Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura

Cadastru

CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE -ARHITECTURA

Arhitectura+ Font mai mare | - Font mai micCAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE -ARHITECTURA

CUPRINS:1.CONDITII GENERALE:

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

CONTROLUL CALITATII

MATERIALE SI UTILAJE

INCHIDEREA CONTRACTULUI.

ZIDARII

METAL CONFECTII METALICE

CONFECTII METALICE ORMAMENTALE

LEMN

FINISAJE INTERIOARE DIN LEMN

USI SI FERESTRE:

TAMPLARIE INTERIOARA METALICA

TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN

TRAPE DE ACCES

USI RULANTE

USI DE ACCES SI VITRINE DIN ALUMINIU

USI DE ACCES DIN GEAM SECURIZAT

FERESTRE DIN ALUMINIU

GEAMURI SI FERESTRE EXTERIOARE

PERETE CORTINA DIN ALUMINIU

FINISAJE

TENCUIALA

ZUGRAVELI

SUBANSAMBLURI DIN GIPSCARTON

PLACAJE CERAMICE

MOZAIC TURNAT

PARDOSELI PE BAZA DE RASINI

PLAFOANE FONOABSORBANTE

PARDOSELI DIN PIATRA

PARDOSELI DIN PLACI VINILICE

MOCHETA

VOPSITORIE.

DIVERSE

STINGATOARE DE INCENDIU SI DULAPURI PENTRU HIDRANT

ACCESORII PENTRU GRUPURI SANITARE

FINISAJE EXTERIOARE

PERETE CORTINA VITRAT DIN ALUMINIU

LISTA DE MATERIALE SI FURNIZORI PENTRU FINISAJE SI ECHIPAMENTE.

1.CONDITII GENERALE:

PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE;

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE:

Modul de trasnmitere a propunerilor.

Graficul de executie.

Mostrele.

Breviarul de calcul.

Rezultatul incercarilor.

Certificatele (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania).

Instructiunile producatorilor.

Rapoartele de teren ale producatorilor.

Desenele de constructii si montaj.

CAPITOLE CORELATE:

Capitolul 1.2.-Controlul caliatii.

Capitolul 1.3.-Inchiderea contractului.

MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR

Fiecare propunere transmisa de antrprenor spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de proiectantul general.

Antreprenorul va certifica prin stampila si semnatura ca p[rocedura de aprobare si verificare a produselor cerute, dimensiunile relevate pe santier, lucrarile executate adiacente, precum si coordonarea informatiilor au fost facute conform conditiilor specificate in contract.

Propunerile transmise pentru aprobare vor fi programate in asa fel incat sa accelereze executia proiectului si vor fi trimise la adresa oficiala a proiectantului general. Propunerile vor fi coordonate cu toate elemnetele corelate.

Antreprenorul va marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale.

Propunerile care nu au fost transmise spre aprobare in modul specificat mai sus nu vor fi recunoscute sau prelucrate.

GRAFICUL DE EXECUTIE

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului odata cu depunerea ofertei.

Graficele de executie revizuite vor fi trimise odata cu fiecare situatie de plan subliniind schimbarile care au intervenit fata de graficul anterior.

In grafic va fi evidentiata fiecare faza majora a lucrarii sau operatie sau sectiune a lucrarii.

Antreprenorul va ilustra faze de constructie in ordinea succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza logic.

LISTA CU MATERIALE SI UTILAJE PROPUSE

Antreprenorul va transmite odata cu depunerea ofertei o lista cu materialele si utilajele principale propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs, numarul modelului pentru fiecare produs.

MOSTRELE

Mostrele pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

CERTIFICATELE (AGREMENTELE)

Antreprenorul va transmite proiectantului general certificatele producatorilui, subantreprenorului sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), numarul de exemplare specificate pentru caracteristicile tehnice ale produsului.

CONTROLUL CALITATII

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Asigurare.

Tolerante.

Standarde si referinte.

REFERINTE

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvemului Romaniei nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art. 35 si 36 din Ordonanta Guvemului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii.

Hotararea Guvemului Romaniei nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.

ASIGURAREA CALITATII.

Se va monitoriza controlul asupra fumizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe santier, erformantelor lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitate specificata in proiect si documentele contractului.

Antreprenorul va respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile fabricilor fumizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu docmentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Antreprenorul va respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru calitatea lucrarii

Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea specificata.

Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie aceleasi cu cele indicate desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.

Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot aparea in timpul montajului sau in exploatarea cladirii.

TOLERANTE

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect, care sunt calculate automat cu precizia de 0,001m (1mm). La anumite categorii de lucrari, tolerantele prevazute permit rotunjirea la 1/2cm sau 1 cm.

Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante.

Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor fumizoare. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor.

Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vot fi asezate pe pozitie inainte de fixare si verificarete pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

STANDARDE SI REFERINTE

Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asociere, prin profesie sau alte standarde corelate, sau cerute prin satndardele aplicabile,conditii mai severe.

Se vor respecta standardele de referinta valabile la data incheierii contactului intre beneficiar si antreprenorul general, cu execeptia cazului cand o anumita data a fost stabilita in specificatii.

Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii.

Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente.

EXECUTIE
VERIFICAREA CONDITIILOR

Antreprenorul General va verifica conditiile existente pe santier pentru a se confirma ca sunt acceptabile pentru lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor exestente.

Se va verifica daca cladirea are capacitatea de a prelua incarcarile provenite de la noua lucrare sau adaugarea unei noi lucrari.

Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele repective din specificatii.

Se va verifica exestenta tuturor utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sunt asezate in pozitie corecta.

PREGATIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta.

Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta.

Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator.

MATERIALE SI UTILAJE

GENERALITATI

CAPITOLUL INCLUDE:

Materiale.

Transport si manipulare.

Depozitare si protectie.

Lista de materiale si utilaje.

Substituiri.

MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.

MANIPULARE SI TRANSPORT

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorilor.

Antreprenorul va asigura o inspectie promta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar canrtitatile corecte.

Antreprenorul va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metaodele indicate, pentru a preveni murdaria lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.

DEPOZITARE SI PROTECTIE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului.

Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte.

Materialele si utilajele sensibile se vor depozitain incaperi in care climatul este controlabil

Antreprenorul va prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor.

Antreprenorul va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.

Depozitarea materialelor si utilajetor se va face de asa maniera incat sa permita cu usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sunt pastrate in conditii acceptabile.

INLOCUIRI

Inlocuirile vor fi acceptate numai cand un produs nu poate fi obtinut si nu din vina antreprenorului general.

Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratand ca inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului.

Cererea trebuie sa renecte ca antreprenorul general:

A investit produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al produsului specificat original.

Va fumiza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original.

Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul executarii proiectului, fara ob1igatii financiare suplimentare fata de beneficiar.

Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminari proiectului.

Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului.

Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu cererea.

CAPITOLUL 1.4. INCHIDEREA CONTRACTULUI

GENERALITATI

CAPITOLUL CUPRINDE

Procedee de inchidere a contractului.

Reglaje.

Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.

Instructiuni de folosire si intretinere.

Piese de schimb si materiale de intretinere.

Servicii de intretinere.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.2. - Controlul calitasii.

Capitolul 1.3. - Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4.- Garantii.

REFERINTE

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvemului Romaniei nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art. 35 si 36 din Ordonanta Guvemului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii.

Hotararea Guvemului Romaniei nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al. calitatii in constructii.

Hotararea Guvemului Romaniei nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate, ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare este data sa fie inspectata de proiectantul general.

Sc vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat aI calitatii in constructii.

Se va prezenta situatia finala de plata care va include suma contractuala finala, platile facute anterior si balanta finala.

Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.

REGLAJE

Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura functionarea lor in conditii optime.

DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA

Se va pastra pe santier un set din urmatoarele docunmente pentru cartea tehnica; toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate:

Planse.

Specificatii.

Completari.

Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.

Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile producelor si mostrele.

Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fle complete si exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului.

Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie.

Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate Ia zi toate informatiile.

Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:

Numele producatorului, modelul si seria produsului.

Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.

Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

lnregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca Iizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnicl fazele constructiei, inclusiv urmatoarele:

Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sunt asezate instalatiile interioare si accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii.

Schimbarea dimensiunilor si detaliilor pe santier.

Detalii care nu sunt pe desenele originale contractuale.

Antreprenorul va transmite proiectantului general documentele impreuna cu situatia finala de plata.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitatea de extindere si coperti de plastic.

Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlu INSTRUCTIIUNI DE UTILIZARE SI lNTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare.

Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic dupa descrierile de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sunt scrise titlutile clar.

Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui material sau sistem folosit, tiparita pe hartie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general, antreprenorului general, subantreprenorului si producatorilor de utilaje.

Partea 2: lnstructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si fumizorilor. Se vor specifica urmatoarele:

Breviare de calcul.

Lista de utilaje.

Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.

Instructiuni de utilizare.

Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv metodele de curatare si detergenti speciali si masuri de precautie in folosirea anumitor detergenti.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

Desene de fabricalie si caracteristicile materialelor.

Rapoarte privitoare Ia bilantul hidrotermic.

Certificatele de agrement ale organismelor abilitate.

Certificatele de garantii si obligatii in original.

Antreprenorul va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala, cu comentariile proiectantului general. Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala.

Sc vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele 10 zile dupa inspectia finala.

GARANTII SI OBLIGATII

Pentru partile lucrarii care au fost intarziate dupa data programata pentru receptia preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse Ia zi in termen de 10 zile de Ia receptia partilor intarziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie.

NOTA:

CONTDITIILE DIN CAPITOLUL 01 REFERITOARE LA PROIECTANTUL

GENERAL, SE VOR PUTEA APLICA NUMAI IN CAZUL INCHIEIERII CU ACESTA A

UNUI CONTRACT DE ASISTENTA TEHNICA PE SANTIER PE PERIOADA

EXECUTIEI.

CAPITOLUL 2.ZIDARII

A.    Lucrarile de zidarie se vor realiza in conformitate cu "Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie - indicativ P2-85" si

STAS 10109-77.

B.    Zidaria se executa din b.c.a.

C.    Mortar. Mortareie de zidarie sunt caracterizate prin marca. Marca mortarului reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune care trebuie realizata de mortar pus in lucru, verificarea efectuandu-se conf STAS 2634-80: "Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli".

D.    Materialele utilizate vor corespunde specificatiilor date prin proiect si vor Ii insotite de buletine care sa ateste calitatile acestora.

CAPITOLUL 3.METAL

3.1. CONFECTII METALICE OMAMENTALE

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Confectii metalice ornamentale:

a)    Balustrade ornamentale.

c)    Grile si rame ornamentale.

d)    Usi metalice.

B.    MATERIALE

Aluminiu sau inox:

a)    Bare si tevi extrudate.

b)    Platbanda si tabla.

c)    Accesorii turnate.

d)    Finisaje.

Materiale auxiliare:

a)    suruburi, ancoraje si agrafe necorozive.

CAPITOLUL 4. LEMN:

4.1. FINISAJE LNTERIOARE DIN LEMN

A. PROIECTUL CUPRINDE

Finisaje interioare din lemn:

a) Dulapuri si blaturi.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Standard.

Ignifugare:

a) Cherestea tip interior.

b) Placaj tip interior.

e) Placi aglomerate: STAS 10164, STAS 10916.

C.    MATERIALE

Dulapuri interioare:

a) Specii pentru finisare transparenta: stejar.

b) Specii pentru finisare opaca: rasinoase.

c) Calitate: extra.

d) Fata: neteda.

e) Structura: Ia fata.

f)    Fibra: verticala.

g) Asezarea foilor de furnir: simetrica.

Feronerie si materiale auxiliare:

a) Standard feronerie.

b) Finisare feronerie si baza metal: otel inoxidabil satinat.

c) Sticla: geam tratat termic transparent.

Blaturi:

a) Blatul: furnir de Iemn pe miez.

b) Specii pentru finisare transparenta: stejar.

c) Calitatea: extra.

d) Asezarea foilor de furnir: simetrica.

Materiale auxiliare:

a) suruburi.

b) Cuie.

c) Ancoraje: tipul necesar pentru o ancorare sigura.

Finisare in fabrica:

a)    Finisare transparenta: calitate extra, mat.

b)   Finisare opaca: calitate extra, mat.

LUCRARI DIN TABLA

A.    PROIECTIL CUPRINDE

Lucrari din tabla:

a) Glafuri si sorturi din tabla.

b) Accesorii din tabla.

B.    MATERIALE

Tabla:

a) Otel inoxidabil: AISI Tip 302/304, ASTM A 167, 2D finisare, 0,4 mm.

b) Aluminiu extrudat: 6063 - T52, anodizat natur, 2 mm pentru elementele principale ale profilului.

Materialele auxiliare:

a) Aliaj de sudura compatibil cu metalul.

b)     Strat de izolare bituminos.

CAPITOLUL 5. USI SI FERESTRE

5.1. TAMPLARIE METALICA

A.    PROIECTUL CUPRINDE

a) Usi metalice interioare dublu placate.

b)    Usi rezistente la foc; usi etanse tip ALA.

c)    Usi metalice exterioare.

c)     Usi aluminiu.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Standarde: specificatii recomandate pentru tamplaria metalica.

Standarde de performanta:

a) Ansambluri rezistente la foc: normativ P 118 si rezultatele incercarilor laboratoarelor atestate.

b) Ansambluri exterioare termo izolante.

C.    MATERIALE

Usi metalice:

a) Tip: standard in constructie fagure sau compozita.

b) Usi interioare: de mare rezistenta, din profile indoite la rece de 45 mm, minimum 1 mm groslme.

c) Usi exterioare: de foarte mare rezistenta, din profile indoite Ia rece de 45 mm, minimum 1,5 mm grosime.

d) Finisare: grund in fabrica, vopsit pe santier.

Tocuri:

a) Tocuri interioare: sudate, din tabla de 1,5 mm grosime, cu colturi imbinate la 450

b) Tocuri exterioare: suclate, din tabla galvanizata de 1,5 mm grosime, cu eolturile imhnate Ia 450

c) Accesorii: pufere si opritoare.

d)      Finisare: grund in fabrica, vopsit pe santier.

5.2. TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN

A. PROIECTUL CUPRINDE

Usi plane din lemn:

a) Usi interioare plane din lemn, cu sectiunea plina.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Standarde de calitate: STAS 466, STAS 93 1/2.

C.    MATERIALE

Usi interioare din lemn, cu sectiune plina:

a) Calitate: extra.

b) Constructie: constructie in 5 straturi cu miez din panel.

c) Finisare: finisare transparenta pe fete furniruite stejar.

Finisare si ajustare:

a)      Ajustare: preajustare in fabrica si ajustare pe santier.

b) Finisare in fabrica: finisare transparenta, CU lac catalitic.

Materiale auxiliare:

a) Panouri laterale fixe.

5.3. TRAPE DE ACCES

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Trape de acces pentru centrala termica.

B.    MATERIALE

Trape de acces:

a) Rame: tabla de otel de 1,5 mm grosime cu flansa compatibila cu materialul adiacent.

b) Trapa: tabla de otel de 1,5 mm grosime.

c) Tip: plan.

d) Incuietori: cu cilindru.

e) Rezistenta Ia foc: normativ P 118.

5.5. USI RULANTE

A. PROIECTUL CUPRINDE

1. Usi rulante:

a) exterioare (garaj).

B.    ASIGURAREA CALITATII

Ansambluri rezistente la foc: P 118 si rezultatele incercarilor laboratoarelor atestate.

C.    MATERIALE

1. Usi rulante:

a) Tip: standard.

b) Rulou usa: tabla galvanizata, cu strat de acoperire conform ASTM A 525

G90.

c) Lamele: cu fata plata.

d) Operare: electrica.

e) Finisare: galvanizat.

Materiale auxiliare:

a) Arc elicoidal de torsiune.

b) Cutie pentru rulou si mecanism.

c) Incuietori, dispozitive de blocare, glisiere si etansari.

d) Limitator automat pentru operatorul electric.

5.6. USI DE ACCES SI VITRINE DIN ALUMINIU

A.    PROIECTIL CUPRINDE

Usi de acces si vitrine din aluminiu:

a) Usi de acces exterioare din aluminiu.

b) Vitrine din alumimu.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Mostrele realizate pe santier: panouri caracteristice de usa si vitrina, echipate complet cu geam si feronerie.

C.    MATERIALE

Usi de acces si vitrine din aluminiu:

a) Tip: cu rama din profile de aluminiu.

b) Profile de aluminiu: ASTM B 221, B 209 si B 211.

e) Profile de otel de intarire: ASTM A 36, ASTM A 61 1 s1 ASTM A 570.

d) Geam: securit.

e) Culoarea geamului: clar.

f) Balamale usi:cu pivot.

g) Feronerie: operare din interior in caz de incendiu.

h) Operare feronerie: manual.

i)     Finisaj aluminiu: Fluoropolymer, Kynar 500, 3 straturi.

2. Materiale auxiliare:

a) Manere de actionare; opritoare.

b)      Garnituri de etansare.

c)      Semnalizare de iesire de incendiu.

5.7. USI DE ACCES DIN GEAM SECURIZAT

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Usi de acces cu supralumina si parti laterale.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Incercari: performante structurale si de exploatare.

C.    MATERIALE

Usi de acces cu supralumina si parti Iaterale:

a)    Geam: securit, 19 mm grosime, ASTM C 1048.

b)    Culoare geam: clar, respectiv colorat gri.

c)    Feronerie si accesorii: otel inox, ASTM A 167, finisat AISI No.6.

5.8. FERESTRE DIN ALUMINIU

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Ferestre din aluminiu:

a)    Ferestre individuale montate in perete.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Incercari: performante conform capitolului 07410.

C.    MATERIALE

Ferestre din aluminiu:

a)    Operare: fixe.

b)    Clasa: constructii publice.

c)    Geam: termopan.

d)    Culoare geam: clar.

e)    Construtie: cu ruperea puntii termice.

f) Elemente din alminiu: profile extrudate.

g)    Ancoraje si accesorii: aluminiu, otel inox non-magnetic sau otel galvanizat.

h)    Finisaj aluminiu: Fluoropolymer, Kynar 500, 2 straturi.

5.9. GEAMURI SI VITRINE EXTERIOARE

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Vitraje:

a) Ferestre exterioare.

b) Perete cortina.

c) Usi de acces si vitrine.

d) Panouri interioare.

e) Copertina.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Mostre realizate pe santier: din fiecare tip de geam.

Incercari: performantele structurale, de exploatare si termice ale geamului.

Standarde: ASTM E 774, ASTM E 773, ASTM E 546, ASTM E 576.

C.    GARANTII

Garantii pentru geam:

a) Garantia producatorului: 5 ani.

D.    MATERIALE

Geam:

a) Geam securizat: geam securizat si geam tratat termic, clare si colorate, ASTM C1048.

b) Geam laminat: geam triplex cu strat intermediar din polyvinyl butyryl.

c) Geam termopan: ASTM E 774, Class A.

d) Tratamente de suprafata: pentru emisivitate redusa.

Vitraj:

a) Etansari elastomerice.

b) Chedere preformate.

c) Gamituri.

d) Cale si distantieri.

E. PROGRAM

I.    Program de vitraj: daca nu este specificat altfel

a) Ferestre: geam termopan 25 mm grosime.

b) Vitrina: geam termopan 25 mm grosime.

c) Usi de acces: geam termopan 1 6 mm grosime.

d)      Perete cortina: geam termopan 25 mm grosime.

5.9. PERETE CORTINA DIN ALUMINIU

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Pereti cortina din aluminiu pentru fatada vitrata.

Elemente din aluminiu pentru fatada vitrata.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Mostre realizate pe santier: conform standardului AAMA 501.

Incercari: performantele structurale si de exploatare.

Standarde: ASTM E 283, ASTM E 330, ASTM E 331, AAMA 1503.1, ASTM E 699, ASTM C 236.

C.    GARANTII

Garantia antreprenorului: 5 ani.

D.    MATERIALE

Profile din aluminiu:

a)      Grosimea profilelor principale extrudate: 3 mm.

b) Grosimea profilelor secundare extrudate: 1,5 mm.

Bariera de apa din tabla galvanizata:

a) Grosimea barierei de apa din tabla galvanizata: 1,5 mm.

Geam si vitraj:

a) Geam termopan: 24 mm grosime.

b) Geam securizat. -

c) Geam tratat termic.

Gamituri, accesorii din neopren, cale, etansari, termoizolatie, panouri "shadow box", chituri, suruburi.

CAPITOLUL 6. TENCUIALA

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Tencuiala de ipsos si plasa de rabitz pentru pereti interiori si tavane.

Tencuiala de ciment si plasa de rabitz pentru pereti interiori si tavane.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Performante: protectie impotriva focului, structurale si seismice conform normelor.

Mostre realizate pe santier: suprafete curente.

C.    MATERIALE

Mortar de ipsos:

a)    Aplicare: 3 straturi peste suport din plasa de rabitz.

b)    Mortar pentru stratul de grund: STAS 1030.

c)    Mortar pentru stratul vizibil: STAS 1030.

d)    Var: STAS 146.

e)    Agregate: STAS 1667.

f)    Finisare: plana.

Mortar de ciment:

a)    Aplicare: 3 straturi peste suport din plasa de rabitz sau zidarie din caramida.

b)      Ciment pentru grund si stratul vizibil: ciment Portland Tip I sau II,

STAS 388.

c)    Stratul vizibil: preparat in fabrica sau pe santier.

d)    Finisare: plana.

Materiale auxiliare:

a)    profile de colt si rost.

b)    Amestecuri pentru retus, chit de etansare acustica.

c)    Termoizolatie din fibra minerala.

6.1. TENCUIELI INTERIOARE

GENERALITATI

Tencuielile se aplica manual pe suprafete din zidarie de caramida.

Tencuielile se executa cu mortare preparate pe santier sau centralizat In centrale sau statii de prepararea mortarelor conform lnstructiunilor tehnice C 17/82.

MORTARE

Mortarele de tencuiala au ca suport zidaria de caramida.

Mortarul M 10 - T se foloseste numai in incaperi cu umiditate pana Ia 60%; in incaperi cu umiditate peste 60% se va folosi mortarul M 25 - T.

La definitivarea compozitiilor se va avea in vedere realizarea conditiilor tehnice prevazute in STAS 1030 - 85 cu mentiunea ca pentru rezistentele mecanice, valorile medii obtinute in incercarile de laborator trebuie sa depaseasca cu minim 20% pe cele prescrise.

CONTROLUL CALITATII MORTARELOR

Determinarea caracteristicilor mortarelor de zidarie si tencuiala se va face conform metodelor prescrise in STAS 2634 - 80: "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita".

Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mortarele vor fi conform STAS 1030 - 85: "Mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos. Clasificare si conditii tehnice".

TRANSPORTUL SI PERIOADA DE PUNERE IN LUCRARE A MORTARELOR

Transportul pe orizontala, pe distante mici se face cu: roabe, tomberoane, bene si pompe, iar pe distante mari se face cu autocamioane, basculante, autoagitatoare.

Transportul pe verticala se face cu macarale, elevatoare, pompe, trolii instalate pe sol.

Mijloacele de transport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa fie etanse;

- sa tie curate;

- sa permita, fara eforturi, golirea totala si rapida.

Mortarul se descarca din autobasculante sau autoagitatoare in:

- dispozitive asezate Ia nivelul solului;

- dispozitive asezate sub nivelul solului, sau autocamionului.

Este interzis descarcarea mortarului direct pe pamant.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata, incat transportul si punerea in lucrare a mortarelor sa se faca:

- in maxim 10 ore de la preparare, pentru montarele de ciment sau ciment - var fara intarzietor de priza;

- in maxim 16 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment - var cu intarzietor.

Punerea in opera a mortarelor se va face conform normativelor in vigoare pentru executarea zidariilor si tencuielilor.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE TENCUIELI

Conditii tehnice de calitate pentru mortare - descrise in Instructiunile tehnice C 17/82 - pregatirea mortarelor.

Conditii de calitate ale stratului suport. Este obfigatoriu ca:

suprafata suport sa nu mai prezinte tasari; zidaria sa se usuce pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta;

Iucrarile care ar putea deteriora tencuielile sa fie terminate;

suprafetele sa fie curate, fara noroi , pete de grasime

straturile suport - sa fie rigide, plane, uscate, rugoase, fara abateri de ia verticalitate

rosturile zidariei de caramida sa fie curatate cu scoaba pe o adancime de 3 - 5 mm.

EXECUTAREA TRASARII SUPRAFETEI DE TENCUIT

Cu repere de mortar.

Scoabe metalice lungi sau sipci de lemn.

Repere metalice de inventar.

EXECUTAREA AMORSARII

Toate suprafetele se stropesc cu apa; pentru sprit - amestec ciment apa.

Se amorseaza cu sprit in grosimea de 3 mm, aplicat prin stropire pentru tencuieli in mai multe straturi ce se vor sclivisi

Peretii din zidarie de caramida, amorsate prin strop cu mortar fluid de 3 mm grosime (compozitie ca a mortarului de grund).

Spritul va fi aplicat manual cu o matura scurta sau mecanizat. Aplicarea spritului se face uniform.

EXECUTAREA GRUNDULUI

Grosimea 5 - 20 mm se aplica la 24 de ore de Ia aplicarea spritului - pentru suprafata de beton - Ia o ora Ia suprafetele de caramida (se poate stropi spritul cu apa pe timp calduros).

Se aplica: manual sau mecanizat intr-una sau doua reprize (gros. max.

20 mm).

Nu se aplica pe suprafete inghetate.

EXECUTAREA STRATULUI VIZIBIL

Se executa cu mortar denumit "tinci"; are compozitia stratului de grund cu o cantitate mai mare de var pasta.

Grosimea 2 - 5 mm; se arunca cu mistria Ia intervale de timp cca. 5 mm. pentru a nivela cu drisca.

Tencuieli interioare gletuite se realizeaza cu:

- 1 mm - glet de var;

-2 mm - glet de ipsos.

Gletul de ipsos se va aplica inainte de uscarea tinciului.

Lucrarile se executa Ia o temperatura de peste 5 grade.

Se vor lua masuri dupa terminarea tencuielilor impotriva:

umiditatii mari;

uscarii fortate;

loviturilor, vibratiilor;

inghetare.

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Se interzice inceperea lncrarilor de tencuire inainte de verificarea suportului in intregime.

Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli trebuie receptionate toate Iucrarile pe care acestea le protejeaza:

invelitori, plansee;

conducte de instalatii;

tamplarie.

Materialele pentru tencuieli sa aiba certificate de calitate sau fisa de caracteristici tehnice.

Se va respecta tehnologia do executie.

Receptia se face prin verificarea tronsoanelor separat.

VERIFICAREA ASPECTULUI GENERAL

Se face vizual cercetand:

- suprafetele, forma muchiilor, scafelor, profilurilor care trebuie sa fie uniforme, fara denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi (var nestins).

Verificarea suprafetelor si a scafelor pentru lumina indicata se va face seara cu ajutorul lampii electrice.

Toate muchiile sa fie vii, drepte, verticale sau orizontale.

Suprafetele de casetare sa nu prezinte diferente de culoare.

Verificarea suprafetelor se face cu dreptar de 2 m lungime; cu dreptarul, bolobocul si firul de plumb pentru verticala.

Gradul de netezire se verifica cu palma Ia cele gletuite.

Aderenta se verifica prin ciocanire.

ABATERI AIDMISE

a) Ia tencuieli brute:

umflaturi, crapaturi - 1 - 4 cm/mp

zgarieturi adanci - 2 mm/mp

tencuieli driscuite - gletuite - 2 mm/mp.

b) abateri de Ia verticala:

mm. 1 mm - max. 3 mm pe toata inaltimea;

tencuieli gletuite 1 mm/m - max. 2 mm/h total.

tavane - nu se verifica tencuieli brute;

driscuite - 1 mm - max. 3 mm/total suprafata;

gletuite - I mm/m si max. 2 mm/h total. abateri fata de raza:

driscuite - 5 mm max.;

gletuite - 3 mm/m.

6.2. ZUGRAVELI

LAPTE DE VAR (spoieli).

I. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE.

a) Cuprinde prescriptii pentru executarea solutiilor de zugraveli. Se stabilesc conditiile tehnice de calitate si modul de verificare.

b) Lucrarile se executa la:

cladiri de locuit;

cladiri social - culturale.

c) Se executa pe suprafete cu glet de var, glet de ipsos, tencuieli cu mortar de var sau cu mortar de ciment, driscuite.

d) Se aplica la interiorul si exteriorul constructiilor.

e) Colorate, se aplica Ia exterior sau la interior.

A.    1. LAPTE DE VAR

a) MATERIALE: Amestecurile preparate trebuie sa fie rezistente Ia lumina si Ia actiunea mediului din incaperile respective. Compozitia va avea:

consistenta

sa nu curga, sa nu ramana urme vizibile de bidinea;

pigmentii bine fixati: in compozitii se vor introduce uleiuri.

b) Materialele utilizate vor corespunde urmatoarelor standarde:

var pentru constructii - STAS 146 - 80;

apa (pentru betoane, mortare) - STAS 190 - 84;

oxizi - pigmenti pentru vopsele;

hartie pentru slefuire uscata - STAS 2972 - 89; 1581/2 - 83;

corpuri abrazive cu Iiant cerami - STAS 4593 - 90;

ulei de in sicativat - STAS 16 - 80;

uiei tehnic de in - STAS 18 - 70.

A. 1.2. Executia lucrarilor

Lucrari ce trebuie terminate:

Iucrarile si reparatiile de tencuieli, glet, placaje, instalatii sanitare, electrice .si de incalzire;

pardoseli reci; betoane mozaicate, gresie, fara lustruire.

ATENTIE:

- in incaperile prevazute cu pardoseli din parchet, mase plastice, zugraveli se vor executa inaintea aplicarii imbracamintii pardoselii, cu masuri de protejarea stratului suport, ferit de umiditate si murdarire;

- cand stratul suport este alcatuit din placi fibrolemnoase, zugravelile se vor executa inainte de montare;

- tamplaria - lemn si metalica - sa fie montata definitiv;

- drucarele si zidurile se vor monta dupa zugraveli si vopsitorii;

- pentru fatade vor fi terminate complet, jgheaburile, burlanele, cornise, glafuri, socluri, cofrajele pentru instalatii si trotuarele, treptele de scan de acces in cladire.

II. Pregatirea suprafetetor de zugravit:

a)    De beton sau tencuiala driscuita:

suprafetele sa fie driscuite cat mai fin;

toate reparatiile executate ingrijit terminate si uscate;

suprafetele tencuite sau de beton plane si netede, toti porii ramasi de Ia turnare se vor umple cu mortar de ciment - var, dupa ce bavurile si muchiile iesinde in relief au fost indepartate;

petele cu urme de decofrol vor fi frecate cu piatra de slefuit sau perii de sarma

in cazul suprafetelor de zidarie netencuita, se vor curata stropii si resturile de mortar, se vor completa rosturile care prezinta goluri in mortar.

b) Pregatirea suprafetelor gletuite:

- sa fie plane si netede fara desprinderi sau fisuri; varul folosit sa aiba o vechime de cel pusin 14 zile;

fisurile, neregularitatile se vor chitui sau se spacluiesc cu pasta de aceiasi compozitie ca a gletului; pentru spacluirea supratetelor mai mari se folosesc si pasta de ipsos - var;

- portiunile reparate - dupa uscare - se slefuiesc de Ia partea superioara a peretilor spre cea inferioara si se va curati de praf.

III.    Aplicare zugravelii (spoielii):

a) Fara pigmenti si grasimi si zugraveli de var se executa in 2 - 3 straturi:

- primul strat are rol de grund, creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, absorbtie si culoare;

- se aplica dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, la 2 - 4 ore intarziere reclama stergerea din nou - de praf cu bidineaua;

- Ia zugravirea peretilor se vor delimita suprafetele prin trasarea de linii subtiri, zona imediat invecinata liniei de demarcatie se zuagraveste cu o pensula.

b) Se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat. Se poate aplica toate cele 3 straturi cu bidineaua - pe suprafete mici, straturile - in acest caz - vor fi intinse pe directii perpendiculare:

- Ia platforme - ultima netezire se va face pe directia Iuminii, iar Ia pereti in sens orizontal;

- fiecare strat se va aplica dupa uscarea celui precedent.

c) Zugravirea manuala se va face concomitent de 2 zugravi, unul executand zugravirea partii superioare de pe scara duba, iar celalalt de pe pardoseala partea inferioara a peretelui, se evita aparitia dungilor la locul de imbinare:

- in cazul lambriurilor cu vopsea de ulei, se zugraveste mai intai partea superioara a peretelui su tavanul.

d) Aplicarea mecanizata prin stropire:

- Cu aparate de pulverizat, cu actiune discontinua; cu actiune continua alimentarea se face prin absorbtia compozitiei;

operatii pregatitoare inaintea aplicarii zugravelilor;

se umple rezervorul cu compozitia trecuta prin sita;

- se ridica presiunea la 3 - 5 atm. prin pompare manuala;

se deschide robinetul si se regleaza jetul;

- se verifica manometrul si legaturile furtunului.

A. 2. ZGRAVELI IN CULORI DE APA.

a) Zugraveli in culori de apa, preparate cu huma sau caolina, se aplica in interiorul constructiilor, cu umiditatea aerului sub 60%. Se aplica pe suprafete gletuite cu glet de var sau ipsos.

Materiale:

a) Amestecurile preparate cu culori de apa trebuie sa reziste Ia lumina si actiunea mediului.

Compozista sa aiba consistenta, materialul sa nu curga.

In compozitia de zugraveala se va introduce un adaos - preparat - din clei de oase sau de piele.

Materialele folosite vor corespunde urmatoarelor STAS-uri:

Ipsos de constructii STAS 545/1-80; 542/2-80.

Caolin spalat de Aghires - STAS 232/1-76.

Huma - conditii de cariera.

Caolin spalat de I-Iarghisa - STAS 4888-76.

Apa pentru mortare si betoane - STAS 790-84.

Clei de oase - STAS 88-90.

Clei de piele - STAS 89-86.

Gelatina tehnica - STAS 2540-73.

Creta macinata - STAS 2706-77.

Oxizi, pigmeti.

Praf de bronz alb si galben.

Praf de matase - N.1. 4589-60.

Hartie pentru slefuit uscata - STAS 2972-89, 158 1/2-83.

Panza pentru sefuire - STAS 158 1/2-83.

Corpuri abrazive - STAS 4593-90.

Aplicarea zugravelii:

a) Se aplica primul strat de sapun.

b) Se face repararea defectelor la tavan si pereti, cu pasta de ipsos; dupa uscare si slefuire se aplica un strat de sapun pe portiunile reparate.

c) Se aplica apoi - zugraveala in trei straturi, astfel: sapunul si primul strat de zugraveala se aplica cu bidineaua.

ultimele 2 straturi de zugraveala se aplica mecanizat cu aparate de pulverizat.

NOTA - compozitia de zugraveala se va intrebuinta in timp de 24 - 48 ore, de Ia preparare.

Conditii tehnice de calitate si veriticare.

Se verifica: - suprafetele suport;

calitatea materialelor ce intra in opera;

respectarea proiectului;

receptia se va face numai dupa uscarea completa.

6.3. SUBANSAMBLURI DIN GIPSCARTON

A.    PROIECTUL CUPRINDE

Subansambluri din gipscarton:

a) Pereti de compartimentare interiori si tavane.

b) Sisteme de structura metalica pentru gipscarton.

Fixarea placilor din gipscarton:

a) Gipscarton fixat cu suruburi pe structura metalica.

B.    ASIGURAREA CALITATII

Performante: protectie impotriva focului, structurale si seismice Conform normelor.

Mostre realizate pe santier: suprafete curente.

C.    MATERIALE

Gipscarton:

a) Gipsearton: normal, acoperit cu folie, 13 mm grosime.

b) Gipscarton rezistent Ia umiditate: normal, 13 mm grosime.

C) Gipscarton pentru tavane exterioare: normal, 13 mm arosime.

d) Tratarea rosturilor: sistem in 3 straturi.

e) Standard de montaj.

Accesorii:

a) Profile de colt si rost din metal.

Structuri din profile de otel pentru pereti de compartimentare:

a) Montanti si traverse: din profile de otel de 64, 100, 150 mm, de 0,8 mm grosime.

b) Elemente de structura auxiliare: contravantuiri, agrafe, antiCOrOZiV.

c) Standard de montaj.

Structuri din profile de otel pentru tavane:

a)    Profile: din otel, realizate din tabla de 0,8 mm grosime.

b) accesorii: elemente de suspendare.

e) standard de montaj.

Materiale auxiliare:

a) suruburi pentru gipscarton.

b) cuie pentru gipscarton.

c) Adeziv.

d) Chit de etansare acustica.

e) Termoizolatie din fibra mineralia.

f) Bariera de vapori din polietilena de 0,15 mm grosline.

PERETI GIPSCARTON

SPECIFICARI GENERALE Se aplica specificatiile: C 190-88

C 198-89; art. C 32.

IN GENERAL

Planuri si/sau tabelele cu masuratori indica tipul de perete (perete despartitor cu greutate obisnuita, perete despartitor usor Rf 1/2 h, sau perete desparsitor usor Rf lh). Planurile si lista deschiderilor indica prezenta deschiderilor pentru usi si ferestre. Planurile cuprind traseele instalatiilor sanitare care urmeaza a fi incluse in ei.

ELEMENTE COMPONENTE

A. Rama metalica din profile de otel laminat Ia rece, zincate (275 g/dml - pe ambele fete) cu o grosime de 0,6 mm. Bordurile ramei au o latime de cel putin 48 mm.

B. Panouri din gipscarton (grosime 9,5 mm san 12.5 mm), cu marginile indoite pe lungime.

C. Panou izolator din vata de sticla pe o parte cu hartie Kraft (grosimea 45 mm si masa specifica 16 kg/mp).

D. Toate echipamentele si accesoriile cum ar fi: suruburi, prize, bolturi, banda izolatoare fonica si chit de etansare, cleme de ancorare, cleme de plafon etc.

CARACTERISTICI

Structura este finalizata astfel incat sa ofere suficienta rezistenta la umezeala pana la 15 mm deasupra ultimului strat at pardoseiei.

In functie de locul de utilizare peretii despartitori usori vor fi zugraviti, tapetati sau faiantati.

TEHNOLOGIE

Peretii desparsitori usor merg pana Ia 15 cm deasupra ultimului strat al planoului fals.

Montajul si finisarea vor fi astfe executate incat indicele R de reducere a zgomotului sa fie de cel putin 30 dB.

Asamblarea si tehnologia vor fi in conformitate cu instructiunile date de furnizor/producator.

. La inaintarea documentelor de licitatie antreprenorul va preda si toate

informatiile despre sistemul propus spre aprobarea biroului tehnic.

Antreprenorul va colabora cu ceilalti antreprenori implicati (cum ar fi de exemplu pentru sistemul electric si instalatii apa - canal) si va avertiza in timp util pe conducatorii de santier atunci cand lucrarile sunt intr-un stadiu in care ceilalti antreprenori pot sa reinceapa Iucrul.

APLICABILITATE

Pereti interiori usori conform planurilor si tabelelor de masuratori.

TESTE

Inainte de demararea lucrarilor antreprenorul va inainta certificatele de garantie necesare cu valorile de rezistensa la foc Rf 1/2 h sI Rf 1 h, conform standardelor romanesti.

MATERIAL

MASURATORI

Pret unitar pe 'mt' al peretelui despartitor:

a)    fara rezistenta la foc;

b)    cu rezistenta Ia foc Rf 1/2h;

c)    cu rezistenta Ia foc Rf lb.

Pretul unitar include toate componentele, amplasarea si prelucrarea tuturor materialelor, auxiliare si a pieselor marunte; pierderile de material in cazul in care nu se livreaza pe tipo - dimensiuni - in cadrul comenzii.

MATERIALE

Materialele enumerate nu sunt obligatorii. Totusi materialele foiosite trebuie sa prezinte aceleasi calitati. EIe trebuie sa contina amestecuri dozate si efectuate ingrijit de Iianti si nisip.

Aceste mortare amestecate gata de folosit trebuie livrate pe santier in ambalaje etanse.

Referinte:    Knauf, Rigips sau echivalent.

MASURATORI

In m2.

Incluzand toate portiunile, reparatii si curatirea spatiilor aferente.

6.4. PLACAJE CERAMICE

A. PROIECTUL CUPRINDE

Placaje interioare:

a) Placaje Ia pereti pe suport din gipscarton.

b) Placaje Ia pereti pe suport din zidarie de caramida san BCA.

c) Pardoseli pe suport din beton.

ASIGURAREA CALITATII

Placi.

Montaj: specificatii Manual pentru placaje ceramice.

C. MATERIALE

Placi glazurate pentru pereti:

a) Tip: plan.

b) Grosime: 7 mm.

c) Model: uniform.

Placi neglazurate pentru pardoseli (quarry):

a) Tip: natural, plan.

b)Dimensiuni: 200 x 200 mm.

c) Grosime: 12 mm

d) Aspect: uniform, cu muchii vii.

Accesorii:

a) Accesorii ceramice pentru grupuri sanitare.

Materiale de montaj:

a) Adeziv: Kleber.

D. TIPURI

Tipuri de placaje:

a) Pereti grupuri sanitare: placi ceramice glazurate peste pereti de compartimentare si gipscarton, montate cu adeziv.

b) Pardoseli grupuri sanitare: placi ceramice neglazurate peste beton, montate en adeziv.

6.5.0MOZAIC TURNAT

A.    PROiECTUL CUPRINDE

Mozaic turnat:

a) Pardoseli si plinte.

b) Trepte de scari si podeste.

B.    MATERIALE

Mozaic turnat:

a) Tip: mozaic turnat.

b) Ciment: ASTM C 150, tip I, STAS 388.

c) Nisip: ASTM C 33, STAS 3.

d) Agregate: mozaic de marmura.

e) Pigmenti: minerali sau sintetici.

f) Armarea stratului de baza: plasa de sarma, cu ochiuri de 50 x 50 mm, din sarma de 1,5mm.

Mateniale auxiliare:

a) Benzi de divizare.

b) Chit pentru mozaic.

c) Insertii de treapta abrazive.

6.6. PARDOSELI PE BAZA DE RASINI

A. PROIECTUL CUPRINDE

Pardoseli pe baza de rasini.

B.    MATERIALE

Pardoseli pe baza de rasini:

a)       Tip: rasina epoxy rezistenta Ia agenti chimici.

b) Suprafata: antiderapanta.

6.7. PLAFOANE FONOABSORBANTE

A. PROIECTUL CUPRINDE

Plafoane fonoabsorbante si sistemul de suspendare

B. ASIGURAREA CALIATII

Performante: performante de protectie impotriva focului, structurale si seismice conform normelor. Performante acustice conform proiectului.

C. MATERIALE

Placi:

tip ARMSTRONG

Sisteme de suspendare rezistente la foc si la deplasari seismice:

a. Tip: indirect, de mare rezistenta

b.   Accesorii: dispozitive de legare si reglaj,

3. Materiale auxiliare

a. Adeziv

b. Agrafe

c. Trape de acces

d. Canturi

e. Chit acustic

6.8. PARDOSELI DIN PIATRA

A. PROIECTUL CUPRINDE

Pardoseli din piatra si plinte

B. MATERIALE

Piatra compozita

a. Standard piatra

b. Finisare: lustruit.

c.    Grosime: 16 mm

2. Materiale pentru mortar

a. Mortar de poza

b. Ciment

c. Var

d. Agregate

e. Pigmenti: oxizi de fier si crom

Materiale pentru grund:

a. Grund nisip - ciment

b. Grund latex - ciment

Materiale auxiliare:

a. Cleavage membrane

b. Armatura

c. Muchii metalice

d. Chit

C. TIPURI

Tipuri piatra:

a. Pardoseli piatra: Pardoseli piatra montata cu mortar Iatex-ciment si grund 1 latex-ciment.

6.9. PARDOSELI DIN PLACI VINILICE

A. PROIECTUL CUPRINDE

Pardoseli din placi vinilice tip TARKET, inclusiv sudura plintei.

Placarea treptelor si contratreptelor cu placi vinilice speciale pentru scari, inclusiv cornier pentru protectia muchiei si plinta.

B. ASIGURAREA CALITATII

Performante: protectie impotriva focului conform normelor.

C. MATERIALE

Placi vinilice

a. Placi cu compozitie vinilica: compozitia 1, fara azbest, extra, 600 x

600mm, 2 mm grosime.

Materiale auxiliare

a.   Plinte vinilice

6.10. MOCHETA

A. PROIECTUL CUPRINDE

Mocheta si pregatirea stratului suport

B. ASIGURAREA CALITATII

Mocheta: conform mostrelor aprobate de beneficiar.

Strat suport:

a. Tip pasla

b. Utilizare: de mare rezistenta

Materiale auxiliare:

a. Profile metalice de fixare si protectie

b. Adezivi, ciment, suruburi

Metoda de montare: cu strat suport tip pasla

D. TIPURI

Tipuri de mocheta: conform proiectului.

SAPE S UP OR T

Obiect si domeniu de aplicare

sapele se cuprind in alcatuirea pardoselilor, cu strat suport care primeste incarcarea de Ia imbracaminte (stratul de uzura) si o transmite fundatiei sau elementului de rezistenta pe care este asezata pardoseala.

La alcatuirea pardoselilor sunt situatii in care se prevede si un strat de egalizare cu rol de a asigura planeitatea straturilor suport sau a prelua diferentele de solicitari din constructie.

MATERIALE

Vor avea caracteristicile standardelor de stat si normelor tehnice ale unitatilor producatoare:

Ia sosirea pe santier se va verifica daca materialele au fost transportate si ansamblate corespunzator.

agregatele se vor transporta cu orice mijloace de transport (vagoane, autobasculante), depozitandu-se separat pe sortimente in jiguri asezate in locuri uscate, asigurandu-se scurgerea apelor provenite din intemperii; se va evita murdarirea lor cu uleiuri, motorina si amestecarea cu pamant.

- cimentul va fi ferit de actiunea umezelii si de amestecul cu materii straine, pe timpul transportului si depozitarii; se va depozita pe sorturi.

- ipsosul - se va transporta in vehicule acoperite; depozitarea se va face in magazii uscate si curate.

fierul se va trasnporta in once mijloc de transport fenit de umezeala si impuritasi; se depoziteaza in incapeni acopenite, ferite de umezeala in stive de cel mutt 10 saci unul peste altul.

SAPE PENTRU PARDOSELI COVOR P. V.C. PE SUPORT TEXTIL SI MOCHETA

Grosimea sapei - 5 cm.

Se va executa dupa terminarea tencuielilor interioare, din mortar de ciment M100 -5 cm grosime sau din sapa suport "GIF" (pct.I.a).

Inainte de tumarea mortarului de ciment, se va curati si uda suprafata; mortarul de ciment (nisip 0 - 7 mm) se va intinde si se va nivela cu dreptarul tras pe fasii de ghidaj din mortar de ciment sau pe sipci de ghidaj fixate la nivel.

Suprafata sapei sa fie plana, neteda si sageata maxima de 1 mm sub dreptar.

Diblurile pentru prinderea pervazurilor vor fi incastrate in sapa.

Daca suprafata sapei nu este neteda se va aplica un strat de tinci 2 - 3 mm grosime.

Sapa se va proteja pe timpul lucrarilor de zugraveli si de asemenea, impotriva substantelor agresive: alcooli, grasimi, saruri, substante oxidate, uleiuri vegetate.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE PARDOSELI

Reguli generale

Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu proiectul de executie.

Controlul materialelor intrebuintate, al dozelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

Linia de demarcatie dintre 2 tipuri de pardoseli, executate in incaperi vecine, va coincide cu protectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii in pozitie inchisa.

Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari, exceptie facand pardoselile care au denivelari si pante prevazute in proiect.

Pantele se vor realiza:

- la pardoseli executate pe plansee, sau pe un strat suport din beton, printr-un beton slab de panta turnat sub pardoseala;

- Ia pardoseli cu suprafata pana la 20 mp, prin variatia grosimii stratului suport al pardoselii sau al stratului de egalizare.

Executarea fiecarui strat component al pardoselii se face numai dupa executarea stratului precedent si constatarea ca acesta a fost bine executat.

La trecerea de Ia executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cat mai perfecta intre straturi.

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli

se vor termina lucrarile prevazute sub pardoseala (canale fundatii conducte. instalatii electrice, sanitare, de incalzire etc.) si efectuarea probelor prescrise; dupa terminarea lucrarilor de constructii-montaj;

- stratul suport trebuie sa fie pregatit prin curatire si spalare cu apa, de impuritati, praf sau resturi de tencuiala.

strapungerile din planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului, adancimile mai mari etc. se vor astupa sau chitui cu mortar de ciment;

armaturile sau sarmele iesite din planseu din beton armat vor fi taiate sau indoite;

conductorii electrici care so monteaza sub pardoseala vor fi acoperiti cu mortar de ciment pentru protejare;

conductele de instalatii sanitare sau de incalzire centrala care strapung planseul trebuie izolate corespunzator pentru a se exclude once contact al conductelor cu planseul si pardoseala;

se va face nivelarea suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el imbracamintea pardoselii (compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala).

CAPITOLUL 7. VOPSITORIE

A. PROIECTUL CUPRINDE

Vopsitorie si pregatirea suprafetei, la suprafetele interioare.

Vopsitorie si pregatirea suprafetei, Ia suprafete exterioare.

B. ASIGURAREA CALITATII

Conform VOC si normelor.

C. MATERIALE

Materiale calitatea extra.

D. TIPURI VOPSITORIE EXTERIOARA

Vopsitorie pe beton, gipscarton rezistent Ia umiditate sau tencuiala, finisare mata:2 straturi emulsie acrilica pentru exterior.

Vopsitorie pe metal feros, finisare cu email alchidic mat: 1 strat grund ant icoroziv sintetic, 2 straturi email alchidic mat.

Vopsitorie pe otel galvanizat, finisare CU email alchidic mat: 1 strat grund pentr otel galvanizat, 2 stratul email alchidic mat.

E. TIPURI VOPSITORIE INTERIOARA

Vopsitorie pe beton, gipscarton rezistent Ia umiditate sau tencuiala, finisare mata: 2 straturi emulsie acrilica pentru interior.

Finisare transparenta pe suprafete din lemn: 1 strat shellaC, 3 straturl Ceara.

Vopsitorie pe metal feros, finisate cu email alchidic mat: 1 strat grund anticoroziv sinteticC, 1 sub strat email alchidic, 1 strat email alchidic mat inodor.

Vopsitorie pe otel galvanizat, finisare cu email alchidic mat: 1 strat grund pentru otel galvanizat, 2 straturi vopsea pentru interior pe baza de latex.

VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI

Obiect si domenii de aplicare

Se aplica a) Ia interior
b) Ia exterior

a) Ia interior

pe suprafete gletuite cu glet de ipsos, ipsos-aracet, nisip-aracet, dolomita-aracet Ia bai, bucatarii, grupuri sanitare, culoare;

pe suprafete de lemn. PFL, PAL (tamplarii, lambriuri, pereti despartitori, pe tamplarie metalica, parapete, radiatoare)

b) Ia exterior

pe suprafete de lemn - tamplarie sageacuni etc;

pe suprafete metalice - tamplarie, parapete, elemente de constructii metalice.

Pe suprafete tencuite cu vopsea acrilica.

Materiale

Vor corespunde standardelor si normelor inteme ale producatorilor:

a) benzina de extractie - STAS 45-86

b) diluant 104- STAS 3 124-75

c) grund pentru astupat porii - STAS 6592-80

d) chituri pe baza de uleiuri - STAS

e) vopsele, lacuri si emailuri pe baza de ulei N.I.90-61

f) grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb 351-6, N.I.90-61

g) diluant pentru chit de cutit D 00 1-3

h) hartie pentru slefuire - STAS 158 1/2-83

i) panza pentru s1efuire - STAS 158 1/2-83

j) conpuri abrazive - STAS 4593-90

k) lichid de Iustruit - STAS 5 190-75

I) decapant D002-10 N.J. 1708-61

m) apa de lustruit Novolin Sup. D 002-3 1 N.1. 2062-62

Transport si depozitare

se livreaza in bidoane din tabla de capacitati diferite; butoaie PVC, depozitate separat pe laturi, in locuri uscate ferite de inghet

depozitele sa satisfaca conditiile P.S.I.

temperatura de depozit + 7 - + 200C;

ambalajul sa fie ermetic inchis.

Executarea lucrarilor

Lucrari ce trebuie terminate

1.1. Temperatura aerului +150C si se va mentine 15 zile dupa terminarea lucrarilor.

1.2. Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafetele care se vopsesc sa nu fie mai mare de 600C. Incaperea lipsita de praf si aerisita.

1.3. Nu se vor folosi vopsele cu termenul de utilizare depasit.

2. Lucrari ce trebuie terminate

aplicarea ultimului strat se va face dupa terminarea zugravelilor si inainte de finisarea imbracamintilor de pardoseli, cu masuri de protectie a pardoselilor;

vor fi terminate toate lucrarile la fatade ca: jgheaburi, socluri, cofrete, trotuare;

tamplaria sa fie montata definitiv Pregatirea suprafetelor gletuite

sa fie plane si netede;

reparatiile se vor slefui;

umiditatea gletului sa fie maximum 800 Pregatirea suprafetelor de lemn

tamplaria verificata, reparata;

se verifica si corecteaza nodurile, cuiele ingropate, prelingeri de rasina;

umiditatea tamplariei sa nu depaseasca 15%;

accesoriile ce nu sunt nichelate se vor grundui. Pregatirea suprafetelor metalice

sa nu prezinte pete de: rugina, pacura, grasimi, vopsea, noroi, gheasa;

rugina se indeparteaza cu perie de sarma, spacluri de otel, razuitoare, dalti piatra abraziva, sablare, ardere cu flacara, bai de spalare si decapare acida;

petele de grasimi se sterg cu sloventi - (nu se va folosi petrol lampant, benzina auto);

tamplaria se aduce pe santier grunduita cu grund anticoroziv si cel de imbinare.

Prescriptii de executie

Pe glet de ipsos, suprafete de lemn sau metal:

a) pe glet se aplica un grund de imbinare incolor

b)   pe tamplrie-lemn-metal, grundurile se vor aplica cu pensula.

c)    se executa chituirea defectelor locale, sIefuirea lor si stergerea de praf; una sau doua spacluri.

d) placile de PAL - chituite si spacluite pana Ia netezire:

placile de PFL vor fi slefuite, grunduite, spacluite si vopsite;

cand se finiseaza cu lacuri trasparente suprafetele nu vor fi spacluite, ci numai slefuite, grunduite si lacuite;

e) chituirea si spacluirea se va face cu chit de ulei (chit de cutit).

Materialul pentru spacIuit se prepara din chit de cutit, diluant D 001-3 (sau ulei) sau cu vopsea de culoare 1-2 straturi-speciale 3 straturi.

f) slefuiri1e succesive se fac cu hartie sau panza de s1efuit, piatra de slefuit.

g) se plica vopsea in 2-3 straturi.

in cazul finisarii transparente se aplica

- 1 strat grund

- 1-2 straturi de ulei

vopseaua se va aplica intr-un strat uniform; straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare unul fata de altul.

Ultimul strat se va intinde:

pe pereti - de sus injos;

pe lemn - in lungul fibrelor;

pe linia de cea mai mare panta (de Ia coama spre streasina).

primul strat - dupa aplicare se slefuieste cu hartie MS8O

ultimul strat - dupa aplicare se va tufui sau netezi

(daca se fac slefuiri ale unor straturi aceasta se va face la 24 ore de Ia aplicarea stratului precedent).

NOTA:    - La bai, bucatarii, spalatorii, nu se tufuiesc suprafetele.

i) foile de usi - cercevele detasabile pot fi vopsite si inainte de montarea lor.

j) vopsitoriile mate, semimate se vor folosi vopsele in acest scop, fara a face diluarea pe santier.

Verificarea lucrarilor

a) pelicula de rezistenta - prin apasarea cu degetul.

b) examinarea vizuala; sa aiba acelasi: ton de culoare, aspect lucios sau mat;

sa nu prezinte straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, fisuri, urine de pensula

c) la tamplarie: acoperirea corecta

accesoriile metalice vizibile sa nu fie patate cu vopsea;

sa nu aiba pete de mortar sau zugraveala;

verificarea prin sondaje a straturilor suport;

la elemente si aparate de instalatii, culoarea uniforma, fara pete, urme de pensula. crapaturi, fata si spatele - folosindu-se oglinda;

bordurile, frizurile si Iiniatura sa aiba aceeasi latime, inadirile sa nu fie vizibile de Ia o distanta mai mare de 1m;

separatiile intre suprafete vopsite si zugravite sa fie distincte; liniile vor avea o deviere de 2 mm de la Iinia dreapta.

VOPSITORII CU VOPSELE TIP VINAROM

Obiect si domeniu de aplicare

a) Cuprinde prescriptii pentru executarea solutiilor de vopsitorie. Se stabilesc conditiile tehnice de calitate si modul de verificare.

b) Se executa pe pereti finisati cu glet de ipsos sau tencuite cu mortar de ciment, driscuite.

c) Se aplica pe pereti interiori.

ATENTIE: - in incaperile prevazute cu pardoseli din parchet, mase plastice, vopsitoriile se vor executa inaintea aplicarii imbracamintii pardoselii, cu masuri de protejarea stratului suport, ferit de umiditate si murdarie;

tamplaria - lemn si metalica - trebuie sa fie montata definitiv;

drucarele si sildurile se vor monta dupa vopsitorii;

pentru fatade vor fi terminate complet, jgheaburile, burlanele, stresini, comise, glafuri, socluri, cofrajele pentru instalatii si trotuarele, treptele de scarile de acces in cladire.

Aplicarea vopselelor

a) Vopsirea cu VINAROM se executa in 2-3 straturi.

primul strat are rol de grund,creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, absorbtie si culoare;

se aplica dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, la 2-4 ore, intarzierea reclama stergerea din nou - de praf, cu bidineaua;

La vopsirea peretilor se vor delimita suprafetele prin trasarea de linii subtiri, zona imediat invecinata liniei de demarcatie se vopseste cu o pensula.

b) Vopsirea manuala se va face concomitent cu 2 lucratori, unul executand vopsirea partii superioare de pe scara dubla, iar celalalt de pe pardoseala partea inferioara a pereteIui se evita aparitia dungilor Ia Iocul de imbinare.

c) Vopsitoriile in VINAROM, se aplica in interiorul constructiilor, pe suprafete gletuite cu glet de ipsos.

d) amestecurile preparate cu culori de apa trebuie sa reziste la Iumina si actiunea mediului.

Compozitia sa aiba consistenta, materialul sa nu curga.

Condtii termice de calitate si verificare

Se verifica: - suprafetele suport;

caljtatea materialelor ce intra in opera;

respectarea proiectului;

receptia se va face numai dupa uscarea completa.

CAPITOLUL 7. DIVERSE

7.1. STINGATOARE DE INCENDIU

A. PROIECTUL CUPRINDE

Stingatoare de incendiu si dulapuri pentru hidranti:

a) Stingatoare de incendiu

b) Dulapuri pentru stingatoare de incendiu

c) Bratari de fixare a stingatoarelor de ineendiu

d) Dulapuri pentru hidranti

B. ASIGURAREA CALITATII

Standard: materiale aproabate UL si FM, P 118.

C. MATERIALE

Stingatoare de incendiu:

a) Tip: cu apa, sub presiune

a) Tip: anti-inghet, sub presiune.

a) Tip: cu bioxid de carbon

a) Tip: chimic uscat

a) Tip: chimic uscat polivalent

b) Capacitate: conform listei de dotari din proiect

c) Montaj in spatiile publice: in dulapuri

d)    Montaj in spatiile de servieciu: cu bratari defixare.

2. Dulapuri:

a) Montaj: incastrat

b) Rama: fara rama, cu flansa ascunsa

c) Usi: finisare otel emailat

d) Tip usi: cu geam

e) Accesorii: pentru spart geamul

7.2. ACCESORII PENTRU GRUPURI SANITARE

A. PROIECTUL CUPRINDE

I. Accesorii pentru baie

Oglinzi

B. MATERIALE

Accesorii pentru baie

a) Suport prosoape hartie

b) Suport hartie igienica

c) Cos de gunoi

d) Bara de sprijin

e) Distribuitor de sapu, montat pe perete

f)    Savoniera, incastrata

g) Bara prosoape

h) Etajera

Oglinzi

a) Vitraj: oglinda din geam de 6 mm, ASTM C 1036

b) Rama: fara rama

e) Tip: standard, de perete.

8. FINISAJE EXTERIOARE

I. TENCUIELI EXTERIOARE

Obiect si domeniu de aplicare

1 .a. Generalitati

Tencuielile se aplica manual sau mecanizat pe suprafete din zidarie de caramida, BCA sau beton la cladiri;

se executa cu mortare preparate pe santier sau centralizat;

mortarele se executa conf. fnstructiunilor tehnice - C 17-82

Clasificare

Dupa pozitia lor in constructii

1. 1. Tencuieli exterioare, pe fatada; acopera suprafetele exterioare ale peretilor.

Dupa natura suprafetelor pe care se aplica

pereti din zidarie (caramida sau BCA);

pereti din beton.

II.    MATERIALE SI PRODUSE

conf. instructiunilor tehnice C 17-82 - prepararea mortarelor.

III.    EXECUTAREA LUCRARILOR

Conditii tehnice de calitate pentru mortar - C 17-82.

Controlul si pregatirea stratului suport

a) Terminarea tuturor lucrarilor care pot deteriora ulterior tencuielile.

b) Controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite.

c) Suprafete plane ce urmeaza a fi aplicate, sa fie curate, fara urme de noroi, grasimi si remediate deficientele constatate.

d) Suprafetele de tencuit sa fie rigide, plane, uscate, rugoase, fara abateri conf. cap. 9.

Abateri:

rectificarea intrarandurilor mai mari de 70 mm se va face numai cu completari de caramida; prin confectionarea unor cofraje.

e) Rosturile vor fi curatate cu ajutorul scoabei pe o adancime de 3-5 mm, suprafetele de beton aduse la starea rugoasa;

f) Rosturile de dilatare se vor acoperi cu fasii de rabitz de 15 cm latime.

g) Se vor lua masuri de impiedicare a umezirii prin capilaritate, condens, prevazandu-se solutii corespunatoare conf. - C 112/86.

Executarea trasarii suprafetei de tencuit

3.1. - cu rupere de mortar;

- scoabe metalice lungi

- sipci de lemn;

- repere metalice de inventar.

Se vor fixa repere Ia toate colsuri1e fatadei; pe ssuprafetele dintre golurile ferestrelor.

Stalpisorii de mortar se vor executa din acelasi mortar din care se executa grundul, 8-12 cm - lat - mortar de var - ciment.

Executarea amorsarii

Suprafetelor din beton si ale zidariilor vor fi stropite cu apa.

Spritul este amestec de ciment cu apa (lapte de ciment).

Grosimea spritului max. 3 mm - la pereti din zidarie de caramida, amorsati prin strop (compozitia lor ca a mortarelor de grund).

Aplicarea spritului sa fie facuta uniform; suprafata lui sa fie rugoasa si suficient de intarit inainte de aplicarea grundului.

Executarea grundului

Grosimea 5-20 mm - se va aplica la 24 ore de Ia aplicarea spritului pentru beton si

o ora pentru zidarie - si va fi udata daca este prea uscata sau pe timp calduros pentru a se aplica grundul.

Se poate aplica: manual; mecanizat; in una sau doua reprize.

Pe timp de arsita, se iau masuri de acoperire si protectie.

Nu se aplica pe suprafete inghetate, sau daca poate aparea pericolul ca grundul sa inghete.

Se va aplica de sus in jos, de pe schele.

Executarea stratului vizibil

Stratul vizibil se va aplica numai dupa controlul suprafetei de grund.

1. Cu mortar ''tinci" cu ciment si praf de piatra.

6.2. Se va prelucra functie de materialele intrebuintate: driscuite, stropite, sclivisite, decorative sau speciale.

Se va urmari ca in campuri mari sa fie realizate din aceiasi cantitate de mortar pregatita pentru a nu apare diferente de culoare:

- nu se va intrerupe lucrul Ia mijlocul suprafetelor.

Nu se executa Ia temperatura sub 50C.

Se vor proteja pana Ia intarirea mortarului.

7. Conditii tehnice de calitate

a) Se interzice inceperea lucrarilor inainte de venificarea - in intregime - a suportului

b) Materialele sa aiba certificate de calitate sau fisa tehnica.

c) Respectarea tehnologiei de executie.

d) Receptia se va face prin verificarea tronsoanelor - separat.

8. Verificarea aspectului general

a) Se face vizual, cercetand suprafetele, forma muchiilor scafelor, profilurilor.

b) Sa fie uniforme, fara denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi (var nestins) cu respectarea proiectului pentru fetele vazute.

c) Toate muchiile sa fie vii, drepte, verticale sau orizontale.

ci) Verificarea suprafetelor se face cu dreptarul de 2 m ,iar pe verticala si cu firul cu plumb si bolobocul.

9. Abateri admise

a) Umpluturi, impuscaturi, crapaturi, lipsa glafuri etc. nu se admit.

b) Neregularitati ale suprafetelor la verificare - max. 2/mp de 2 mm adancime.

c) Abateri la verticala - 2 mm/m si max 20 mm/h cladire.

ci) Abateri fata de verticala a unor elemente - iesituri ornamentate, pilastri, coloane, cornise, muchii, braie - pana Ia 5 mm.

10. PERETI CORTINA

10.1. PERETE CORTINA DIN ALUMINIU VITRAT

GENERALITATI

DOCUMENTE CORELATE

Desenele si prevederile generale ale contractului de executie, inclusiv documentatia de licitatie, au aplicabilitate in acest capitol. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie, antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.

CAPITOLUL CUPRINDE

Se va prevedea un sistem de perete cortina din aluminiu vitrat, conform proiectului.

Schelet din elemente din aluminiu vitrat.

In zonele curente sistemul va fi prevazut cu rigola continua integrala.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Dezvoltarea, intretinerea si conformitatea cu programele de asigurare a calitatii/controlul calitatii (QA / QC) aprobat de proiectant.

Conceperea, proiectarea tehnologica, producerea, incercarea performantelor si montajul sistemului de perete cortina din aluminiu vitrat.

Componentele principale ale sistemului de perete cortina din aluminiu vitrat includ urmatoareIe:

- geam si vitraj in legatura cu lucrarile din acest capitol, inclusiv vitraj structural;

- diverse ornamente si accesorii din aluminiu;

- ancoraje, piese inglobate, diafragme de montaj al pieselor inglobate, console de sustinere, rigidizari si contravantuiri;

- sistem portant secundar unde este cazul;

- chituri, etansari, materiale de umplere a rostului, garnituri, suruburi, ventilatii si scurgeri, burdufuri, inchideri, rigole, profile de capat, glafuri conform proiectului sau corespunzator elementelor de constructie adiacente sau corelate;

- termoizolatie, protectie impotriva propagarii incendiului si chit impotriva propagarii fumului la separarile opace.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 07250 Protectie impotriva incendiului.

Capitolul 07270 Elemente pentru intarzierea propagarii incendiului.

Capitolul 08811 Geamuri si vitraj exterior.

CERINTE DE PERFORMANTA

Generalitati: se va produce un perete cortina din aluminiu vitrat care sa reziste Ia incarcari din vant, gravitationale, si/sau deplasarilor seismice ale structurii cladirii, deplasarilor termice, si utilajelor pentru intretinerea fatadei, precum si deteriorarii in conditii de utilizare normala inclusiv expunere Ia interperii, fara cedari.

O singura societate de constructii isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conceperea, proiectarea tehnologica, producerea, finisarea si montajul necesare pentru lucrarile la peretele cortina din aluminiu vitrat si placat cu piatra.

Cu aprobarea scrisa a proiectantului, prealabila incredintarii contractului de executie, montajul peretelui cortina din aluminiu vitrat, incercarea mostrelor scara 1:1 si proiectarea peretelui cortina din aluminiu vitrat pot fi executate de catre un subantreprenor. Oricare ar fi subantreprenorul acceptat pentru montaj, responsabilitatea si supravegherea raman antreprenorului.

Cerintele aratate in detalii pentru sistemul de perete cortina sunt date pentru a stabili dimensiunile generale ale elementelor si cerintele vizuale. Detaliile aratate in desene nu sunt in mod necesar conforme cu valorile specificate nentru performanta sistemului, ci sunt o reprezentare a aspectului estetic dorit de proiectant.

Performanta structurala: presiunile minime de proiectare din vant, actionand normal pe planul suprafetei lucrarii sunt conform proiectului studiului presiunilor din vant.

Deformatiile admisibile sunt maxime si trebuie reduse ori de cate ori deformatiile sunt in detrimentul unei componente corelate sau adiacente.

Nu se accepta deformatii permanente din incarcari de calcul.

Presiunea de incercare Ia supraincarcare structurala va fi egala cu 150% din presiunile de calcul din vant actionand spre interior si exterior.

Prevederi pentru utilaje de intretinere a fatadei: se vor prevedea ancoraje de stabilizare intermitenta, concepute sa reziste tuturor incarcarilor date de echipament, actionand normal pe planul peretelui si paralel cu planul peretelui.

Ancorajele von fi amplasate pe cladire in asa fel incat sa fie situate ori ambele in interiorul, ori ambele in exterionul cablurilor de sustinere.

Prevederi pentru deplasarile termice: lucrarile vor fi concepute in asa fel incat sa asigure posibilitatea de dilatatie si contractie a materialelor componente, atat pe orizontala cat si pe verticala, fara a provoca suprapuneri, eforturi in geam, cedarea chiturilor de rost, eforturi exagerate in elementele structurale, incarcari periculoase in suruburi, reducerea performantei, cedarea chitului sau alte efecte in detrimentul lucrarii.

Calculele de proiectare se vor baza pe temperaturile reale ale suprafetelor datorate aportului termic solar si pierderilor de caldura din timpul noptii.

Diferenta de temperatura ambientala exterioara de 67 C (1 20ss F).

Diferenta de temperatura Ia suprafata materialului de 100 C (180 F).

Prevederi pentru deplasari structurale: lucrarile vor fi concepute in asa fel incat sa preia deformatiile din incarcare moarta si vie, dilatatie termica, curgere lenta, scurtare elastica si/sau balans si torsiune a cladirii, asa cum poate fi anticipat.

Patrunderea apei:: se va furniza un perete cortina din aluminiu vitrat si placat cu piatra incercat pentru a demonstra rezistenta permanenta Ia patrunderea apei conform proiectului. Patrunderea apei este definita ca aparitia apei necontrolate pe fata interioara a oricarei parti a peretelui cortina din aluminiu vitrat.

Apa 'controlata" este cea care nu este vizibila in constructia flnala si este drenata in mod inofensiv la exterior %ra a deteriora sau umezi suprafetele sau izolatia adiacenta.

Vor fl luate masuri pentru a drena la exteriorul lucrarii once cantitate de apa care patrunde pe la rosturi si/sau condensul care apare in lucrare.

Rezistenfa la condens: peretele cortina din aluminiu vitrat va avea, conform certiflcarii producatorului, un factor de rezistenta la condens de ccl pusin 80, incercat In concordanta cu AAMA 1503.1. Sistemul flu va permite condens excesiv in urmatoarele conditii (viteza vantului: vara si iama 4 mIs):

Iama:    Temperatura exterioara s150 C,

Temperatura interioara 220 C in orele de program; 130 C in afara orelor de program, Umiditate relativa 30%.

Vara:    Temperatura exterioara 350 C,

Temperatura interioara 220 C in orele de program; 25k' C in afara orelor de program, Umiditate relativa 500 0.

"Condens excesiv' este curgerea sau aparisia necontrolata a apei din condens sau

topirea givrajului in onCe bc sau manifestarea apei, givrajului sau ghesii pe mai muTt de s din suprafasa interioara a onicarui element sau componenta a peretelui (vizibile sau

invizibile).

Sistemul de perete exterior va fl incercat pentru conformitatea cu cerintele speciflcate pentru performansa si metodele de inCerCare. Procedurile de incercare ale laboratorului, care trebuie aprobate dc proiectantul general inainte de inceperea construcilei mostrelor scara 1:1, vor include, fara a se limita:

lntegritatea structurala.

Preluarea deplasarii relative dc nivel.

Aderenta structurala a chitului siliconic.

Inflltrarea aerului.

Patrunderea apei.

Rezistenta termica.

Rezistenta la condens.

Incarcarea din utilajul pentru intretinerea fasadei.

CON7DITIILE PROIECTILUI

Re/eveele: se vor face relevee inainte de producerea elementelor si, din nou, inainte de inceperea montajului; se vor arata masuratorile pe desenele finale de fabricatie. Se va coordona graficul de producsie cu derularea executiei pentru a evita intarzierile.

Lucrarile vor fi proiectate pentru a prelua variatii in amplasarea lucrarilor incOn]uratoare si portante, asa cum pot apare pe santier, conform releveelor lucrarilor existente.

[n nici un caz lucrarea nu va ti Conceputa sa preia abateri ale lucrarilor inconjuratoare sau portante mai mici de s 5 cm vertical si 2,5 cm orizontal si rotasii ale pieselor inglobate mai mici de 100.

MATERIALE

GENERALITATI

Tab/a si profile extrudate din aluminiu: aliajul si tratamentul recomandat do producsitorul sistemului de perete cortina ca rezisteta, rezistenta la coroziune si aplicare a ti ni S aj u iii.

Grosimile vor fi prevazute cf. caietelor de incercari structurale, dar nu mai pusin de urmatoarele grosimi minime:

profile extrudate principale: 3mm,

elemente din tabla indoita: 3mm,

opritori de vitraj extrudati si diverse elemente neportante: 1,5mm,

elemente din tabsa pentru panouri "shadow box": 1,5 mm,

glafuri si brise-soleil-uri: 3mm,

bariera contra apei din tabla galvanizata: 1,5mm (16 gauge).

Ruperea pun cii wrssn ice: daca este necesar pentru indephn]rea cerintelor de performansa specificate, peretele cortina din aluminiu vitrat si placat cu piatra va fi prevazut cu o bariera termica cu conductivitate scazuta, complet invizibila, amplasata intre materialele exterioare si elementele de placare expusc spre interior. Se va utiliza rezolvarea producatorului. care a mai fost utilizata in sisteme similare pentru o perioada do nu mai pusin de cinci ani. So vor include prinderi mecanice prin ruperea punsii termice pentru a asigura impotriva separarii in toate conditiile de incarcari specifice. (In absenta prinderilor mecanice, fiecare element al ansamblului va fl ancorat independent pe elementele de constructie adiacente).

Concepsia structuralŕ a ruperii de punte termica flu trebuie sa produca nici o pierdere a capacitasii structurale (Ia forfecare, torsiune sau intindere), in gama de temperaturi specificate pentru durata de viata anticipata a sistemului de perete (30 ani).

Proprietatile structurale se vor stabili pe o gama de temperaturi mai marc clecat cca speciticata.

Documentatia pentru incercari va sussine criteriile de perfoimansa enumerate mai sus pentru bariera termica.

Geam: se va prevedea geam de tipurile si grosimile indicate. Se va produce geam in marimile necesare pentru golurile indicate, Cu dimensiunile si to1eransele conform recomandarilor producatorului.

Tipurile si culorile de geam sunt conforme cu alegerea proiectantului general.

Elementele de geam izolant vor avea grosimea nominala de 2,4 cm (mm.), constand din geam exterior de 6mm srosime, spasiu de aer 12mm grosime si geam interior 6mm grosinie.

Geamul trebuie sa fie montat in asa fel incdt ss permita evacuarea apei infiltrate.

Gamituri de vitraj: toate gamiturile perctelui cortina vor ti din neopren, cu exceptia cazurilor de vitraj structural, cu colturile tumate sau vulcanizate, si vor avea angaj arc mecanica continua in elementele scheletului. Pentru cazurile de vitraj structural siliconic, se vor prevedea gamituri din silicon tratat termic care au fost incercate si dovedite compatibile cu chitul siliconic, considerate adecvate pentru scopurile propuse.

Acccsorii cle vitraj: toate accesoriile pentru perete cortina din aluminiu vitrat si placat cu piatra vor 171 neoprene, cu exceptia cazurilor de vitraj structural siliconic. Pentru cazurile de vitraj structural siliconic, se vor prevedea mmituri din silicon tratat tenmic care au fost incercate si dovedite compatibile cu chitul siliconic, considerate adecvate pentru scopurile propuse.

TO LERANTE

Sistemul de perete cortina va fl conceput si montat pentru a prelua toate toieranlele

si in asa fel incat sa reziste la efectele incarcarii gravitasionale, incarcari din vant si

eforturi induse de schimbarile de temperatura, activitate seismica, curgerea lenta a

besonu1ui, contractia si torsiunea cladirii, Uara vreun efect daunator.

Tolerance/c c/c executie: sistemul de perete cortina va fi montat conform urmatoarelor tolerante maxime (tolerantele trebuie sa ramana intacte pentru intraga vajata a peretelui cortina):

abatere de planeitate: max. 1,4mm Ia I m lungimc, dar nu mai mult de 12mm in once lungime totala sau parsiala a cladirii (necumulativ);

abatere de aliniament: intre doua panouri de geam adiacente in plan, sau separate de mai pusin de 75mm: 0,8mm (rosturi de atelier si/sau santier);

masuratori diagonale: diferensa max. intre masuratori diagonale: 3mm;

abatere Ta coituri: max. 0,8mm.

Execusia si montajul se von face conform prescripsiilor ISCIR-R2/88.

Producatorul va asisura 5 (cinci) ani do intretinere cu termen do service de 24 cfe ore, dupa un an de garansie.

CONDITII DE CALITATE

STAS 2453; 2454; 2456; P92.

LISTA DL MATERIALE sI FUMIZORI PENTRU FINISAJE sI ECHIPAMENTE

A. FINISAJE EXTERIOARE

1. PERETE CORTINA

- profile aluminiu:

- ALU-K

- MIMO GROUP (SCHUCO INTEMATIONAL)

- INSACO S.R.L.

- BICKS INDUSTRIES

- DAG-TECH

- AEDIFICIA CARPATI S.A.

- geam termopan:

- SAINT-GOBAIN EXPROVER

- AEDIFICIA CARPATI S.A.

2. TAMPLARIE ALUMINIU

- ART LAND

- BRAUNMEDIA ESSEN

-BRAUN GROUP

- TOP THERM

- BURSA AUTO LANDIS

- SUPERCONS7BRUCT

- ALUMIL S.A.

- SETUM S.A.

- AEDIFICIA CARPATI S.A.

3. VOPSELURI

- KJENITEX ROMANIA S.R.L.

- DUFA (IVEX INTEMATIONAL)

- RAMB SISTEM S.R.L. - BRAsOV

- ELANDERS

- POLICOLOR S.A.

4. MORTARE, BETOANE, AGREGATE, CIMENT

- CONINTEX S.A.

- COMIPREF CARPATI

- ROMIBETON S.A.

- LAFARGE - ROMCIM

- ROMCIM S.A.

CARAMIDA, BCA

- CERAMICA S.A.

- ELPRECO S.A.

- MACOFIL S.A.

- ZONOCERAM

- EMOL S.A.

B. FINISAJE INTERIOARE

I. PARDOSELI:

PLACI GRESIE CERAMICA

- DELTA DISTRIBUTION

- IMAGES

- OMNIA

- GIROM

2. PARCHET LAMELAR

- COMPIL PIPERA S.A.

-PINUM

- RUIDENI RUDBIN S.A.

NIOCHETA

- DECO PRODIMEX S.R.L.

- EEP LTD

- HEUGA

-WEBER CARPET

4. COVOR P.V.C.

- TARKET

- GEMITA (GERMANIA)

- ICEBERG

II. PERETL

1. GIPSCARTON

- RIGIPS

- KNAUF

2. STICLA + STRUCTURA DE METAL

- STUDIO - PLAN

- BICKS INDUSTRIES

- sNSACO S.R.L.

- DAG TECH (TECHNAL - FRANTA)

- STAMPA

3. PLACAJ CERAMIC (FAIANTA)

- DELTA DISTRIBUTION

- IMAGES

- OMNIA

- GIROM

4. LACURI, VOPSELE

- DUFA (IVEX INTEMATIONAL)

- RAMB-SISTEM, BRAsOV

- POLICOLOR S.A.

- FLANDERS

5. i'vIATERIALE HIDRO, TERMOIZOLATOARE

- MATTZOL S.As

- CFM S.A.

- IZOMAC S.A.

- I-HTRON4 S.A.

- TI-IERWOOLIN

- MACON S.A. DEVA

- ART LAND

III. DIVERSE

1. ASCENSOR

- ASCENSORLEL S.A.

- IFMA S.A.

- OTIS LIFT S.R.L.

2. U$I DE

GARAJ

- BICKS INDUSTRIES S.R.L.

- SETUM S.A.

- ALUMIL S.A.

- SUPERCONSTRUCT

3. UsI REZISTENTE LA FOC

- PROMECO S.A. - agrement tehnic

- AEDJFICIA CARPATI S.A.

4. UsI INTERIOARE DIN LENIN

- PsNUM

- COMPIL PIPERA S.A.

5. OBIECTE

SANITARE

ARM FEROEMAIL S.A.

- CESAROM S.A.

- URDIS

- TERPO S.A.

- PRODPLAST S.A.

- ATIJIRA S.A.

- IDEAL STANDARDPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3967
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved