoarece realizeaza un schimb permanent de resurse cu alte compartimente ale acestuia sau cu compartimente din cadrul altor organisme economice.

a) True

b) False

ANS: T

40) Un organism economic este format, generic, din trei subsisteme functionale interconectate: subsistemul productiv, subsistemul informational si subsistemul decizional.

a) True

b) False

ANS: T

41) Un organism economic este format, generic, din trei subsisteme functionale interconectate: subsistemul operativ, subsistemul productiv si subsistemul condus.

a) True

b) False

ANS: F

42) Un organism economic este format, generic, din trei subsisteme functionale interconectate: subsistemul decizional, subsistemul informational si subsistemul de conducere.

a) True

b) False

ANS: F

43) Schimbul de resurse intre un sistem economic si alte sisteme economice, care formeaza mediul exterior acestuia, se realizeaza in loturi.

a) True

b) False

ANS: F

44) Fluxul informational se defineste ca fiind totalitatea resurselor sistemului economic.

a) True

b) False

ANS: F

45) Fluxul informational se defineste ca fiind totalitatea informatiilor necesare desfasurarii unei anumite activitati.

a) True

b) False

ANS: T

46) Fluxul material se defineste ca fiind totalitatea materiilor prime, materialelor consumabile, serviciilor, produselor, echipamentelor si/sau programelor necesare desfasurarii unei anumite activitati.

a) True

b) False

ANS: T

47) Fluxul material se defineste ca fiind totalitatea resurselor materiale necesare desfasurarii unei anumite activitati.

a) True

b) False

ANS: T

48) Fluxul material se defineste ca fiind totalitatea resurselor materiale si financiare necesare desfasurarii unei anumite activitati.

a) True

b) False

ANS: F

49) Fluxul financiar nu se defineste ca fiind totalitatea resurselor banesti necesare desfasurarii unei anumite activitati.

a) True

b) False

ANS: F

50) Fluxul uman se defineste ca fiind totalitatea actionarilor, angajatilor si colaboratorilor care participa la desfasurarea unei anumite activitati.

a) True

b) False

ANS: T

MULTIPLE CHOICE

1) Restrictiile de integritate sunt:

a)

reguli pe care trebuie sa le respecte datele care se implementeaza in procesul crearii BD.

b)

reguli care permit identificarea unica a conceptelor fundamentle ale MCD;

c)

reguli de prelucrare a datelor vehiculate in realitatea de informatizat.

ANS: A

2) Conceptele de baza ale modelului relational al Bazelor de Date Relatonale sunt:

a)

Entitatea Tip- ET, Atributul Tip- AT si Asocierea Tip- AST;

b)

Relatia, Tuplul, Domeniul de definitie, Cheia primara, Cheia cardinala/candidat, Cheia externa, Schema unei relatii, Gradul relatiei, Cardinalitatea relatiei;

c)

Evenumentul Tip- EvT, Sincronizarea Tip- SincT, Operatia Tip- OpT, Procesul.

ANS: B

3) Se da relatia Student = ( NrMatricol, NumeStudent, AdrStudent, StareCivila, DataNastere);

care afirmatie este adevarata:

a)

Atributul NrMatricol este un atribut care poate lua valoarea zero;

b)

Atributul NrMatricol este un atribut multivaloare;

c)

Atributul NrMatricol este un identificator.

ANS: C

4) Cardinalitatea 1,1 semnifica faptul ca:

a)

toate entitatile unei ET participa la o AST si pentru fiecare exista o singura entitate corespondenta intr-o alta ET participanta la aceasi AST;

b)

pot exista entitati ale unei ET care nu participa la AST;

c)

pot exista entitati ale unei ET care au mai multe entitati corespondente intr-o alta ET.

ANS: A

5) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Identificarea unica a unei entitati din ET Prezenta se realizeaza prin:

a)

rolul realizeaza asumat de ET Angajat in cadrul AST Face prezenta;

b)

AT Marca;

c)

rolul corespunde asumat de ET Prezenta in cadrul AST Face prezenta si AT Marca.

ANS: A

6) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati relatia eronata inclusa in fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia:

a)

Carte = (Cota, Editura, Nr_editie, Nr_vol, NrFise, Data_imprumut);

b)

Cititor = (NrFise, Nume, Prenume, Adresa, Loc_munca);

c)

CarteCititor = (Cota , NrFise, Data_imprumut).

ANS: C

7) Restrictile de integritate descriu:

a)

reguli impuse EvT din MCP;

b)

reguli de transformare a MCD in MLD;

c)

reguli care se aplica asupra AT ce apartin ET si AST din MCD

ANS: C

8) Conditia care prevede ca modificarea sporului de vechime al unui angajat se face numai prin majorare reprezinta o restrictie de integritate:

a)

structurala;

b)

dinamica;

c)

functionala.

ANS: B

9) Se da urmatorul fragment de MCP:

Indicati afirmatia adevarata:

a)

Cerere aprobata este un EvT emis intermediar;

b)

Cerere aprobata este un EvT declansator extern;

c)

Cerere aprobata este un EvT emis rezultat.

ANS: C

10) Pornind de la functia sa, un SIG are urmatoarea structura generala:

a)

intrari, prelucrari, iesiri;

b)

hardware, software, baze de date;

c)

SI operativ, SI de control al productiei, SI de asistare a deciziei.

ANS: A

11) Metodele de proiectare sistemice:

a)

utilizeaza teoria sistemelor in analiza activitatii organismului economic;

b)

se bazeaza pe analiza functionala a organismului economic;

c)

utilizeaza obiecte cu comportament definit prin ansamblul operatiilor pe care le realizeaza.

ANS: A

12) Conceptele fundamentale ale MCD sunt:

a)

ET, AT, AST si cardinalitatea;

b)

EvT, OpT, SincT si procesul;

c)

obiectele realitatii de modelat si caracteristicile acestora.

ANS: A

13) Cardinalitatea 1,n aferenta ET Licente aflata in AST Are cu ET Persoana semnifica faptul ca:

a)

toate licentele sunt ale unor persoane si o licenta poate fi luata de mai multe persoane;

b)

pot exista licente care nu sunt ale unor persoane;

c)

o licenta poate fi luata de o singura persoana.

ANS: A

14) Urmatoarea reprezentare grafica corespunde:

a)

AST Medicament;

b)

ET Medicament;

c)

AT Medicament.

ANS: B15) Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

a)

conditia CantitateStocProdus >= CantitateComandata reprezinta o RI statica;

b)

conditia CantitateStocProdus >= CantitateComandata reprezinta RI dinamica;

c)

conditia CantitateStocProdus >= CantitateComandata reprezinta RI de domeniu.

ANS: B

16) SIG integrat este:

a)

SIG care respecta principiile introducerii unice a datelor, de pe documente primare de evidenta si control, si prelucrarii multiple a acestora, in concordanta cu nevoile informationale specifice fiecarui utilizator;

b)

SIG care produce datele care genereaza informatiile de sinteza interne ce stau la baza fundamentarii deciziilor;

c)

SIG cu rolul de culegere, organizare prin sortare si grupare, si stocare a datelor vehiculate in cadrul Organismului Economic.

ANS: A

17) Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

a)

Organismul Economic se reprezinta in MCD printr-o ET;

b)

Organismul Economic se reprezinta in MCD printr-o AST;

c)

Organismul Economic nu se reprezinta in MCD

ANS: C

18) Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

a)

Modelul conceptual raspunde la intrebarea CE trebuie sa faca SIG pentru realizarea obiectivelor cerute de utilizatori;

b)

Modelul conceptual raspunde la intrebarea CUM trebuie sa faca SIG pentru realizarea obiectivelor cerute de utilizatori;

c)

Modelul conceptual raspunde la intrebarile CE si CUM trebuie sa faca SIG pentru realizarea obiectivelor cerute de utilizatori

ANS: A

19) Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

a)

cardinalitatea este AST dintre doua ET;

b)

cardinalitatea este perechea de numere intregi care descrie complet legatura unei ET cu o alta ET, printr-o AST;

c)

cardinalitatea exprima participarea unei ET la o AST.

ANS: A

20) Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

a)

pentru realizarea MCD nu trebuie respectata nici o regula.

b)

pentru realizarea MCD trebuie respectata regula: o AST intre aceleasi ET poate exista numai o singura data;

c)

pentru realizarea MCD trebuie respectata regula: intre doua ET pot exista mai multe AST.

ANS: A

21) Se da relatia Produs = (CodProdus, DenProdus, CaracteristiciProdus, DataFabricatiei); indicati afirmatia eronata:

a)

CodProdus este un atribut obligatoriu si atomic;

b)

CodProdus este un atribut optional si decompozabil;

c)

CodProdus este un atribut monovaloare.

ANS: B

22) Cardinalitatea 0,n semnifica faptul ca:

a)

toate entitatile unei ET participa obligatoriu la o AST;

b)

pentru o ET pot exista entitati care nu participa la o AST si pot exista entitati care au mai multe entitati corespondente intr-o alta ET prin acea AST;

c)

exprima participarea unica a unei entitati la o asociere.

ANS: B

23) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Identificarea unica a unei entitati din ET Stoc se realizeaza prin:

a)

AT CodMaterial;

b)

rolul corespunde asumat de ET Stoc in cadrul AST Formeaza si AT CodMaterial;

c)

rolul se stocheaza asumat de ET Material in cadrul AST Formeaza.

ANS: C

24) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati relatia eronata din fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia:

a)

Licenta = (Cod_licenta, Denumire, Data_Obtinere, CNP);

b)

PersoaneLiceniate = (CNP,Cod_licenta);

c)

Persoana = (CNP, Nume, Adresa).

ANS: A

25) Restrictiile de integritate descriu:

a)

reguli de identificare a ET, AT si AST intr-un MCD;

b)

reguli care se aplica asupra AT ce apartin ET si AST din MCD;

c)

reguli de transformare a MCD in MCP.

ANS: B

26) Conditia care prevede ca cititorii unei biblioteci pot trece de la o categorie de cititori la alta este o restrictie de integritate:

a)

dinamica;

b)

de domeniu;

c)

de asociere.

ANS: A

27) Se da urmatorul fragment de MCP:

Indicati afirmatia adevarata:

a)

Polita intocmita este un EvT intern intermediar;

b)

Polita intocmita este un EvT declansator extern;

c)

Polita intocmita este un EvT emis rezultat.

ANS: A

28) Componentele arhitecturiale ale unui SIG sunt:

a)

subsistemele informatice de gestiune neintegrat si integrat;

b)

echipamentele hardware, produsele software si datele utilizatorilor

c)

domeniul de gestiune, modelul de gestiune si regulile de gestiune.

ANS: B

29) Metodele de proiectare obiecturale:

a)

considera SI ca o structura de obiecte autonome care se organizeaza si coopereaza intre ele;

b)

analizeaza si modeleaza independent datele si prelucrarile;

c)

acorda prioritate modelarii prelucrarilor fata de modelarea datelor.

ANS: A

30) Conceptele fundamentale ale MCP sunt:

a)

EvT, OpT, SincT si procesul;

b)

ET, AT, AST si cardinalitatea;

c)

Tabelul, Atributul si Domeniul de definitie.

ANS: A

31) Cardinalitatea 0,1 aferenta ET Persoana aflata in AST Are cu ET Rol semnifica faptul ca:

a)

toate persoanele au rol;

b)

o persoana are mai multe roluri;

c)

pot exista persoane care nu au rol si fiecare persoana are un singur rol.

ANS: C

32) Urmatoarea reprezentare grafica corespunde:

a)

EvT    EsteImprumutata;

b)

AST EsteImprumutata;

c)

AST Data_imprumut.

ANS: B

33) Indicati afirmatia eronata:

a)

CalitateProdus = reprezinta o RI dinamica;

b)

CalitateProdus = reprezinta o RI statica;

c)

CalitateProdus = reprezinta o RI de domeniu.

ANS: A

34) Datele care trebuie prelucrate automat folosind un SIG trebuie reprezentate si organizate astfel incat:

a)

sa poata fi introduse in fisiere;

b)

sa poata fi introduse intr-o BD gestionata folosind un SGBD;

c)

sa exprime activitatile desfasurate de Organismul Economic.

ANS: B

35) Indicati afirmatia adevarata:

a)

Banca se reprezinta obligatoriu in MCD printr-o ET;

b)

Banca nu se reprezinta, de regula, in MCD;

c)

Banca se reprezinta in MCD printr-un AT.

ANS: B

36) Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

a)

Modelul logic raspunde la intrebarea CE trebuie sa faca SIG pentru realzarea obiectivelor cerute de utilizatori;

b)

Modelul logic raspunde la intrebarile CINE, UNDE si CAND trebuie sa faca activitatile care genereaza datele si determina prelucrarile acestora folosind SIG, pentru realzarea obiectivelor cerute de utilizatori;

c)

Modelul logic raspundela intrebarea CUM face SIG sa realizeze obiectivele cerute de utilizatori;

ANS: B

37) Indicati afirmatia eronata:

a)

cardinalitatea este un concept fundamental al MLP;

b)

cardinalitatea exprima participarea unei ET la o AST;

c)

cardinalitatea este perechea de numere intregi care descrie complet legatura unei ET cu o alta ET, printr-o AST.

ANS: A

38) Indicati afirmatia eronata:

a)

RI semantice sunt reguli de gestiune specifice care se aplica asupra ET identificate pentru modelarea realitatii de informatizat;

b)

RI semantice exprima reglementarile legislative in vigoare ce trebuie respectate de organismul economic si reglementarile/ normele interne, specifice acestuia;

c)

RI semantice pot fi RI statice (de domeniu) sau RI dinamice.

ANS: A

39) Indicati afirmatia adevarata:

a)

RI functionale sunt reglementari legislative in vigoare.

b)

RI functionale exprima particularitatile organizatorice ale organismului economic;

c)

RI functionale sunt reguli care exprima particularitatile functionale specifice realitatii de informatizat.

ANS: C

40) Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

a)

domeniu de definitie reprezinta schema unei relatii;

b)

domeniu de definitie reprezinta setul de valori pe care le poate lua un o cheie primara;

c)

domeniu de definitie reprezinta setul de valori pe care le poate lua un atribut.

ANS: C

41) Cheia primara reprezinta:

a)

un atribut sau un grup minim de atribute cu rol de identificator al unei ET;

b)

un atribut sau un grup minim de atribute care poate identifica in mod unic un tuplu intr-o tabela;

c)

un atribut sau un grup minim de atribute care poate identifica in mod unic o asociere dintr-o AST.

ANS: B

42) Cardinalitatea unei relatii (tabela) reprezinta:

a)

numarul de linii din tabela;

b)

o pereche de numere intregi care descrie legatura unei ET cu o alta ET, printr-o AST;

c)

numarul de coloane din tabela.

ANS: A

43) Indicati afirmatia adevarata:

a)

fiecare set de AT din MCD se transforma intr- un Tabel in MLD;

b)

fiecare entitate din MCD se transforma intr- un Tabel in MLD;

c)

fiecare ET din MCD se transforma intr- un Tabel in MLD.

ANS: C

44) Indicati afirmatia eronata:

a)

fiecare entitate a unei ET din MCD se transforma intr- o linie a unui Tabel in MLD;

b)

fiecare entitate a unei ET din MCD se transforma intr- o coloana a unui Tabel in MLD;

c)

fiecare multime de entitati ET din MCD se transforma in multimea de linii a unui Tabel in MLD.

ANS: B

45) Indicati afirmatia eronata:

a)

fiecare atribut din MCD se transforma intr- o data in MLD;

b)

fiecare AT din MCD se transforma intr-o coloana a unui tabel in MLD;

c)

fiecare multime de atribute din MCD se transforma intr-un tabel in MLD.

ANS: C

46) Indicati afirmatia adevarata:

a)

AST binara de tip UNUL LA MULTI din MCD se transforma intr-o legatura intre tabele de tip UNUL LA MULTI in MLD;

b)

AST binara de tip UNUL LA MULTI din MCD se transforma intr-un tabel in MLD;

c)

AST binara de tip UNUL LA MULTI din MCD se transforma intr-o coloana a unui tabel in MLD;

ANS: A

47) Indicati afirmatia adevarata:

a)

AST binara de tip UNU LA UNU se transforma in MLD intr-o coloana a unui tabel;

b)

AST binara de tip UNU LA UNU se transforma in MLD intr-o legatura intre tabele de tip UNU LA UNU;

c)

AST binara de tip UNU LA UNU se transforma in MLD intr-o linie a unui tabel.

ANS: B

48) Indicati afirmatia adevarata:

a)

AST binara de tip MULTI LA MULTI din MCD se transforma in MLD in doua tabele;

b)

AST binara de tip MULTI LA MULTI din MCD se transforma in MLD in cardinalitate;

c)

AST binara de tip MULTI LA MULTI din MCD se transforma in MLD intr-un tabel de sine statator.

ANS: C

49) Se da relatia Angajat = ( Marca, NumeAngajat, AdrAngajat, StareCivila, DataNastere); indicati afirmatia adevarata:

a)

NumeAngajat este un atribut elementar/atomic;

b)

NumeAngajat este un atribut multivaloare;

c)

NumeAngajat este un identificator.

ANS: A

50) Se da relata Angajat = (Marca, NumeAngajat, AdrAngajat, StareCivila, DataNastere); indicati afirmatia adevarata::

a)

AdrAngajat poate fi un atribut cu rol de identificator;

b)

AdrAngajat poate fi un atribut calculat;

c)

AdrAngajat poate fi un atribut complex/decompozabil.

ANS: C

51) Se da relatia Persoana= ( CNP, Nume, Adr, StareCivila, Varsta); indicati afirmatia adevarata:

a)

Varsta este un atribut repetitiv;b)

Varsta este un atribut variabil in timp;

c)

Varsta este un atribut istoric/ de stare.

ANS: B

52) Se da relatia Elev = ( NrMatricol, NumeElev, AdrElev, StareCivila, DataNastere, Tel, eMail); indicati afirmatia adevarata:

a)

eMail este un atribut calculat;

b)

eMail este un atribut optional;

c)

eMail este un atribut complex/decompozabil.

ANS: B

53) Se da relatia Serviciu = ( CodServiciu, DenServiciu, Caracteristici, DataExecutie); indicati afirmatia adevarata:

a)

DataExecutie poate fi un atribut decompozabil;

b)

DataExecutie poate fi un atribut optional;

c)

DataExecutie poate fi un atribut variabil in timp.

ANS: C

54) Se da relatia Serviciu = (CodServiciu, DenServiciu, Caracteristici, DataExecutie); indicati afirmatia eronata:

a)

CodServiciu este un atribut elementar;

b)

CodServiciu este un atribut identificator;;

c)

CodServiciu este un atribut optional.

ANS: C

55) Indicati afirmatia eronata

a)

cardinalitatea X are semnificatie numai pentru un AT in raport cu o AST;

b)

cardinalitatea X reprezinta numarul minim de corespondente ce pot exista pentru o ET in raport cu alta ET, printr-o AST;

c)

cardinalitatea X exprima participarea entitatilor unei ET la asocierea acesteia cu o alta ET.

ANS: A

56) Indicati afirmatia eronata

a)

cardinalitatea Y reprezinta numarul maxim de entitati corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET intr-o alta ET, in raport o AST;

b)

cardinalitatea Y exprima participarea entitatilor care apartin unei ET la asocierea acesteia (AST) cu o alta ET;

c)

cardinalitatea Yexprima faptul ca fiecare entitate din ET1 care participa la o actiune, poate avea una sau mai multe entitati corespondente in ET2 participanta.

ANS: B

57) Indicati afirmatia adevarata:

a)

X=0 exprima participarea optionala la actiune;

b)

X=0 exprima participarea obligatorie la actiune;

c)

X=0 exprima participarea multipla la actiune.

ANS: A

58) Indicati afirmatia adevarata:

a)

X=1 exprima participarea optionala la actiune;

b)

X=1 exprima participarea obligatorie la actiune;

c)

X=1 exprima participarea multipla la actiune.

ANS: B

59) Indicati afirmatia adevarata:

a)

Y=1 exprima participarea optionala la actiune;

b)

Y=1 exprima participarea obligatorie la actiune;

c)

Y=1 exprima participarea unica la actiune.

ANS: C

60) Indicati afirmatia adevarata:

a)

Y=n exprima participarea multiplala actiune;

b)

Y=n exprima participarea obligatorie la actiune;

c)

Y=n exprima participarea unica la actiune.

ANS: A

61) Dupa numarul de entitati corespondente pe care le poate avea o entitate a unei ET intr-o alta ET, in raport cu o AST, AST pot fi:

a)

unu la unu, unu la multi sau multi la multi;

b)

unara, binara sau complexa;

c)

reflexiva sau ciclica.

ANS: A

62) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

b)

c)

ANS: C

63) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

b)

c)

ANS: A

64) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

R1 = (X,Z,Y,W);

b)

R2 = (P,Q,R,S,T);

c)

R3 = (X,P).

ANS: C

65) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

PersoaneLiceniate = (Nume, Denumire)

b)

Persoana = (CNP, Nume, Adresa)

c)

Licente = (CodLicenta, Denumire, Data Obtinerii);

ANS: A

66) Concepte fundamentale folosite pentru realizarea modelului eveniment- rezultat sunt urmatoarele:

a)

Evenimentul, Sincronizarea, Operatia si Procesul;

b)

Evenimentul tip- EvT, Sincronizarea Tip- SincT, Operatia Tip-OpT si Procesul;

c)

Evenimentul declansator, actiunea elementara si procesul omogen.

ANS: B

67) Indicati afirmatia eronata:

a)

Evenimentul tip- EvT desemneaza multimea evenimentelor de aceeasi natura;

b)

Evenimentul tip- EvT se reprezinta grafic printr-un dreptunghi;

c)

Evenimentul tip- EvT este perceput de sistemul economic numai daca multimea evenimentelor desemnata declansaza/ este produsa de o activitate din cadrul sistemului economic respectiv.

ANS: B

68) Reactactia sistemului economic la aparitia evenimentelor dintr-un EvT este apreciata de urmatorii parametri:

a)

durata limita EvT si ragazul EvT;

b)

regulile de emisie EvT si durata limita EvT;

c)

capacitatea EvT si frecventa EvT.

ANS: C

69) Care dintre afirmatiile urmatoare nu este adevarata

a)

evenimentul este un element real care apartine unui EvT;

b)

unui eveniment ii corespunde in lumea reala o informatie concreta, importanaa pentru sistemul economic;

c)

evenimentul este un concept generic care desemneaza multimea actiunilor de aceasi natura.

ANS: C

70) EvT Primire cerere deschidere cont curent este:

a)

EvT intern;

b)

multimea evenimentelor de tipul Primire cerere deschidere cont curent;

c)

EvT indus.

ANS: B

71) EvT declansator poate fi:

a)

EvT intern intermediar;

b)

EvT emis;

c)

EvT rezultat.

ANS: A

72) EvT emis nu poate fi:

a)

EvT intern intermediar;

b)

EvT rezultat;

c)

EvT extern.

ANS: C

73) EvT indus este:

a)

EvT extern, care provine din exteriorul sistemului economic;

b)

EvT extern, aparut ca urmare a unui EvT intern rezultat;

c)

EvT declansator, care declansaza un tip de activitate.

ANS: B

74) Sincronizarea Tip- SincT este conceptul generic care desemneaza multimea de sincroncronizari definita prin:

a)

EvT declansatoare pentru o singura activitate, propozitia logica care exprima conditiile de aparitie a EvT declansatoare implicate, durata limita si ragazul sincronizarii;

b)

setul conditiilor de aparitie simultana a evenimentelor care declansaza executia unei succesiuni de actiuni;

c)

propozitia logica care exprima conditiile de declansare a unei activitati.

ANS: A

75) Sincronizarea Tip- SincT poate fi:

a)

omogena sau neomogena;

b)

simpla sau compusa;

c)

activa, in asteptare sau inactiva.

ANS: C

76) Precizati care dintre afirmatiile urmatoare este eronata:

a)

OpTse exprima printr-un substantiv care denumeste si intamplari sau actiuni din lumea reala;

b)

OpT consta in executia unei secvente de actiuni elementare;

c)

OpT desemneaza multimea operatiilor care descriu actiunile elementare cu aceleasi caracteristici corespunzatoare unei activitati pe care o desfasoara sistemul economic.

ANS: B

77) O OpT este caracterizata de:

a)

actiunile elementare corespunzatoare unei activitati si de regulile de executie a acestor actiuni;

b)

secventa de actiuni elementare aferenta operatiilor din cadrul sau, de regulile de executie a secventei respective, de durata sa, de conditiile de emisie si de EvT emise;

c)

evenimentele sincrone care declansaza o secventa continua de actiuni elementare.

ANS: B

78) Conceptele fundamentale ale MCP sunt:

a)

ET, AT, AST si cardinalitatea;

b)

EvT, OpT, SincT si procesul;

c)

obiectele realitatii de modelat si caracteristicile acestora.

ANS: B

79) Urmatoarea reprezentare grafica corespunde:

a)

EvT Asigurare;

b)

AST Asigurare.

c)

ET Asigurare;

ANS: C

80) Urmatoarea reprezentare grafica corespunde:

a)

EvT    Prevede;

b)

SincT Prevede;

c)

AST Prevede;

ANS: C

81) Urmatoarea reprezentare grafica corespunde:

a)

EvT    Declansator;

b)

EvT    Emis;

c)

AST;

ANS: B

82) Urmatoarea reprezentare grafica corespunde:

a)

AST;

b)

EvT    Declansator;

c)

EvT    Emis;

ANS: B

83) ExecutieComandaClient reprezinta:

a)

EvT    Emis

b)

EvT    declansator;

c)

EvT    Extern.

ANS: A

84) PrimireCerereDeschidereCont reprezinta:

a)

EvT    Intern intermediar;

b)

EvT    Rezultat;

c)

EvT    Declansator.

ANS: C

85) PrimireCerereDeschidereCont reprezinta:

a)

EvT    PrimireCerereDeschidereCont;

b)

AT    PrimireCerereDeschidereCont;

c)

AST PrimireCerereDeschidereCont.

ANS: A

86) Sistemul informational are urmatorul rol:

a)

sintetizeaza datele in informatii si descompune deciziile in ordine;

b)

prelucreaza automat informatiile vehiculate de organismul economic;

c)

prelucreaza automat datele pentru obtinerea informatiilor necesare procesului de conducere.

ANS: A

87) Ca arhitectura, un SIG este alcatuit din:

a)

SI operativ, SI de control al productiei, SI de asistare a deciziei;b)

hardware, software, baze de date, sistem de comunicatii, resurse umane si cadru organizatoric;

c)

intrari, prelucrari, iesiri.

ANS: B

88) Indicati afirmatia eronata:

a)

SIG asigura comunicarea intre celelalte doua subsisteme ale orgasnismului economic;

b)

SIG prelucreaza automat datele de evidenta si control vehiculate de un organism economic;

c)

SIG este sistemul informatic de evidenta si control a activitatilor si bunurilor unui organism economic.

ANS: A

89) Indicati afirmatia eronata:

a)

informatica este stiinta prelucrarii automate a datelor;

b)

informatica este instrument al conducerii;

c)

informatica se defineste ca fiind tehnologia informatiei.

ANS: C

90) Fluxul financiar reprezinta:

a)

valoarea tuturor resurselor necesare desfasurarii unei anumite activitati;

b)

totalitatea resurselor banesti necesare desfasurarii unei anumite activitati;

c)

totalitatea resurselor necesare desfasurarii unei anumite activitati;

ANS: B

91) Se da relatia Elev = ( NrMatricol, NumeElev, AdrElev, StareCivila, DataNastere, Telefon, eMail); indicati afirmatia adevarata:

a)

Telefon este un atribut calculat;

b)

Telefon este un atribut optional;

c)

Telefon este un atribut complex/decompozabil.

ANS: B

92) Se da relatia Angajat = ( Marca, NumeAngajat, AdrAngajat, StareCivila, DataNastere); indicati afirmatia adevarata:

a)

StareCivila este un atribut elementar/atomic;

b)

StareCivila este un atribut multivaloare;

c)

StareCivila este un identificator.

ANS: A

93) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

Persoana    = (CNP, Nume, Adresa, Nr.Cont)

ContCurent = (Nr.Cont, DataDeschidere)

b)

Persoana    = (CNP, Nume, Adresa)

ContCurent = (Nr.Cont, DataDeschidere, CNP)

c)

Persoana    = (CNP, Nume, Adresa)

ContCurent = (Nr.Cont, DataDeschidere)

ContCurentPersoana = (CNP, Nr.Cont)

ANS: C

94) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

Tren = (CodIdentificare, DataUltimeiReparatii, NrKmParcursi, NrMaxKmAdmisi)

b)

Cursa    = (NrCursa, OraPlecare, OraSosire, Plecarea, Destinatia)

c)

TrenCursa = (CodIdentificare, DataUltimeiReparatii, NrKmParcursi, NrMaxKmAdmisi, NrCursa)

ANS: C

95) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

Produs    = (CodProdus, DenumireProdus, TipProdus, Nr.factura)

b)

FacturaVanzare = (Nrfactura, DataFactura)

c)

ProdusFacturat = (CodProdus, NrFactura, CantitateFacturata, PretVanzare).

ANS: A

96) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

Client    = (CodClient, NumeClient, AdresaClient, TelefonClient)

b)

FacturaVanzare = (Nrfactura, DataFactura, CodClient)

c)

Client    = (CodClient, NumeClient, AdresaClient, TelefonClient, Nrfactura)

ANS: C

97) Se da urmatorul fragment de model conceptual al datelor:

Indicati fragmentul de model logic al datelor corespunzator acestuia care este eronat:

a)

Produs    = (CodProdus, DenumireProdus, TipProdus)

b)

FacturaVanzare = (Nrfactura, DataFactura, CodClient)

c)

ProdusClient    = (CodProdus, CodClient)

ANS: C

98) Activitatile unui sistem economic pot fi:

a)

de transfer si de transformare;

b)

de consum si de evidenta;

c)

de transfer, de transformare, de consum si de evidenta.

ANS: C

99) Pentru activitatile de schimb un flux financiar insoteste:

a)

fluxul informational;

b)

fluxul material;

c)

fluxul uman;

d)

fluxurile informational, material si uman.

ANS: D

100) Sistemul informational este format din:

a)

multimea (sub)sistemelor informationale corespunzatoare componentelor sistemului economic;

b)

multimea (sub)sistemelor componente ale sistemului economic;

c)

multimea (sub)sistemelor informationale componente ale sistemului informatic.

ANS: A

YES/NO

1) Cardinalitatea 1,1 semnifica faptul ca pot exista entitati ale unei ET care nu participa la AST?

a) Yes

b) No

ANS: N

2) Cardinalitatea 1,1 semnifica faptul ca pot exista entitati ale unei ET care au mai multe entitati corespondente intr-o alta ET printr-o AST?

a) Yes

b) No

ANS: N

3) Cardinalitatea 0,n semnifica faptul ca toate entitatile unei ET participa obligatoriu la o AST?

a) Yes

b) No

ANS: N

4) Cardinalitatea 0,n exprima participarea unica a unei entitati la o asociere?

a) Yes

b) No

ANS: N

5) Cardinalitatea (X,Y) reprezinta numarul de coloane dintr- o tabela?

a) Yes

b) No

ANS: N

6) Cardinalitatea (X,Y) reprezinta o pereche de numere intregi care descrie legatura unei ET cu o alta ET, printr-o AST?   

a) Yes

b) No

ANS: Y

7) Sistemul informational are functia de prelucrare automata a datelor?

a) Yes

b) No

ANS: N

8) Datele rezultate din activitatile economice trebuie organizate si reprezentate astfel incat sa poata fi prelucrate automat, cu ajutorul sistemelor informatice?

a) Yes

b) No

ANS: Y

9) Structura sistemului informatic se defineste ca fiind modul de organizare interna al acestuia pentru indeplinirea functiei sale?

a) Yes

b) No

ANS: Y

10) Intrarile unui sistem informatic reprezinta totalitatea datelor extrase din sistem pentru a fi prelucrate?

a) Yes

b) No

ANS: N

11) Intrarile unui sistem informatic pot fi obtinute prin introducerea in sistem a datelor consemnate in documente de la tastatura sau prin scnare?

a) Yes

b) No

ANS: Y

12) Intrarile unui sistem informatic pot fi obtinute prin introducerea in sistem a datelor obtinute prin transfer electronic de date?

a) Yes

b) No

ANS: Y

13) Prelucrarile sistemului informatic reprezinta totalitatea operatiilor efectuate asupra datelor inregistrate in sistemul respectiv pentru obtinerea informatiilor necesare functionarii sistemului economic?

a) Yes

b) No

ANS: Y

14) Iesirile sistemului informatic reprezinta totalitatea prelucrarilor efectuate asupra datelor inregistrate in sistemul respectiv?

a) Yes

b) No

ANS: N

15) Iesirile unui sistem informatic se pot prezenta sub forma de documente in format tiparit?

a) Yes

b) No

ANS: Y

16) Iesirile unui sistem informatic se pot prezenta sub forma de ecrane (forme sau ferestre) care nu pot fi vizualizate direct, pe monitorul unui calculator?

a) Yes

b) No

ANS: N

17) Iesirile unui sistem informatic se pot prezenta sub forma de documente sau colectii de date in format electronic?

a) Yes

b) No

ANS: Y

18) Structura sistemului informatic realizat pentru un anumit domeniu de activitate si un anumit sistem economic este unica?

a) Yes

b) No

ANS: Y

19) Structura sistemului informatic realizat pentru un anumit domeniu de activitate este determinata de particularitatile functionale aferente domeniului respectiv?

a) Yes

b) No

ANS: Y

20) Structura sistemului informatic realizat pentru un anumit sistem economic este determinata de regulile de gestiune specifice acestuia?

a) Yes

b) No

ANS: Y

21) Structura sistemului informatic realizat pentru un anumit domeniu de activitate este determinata de legislatia in vigoare aferenta domeniului respectiv?

a) Yes

b) No

ANS: Y

22) Componentele structurale reprezinta in sistemul informatic elementele semnificative si nesemnificative ale domeniului de activitate pentru care s-a realizat?

a) Yes

b) No

ANS: N

23) Structura sistemului informatic reprezinta modelul conceptual al domeniului economic pentru care se realizeaza?

a) Yes

b) No

ANS: N

24) Arhitectura sistemului informatic reprezinta modelul principial al sistemului informatic realizat pentru un domeniu de activitate si un sistem economic?

a) Yes

b) No

ANS: N

25) Sistemul de calcul reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

26) Sistemul de calcul reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

27) Sistemul de comunicatie reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

28) Sistemul de comunicatie reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

29) Resursele umane reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

30) Resursele umane reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

31) Cadrul organizatoric reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

32) Cadrul organzatoric reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

33) Intrarile reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

34) Intrarile reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

35) Iesirile reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

36) Iesirile reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

37) Prelucrarile reprezita o componenta arhitecturala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: N

38) Preucrarile reprezita o componenta structurala a sistemului informaric?

a) Yes

b) No

ANS: Y

39) Limbajele de programare fac parte din ctegoria software-ului de utilizator?

a) Yes

b) No

ANS: N

40) Software-ul de aplicatie face parte din categoria software-ului de utilizator?

a) Yes

b) No

ANS: Y

41) Datele utilizatorului pot fi organizate sub forma de baza de date?

a) Yes

b) No

ANS: Y

42) Software-ul de aplicatie, aflat la interfata cu utilizatorii, cuprinde pachete de programe destinate clientilor unui sistem economic?

a) Yes

b) No

ANS: N

43) Software-ul pentru dezvoltare de aplicatii consta din pachete de programe folosite pentru realizarea altor programe?

a) Yes

b) No

ANS: Y

44) Software-ul pentru dezvoltare de aplicatii este destinat utilizatorilor finali?

a) Yes

b) No

ANS: N

45) Software-ul pentru dezvoltare de aplicatii este destinat utilizatorilor proiectanti de aplicatii?

a) Yes

b) No

ANS: Y

46) Aplicatiile propriu-zise se definesc ca programe sau pachete de programe destinate utilizatorilor finali?

a) Yes

b) No

ANS: Y

47) Produsele software folosite pentru crearea documentelor fac parte din categoria software-ului de aplicate?

a) Yes

b) No

ANS: Y

48) Baza de Date BD (format baza de date) reprezinta, in limbaj informatic, un mod structurat sau organizat de stocare si de regasire a datelor intr-un sistem informatic?

a) Yes

b) No

ANS: Y

49) In limbaj uzual, baza de date desemneaza atat datele, cat si modul lor de organizare?

a) Yes

b) No

ANS: Y

50) Structura bazei de date se defineste ca fiind modelul logic de organizare a datelor pe un suport de memorie extern?

a) Yes

b) No

ANS: Yloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 750
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site