Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Examinarea teoretica asistata de calculator pentru obtinerea permisului de conducere

Auto

+ Font mai mare | - Font mai mic
Examinarea teoretica asistata de calculator pentru obtinerea
permisului de conducere

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia.

Potrivit art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

In temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata prin Legea 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor a emis Ordinul nr. 1497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, document publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 933 din 17 noiembrie 2006.

Conform art. 5 pct. 2 din Ordinul M.A.I. nr.1497/2006 „Proba teoretica consta in indicarea variantelor corecte de raspuns la intrebarile cuprinse in chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hartie, fie prin utilizarea unei aplicatii informatice, avizata de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.”

Prezentarea Sistemului


Obiectivul general al Sistemului informatic de examinare la proba teoretica asistata de calculator pentru obtinerea permisului de conducere reprezinta una din masurile destinate asigurarii transparentei serviciului public fata de cetatean. Aceasta modalitate de examinare, elimina toate suspiciunile cu privire la colaborarea dintre candidat si examinator.

Din punct de vedere functional Sistemul informatic de examinare teoretica asistata de calculator pentru obtinerea permisului de conducere este o extindere a Sistemului de emitere si control al permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare (EvA). Acest sistem se executa pe echipamente hardware dedicate si care respecta conditiile minime impuse de proiectantul sistemului, aparatura pusa la dispozitie de utilizator.

Sistemul permite utilizatorilor din cadrul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, sa intretina fondul de intrebari iar la nivelul Institutiei Prefectului – serviciile publice comunitare de profil, sa examineze candidatii programati, folosind chestionarele generate aleator de sistem. De asemenea, sistemul permite generarea unor rapoarte privind aprecierea activitatii desfasurate de scolile de conducatori auto, instructori si examinatori, concretizate in numarul de persoane examinate si calificativele obtinute de acestia.

Sistemul foloseste doua tipuri de locatii: un centru de examinare si un centru de administrare. Centrul de examinare poate executa doar functiile de examinare teoretica, supervizare si raportare. Centrul administrativ permite executarea atat a functiilor unui centru de examinare, cat si executarea functiilor de intretinere a fondului de intrebari.

Sistemul de examinare poate fi rulat in modul de examinare sau de instruire. Sistemul executat in modul de instruire va fi accesibil pe portalul de informare al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in sectiunea publica.

Organizarea unui centru informatic de examinare la proba teoretica asistata de calculator pentru obtinerea permisului de conducere se compune din:

- sala de asteptare;

postul de inregistrare a candidatilor;

incaperea in care se sustine examinarea, prevazuta cu un post de supraveghere.


Din punct de operational Sistemul informatic de examinare la proba teoretica asistata de calculator pentru obtinerea permisului de conducere cuprinde, la nivel local, urmatoarele aplicatii:

Inregistrarea candidatilor pentru examinare

Aceasta functie permite inregistrarea candidatilor pentru testare. Pentru inregistrarea candidatului, operatorul va introduce cartea de identitate in cititorul optic. Prin citire optica, se vor prelua datele de identitate ale candidatului. In cazul candidatilor care nu au documente de identitate emise in sistem informatic, datele de identitate sunt introduse de catre operator, iar candidatul va primi un identificator (cod de bare) unic pe tara pe o eticheta, identificator pe care il va folosi pentru deschiderea sesiunii de examinare. De asemenea, operatorul precizeaza categoria/categoriile pentru care va fi testat candidatul.

Inregistrarea este operatiunea in urma careia candidatul primeste codul de bare cu care poate deschide testul teoretic corespunzator unei categorii.

Candidatul primeste cate un cod de bare pentru fiecare categorie la care sustine testul in ziua respectiva.
Partile componente ale unui post de examinare sunt:

- camera web, care inregistreaza 3 fotografii ale candidatului in timpul examinarii la momente aleatoare;

- monitorul Touch Screen care inregistreaza comenzile efectuate de candidat prin atingerea butoanelor corespunzatoare, direct pe ecran;

- cititorul de cod de bare: Pentru a deschide sesiunea de examinare, candidatul orienteaza codul de bare astfel incat acesta sa fie citit de cititorul de cod de bare. Numarul inscris pe codul de bare este afisat in fereastra de pe ecran. Prin atingerea butonului START, candidatul incepe examinarea. Orice defectiune cu privire la citirea codului de bare se comunica supraveghetorului. In cazul in care codul de bare nu poate fi citit, candidatul primeste un alt cod de bare.

Pentru a raspunde la intrebarile afisate candidatul ATINGE butonul corespunzator. Desi este un echipament stabil si rezistent, nu sunt recomandate nici actiuni energice si nici rapide.


Dupa atingerea butonului „START”, se va deschide sesiunea de examinare. Candidatului i se afiseaza un ecran cu simboluri corespunzatoare limbilor in care poate sustine examinarea. Selectarea limbii se realizeaza prin atingerea simbolului corespunzator. Urmeaza un ecran pe care sunt afisate datele personale corespunzatoare codului de bare asociat candidatului. Acest mesaj permite verificarea datelor persoanei asociate codului de examinare. In situatia in care candidatul constata ca datele personale nu sunt corecte, anunta supraveghetorul care decide cu privire la reinregistrarea candidatului si oprirea examinarii pe motiv „Eroare cod bare”.

Nu se poate ajunge la substituirea de persoana deoarece camera web inregistreaza candidatul care se afla in fata postului de examinare.

Daca datele personale sunt corecte se va atinge butonul „START”. In continuare candidatului i se afiseaza 3 intrebari diverse simple, pentru acomodarea cu functionarea butoanelor.

Marcarea raspunsurilor se face prin atingerea corespunzatoare a literei (literelor) corespunzatoare variantei/variantelor de raspuns considerata/te corecta/e, care isi schimba culoarea in „portocaliu”. Dupa selectare, pe ecran se vor afisa variantele deja marcate. In cazul in care se doreste modificarea variantelor de raspuns deja completate, se atinge butonul „Sterge raspunsurile” si se reia procesul de selectare a variantelor. Se poate selecta o singura varianta corecta, doua, trei sau niciuna.


Dupa etapa de acomodare, sistemul va avertiza ca se intra in etapa de examinare efectiva. De asemenea, mesajul atentioneaza asupra duratei de examinare si a numarului de intrebari ce vor fi afisate. Avertismentul va specifica si faptul ca examinarea se incheie la expirarea timpului stabilit, sau la acumularea numarului maxim de erori si va specifica numarul de intrebari care se vor genera. Dupa atingerea butonului „Start” sistemul genereaza chestionarul si afiseaza intrebarile una cate una. Intrebarile sunt numerotate.

In prezent configurarea testelor teoretice este urmatoarea:Categoria A (AM, A1, A2): 20 intrebari, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 17 de intrebari, maximul erorilor permise fiind 3, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 20 min.

Categoria B: 26 intrebari, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari, maximul erorilor permise fiind 4, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 30 min.

Categoriile C, D si Tr : 26 intrebari, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 intrebari, maximul de erori permise fiind 4, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 30 min;

Categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE : 11 intrebari, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 9 intrebari, maximul de erori permise fiind 2, iar timpul alocat pentru rezolvarea testului de 15 min;

Rezolvarea unei intrebari cuprinde 2 operatii:

atingerea butoanelor cu raspunsurile corespunzatoare; o intrebare poate avea un singur raspuns corect, doua sau trei;

dupa selectarea raspunsurilor, candidatul poate sa revina si sa modifice raspunsurile, sa amane raspunsul la intrebare, sa inregistreze si sa trimita raspunsul la intrebare.

Candidatului i se afiseaza permanent pe ecran intrebarile initiale si cele ramase de rezolvat, raspunsurile exacte si cele gresite, timpul ramas pentru rezolvarea testului, precum si categoria pentru care sustine examinarea.

Candidatul marcheaza raspunsul considerat corect si avanseaza la urmatoarea intrebare sau poate amana raspunsul pentru la final. Testul se desfasoara pe o perioada pre-definita de timp. Pe parcursul testului sunt afisate numarul de puncte cumulate, categoria pentru care sustine examinarea si cronometrul de timp.

In cazul in care candidatul raspunde corect la intrebari, punctajul se acumuleaza, iar daca raspunde incorect, punctajul ramane neafectat. In situatia in care numarul de erori este mai mare decat numarul permis, candidatul este declarat respins, fara a mai avea posibilitatea de a parcurge si celelalte intrebari ramase, chiar daca timpul afectat examinarii nu a expirat. Se va afisa mesajul urmator anuntand sfarsitul examinarii: „Testul a luat sfarsit. Ati fost declarat RESPINS la examenul de teorie”.

Acelasi mesaj va aparea si daca timpul atribuit examinarii a expirat inainte de a raspunde corect la numarul minim de intrebari.


In cazul in care candidatul raspunde corect la cel putin numarul minim de intrebari care asigura promovarea inainte de a expira timpul de examinare, acesta este declarat admis la categoria pentru care a fost examinat, afisandu-se mesajul „Testul a luat sfarsit. Ati fost declarat ADMIS la examenul de teorie”

La incheierea testarii sistemul afiseaza rezultatul „Admis” sau „Respins”.


Pe parcursul examinarii, camera atasata la statia de examinare preia 3 fotografii ale candidatilor in timpul examenului. Aceste fotografii sunt stocate, pentru verificari ulterioare. Fotografiile se pastreaza pentru maximum 1 an de la data examinarii.

Aplicatia de supraveghere afiseaza permanent candidatii care sunt prezenti in sala de examinare, la un moment dat. Aceste fotografii se pastreaza in baza de date.

Aplicatia de supraveghere ofera operatorilor accesul la functii specifice activitatii de supraveghere a salii de examinare si/sau control. Mai exact, operatorul poate opri examinarea unui candidat pe motiv de frauda sau terminal defect. In cazul opririi testului pe motiv de frauda, pe statia respectiva testul este incheiat cu rezultatul “Respins” indiferent de punctaj si cronometru. Sistemul poate tipari anexa de examinare.In cazul opririi examinarii candidatului pe motiv de terminal defect (“Statie examinare defecta”), candidatul poate relua examinarea pe un alt terminal (examenul va fi relansat). Candidatul reia testul de la inceput (sistemul genereaza un alt chestionar) pe o alta statie.

La integrarea cu sistemul de programare, se va afisa si fotografia preluata pentru emiterea permisului de conducere.


Informatizarea activitatii de examinare teoretica ofera o baza de analiza cu privire la actualizarea testelor, calitatea pregatirii candidatilor si exigenta examinatorilor la proba practica.

Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a conceput si redactat fondul de intrebari privind normele rutiere, conduita preventiva, notiuni elementare de mecanica si prim ajutor medical, pentru editarea noilor chestionare ce vor fi folosite la proba teoretica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, precum si pentru derularea acestei probe asistate de calculator.

EXAMINAREA ASISTATA DE CALCULATOR

Examinarea candidatilor la proba teoretica are ca scop verificarea cunostintelor necesare conducatorului de vehicul, potrivit categoriei de permis solicitata si se efectueaza pe baza unor teste separate, specifice pentru fiecare categorie, dupa cum urmeaza:

a) pentru permisele din categoriile A, A1 si A2, solutionarea unui chestionar specific categoriei A, cu 20 de intrebari, in timp de 20 min.;

b) pentru permisele din categoriile B, B1, solutionarea unui chestionar specific categoriei B, cu 26 de intrebari, in timp de 30 min.;

c) pentru permisele din categoriile C, C1, Tr, solutionarea unui chestionar specific categoriei C, cu 26 de intrebari, in timp de 30 min.;

d) pentru permisele din categoriile D, D1, Tb sau Tv, solutionarea unui chestionar specific categoriei D, cu 26 de intrebari, in timp de 30 min.;

e) pentru permisele din categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, solutionarea unui chestionar specific categoriei E cu 11 de intrebari, in timp de 15 min.

Examinarea la proba teoretica in sistem informatic se face utilizand aplicatia de tipul ,,touch screen” (atingerea cu degetul a ecranului), pentru inregistrarea raspunsurilor alese de candidat.

Testul teoretic se compune din doua parti:

-un test de acomodare, format din 3 intrebari, cu raspunsuri optionale.

-testul propriu – zis, format din numarul de intrebari si raspunsuri optionale specific fiecarei categorii, pentru care candidatul solicita obtinerea permisului de conducere.

Indiferent de rezultatul obtinut de candidat la sfarsitul testului de acomodare, acesta va trece la solutionarea testului propriu-zis.

Fiecare intrebare contine 3 variante de raspunsuri optionale, dintre care se pot alege raspunsul/urile corecte.

Fiecare test poate contine, intrebari cu unul, doua sau trei raspunsuri corecte, iar pentru validarea acestora trebuie atinsa tasta corespunzatoare variantei/variantelor corecte.

Aplicatia ofera urmatoarele optiuni:

- TRIMITE RASPUNSUL, daca se apreciaza ca raspunsul selectat este corect;

-ANULAREA unui raspuns dat initial, considerat gresit, prin atingerea tastei ANULEAZA si selectarea altuia;

-AMANAREA raspunsului la una sau mai multe intrebari, prin atingerea tastei RASPUND MAI TARZIU;

-RESPINGEREA candidatului care raspunde gresit la mai mult de: patru intrebari la chestionarul pentru cat. B, C sau D; trei intrebari la chestionarul pentru grupa A (A1, A2) sau doua intrebari la chestionarul pentru categoria E, ori care a parasit sala de examen, inainte de finalizarea testului propriu-zis, indiferent de motivul, rezultatul sau timpul care s-a scurs de la inceputul testului;

-INTRERUPEREA continuarii examenului, in CAZ DE FRAUDA, EROARE COD BARE, STATIE DEFECTA.

- Orice intrerupere pe motive tehnice conduce la reluarea testului.

- Evaluarea raspunsurilor si acordarea calificativului se aduce la cunostinta candidatului in mod DIRECT, prin afisare, pe monitorul statiei de lucru.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 998
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site