Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CONTRACT DE LUCRARI DE CONSTRUCTII privind LUCRARI DE CONSTRUCTII ANSAMBLUL REZIDENTIAL CORAL MAMAIA

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
DIMENSIONAREA FUNDATIE
Tigle ceramice
FISA TEHNICA SAVANA Decorι - Finisaj decorativ cu efect special pentru interior
Compozitia betonului
BARAJUL ICE HARBOR
INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE
Parcelarea - Cerintele de baza pentru realizarea unei parcelari
Pardoseli
CAIET DE SARCINI
LEMN PENTRU STRUCTURI

Contr. Nr. 93/01.02.2008
CONTRACT DE

LUCRARI DE CONSTRUCTII

privind

Lucrari de constructii ansamblul rezidential coral mamaia

intre

S.C.PIOMAR CONSTRUCT S.R.L.

pe de o parte

si

S.C.. S.R.L.

pe de alta parte

incheiat

Astazi

CONTRACT pentru

LUCRARI CONSTRUCTII

Acest Contract se incheie astazi 01 Februarie 2008 , intre:

SC PIOMAR CONSTRUCT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bistrita, str. Aleea Fantanele, nr. 3, ap. 21,judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J06/227/2004, CUI 16254684, atribut fiscal RO, cont bancar 15RNCB0072014665270001, deschis la BCR sector 1 - Bucuresti, reprezentata legal de d-l Marius Simion Gaga in calitate de administrator, numita in continuare „Proprietar”, pe de o parte;

si

SC.SRL, persoana juridica [romana], cu sediul in .,. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. No. J., cod unic de inregistrare CUI.., atribut fiscal RO, cont.., deschis la, reprezentata legal de dl, in calitate de Administrator,    numit “Antreprenorul”

INTRUCAT

(A)        Proprietarul detine in proprietate terenul situat la adresa din Mamaia, Bulevardul Mamaia, nr.fn, inscris in cartea funciara a, numar cadastral 115922;

(B)        Proprietarul are intentia sa construiasca pe acest teren un asamblu de constructii cu destinatie rezidentiala si are nevoie in acest sens de lucrari de constructii;

(C)        Antreprenorul este persoana juridica romana a carui obiect de activitate este furnizarea de servicii de constructii

PRIN URMARE, avand in vedere conditiile si angajamentele reciproc asumate prin prezentul, partile convin dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

1.1 – Relatiile dintre partile contractante

a        Antreprenorul accepta relatia de incredere si confidentialitate stabilita cu Proprietarul prin acest Contract si convine cu Proprietarul sa furnizeze un ajutor util si rezonabil si sa coopereze cu Proiectantul in ceea ce priveste interesele Proprietarului.

b       Antreprenorul va asigura securitatea lucrarilor executate, a tuturor utilitatilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor necesare pe toata perioada realizarii lucrarilor, respectiv pana la receptia si predarea lucrarii conform prezentului contract.

1.2 – Declaratia Antreprenorului

a.      Antreprenorul declara ca este familiarizat cu lucrari de constructii si instalatii, poseda cunostintele si capacitatea necesare realizarii Obiectivului si va depune toate eforturile in vederea indeplinirii in bune conditiuni a obligatiilor asumate.

b.     Antreprenorul declara ca va respecta intocmai Documentatia, Tema de executie si dispozitiile de Santier primite de la Proprietar pe parcursul executiei lucrarilor si le va executa la nivelul de calitate cerut de Proprietar.

c.     Antreprenorul declara ca a luat cunostinta de conditiile de desfasurare a Lucrarilor, si ca va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea cazarii muncitorilor proprii, in conditiile in care acestia provin din alta localitate, pe toata durata executarii Lucrarilor, pentru buna desfasurare a activitati si asigurarea permanenta a fortei de munca, in specialitatile si numarul cerut de desfasurarea Lucrarilor.

ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 – Prevederi generale

a.      Obiectul Contractului il constituie realizarea tuturor lucrarilor de constructie privind structura de rezistenta (placi, grinzi, stalpi, scari, parapeti si tot ceea ce cuprinde structura de beton armat) prevazute in Documentatie aferente imobilului rezidential Coral Mamaia ,situat in Mamaia, Sos..nr.. Cuprinde de asemenea toate lucrarile si activitatile adiacente sau auxiliare care sunt necesare, in vederea realizarii proiectului :platforma de lucru, masuri de protectia circulatiei in zona Santierului (racordurile pentru utilitiati pe timpul executiei fiind asigurate de Proprietar ) si care sunt solicitate de Proprietar pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

b.     Antreprenorul va executa Lucrarile conform prevederilor din Documentatie si din Tema de executie, cu respectarea normelor, normativelor si prevederile legale.

c.     Antreprenorul va infiinta propriul sau serviciu de management al executiei pe masura avansarii lucrarilor de constructii, in concordanta cu Obiectul Contractului si in conformitate cu reglementarile legale.

d.     Antreprenorul este de acord ca: (i) a luat la cunostinta de conditiile necesare pentru executia lucrarilor si (ii) a studiat amplasamentul lucrarilor, situatia cladirilor existente in zona, a drumurilor, cunoaste si va aplica toate masurile necesare pentru pastrarea integritatii acestor cladiri, drumuri.

e.     Antreprenorul va obtine toate aprobarile pentru oprirea sau intreruperea circulatiei pe drumurile publice si orice alte acorduri si aprobari necesare pentru executia lucrarilor in afara celor obtinute de Proprietar si predate odata cu incheirea Contractului.

f.      Antreprenorul va verifica documentatia primita dupa executarea lucrarilor si in termen de 5 zile va notifica Proprietarul cu privire la observatiile, eventualele greseli sau a documentelor lipsa. In urma analizei de catre Proprietar, Proiectant si Antreprenor a observatiilor mai sus mentionate se vor face rectificarile aferente, dupa care Antreprenorul preia documentatia.

2.2 – Materialele, echipamentele, utilajele si instalatiile utilizate

a.      Antreprenorul va raspunde de paza si securitatea materialelor si echipamentelor aflate pe amplasament in vederea executiei lucrarilor proprii.

2.3 – Predarea Documentatiei si Temei de executie

a.      Documentatia necesara pentru efectuarea lucrarilor se preda Antreprenorului impreuna cu acest contract in doua (2) exemplare electronice si un exemplar printat, in mod gratuit.

2.4 – Modificarea executiei lucrarilor

a.      Antreprenorul va executa lucrarile in conformitate cu Documentatia si Tema de executie primite de la Proprietar si cu detalierea lucrarilor stabilita prin Grafic.

b.     In cazul in care Antreprenorul doreste sa execute lucrarile cu modificari fata de situatia initiala, acesta este obligat sa obtina in prealabil avizul scris al Proprietarului si Proiectantului. In cazul in care nu s-a stabilit anterior pretul pentru lucrarile complementare, Antreprenorul va furniza o oferta Proprietarului, care va lua decizia in termen de 1 zi. Cele doua parti vor negocia termenul de executie al lucrarilor complementare .

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI

3.1 – Termenul de executie a lucrarii

a.      Lucrarile care urmeaza a fi executate conform acestui Contract vor incepe la data de 10.02.2008 si vor fi terminate pana cel mai tarziu la data de 15.04.2008, daca nu se prevede altfel, in mod expres, in acest Contract.

b.     Executarea lucrarilor se va face in conformitate cu termenele stabilite in Graficul de executie, prezentat spre aprobare Proprietarului si executat de catre parti, conform Anexei A, care formeaza parte integranta din acest Contract.

ARTICOLUL 4 – OBLIGATIILE GENERALE

4.1 – Respectarea legii romane

a.      Antreprenorul este obligat sa respecte legislatia romana in domeniu, iar Proprietarul va indica in timp util orice alte prevederi sau norme speciale aplicabile Contractului si le va comunica Antreprenorului.

b.     Reglementarile legale privind modul de efectuare a lucrarilor de constructii, inclusiv reglementarile de protectia muncii, reglementarile privind prevenirea si stingerea incendiilor, reglementarile sanitare si reglementarile privitoare la protejarea proprietatii si raspunderea pentru proprietatea incredintata, ca si standardele privitoare la constructii (lucrari clasificate conform CAEN) fac parte integranta din prezentul Contract.

4.2 – Daune aduse domeniului public

a.      Antreprenorul va fi responsabil pentru instituirea, mentinerea si supravegherea indeplinirii tuturor masurilor de siguranta si protectie referitor la realizarea Obiectivului, ramanand direct raspunzator pentru producerea unor daune domeniului public, atat pentru actiunile proprii cat si pentru cele ale subantreprenorilor.

b.     Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a nu afecta domeniul public cu care se invecineaza, sau anumite servituti asupra bunurilor din domeniul public, fie prin activitatea muncitorilor, fie prin manevrarea unor echipamente, utilaje sau mijloace de transport, depozitarea unor materiale de constructie care apartin fie lui, fie unor subantreprenori, circulatia in Santier sau in afara acestuia referitoare la executia lucrarilor proprii.

c.     In conditiile in care Antreprenorul ia cunostinta de orice material sau substanta periculoasa care ar putea infesta domeniul public, terenuri adiacente, drumuri, cai de acces, strazi, retele aeriene sau subterane, va lua imediat masuri pentru intreruperea lucrarilor in zona afectata si va anunta Proprietarul sau reprezentantii acestuia in scris.

d.     In cazul unei urgente legata de executia lucrarilor proprii care ar putea afecta siguranta persoanelor, constructiilor sau instalatiilor din zona. Antreprenorul are obligatia de a lua toate masurile necesare de prevenire, de impiedicare a producerii daunelor, vatamarilor, accidentarilor sau orice fel de pagube materiale.

e.     In cazul producerii de daune, distrugeri sau accidente din vina Antreprenorului, Antreprenorul este singur raspunzator atat pentru el cat si pentru subantreprenori.

4.3 – Daune aduse domeniului privat

a.      Pe perioada desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea domeniului privat.

b.     In cazul producerii de daune, distrugeri sau accidente domeniului privat cauzate de neglijenta Antreprenorului sau a subantreprenorilor pe durata Contractului, Antreprenorul este singur raspunzator atat pentru el cat si pentru subantreprenori.

c.     In cazul unei urgente legata de executia lucrarilor proprii care ar afecta siguranta persoanelor sau a proprietatii, Antreprenorul va actiona imediat, avand obligatia de a lua masurile de prevenire, de impiedicare a producerii daunelor, vatamarilor, accidentarilor grave, dezastrelor sau orice fel de pagube materiale.

4.4 – Asigurarea circulatiei in zona Santieruluia.      Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile pentru a nu impiedica desfasurara circulatiei in zona Santierului, in masura in care exista drumuri de circulatie publica in zona Santierului, fie pe zona destinata pietonilor, biciclistilor sau pe carosabil, in mod deosebit va trebui asigurat accesul si circulatia pentru cladirile invecinate. In acest sens, drumurile de acces in Santier se vor executa conform Documentatiei de organizare de Santier si reglementarilor in domeniu, standardelor pentru constructii, normelor PSI si de protectia muncii, atat pentru personalul propriu, cat si pentru persoanele si mijloacele de transport care pot circula in zona Santierului sau in vecinatatea acestuia.

b.     In cazul in care este imposibila desfasurarea lucrarilor fara a impune anumite restrictii de circulatie in santier, Antreprenorul si subantreprenorii sunt datori sa informeze Proprietarul si utilizatorii zonei cu privire la situatiile respective.

c.     In locurile unde circulatia este temporar intrerupta sau restrictionata, Antreprenorul va monta panouri de avertizare prin care Antreprenorul cere scuze pentru inconvenientele cauzate pietonilor si avertizeaza pietonii si conducatorii de autovehicule de obligatia de a ocoli Santierul.

4.5 – Utilaje, drumuri de acces, birouri de Santier

a.      Toate utilajele, echipamentele, instalatiile si materialele aduse pe Santier si care sunt necesare derularii lucrarilor proprii vor fi administrate, folosite de Contractor, dar pazite de catre Proprietar.

b. Drumurile de acces in Santier se vor construi de catre Antreprenor sau subantreprenori in conformitate cu proiectul de organizare de Santier si cu reglementarile in domeniu,cu standardele pentru constructii,cu normele PSI si de protectia muncii, atat pentru personalul propriu cat si pentru persoanele si mijloacele de transport care circula in zona Santierului sau in vecinatatea acestuia.

4.6 – Curatenia in timpul lucrului si dupa finalizarea lucrarilor

a.      Antreprenorul va intretine permanent curatenia spatiilor de lucru, evacuand periodic zonele incarcate cu materiale reziduale.

b.     Inainte de finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va inlatura toate materialele reziduale din incinta rezultate in urma executiei lucrarilor proprii, precum si toate uneltele, schelele, utilajele si toate materialele ce apartin Antreprenorului sau Subantreprenorilor.

ARTICOLUL 5 – OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

5.1 - Obligatii in Faza de Preconstructie

a.      Executarea lucrarilor va fi conforma cu Documentatia, cu Tema de Executie si cu dispozitiile de Santier date de Proprietar pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul fiind obligat sa verifice concordanta acestora cu normativele in vigoare.

5.2 - Obligatii in Faza de Constructie

a.      Antreprenorul va intocmi un raport zilnic cu privire la desfasurarea lucrarilor , raport ce va face referire, printre altele, la numarul de muncitori, la descrierea generala a lucrarii efectuate, a locului de desfasurare a lucrarilor, la numele persoanelor care au participat la lucrari, altele decat muncitorii (cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, nume ale reprezentantilor Proprietarului, Proiectantului, consultantilor, inspectorilor, investigatorilor si a oricaror altor persoane care nu lucreaza in cadrul Obiectivului in mod zilnic); Se vor face inscrieri ale temperaturilor si ale starii vremii, precum si a oricaror evenimente obisnuite sau neobisnuite, in limite rezonabile.

b.     Antreprenorul va mentine legatura cu Inspectorul de Santier si va informa in scris pe Proprietar asupra problemelor speciale.

c.     Antreprenorul va executa toate lucrarile potrivit prevederilor din Documentatie, standardelor, prescriptiilor tehnice privind calitatea lucrarilor si va asigura respectarea integrala a conditiilor cerute de nivelul de calitate, conform metodologiei de aplicare a Legii 10/1995.

d.     Antreprenorul se va asigura ca subantreprenorii proprii respecta termenele de executie si va colabora cu constructorii de specialitate in activitatea de realizare a lucrarilor care nu au fost contractate prin prezentul Contract si care se realizeaza eventual de alti constructori de specialitate.

e.     Antreprenorul va executa pe parcursul realizarii lucrarilor modificarile cerute de Proprietar sau de autoritatile competente. In cazul in care aceste modificari conduc la lucrari suplimentare fata de Documentatia desenata, se va stabili valoarea si durata acestor lucrari prin act aditional .

f.      Antreprenorul va trebui sa primeasca in prealabil avizul Proprietarului pentru orice plan de executie aparut suplimentar.

g.     Antreprenorul are obligatia sa ceara si sa obtina de la furnizori certificatele de calitate ale materialelor, sa intocmeasca toate formalitatile necesare atestarii calitatii lucrarilor si procese verbale de lucrari ascunse etc. Toate aceste documente vor fi vizate de catre Reprezentantul Proprietarului si se vor preda Proprietarului la terminarea lucrarilor.

5.3 - Masuri de avertizare sonora

a.      Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, in Santier se vor instala mijloace de avertizare sonora (megafoane) pentru situatii neprevazute sau de urgenta, incendii sau accidente, precum si pentru facilitarea unor comunicatii operationale de maxima importanta.

5.4 - Panouri de avertizare

a.      In locurile unde circulatia pietonilor este temporar intrerupta sau restrictionata se vor monta panouri prin care Antreprenorul cere scuze pentru inconvenientele cauzate pietonilor.

b.     Antreprenorul nu va avea dreptul sa desfiinteze panourile de publicitate existente pe amplasament, decat in cazul in care stanjenesc activitatea de Santier si numai cu acordul scris al Proprietarului. De comun acord Partile Contractante vor stabili locul reamplasarii acestor panouri.

Organizare de santier

a.      Antreprenorul va executa lucrarile de organizare santier (platforme de lucru, spatii de depozitare, baracamente, vestiare, WC-uri, etc.), ca si bransamentele si racordurile la utilitati solicitate de Proprietar. Drumurile provizorii si cele pentru macarale vor fi executate de catre Proprietar. In cazul in care nu se gaseste pe santier racord pentru curent electric si Antreprenorul asigura un generator de curent, Propietarul va plati Antreprenorului suma de 2000 EUR ( suma globala si fixa pentru toata perioada executiei).

b.     Antreprenorul va face abonamente si contracte de inchiriere si va plati toate cheltuielile legate de lucrarile de organizare santier, consumuri de apa si energie electrica, telefon, e-mail, internet, taxa pentru canalizare etc.

5.6 - Protectia muncii si PSI

a.      Antreprenorul raspunde de aplicarea tuturor masurilor de protectia muncii pe toata perioada realizarii lucrarilor atat pentru salariatii proprii, ai subantreprenorilor cat si pentru colaboratori si persoane straine care circula prin Santier sau in zonele invecinate. Antreprenorul va lua masurile necesare ca angajatii sai si ai subantreprenorilor sa fie informati si sa respecte cu rigurozitate regulamentele si legislatia referitoare la masurile de protectie a muncii, fara a se limita insa la acestea.

b.     Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile necesare in vederea prevenirii oricarei posibilitati de incendiu in Santier sau in zonele invecinate Santierului. Intregul personal trebuie sa fie instruit asupra masurilor necesare in acest scop si Antreprenorul va urmari aplicarea lor; Antreprenorul trebuie sa ia toate masurile necesare in vederea dotarii Santierului cu echipament adecvat de stingere a incendiului, iar in caz de incendiu va actiona cu promptitudine pentru stingerea acestuia. Antreprenorul este direct raspunzator de urmarile oricarui incendiu aparut in Santier sau in zona invecinata datorita activitatii din Santier.

c.     Masuri deosebite de supraveghere si alarmare vor trebui luate in special pentru perioada cat nu se lucreaza in Santier, respectiv in afara programului de lucru, noaptea si in zilele de sarbatori.

5.7 – Materiale periculoase

a.      Orice tip de material care ar putea fi folosit in constructii trebuie sa contina instructiuni de utilizare si dovada de provenienta.

5.8 - Garantii

a.     Antreprenorul este obligat sa emita la timp scrisorile de garantie bancara stabilite in prezentul Contract.

ARTICOLUL 6 – OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

6.1 - Obligatiile de predare a Documentiei

a.      Anexat    prezentului Contract, Proprietarul este obligat sa predea Antreprenorului sau reprezentantilor acestuia o copie a autorizatiei de construire si 2 (doua) exemplare din Documentatie (1 exemplar in format electronic si 1 exemplar printat).

6.2 - Obligatia de predare a amplasamentului

a.      Proprietarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului constructia la stadiul D+P+4 pana cel tarziu in data de . Pana la aceasta data Proprietarul trebuie sa debaraseze santierul, zona adiacenta si drumurile de acces de materiale, gunoi si obstacole ingropate.

6.3 - Obligatia de plata

a.      Proprietarul este obligat sa asigure plata lucrarilor pe toata durata executiei conform prevederilor din prezentul Contract.

b.     Proprietarul este obligat sa plateasca, in cazul sistarii lucrarilor sau rezilierii Contractului din vointa sa, atat valoarea lucrarilor executate cat si cheltuielile efectiv realizate de Antreprenor (materiale, echipamente etc.) in vederea realizarii Contractului si cele de inchidere a Santierului.

6.4 – Obligatia de receptie

a.      Proprietarul este obligat sa convoace, la cererea Antreprenorului, Comisia de receptie pentru verificarea lucrarilor si preluarea Obiectivului, atat la terminarea lucrarilor cat si la expirarea perioadei de garantie.

b.     Proprietarul se obliga sa participe, prin Inspectorul de Santier, la verificarea lucrarilor pentru faze determinate si pentru alte stadii pentru care se incheie procese verbale de lucrari ascunse sau pentru care se efectueaza probe de functionare etc. si sa semneze documentele de verificare.

ARTICOLUL 7 – REPREZENTANTI AUTORIZATI

7.1– Reprezentantii Proprietarului

a.      In termen de 2 zile de la data semnarii prezentului contract, Proprietarul isi va desemna, in scris, reprezentantii care vor fi autorizati sa ia decizii in numele sau.

b.     In termen de zile de la data semnarii prezentului contract, Proprietarul va desemna in scris unul sau mai multi Inspectori de santier specializati si autorizati care vor asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructie.

7.2 – Reprezentantii Antreprenorului

a.      Reprezentantii antreprenorului sunt Project Manager-ul sau inlocuitorul acestuia si alte persoane fizice care au fost propuse de catre Antreprenor si acceptate de catre Proprietar. In termen de 2 zile de la data semnarii prezentului contract, Antreprenorul isi    va desemna, in scris, reprezentantii care vor fi autorizati sa ia decizii in numele sau.

ARTICOLUL 8 PRETUL CONTRACTULUIa.      Pretul total pentru toate lucrarile este calculat pe baza pretului unitar de 50- EURO/MP CONSTRUIT la care se adauga TVA. Pretul total al lucrarilor cuprinse in Contract este de 98250 EURO la care se adauga TVA.

b.     Pretul unitar al Contractului nu se va modifica sub nici o forma pe parcursul executiei lucrarilor, indiferent de aparitia unor indexari, majorari de preturi si tarife etc.

c.     Pretul Contractului cuprinde toate costurile Antreprenorului pentru manopera, materiale, echipamente, utilaje, mijloace de transport, supraveghere, etc. necesare realizarii tuturor lucrarilor de constructii. Proprietarul va asigura la termenele anuntate de Antreprenor, otel-betonul fasonat si betonul marfa cu transport si pompa. Antreprenorul are obligatia de a intocmi extrasele de armare si calculul volumului de beton. Acestea vor fi comunicate Proprietarului cu minim 5 zile inainte de a fi aprovizionate. Otel-betonul si betonul marfa nu este cuprins in pretul Contractului si va fi suportat de Proprietar.

ARTICOLUL 9 MODALITATEA DE PLATA

a.      Antreprenorul va prezenta Proprietarului situatia lucrarilor executate complet pe nivel structura in luna respectiva si factura aferenta, conform Anexei C.

b.     Plata lucrarilor se va face in 5 zile de la prezentarea facturii. Proprietarul va plati penalizari in valoare de    200 Euro/zi pentru fiecare zi de intarziere.

c.     Toate sumele cuvenite Antreprenorului se vor plati in RON, calculate la cursul oficial al EURO publicat de BNR, din ziua emiterii facturii.

d.     Confirmarea lucrarilor pentru care au fost emise facturile trebuie sa fie consemnata de Inspectorul de Santier printr-un proces-verbal. Inspectorul de Santier sau inlocuitorul acestuia vor confirma efectuarea lucrarilor, conformitatea acestora cu Documentatia si Tema de executie si calitatea tehnica a acestora intr-un proces verbal separat care va constitui anexa facturii.

e.     Proprietarul va efectua platile numai in conturile Antreprenorului No. RO .

f.      Dupa intrarea in vigoare a prezentului Contract, Proprietarul nu va plati Antreprenorului avans.

ARTICOLUL 10 – FAZA DE CONSTRUCTIE

10.1 – Pregatiri pentru executare si graficul de executie

a.      Antreprenorul va incepe pregatirile de executie in conformitate cu Graficul de executie (Anexa B), care face parte integranta din prezentul Contract.

10.2 – Verificari preliminare

a.      Antreprenorul a analizat conditiile locale in ceea ce priveste natura si amplasamentul lucrarilor, anterior semnarii acestui Contract.

10.3 – Seful de santier si personalul auxiliar

a.      In timpul Fazei de constructie, Seful de santier, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, va conduce, va coordona efectiv, va supraveghea si va raspunde de executarea tuturor Lucrarilor ce se realizeaza de Antreprenorul si de Subantreprenori.

b.     Seful de Santier va pregati si va prezenta Proprietarului raportul lunar cu privire la stadiile fizice terminate, care stau la baza facturarii lucrarilor executate in luna respectiva.

Masuratori si marcaje

a.     Executarea lucrarilor se vor face strict in raport cu Documentatia, Tema de Executie si dispozitiile de santier primite de la Proprietar in conditiile respectarii termenelor din Graficul de executie, utilizand produsele si procedeele prevazute in Documentatie, certificate si pentru care exista agremente tehnice.

10.5 – Masuri disciplinare

a.      Antreprenorul este de acord ca, ori de cate ori observa in mod direct sau este informat de catre Proprietar in scris ca un angajat sau angajati ai Antreprenorului sau subantreprenorilor, sunt in opinia Proprietarului incompetenti sau indisciplinati, astfel de angajati sa fie exclusi imediat de la lucru si sa nu fie folositi din nou fara acordul scris al Proprietarului.

10.6 – Probleme de paza, protectie si imprejmuire a constructiilor

a.      Antreprenorul este obligat sa ia toate masurile pentru protectia tuturor bunurilor din Santier (lucrari executate, materiale, echipamente, utilaje, instalatii, lucrari de organizare de Santier, etc.).

b.     In cazul producerii unor daune, distrugeri sau furturi care se datoreaza neglijentei Antreprenorului, acesta va suporta si va reface pe cheltuiala sa lucrarile distruse.

10.7 – Subantreprenorii

a.      Antreprenorul va raspunde pe intreaga perioada a realizarii lucrarilor, inclusiv la receptionarea Obiectivului, de intreaga activitate a subantreprenorilor (calitatea lucrarilor, respectarea termenelor, protectia muncii, paza contra incendiilor, disciplina salariatilor, protectia cladirilor si amenajarilor din zona etc.).

b.     Antreprenorul raspunde pentru toate problemele si eventualele litigii in relatia cu salariatii proprii si ai subantreprenorilor (angajari, program de lucru, disciplina, protectia muncii, conditii de lucru si masuri de igiena, salarizare, sanctiuni, etc.). In acest sens Antreprenorul va lua toate masurile pentru ca salariatii proprii si cei ai Subantreprenorilor sa nu solicite Proprietarului rezolvarea unor probleme legate de activitatea din Santier.

10.8 – Forta de munca, pontajul si conditiile de munca

a.      Antreprenorul este obligat sa solicite muncitorilor sau personalului prezentarea actelor de identitate pentru angajati romani, iar angajatii, la randul lor, au obligatia sa prezinte actele de identitate solicitate de Proprietar.

ARTICOLUL 11 – MATERIALE, UTILAJE SI ECHIPAMENTE

11.1 – Aprovizionarea cu utilaje, echipamente si materiale

a.      Garantiile de fabricatie primite de catre Antreprenor cu privire la materiale, echipamente, piese si cele furnizate de Antreprenor sau subantreprenori, cu privire la serviciile prestate de ei, conform prezentului Contract, vor fi valabile si dupa incheierea Obiectivului, Antreprenorul avand obligatia de a remedia conform prevederilor Contractului toate defectiunile aparute.

b.     Antreprenorul va proteja structurile existente, imbunatatirile operate si va repara sau remedia orice defect datorat neconformarii cu angajamentele asumate prin prezentul Contract, ori neglijentei in efectuarea lucrarilor. Daca Antreprenorul nu repara imediat sau refuza sa repare portiunile defecte, Proprietarul isi rezerva dreptul de a efectua respectivele reparatii si de a obliga Antreprenorul sa achite cheltuielile aferente acestora, ori de a retine sumele astfel cheltuite din platile datorate Antreprenorului.

11.2 – Situatia juridica a utilajelor, echipamentelor de pe Santier

a.      Toate utilajele, echipamentele existente pe Santier pana la predarea lucrarilor catre Proprietar apartin Antreprenorului si sunt utilizate de catre acesta dupa cum considera necesar.

ARTICOLUL 12 – PROCESUL DE EXECUTIE AL LUCRARILOR

12.1 – Programul de lucru

a.      Antreprenorul va avea deplina libertate de a organiza programul de lucru si numarul de schimburi necesare terminarii definitive si la timp a lucrarilor.

b.     Antreprenorul se obliga sa solicite subantreprenorilor sa respecte intocmai programul de lucru stabilit.

12.2 – Intreruperea lucrului

a.      Proprietarul este indreptatit sa rezilieze prezentul Contract printr-o notificare in cazul intarzierii inceperii lucrarilor la Obiectiv sau in cazul oricarei intreruperi a lucrului din vina antreprenorului.

ARTICOLUL 13 – DAUNE

13.1 – Daune in Faza de Constructie

a.      In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza lucrarile in termenele prevazute in Grafic, acesta se obliga sa acopere integral prejudiciul real cauzat Proprietarului ca urmare a intarzierii executarii lucrarilor. Antreprenorul va plati sau Proprietarul va retine din platile scadente sau care vor deveni scadente cu titlul de daune fixe, convenite prin contract, suma de 2000 de euro pentru fiecare zi calendaristica de intarziere. Plata sau retinerea daunelor convenite prin Contract nu va depasi din valoarea totala a contractului. Plata sau retinerea daunelor nu il exonereaza pe Antreprenor de raspunderea pentru orice alt fel de daune, pierderi sau dezavantaje suferite de Proprietar din cauza neindeplinirii prevederilor acestui Contract.

b.     Chiar daca se aplica prevederile referitoare la daunele convenite prin Contract, Proprietarul isi rezerva dreptul de a rezilia acest Contract, in totalitate sau partial, conform articolului referitor la rezilierea pentru abatere de la prevederile contractuale.ARTICOLUL 14 – FINALIZAREA LUCRARII

Perioada de garantie si reparatii

a.      Perioada de garantie pentru Obiectiv este de 24 luni. In aceasta perioada Antreprenorul este obligat sa remedieze in termen foarte scurt orice defectiune aparuta Pentru structura de rezistenta perioada de garantie este cea stabilita de prevederile legale.

14.2 – Receptia la terminarea lucrarilor

a.      Antreprenorul va anunta in scris Proprietarul cu 10 zile lucratoare inainte de terminarea completa a lucrarilor.

b.     In termen de 10 zile de la terminarea lucrarilor, Proprietarul va incheia Procesul Verbal de receptie si va prelua obiectivul. Data prevazuta in Procesul Verbal de receptie va fi cea care se va lua in considerare ca data pentru terminarea lucrarilor si ca data pentru inceperea perioadei de garantie.

ARTICOLUL 15 – FORTA MAJORA

a.      Partile sunt exonerate de orice responsabilitate pentru neindeplinirea partiala sau totala a obligatiilor contractate, in cazul in care partile sunt sub efectul fortei majore.

b.     Forta majora se considera un eveniment exterior si insurmontabil, dincolo de puterea de control a oricareia dintre parti, care face imposibila sau intarzie indeplinirea de catre oricare dintre parti a obligatiilor sale contractuale. Forta majora cuprinde situatiile enumerate mai jos:

i.       Fenomene extreme ale naturii (cutremure, revarsarea apelor, potop, etc.);

ii.            Razboi, ostilitati (indiferent daca are loc sau nu declararea unui razboi), invazie, acte ale inamicilor straini, mobilizare armata, rechizitii militare sau embargo;

iii.          Rebeliune, revolutie, insurectie, lovitura de stat militara sau civila, sau razboi civil;

iv.           Conditii meteorologice exceptional de defavorabile pe care organele competente le considera improprii executarii lucrarilor de constructie in curs.

c.     In cazul sistarii lucrarilor din motive de forta majora, Antreprenorului i se va achita valoarea lucrarilor realizate in conformitate cu contractul, finalizate inaintea producerii evenimentului de forta majora precum si se vor efectua toate platile cuvenite prin Actul Aditional .

d.     Daca efectul unui eveniment de forta majora se mentine pe o perioada mai mare de 10 zile consecutive, Proprietarul il poate notifica pe Antreprenor, sau viceversa, in legatura cu intentia de reziliere a contractului. Daca forta majora se mentine pe o perioada de inca 10 zile consecutiv de la data notificarii, contractul va fi reziliat.

In cazul rezilierii contractului Antreprenorului i se vor plati dupa scaderea platilor deja efectuate, urmatoarele:

i. Valoarea lucrarilor executate, la preturile din contract;

ii. Valoarea lucrarilor executate in baza actelor aditionale;

iii. Costul efectiv al instalatiilor si materialelor comandate pentru lucrari, care au fost livrate sau a caror livrare Antreprenorul este obligat sa o accepte.

iv. Orice alte costuri efective, aferente obiectivului ,dovedite de Antreprenor si convenite impreuna cu Proprietarul, pe care Antreprenorul le-a suportat pana la data rezilierii contractului;

v. Costul, dovedit de Antreprenor si asupra caruia s-a convenit impreuna cu Proprietarul, necesar pentru indepartarea de pe santier a lucrarilor provizorii si a echipamentului Antreprenorului si transportul obiectelor din aceasta categorie la locul de activitate al Antreprenorului.

ARTICOLUL 16 ASIGURARI

16.1 – Asigurarea ceruta Antreprenorului

a.      Inainte de a incepe activitatea, precum si pe intreaga durata a acestui Contract, Antreprenorul va asigura la o societate de asigurari agreata de Proprietar toate bunurile si premisele legate de executarea lucrarii specificate in anexa referitoare la conditiile de asigurare, atasata la prezentul Contract ca Anexa E, inclusiv o asigurare pentru raspundere civila pentru suma de 50.000 Euro care acopera pierderile suferite de Proprietar ca rezultat al nerealizarii Lucrarilor (inclusiv cele de pierdere a profitului) care formeaza Obiectul prezentului Contract

b.     Polita de asigurare facuta de Antreprenorul isi va continua valabilitatea pe o perioada de 90 (nouazeci) de zile calendaristice dupa receptia de la terminarea lucrarilor.

ARTICOLUL 17 GARANTII CONTRACTUALE

17.1- Garantia de    de buna executie

a.      Cuantumul acestei garantiei va fi de 5% din Pretul Contractului. Garantia de buna executie se va deduce din fiecare factura prezentata Proprietarului.

b.     Garantia prevazuta la acest articol se va returna de catre Proprietar Antreprenorului dupa receptia la terminarea lucrarilor.

ARTICOLUL 18 – DISPUTE

18.1 – Rezolvarea disputelor in Faza de Constructie

a.      Orice rezolvare a disputelor aparute in Faza de Constructie intre Antreprenor si Proprietar se vor face obligatoriu cu continuarea lucrarilor de constructie de catre Antreprenor conform Documentatiei si Temei de executie.

ARTICOLUL 19 – REZILIEREA CONTRACTULUI

a.      Proprietarul poate sa rezilieze contractul, dupa emiterea unui preaviz de 14 zile catre Antreprenor, in cazurile enumerate mai jos cand Antreprenorul:

i.       Nu respecta, in mod repetat, dispozitiile ce ii sunt notificate;

ii.            Abandoneaza lucrarile sau ignora Contractul;

iii.          Da faliment sau devine insolvabil, intra in lichidare sau daca impotriva lui s-a emis un ordin de executare silita;

iv.           Cedeaza Contractul;

v.      Fara a avea motive intemeiate nu isi indeplineste indatorirea de:

a incepe executia lucrarilor;

a continua executia Lucrarilor in conformitate cu Graficul de Executie;

a demonstra ca utilizeaza suficiente capacitati de executie pentru a se incadra in durata de realizare;

a respecta conditiile de calitate conform Contractului.

ARTICOLUL 20 – DISPOZITII FINALE

20.1 – Legea aplicabila

a.      Prezentul Contract este supus legilor din Romania si va fi interpretat in conformitate cu acestea.

b.     Tuturor situatiilor nereglementate in mod specific in acest Contract li se aplica prevederile codului civil.

20.2 – Limba si forma Contractului

a.      Contractul se incheie in limba romana si va fi interpretat in conformitate cu legile din Romania.

Prezentul Contract a fost semnat astazi, 01.02.2008 in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 (unu) exemplare pentru fiecare parte contractanta, in limba romana.

PROPRIETAR ANTREPRENOR,

SC PIOMAR CONSTRUCT SRL    SC SRL

marius simion gaga .. .

ADMINISTRATOR ADMINISTRATORloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1671
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site