Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


NORME METODOLOGICE privind incheierea asigurarii autovehiculelor pentru avarii si furt - casco

Auto

+ Font mai mare | - Font mai mic
NORME METODOLOGICE

privind incheierea asigurarii autovehiculelor pentru avarii si furt - casco
Asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt - casco se incheie in baza cererii-chestionar / inspectiei de risc, Conditiilor de asigurare si a prevederilor din prezentele Norme metodologice.

I. Date generale:

Conform 'Conditiilor de asigurare' se pot asigura pentru riscurile de avarii si furt - casco autovehiculele inmatriculate in Romania sau strainatate, detinute de persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania.

Autovehiculele inmatriculate in strainatate, cu exceptia celor achizitionate in leasing, pot fi asigurate numai pentru riscul de avarii.

Autovehiculele inmatriculate in strainatate detinute de persoane fizice ori juridice, care nu au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, NU se asigura.

Asigurarea poate fi contractata si de catre alte persoane, fizice sau juridice, decat proprietarul inscris in cartea de identitate a autovehiculului, care au un interes asigurabil cu privire la autovehicul :

Interesul asigurabil trebuie sa reiasa dintr-un contract de inchiriere, leasing, comodat, locatie de gestiune etc. incheiat cu proprietarul autovehiculului, document care va fi prezentat reprezentantului Asiguratorului pentru certificare si mentionat in cererea-chestionar ca atare ;

In cazul in care solicitantul nu face dovada interesului asigurabil asupra autovehiculului, autovehiculul NU poate fi preluat in asigurare.

. Limite de competenta - sumele asigurate / autovehicul, la asigurarea de avarii si furt - casco:

Sucursalele pot subscrie asigurari de avarii si furt – casco, in limita de competenta comunicata de sediul central privind suma asigurata per autovehicul;

Pentru cuprinderea in asigurare a autovehiculelor cu o valoare mai mare decat limita de competenta comunicata, sucursalele au obligatia sa solicite aprobarea scrisa a Directiei Subscrieri;

Asigurarile casco pentru autovehiculele cu sumele asigurate mai mari de 200.000 Euro, sau echivalent in alte valute, care sunt cedate in reasigurare facultativa sau sunt aprobate in Comitetul de Directie dupa caz, se incheie numai cu aprobarea expresa a sediului central. In acest sens, directorii de sucursale sunt obligati, inainte de contractarea asigurarii, sa intocmeasca un raport privind oportunitatea incheierii asigurarii, cu toate datele necesare aferente acelui autovehicul, raport pe care il inainteaza spre aprobare sediului central - Directia Subscrieri.

Obs.Se interzice incheierea asigurarii pentru un autovehicul cu sumele asigurate mai mari de 200.000 Euro, fara acceptul scris al sediului central, subscrierea unei astfel de asigurari putand duce in caz de dauna la expunerea financiara a societatii, cu consecintele ce decurg din aceasta.

II.    INSPECTIA DE RISC

Inainte de intocmirea documentelor necesare emiterii politei de asigurare, reprezentantul UNITA S.A. care incheie asigurarea, are obligatia de a efectua o inspectie de risc asupra starii autovehiculului ce urmeaza a fi asigurat, verificand daca acesta corespunde conditiilor necesare preluarii in asigurare.

Pentru ca autovehiculul sa poata fi cuprins in asigurare, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

solicitantul asigurarii (contractantul) sa fie proprietarul inscris in certificatul de inmatriculare / cartea de identitate a autovehiculului, sau persoana fizica ori juridica care are un interes asigurabil asupra acestuia. Interesul asigurabil trebuie sa reiasa dintr-un contract de leasing, inchiriere, comodat, locatie de gestiune etc., incheiat cu proprietarul autovehiculului - document care va fi prezentat reprezentantului Asiguratorului si certificat pentru conformitate de acesta (o copie a documentului va fi atasata politei de asigurare);

autovehiculul sa fie in stare de functionare;

starea de intretinere a autovehiculului sa fie buna, prin aceasta intelegandu-se ca autovehiculul sa prezinte integritatea tuturor elementelor caroseriei, vopseaua sa fie intacta, fara exfoliere sau urme de rugina a tablei, iar pneurile sa nu prezinte o uzura accentuata;

autovehiculul sa nu prezinte avarii ale caroseriei si ale pieselor casabile (parbriz, geamuri, etc.);

seria sasiului, citita efectiv de catre reprezentantul Asiguratorului pe autovehicul, sa fie identica cu cea mentionata in originalul certificatului de inmatriculare/cartii de identitate a acestuia;

Daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la pct.3.1. de mai sus, se procedeaza la:

Completarea “Raportului inspectiei de risc a autovehiculului”, pe formularul “cerere-chestionar / Inspectie de risc”, marcand casutele din acesta cu “X”, conform realitatii.

De asemenea, tot in acest formular, reprezentantul UNITA S.A. trebuie sa mai scrie si urmatoarele informatii:

numarul de Km” , cititi la bordul autovehiculului;

marca si tipul radiocasetofonului, CD changer-ului, boxelor, etc. (in cazul in care acestea sunt dotari existente pe autovehicul), precum si marca/tipul anvelopelor;

orice alte dotari existente pe autovehicul in afara de cele scrise in formular.

Efectuarea fotografiilor (minim 5 fotografii) care sa reprezinte pentru autovehiculul ce se asigura, urmatoarele:

seria sasiului

cele doua diagonale ale autovehiculului, dreapta fata / stanga spate, respectandu-se distanta optima (2,5 - 3 m, in cazul autoturismelor);

bord si parbriz, efectuate separat din interiorul autovehiculului, atunci cand este posibil de pe bancheta din spate;

Se vor efectua fotografii suplimentare in urmatoarele cazuri:

cand autovehiculul are dotari suplimentare (echipament audio/video, tapiterie deosebita, etc.);

cand autovehiculul are efectuate modificari constructive permanente (instalatii de gaz, suprastructuri, carosari, transformare din autov. de marfa in autov. de persoane, etc.);

cand autovehiculul prezinta avarii minore, vizibile la exterior, interior si sub capota motorului.

Daca reprezentantul UNITA S.A. constata ca autovehiculul indeplineste conditiile prevazute la pct. 3.1. de mai sus, dar acesta prezinta avarii minore (care nu sunt de natura a periclita siguranta circulatiei, ca de ex.: parbriz fisurat, zgarieturi ale unor elemente ale caroseriei sau zone infundate, bara protectie sparta, etc.) asigurarea poate fi totusi incheiata, completandu-se insa, in mod obligatoriu, deficientele constatate la rubrica “Observatii” din inspectia de risc. Acestea nu se vor despagubi in eventualitatea producerii unui eveniment asigurat decat daca au fost reparate/inlocuite, inainte de producerea evenimentului asigurat, iar repararea/inlocuirea lor a fost constatata reprezentantul UNITA S.A. printr-o noua inspectie de risc.

Daca reprezentantul UNITA S.A.constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 3.1. de mai sus, comunica solicitantului ca autovehiculul NU poate fi preluat in asigurare, nemaifiind astfel necesara completarea formularului “Cerere-chestionar” / “Inspectie de risc” si efectuarea fotografiilor.

De asemenea, daca din cartea de identitate a autovehiculului rezulta ca acesta a avut 3 (trei) sau mai multi proprietari, in anul precedent incheierii asigurarii, autovehiculul NU poate fi preluat in asigurare.

Pentru ca asigurarea sa se incheie, conform conditiilor de asigurare, si pentru riscul de furt, Asiguratul/Contractantul trebuie sa fie in posesia a cel putin doua randuri de chei originale ale autovehiculului. In plus, autovehiculul trebuie sa fie dotat cu unul dintre urmatoarele sisteme antifurt, in stare de functionare:

mecanic (pentru blocarea volanului, ambreiajului sau a schimbatorului de viteza) sau,

alarma electronica sau,

antifurt electronic.

In cazul autovehiculelor care nu au sistem antifurt (sau acesta nu este in stare de functionare, la data efectuarii inspectiei de risc), asigurarea se poate incheia si pentru riscul de furt, dar cu majorarea cotatiei de prima, conform tarifului de prime.

In situatia in care Asiguratul/Contractantul declara ca nu are decat un singur rand de chei originale, autovehiculul NU poate fi asigurat pentru riscul de furt, decat cu aprobarea scrisa a Directorului de Sucursala, altfel asigurarea se incheie numai pentru riscul de avarii.

Autoturismele la care suma asigurata depaseste 35.000 Euro, riscul de furt (total sau partial) este acoperit cu conditia existentei unui sistem de alarma electronica in stare de functionare si a detinerii tuturor cheilor originale ale autovehiculului.

Nota: Se atrage atentia ca reprezentantul Asiguratorului care incheie asigurarea pentru un autovehicul care nu indeplineste conditiile prevazute la Cap.I, art. 1 si 2, respectiv Cap.II, art.3, pct. 3.1. – 3.5. de mai sus, poarta, dupa caz, intreaga raspundere disciplinara, materiala sau penala.

III. CEREREA - CHESTIONAR

Dupa efectuarea inspectiei de risc, pentru autovehiculele care indeplinesc conditiile de cuprindere in asigurare, Asiguratul/Contractantul completeaza formularul “Cerere-Chestionar”, sub indrumarea reprezentantului Asiguratorului.

Avand in vedere ca Cererea-Chestionar si Inspectie de risc, fac parte din contractul de asigurare, cererea-chestionar poate fi completata atat de catre Asigurat/Contractant, cat si de catre reprezentantul Asiguratorului, caz in care Asiguratul/Contractantul trebuie doar sa citeasca cu atentie cele scrise si sa semneze ca este de acord cu conditiile in care se incheie polita de asigurare.

Rubricile din cererea-chestionar se vor completa cu datele cerute de formular, cu urmatoarele precizari:

La rubrica “Echipamente suplimentare” se vor scrie echipamentele care sunt montate suplimentar la autovehicul (cele care nu au fost montate de producatorul autovehiculului pana la iesirea acestuia din productie, de exemplu: radiocasetofon, CD-player, boxe, alarma electronica, GPS, telefon, etc.) si care sunt in plus fata de dotarile trecute ca serie (pentru autovehiculul respectiv) in cataloagele de preturi sau in listele de preturi, completandu-se datele prevazute de formular si acordandu-se o deosebita atentie corectei denumiri a echipamentului, a marcii/tipului acestuia, respectiv a valorii echipamentului in cauza.

Evaluarea echipamentelor suplimentare se face pornind de la valoarea declarata de Asigurat/Contractant, avandu-se grija ca valorile respective sa fie in concordanta cu pretul de vanzare pe piata locala a unui astfel de echipament.

Pentru politele de asigurare care se reinnoiesc, valoarea echipamentelor suplimentare la data reinnoirii, poate sa fie egala cu cea din anul precedent sau cel mult mai mica cu diferenta de uzura aferenta unui an vechime, avand in vedere ca si valoarea acestora scade in timp odata cu vechimea.

Nota: Asigurarea echipamentelor suplimentare este o asigurare de prim risc, asta insemnand ca in caz dauna, Asiguratorul va achita despagubiri in limita sumei asigurate fara a se considera supraasigurare sau subasigurare, astfel:

in cazul declararii unor sume asigurate mai mici decat valoarea echipamentului respectiv, in caz de dauna, valoarea despagubirii va fi max. suma asigurata;

in cazul declararii unor sume asigurate mai mari decat valoarea echipamentului respectiv, in caz de dauna, valoarea despagubirii cuvenite va fi maxim valoarea pe piata (valoarea de nou) a echipamentului respectiv.

Precizam ca toate dotarile autovehiculului, marcate cu “X” in inspectiea de risc la rubrica “Dotari existente pe autovehicul la incheierea asigurarii”, care apar ca dotari de serie in cataloagele de preturi sau in listele de preturi, se considera a fi cuprinse in asigurare fara prima suplimentara.

Dotarile marcate cu “X” in inspectia de risc, dar care nu apar ca dotari de serie in cataloagele de preturi sau in listele de preturi, se vor trece la rubrica “Echipamente suplimentare” din cererea-chestionar, unde se va inscrie marca si valoarea acestora, sau la rubrica “Modificari constructive permanente” care vor fi incluse in suma asigurata a autovehiculului, dupa caz.

Daca totusi Asiguratul/Contractantul nu doreste sa asigure unele echipamente suplimentare (existente pe autovehicul la incheierea asigurarii) si care sunt marcate cu “X” in inspectia de risc, in coloana “Valoare” din Cererea-chestionar, la rubricile corespunzatoare echipamentelor suplimentare sau modificarilor constructive, se va scrie “Nu se asigura”.

De asemenea, echipamentul electronic (audio-video, telefoane, etc) care nu este montat fix la autovehicul nu se poate asigura pentru riscul de furt, ci numai pentru avarii, cu exceptia radio-casetofoanelor cu fata detasabila.

La rubrica “Documente anexate in copie” se vor marca cu “X”, casutele respective conform realitatii, corespunzator documentelor ce vor fi anexate in copie la polita de asigurare.

Copiile documentelor anexate politei de asigurare trebuie confruntate cu originalele acestora de catre reprezentantul Asiguratorului care va certifica, in scris, sub semnatura si data, mentiunea “conform cu originalul”.

La orice polita de asigurare auto-casco se vor anexa, obligatoriu, copii ale cartii de identitate si/sau a certificatului de inmatriculare. Fara prezentarea unuia din cele doua documente, NU se incheie asigurarea.

Exceptie fac situatiile in care autovehiculul este achizitionat de nou, direct de la producatorii sau dealerii autorizati ai acestora din Romania sau strainatate. In aceste situatii, intre data cumpararii si data inmatricularii definitive poate sa treaca o perioada de timp, caz in care autovehiculul nu are certificat de inmatriculare, ci doar o autorizatie provizorie de circulatie. De asemenea, politia poate opri, in vederea inmatricularii si cartea de identitate a autovehiculului.

In toate aceste cazuri, polita de asigurare se poate incheia numai pe baza autorizatiei provizorii de circulatie si a facturii de cumparare (precum si a cartii de identitate daca aceasta nu a fost oprita de politie), situatie in care, atasat politei de asigurare, trebuie sa existe in mod obligatoriu fotocopii dupa factura si autorizatia provizorie de circulatie a autovehiculului asigurat.

Dupa inmatricularea definitiva, se va intocmi un Act aditional in care se va mentiona numarul de inmatriculare definitiv, anexandu-se totodata fotocopii dupa certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului respectiv.

Rubrica “Daune produse in anul anterior incheierii asigurarii”, se va completa cu numarul si valoarea aproximativa a tuturor daunelor din ultimul an de asigurare, indiferent daca autovehiculul a fost asigurat la UNITA sau la alta societate de asigurari, ori daca nu a fost asigurat.

Rubricile “Riscuri solicitate” respectiv “Riscuri suplimentare”, se vor completa cu mare atentie, prin marcarea cu “X” a casutelor corespunzatoare, in functie de optiunea solicitantului, atragandu-i-se atentia ca riscurile suplimentare solicitate presupun aplicarea unor majorari ale primei de asigurare.

Rubrica “Fransize”, se va completa prin inscrierea procentelor corespunzatoare (% din suma asigurata a autovehiculului), in functie de optiunea solicitantului privind fransizele ce se vor aplica in caz de daune partiale/furt partial respectiv daune totale din avarii sau furt.

Obs. La completarea rubricii aferente fransizelor, reprezentantul UNITA S.A. va atrage atentia Asiguratului/Contractantului ca fransiza standard in caz de furt total (furtul autovehiculului) inclusa in conditiile de asigurare este de 15% din suma asigurata si ca reducerea/eliminarea acesteia, presupune o majorare a primei de asigurare.

De asemenea, reprezentantul UNITA S.A. va atrage atentia Asiguratului/Contractantului ca optiunea de plata a despagubirilor fara TVA - suma aferenta care cade in sarcina asiguratului (pentru persoanele juridice platitoare de TVA aceasta fiind deductibila), presupune o reducere corespunzatoare a primei de asigurare.

Rubrica “Utilizare autovehicul”, se va completa prin marcarea cu “X” a casutelor corespunzatoare declaratiei facuta de Asigurat/Contractant privind modul de folosinta al autovehiculului, reprezentantul Asiguratorului atentionand-ul pe acesta ca utilizarea autovehiculului in activitati de taximetrie, scoala de soferi, rent a car sau de interventie si paza (activitati pentru care Asiguratorul percepe majorari ale primei de asigurare) si nedeclararea acestora, in caz de dauna Asiguratorul poate respinge cererea de despagubire sau reduce plata acesteia procentual cu prima de asigurare ce ar fi trebuit platita pentru acest tip de activitati.

Dupa completarea Cererii- Chestionar / Inspectiei de risc, persoanele nominalizate vor semna si data documentul respectiv (in cazul solicitantilor persoane juridice, se aplica si stampila).

III. NOTA DE CALCUL

Pe baza datelor cuprinse in cererea-chestionar/inspectia de risc, reprezentantul Asiguratorului va proceda la intocmirea Notei de Calcul, pentru autovehiculul respectiv.

In partea de sus a “Notei de Calcul” se marcheaza cu “X” casuta corespunzatoare valutei in care se incheie asigurarea - se stabilesc sumele asigurate si primele de asigurare (Lei, EURO sau USD

III. A. - STABILIREA SUMEI ASIGURATE (Autovehicul si Echipamente suplimentare)

7. Stabilirea „Valorii de nou a autovehiculului” se face pe baza:

facturilor de comercializare - pentru autovehiculele noi sau cu o vechime < de 1 an;

cataloagelor de specialitate - pentru autovehiculele cu o vechime ≥ de 1 an, si anume:

catalogul APIA (pentru autovehicule comercializate in Romania);

catalogul Eurotax (ETAX-System) on line (pentru autovehicule care nu se regasesc in catalogul APIA);

catalogul Nutzfahrzeuge (pentru autocamioane si autoutilitare);

catalogul Trailer Tax (pentru remorci si semiremorci)

listelor de preturi - dealeri, revistelor de specialitate, internet - preturi la producator, etc. (pentru autobuze, autocare, autospecializate, motocicluri, etc.).Valoarea de comercializare de nou, la data incheierii asigurarii este:

In cazul autovehiculelor noi - autovehicule cu o vechime < de 1 an:

a) valoarea de factura, daca acestea au fost achizitionate cu plata integrala sau cu plata in rate (pentru autovehiculele de import, la valoarea de factura se vor adauga taxele de import si T.V.A).

In cazuri exceptionale, cu aprobarea directorilor de sucursale, se poate accepta ca valoarea de comercializare de nou la data incheierii asigurarii sa fie valoarea CIP din factura, fara a se mai adauga taxele de import si T.V.A., cu conditia majorarii primei de asigurare, conform tariful de prime in vigoare la data incheierii asigurarii.

b) valoarea DDP (valoare CIP plus toate taxele legale) din factura de leasing, daca autovehiculele au fost achizitionate in leasing. La cererea expresa a Asiguratului/Contractantului asigurarea se poate incheia si la valoarea CIP, caz in care prima de asigurare se majoreaza in conformitate cu tariful de prime in vigoare la data incheierii asigurarii.

In cazul autovehiculelor “second-hand” - autovehicule cu o vechime de 1 an :

a) valoarea de nou din cataloagelor de specialitate :

catalogul APIA (pentru autovehicule comercializate in Romania);

catalogul Eurotax -on line (pentru autovehicule care nu se regasesc in catalogul APIA);

catalogul Nutzfahrzeuge (pentru autocamioane si autoutilitare);

catalogul Trailer Tax (pentru remorci si semiremorci)

b) valoarea de nou din liste de preturi, reviste de specialitate, internet etc. pentru autobuze, autocare, autospecializate, motocicluri, etc.

In aceste cazuri, se va acorda maximum de atentie caracteristicilor autovehiculului mentionate in catalogul respectiv, astfel incat acestea sa corespunda cu datele de identificare ale autovehiculului ce se solicita a fi asigurat, astfel:

pentru determinarea valorii de nou din cataloagele de specialitate in format electronic (APIA si Eurotax - ETAX-System on line) se va tine seama de circulara Nr. 9040 din 06.07.2006;

Pentru alegerea corecta din cataloagele Nutzfahrzeuge si Trailer Tax a valorii de comercializare de nou se va tine seama de exemplele din Anexa nr. …. la prezentele norme metodologice

In cazul celorlalte tipuri de autovehicule care nu se regasesc in cataloagele mai sus mentionate (ex.: autobuze, autocare, autospecializate, motocicluri, etc.) pentru stabilirea sumei asigurate se va solicita valoarea de nou de la Directia Subscrieri, indicandu-se toate caracteristicile autovehiculul respectiv (eventual se transmite o copie scanata a certificatului de inmatriculare/cartii de identitate a acestuia).

In mod cu totul exceptional, in cazul autovehiculelor uzate (second - hand) :

comercializate in rate sau leasing, prin firme specializate sau,

a caror valoare de piata (cesionata in favoarea unei banci) este determinata prin expertize executate de experti autorizati,

valoarea de nou NU va fi determinata ca mai sus, sumele asigurate (Valoarea reala) la data incheierii asigurarii reprezentand:

valoarea DDP din factura de leasing sau rate respectiv,

valoarea din expertiza, determinata de expertul autorizat.

Nota: Incheierea asigurarii pentru aceste categorii de autovehicule second-hand, prin acceptarea de catre Asigurator ca suma asigurata (valoarea reala), valoarea de comercializare din contractul de leasing sau rate, respectiv valoarea din expertiza, se face cu aprobarea scrisa a Directiei Subscrieri.

8. Completarea rubricilor din formularul “Nota de Calcul”

La nr. crt. 01 din “Nota de Calcul” (Valoarea de nou a autovehiculului), se va marca cu “X” casuta corespunzatoare documentului pe baza caruia s-a stabilit valoarea de comercializare de nou a autovehiculului (Factura de cumparare, Catalog APIA sau Schwacke, EUROTAX – on line, Lista de preturi sau Alta sursa) si in partea dreapta se va scrie suma reprezentand valoarea de nou conform documentului respectiv, precum si valuta in care aceasta a fost aleasa.

In cazul in care valoarea de nou a autovehiculului a fost determinata din Catalogul de preturi APIA sau Schwacke, in spatiile libere se va scrie editia, pagina si pozitia din pagina la care se afla respectiva valoare de nou ( EXEMPLU: “Catalog Nutzfahrzeuge; Editia 2/2005, pag. 297, poz. 4”);

Obs. - La fiecare polita la care valoarea de nou a fost stabilita pe baza cataloagelor APIA (in format electronic) si EUROTAX - on line se va atasa, ca anexa, o copie a ecranului (print screen) cu valoarea  de nou a autovehiculului

In cazul autovehiculelor second-hand a caror suma asigurata a fost acceptata ca reprezentand valoarea de comercializare din contractul de leasing sau rate, respectiv valoarea de expertiza, la rubrica “Valoarea de nou a autovehiculului” din “Nota de Calcul” se va marca cu “X” casuta “Alta sursa” (in spatiul liber mentionandu-se sursa) iar in partea dreapta unde trebuie scrisa valoarea de nou rubrica nu se completeaza.

La nr. crt. 02 din “Nota de Calcul” (Valoarea modificarilor constructive permanente) in partea dreapta se va completa suma corespunzatoare (valoarea de nou a acestora) din documentele prezentate de Asigurat/Contractant, avandu-se grija ca aceasta sa fie inscrisa in aceeasi valuta in care a fost inscrisa valoarea de nou a autovehiculului, pentru determinare folosindu-se cursul valutar BNR mentionat in partea de sus a “Notei de Calcul”

In cazul autovehiculelor second-hand a caror suma asigurata a fost acceptata ca reprezentand valoarea de comercializare din contractul de leasing sau rate, respectiv valoarea de piata din expertiza, chiar daca la autovehicul au fost executate modificari constructive, la rubrica (Valoarea modificarilor constructive permanente) din “Nota de Calcul”, in partea dreapta se trece cifra 0 (zero), considerandu-se ca aceste modificari au fost luate in calcul la stabilirea valorii autovehiculului.

La nr. crt. 03 din “Nota de Calcul” (Valoarea de nou - VN), in partea dreapta se va scrie suma reprezentand valoarea de nou a autovehiculului (nr. crt. 01 din “N.C.”) la care se adauga suma aferenta modificarilor constructive (nr. crt. 02 din “N.C.”), precum si valuta in care aceasta a fost determinata.

La nr. crt. 04 din “Nota de Calcul” (Valoarea reala - VR) in partea din mijloc se va completa anul de fabricatie/data primei inmatriculari, vechimea in ani a autovehiculului, respectiv coeficientul corespunzator valorii ramase prevazut in tariful de prime la lit. B, din Tab. I si II, determinat in functie tipul autovehiculului, anul de fabricatie si vechimea acestuia.

In partea dreapta de la nr. crt. 04 din “Nota de Calcul” se va inscrie Suma Asigurata (VR = SA), rezultata din calcul, determinata prin aplicarea asupra valorii de comercializare de nou a autovehiculului plus modificarile constructive (nr. crt. 03 din “N.C.”) a coeficientului corespunzator de valoare ramasa, stabilit conform alineatului de mai sus.

La nr. crt. 05 din “Nota de Calcul” (Suma asigurata pentru echipamente suplimentare) in partea dreapta se va completa (in aceeasi valuta in care a fost inscrisa valoarea autovehiculului) suma corespunzatoare echipamentelor suplimentare (valoarea din cererea-chestionar) declarata de catre Asigurat/Contractant.

La nr. crt. 06 din “Nota de Calcul” (SUMA ASIGURATA TOTALA) se va inscrie suma rezultata prin adunarea sumei asigurate aferente autovehiculului si modificarilor constructive (nr. crt. 04 din “N.C.”) cu suma asigurata corespunzatoare echipamentelor suplimentare (nr. crt. 05 din “N.C.”)

Nota: In functie de data primei inmatriculari, inscrisa in documentele autovehiculelor (carte de identitate, certificat de inmatriculare, factura de cumparare, etc.), vechimea autovehiculelor se stabileste facand diferenta intre data in care se incheie asigurarea si data primei inmatriculari inscrisa in documentele autovehiculului.

Exemplu: Daca data primei inmatriculari este 25.02.2005 iar data incheierii asigurarii este 01.10.2006, autovehiculul va avea un an si 7 luni vechime, deci va fi incadrat la o vechime cuprinsa intre 1 si 2 ani, alegandu-se coeficientul de valoare ramasa aferenta acestei vechimi.

In cazul in care nu se poate determina data primei inmatriculari, vechimea autovehiculului se determina facand diferenta intre anul de fabricatie inscris in documentele acestuia (carte de identitate, certificat de inmatriculare) si data in care se incheie asigurarea, luandu-se ca data de fabricatie 01 ianuarie a anului respectiv, indiferent daca autovehiculul in cauza a stationat o perioada in parcul auto al producatorului sau al unui dealer.

Exemplu: Daca anul de fabricatie este 2004 iar data incheierii asigurarii este 01.10.2006, autovehiculul a va avea 2 ani si 9 luni vechime, luandu-se ca data de fabricatie 01 ianuarie 2004, deci va fi incadrat la o vechime cuprinsa intre 2 si 3 ani, alegandu-se coeficientul de valoare ramasa aferenta acestei vechimi.

La reinnoirea politelor pentru anii urmatori de asigurare, vechimea autovehiculelor se va calcula pornind de la vechimea stabilita in polita de asigurare ce trebuie reinnoita. In cazul in care nu exista continuitate la reinnoirea politei, vechimea se va calcula conform prevederilor de mai sus.

9. Competente privind vechimea autovehiculelor ce se cuprind in asigurare

In baza unui referat intocmit de catre inspectorul de asigurare, directorul sucursalei este imputernicit sa aprobe asigurarea unui autoturism de fabricatie romaneasca (exclusiv Dacia Logan si Daewoo) avand o vechime de peste 5 ani, dar nu mai mare de 8 ani, numai in conditiile in care acesta face parte dintr-un parc auto ce se solicita a fi cuprins in asigurare (sau care este deja asigurat si se reinoieste polita) si cu aplicarea fransizelor, conform tarifului de prime.

Autovehiculele din Tab. nr. I si II din tariful de prime avand o vechime mai mare de:

8 ani, in cazul autoturismelor romanesti (exclusiv Dacia Logan si Daewoo);

10 ani, in cazul autoturismelor de fabricatie straina (inclusiv Dacia Logan si Daewoo);

12 ani, in cazul autovehiculelor comerciale,

se asigura numai cu aprobarea Directiei Subscrieri, in baza unui referat intocmit de directorul sucursalei privind oportunitatea incheierii/reinoirii asigurarii pentru acel autovehicul si cu aplicarea fransizelor, conform tarifului de prime in vigoare la acea data.

Autovehiculele din Tab. nr. I si II din tariful de prime avand o vechime mai mare de:

12 ani, in cazul autoturismelor romanesti (exclusiv Dacia Logan si Daewoo);

15 ani, in cazul autoturismelor de fabricatie straina (inclusiv Dacia Logan si Daewoo);

10 ani, in cazul motociclurilor;

15 ani, in cazul autovehiculelor comerciale,

NU se asigura, dacat in cazuri exceptionale cu aprobarea Directiei Subscrieri

Autovehiculele cu o vechime mai mare de 8 ani, care au pe certificatul de inmatriculare mentiunea “NEREINMATRICULABIL”, NU se asigura.

9.5. In cazuri justificate, in baza unui referat intocmit de directorul sucursalei privind oportunitatea incheierii/reinnoirii unei asigurari fara aplicarea fransizelor obligatorii pentru vechime, asigurarea se poate incheia cu aprobarea Directiei Subscrieri, dar cu majorarea cotei de prima pentru eliminarea fransizei obligatorii, conform tarifului de prime.

10. STABILIREA COTATIEI DE PRIMA

La nr. crt. 07 din “N.C.”, in partea dreapta se completeaza cota de prima anuala de baza prevazuta la lit. C1 C5, din Tabelele I si II din tariful de prime, care este valabila atat pentru autovehicul cat si pentru echipamentele suplimentare.

In continuare, la nr. crt. 08 din “N.C.”, in coloana din mijloc se marcheaza cu “X” casuta corespunzatoare fiecarui coeficient de majorare/reducere a cotei de prime anuale, in functie de felul autovehiculului, riscurile si fransize solicitate, modalitatea de plata a primei de asigurare, etc.

La completarea rubricilor de mai sus se va tine seama si de urmatoarele:

a)      Coeficientii de majorare/reducere a cotei de prime anuale, corespunzatori rubricii “Alte majorari” sau “Alte reduceri” trebuie sa corespunda celor mentionati in partea stanga (se vor inscrie efectiv in aceste rubrici) ca de exemplu:

“Alte majorari” eliminare fransiza obligatorie la daune partiale - coef. de majorare - 1,10;

“Alte reduceri” reducere 10% aprobata de Directia Subscrieri - coef. de reducere - 0,90;

si sa existe o justificare ori aprobare scrisa (in cazul reducerilor) pentru aplicarea acestora.

b)     La nr. crt. 08 din “N.C.”, in coloana din mijloc, in partea de jos, se completeaza procentul corespunzator fransizei stabilite/solicitate, si se inscrie coeficientul de reducere prevazut in Tabelul III din tariful de prime.

Conform conditiilor de asigurare, polita de asigurare se incheie cu aplicarea unor fransize, mentionate in aceasta, ce reprezinta partea din fiecare dauna suportata de Asigurat, astfel:

incluse in conditiile de asigurare - fransiza 15% din SA la furt total (furtul autovehiculului), cu posibilitatea reducerii sau majorarii acesteia, in functie de optiunea Asiguratului, in schimbul majorarii/reducerii primei de asigurare, conform tarifului de prime;

optionale pentru daune partiale/furt partial sau daune totale din avarii, cu reducerea primelor de asigurare, conform tarifului de prime in vigoare la data incheierii sau reinnoirii politei de asigurare.

d) Coeficientul de reducere pentru plata anticipata si integrala a primei de asigurare se aplica, conform indicatiilor din formular, numai in cazul politelor de asigurare cu valabilitate de 1 an;

La nr. crt. 08 din “Nota de Calcul”, in partea dreapta, se completeaza produsul coeficientilor de majorare/reducere ce se aplica cotei de prima anuale de baza pentru autovehicul si dotari suplimentare, rezultat prin inmultirea succesiva a coefic. stabiliti la nr. crt. 08 din “Nota de Calcul”.

Exemplu: Pentru un autoturism Mercedes avand o valoare de 37.000 Euro si vechimea cuprinsa intre 1 si 2 ani, la care s-a stabilit o cota anuala de baza de 5,70%, coeficientii marcati cu “X” in partea de mijloc a 'Notei de Calcul' la nr.crt. 08, sunt :

- autoturismul are valoarea mai mare de 35.000 Euro    = 1,10;

- rata daunei (in anul anterior) mai mare 60%, cu o dauna    = 1,10;

- se acopera suplimentar riscul de vandalism = 1,05

- plata anticipata si integrala a primelor    = 0,90;

- face parte dintr-un parc de autovehicule de 27 autov.     = 0,85.

Produsul coeficientilor de majorare/reducere va fi calculat si inscris in partea dreapta la nr. crt. 08 din “Nota de Calcul” va fi : 1,10 x 1,10 x 1,05 x 0,90 x 0,85 = 0,97

Dupa determinarea produsului coeficientilor de majorare/reducere, la nr. crt. 09 din “Nota de Calcul”, in partea dreapta, se completeaza cota de prima anuala acordata pentru acel autovehicul, calculata ca produsul dintre cota de prima anuala de baza (nr. crt. 07 din “N.C.”) si coeficientul final de majorare/reducere stabilit la nr. crt. 08 din “N.C.”.

Exemplu: Pentru autoturismul Mercedes de mai sus, la care s-a stabilit o cota anuala de baza pentru autovehicul de 5,70%, iar produsul coeficientilor de majorare/reducere determinat prin calcul este (0,97), cota de prima anuala acordata, care se inscrie in partea dreapta la nr. crt. 09 din “N.C.”, va fi : 5,70% (cota baza) x 0,97 (coef. majorare/reducere) = 5,529, prin rotunjire (5,53%)

La nr. crt. 10 din “Nota de Calcul”, in partea dreapta, se completeaza (Prima de asigurare anuala casco), calculata ca produsul dintre suma asigurata inscrisa la nr. crt. 06 din “Nota de Calcul” si cota de prima acordata inscrisa la nr. crt. 09 din “Nota de Calcul”.

Exemplu: Pentru autoturismul Mercedes de mai sus, cu o suma asigurata de 37.000 Euro, la care s-a calculat/acordat o cota de prima de 5,53%, prima de asigurare anuala casco, care se inscrie in partea dreapta la nr. crt. 10 din “Nota de Calcul”, va fi: 37.000 Euro x 5,53% = 2.046,10 Euro

III. B – ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR DIN AUTOVEHICUL

La nr. crt. 11 din “Nota de Calcul”, se completeaza sumele asigurate pentru invaliditate si deces prevazute in coloanele 1 si 2 din Tabelul V din tariful de prime, agreate de Asigurat/Contractant, dupa care in partea dreapta la nr. crt. 11 din “N.C.” se va scrie prima de asigurare aferenta, din tariful de prime .Precizam ca, sumele asigurate stabilite conform prevederilor de mai sus, sunt pentru fiecare persoana din autovehicul, in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a autovehiculului

Sumele asigurate ca si primele de asigurare, vor fi stabilite in aceeasi valuta cu cea aferenta asigurarii de avarii si furt a autovehiculului – casco.

Nota: La asigurarile de accidente a persoalelor din autovehicul, NU se aplica bonus sau malus, la reinnoirea contractelor de asigurare.

III. C – ASIGURAREA BAGAJELOR

Respectandu-se aceeasi metodologie prezentata pentru asigurarea de accidente persoane din autovehicul, se completeaza conform datelor solicitate de formular la rubrica de la nr. crt. 12 din “N.C.”, privind suma asigurata/loc si, in partea dreapta, prima de asigurare aferenta bagajelor, conform tarifului de prime din Tabelul VI.

Nota: Asigurarea bagajelor se face numai impreuna cu asigurarea de accidente persoane si numai pentru autovehicule care desfasoara activitati de taximetrie, transport urban, interurban si international. La polita de asigurare se va atasa conditiile de asigurare a bagajelor, emise in doua exemplare, (se vor lista din calculator) din care un exemplar, care se inmaneaza Asiguratului, pe hartie cu antet.

13. PRIMA ANUALA - La nr. crt. 13 din “N.C.” se va scrie prima de asigurare anuala totala, rezultata prin insumarea primei de asigurare casco (nr. crt. 10 din “N.C.”) cu prima de asigurare pentru accidente (nr. crt. 11 din “N.C.”), respectiv prima aferenta bagajelor (nr. crt. 12 din “N.C.”).

ASIGURARI SUBANUALE - Nr. crt. 14 din “N.C.” se completeaza numai in cazul asigurarilor subanuale, cu urmatoarele precizari:

a) la asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (dar nu mai putin de 6 luni), prima se calculeaza pro-rata, in proportie de 1/10 din prima anuala prevazuta la nr. crt. 13 din “N.C.”;

Exemplu: Pentru un autoturism la care sa calculat prima de asigurare anuala 560 Euro, iar asigurarea se incheie pentru 6 luni, prima aferenta acestei perioade, va fi: 560 : 10 x 6 = 336 Euro

b) daca un Client are asigurate cel putin 3 autovehicule (asigurarea de parc pe o singura polita) si solicita cuprinderea in asigurare a altor autovehicule si doreste ca valabilitatea perioadei de asigurare sa expire odata cu cele deja asigurate, noile asigurari se incheie, prin derogare de la Art. 6 pct. 6.4 din conditiile de asigurare, pe perioada ramasa pana la sfarsitul anului de asigurare din polita, primele de asigurare calculandu-se pro-rata in proportie de 1/12 din prima anuala prevazuta la nr. crt. 13 din “N.C.”, orice fractie de luna considerandu-se luna intreaga de asigurare.

Exemplu: Pentru un autoturism nou intrat in asigurare (intr-o polita de parc de peste 3 autov.) la care sa calculat prima de asigurare anuala 560 Euro, iar asigurarea se incheie pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului de asigurare (4 luni si 7 zile), prima aferenta acestei perioade, va fi:

560 : 12 x 5 = 233,33 Euro

c) in cazuri exceptionale, cu aprobarea Directiei Subscriei, pentru parcuri de autovehicule asigurate in baza unor conventii de asigurare incheiate cu societati de leasing, asigurati importanti, etc. primele de asigurare aferente unor perioade subanuale se vor calcula pro-rata pe zile de asigurare din prima anuala aferenta acelui autovehicul.

Exemplu: Pentru un autoturism nou intrat in asigurare, la care sa calculat prima de asigurare anuala 560 Euro, iar asigurarea se incheie pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului de asigurare (45 de zile), prima aferenta acestei perioade, va fi: 560 : 365 x 45 = 69,04 Euro

d) pentru perioade subanuale, primele de asigurare se vor incasa anticipat si integral, cu exceptia asigurarilor incheiate pentru parcuri de autovehicule, caz in care prima de asigurare se poate plati esalonat, conform scadentelor din polita, prima plata eferenta perioadei pana la urmatoarea scadenta, achitandu-se la intrarea in asigurare a autovehiculului respectiv.

In cazul in care, din calcul, primele de asigurare anuale rezulta cu zecimale, acestea se vor rotunji la unitati iar primele de asigurare pentru perioade subanuale se vor inscrie cu doua zecimale.

Exemplu: Pentru un autoturism la care s-a calculat prima de asigurare anuala 560,57 Euro :

in cazul incheierii asigurarii pe un an, prima de asigurare se rotunjeste la 561Euro;

daca asigurarea se incheie pe 6 luni, prima de asigurare se inscrie cu doua zecimale:

561 : 10 x 6 = 336,6 Euro

IV. POLITA DE ASIGURARE

16. Polita de asigurare este principalul document cu regim special, in baza caruia Asiguratorul se angajeaza ca la producerea riscului asigurat sa despagubeasca Asiguratul, persoana fizica sau juridica, nominalizat in polita, cu conditia ca acesta sa fi platit primele de asigurare la termenele si in cuantumul stabilit.

17. Polita de asigurare reprezinta de fapt documentul in baza caruia se nasc raporturile juridice intre Asigurator si Asigurat, respectiv drepturile si obligatiile fiecarei parti contractante. Drept urmare este absolut necesar ca reprezentantul Asiguratorului sa acorde maximum de atentie pentru completarea corecta a politei

18. Polita de asigurare este constituita din 2 exemplare identice, autocopiative - tiparite pe un format A4, acest lucru insemnand ca si exemplarul care ramane la UNITA SA contine exact aceleasi informatii ca si exemplarul care se inmaneaza Asiguratului/Contractantului.

19. Formularul de cerere-chestionar / inspectie de risc, care face parte din contractul de asigurare, este de asemenea constituit din 2 exemplare identice, autocopiative - tiparite pe un format A4, acest lucru insemnand ca ambele exemplare contin exact aceleasi informatii ce au fost inscrise in formular.

Pe verso-ul exeplarului doi al formularului cerere-chestionar/inspectie de risc, cel care ramane la UNITA S.A., se afla formularul “Nota de Calcul” care va fi completat si semnat numai de reprezentantul Asiguratorului care intocmeste documentele de asigurare.

20. La completarea politei se va tine seama de indicatiile din rubricile acestui document, cu urmatoarele precizari:

20.1. La rubrica “Asigurat”, pe langa datele referitoare la acesta, a aparut obligativitatea completarii si a codului numeric personal - CNP (pentru Asiguratii - persoane fizice) sau a codului fiscal CUI (pentru Asiguratii - persoane juridice).

20.2. Prin Asigurat, in sensul celor mentionate la pct. 20.1 de mai sus, se intelege persoana (fizica sau juridica) care este detinatorul (proprietarul) autovehiculului inscris in documentele acestuia (certificat de inmatriculare, carte de identitate, factura de cumparare, etc.)

20.3. La rubrica “Contractant”, notiune nou introdusa in conditiile de asigurare si pe polita, se completeaza datele despre acesta.

20.4. Prin Contractant, in sensul celor mentionate la pct. 20.3 de mai sus, se intelege persoana (fizica sau juridica) care are interes asigurabil asupra autovehiculului, interes care trebuie sa reiasa dintr-un contract incheiat cu detinatorul (proprietarul) autovehiculului inscris in documentele acestuia, sau persoana respectiva are un interes patrimonial (dovedit cu acte) fata de acest autovehicul.

Obs. Se atrage atentia ca este interzisa incheierea asigurarii pe numele altei persoane decat cea care figureaza ca proprietar in documentele autovehiculului, iar in cazul in care Contractantul este altul decat proprietarul autovehiculului, la polita se vor anexa obligatoriu fotocopii dupa actele doveditoare, care vor fi confruntate cu originalele de catre reprezentantul Asiguratorului, acesta certificand in scris, sub semnatura si data, mentiunea “conform cu originalul”.

20.5. Daca drepturile privind despagubirile, ce decurg din contractul de asigurare, sunt cesionate unei alte persoane (fizice sau juridice) decat Asiguratul inscris in polita, atunci la rubrica “Beneficiar” se vor scrie toate datele solicitate de formular. In caz contrar, aceasta rubrica nu se va completa.

20.6. La rubrica “Autovehicul asigurat” se vor completa obligatoriu toate datele de identificare ale autovehiculului, conform indicatiilor din rubrica respectiva, care se preiau din originalele certificatului de inmatriculare si/sau a cartii de identitate ale acestuia, documente ce vor fi anexate obligatoriu in fotocopie la exemplarul politei de asigurare care ramane la Asigurator.

In tabelul de mai jos sunt notate datele respective si numarul curent al rubricilor din certificatul de inmatriculare si din cartea de identitate unde sunt mentionate:

Datele autovehiculului

Numarul rubricii din:

Certificatul de inmatriculare

Cartea de identitate

a) felul (categoria) autovehiculului

b) marca autovehiculului

c) tipul (varianta)

d) nr. inmatriculare

e) seria de sasiu (nr. de identificare)

f) anul fabricatiei

g) seria cartii de identitate (CIV)

20.7. In continuare, rubrica “TIP ASIGURARE” se va completa conform indicatiilor din formular.

Obligatoriu, in partea de sus la aceasta rubrica se va trece valuta in care se incheie asigurarea respectiv sumele asigurate si primele de asigurare, prin marcarea cu “X” a casutei corespunzatoare.

Atentie Toate sumele inscrise in polita de asigurare (sume asigurate si prime/rate de prima) obligatoriu trebuie sa fie in aceeasi valuta (marcata cu “X”) in rubrica mentionata mai sus.

20.8. Urmatoarele sectiuni din polita se completeaza, in functie de modul in care este achizitionat autovehiculul, dupa cum urmeaza:

a)      Daca autovehiculul NU este achizitionat in leasing sau rate, se vor completa numai rubricile din prima sectiune cu datele solicitate de formular, cu urmatoarele precizari:

pentru autovehicul (care cuprinde si modificarile constructive), suma asigurata este cea prevazuta la nr. crt. 4 din “Nota de Calcul”;

pentru echipamente suplimentare, suma asigurata este cea prevazuta la nr. crt. 5 din “N.C.”.;

Prima de asigurare anuala casco, care cuprinde atat prima pentru autovehicul cat si pentru echipamente suplimentare, este cea prevazuta la nr. crt. 10 din “Nota de Calcul”.

Atentie: La completarea rubricii “Riscuri asigurate” se vor marca cu “X” conform optiunii Asiguratului/Contractantului privind riscurile acoperite prin asigurare dar si teritorialitatea acestora, avandu-se totodata in vedere ca:

acoperirea standard prin conditiile de asigurare este: avarii in Romania si strainatate (deci se marcheaza cu “X” ambele casute din partea de sus) si furt pe teritoriului Romaniei (se marcheaza cu “X” casuta din stanga jos);

riscul de furt in strainatate, se acopera prin asigurare numai daca s-a platit prima de asigurare suplimentara (coeficient de majorare al cotei de prima 1,10 de la nr. crt. 08 din “N.C.” sau fara plata unei prime suplimentare in cazul in care Asiguratul incheie la UNITA SA asigurarea de raspundere civila auto in afara teritoriului Romaniei (RCA/Carte Verde)

Obs. In cazul extinderii riscului de furt in strainatate in baza asigurarii de raspundere civila auto (RCA/Carte Verde), la rubrica “Mentiuni speciale” sau intr-un Act aditional la polita, se va preciza seria si nr. politei de raspundere civila auto cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei si perioada pentru care se extinde riscul de furt (cel mult cu aceeasi perioada cu cea a asigurarii RCA/Carte Verde, dar obligatoriu intre data de inceput si cea de sfarsit a perioadei de asigurare casco)

a1) rubrica “Riscuri suplimentare” va fi completata, prin marcarea cu “X” a casutei corespunzatoare, numai in cazul in care s-a solicitat expres de catre Asigurat/Contractant includerea in asigurare a unor riscuri, mentionate de regula la excluderi, iar pentru aceastea prima de asigurare a fost calculata cu aplicarea majorarii corespunzatoare, ca de exemplu:

Clauza 01 – se acopera prin asigurare pagubele produse numai anvelopelor (cu un grad de uzura mai mic de 30%) prin taiare sau intepare (NU si explozie), care sunt mentionate la Cap. Excluderi, la Art.3. pct.3.1, lit.e, din conditiile de asigurare;

Clauza 02 – se acopera prin asigurare vandalismul, care sunt mentionate la Cap. Excluderi, la Art.3. pct.3.1, lit.j, din conditiile de asigurare pagubele produse direct sau indirect ca urmare a oricaror fapte agresive produse cu intentia de a provoca pagube, fara a exista o motivatie ori din razbunare, comise de o terta persoana chiar necunoscuta, sau de un grup de persoane”;

Clauza 03 – se acopera prin asigurare pagubele produse autovehiculului asigurat ca urmare a transportarii, tractarii sau remorcarii acestuia de catre un alt autovehicul tractor, care sunt mentionate la Cap. Excluderi, la Art.3. pct.3.3, lit.q;

Clauza 04 – se acopera prin asigurare pagubele produse datorita incarcarii si/sau ancorarii necorespunzatoare a marfurilor care sunt mentionate la Cap. Excluderi, la Art.3. pct.3.3, lit.o, din conditiile de asigurare;

La rubrica “Alte clauze casuta va fi bifata cu “X” si “Clauza” mentionata ca atare numai in cazuri exceptionale in care, cu aprobarea Directiei Subscrieri, s-a inclus in asigurare un alt risc mentionat la excluderi in conditiile de asigurare.

In cazul in care se acopera prin asigurare unul sau mai multe riscuri suplimentare, obligatoriu acesta/acestea vor fi mentionate intr-un Act aditional la contractul de asigurare (vezi anexa - Clauze speciale) care va fi semnat si stampilat de catre Asigurat/Contractant si Asigurator si atasat la polita de asigurare sau se vor inscrie la rubrica “Mentiuni speciale” din polita de asigurare.

a2) o deosebita atentie se va acorda completarii rubricilor “fransize”, clauze din contract care implica reduceri sau majorari ale primei de asigurare. Astfel, in fiecare rubrica specifica se va inscrie procentul corespunzator fransizei (ex.: 2%, 20%, etc. din SA) specific daunelor partiale/furt partial, daunelor totale din avarii sau furt, convenit cu Asiguratul si pentru care s-au aplicat corectiile (majorari sau reduceri) necesare la calculul primei de asigurare, cu urmatoarele precizari:

in conditiile de asigurare, fransiza standard la furt total (furtul autovehiculului) este de 15% din suma asigurata, caz in care daca nu s-a facut nici-o corectie a primei de asigurare se marcheaza cu “X” casuta corespunzatoare din polita, altfel se inscrie procentul corespunzator si se marcheza cu “X” casuta “alta …%” din polita (ex.: 10%, 20% etc. din SA);

daca polita se incheie fara fransize la daune partiale sau totale, se incrie 0 (zero) in fiecare rubrica corespunzatoare (ex.: 0% din SA);

in cazul incheierii asigurarii pentru autovehicule cu vechimi la care se aplica fransize obligatorii (fara reducerea primei de asigurare pe criteriul aplicarii fransizei) obligatoriu acestea se vor inscrie in rubricile corespunzatoare din polita (ex.: 2%, 5%, etc. din SA).

b)      Pentru asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul, respectiv asigurarea bagajelor, sumele asigurate pentru invaliditate si deces, respectiv pentru bagaje, sunt cele de la nr. crt. 11 si 12 din “N.C.”, iar primele de asigurare se regasesc in partea dreapta a acelorasi rubrici din “N.C.”;

c)      Daca autovehiculul este achizitionat in leasing sau rate, se vor completa numai rubricile din sectiunea a doua cu datele solicitate de formular, cu urmatoarele precizari:

i)        in prima parte se va marca cu “X” casuta din dreptul tipului de contract (leasing sau rate), dupa care se vor scrie datele cerute de formular pentru identificarea corecta contractului respectiv;

ii)       daca polita de asigurare este incheiata pentru toata perioada de leasing/rate, la rubricile corespunzatoare autovehiculului, respectiv persoanelor din autovehicul, se vor scrie datele solicitate de formular pentru fiecare an de leasing/rate in parte, respectandu-se prevederile prezentelor norme metodologice privind calculul sumei asigurate si a primei de asigurare pentru fiecare an in parte;

iii)     fransizele reprezinta procent aplicat la suma asigurata din fiecare an de asigurare in parte. Acestea vor fi inscrise in prima sectiune a politei de asigurare.

20.9. La rubrica “Total prima de asigurare autovehicul + accidente persoane + bagaje”, in spatiul corespunzator se va scrie, in cifre, suma cumulata a primelor de asigurare pentru autovehicul, accidente persoane si bagaje. Aceasta trebuie sa corespunda cu suma prevazuta la nr. crt. 13 din “N.C.” cand asigurarea se incheie pe un an, sau la nr. crt. 14 din “N.C.” daca asigurarea se incheie pe perioade subanuale.

20.10. Dupa rubricile mentionate mai sus, se vor inscrie, daca este cazul, toate datele de identificate al Beneficiarului (inclusiv CNP/CUI) in favoarea caruia sunt cesionate drepturile din despagubiri ce decurg din contractul de asigurare;

20.11. In continuare se completeaza, datele aferente primei de asigurare, moneda in care se plateste aceasta (se marcheaza cu “X” casuta corespunzatoare), suma platita, data platii si documentul de plata si, obligatoriu, cursul valutar BNR valabil in data platii primei/ratei intai de prima.

20.12. Dupa rubricile mentionate mai sus, in spatiul liber de pe primul rand se va scrie perioada de asigurare (spre exemplu: 12 luni, 6 luni, etc. precum si data de inceput a asigurarii, respectiv data expirarii acesteia), tinandu-se cont de Art. 6 pct. 6.6, din conditiile de asigurare.Exemplu: La o asigurare incheiata pe timp de 12 luni, pentru care s-a emis polita, s-a platit prima de asigurare/rata intai de prima aferenta si s-a efectuat inspectie de risc in ziua de 30 septembrie 2006, asigurarea incepe la 01 0ctombrie 2006 si este valabila pana la 30 septembrie 2007.

Obs. Conform Art. 6 pct. 6.6 din conditiile de asigurare, in cazul autovehiculelor ridicate de catre Asigurat/Contractant direct de la dealeri sau pentru cele cumparate in leasing/rate, raspunderea Asiguratorului poate incepe si din data emiterii politei.

20.13. La acesta rubrica “Periodicitarea platii” se marcheaza cu “X” casuta corespunzatoare modului in care se va efectua plata primei de asigurare si se inscrie, in partea dreapta, suma aferenta ratei de prima (ex.: daca prima de asigurare anuala este de 560 Euro iar aceasta se achita trimestrial, rata de prima va fi: 560 : 4 = 140 Euro);

20.14. La rubrica “Scadente” se inscrie numarul si scadenta fiecarei rate de prima, incepand cu rata intai de prima. (ex.: pentru o polita incheieta in 30.09.2006, cu plata trimestriala a ratelor de prima: Rata I (R 1) - la 30.09.2006; R 2 - la 30.12.2006; R 3 - la 30.03.2007; R 4 - la 30.06.2007);

La asigurarile cu plata primelor in rate subanuale, esalonarea platii primelor se poate face:

in 2 rate (semestrial), astfel: rata I-a de 50% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii si rata II-a de 50% din prima anuala de plata la 6 luni de la inceputul asigurarii;

in 4 rate (trimestrial), astfel: rata I-a de 25% din prima anuala de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 25% din prima anuala de plata la 3 luni, 6 luni si respectiv 9 luni de la inceputul asigurarii;

in 12 rate (lunar), astfel: rata I-a de 1/12 din prima anuala de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, X-a, a XI-a si a XII-a de cate 12% din prima anuala, de plata la aceeasi data din fiecare luna pana in a 11-a luna de la inceputul asigurarii;

Prima de asigurare se poate plati si in 6 sau 10 rate egale, cu esalonarea in consecinta a scadentelor, dupa cum urmeaza:

in 6 rate (din doua in doua luni), astfel: rata I-a de 1/6 din prima anuala de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, de plata la aceeasi data din doua in doua luni;

in 10 rate (in primele 10 luni de asigurare), astfel: rata I-a de 1/10 din prima anuala de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, de plata la aceeasi data din fiecare luna pana in a 10-a luna de la inceputul asigurarii;

Obs. Se recomanda sa fie evitata esalonarea platii primei de asigurare in 12 rate lunare (mai ales la contractele de asigurare individuale - pentru un singur autovehicul), avand in vedere ca acest tip de colectare a primelor impune costuri suplimentare de gestiune a asigurarii (chitante emise, operare in KI, verificare plati in contabilitate, etc), dar mai ales ca, de regula, la aceste asigurari se depaseste perioada de pasuire pentru plata ratei de prima si se intra in perioada de suspendare (polita nu mai valideaza) cu toate consecintele ce decurg din aceasta (repunere in vigoare, inspectie de risc, etc.).

NOTA: La asigurarile incheiate pe perioade mai mici de 1 an (polite individuale), prima de asigurare se va achita obligatoriu anticipat si integral (fara a se aplica coeficientul de reducere din tariful de prime pentru plata anticipata si integrala).

20.15. In urmatoarea rubrica, se vor marca cu “X” casutele corespunzatoare documentelor care fac parte integranta din polita de asigurare, in functie de tipului de asigurari pentru care a optat Asiguratul/Contractantul, clauzelor speciale convenite de catre parti sau a altor anexe atasate;

20.16. Dupa completarea integrala a cererii-chestionar / inspectie a autovehiculului, a notei de calcul si a politei de asigurare, conform prevederilor de mai sus, Asiguratul/Contractantul sau reprezentantul acestuia va citi textul din finalul politei de asigurare si daca este de acord cu incheierea politei de asigurare in conditiile discutate, va scrie numele si va semna, respectiv va pune stampila (in cazul persoanelor juridice), atat la finalul formularului de cerere-chestionar/ inspectie de risc, cat si pe polita de asigurare.

20.17. Reprezentantul Asiguratorului si agentul sau reprezentantul brokerului, daca asigurarea este incheiata de catre un agent sau broker, va verifica corectitudinea completarii tuturor rubricilor din formulare dupa care, in spatiul corespunzator fiecarui caz in parte, atat pe cererea-chestionar/ inspectie de risc, cat si pe polita de asigurare, isi va scrie numele si prenumele, citet, certificand verificarea documentului in cauza, va semna si va pune stampila (in cazul agentului sau brokerului).

V. ALTE PREVEDERI

21. In cazul asigurarilor incheiate pentru parcuri de autovehicule (o singura polita de asigurare pentru intreg parcul de autovehicule - cu tabel centralizator), la care de regula prima de asigurare este negociata in functie de structura si marimea parcului respectiv, la reinnoirea acesteia se va aplica reducerea sau majorarea primei de asigurare (bonus/malus) in functie de rata daunei calculata pentru intregul parc de autovehicule cuprins in asigurare pe aceeasi polita, astfel:

Coeficient de majorare/reducere

Bonus:

10%, pentru o rata a daunei cuprinsa intre 0% si 60%

Malus:

10%, pentru o rata a daunei cuprinsa intre 60% si 100%;

20%, pentru o rata a daunei cuprinsa intre 101% si 150%;

30%, pentru o rata a daunei mai mare de 150%;

22. Daca in timpul perioadei de asigurare Asiguratul solicita, pentru anumite perioade de timp, extinderea riscului de furt in afara teritoriul Romaniei, fara a incheia o asigurare RCA/Carte Verde la societatea noastra, extinderea se poate face pe perioade subanuale, prin plata primei suplimentare aferente, calculata prin inmultirea primei de asigurare anuale pentru autovehicul si echipamente suplimentare, cu procentul corespunzator perioadei subanuale solicitate, din Tabelul nr. IV din tariful de prime. In aceste cazuri, se vor emite Acte aditionale la polita de asigurare.

Daca extinderea se doreste sa se aplice odata cu incheierea politei de asigurare, pentru o perioada de 1 an, calculul primei de asigurare suplimentare se face prin aplicarea la cota de prima anuala de baza a coeficientului de majorare corespunzator (1,10).

Nota: NU se poate face extinderea riscului de furt in afara teritoriul Romaniei daca polita de asigurare initiala acopera numai riscul de avarii. In aceste cazuri, este totusi posibila extinderea riscului de furt in strainatate, daca se include in asigurare si riscul de furt in Romania, contra platii primelor de asigurare aferente.

23. Primele de asigurare platite anticipat si integral, precum si ratele de prima pot fi considerate ca incasate in termen si prin emiterea unui Ordin de plata vizat de banca platitoare, fara a se mai solicita Asiguratului exemplarul verde al acestuia.

24. In situatia in care Asiguratul solicita doar asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul si asigurarea bagajelor, fara a se asigura si autovehiculul respectiv pentru avarii si furt - casco, asigurarea se poate incheia pe polita casco cod 711/10.2006.

25. Avand in vedere ca, atat Asiguratul cat si Asiguratorul trebuie sa aiba aceleasi informatii privitoare la riscurile asigurate, clauzele solicitate de Asigurat se vor completa in doua exemplare.

Astfel, pe un format A4 este tiparita o clauza in doua exemplare, astfel incat dupa completare si dupa ce au fost semnate, partea de sus (care reprezinta originalul clauzei) se va detasa si se va inmana Asiguratului, partea de jos (ce reprezinta copia clauzei) ramanand la UNITA S.A, la dosarul politei.

26. Pentru simplificarea activitatii de contractare a asigurarilor de avarii si furt, s-au tiparit formulare separate de raport de inspectie a autovehiculului, cerere-chestionar/inspectie de risc si nota de calcul. Aceste formulare se vor folosi numai in cazul modificarilor aparute in timpul valabilitatii politei de asigurare.

27. In nici o situatie, clauzele, cererile-chestionar, notele de calcul si rapoartele de inspectie a autovehiculului, nu se vor mai multiplica dupa materialele pe format A5 sau dupa polita de asigurare, ci se vor solicita de la Administratia Centrala.

28. Politele de asigurare de avarii si furt - casco pot fi incheiate si platite in valuta convertibila pentru:

a)   persoanele fizice, prin plata primelor in valuta, in numerar sau prin transfer bancar;

b)   persoanele juridice, prin plata primelor in valuta, numai prin transfer bancar.

In cazul instrainarii autovehiculului, polita de asigurare se reziliaza de la data instrainarii acestuia. In astfel de cazuri, Asiguratorul retine primele de asigurare achitate pentru perioada de la inceputul asigurarii si pana la data instrainarii autovehiculului, pe luni intregi de asigurare (pentru fiecare luna - 1/12 din prima anuala), iar restul se restituie Asiguratului. Daca insa au fost platite sau se datoreaza despagubiri pentru daune survenite inainte de data rezilierii politei, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie.

Pentru noul detinator al autovehiculului, la solicitarea acestuia, se poate incheia o noua polita de asigurare fara sa se acorde nici bonus si nici malus;

In cazul autovehiculelor achizitionate in leasing, cand Utilizatorul achita contractul de leasing inainte de termenul prevazut in acesta si de expirarea politei de asigurare, la solicitarea scrisa a acestuia si in baza contractului de vanzare-cumparare, polita de asigurare se poate transfera pe numele lui printr-un Act aditional, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data inmatricularii autovehiculului pe numele Utilizatorului. In aceste situatii, la Actul aditional se vor anexa copii dupa noile acte ale autovehiculului (certificat de inmatriculare si/sau carte de identitate).

30. Referitor la extinderea riscului de furt in strainatate, fara plata unor prime suplimentare, in cazul in care Asiguratul incheie la UNITA S.A. o asigurare RCA/Carte Verde, extinderea riscului de furt se va face automat, dovada acestei extinderi fiind tocmai documentul RCA/Carte Verde emis de UNITA S.A.

Referitor la prevederile Art. 9, pct. 9.11. din conditiile de asigurare Casco, facem precizarea ca, dupa fiecare dauna platita, suma asigurata se reintregeste automat, Asiguratul nefiind obligat sa plateasca prima suplimentara pentru reintregirea sumei asigurate.

In scopul realizarii continuitatii asigurarilor incheiate, reprezentantul Asiguratorului va contacta din timp Asiguratii (persoane fizice sau juridice), inainte de data expirarii asigurarii anterioare, in vederea reinnoirii asigurarilor respective. Pentru perfectarea reinnoirii asigurarii, reprezentantul Asiguratorului va proceda astfel:

a)      va verifica daca la polita anterioara s-au platit sau se datoreaza despagubiri si daca mai este sau nu oportuna reinnoirea asigurarii respective;

b)      daca asigurarea se justifica a fi reinnoita, inainte de emiterea unei noi polite de asigurare va efectua o noua inspectie de risc a autovehiculului si se va completa o noua cerere-chestionar si “Nota de Calcul”, respectand prevederile din prezentele norme metodologice.

c)      reprezentantul Asiguratorului va emite o noua polita de asigurare, pe formularele existente la acea data, cu respectarea intocmai a prevederilor din prezentele norme metodologice.

Nota: Pentru autovehiculele care apartin Asiguratilor, persoane fizice sau juridice, atunci cand valabilitatea noii polite de asigurare incepe odata cu expirarea celei anterioare, NU mai este obligatorie efectuarea unei noi inspectii de risc, decat in cazul in care acest lucru este oportun pentru incheierea noii polite. In restul situatiilor, se vor respecta intocmai prevederile din prezentele norme metodologice si din conditiile de asigurare.

33. Conform Art.7 pct.7.4 din conditiile de asigurare, la reinnoirea politei de asigurare pe noi perioade de 1 an, se acorda bonus daca in anul (anii) anteriori reinnoirii, consecutivi, nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri la asigurarea de avarii si furt, sau daca despagubirile platite ori datorate se cuvin pentru pagube produse din culpa exclusiva a unor terte persoane aflate in afara autovehiculului asigurat, identificate si care au incheiata o asigurare obligatorie de raspundere civila auto, valabila la data producerii evenimentului

Daca in perioada dintre data la care s-a efectuat reinnoirea si data intrarii in valabilitate a noii polite de asigurare (care trebuie sa fie urmatoarea zi dupa data expirarii politei vechi), autovehiculul a suferit o dauna si deci Asiguratul nu mai are dreptul la bonus sau, si chiar trebuie sa se aplice malus, din valoarea despagubirii Asiguratorul trebuie sa retina diferenta de prima reprezentand bonusul acordat si/sau malusul care ar fi trebuit aplicat.

De asemenea, daca in primul an de asigurare, autovehiculul a suferit o dauna care a fost despagubita, iar in al doilea an de asigurare s-a acordat malus, dar nu s-a mai inregistrat in acest an de asigurare nici o dauna, conform Art.7 pct.7.4 din conditiile de asigurare, in al treilea an de asigurare se va acorda bonusul corespunzator unui an de asigurare fara daune.

34. In cazul autovehiculelor achizitionate in sistem leasing sau rate, cand polita de asigurare este incheiata pe intreaga perioada de leasing/rate, la expirarea acesteia, daca Utilizatorul sau Cumparatorul solicita reinnoirea politei pe o perioada de 1 an, tot la UNITA S.A., se va proceda astfel:

a) daca in ultimul an de asigurare, Asiguratorul nu a platit ori nu datoreaza despagubiri la asigurarea de avarii si furt, se poate acorda reducerea de prima conform Art.7 pct.7.4 din conditiile de asigurare, corespunzator unui an de asigurare fara daune;

b) daca in ultimul an de asigurare, Asiguratorul a platit ori datoreaza despagubiri la asigurarea de avarii si furt - casco, in functie rata daunei si numarul de daune produse in anul anterior de asigurare, la reinnoire primele de asigurare se majoreaza conform tarifului de prime in vigoare.

In perioada de valabilitate a politei de asigurare, la cererea scrisa a Asiguratului, suma asigurata a autovehiculului poate fi reevaluata in urmatoarele situatii:

a)   in cazuri exceptionale, ca urmare a eventualelor reparatii efectuate autovehiculului pentru imbunatatirea starii tehnice a acestuia, dovedite cu acte justificative (emise de o unitate atestata sa efectueze asemenea lucrari) si anume, schimbarea caroseriei si/sau a motorului, reparatii capitale;

b)   in cazul echipamentelor suplimentare montate pe autovehicul, altele decat cele existente la incheierea politei, cu plata corespunzatoare a unor prime de asigurare aditionale.

Prin reparatie capitala a unui autovehicul se intelege repararea si/sau inlocuirea tuturor pieselor sau subansamblelor din componenta acestuia ce nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic, dovedite cu acte justificative emise de o unitate atestata sa efectueze asemenea lucrari.

In situatiile de la lit. a. de mai sus, reevaluarea sumei asigurate a autovehiculului se va face in toate cazurile de catre Sediul Central – Directia Subscrieri, in baza unui referat care sa cuprinda toate datele necesare.

In situatiile de la lit. a si b de mai sus, primele de asigurare de incasat se calculeaza pentru perioada ramasa pana la expirarea politei, pe luni de asigurare, in proportie de 1/12 din prima anuala, fiecare luna de asigurare inceputa considerandu-se luna intreaga.

In oricare din situatiile de mai sus este obligatorie efectuarea unei noi inspectii de risc, completandu-se formularul corespunzator.

36. De comun acord, intre Asigurator si Asigurat, se pot aduce modificari la polita in vigoare oricand in cursul valabilitatii acesteia. In aceste cazuri, Asiguratorul va emite un Act aditional la polita in vigoare, care va face parte integranta din aceasta.

Pentru emiterea Actului aditional este obligatorie anexarea la polita a cererii scrise a Asiguratului. Exceptie fac cazurile in care Actul aditional este emis pentru modificarea primei de asigurare ca urmare a sesizarii unor erori facute de reprezentantul Asiguratorului la intocmirea politei.

37. Actul aditional contine modificari intervenite la polita de asigurare si anume:

a)      modificarea sumei asigurate a autovehiculului, ca urmare a eventualelor reparatii capitale sau montarii altor dotari suplimentare pe autovehicul decat cele avute in vedere la incheierea asigurarii;

b)      modificarea numarului de inmatriculare a autovehiculului mentionat in polita (numar provizoriu sau definitiv) si inlocuirea acestuia cu un alt numar de inmatriculare;

c)      schimbarea adresei Asiguratului;

d)      modificarea sumei asigurate si a primei de asigurare (majorarea sau diminuarea acestora), ca urmare a unor verificari efectuate de Asigurator a documentatiei existente la dosarul asigurarii, cu care prilej au fost constatate unele erori la intocmirea notei de calcul sau in cererea-chestionar;

e)      orice alte modificari, altele decat cele de la lit. a - d, de mai sus.

38. La emiterea Actului aditional se va tine seama si de urmatoarele reguli:

a)        fiecare Act aditional se emite doar de inspectorul de asigurare ce gestioneaza polita repectiva, in 2 exemplare, ce se semneaza si se stampileaza dupa caz, atat de Asigurator cat si de Asigurat, fiecare parte semnatara primind cate 1 exemplar din acesta. Actele aditionale care modifica suma asigurata a autovehiculului sau prima de asigurare (ratele de prima) stabilita in polita, se vor emite respectandu-se intocmai prevederile de mai sus;

b)        Actele aditionale trebuie completate astfel incat modificarile aduse la polita de asigurare sa fie clar precizate, urmarindu-se ca textul din acestea sa fie cat mai explicit;

c)        fiecare Act aditional se inregistreaza in registrul de intrari-iesiri al sucursalei si/sau agentiei;

d)        prin emiterea unui Act aditional nu se poate prelungi valabilitatea politei de asigurare, decat in cazuri exceptionale (conventii cu societati de leasing, etc.);

e)        Actele aditionale se emit numai dupa ce au fost avizate si semnate de catre seful serviciului asigurari sau, dupa caz, de directorul sucursalei sau agentiei.

f)          Actul aditional nu poate tine loc de chitanta, incasarea eventualelor diferente de prima se face obligatoriu pe chitanta cu regim special sau prin Ordin de plata;

g)        exemplarul din Actul aditional ce ramane la Asigurator se pastreaza la dosarul politei de asigurare si este semnat (si stampilat in cazul persoanelor juridice) in original de catre Asigurat;

h)        in cazul in care prin Actul aditional se modifica primele de asigurare, urmarirea platii ratelor se va face potrivit datelor din Actul aditional.

39. In dosarul politei de asigurare ce se pastreaza la sucursalele si/sau agentiile Asiguratorului, se va regasi in orice moment :

a)        exemplarul al doilea (autocopiativ) al politei, semnat de ambele parti si, in cazul persoanelor juridice, stampilat de catre Asigurat;

b)      exemplarul doi (autocopiativ) al cererii-chestionar/inspectiei de risc, semnat de ambele parti si, in cazul persoanelor juridice, stampilat de catre Asigurat, precum si nota de calcul;

Daca intre data efectuarii inspectiei de risc si data intrarii in vigoare a politei de asigurare este o diferenta de timp, reprezentantul Asiguratorului este obligat ca, inainte de a intra in vigoare a politei, sa mai efectueze o inspectie de risc, pentru a verifica daca autovehiculul respectiv mai corespunde conditiilor prevazute la pct. 3. In cazul in care acesta corespunde, la dosarul politei de asigurare trebuie sa mai existe in mod obligatoriu inca un document “Inspectie de risc” si fotograqfiile aferente. In cazul in care autovehiculul nu mai corespunde conditiilor prevazute la pct. 3 din prezentele norme (spre exemplu: a avut o dauna), se va proceda conform pct. 3.3 sau 3.4 de mai sus.

c)      derogarile Sediului Central pentru aprobarea depasirii unor limite de competenta ale sucursalei si/sau agentiei, inclusiv aprobarile speciale, se vor da in toate cazurile numai in baza unor referate intocmite de sucursale, care sa cuprinda toate informatiile necesare pentru analiza fiecarui caz in parte;

d)      documente legate de plata primelor de asigurare si/sau a ratelor de prima sau, in cazurile in care acestea nu exista, fotocopii;

e)      Acte aditionale incheiate in perioada de valabilitate a politei, semnate si stampilate (in cazul persoanelor juridice) atat de Asigurat cat si de Asigurator;

f)        fotocopia certificatului de inmatriculare a autovehiculului si/sau fotocopia cartii de identitate a autovehiculului;

g)      diverse adrese in legatura cu polita de asigurare respectiva;

h)      alte date sau documente in legatura cu derularea contractului de asigurare respective (de exemplu fotocopii ale contractelor de leasing sau de inchiriere, etc.).

40. Toate fotocopiile documentelor ce se gasesc in dosarul politei de asigurare vor fi confruntate cu originalele de catre reprezentantul Asiguratorului, acesta certificand in scris, sub semnatura si data, mentiunea “conform cu originalul”. De asemenea, pe toate documentele care sunt anexa la polita de asigurare, reprezentantul Asiguratorului trebuie sa mentioneze (daca nu este mentionat acest lucru) ca respectivul document este “Anexa la polita nr. ………”.

Anexe:

Conditii de asigurare – casco

Conditii de asigurare accidente persoane din autovehicul (ACAPA)

Conditii de asigurare a bagajelor

Model polita

Model cerere-chestionar/inspectie de risc;

Model nota de calcul


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1370
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site