Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


DIMENSIONAREA FUNDATIE

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PREVEDERI SPECIFICE CONSTRUCTIILOR METALICE
Modul de monitorizare a ocuparii si utilizarii terenului intravilan
ABORDAREA SISTEMICA IN CONSTRUCTII
Design of RC Bars
Calculul armaturii pentru placa din beton armat in domeniul plastic
ASAMBLARI PRIN BOLTURI - Calculul de rezistenta
COORDONARE DIMENSIONALA SI MODULARA
Cum aplicam vopseaua decorativa
BARAJUL ICE HARBOR
Fatada generatoare de energie


DIMENSIONAREA FUNDATIE
Etapele de calcul in dimensionarea fundatiilor unor constructii urmaresc conditiile impuse de STAS 3301/1-85 si STAS 3310/2-85 si anume:

1.Calculul actiunii in gruparea fundamentala si speciala de incarcari exterioare transmise de constructie

2.Determinarea caracteristicilor geotehnice normale si de calcul ale terenului de fundare

.Predimensionarea fundatiilor pe baza presiunilor conventionale de calcul si verificarea din conditia de rezistenta al terenului de fundare

Armarea fundatiei

Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie

5.1.calculul terenului la starea limita de deformatie

5.2.calculul tasarii absolute respectiv deplasarea absoluta respectiv deplasarea probabila pe verticala a fundatiilor izolate ca urmare a deformatiilor terenului prin metoda insumarii pe straturi elementare

Verificarea terenului de fundare la starea limita de capacita portanta

1. DIMENSIONAREA SISTEMELOR DE FUNDARE

Elementul structural fundatia, este conceputa si dimensionata in asa fel pe de o parte presiunea repartizata pe teren de fundare sa nu creeze cedarea acesteia, iar pe de alta parte , tasarile rezultate din deformarea terenului de fundare sa fie cat mai uniforme si sa nu depaseasca anumite limite admisibile prevazute in reglementarile tehnice in vigoare pentru durata de viata a constructiei in care se incadreaza imobilul proiectat.

2. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR NORMATE SI DE , CAlCUL ALE TERENULUI DE FUNDARE

2.1. Stratificatia terenului pe amplasament a fost interceptata in profilul litologic functie de investigatiile intreprinse pe teren, dupa cum urmeaza:

0.50m -umplutura de pamant

> - 0.50m - 4.50m -argila prafoasa cafenie, plastic consistenta

γ = 19.2KN/m3;

Ic

e

- 4.50m -7.60m -agila prafoasa cafenie plastic vartoasa spre baza nisipoasa

y = 20.0 KN/ m3;

/c = 0.81

e = 0.72

7.60 in jos - stratul continua

Caracteristicile geotehnice de calcul ale stratului de fundare vor rezulta pe baza prelucrarii statistice a valorilor determinate in laborator.

2.2. Determinarea valorilor normate si de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare. Stabilirea valoVilor normate si de calcul pentru greutatea volumica y a terenului (stratul deargila prafoasa cafenie plastic consistenta).

i

γ(KN / m3)

y - γi

(y - γi )2

Valoarea medie y si estimatia deplasarii abaterii medie

patratice S :

γn = y = = 19,23 KN / m

= 4,069 KN / m3

S = = 0 KN / m3

Verificarea erorilor excesive :

Pentru n = 6 , din tabel rezulta v = 2,07

Concluzia : | y i | ≤ v x S = 2,07 x 0,82 = 1,69

Se verifica toate valorile nici o valoare nu va fi eliminate din nivel statistic => n` = n

Valoarea normata este :

n = = x 115,4 = 19,23 KN / m3

Abaterea medie patratica este :

S = x = = 0,90 KN / m3

Determinarea valorii de calcul pentru verificari la SLD :

c = (1φ)x γn ; φ =

Pentru n-1 =5 , si  = 0,85, rezulta din tabel t= 1,16 =>

c = (1-) x 19,23 = 18,80 KN / m3

Determinarea valorii de calcul pentru verificari la SLCP :

Pentru n-1 =5 , si  = 0,95, rezulta din tabel t= 2,01 =>

c = (1- ) x 19,23 = 18,59 KN / m3

2.3. Determinarea valorii normate si de calcul pentru parametrii reezistentei la forfecare Ф si c (stratul de argila cafenie plastic vartoasa )

Valorile rezistentei la forfecare τ f determinate in aparatul de forfecare directa pentru eforturile normale σ egale cu : 0,1; 0,2 ; 0,3 Mpa

τ = σ x tg Фn + cn

PROBA nr.1

H = 2,0 m

C = 0,6 daN / cm2 = 6 KPa = 0,06 MPa

MPa τ f = 0,1 tg 18 + 0,06 = 0,09 MPa

= 0,2 MPa f = 0,2 tg 18 + 0,06 = 0,12 MPa

= 0,3 MPa f = 0,3 tg 18 + 0,06 = 0,157 MPa

PROBA nr.2

H = 2,2 m

C = 0,5 daN / cm2 = 5 KPa = 0,05 MPa

MPa τ f = 0,1 tg 19 + 0,05 = 0,085 MPa

= 0,2 MPa f = 0,2 tg 19 + 0,05 = 0,118 MPa

= 0,3 MPa f = 0,3 tg 19 + 0,05 = 0,153 MPa

PROBA nr.3

H = 3,0 m

C = 0,4 daN / cm2 = 4 KPa = 0,04 MPa

MPa τ f = 0,1 tg 21 + 0,04 = 0,078 MPa

= 0,2 MPa f = 0,2 tg 21 + 0,04 = 0,116 MPa

= 0,3 MPa f = 0,3 tg 21 + 0,04 = 0,155 MPa

PROBA nr.4

H = 3,5 m

C = 0,3 daN / cm2 = 3 KPa = 0,03 MPa

MPa τ f = 0,1 tg 20 + 0,03 = 0,066 MPa

= 0,2 MPa f = 0,2 tg 20 + 0,03 = 0,102 MPa

= 0,3 MPa f = 0,3 tg 20 + 0,03 = 0,139 MPa

PROBA nr.5

H = 4,0 m

C = 0,6 daN / cm2 = 6 KPa = 0,06 MPa

MPa τ f = 0,1 tg 18 + 0,06 = 0,092 MPa

= 0,2 MPa f = 0,2 tg 18 + 0,06 = 0,12 MPa

= 0,3 MPa f = 0,3 tg 18 + 0,06 = 0,157 MPa

PROBA nr.6

H = 4,0 m

C = 0,5 daN / cm2 = 5 KPa = 0,05 MPa

MPa τ f = 0,1 tg 19 + 0,05 = 0,085 MPa

= 0,2 MPa f = 0,2 tg 19 + 0,05 = 0,118 MPa

= 0,3 MPa f = 0,3 tg 19 + 0,05 = 0,153 MPa

FORAJUL

NR. PROBEI IN FORAJ

ADANCIME

(m)

Σ (MPa)

τ f (MPa)

F 1

Analiza valorilor τ f pentru σ = 0,1 Mpa

f = rezistenta la forfecare

τ = efort unitar tangential

σ = efort unitar normal

i

τi

- τi

( - τi )2

τ1n - τi

1n τi)2τ = 0,495 / 6 = 0 τ1n = 0,092

S = = 0,008

Pentru n=6 rezulta din tabel v = 2

| - τi | ≤ v x = 2 x 0,008 = 0,0165 pt. v n

Analiza valorilor τ f pentru σ = 0,2 Mpa

i

τi

- τi

( - τi )2

τ1n - τi

1n τi)2

S = = 0,0159

τi | ≤ v x = 2,07 x 0,0159 = 0,0329 pt. v n

Analiza valorilor τ f pentru σ = 0,3 Mpa

i

τi

- τi

( - τi )2

τ1n - τi

1n τi)2

/ 6 = 0,15

S =

- i | ≤ v x = 2,07 x 0,0052 = 0,0107 pt. v n

Nu se elimina nici o valoare din sirul statistic al valorilor τi , numarul total

De valori fiind : n=3 x 6 =18

Determinarea valorilor normate Φn si cn :

tg Φn = -

- =

= = 0

tg Φn = 0,32

Cn = =

= = = 0

Cn = 0 Mpa Фn = 18

Determinarea valorilor de calcul Ф si C (SLD, SLCP)

Se deduc, in prealabil, valorile normate ale rezistentei la forfecare

tn = σitg n + Cn , dupa cum urmeaza :

MPa n = 0,1 x 0,32 + 0,33 = 0,362 MPa

= 0,2 MPa    n = 0,2 x 0,32 + 0,33 = 0,394 MPa

MPa n x MPa

Se calculeaza abaterea medie patratica a unghiului de frecare interioara si a coeziunii :

StgФ = =

StgФ = = = 0,0107

Sc = =

Sc = = 0,0032 Mpa

Pentru n=18 si  = 0,85 -> tg  = 1,07

Pentru n=18 si  = 0,95 -> tg  = 1,73

Valorile de calcul pentru verificarea SLD :

tgФ = tgФn (1-) = 0,32 () = 0,3088

tgФ = 0,3088 -> Ф = 17

C = Cn (1-) = 0,33 ( 1- ) = 0,3267

C = 0,3267

Valorile de calcul pentru verificarea la SLCP :

tgФ* = 0,32(1-) = 0,31488

tgФ* = 0,31488 -> Ф* = 18

C* = 0,33(1-) = 0,32472

C* = 0,32472

Determinarea valorilor normate si de calcul pentru celelalte caracteristici geotehnice :

prelucrarea se va face pentru Ic ; e ; M2-3

An = = AC

ICn = ICC = = 0,646

en = ec = = 0,676

M2-3n = M2-3c = = 88 KPa

PREDIMENSIONAREA FUNDATIEI PE BAZA PRESIUNILOR CONVENTIONALE DE CALCUL

1. Stabilirea adancimii de fundare Df :

Adancimea de fundare Df este stabilita conform STAS3300/2-85.Pentru acest caz s-a prezentat in final o adancime de fundare Df = 3,50m care satisface toate conditiile impuse de reglementarile in vigoare.

2. Stabilirea presiunii conventionale de calcul :

Conform tabelului III 4 pentru un pamant Ip > 20 % se determina valoarea lui pconv = 3,0 daN / cm2 corespunzatoare caracteristicilor de calcul ale stratului de fundare (Ic = 0,646 si e = 0,676)

Stabilirea dimensiunilor fundatiei :

Pentru predimensionare trebuie respectate conditiile :

prfmed ≤ pconv

prfmax ≤ 1,2pconv (incarcare pe o directie)

prfmax ≤1,4 pconv (incarcare pe 2 directii)

prfmin ≤ 0

- pentru predimensionare folosim relatia :

Pef = ≤ pconv -> la limita echilibrului : = pconv

- conform STAS 3300/2-85, in functie de Ic si e, pconv = 3,0 daN / m2

Nf,t = + Nfd + Npl + Nper

Stalp E1 :

Ns = 96,49 tf

Nf,t = 113,0 tf

Af = 32041 cm2 -> 179x179 cm2

Stalp C7 :

Ns = 117,51 tf

Nf,t = 132 tf

Af = 37446 cm2 -> 194x194 cm2

Stalp B2 :

Ns = 55,93 tf

Nf,t = 72 tf

Af = 377460 cm2 -> 100x200 cm2

Stalp A5 :

Ns = 121,23 tf

Nf,t = 135 tf

Af = 33660 cm2 -> 150x224 cm2

Stalp A6 :

Ns = 153,94 tf

Nf,t = 174 tf

Af = 44410 cm2 -> 110x400 cm2Stalp E7 :

Ns = 77,02 tf

Nf,t = 89 tf

Af = 20900 cm2 -> 145x145 cm2

Stalp E6 :

Ns = 103,53 tf

Nf,t = 136 tf

Af = 33000 cm2 -> 175x175 cm2

5.Verificarea terenului de fundare functie de dimensiunile fundatiei :

relatii de verificare :

p1,2 =

p1 ≤ pconv

p2 ≤ 1,4 pconv

Wy = = 882 m 3

Wx = = 1471 m 3

Pe directia x :

p1 = = 6,1 t / m2 = 0,6 daN / cm2 ≤ pconv

p2 = = 24,6 t / m2 = 2,46 daN / cm2 ≤1,4 pconv

Pe directia y :

p1 = = -0,06 t / m2 = - 0,006 daN / cm2 ≤ pconv

p2 = = 30,8 t / m2 = 3,08 daN / cm2 ≤ 1,4 pconv

ARMAREA FUNDATIEI

Calculul armaturii longitudinale :

pmin

pmin = x 100

Aanec = = = 27,6 cm2

Aleg Aaef = 28,28 cm2 (9Ф20)

pmin

pmin = x 100

Aanec = = = 16,8 cm2

Aleg Aaef = 18 cm2 (2x8Ф12 / m)

CALCULUL TASARII PREALABILE

Calculul tasarii prealabile se efectueaza conform STAS 3300/2-85 si este prezentat sub forma de tabel.

Pentru calculul tasarii fundatiei functie de natura terenului de fundare sub stalpi se determina starea eforturilor din teren in vederea aplicarii metodei insumarii pe straturi elementare.

Grosimea maxima a stratului elementar este : hi = 0,8 m ; de asemenea un strat se afla in acelasi strat geotehnic.

Presiunea neta sub talpa fundatiei se determina cu relatia :

Pnet = pefmed * Df

Pnet = 379,816 KN / m2

Graficele de variatie ale presiunilor g si σz , precum si impartirea in straturi elementare sunt prezentate in desen.

Nr

strat

hi

(m)

zi

(m)

L/B

zi/B

zi

szi=a Pnet

szimed

(kPa)

g

KN/m3

sgi

kPa

sgimed

kPa

Mo

M2-3

kPa

E=MoM2-3

kPA

DI

cmDef=1.504 Dadm<8cm

Zona activa, in cuprinsul careia se calculeaza deformarea straturilor, este delimitata inferior de Zo sub talpa fundatiei pentm care este indeplinita conditii

Zo < 0.2 g

Nr. Strat

hi(m)

zi(m)

L/B

zi/B

i

zi=xPnet

zi med

Y(KN/m3)

.. ..6,7

gi(K Pa)

gi med(KPa)

Dqi(cm)

56,89


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1970
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site